OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

VIJFTIENDE OPENBARE VERSLAG EN TEVENS EINDVERSLAG INZAKE

P.J. RENS HOLDING B.V.,

KAKTUS FILM- EN THEATER B.V.,

naam (rechts)persoon zetel kvk-nummer faill. nr datum

P.J. Rens Holding B.V. Amsterdam 34264958 09.397 19-05-2009

Kaktus Film- en Theater B.V. Amsterdam 33183128 09.436 08-06-2009

(2)

De vennootschappen waren laatstelijk gevestigd aan het adres Koningsstraat 8 te (1213 AX) Hilversum.

Uitgesproken op : P.J. Rens Holding: op verzoek van Coöperatieve Rabobank IJmond-Noord U.A.

Kaktus Film- en Theater: op eigen aangifte

Curator : mr. S.I.P. Schouten, AMS Advocaten N.V.

Postbus 69111, 1060 CD, Amsterdam telefoon: 020-3080315, telefax: 020-3080325 e-mail: schouten@amsadvocaten.nl

Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek

Datum verslag : 10 december 2015

Verslagperiode : 17 september 2015 tot en met 10 december 2015

Activiteiten onderneming : P.J. Rens Holding : houdstervennootschap

Kaktus Film- en Theater : theaterbedrijf

Omzetgegevens over 2008 : P.J. Rens Holding Kaktus Film- en Theater

Personeel gemiddeld aantal : P.J. Rens Holding : 3 Kaktus Film- en Theater : 0

Bestede uren in verslagperiode : in periode totaal

P.J. Rens Holding : 8:48 493:18

Kaktus Film- en Theater : 3:42 25:22

Saldo faillissementsrekening : P.J. Rens Holding 119.914,92 Kaktus Film- en Theater : 188,86

(3)

ALGEMENE INLEIDING

Dit openbare verslag geldt als een geconsolideerd verslag. De verslaglegging is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.

Mr. K.D. van Ringen is bij beschikking van 4 januari 2012 in dit faillissement als rechter-commissaris vervangen door mr. I.M. Bilderbeek.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie, organisatie en activiteiten

Voor informatie over de directie, organisatie en activiteiten van de diverse ondernemingen wordt verwezen naar de voorgaande verslagen. Voor de helderheid wordt hieronder nogmaals een organigram weergegeven van de Kaktus Groep:

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk 23 januari 2009 en 20 april 2009 overgedragen aan derden. De aandelen die door kaktus Multimedia Ring B.V. werden gehouden in Tam Tam Media B.V. zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een derde.

Kaktus Film- en Theater

Failliet

DSP Holding

Kaktus Formats

Failliet

Kaktus Participaties

Failliet

Kaktus Uitgeverij

Failliet P.J. Rens Holding

Failliet

DSP Services DSP

Security

Kaktus Multimedia

Ring Failliet CphN

Holding

Kaktus Jobs

Failliet Kaktus

Xtra 51%

Tam Tam Media 50%

(4)

1.2 - 1.7

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

2. PERSONEEL

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

3. ACTIVA

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

4. DEBITEUREN

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

5. BANK / ZEKERHEDEN

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Vennootschap Oprichting Gedeponeerd conform art. 2:394 BW P.J. Rens Holding 19-01-2007 Nee, geen deponeringen

Kaktus Film- en Theater 05-11-1964 Nee, na 2005 geen deponeringen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

(5)

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.6 Paulianeus handelen

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator & kosten

1. P.J. Rens Holding : eindsalaris

3. Kaktus Film- en Theater

Overige boedelvorderingen

1. P.J. Rens Holding ,-

3. Kaktus Film- en Theater : geen

8.2 Preferente vordering van de fiscus

1. P.J. Rens Holding ,-

3. Kaktus Film- en Theater 895,-

8.3 Preferente vordering van het UWV 1. P.J. Rens Holding

3. Kaktus Film- en Theater : geen

8.4 Andere preferente crediteuren 1. P.J. Rens Holding : geen 3. Kaktus Film- en Theater : geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren 1. P.J. Rens Holding : 30 3. Kaktus Film- en Theater : 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1. P.J. Rens Holding -

(6)

3. Kaktus Film- en Theater 36.139,81

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1. P.J. Rens Holding: Vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137 a-g Fw.

3. Kaktus Film- en Theater: Opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

9. PROCEDURES

9.1 Wederpartij(en)

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

9.2 Aard procedure

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

9.3 Stand procedure

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissementen

De in Kaktus Film- en Theater aanwezige IE-rechten zijn onverkoopbaar gebleken. Nu dit laatste openstaande punt is afgewikkeld kunnen beide faillissementen worden opgeheven. De curator zal daarom gelijktijdig met het indienen van dit openbare verslag de rechtercommissaris verzoeken om het faillissement van P.J. Rens Holding voor vereenvoudigde afwikkeling voor te dragen en het faillissement van Kaktus Film- en Theater bij gebrek aan baten te doen opheffen..

10.2 Plan van aanpak

Zie onder 10.1 van dit openbare verslag.

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.

Amsterdam, 10 december 2015

S.I.P. Schouten, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :