Uitwerkingen extra opgaven hoofdstuk 8 Opgave 8.1

Hele tekst

(1)

1

J 29,4 m kg 1,0 9,81N kg 0

3   

F s W

J of Nm 6,3 m 0,628 N

10

m 0,628 m

1 , 0 2 2

s F W

r omtrek

w

kJ 6,3 J 6280 m

628 , 0 1000 N

10    

F s

Q w

J 10 1 , 5

J 517500 000

. 450 67500 30

1000 150

450 .

0

m 150 s s 10 15m

5

2 12

2 12

W

W W

mv s

F W

E Q W E

t v s

e w

e b

gem

ms 3 , 6 24 , 39

24 , 39 2 81 , 9 2 0

0

12 2 2

12 2

12

 

e

b e

e b

e b

e b

v

h v g

v h

g v m h

g m

E Q W E

N 10 2 , 1 100 . 232 . 2 1 , 0 246420 246420

2 , 0 0 2 , 0 2

, 22 500

m 2 , s 0

22,2m 6 , 3

80

0 0

6 2

2 12

F F

F s v

s F v

m

E Q W

Eb e

Uitwerkingen extra opgaven hoofdstuk 8

Opgave 8.1

Opgave 8.2 Gegeven:

N F

cm r

rpm

n1000 ; 10 ; w10 Gevraagd:

a)W door Fw

b)Q na 1 minuut Oplossing:

a)

b)

Opgave 8.3 Gegeven:

N 150

; N 300 s;

30m s;

0m

;

1000   ,,

kg vb ve Fwrol Fwlucht

m

Gevraagd:

W door motorkracht.

Oplossing:

Opgave 8.4

Oplossing:

Opgave 8.5 Oplossing:

(2)

2

J Q

m N

Q s F

Q w

000 . 900

1000 900

% 38 38 , 10 0 6 , 23

10 9 10 33

10 9

5 5

6 114

5

E of E

ox

w

 

 

N 3000 854

10 62 , 25

200 81 , 9 1000 3000 200 3000

0

5

 

auto

auto e

w auto

e b

F

F h

g m s F s F

E Q W E

Nkg 81 , 9

; N 200

; kg 1000

; m 200

; m

3000   ,  

h m F g

s wrol

N 0 , 4 4

4 2 1

2 1 1 2 1 1 2

2      F  F

s s F s F F s F

W sof 245J 2

5 , 490

J 5 , 490 1 81 , 9 50

s J t

P W s F W

Opgave 8.6 Gegeven:

km 1 N;

900 

s

Fw

Gevraagd:

Energieverlies aan warmte per km Oplossing:

Opgave 8.7 Gegeven:

JL 10 33

Lkm 114 km 14 liter 1

Jkm 10 9

6

5

Eox

toevoer benzine

bruik Energiever

Gevraagd: η Oplossing:

Opgave 8.8 Gegeven:

Gevraagd: Fauto

Oplossing:

Opgave 8.9 Oplossing:

Opgave 8.10

(3)

3

N 9 111 1000 1

1 2 2 1

2 2 1 2 2 1

1      

r

F r r

r F F

r F r F

Nm 60 6

6 1 2 1

2 2 2 1

1sFsFFMM

F

N m 1200 0,05

Nm 60

2 2 2 2 2

2      

r F M r F M

W

1 100

2PP

m 01 , 0 Nm;

10

;

6 1 1 2

2

1Mdd

s s

elek as elek

as

P P E

E

10 min

%;

60

;

30W Q L

Pelek

  Opgave 8.11

Oplossing:

Opgave 8.12

Gegeven:

Gevraagd:

a)M

2

b)F

2

c)P

2

Oplossing:

a) b)

c)

Opgave 8.13 Oplossing:

a)Grafiek 1 hoort bij het grootste hoogteverschil. Als het debiet 0 is heb je alleen de druk ten gevolge van de hoogte.

b)Grafiek 2 hoort bij het grootste wrijvingsverlies. Deze grafiek heeft de sterkste toename van het drukverlies bij een groter debiet.

c)Bij bedrijfspunt R is het ppomp·фV het grootst.

Opgave 8.14

a)Het rendement is 0 bij minimale en maximale belasting omdat dat dan het as- vermogen 0 is want

b)Het rendement is maximaal bij ongeveer 250 rpm, omdat dan asvermogen maximaal is.

Opgave 8.15

Gegeven:

Gevraagd:

a)P

hydr

b)p

pomp

(4)

4

W 18 W 30 6 , 0 6

,

0    

hydr

elek

hydr P

P

P

kPa m 11

10778N m s

10 67 , 1

Nms 36

m s 10 s 1,67

1,67L Ls

60 100 Lmin

10

3 2 3

3 3

 

V hydr pomp V

V pomp hydr

p P p P

Oplossing:

a)

b)

Opgave 8.16 Antwoord:

Als de massa 60 cm omhoog gaat ,is de verplaatsing bij de spierkracht 3 x zo lang ,dus 180 cm. De arbeid van de spierkracht is hetzelfde als de toename van de zwaarteenergie.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :