Voorwoord. Het Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen en VIVO vzw. Beste lezer,

158  Download (0)

Hele tekst

(1)
(2)

3

Voorwoord

Beste lezer,

Na de schok van 2020, was ook 2021 een bewogen coronajaar. Het virus had nog steeds een sterke impact op het vormingsleven. Alhoewel onze vormingstrajecten niet meer stillagen, moesten we nog steeds veel vormingen uitstellen omwille van onvoorziene omstandigheden zoals risicocontacten en besmettingen. Daarnaast had 2020 ons ook veel wijze lessen geleerd. We bleven de vruchten plukken van blended en online trajecten. Tegelijkertijd konden vormingen waarvoor live contact broodnodig is, ook weer gewoon doorgaan.

Voor de vormingen van 2022 zetten we deze piste door. Waar het kan en nuttig is, kunnen vormingen online. Waar het nodig is, gaan ze live door.

Hoewel de coronacrisis voor bijkomende moeilijkheden zorgde, blijven de uitdagingen waar de maatwerkbedrijven voor staan, nog steeds aanwezig. Daarom behouden dit jaar dezelfde titels als in 2021. Hier en daar passen we onze werkwijze aan om meer vrijheid te bieden aan de werkplaatsen en om van bij de start meer duidelijkheid te hebben over het waar en wanneer van alle vormingen. Over de details, lees je meer verder in deze brochure. We gaan er in 2022 voluit voor om jullie te ondersteunen in jullie vormingsnoden.

Heb je nog vragen na het lezen van de brochure of de webpagina? Contacteer ons.

Lise Kamers (voor inhoudelijke vragen) : lise.kamers@VIVOsocialprofit.org 02 227 22 52 Jessica De Bruyn (voor praktische vragen) : jessica.debruyn@VIVOsocialprofit.org 02 229 20 29 We stellen jouw feedback altijd op prijs. Die kan je meegeven via de evaluatieformulieren, maar ook per mail of telefoon. Zo bouw je mee aan een kwalitatief en vraaggericht vormingsaanbod voor de maatwerkbedrijven.

Het Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen en VIVO vzw

(3)

4

Inhoudstafel

1. PRAKTISCHE INFORMATIE ... 9

Inschrijvingsprocedure ... 9

In Company vorming organiseren ... 10

Wachtlijst ... 10

Annulering door VIVO vzw ... 10

Afwezigheid/annulering door BW ... 10

Maaltijd ... 11

Betaling ... 11

Locatie ... 11

Vlaams opleidingsverlof ... 11

Tolk ... 11

2. Aanbod voor Maatwerkers ... 13

Werk en werknemer ... 13

Optie 1: door GROEP MAATWERK ... 13

Optie 2: door I-DIVERSO ... 24

Rugsparend werken ... 29

Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties ... 29

Mijn talenten als maatwerker ... 30

Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij? ... 30

Omgaan met sociale media en veiligheid op het internet ... 31

Mobiel & veilig in het verkeer! ... 32

Veilig werken langs de weg ... 33

Werken in team - basis ... 34

Werken in team – vervolgopleiding ... 34

Klantvriendelijk aan het werk ... 35

‘De sleutel tot het succes’: een dag teambuilding voor een ploeg en hun monitor ... 37

‘Samenwerkingsspel Plus’: een doe-activiteit over samenwerken in team ... 38

Omgaan met verschillen in de groep ... 38

De kracht van verschil ... 39

Open blik op diversiteit ... 40

Sociale conditietraining ... 41

Vergroot je veerkracht ... 42

Een gezonde geest in een gezond lichaam ... 43

(4)

5

Kennismaking met Videochat ... 44

Sterk in je schoenen ... 45

OntPOP jezelf! ... 45

Doorgroeiopleiding voor medewerkers in een MAATWERKBEDRIJF ... 46

Je start beter met een peter of meter ... 47

Ouder worden en werken ... 48

Optie 1: Einde loopbaan in zicht - GROEP MAATWERK ... 48

Optie 2: Als ‘oudere’ maatwerker aan de slag blijven – DE KEI ... 49

Individuele Taalcoaching op de werkvloer ... 50

Nederlands op de werkvloer ... 51

3. Aanbod Voor Begeleiders En Omkaderingspersoneel ... 52

Basisopleiding voor begeleiders: Begeleiden met resultaat! ... 52

Basisopleiding begeleiders maatwerkbedrijven/groenzorg: Begeleiden met resultaat! ... 58

INTERVISIE: Hoe omgaan met de toenemende diversiteit op de werkvloer? ... 60

Talenten spotten en pimpen: help je medewerkers om bewuster om te gaan met hun talenten ... 61

Hoe mijn medewerker doorstroomklaar maken? ... 61

Zo bouw je je VTO-beleid uit ... 62

Veerkracht in je team ... 63

Communiceren met anderstalige medewerkers ... 64

De kracht van diverse talenten in ons team ... 64

Verdiepingsmodules in open aanbod ... 66

Aan de slag met POP ... 67

Coachen en leiding geven ... 67

Conflicten, weerstand en agressie ... 69

Arbeidshandicap en psychosociale problemen in Maatwerkbedrijven ... 70

Verdiepingsmodules in company ... 74

Workshop Ergonomie: Leer gezond Werken en Bewegen! ... 74

Veiligheid ... 75

Skillslabs = stevig in je schoenen staan! ... 76

4. Contactgegevens Lesgevers ... 77

4.1 Info Algemeen Online Opleidingen Groep Maatwerk: ... 77

5. Ruimer Aanbod Voor De Sector ... 78

1. Bureautica en digitale media ... 80

Word intro – Mentor vzw ... 80

Word gevorderen – Mentor vzw, Escala of Givi Group ... 81

(5)

6

Excel intro – Escala, Givi Group of Mentor vzw ... 82

Excel gevorderden – Escala, Givi Group of Mentor vzw ... 84

Outlook – Givi Group of Mentor vzw ... 86

PowerPoint – Escala ... 87

Ga digitaal aan de slag in je organisatie – Konekt ... 88

Sociale media in je organisatie – I-Diverso ... 89

Do It Yourself: online leren en uitwisselen – Mentor vzw ... 90

2. Agressie- en conflictbeheersing ... 92

Omgaan met agressie en conflicten – Vokans ... 92

Conflictcoaching – Praxisnetwerk ... 93

Basisopleiding ‘agressie in toom’ – IDEWE ... 95

3. Begeleidings- en zorgvaardigheden ... 96

Nieuwe collega, investeer erin! – Anker vzw ... 96

Mentorenopleiding – I-Diverso ... 97

Mentor+ – I-Diverso ... 98

Mentor+ online – I-Diverso ... 100

Mentor+ Intervisie – I-Diverso ... 101

Terug aan de slag – HIVSET Vormingscentrum ... 102

4. Specifieke methodieken in begeleiding/zorg ... 103

Palliatieve zorg: inleiding in de palliatieve zorg/ Wat? Quoi? Qué? What – Forum Palliatieve Zorg ... 103

Palliatieve zorg: Sterven, hoe gaat dat eigenlijk? – Forum Palliatieve Zorg ... 105

Palliatieve zorg: Comfortzorg is een taak van iedereen – Forum Palliatieve Zorg ... 107

Palliatieve zorg: Verlies, gemis … rouw – Forum Palliatieve Zorg ... 109

5. Communicatie ... 111

‘Aha, nu begrijp ik je’. Een inleefdag rond helder spreken met en luisteren naar patiënten/cliënten – Mentor vzw ... 111

Een stevige band door spreken – HIVSET ... 112

Gesprekstechnieken – Vokans ... 113

Assertieve communicatie – Vokans ... 114

Assertief van binnenuit – Prik Prik ... 115

Communicatie met de familie van de zorgvrager vanuit verbinding – HIVSET ... 116

Sterker op het werk met verbindende communicatie – DialoogPlus ... 117

Sterker op het werk met verbindende communicatie opfrissing – ? ... 120

6. VTO- en competentiebeleid ... 122

Bouwen aan een leerbeleid – Mentor vzw ... 122

(6)

7

7. Persoonlijke vaardigheden/Soft Skills ... 124

7.1 Efficiënt werken ... 124

Timemanagement algemeen: tijdsbeheer en het bepalen van prioriteiten – CFIP ... 124

Effectief online vergaderen en overleggen – Escala ... 125

Effectief en inclusief vergaderen, ook op afstand – Human Insight ... 127

Projectmanagement – KEIK ... 128

7.2 Omgaan met verandering ... 130

Omgaan met weerstand en veranderingen – Anker vzw ... 130

Veerkrachtig omgaan met verandering – Bsides ... 131

7.3 Werken in team ... 132

Feedback – moeilijke boodschappen geven aan en ontvangen van collega’s – Impuls ... 132

Feedback geven en ontvangen – Kwadraet ... 133

Latent talent: tools om talenten in ons team nog beter te (h)erkennen – Mentor vzw 134 De kracht van een team: 1 + 1 = 3 – Vokans ... 135

Cultuursensitief werken in de praktijk – Arzu Yentür ... 136

Mijn interculturele werkplek – Mentor vzw ... 137

Intervisie opstarten in je organisatie – Itineris ... 138

Verbindend samenwerken vanop afstand – Impuls ... 139

8. Welzijn op de werkvloer ... 141

8.1 Omgaan met emoties en stress ... 141

Omgaan met emoties op de werkplek – Prik Prik ... 141

Gezonde veerkracht, hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt? – IDEWE ... 142

Geef burn-out geen kans – Vokans ... 143

Bouwen aan mentaal vermogen – Alert! ... 144

Hartcoherentie als techniek in jouw praktijk – NXT-PRO ... 145

Met meer veerkracht aan het werk door hartcoherentie – Hoofdweg ... 146

Stress omzetten in positieve energie – Ankerpunt ... 147

Je goed voelen tijdens je werk – Prik Prik ... 148

8.2 Zelfzorg ... 149

Zelfzorg door je zorg voor anderen te leren begrenzen – Kwadraet ... 149

Je grenzen kennen en bewaken – Impuls ... 150

Niet (meer) in het rood: Hoe geef ik mijn grenzen aan op een gepaste manier? – Mentor vzw ... 151

Zorgen voor jezelf in een wereld van de zorg – VIVES ... 152

8.3 Nazorg ... 153

(7)

8

Nazorg voor medewerkers bij crisissituaties – Anker vzw... 153

Kijken als in een bioscoop: terugblikken op en verwerken van heftige emoties – HIVSET ... 154

Delen van ervaringen – kom op verhaal – Kwadraet ... 155

Onbeperkt Talent ... 158

Cultuursensitieve Zorg ... 158

Jongeren Op De Werkplek ... 158

Via Vorming Hogerop Laat een werknemer een opleiding volgend tijdens de werkuren, gratis en zonder loonverlies: ... 159

(8)

9

Inschrijvingsprocedure

We stappen vanaf dit jaar af van het proces waarbij inschrijven enkel kon voor een beperkte periode. Vanaf dit jaar kan je doorlopend inschrijven voor zowel de modules in open

aanbod als in company. Dit geeft meer vrijheid om een aanbod op maat van jullie organisatie te maken en in te pikken op dringende noden doorheen het jaar.

Wat verandert er?

• Je hoeft vanaf dit jaar niet meer alle vormingen tegelijkertijd te plannen. Je zet je budget vanaf nu doorheen het jaar in. Wanneer het jou past, kan je deelnemers inschrijven voor het open aanbod en opleidingen in company organiseren. Als je graag alles nu al inplant, kan dat uiteraard ook.

• Voor in company modules vragen we vanaf nu dat jullie zelf contact opnemen met de opleiders om data vast te leggen.

• Inschrijven kan ten laatste tot twee weken voor de startdatum van de opleiding. Ten laatste twee weken voor de start bevestigen of annuleren wij de vorming.

Waar moet ik op letten?

Het is wel belangrijk dat je niet te lang wacht om alles in te plannen. Je budget – zoals de voorbije jaren – enkel geldig gedurende dit kalenderaanbod. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat er geen plaatsen meer zijn in het open aanbod. Ook de planning van de

opleiders kan vol geraken en de kans bestaat dat je dus geen opleiding naar keuze meer kan organiseren.

Hoe schrijf ik in?

Inschrijven voor het vormingsaanbod gaat online via het Extranet voor de basisopleiding voor begeleiders en voor de in company vormingen. Via Extranet kan je bovendien voor jouw organisatie de stand van zaken opvolgen voor alle vormingen. Je kan ook de historiek raadplegen: welke vormingen volgden werknemers uit jouw organisatie al?

Wat met subsidies?

Subsidies kan je eveneens aanvragen via Extranet.

Hoe krijg ik een login op Extranet?

Om met Extranet te werken, moet er een login aangevraagd worden. Er moet minstens één persoon in je organisatie geregistreerd zijn als contactpersoon. Heb je nog geen login? Vraag aan via: https://www.vivosocialprofit.org/hoe-ga-je-aan-de-slag-met-extranet.

1. PRAKTISCHE INFORMATIE

(9)

10

In Company vorming organiseren

Hoe organiseer ik een vorming op de werkvloer?

1. Vraag je in company vorming aan via de inschrijfknop. Kies hierbij de titel en opleider die je wenst.

2. Je ontvangt binnen de 2 weken een goedkeuring voor je vorming via Extranet.

Opgelet: wij keuren aanvragen goed tot max 1 vorming boven jullie budget.

3. Daarna kan je de volgende informatie terugvinden via Extranet:

• de contactgegevens van de opleider

• instructies voor de concrete organisatie van het incompany traject dat je goed gekeurd kreeg

• een code waarmee je in extranet de opleiding definitief kan vastleggen.

4. Je contacteert de opleider om alle afspraken te maken over de vorming

• data en uren

• exacte locatie

• keuze van de formule.

Bereid je voor, geef zoveel mogelijk achtergrondinfo zodat de opleider een programma kan voorstellen dat echt aansluit op jouw vraag en specifieke context.

5. Je brengt de inschrijving administratief in orde, door de data, uren en locatie en de teamleden in te vullen in Extranet.

Wachtlijst

Wie eerst inschrijft mag eerst deelnemen. Is het maximum aantal deelnemers bereikt, dan werken we met een wachtlijst.

Annulering door VIVO vzw

Bij onvoldoende inschrijvingen annuleren we de opleiding. Wie inschreef wordt tijdig op de hoogte gebracht.

Afwezigheid/annulering door BW

Indien je ingeschreven bent voor een opleiding uit het open aanbod, maar niet aanwezig kan zijn, dien je VIVO vzw te verwittigen. Dit gebeurt schriftelijk (per e-mail).

Bij ongewettigde afwezigheid of annulatie binnen de 10 dagen (uitgezonderd ziekte) voor de start van een opleiding, wordt 50 % van de opleidingskosten aangerekend.

Indien een in company opleiding of intercompany opleiding niet kan doorgaan, verwachten wij een schriftelijke annulatie. Bij annulatie binnen de 10 werkdagen voor de start van de

(10)

11

cursus, wordt de annulatiekost (50 %) van de opleidingskosten aan de werkplaats doorgerekend. Bij annulatie op de dag zelf is dit 100 % van de opleidingskosten.

Indien bij annulering binnen de 10 werkdagen voor de aanvang van de vormingsactiviteit onmiddellijk dezelfde vormingsactiviteit wordt geboekt, bedraagt de schadevergoeding 25 % van de lesgeverskost.

Maaltijd

Bij de vormingen in open kalenderaanbod zijn er ’s middags gratis broodjes in de opleidingen voor monitoren en omkaderingspersoneel.

Betaling

De effectieve kost voor de opleidingen wordt doorgerekend aan de werkplaatsen. De kostprijs vermeld op het overzicht in bijlage is een richtprijs. Indien een opleiding voor monitoren/omkadering plaats vindt met minder dan het minimum aantal, zal de effectieve prijs hoger zijn dan het richtbedrag.

Deze kosten worden zowel van het VIA4-budget als van het klassieke vormingsbudget afgehouden. Wanneer je het (totale) budget overschrijdt door deelname aan het sectoraal aanbod, moet je hiervoor bijbetalen. Wij vragen om maximum één vorming over budget te gaan en verdere vormingen rechtstreeks met de opleider af te rekenen.

Wij maken een factuur op na afloop van het kalenderjaar.

Wens je meer info over je budget, contacteer ons dan via opleidingen@vivosocialprofit.org.

Locatie

Een belangrijke voorwaarde voor deelnemers om effectief te leren van een opleiding, is een geschikt lokaal. Dit betekent een ruimte die netjes is, goed verlicht en verlucht en die groot genoeg is voor het aantal deelnemers. Een lokaal waar anderen geregeld binnen of buiten lopen, zoals een refter, is dus ongeschikt. Soms is het een meerwaarde om de opleiding buitenshuis te laten doorgaan.

Vlaams opleidingsverlof

Voor verschillende opleidingen is er een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof.

Alle administratie hiervoor verloopt via de opleidingsverstrekkers. LET WEL: bij de inschrijving van de deelnemers moet je dan zeker het rijksregisternummer ingeven.

Meer informatie over het Vlaams opleidingsverlof' vind je op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov.

Tolk

Ook werknemers met een auditieve handicap zijn welkom op de opleidingen van het sectoraal aanbod! Het is mogelijk om een tolk Vlaamse Gebarentaal in te zetten bij een opleiding.

(11)

12

Een tolk aanvragen kan bij het CAB (centraal tolkenbureau). Dit kan online op

www.cabvlaanderen.be. Op deze website vind je alle nodige informatie én documenten.

Belangrijk: Verwittig VIVO én de lesgever vooraf dat er een tolk aanwezig zal zijn en wissel de contactgegevens van de lesgever en de tolk uit zodat zij contact met elkaar kunnen

opnemen!

(12)

13

2. Aanbod voor Maatwerkers

Werk en werknemer

Elke werkplaats kan zelf een programma samenstellen. Om dit makkelijk te kunnen doen staat er bij elk thema een tijdsbestek. De opleiding kan bestaan uit 1 module of uit een combinatie van meerdere modules met een maximum van 8 dagdelen. Het is ook mogelijk om dezelfde module door verschillende groepen te laten volgen.

Bepaalde combinaties van deze modules vormen samen een erkende opleiding (van 32 uur), die recht geeft op Vlaams Opleidingsverlof. Deze vind je terug in de Vlaamse Opleidingsdatabank.

Plaats, data en uren: Geef bij inschrijving op met welke opleidingsverstrekker je wenst samen te werken + voor welke module(s) + je voorkeurperiode.

Neem vervolgens contact op met de opleidingsverstrekker voor data en uren. Groep Maatwerk werkt met hele dagen. I-Diverso werkt met halve en/of hele dagen.

De opleiding vindt plaats in de werkplaats zelf of op een andere geschikte locatie, geregeld door de werkplaats.

Voor al deze modules geldt: minimum 8 - maximum 12 deelnemers.

Optie 1: door GROEP MAATWERK

Deze opleiding heeft een erkenning voor Vlaams opleidingsverlof wanneer ze ten minste 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt.

Een opleiding ‘Werk en werknemer’ kan je zelf samenstellen in functie van de noden, wensen of interesses van de deelnemers.

Je kan kiezen voor 1 opleidingsdag of voor meerdere opleidingsdagen.

Voor de inhoudelijke invulling kan je kiezen uit de thema’s die hierna beschreven worden.

Dit zijn allemaal 1-daagse thema’s behalve ‘Whats’up?!’. Deze verloopt over 2 dagen.

Ook technische modules kunnen opgenomen worden indien er minstens twee volledige dagen aan algemene thema’s bijgevoegd worden.

De opleiding gaat steeds LIVE door in de werkplaats of op een vooraf afgesproken en aangeduid lokaal in de buurt van het maatwerkbedrijf.

Startuur: 8u en einduur ten laatste: 16u30. Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12 in functie van de opleiding en grootte van het opleidingslokaal, tenzij anders vermeld bij de opleiding zelf.

Wat hebben we nodig om kwalitatief les te kunnen geven?

Het opleidingslokaal:

• Voldoende groot om aan maximum 12 personen vorming te geven.

• Daglicht en voldoende verluchting naar de nieuwe normen zijn essentieel.

(13)

14

• Enkel de aanwezigheid van deelnemers, geen andere werknemers of andere storende elementen in het lokaal.

Nodige voorzieningen in het opleidingslokaal:

• Beamer of Smart-TV met aansluitkabels, Chromecast,…

• Verlengsnoer

• Internet en WIFI-code

• Whiteboard of flipover

• Water, koffie,…

TIP:

Verwittig de cursisten een aantal dagen op voorhand over hun deelname aan de vorming.

Ga op voorhand na welke werknemers baat hebben bij een vorming rond bepaalde thema’s.

Mogelijke modules:

1. Stress les(s)! 1 dag (8u)

2. What’s up?! 2 dagen (16u)

3. Alles met mate(n) 1 dag (8u)

4. Pleister op de wonde 1 dag (8u)

5. Een fluitje van een cent? 1 dag (8u)

6. Zorg voor kwaliteit 1 dag (8u)

7. Allemaal anders 1 dag (8u)

8. Gezond met goesting 1 dag (8u)

9. Zeg nu zelf 1 dag (8u)

10. Zorgen voor jezelf 1 dag (8u)

11. Safety First 1 dag (8u)

12. Verpest het niet! 1 dag (8u)

13. Eco? Logisch! 1 dag (8u)

14. Werk, loon en sociale zekerheid 1 dag (8u)

15. Flexibel zen! 1 dag (8u)

Stress les(s)!

Omgaan met stress 1 dag (8u)

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met stress: stress omdat er iets moeilijk loopt, stress omdat er iets spannends gaat gebeuren, stress omdat je ergens over piekert, … . Soms gaat deze stress snel voorbij en soms blijft hij hangen en krijgen we ‘stressklachten’.

Hoe komt het dat iets normaal soms toch te veel wordt? Hoe komt het dat de ene persoon stressbestendiger is dan de andere? Hoe kan ik zelf stressbestendiger worden?

Op een interactieve manier op maat van de maatwerker gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen en leren de deelnemers stress bij zichzelf beter herkennen.

(14)

15

We leren wat we kunnen doen om de impact van een stressvolle situatie zo beperkt mogelijk te houden en te voorkomen dat gezonde stress zich omzet in langdurige stress. Daarnaast gaan aan de slag met praktische tips om stress te verminderen, met piekergedachten om te gaan en leren we verschillende (eenvoudige) relaxatie oefeningen. Voor ieder wat wils!

We besteden extra aandacht aan hoe je met stress op het werk kan omgaan en hoe je stress bij collega’s kan herkennen en hen hierin kan ondersteunen.

Minder stress op de werkvloer resulteert in minder absenteïsme, een betere sfeer, minder fouten …

Geen stress dus voor deze Stress les(s)!

Whats’up?!

Omgaan met sociale media en veiligheid op het internet 2 dagen (16u)

Facebook, Instagram, WhatsApp … voor de meeste mensen zijn de sociale media niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Voor maatwerkers is het niet steeds evident om toegang te krijgen tot sociale media en ze op een mediawijze manier te gebruiken. Wie niet mee is in de digitale wereld mist de boot en kan vaak niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Sociaal isolement dreigt…

Het gevaar van cyberpesten en online fraude is reëel. Online dating, sexting, cyberpesten, phishing, reclame, fake news … zijn thema’s die tijdens deze 2 daagse opleiding uitgebreid aan bod komen.

Maar sociale media zijn niet enkel gevaarlijk. Ze zijn ook leuk, handig en bruikbaar!

Deze vorming wil maatwerkers vertrouwd maken met sociale media, het gebruik van apps en de gevaren van het internet zodat ook zij op een mediawijze manier gebruik kunnen maken van internet en sociale media.

We introduceren verschillende apps die zich richten tot personen met een licht verstandelijke beperking en verkennen sites waar de navigatie en het taalgebruik duidelijk en eenvoudig is.

Aan de hand van demonstraties en praktijkopdrachten leren de deelnemers hoe ze een app of facebookpagina kunnen beveiligen en privacy instellingen aanpassen.

Sociale media blijven leuk, handig en bruikbaar … als je er op een mediawijze manier mee omgaat.

Hou je smartphone al maar bij de hand!

Opgelet! Dit is een tweedaagse opleiding en de opleidingskost wordt berekend op 2 dagen.

(15)

16 Alles met mate(n)

Verslavingsproblemen en hoe ermee omgaan 1 dag (8u)

Tabak, alcohol, illegale drugs, bepaalde medicatie, gokken, gamen en internetten? Deze genotsmiddelen maken allemaal deel uit van onze samenleving.

Het onder invloed zijn van een verslaving is één van de belangrijke factoren die de veiligheid en gezondheid van maatwerkers en hun omgeving aantasten. Bovendien heeft verslaving een verminderd of problematisch functioneren tot gevolg of leidt het tot afwezigheden, wat een bron van stress betekent voor de collega-maatwerkers doordat hun werkdruk verhoogt en de werkorganisatie wordt verstoord.

Het preventief sensibiliseren is een belangrijke stap om verslavingsproblemen op persoonlijk en professioneel vlak een stap voor te blijven of minstens te beletten dat deze problemen verergeren.

Een verslavingsbeleid is gestoeld op vier pijlers:

1. Voorlichting en vorming

2. Opstellen van regels voor het personeel

3. Uitwerken van procedures voor het aanpakken van (problematisch) gedrag 4. Hulpverlening

Deze vorming is een eerste stap (pijler) om werknemers bewust maken van de gevaren van verslaving.

Concreet:

Deelnemers leren wat ze kunnen doen als iemand in hun omgeving tekenen van verslaving vertoont, hoe ze nee kunnen zeggen tegen vrienden / collega’s en wat de impact is van gebruik op de werkvloer.

Deze vorming biedt ook de kans om uitgebreider in te gaan op 3 verslavende middelen of gewoontes.

• Wat zijn de gevaren?

• Wat zijn de voordelen van stoppen?

• Waar kan je hulp vinden?

In samenspraak met de VTO-verantwoordelijke(n) van het maatwerkbedrijf kunnen er vooraf 3 verslavingsproblematieken* gekozen worden die tijdens de vorming aan bod komen.

* Alcohol, amfetamines, cannabis, energiedranken, gamen, gokken, junkfood, roken en slaap- en kalmeringsmiddelen.

(16)

17 Pleister op de wonde

Informatieve escaperoom rond ziekte en gezondheid 1 dag (8u)

Een ongeziene ramp heeft plaatsgevonden in het maatwerkbedrijf Fris & Co. 3 miljoen busjes deodorant die stonden opgeslagen in het centrale magazijn zijn door een hevige brand ontploft. De ravage is enorm. Het bedrijf ligt volledig in puin en er woeden hevige branden.

155 werknemers zitten nog in het gebouw vast. Slechts 1 nooddeur leidt naar de uitgang.

Deze nieuwsflash is de inleiding van een informatieve escaperoom waarin de deelnemers aan de hand van opdrachten, quizzen en informatieve spelen heel wat leren over EHBO, medicatie en gezondheidszorg.

Hoeveel collega’s kunnen de deelnemers tijdens deze informatieve escaperoom redden?

Vinden ze op het einde van de lesdag de juiste nooddeur?

Adrenaline en topsfeer verzekerd tijden een vormingsdag die aanvoelt als een rollercoaster.

Volgende thema’s komen in deze vorming aan bod:

▪ de hulpdiensten bellen (112)

▪ de huisapotheek

▪ medicatie (pijnstillers, generische geneesmiddelen, antibiotica, alternatieven, bijsluiter,…)

▪ basis EHBO (brandwonden, schaafwonden, insectenbeten, zonnebrand, vergiftiging en bloedneus)

▪ het ziekenhuis (afdelingen en spoeddienst)

▪ hospitalisatieverzekering

▪ dokter Google.

Het doel van deze vorming is om de zelfredzaamheid van de deelnemers te verhogen en hen bewuster te laten omgaan met het gebruik van medicatie.

Belangrijk: deze opleiding is geen EHBO cursus!

(17)

18 Een fluitje van een cent?

Omgaan met geld 1 dag (8u)

In deze sessie wordt besproken op welke manieren de werknemers met geld kunnen omgaan.

Volgende thema’s komen aan bod: budgetplanning, tips om te besparen, weerbaarheid tegen reclame, kopen op krediet, gevaren van online bankieren en tips bij betalingsmoeilijkheden.

De opleiding wordt concreet en visueel gemaakt met ons in huis ontwikkeld ‘budgetspel’.

Het budgetspel

Wat zijn verstandige uitgaven en wat niet? Maatwerkers maken tijdens dit spel zelf die keuze en ontdekken spelenderwijs de positieve of negatieve gevolgen van hun

aankoopgedrag. Financiële pech maar ook meevallers kruisen ons levenspad en doen ons beseffen dat het belangrijk is dat we ons geld verstandig beheren. ‘Heb ik die

ijsroommachine echt wel nodig?’. Elk groepje kruipt in de huid van een fictieve persoon en zal tijdens het spel ontdekken wat het betekent om een eigen huis te bezitten of om met een eigen wagen rond te rijden. ‘Oeps! Te snel gereden!’.

Ook slechte gewoontes kosten ons geld, denk maar een de kostprijs van een pakje sigaretten of die hardnekkige gameverslaving. Tijdens dit spel gaan we geen taboe meer uit de weg.

Op het einde van het spel zijn er geen winnaars of verliezers maar reflecteren we over het spelverloop en de keuzes die er zijn gemaakt. Altijd prijs!

Opmerking: deze cursus is niet aan te raden voor maatwerkers die hun geld zelf niet beheren.

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteitsvol werk leveren 1 dag (8u)

Samen met de deelnemers wordt op zoek gegaan naar de invulling van ‘kwaliteit’. De centrale rol van de klant wordt duidelijk gemaakt door op twee manieren naar kwaliteit te kijken:

enerzijds ‘wat willen wij als klant?’ en anderzijds ‘wat willen onze klanten (van het MWB) van ons?’ Daarnaast wordt stilgestaan bij de kenmerken van een kwaliteitsproduct en wordt de link gelegd met de eigen werksituatie.

Allemaal anders

Omgaan met diversiteit op het werk 1 dag (8u)

Nergens is er zoveel diversiteit op de werkvloer dan in een maatwerkbedrijf.

Van onze maatwerkers verwachten we dat ze met iedereen op de werkvloer kunnen samenwerken ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, beperking …

Foute vooroordelen en clichés zorgen voor onnodige conflicten en pesterijen.

Onbekend is onbemind.

(18)

19

Deze opleiding werd volledig herwerkt om ook de hedendaagse vooroordelen onderuit te halen. We confronteren de deelnemers niet alleen met algemene stereotypen maar ook met hun eigen vooroordelen en zoeken we uit of deze clichés blijken te kloppen.

• Zijn alle jongere werknemers lui?

• Doen vluchtelingen werkelijk geen moeite om onze taal te leren?

• Mensen die in armoede leven stinken zij niet altijd?

• Welke vooroordelen hebben mensen ten opzichte van werknemers in een maatwerkbedrijf?

Geen onderwerp of taboe gaan we uit de weg!

In ‘Allemaal anders’ leren de deelnemers elkaar beter kennen en begrijpen. Zo zetten we samen een stap dichter richting de ideale werkplaats.

Gezond met goesting Over gezonde voeding 1 dag (8u)

Gezond eten, voldoende bewegen en het beperken van sedentair gedrag. We weten allemaal dat het belangrijk is. Aan de hand van de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek leren de deelnemers wat echt gezond is.

Ongezonde eetgewoontes hebben een directe invloed op hoe werknemers functioneren (ziekte, vermoeidheid, stress …) op de werkvloer. Tijdens deze opleiding leren de deelnemers het verschil tussen goede en slechte eetgewoontes. We gaan aan de slag met de verschillende eetpatronen van de deelnemers en ontdekken hoe voeding een directe invloed heeft op hun gezondheid. We zoomen in op de gezondheidsrisico’s bij overmatig gebruik van (verborgen) suikers, energydranken en alcohol.

Met deze vorming krijgen maatwerkers een duwtje in de rug om gezonde voedingsgewoonten aan te leren en vol te houden. Als dessert voorzien we een stevige portie beweging.

(19)

20 Zeg nu zelf

Communicatieve en sociale vaardigheden 1 dag (8u)

Een laagdrempelige communicatieopleiding op maat van maatwerkers. De deelnemers leren het belang inzien van een goede communicatie op de werkvloer. Via allerlei actieve werkvormen oefenen de cursisten tal van essentiële communicatieve basisvaardigheden in.

Volgende thema’s komen aan bod:

• communicatiestoornissen

• lichaamstaal

• actief luisteren

• correct opkomen voor je mening

• feedback geven en ontvangen.

Na deze opleiding weten de deelnemers hoe ze op een respectvolle manier kunnen communiceren, weten ze waarom dit belangrijk is en hebben ze ervaringsgericht ondervonden welke zaken de communicatie bevorderen en welke ze fnuiken.

Zorgen voor jezelf

Hygiëne thuis en op het werk 1 dag (8u)

Als we over zorgen voor jezelf praten, hebben we het niet alleen over de verzorging van ons eigen lichaam. Ook in huis en op het werk is hygiëne belangrijk. Over hygiëne praten is niet altijd eenvoudig, daarom gebruiken we concreet materiaal (situationele tools) om enkele moeilijke situaties bespreekbaar te maken. Het belang van hygiëne en tips hoe eraan te werken worden behandeld vanuit interactieve werkvormen.

Safety First

Veilig werken in de werkomgeving 1 dag (8u)

In alle werkplaatsen staat veiligheid voorop.

Deze vorming vertrekt vanuit het idee dat iedereen in de werkplaats verantwoordelijk is voor een veilige werkplek, ook de maatwerkers. De doelstelling is om maatwerkers (opnieuw) bewust te maken van het belang van een veilige werkomgeving en hun te wijzen op de eigen verantwoordelijkheden.

We bekijken de verschillende oorzaken van arbeidsongevallen en hoe we deze (samen) kunnen voorkomen. We zoomen in op het takenpakket van o.a. de preventieadviseur, CPBW

(20)

21

... Ook enkele veiligheidsprocedures (bijvoorbeeld brand) worden in diverse opdrachten besproken. Via informatieve spelen frissen we de betekenis van de verschillende informatieborden en pictogrammen nog eens op.

Het belang van orde en netheid, werkkledij, beschermingsmiddelen en een goede werkhouding ontbreken uiteraard niet in deze opleiding.

Ervaringsgericht leren is voor maatwerkers zeer belangrijk.

Daarom is een rondleiding in de werkplaats - samen met de preventieadviseur - een absolute meerwaarde. De deelnemers kunnen tijdens deze rondleiding de theorie onmiddellijk toetsen aan de praktijk (te bespreken met de lesgever).

Verpest het niet!

Omgaan met pesten op het werk 1 dag (8u)

In deze opleiding staat pesten en grensoverschrijdend gedrag centraal. Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Deelnemers leren over het voorkomen van pesten en hoe hierop te reageren. Waar ligt mijn grens en hoe kom ik op een respectvolle manier op voor mezelf?

Waar kan ik terecht als ik (of een collega) gepest word?

Via een rollendemonstratie door de lesgever en via filmpjes leren de deelnemers het verschil kennen tussen agressief (pitbull), sub-assertief (schildpad) en assertief (paard) gedrag.

We staan ook stil bij grensoverschrijdend gedrag in de digitale wereld. Hoe trek ik mijn grenzen op internet? Hoe ga ik om met Facebook? Er wordt ingegaan op mogelijke gevaren van het internet. Tijdens een educatief spel leren deelnemers hoe en wanneer ze grenzen kunnen stellen.

Een échte aanrader voor pitbulls, schildpadden én paarden!

Eco? Logisch!

Milieubewust wonen en werken 1 dag (8u)

Tijdens deze opleiding leren we de deelnemers met respect en bewondering naar de natuur en onze planeet kijken. We zijn er van overtuigd dat wanneer de organisatie als haar werknemers bewust met milieubehoud bezig zijn, dit een positieve invloed heeft op het persoonlijk welzijn.

Tijdens deze vorming maken de deelnemers op een leuke, interactieve manier kennis met het begrip milieu. Ze worden uitgedaagd om mee na te denken over de relatie mens – milieu en wat zij voor elkaar betekenen. Dit aan de hand van een boeiende mix van presentaties, videobeelden, oefeningen, experimenten en een meeslepend, educatief spel dat werd

(21)

22

ontwikkeld door het WWF. Tot slot geven we praktisch relevante info mee om natuurbewust aan de slag te gaan, zowel op het werk als thuis.

Werk, loon en sociale zekerheid

Op maat van maatwerkers over werk, loon en sociale zekerheid 1 dag (8u)

Maatwerkers stellen zich vaak heel wat vragen bij de verschillende documenten die zij van het werk, vakbond of mutualiteit ontvangen. Meestal is de sociale dienst of de begeleider het eerste aanspreekpunt om hen daarmee verder te helpen. Het doel van deze vorming is om de zelfredzaamheid van de maatwerkers hierin te versterken.

Het arbeidsreglement, de loonbrief, bankafschriften, de vertrouwelijk, controleformulier economische werkloosheid … Het zijn allemaal vaak complexe documenten!

Samen met MC Safado wordt er uitgebreid de tijd genomen om deze documenten door te nemen. Een aantal belangrijke begrippen zoals bruto/nettoloon, RSZ, phishing, loon en arbeidsvoorwaarden … worden op een heldere manier uitgelegd.

Tijdens deze training oefenen de deelnemers ook enkele belangrijke vaardigheden, zoals zorgvuldig administratiebeheer en telefonisch hulp vragen bij papieren.

*Voor een aantal thema’s in deze vorming passen wij de inhoud aan op maat van jullie organisatie. Daarom vragen wij om VTO Groep Maatwerk tijdig de volgende documenten te bezorgen:

▪ arbeidsreglement MWB

▪ voorbeeld loonbrief maatwerker.

*Tijdens deze vorming is het aangewezen dat de personeelsdienst en/of sociale dienst zelf een aantal concrete regels en afspraken uit het arbeidsreglement komt toelichten. (te bespreken met de lesgever)

(*= niet van toepassing bij aanvraag van dit thema in het pakket van Flexipack 4.0)

Flexibel zen!

Omgaan met verandering en zich flexibel opstellen 1 dag (8u)

Zen of zenuwachtig

Een werkvloer leeft. Elke dag ondervinden werknemers kleine en grote veranderingen in hun werkomgeving: nieuwe collega’s, een nieuwe begeleider, uitdagende opdrachten, veranderen van afdeling … Maatwerkers ervaren deze veranderingen vaak als stresserend en bedreigend.

Zorgen, gepieker, angst en heel wat andere belemmerende gevoelens en gedachten kunnen mensen blokkeren in hun flexibiliteit.

Tijdens deze opleiding laten we de deelnemers zelf ontdekken dat veranderingen in een bedrijf vaak positief zijn maar ook noodzakelijk voor de toekomst van hun organisatie.

(22)

23

Na deze opleiding weten deelnemers waar weerstand vandaan komt en hebben ze concrete tips over hoe ze meer zen met veranderingen kunnen omgaan.

(23)

24

Optie 2: door I-DIVERSO

Mogelijke modules:

16. Stop pesten! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur)

17. Omgaan met (de eigen) agressie (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 18. Roken? Nee bedankt! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 19. Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur)

20. Veiligheid (1 tot 2 dagdelen = 8 uur)

21. Zorgen voor jezelf (1 tot 3 dagdelen = 4 tot 12 uur) 22. Gezonde voeding (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur)

23. Tandverzorging (1 dagdeel = 4 uur)

24. Wondverzorging en meer (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 25. Werk, loon en sociale zekerheid (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 26. Omgaan met papieren (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 27. Omgaan met stress (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 28. Omgaan met budget (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 29. Communicatievaardigheden (1 tot 6 dagdelen = 4 tot 24 uur) 30. Persoonlijke groei en arbeidsattitude (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 31. Werken aan digitale vaardigheden (1 tot 8 dagdelen = 4 tot 8 uur) 32. Alcohol en drugs in de kijker (2 dagdelen= 8 uur)

Samenwerken

Stop pesten! (1 of 2 dagdelen)

Niemand wil dat er gepest wordt op de werkvloer. Hoe pak je het aan als het toch gebeurt, of, als je een vermoeden hebt? Deelnemers leren in deze module wat pesten is en hoe ze dit kunnen herkennen. Ze leren ook hoe ze verandering kunnen bekomen. Ze maken hun eigen tipkaart met weetjes en goede voorbeelden die ze in hun werkomgeving kunnen toepassen.

Omgaan met (de eigen) agressie (1 of 2 dagdelen)

In elke (werk)situatie goed blijven communiceren is niet makkelijk. Soms komt onze eigen agressie toch eens naar boven. In deze module leren de deelnemers omgaan met hun eigen agressie. Onder agressie verstaan we zowel lichamelijk als psychisch geweld (zoals pesten, seksuele intimidatie, schelden …). De deelnemers krijgen meer inzicht in hoe (hun) agressie ontstaat en welke effecten hun agressief gedrag kan hebben op andere mensen, maar ook op henzelf. Door middel van een aantal technieken leren de deelnemers hoe ze hun agressie beter kunnen beheersen.

(24)

25 Omgaan met stress (1 of 2 dagdelen)

In deze module gaan we met de deelnemers op zoek naar manieren die hen kunnen helpen bij het omgaan met stress. De deelnemers ontdekken wat stress eigenlijk is en wat de oorzaak kan zijn. Ze leren hoe ze best kunnen omgaan met stress. Leren omgaan met verandering komt hierbij aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan draagkracht en draaglast, de kracht van positief denken en allerlei andere tips.

Communicatievaardigheden (1 tot 6 dagdelen)

Communicatie is ontzettend belangrijk op de werkvloer. In deze module oefenen de deelnemers belangrijke elementaire communicatievaardigheden in. De vaardigheden die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: gebruik van lichaamstaal, een gesprek voeren, luisteren naar elkaar, opkomen voor je mening en omgaan met boosheid.

Aan de hand van diverse methodieken zoals de axenroos bekijken we met de deelnemers welke positie iemand in een groep inneemt en wat dat als gevolgen heeft op vlak van ‘actie’

en ‘reactie’. We bespreken de leerpunten en leren de communicatievaardigheden aan in verschillende herkenbare situaties.

Persoonlijke groei en arbeidsattitude (1 of 2 dagdelen)

In dit onderdeel krijgen deelnemers inzicht in de belangrijkste werkattitudes die een werkgever van hen verwacht. Ze ontdekken welke werkattitudes ze reeds bezitten en waar hun ontwikkelpunten nog zitten. Ze ontdekken wat hen motiveert om te gaan werken. Ze leren welke situaties ze moeten melden aan hun werkgever en op welke manier ze dit moeten doen. Ze frissen de regels en afspraken die er bestaan op de werkvloer op en ook waarom die belangrijk zijn. Ze leren de belangrijkste principes rond het geven en ontvangen van feedback kennen. Ze ontdekken het belang van respect voor hun collega’s en collegialiteit. Ze bepalen acties om hun werkattitudes verder te ontwikkelen.

Gezond werken

Roken? Nee, bedankt! (1 of 2 dagdelen)

Dat roken slecht is voor de gezondheid is ondertussen wel duidelijk. Daarom wordt het op steeds meer plaatsen verboden, ook in beschutte werkplaatsen. Jammer genoeg zorgt het verslavende effect ervoor dat sommigen heel moeilijk zonder die sigaret kunnen. Met deze module willen we de deelnemers een eerste aanzet geven om te stoppen met roken. Ze nemen hun eigen rookgedrag onder de loep en bespreken de negatieve gevolgen van roken.

Maar uiteraard zetten we ook de voordelen van een leven zonder sigaretten in de verf en proberen we de deelnemers te helpen om te stoppen met deze ongezonde gewoonte.

(25)

26 Zorgen voor jezelf (1 tot 3 dagdelen)

In deze module hebben we het over hygiëne, thuis en op het werk. Als we over zorgen voor jezelf praten, hebben we het immers niet alleen over de verzorging van ons eigen lichaam.

Ook in huis en op het werk is hygiëne belangrijk. We praten hierover in spelvorm. We bespreken hierbij eveneens het waarom van hygiëne.

Gezonde voeding (1 of 2 dagdelen)

Wat en hoe we eten heeft een grote invloed op ons welzijn. In deze module willen we samen met de deelnemers ontdekken hoe een gezond en bewust eetpatroon eruitziet. Dit door na te gaan wat ons lichaam nodig heeft. We baseren ons hiervoor op de actieve voedingsdriehoek (bron: Vlaams Instituut Gezond Leven). Op basis van deze driehoek stellen we een evenwichtige en gezonde maaltijd samen die we samen bereiden en opeten. Verder komen ook hygiëne in de keuken, het bewaren van voedsel en prijsbewust kopen aan bod. We geven ook tips om een gezond lunchpakket samen te stellen en gezond te koken voor 1 of 2 personen.

Tandverzorging (1 dagdeel)

Een verzorgd gebit valt anderen dadelijk op. Bovendien bespaart het je ook tandpijn en vervelende bezoekjes aan de tandarts. Tijdens deze module leren de deelnemers uitgebreid hoe ze hun tanden het best poetsen en verzorgen en welke materialen en producten ze daarvoor nodig hebben. De deelnemers kunnen meteen oefenen met de nieuwe tandenborstel die ze krijgen. Aan de mensen die niet meer al eigen tanden hebben, leggen we uit hoe je best een kunstgebit verzorgt. Daarnaast bespreken we ook hoe vaak je op controle moet bij de tandarts en hoe het zit met de terugbetaling voor mondverzorging.

Wondverzorging en meer (1 of 2 dagdelen)

In deze module leren we de deelnemers de basisbeginselen van het verzorgen van wonden, zoals schaafwonden, snijwonden, brandwonden … De nadruk ligt op goede ontsmetting. Ze ontdekken ook wat er altijd in je EHBO-kast zou moeten zitten. Daartegenover plaatsen we ook de vraag: en wat heb jij allemaal in huis van pleisters, zalfjes, medicatie? Wat is nodig en wat is overbodig? We nemen een paar bijsluiters door en bekijken de eventuele risico’s van de medicatie.

Alcohol en drugs in de kijker (2 dagdelen)

In deze module behandelen we vragen als "wat zijn alcohol en drugs?", "wat zijn de gevolgen van alcohol- en drugsmisbruik?" en "hoeveel is teveel?". We gaan ook in op hulpverlening, zowel voor mensen met een alcohol- of drugsprobleem als voor zij die zelf familieleden en vrienden hebben met een probleem.

(26)

27 Kwaliteit en veiligheid

Zorg voor kwaliteit (1 of 2 dagdelen)

In deze module zoeken we naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is kwaliteit?’. De deelnemers ontdekken de centrale rol van de klant door op 2 manieren naar kwaliteit te kijken: enerzijds

‘wat willen wij als klant?’ en anderzijds ‘wat willen onze klanten (van de BW) van ons?’.

Daarnaast bespreken we wat een kwaliteitsproduct is en hoe je komt tot het maken daarvan.

De deelnemers passen de besproken principes toe op de eigen werksituatie.

Veiligheid (1 of 2 dagdelen)

In deze module rond veiligheid vertrekken we vanuit de vraag naar mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze kunnen voorkomen worden. We gaan na wie welke taken rond veiligheid op zich neemt (preventieadviseur, comité veiligheid …). We bespreken de regels in verband met veiligheid aan de hand van pictogrammen. Het belang van orde en netheid, werkkledij en beschermingsmiddelen en een goede werkhouding komt aan bod. Evenals het veilig werken met machines.

Administratie

Werk, loon en sociale zekerheid (1 of 2 dagdelen)

In deze module gaan we in op de rechten en plichten van werknemer, het arbeidsreglement en de loonfiche. We geven wat verduidelijking bij het systeem van sociale zekerheid en bespreken met welke informatie en administratie je als (beginnende) werknemer geconfronteerd wordt.

Omgaan met papieren (1 of 2 dagdelen)

Iedereen heeft wel eens vragen over ‘papieren’. Jij ook? In deze module krijgen deelnemers allerlei tips mee om hun papieren beter te leren beheren en bewaren (contracten, loonfiche, overschrijvingsformulieren …). Ze leren bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen

‘belangrijke’ en ‘onbelangrijke’ papieren, waar de belangrijkste info staat op een document, wat met ‘de kleine lettertjes’ en hoe lang ze papieren best bijhouden. Ze maken een eigen kaart met tips en ideeën om het (nog) beter aan te pakken.

Omgaan met budget (1 of 2 dagdelen)

In deze module leren deelnemers omgaan met geld. Volgende onderwerpen komen aan bod:

kritisch leren zijn ten opzichte van reclame, online bankieren, voordelig boodschappen doen, kopen op krediet, (be)sparen, verzekeringen, budgetteren en de loonfiche.

(27)

28 E-inclusie

Werken aan digitale vaardigheden (1 tot 8 dagdelen)

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Kunnen werken met een computer, dingen opzoeken op Internet, is echt een basiscompetentie. Het helpt je ervoor te zorgen dat je goed ‘mee’ bent en blijft. In deze module leer je de nodige digitale basisvaardigheden aan. De volledige basisopleiding (8 dagdelen) bestaat uit de volgende onderdelen: (1) basishandelingen PC, (2) Kennismaking met een tekstverwerkingsprogramma, (3) kennismaking met Internet: het werken met de zoekmachine, (4) Gebruik van e-mail, (5) Gebruik van sociale media, (6) Veilig op Internet, (7) Nuttige tools/apps en (8) Opfrissen en eigen maken van de digitale vaardigheden.

Voor deze opleiding is een PC-klas vereist.

(28)

29

Rugsparend werken

ERGOTEAM

Deze interactieve opleiding heeft als doel mensen bewust te leren omgaan met hun lichaam tijdens het tillen, dragen en verplaatsen van goederen.

Aan de hand van talrijke voorbeelden en oefeningen leren de deelnemers hoe ze, zowel in hun werkomgeving als in hun thuissituatie, rugsparend aan de slag kunnen.

Om dit alles zo concreet mogelijk te maken nemen we samen met de deelnemers een kijkje op de werkvloer om enkele praktische toepassingen uit te voeren, met eventuele

bijkomende tips en adviezen.

Praktisch: Het is wenselijk dat men zich voorziet van sportieve- of werkkledij.

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats. Neem contact op met Ergoteam om datum en uren af te spreken en praktische info door te geven.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12.

Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties

DE KEI

Een opleiding van 2 dagen waarin we werken rond kennis en vaardigheidsaspecten inzake relaties en seksualiteit. We geven deelnemers informatie inzake seksualiteit, lichamelijkheid en SOA’s. We staan stil bij verschillende soorten relaties en leren duidelijk onderscheid maken. Wij werken rond communicatieve aspecten binnen verschillende soorten relaties.

We oefenen rond het leren inschatten van gepast en ongepast gedrag en het omgaan met moeilijke situaties. We vertrekken vanuit de competenties van de deelnemers, vullen aan waar nodig en gaan samen een boeiend en respectvol traject aan.

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats. Neem contact op met De Kei voor data en uren. Het lokaal dient voldoende veiligheid te bieden aan de groep: tijdens de opleiding mag het lokaal enkel toegankelijk zijn voor de groep. Zo blijven

gesprekken, nota’s op het bord en afbeeldingen binnen de groep en voelt iedereen zich veilig.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14.

(29)

30

Mijn talenten als maatwerker

DE KEI

Deze opleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof.

In deze boeiende 4 dagen gaan we op zoek naar ieders talenten als maatwerker. Doorheen de jaren is er veel veranderd in de werksituatie. Andere jobs, andere producten, andere manieren van werken en verwachtingen. We werken rond een realistisch kijk op onszelf als werknemer: wat zijn mijn troeven, wat motiveert mij en wat daagt mij uit. We verzamelen tips rond positief en negatief denken. We kijken ook naar veranderingen die op ons af komen in de werksituatie.

We staan stil bij basisvoorwaarden voor een goede samenwerking en basiselementen voor een goede communicatie. We bekijken hierin onze sterkten, onze talenten maar zijn zeker niet blind voor onze werkpunten.

We bekijken waar er overleg wordt gepleegd in een maatwerkbedrijf en hoe we via sociale verkiezingen hierin betrokken kunnen worden. We staan stil bij onze talenten om informatie te zoeken rond ons werk en de diensten waarmee we te maken hebben. We bekijken de verschillend kanalen zowel digitaal als niet digitaal.

Kortom: na deze 4 dagen hebben we meer zicht op onze sterkten als maatwerker en zijn we niet blind voor onze werkpunten, onze eigenheid waarmee we rekening dienen te houden.

Plaats, data en uren: De 4-daagse opleiding (8 dagdelen = 32 uur) vindt plaats in de werkplaats. Neem contact op met De Kei om data en uren af te spreken.

Aantal deelnemers: minimum 8 – maximum 14

Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij?

DE KEI

Deze opleiding heeft een erkenning voor het Vlaams opleidingsverlof Dit aanbod van 4 volle dagen is gericht op kennismaking met de computer en op het leren kennen van verschillende toepassingsmogelijkheden. We laten deelnemers ervaren of een computer iets voor hen kan betekenen of hen aanspreekt.

We oefenen basisvaardigheden met betrekking tot deze toepassingen: tekstverwerking, e- mail en internet. We staan stil bij digitale gevaren, digitale weerbaarheid en verleidingen.

Deze cursus is bedoeld voor werknemers die nog nooit of zelden een computer gebruikt hebben of voor wie beperkt gebruik maakt van de computer (bijv. een spelletje spelen). Voor sommigen wordt het wellicht een aanzet om bij te leren op andere momenten. Anderen zullen misschien ervaren dat computer niet hun ding is. We werken indien nodig ook rond

(30)

31

het aanvaarden van dit gegeven. We kunnen werken met opdrachten en subgroepen die verschillen in niveau en trachten ieder op zijn tempo basisvaardigheden te laten opdoen.

Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) vindt plaats in de werkplaats zelf.

Neem contact op met De Kei om data en uren af te spreken en voorzie samen één voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats om praktische afspraken te maken.

Lokaalvereisten: Voldoende groot om 7 tot 13 laptops te voorzien en

internetaansluiting. Indien er geen of onvoldoende computers ter plekke zijn, werken we met een mobiele setting van

maximaal 12 laptops / deelnemers.

De mogelijkheid bestaat dat 2 werkplaatsen samen één opleiding aanvragen. Indien nodig voorziet De Kei voor een 8- tal deelnemers vervoer naar de cursuslocatie.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12. Eventueel werken we in 2 niveaugroepjes.

Omgaan met sociale media en veiligheid op het internet

De Kei

In deze opleiding leer je je veilig gedragen op het Internet en op sociale media in het bijzonder. De eerste dag werken we rond basisvaardigheden op het internet en sociale media. De tweede dag is eerder een uitbreiding, bedoeld voor iets meer gevorderde deelnemers of kan indien nodig een herhaling zijn van de basisvaardigheden en het zeer concreet verder oefenen.

Dit is een praktijkgerichte en interactieve opleiding. Wat er onder meer aan bod komt:

• Sociale media: welke sociale media kanalen zijn er en welke zijn interessant voor jou?

• Netiquette: hoe gedraag je je het best op sociale media?

• Wat zet je online en wat niet?

• Kritisch leren kijken naar wat er op sociale media en internet verschijnt

• Stilstaan bij vrienden online en offline

• Hoe gedraag ik me veilig op het Internet?

• Gebruik van een (goed) wachtwoord, firewall, virusscanners, veilige en onveilige websites

• Wat als je alarmerende berichten krijgt of slachtoffer wordt van cyberpesten?

(31)

32

Plaats, data en uren: Deze opleiding duurt 2 dagen en vindt plaats in de werkplaats, mits er een rustig lokaal is met internetverbinding en voldoende

laptops/tablets/smartphones voor iedere deelnemer. Tegen een kleine meerkost kan De Kei zelf digitale apparaten meenemen. Neem contact op met De Kei om data en uren af te spreken.

Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 14 personen.

Mobiel & veilig in het verkeer!

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Je veilig van en naar het werk verplaatsen is in het huidige drukke verkeer geen evidentie meer. De ongevallencijfers liegen er niet om! Of je nu met het openbaar vervoer, met de auto, bromfiets of fiets komt, wat zeker is, je bent nooit alleen op de weg. Daarom heeft iedere weggebruiker zowel rechten als plichten die je maar best goed kent.

In overleg met de werkplaats wordt een programma samengesteld.

De opleiding start met een geactualiseerde interactieve presentatie over:

• In welke mate ken ik de verkeersregels?

• Het belang van fluo en reflecterend materiaal (met praktijkoefening).

• Eenvoudige tips om de betekenis van verkeersborden te herkennen.

• Het SAFE-principe.

• Vermijd de dode hoek! Met een bestelwagen worden alle deelnemers

geconfronteerd met die blinde hoek, als chauffeur en als verkeersdeelnemer.

• Foto’s van herkenbare knelpunten in de woon-werkverplaatsing van deelnemers (worden vooraf digitaal aangeleverd door het maatwerkbedrijf).

Na deze presentatie kiest de werkplaats voor 1 van deze modules:

Controle van (brom)fietsen en trainen van verkeersgedrag

• Vooraf controleren we samen de (brom-)fietsen.

• We trainen de stuurvaardigheid met een parcours in een verkeersvrije ruimte.

• Naargelang het niveau van de groep gaan we in deze module net dat stapje verder en oefenen we de verkeersvaardigheid in de verkeersvrije omgeving.

of:

Verkenning van de verkeerssituatie in de bedrijfsomgeving

(32)

33

• We gaan op stap met de deelnemers in de omgeving van het maatwerkbedrijf om de knelpunten te bespreken. Bij deze module is het noodzakelijk dat er een lid van het omkaderend personeel actief deelneemt, zodat de veiligheid van de groep altijd kan gewaarborgd worden.

Plaats, data en uren: De opleiding duurt ongeveer 4 uur en vindt plaats in de werkplaats. Neem vooraf contact op met VSV voor overleg over het programma. Dit wordt aangepast aan de in het bedrijf geldende werkuren.

Voor het eerste deel is een vergaderruimte nodig met

projectiescherm, beamer en internetverbinding. Voor module 1 is een verkeersvrije ruimte van 25 op 30 meter nodig

(bijvoorbeeld een parking). Voor module 2 hebben de deelnemers een fluo-hesje aan.

Aantal deelnemers: minimum 10 – maximum 14.

Veilig werken langs de weg

INVERDE

Deze opleiding richt zich tot medewerkers groenzorg

Soms moet er langs en op de weg worden gewerkt. Bijvoorbeeld wanneer er bermen gemaaid dienen te worden of bij het verzamelen van zwerfvuil.

Tijdens deze opleiding kom je meer te weten over de verplichtingen (bijvoorbeeld het dragen van signalisatiekledij) en de rechten van arbeiders wanneer zij langs de wegen werken. Je maakt kennis met de verschillende soorten signalisatiematerialen en met de manier waarop je ze moet plaatsen en eventueel onderhouden. Via oefeningen uit de dagelijkse praktijk en via goede en foute praktijkvoorbeelden leer je gevaarlijke situaties in te schatten en op een veilige manier samen langs wegen te werken.

Plaats, data en uren: Deze opleiding (1 dag – 7 uur) vindt plaats in de werkplaats.

Neem op voorhand contact op met Inverde om data en uren af te spreken. Op dat moment kunnen jullie ook de voorkennis van de deelnemers en belangrijkste informatie rond de werking overlopen. Voor een goede opvolging van de doelgroep na de opleiding is de deelname van minimum 1 monitor/begeleider vereist. De aanwezigheid van de preventieadviseur is een pluspunt.

Aantal deelnemers: geen minimum – maximum 8.

(33)

34

Werken in team - basis

FASADE

1

Het aan den lijve ervaren van samenwerking staat centraal in het leerproces. Door te reflecteren over de verschillende teamopdrachten krijgen de deelnemers inzicht in eigen functioneren en worden er handvatten aangereikt om later in het werkveld zowel het eigen als het groepsfunctioneren te optimaliseren. Tegelijk zijn er oefenkansen om op een correcte manier feedback te geven. Aandacht gaat ook nog naar het werken in een divers

samengesteld team.

De belangrijkste aspecten van samenwerken (communicatie, afspraken maken, feedback geven, kwaliteiten en valkuilen, …) komen op een toegepaste en interactieve wijze aan bod.

Deze opleiding is geschikt voor een gemengde groep van BW én SW maatwerkers. Vermeld dit expliciet in Extranet als je een gemengde vorming wenst.

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats indien er een ruim en rustig lokaal van min. 100 m2 en grasveld/parking voor buitenactiviteiten aanwezig zijn. Indien er geen geschikte accommodatie beschikbaar is, neem je contact op met VIVO.

Neem contact op met Fasade om data en uren af te spreken. Je kan kiezen voor een tweedaagse of voor 3 halve dagen (in te plannen binnen de maand).

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14.

Werken in team – vervolgopleiding

FASADE

Deze opleiding is een vervolg op de cursus ‘Werken in Team’ en is bedoeld om inzichten uit de basisopleiding levendig te houden en te verdiepen. Allereerst worden de belangrijkste zaken rond communicatie, feedback geven en afspraken maken kort herhaald. Daarna wordt er stilgestaan bij de invloed van individuen op elkaar binnen de groep. Als groepslid is het belangrijk bewust te zijn van je eigen gedrag en van de effecten ervan op het gedrag van anderen. Deelnemers krijgen handvatten en tips om mee te nemen naar de werkvloer.

1 Nieuwe naam voor Outfort

(34)

35

Deze opleiding is geschikt voor een gemengde groep van BW én SW maatwerkers. Vermeld dit expliciet in Extranet als je een gemengde vorming wenst.

Plaats, data en uren: De opleiding (1 dag) gaat door in de werkplaats indien er een geschikte accommodatie ter beschikking is (idem basisopleiding werken in team). Neem contact op met de lesgever om het programma af te stemmen op de behoeften van je organisatie.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14.

Klantvriendelijk aan het werk

VZW Fasade

Fasade werkt op maat van een groep én het bedrijf. Dit betekent dat de praktijkervaringen van het individu en het team m.b.t. klantvriendelijkheid centraal staan. Op een inspirerende en actieve manier wordt klantvriendelijkheid vertaald naar de aard en gebruiken van de organisatie.

De praktijkervaringen fungeren eveneens als leidraad voor toepasselijke theoretische methodieken, zoals bijvoorbeeld regels van feedback, roos van Leary, kernkwadranten, Yohari-venster, soorten communicatie en conflicthantering …

Fasade neemt in de aanloop naar de workshop contact op met de werkvloer in functie van verdere inhoudelijke afstemming (vb. veel voorkomende praktijkvoorbeelden …).

Programma:

1. INTRO

Kennismaking - toelichting – afspraken 2. DE KLANT

• Wie zijn onze klanten, wat willen ze, wat brengt deze klant bij ons, ..?

• Hoe wil je zelf behandeld worden als klant?

• Types van klanten.

• Hoe vormen we een beeld van onze klanten? Oordelen, vooroordelen, oordeelloosheid.

Opdrachten en PPT

3. KLANTVRIENDELIJKHEID IN DE PRAKTIJK

• Het doel van klantvriendelijkheid

• Klantvriendelijkheid specifiek in mijn job: Wat zijn de kenmerken? Oog voor details, omdat daar het verschil gemaakt wordt!

(35)

36

• De voordelen van klantvriendelijkheid: voor jezelf, je team en het bedrijf:

goede service is leuk!

Rollenspel en PPT

4. EEN GOEDE KLANTENSERVICE: HOE WORD IK AMBASSADEUR?

Hoe benader ik de klant? Inschattingsvermogen, eerste indruk en begroeting, stem en lichaamshouding (verbale en non-verbale communicatie), voorkomen,

authenticiteit in mijn contact, de kracht van de (glim)lach.

Opdrachten, succesfactoren en PPT 5. DE ONTEVREDEN KLANT

• Waar stoort een klant zich aan?

• Hoe kunnen we anticiperen, reageren?

• Omgaan met feedback en kritiek

• Een gesprek voeren, protocol bij de ontevreden klant

• Het belang van collegiale ondersteuning.

Veel voorkomende situaties, tips en tricks, PPT 6. SAMENGEVAT

Afronding en evaluatie

Deze opleiding is geschikt voor doelgroepmedewerkers in maatwerkbedrijven die direct of indirect in aanraking komen met klanten en meer willen weten over de wensen en

behoeften van hun klanten en er beter wensen naar te handelen.

Plaats, data en uren: De aanvrager dient zelf een locatie te voorzien: een ruimte van ongeveer 100m2 met voldoende privacy, whiteboard of flip-over.

Deze opleiding duurt 2 uur. In onderling overleg met de werkvloer.

Deze workshop kan carrouselgewijs aangeboden worden in een half (2x2u) of volledig (3x2u) dagdeel. Neem contact op met de lesgever om data en uren af te stemmen.

Aantal deelnemers: minimum 8, maximum 14 deelnemers.

(36)

37

‘De sleutel tot het succes’: een dag teambuilding voor een ploeg en hun monitor

DE KEI

Dit is een programma van 1 dag, gemaakt voor een ploeg van arbeiders en hun werkleider/monitor. De ploeg legt samen een traject af dat start en eindigt op de

werkplaats. Een groot deel van de dag wordt de ploeg op pad gestuurd om onderweg samen opdrachten te vervullen.

Deze teambuilding heeft verschillende doelen:

• Een oefening in actief samenwerken, overleggen en overeenkomen als ploeg.

• Elkaar op een andere manier leren kennen en elkaars sterktes en talenten ontdekken.

• Het belang van appreciatie en collegialiteit ondervinden.

• Je eigen talenten en je plaats in de ploeg ontdekken.

• Jezelf durven tonen en je grenzen verleggen.

Een traject met verschillende tussenstops leidt de ploeg naar de sleutel en een schatkist.

Op iedere tussenstop moet de begeleider van De Kei gevonden worden. Een geslaagde opdracht leidt ons naar de volgende uitdaging.

We bespreken deze ervaring na in groep:

• Stoom afblazen: Wat vond je van de opdrachten?

• Verloop van de opdrachten bespreken: Hoe was de taakverdeling? Vond jij je plaats in de groep? Hoe werd er samengewerkt?

• Linken leggen met de realiteit op de werkvloer: Wat kunnen we hieruit leren als ploeg? Wat haal ik hier individueel uit?

We gieten dit in een verslagje met woord en beeld dat voor alle deelnemers afgedrukt wordt.

Plaats, data en uren: De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats zelf + in de onmiddellijke omgeving. Neem contact op met De Kei voor datum, uren en concrete afspraken over de op maat gemaakte opdrachten.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum de grootte van de ploeg.

(37)

38

‘Samenwerkingsspel Plus’: een doe-activiteit over samenwerken in team

DE AANSTOKERIJ

Dit interactieve spel werkt met eenvoudige samenwerkingsopdrachten. Nadat ze eerst eigenschappen van samenwerking verkend hebben, proberen de spelers via allerlei opdrachten zo hoog mogelijk te klimmen op de ladder van samenwerking.

Ze krijgen na afloop feedback van de speltrainer.

Doelen:

• de kenmerken van samenwerking leren kennen.

• deze kenmerken toepassen aan de hand van verschillende opdrachten.

• de samenwerking binnen de groep verbeteren.

Plaats, data en uren: Het spel duurt ongeveer 3 uur en vindt plaats in het maatwerkbedrijf.

Contacteer De Aanstokerij om een datum af te spreken. Het spel kan bij goed weer ook buiten gespeeld worden.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14.

Omgaan met verschillen in de groep

I-DIVERSO

In deze opleiding leer je verschillen op de werkvloer herkennen en benoemen. Je maakt kennis met de voordelen van verschillen op de werkvloer. Je leert wat vooroordelen zijn en hoe je hier op een juiste manier mee omgaat. Na deze opleiding ken je bovendien de basisprincipes van goede communicatie en weet je wat respectvol samenwerken betekent.

Wat er aan bod komt:

• Allemaal anders: welke verschillen zijn er mogelijk op de werkvloer?

• Vooroordelen: wat zijn dit en hoe gaan we hier mee om?

• Hoe omgaan met verschillen? Wat is een goede houding/reactie?

• Kennismaking met het begrip ‘respect’

• Verschillen waarderen: wat kan je leren van jouw collega’s?

• We zijn allen met elkaar verbonden. Wat heb je gemeenschappelijk met jouw collega’s?

• Samenwerken: hoe word en blijf je een goed draaiend team?

De opleiders maken veel gebruik van ondersteunend (beeld)materiaal.

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :