Uitwerkingen extra opgaven hoofdstuk 5 Opgave 5.1

Hele tekst

(1)

1

kPa 490 Pa 490500 m

10 4,0

N 2 , 196

m 10 0 , 4 cm 0 , 4 0 , 2 0 , 2

N 2 , kg 196 9,81N kg 20

2 4

2 4 2

 

p A

g m F

A p F

kPa 10 Pa 10.000 m

10.000N m

N 10.000

22 

28 , 29 1 37

olie benzine benzine

olie

benzine benzine

olie olie benzine

benzine olie

olie

h h

h h

h g h

g

kPa 0,16 Pa 157 m 0,020 Nkg

m 9,81

800kg 3   

g h poverdruk

kPa m 31,2

31242N m

10 314

N 981

m 10 314 cm 314

N kg 981 9,81N kg 100

2 2 4

2 4 2

2

 

 

vacuum r A F

A g m A vacuum F

z

z

Uitwerkingen extra opgaven hoofdstuk 5

Opgave 5.1

Opgave 5.2

De druk van het staande boek is 3,5x zo groot als de druk van het liggende boek Omdat de kracht hetzelfde is en de oppervlakte 3,5x zo klein.

Opgave 5.3

omdat 1 m2 10.000x zo groot is als 1 cm2

Opgave 5.4 Antwoord:

lengte olie=29 mm lengte benzine= 37 mm

Opgave 5.5

Opgave 5.6

(2)

2

mm 40

; mm

60 ker

sui

water h

h

onderdruk

p

. zoutopl

Nkg m g

kg

h d

hwater plaatje gem

81 , 9

; 1000

cm;

2 40 cm 45 cm

; 35 cm 0 , 10

; m 50 , 0

3

water  

 

Pa 120 :

Pa 123 m 10 m 314

3924N

m 10 314 cm 314

3924 m kg 0,40 9,81N m

00kg 10

2 4 2

2 4 2

2

2 3

F afgerond F

r A

m h N

g p

A p F

gem gem

gem

bar 7,8 Pa 10 8 , m 7 10 N cm 78

78N cm

2500

Nkg 9,81 kg 20.000

5 2

4

22     

 

p

A p Fz

2 2

3 13,9 ms; 7,065cm

s 3600

m 1000 50 h

km

; 50 m

1000kg       

v A

r

N 68 m 10 7,065 m

96605N

m 96605N s

m 96605kg s

13,9 m m 1000kg 5 , 0

2 4 2

2 2

2 2 2 3

 

A

p F p

Opgave 5.7 Gegeven:

Gevraagd: kracht op plaatje

Oplossing:

Opgave 5.8

Het hoogteverschil tussen de vloeistofniveau’s is bepalend voor de uitstroomsnelheid.

Voorwaarde is dat de hevel volledig gevuld moet zijn met vloeistof.

Opgave 5.9

Opgave 5.10 Gegeven:

Gevraagd:

Kracht door de waterstraal.

Oplossing:

Opgave 5.11 Gegeven:

Gevraagd:

a) b)

(3)

3

kPa 0,59 Pa m 590

589N m 0,060 Nkg

m 9,81

1000kg 3   2  

water water

onderdruk g h

p

3 3 .

3 2

. .

. .

m 10 kg 1,5 :

m 1500kg m 0,040 Nkg

9,81

m 589N 040

, 0 81 , 9 589

 

zoutopl

zoutopl zoutopl

zoutopl zoutopl

onderdruk

afgerond

h g p

Pa kg p

g N m kg

p h

d h

b

boven gem

plaatje water

5 3

water

5

10

; 81 , 9

; 1000

Pa 10 0 , 2 cm;

2 40 cm 45 cm

; 35 cm 0 , 10

; m 50 , 0

 

kPa 3 , 3 :

Pa 3263 m

10 m 314

924N . 103

m 10 314 cm 314

m 103924N 10

1 10 0 , 2 3924

m 3924N m kg 0,40 9,81N m 00kg 10

2 4 2

2 4 2

2

2 5

5

2 3

F afgerond F

r A p

h g p

A p F

p p

p p

gem gem

b boven gem

Oplossing:

a)

b)

Opgave 5.12 Gegeven:

Gevraagd: kracht op plaatje

Oplossing:

De druk van het water is 120 Pa =0,12 kPa ,dus te verwaarlozen.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :