• No results found

Complexe getallen Uitwerkingen VWO B Deel 3 Keuzeonderwerp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Complexe getallen Uitwerkingen VWO B Deel 3 Keuzeonderwerp"

Copied!
14
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Complexe getallen

Uitwerkingen VWO B

Deel 3

Keuzeonderwerp

(2)

2

(3)

Opgave 1.1 a)   6 4i b)   20 c)    6i d)  1  5 10i e)   8 24i f) 1 i

Opgave 2.1

a)  1  6 24i 9 7 24i b)  1  0 21i 10 20 21i c)   81 72i 16 65 72i d) 49 4 53

   

   

   

  Opgave 2.2

a)

8 6

25 25

8 6 16 9

i i

  

b)

5 14

17 17

3 2 4 12 5 2 14 5

4 4 16 1 17

i i i i

i i i

    

    

  

c)

2 2

3 3

5 2 5 2

3 3 1

i i i

i i i

 

    

d)

8 6

25 25

2 3 4 6 8

3 4 3 4 9 16

i i i

i i i

 

   

  

e)

1 1 1 2 1 2

1 1 2 2

i i i i

i i i

   

   

 

Opgave 2.3

a) z2 6z 9  2  (z 3)2  2  z 3   2 dus

3 2 3 2

z    of z   

b) z2 2z 2 0 z2 2z    1 1 (z 1)2   1 i dus2

1 1 1

z    i z  i of z   i

c) z2 8z 17   8 z2 8z16   9 (z4)2 (3 )i 2 dus

4 3 4 3

z    i of z    i

d)

z

2

 5 z   7

14

z

2

 5 z  6

14

   1 ( z  2 )

12 2

i dus

2

1 1

2 2

2 2

z   i of z   i

e)

z

2

 2 3 z   19  z

2

 2 3 z    3 16  ( z  3)

2

 (4 ) i

2

dus

3 4 3 4

z   i of z   i

f) 4z2 12z  13  4z2 12z   9 4 (2z3)2 (2 )i 2 dus

1 1

2 2

2 z  3   2 iz  1  i of z  1  i

(4)

Opgave 2.4

a)

z

1

z

2

 ( a bi x yi  )(  )  axayi bxi byi  

2

ax by   ( aybx i )

b)

1 2

2 2 2

2

z a bi a bi x yi ax ayi bxi byi

z x yi x yi x yi x y i

     

    

   

2 2 2 2 2 2

( ) ( )

ax by bx ay i ax by bx ay i

x y x y x y

     

  

  

Opgave 3.1

Teken de getallen 2 – 4i (A) , -2i (B) , 5 (C), 2 i 3

(D), 1+i (E) en -54i (F) .

Opgave 3.2 a) Alle getallen van de vorm

4 b i  

liggen op de verticale lijn door 4.

Opgave 3.2 b) Alle punten met Re z = 4 liggen op de verticale lijn door 4. (Zie opg a)).

Opgave 3.2 c) Alle punten met Im z = -3 liggen op de horizontale lijn door -3i.

Opgave 3.2 d) Alle punten met Re z = 2 liggen op de verticale lijn door 2.

Opgave 3.3

a) Als z=x+yi dan betekent Re z = Im z dat x = y, ofwel y = x. Dit levert alle punten van lijn l.

b) Im z = 3  Re z betekent: y = 3x, dus dat geeft lijn m.

4

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

A B

C

D E

F

(5)

c) Re z = Im z – 3 betekent x = y – 3 ofwel y = x + 3, dus dat geeft lijn n.

d) (Re z)2 + (Im z)2 = 25 betekent

x

2

y

2

 25

, en dit geeft een cirkel met middelpunt Oorsprong en straal 5.

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

l m

n

(6)

Opgave 3.4 a)

De geconjugeerde is aangegeven met een *:

* * * * *

5 2 ( i A en A ), 1 3 (  i B en B ),  3 4 (i C en C ), 5 (i D en D ), 4 (E en E )

b) Als twee getallen elkaars geconjugeerde zijn liggen ze symmetrisch t.o.v. de reële as.

Opgave 4.1 a) Bij de optelling is de staart van z2 aan de kop van z1 gelegd.

Bij de aftrekking is de staart van –z2 (z2 over 180 graden draaien) aan de kop van z1 gelegd.

Je ziet:

1 2 2 4

zz    i en

6

126543O-1-2-3-4-5 i 5i4i3i2i

-i-3i -2i

-4i E

A E*=E A* B

C D

B*

D* C*

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i Z1-Z2

Z1

Z2 Z1+Z2

Z2

-Z2

(7)

1 2 4 2 zz    i

Opgave 4.1 b) Je ziet:

1 2 2

zz   i en

1 2 4 5

zz    i

Opgave 4.1 c)

Je ziet:

1 2 6

zz   i en

1 2 2 5

zz    i

Z1

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

Z1-Z2 -4i

Z2

Z1+Z2 Z2

-Z2

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

Z1-Z2 -4i Z1

Z2 Z1+Z2

Z2

-Z2

(8)

Opgave 4.2 a)

Alle punten liggen op afstand 5 van het getal 2, dus vormen samen de cirkel met middelpunt 2 en straal 5.

Opgave 4.2 b)

Omdat :

4 3 ( 4 3 )

z   i     z i

liggen alle punten op afstand 2 van het getal -4-3i, dus dat is het middelpunt van de cirkel met straal 2.

8

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

(9)
(10)

Opgave 4.2 c)

Voor alle punten moet nu de afstand tot het getal 1+i kleiner dan of gelijk zijn aan 4, dus dat zijn alle punten óp of binnen de cirkel met middelpunt 1+i en straal 4.

Opgave 4.2 c) De punten moeten nu binnen of op de cirkel met middelpunt 2-2i liggen, maar óók buiten of op de cirkel met mid- delpunt O en straal 4.

Dus het zijn alle punten die binnen of op het lichtgekleurde 'maantje' liggen rechtsonder.

10

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

1 2 3 4 5 6

-1 O -3 -2

-4 -5

i 5i

4i 3i 2i

-i

-3i -2i

-4i

(11)

Opgave 4.3

2 2 2 2 2 1 2 2 ( 2 2 2) 2

( )( )

z z

x yi x yi    x

yi

x

y  

x

y

x

yz Opgave 4.4

2 2

1 2 ( )( ) ( ) ( ) ( )

zza bi c diac bd  adbc iac bd  adbc

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

a cabcdb da dabcdb ca ca db cb d .

Ook geldt:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 ( ) ( )

zza bi  c di  abcda ca db cb d , dus inderdaad geldt: z1z2z1z2

. Opgave 4.5

a)

2 2

3 3 3 3 18 3 2

z   i    

en

3 3

14

tan( )

  1  Arg z( ) 

. b) z  13i 13

en tan( ) bestaat niet! Arg z( )    12

. Kijk in de tekening!

c)

3 32 1 2

z   i  

en

1 1

3 6

tan( )

1

( )

3 3

Arg z

 

d)

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 2 2 2 2 2 2

cos( ) sin( ) 2 2 ( 2) ( 2) 1

z    i     i    

en

12 1

1 4 2

tan( )

2

1 ( )

2

Arg z

   

. e)

2 2

3 3 1 1 1 1 1 1

4 4 2 2 2 2 2 2

4(cos( ) sin( )) 4 2 2 4 ( 2) ( 2) 4 4

z    i      i      

en

12 3

1 4 2

tan( )

2

1 ( )

2

Arg z

    

. Kijk in de tekening waarom niet

geldt dat

 14

!! (Je ziet die 34

ook al in de opgave terug!) f) z  11 11

en Arg z ( ) 0 Kijk in de tekening!

Opgave 4.6

a) Het

lijkt er veel op dat als je de argumenten van z1 en z2 optelt je het argument van z1z2 krijgt! Uiteraard weet je dat niet zeker, want je hebt je maken met afrondingen in de GR. Maar het is te bewijzen dat het inderdaad zo is, zie het vervolg van de tekst in §5.

( )1

Arg z Arg z( )2 z1z2 Arg z( 1z2)

a) 1.107148718 0.463647609 10i 1.570796327

b) -0.3217505544 -1.373400767 -2-16i -1.695151321

c) 0.99827937232 -1.030376827 21-i -0.0475831033

(12)

Opgave 5.1

a)

2 2

7 7 i  7 7 7 2

. Er geldt

tan( ) 7 1

7  

, dus Arg(7 7 ) i

 14

. Dus 7 7 i 7 2(cos(14

) isin(14

)), ofwel: 7 2(cos(14

)isin(14

)).

b) (3 2 ) i 2  5 12i. 5 12 i  52 122 13 en

tan( ) 12 2, 4

 5 

, dus (3 2 )2 1,18

Argi

, dus (2 3 ) i 2 13(cos(1,18)isin(1,18)). c)

2 2

3 4 i  3 4 5

. Arg 3 4i

 0, 93 (met GR!) dus 3 4 i 5(cos( 0, 93) isin( 0, 93)) .

d) 123i 123

en Arg(123 )i

12

dus 123i 123(cos(12

)isin(12

)).

e)

1 1 1 1

2 2 2 2

7 5 7 5 1

3 2 3 2

2 2 2

i i

i i i i i

        

Dus

1 1 1

2 2 2

7 5 2 3 18 4.30

2

i i

i

    

en Arg(212 3 )12i  0.95. Dus

1 1

2 2

7 5 2 3 4.30 (cos( 0.95) sin( 0.95)) 2

i i i

i

        

. Opgave 5.2

a) 4(cos 60 isin60 ) 4(12  i 12 3)  2 2 3i b) 10(cos30 isin30 ) 5 3 5 i

c)

(cos120 isin120 )  12

12

3i

d) 7 cos(56

) i 7 sin(56

)  7  12 3  7   12 i 12 21 12 7i e) (cos(12

)isin(12

))  i

Opgave 5.3

N.B. Op de vertikale as staat alleen de coëfficiënt van i steeds aangegeven!

b) a)

De getallen vormen een kwart cirkel.

12

(13)

c) d)

Opgave 5.4

a) (cos(16)isin(16))5  cos(56)isin(56) b)

4 1 1 4

4 4

(1i) ( 2 (cos( 

) i sin(

))) 4(cos(

)  i sin(

)) c) Arg(3 4 ) i  0.9272...dus

6 6

(3 4 ) i (5 (cos(0.9272...) isin(0.9272...)) 15625 (cos(5.6)  i sin(5.6)) N.B. Niet in tussenstappen afronden!!

d) Arg( 4 3 )  i 2.4980... dus

1 1

2 2

( 4 3 )  i (5(cos(2.4980...)isin(2.4980...))  5 (cos(1.25) isin(1.25)) e) Arg( 2 2 )  i34

dus

7 3 3 7 7 21 21

4 4 4 4

( 2 2 )  i (2 2(cos(

) isin(

))) (2 2) (cos(

) sin(

)) 

1 1

4 4

1024 2 (cos(1

) isin(1

)). ( of: 1024 2 (cos( 34

) isin(34

)) f) (cos(116) isin(116))4 14 (cos( 4 46) isin( 4 46)) cos(23) isin(23) g) 12 3 12i cos(16

)isin(16

) dus

11 11 11

1 1 1 1 11 11

2 2 6 6 6 6

( 3 i) (cos(

)isin(

)) 1 (cos(

) isin(

)) 

11 11 1 1

6 6 6 6

cos(

)isin(

) cos(

) isin(

)) Opgave 5.5

a) Arg z ( ) 120 en z 1 dus

1(cos(120 ) sin(120 )) cos(120 ) sin(120 )

z   i    i  . Dus dan is

3 (cos(120 ) sin(120 ))3 cos(3 120 ) sin(3 120 )

z   i      i   

cos(360 ) isin(360 )    1 i 0 1.

N.B. z cos(120 ) isin(120 )   12 12 3i. b) Er geldt:

1cos(360 ) isin(360 )  cos(720 ) isin(720 ) cos(1080 ) isin(1080 )  etc. Voor het hoofdargument moet dus gelden (volgens de formule van De Moivre)

(14)

dat als dat vermenigvuldigd wordt met 3 je op 360 of een veelvoud daarvan uit moet komen. Dat is zo bij hoofdargument gelijk aan 0 (ofwel: z 1) en

bij 240.

Nu geldt: z cos(240 ) isin(240 )   12 12 3i.

c) Nu moet het argument vermenigvuldigd met 5 360 of een veelvoud daarvan opleveren. Dat lukt bij 360 / 5 72   en dan ook bij 2 * 72 144 en bij 3 * 72 216 en bij 288 en bij 0.

Opgave 5.6

Als z een eenheidswortel is geldt per definitie dat z n 1 voor een of andere (hele) waarde van n. Dan moet ook gelden: z n 1

. Dus dan ook: znzn 1

. Omdat de modulus van z gelijk is aan 1 ligt z dus op de eenheidscirkel.

Opgave 5.7

Opm: maak steeds een schetsje, dan kan je modulus en argument snel vinden.

a) z2 9i 9(cos(90 )  i sin(90 ) 9(cos(450 )  i sin(450 ) . Dan geldt:

3(cos(45 ) sin(45 )

z    i en ook z 3(cos(225 )  i sin(225 ) . Dus z 3(12 2 i 12 2) 1 12 2 i 112 2 en

1 1 1 1

2 2 2 2

3( 2 2) 1 2 1 2

z    i    i .

b) z3    8 8(cos(0 ) isin(0 ))  8(cos(360 ) isin(360 ))  8(cos(720 ) isin(720 ))

    Dus dan is z  2(cos(0 ) isin(0 )) en ook 2(cos(120 ) sin(120 ))

z    i en ook z  2(cos(240 ) isin(240 )) , ofwel 2

z   en z     2( 12 i 12 3) 1 i 3 en z     2( 12 i 12 3) 1 i 3. c) We kunnen z4 schrijven als 3 (cos( )4 x isin( ))x met voor x de waarden 0, 360,

720 en 1080. Dus dan is z 3(cos(0 )  i sin(0 )  3 en 3(cos(90 ) sin(90 ) 3

z    i   i en z 3(cos(180 )  i sin(180 )  3 en ook 3(cos(270) sin(270 ) 3

z   i    i.

We kunnen dit natuurlijk ook als volgt doen:

4 81 2 9 2 9 3 3

z   zof z    z   of z   i. d)

4 cos( 90 ) sin( 90 ) cos(270 ) sin(270 ) cos(630 ) sin(630 )

z   i   i      i     i  

cos(990 ) isin(990 ) . Dus z cos( 22 12 ) isin( 22 12) en

1 1

2 2

cos(67 ) sin(67 )

z   i en z cos(15712 ) isin(15712) en

1 1

2 2

cos(247 ) sin(247 )

z   i.

e) z2    1 i 2(cos(225 )  isin(225 ))  2(cos(585 )  isin(585 )) dus dan is z42(cos(112 )12 isin(112 ))12 en z42(cos(292 )12 isin(29212)). Opgave 5.8

14

(15)

a) 4 3i heeft modulus 5 en argument  met tan

 34, dus   36.869... (Nog niet afronden!). Dus ook  323.130..... Dan is

5(cos( 18.43... ) sin( 18.43... )) 2.12 0.71

z    i     i en

5(cos(161.56... ) sin(161.56... )) 2.12 0.71

z   i     i ofwel het

tegengestelde van de andere oplossing!

b) 3i heeft modulus 3 en argument 90, dus ook 450 en 810. Dus

3 16 13

2 2

3(cos(30 ) sin(30 )) 3 3 1.25 0.72

z i   i      i en

3 16 1

2 2

3(cos(150 ) sin(150 )) 3 1.25 0.72

z i   i       ii en

33(cos(270 ) sin(270 )) 0 33 1.44

z i  i    i   i.

Dus z 1.25 1.72 ien z  1.25 1.72 i en z  0.44i. c) Nu geldt z    4 i 3i dus z 4 i 3i  4 ( 3 1)  i en

4 3 4 ( 3 1)

z   i i    i

d) Herleid de vergelijking tot z2 4 4 i. De modulus van 4 4i is 4 2 en een argument is 45. (plaatje!) De modulus van de oplossingen is dus

4 2  2 24  2.3784.... en de argumenten 2212 en 157 12 .

Dus z 2 2(cos( 22 )412 isin( 22 )) 12 2.20 0.91 i en de andere oplossing is het tegengestelde hiervan: z  2.20 0.91 i.

e) 5 2 5 2i heeft modulus 10 en argument 225 of 135. De modulus van de oplossingen is dus 10 en de argumenten 112 12 en 6712. Dus dan vind je:

1 1

2 2

3z2i  10(cos(112  ) isin(112   )) 1.21 2.92 i en 3z2i   ( 1.21 2.92) 1.21 2.92 i.

Dus z  ( 1.21 2.92 i  2 ) / 3 ~i  0.40 1.64 i en z  0.40 1.64 i. Opgave 6.1

We moeten bewijzen: (cos

isin )

n  cosn

isinn

. Volgens Euler kunnen we cos isin schrijven als ei, dus dan geldt:

(cos

isin )

n (ei)nei n  cosn

isinn

, waarmee deze formule bewezen is.

Opgave 6.2

a) 16 16 12 12

16 i

cos( ) isin( ) 3 i

e

 

b) 56 56 12 12

56 3(cos( ) sin( )) 1 3 1

3 e

i

i

  i

c) 14 14

14

5 2

e

1 i 5 2 (cos(1

)isin(1

))   5 5i

d) 34 34

34 123456

2 2(cos(123456 ) sin(123456 ))

2

e

i

2

i

3 3

4 4

2(cos( ) sin( )) 2 2

2 

i

   i

e) ei cos( )

isin( )

  1 0  1.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In de rest van deze opgave gaan we uit van de situatie waarin de cirkel en de parabool alleen punt O gemeenschappelijk hebben.. V is het gebied rechts van de y -as dat

[r]

Verder is een lijn l buiten de cirkel getekend. Figuur 2 staat ook op

[r]

De figuur hieronder staat twee maal op de uitwerkbijlage.. Je kunt hierbij gebruik maken van

Deze figuur staat ook vergroot op

4p 11 † Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de snijpunten van deze ellips e en lijn AB.. Licht je

Deze figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.. Vierhoek ABDE is