• No results found

Samenvatting natuurkunde hoofdstuk 1 kracht en evenwicht §4 en 5 §4 hefbomen De wip

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samenvatting natuurkunde hoofdstuk 1 kracht en evenwicht §4 en 5 §4 hefbomen De wip"

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Samenvatting natuurkunde hoofdstuk 1 kracht en evenwicht §4 en 5

§4 hefbomen

De wip  Als een wip niet beweegt ondanks de krachten die er op werken, is de wip in evenwicht

 Als er aan beide uiteinden van een wip een kind zit, is hij in evenwicht als de kinderen even zwaar zijn

Een regel voor evenwicht

 Als er kinderen op een wip zitten, werken er links en rechts van het draaipunt krachten op de wip

 De afstand tussen kracht en draaipunt heet de arm van de kracht

 Er is evenwicht als geldt:

Moment = Kracht x arm (linksom) = kracht x arm (rechtsom) M = F x d (linksom = F x d (rechtsom)

 Er is evenwicht als het moment linksom even groot is als het moment rechtsom

Hefbomen  Hefbomen gebruik je om iets op te tillen wat te zwaar is voor je spierkracht

 Elke hefboom heeft een draaipunt. Bij de meeste hefbomen is er:

- Een grote afstand tussen het draaipunt en de spierkracht - Een kleine afstand tussen het draaipunt en de hefkracht

§5 druk Kracht en oppervlakte

 Hoe groter het oppervlak waarop je staat, des te beter de kracht wordt verdeeld

De druk berekenen

 Je kunt de druk berekenen door de kracht te delen door het oppervlak Druk (in N/m2) = 𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 p = 𝐹𝐴

 1 N/m2 is hetzelfde als 1 Pa(scal) Druk vergroten

en druk verkleinen

 Soms is het handig de druk zo klein mogelijk te houden o (Zware voertuigen, rupsbanden)

o De druk op de grond wordt dan niet zo groot dat de voertuigen erin wegzakken

(2)

 In andere gevallen wordt de druk juist erg groot gemaakt door het oppervlak heel klein te maken

o (Snijvlak van een mes)

o Als de druk groot is, kun je gemakkelijk snijden en prikken Druksterkte en

treksterkte

 Bij het bouwen van bruggen en huizen is het belangrijk te weten bij welke druk een materiaal bezwijkt

 De maximale druk die een materiaal kan hebben heet druksterkte

 Om aan te geven wanneer een materiaal breekt als eraan wordt getrokken, heeft men het begrip treksterkte ingevoerd

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Afwijkend gedrag -> als mensen zich niet houden aan de normen van een bepaalde samenleving of groep Sommige norm overtredingen worden zo belangrijk gevonden dat de overheid

Een oplossing is een mengsel van een vaste stof, vloeistof of gas waar je doorheen kunt kijken.. Een suspensie is een mengsel van een vloeistof en een

Eenheid: de maat waarmee je de te meten grootheid vergelijkt bijvoorbeeld bij lengte hoort m.. Grootheid = getal

Verborgen Werkeloosheid: werkgevers zijn niet verplicht een vacature te melden, een (onbekend) aantal vacatures blijft verborgen, doordat deze alleen binnen het bedrijf worden

Niet alle onderzoekers worden gestimuleerd door nieuwsgierigheid, sommige worden ook gestimuleerd als er vele ziektes in je omgeving zijn en willen zo gaan onderzoeken wat de

Kişinin duygularını kontrol gücünü yitirmesi / veya kontrol

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend... Tekst 12