niet-uitvoerende bestuurders

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 40-44)

Voorstellen voor een nieuwe energiepolitiek van de europese commissie

2.9.1.3 niet-uitvoerende bestuurders

Jean-Pierre Hansen Bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur sedert 1 maart 2006

Jean­Pierre Hansen is burgerlijk ingenieur en gedelegeerd bestuurder van sUeZ­TraCTeBel en eleCTraBel; hij is ook ondervoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het uitvoerend comité van laatstgenoemde vennootschap. Hij is ondervoorzitter van het uitvoerend comité en algemeen operationeel directeur van sUeZ. daarnaast is Jean­Pierre Hansen bestuurder van disTrigas, sUeZ energY serviCes (Frankrijk), aCea (italië), agBar (spanje) en arCelor­miTTal (groot­Hertogdom luxemburg) evenals ondervoorzitter van het verBond van BelgisCHe ondernemingen. Jean­Pierre Hansen werd als bestuurder aangesteld in mei 1992 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2010.

jacques laurent Bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur tot 1 maart 2006

Jacques laurent is burgerlijk ingenieur. Hij is bestuurder van ondernemingen in de gas­ en nucleaire sector. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1992 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2008.

willy bosmans Bestuurder

willy Bosmans is burgerlijk ingenieur, voorzitter van distrigas en eurogas. Hij werd als bestuurder aangesteld in maart 1999 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2007.

jacqueline boucher Bestuurder (sedert 9 mei 2006)

Jacqueline Boucher is doctor in de wetenschappen en heeft een diploma in de economische wetenschappen. Ze is directeur strategie bij electrabel. Zij werd als bestuurder aangesteld in mei 2006 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2012.

Patrick buffet Bestuurder

Patrick Buffet is mijningenieur. Tot 29 december 2006 was hij algemeen afgevaardigde van sUeZ belast met strategie en ontwikkeling. Hij werd in maart 2005 als bestuurder aangesteld op voorstel van de aandeelhouders met aandelen C. Patrick Buffet heeft met ingang van 2 januari 2007 zijn ontslag als bestuurder ingediend.

jean-Pierre connerotte Bestuurder (tot 9 mei 2006)

Jean­Pierre Connerotte is burgerlijk ingenieur. Hij werd als bestuurder aangesteld in oktober 199 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat is afgelopen op de gewone algemene vergadering van 9 mei 2006.

jean-Pierre depaemelaere Bestuurder (tot 9 mei 2006)

Jean­Pierre depaemelaere is burgerlijk ingenieur en bestuurder van diverse vennootschappen (electrabel, distrigas, real software). Hij werd in mei 1992 als bestuurder aangesteld op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a. Jean­Pierre depaemelaere heeft met ingang van 9 mei 2006 zijn ontslag als bestuurder ingediend.

griet heyvaert Bestuurder (sedert 21 juni 2006)

griet Heyvaert is licentiate romaanse talen en economie. Ze is Public affairs en external relations manager bij electrabel en werd als bestuurder aangesteld door de raad van bestuur van 21 juni 2006 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a. de algemene vergadering van 8 mei 2007 zal zich uitspreken over haar definitieve benoeming.

isabelle kocher Bestuurder (sedert 9 mei 2006)

isabelle Kocher heeft een diploma van de ecole normale supérieure de la rue d’Ulm. Ze is centraal directeur Performance & organisation bij suez. Zij werd als bestuurder aangesteld in mei 2006 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2012.

claude Marinower Bestuurder

Claude marinower is licentiaat in de rechten, advocaat en gemeenteraadslid van antwerpen. Hij werd als bestuurder aangesteld in februari 2002 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2009.

Patrick Moenaert Bestuurder

Patrick moenaert is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (sociologie), burgemeester van Brugge, bestuurder van Publigas en voorzitter van de intercommunale Finiwo. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1998 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2009.

Marc Pannier Bestuurder (sedert 28 februari 2007)

marc Pannier heeft een diploma van de ecole supérieure de Commerce de Paris en is directeur van het departement strategy & development bij suez. Hij werd als bestuurder aangesteld door de raad van bestuur op 28 februari 2007 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen C. de gewone algemene vergadering van 8 mei 2007 zal zich uitspreken over zijn definitieve benoeming.

walter Peeraer Bestuurder, voorzitter van het strategisch comité

walter Peeraer is licentiaat in de rechten en algemeen directeur van electrabel, belast met strategie, Communicatie en administratie. Hij werd als bestuurder aangesteld in november 2001 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2012.

Philippe Pivin Bestuurder

Philippe Pivin is licentiaat in de rechten, burgemeester van Koekelberg, volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, ondervoorzitter van de intercommunale sibelga, ondervoorzitter van intermixt en bestuurder van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in februari 2003 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene

Mariane simons Bestuurder (tot 1 juni 2006)

mariane simons is licentiaat in de rechten. Zij werd in maart 2005 als bestuurder aangesteld op voorstel van de aandeelhouders met aandelen C, toen ze directeur Juridische Zaken bij electrabel was. Ze heeft haar ontslag als bestuurder ingediend met ingang van 1 juni 2006, om de functie van secretaris­

generaal bij Fluxys te kunnen opnemen.

daniel termont Bestuurder

daniel Termont was tot 28 december 2006 schepen van de Haven, economie en Feestelijkheden en is sinds 29 december 2006 burgemeester van de stad gent. Hij is voorzitter van de Tussengemeentelijke maatschappij der vlaanderen voor watervoorziening (Tmvw) en van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1998 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen B en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2009.

robert urbain Bestuurder

robert Urbain heeft een diploma hoger pedagogisch onderwijs en is minister van staat, erevolksvertegenwoordiger en eerste ondervoorzitter van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in oktober 199 op voorstel van de aandeelhouders met aandelen a en zijn mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2010.

guillaume Pierre wunsch Bestuurder (tot 9 mei 2006)

guillaume Pierre wunsch is doctor in de economische wetenschappen en staat aan het hoofd van de afdeling market analysis & intelligence bij electrabel. Hij werd als bestuurder aangesteld in februari 200 op voorstel van de aandeelhouders van aandelen a en heeft met ingang van 9 mei 2006 zijn ontslag als bestuurder ingediend.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 40-44)