Aanbod Voor Begeleiders En Omkaderingspersoneel

In document Voorwoord. Het Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen en VIVO vzw. Beste lezer, (pagina 51-76)

Optie 2: Als ‘oudere’ maatwerker aan de slag blijven – DE KEI

3. Aanbod Voor Begeleiders En Omkaderingspersoneel

Naast de begeleiders richt dit aanbod zich ook tot andere personeelsleden (sociale dienst, personeelsdienst, werkleiders, productieleiders, commerciële medewerkers, …).

Basisopleiding voor begeleiders: Begeleiden met resultaat!

GROEP MAATWERK (6 DAGEN WAARVAN 2 ONLINE)

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Je leert leiding geven aan maatwerkers. In deze training leren begeleiders hoe ze zowel mens – als taakgericht kunnen aansturen. Begeleiders voelen zich comfortabel in hun job en halen het beste uit hun medewerkers naar boven.

Het superdiverse doelpubliek vraagt van elke begeleider een grondige basiskennis van verschillende en zeer uiteenlopende problematieken. In deze opleiding worden leidinggevende voorbereid op hun (nieuwe) taak zodat zij maatwerkers de juiste ondersteuning kunnen aanbieden. Deze opleiding bevat dit jaar zowel fysieke als digitale contactmomenten.

Dag 1 VM: Kennismaking met de sector

Op deze eerste dag leer je heel wat bij over sociale economie in Vlaanderen. Een boeiende sector die steeds in verandering is.

• Wat zijn maatwerkbedrijven?

• Hoe is sociale economie in Vlaanderen georganiseerd?

• Zijn er nog steeds verschillen tussen de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen?

• Wat is de rol van de sociale dienst?

• …

De doelstellingen van POP(-gesprekken) worden toegelicht en de deelnemers staan stil bij hun actieve rol in dit proces.

NM: Functieprofiel werkvloerbegeleider in kaart brengen

Deelnemers bespreken met behulp van het vaardighedenspel hun eigen functieprofiel. Welke vaardigheden zijn belangrijk in mijn job en welke niet?

In lijn met de nieuwe regelgeving rond maatwerk leggen we de focus op drie noodzakelijke kerncompetenties van een begeleider in een maatwerkbedrijf: vaardig communiceren, persoonsgericht werken en samenwerken.

53 Ethische stellingen

Als begeleider kom je hoe dan ook wel eens in een situatie terecht waarbij je niet weet hoe je moet reageren.

Een medewerker brengt een dure fles wijn mee voor je verjaardag waarbij je weet dat dit een grote financiële inspanning vroeg: Neem je de fles aan of niet? Ze is nu toch al gekocht, ik wil mijn medewerker niet kwetsen,…

Het kan zeker geen kwaad om op voorhand eens na te denken over een aantal moeilijke keuzes. Andere deelnemers hebben misschien een andere visie dan jou. Van elkaar leren staat centraal bij de ethische stellingen.

Dag 2 VM: Bedrijfsbezoek (rondleiding)

Elk maatwerkbedrijf is anders en het is wel eens leuk om een kijkje achter de schermen te nemen bij een andere organisatie.

NM: Werkvloerorganisatie

Binnen dit dagdeel bouwen we verder op wat we hebben kunnen zien op de werkvloer. We gaan hier niet evaluerend te werk maar zetten de ‘bril van kansen’ op. Onze taak bestaat er trouwens in, in te zetten op twee sporen, namelijk:

• mensen sterker maken

• werk eenvoudiger maken.

Dag 3 VM: Multiproblem: Meervoudig gekwetste personen. (Armoedeweb)

De clichés vliegen ons vaak om de oren als er wordt gesproken over mensen die in armoede leven. Via boeiende gesprekken met een ervaringsdeskundige (video) laten we mensen in armoede zelf aan het woord en zetten we onze vooroordelen aan de kant om deze complexe problematiek beter te begrijpen.

• Hoe vertaalt armoede zich op de werkvloer?

• Wat als iemand elke dag moet overleven?

• Welke vooroordelen heb ik over mensen die in armoede leven?

• Hoe beïnvloeden levensdomeinen en gevoelsdomeinen elkaar?

Zoek de persoon achter het etiquette. Word bewust van je vooroordelen en hoe deze jou beïnvloeden.

NM: Beter communiceren met anderstalige medewerkers.

Begeleiders zijn geen taalcoaches. Toch begeleiden ook zij anderstalige medewerkers op de werkvloer.

Wanneer anderstaligen ons niet begrijpen gaan we al snel vertalen naar het Frans of het Engels maar is dit wel de juiste aanpak? Of communiceren we beter zoals Jerommeke: “Jij pakken doos nu”.

Allemaal met de beste bedoelingen maar het helpt de anderstalige maatwerkers meestal niet verder bij het aanleren van de nieuwe taal, integendeel.

Na deze vorming ben je geen leerkracht Nederlands maar weet je wel waar je op moet letten als je instructies geeft aan mensen met een beperkte kennis van het Nederlands.

Leidinggeven op maat. (Introductie ‘situationeel leidinggeven).

54

Een nieuwe medewerker heeft een andere aansturing nodig dan een ervaren werkkracht.

Klinkt logisch maar hoe pak je dat nu concreet aan op de werkvloer?

In dit lesdeel leer je het evenwicht zoeken tussen mens - en taakgericht aansturen. Zo zorg je ervoor dat medewerkers blijven bijleren, taakvolwassen worden en bovenal gemotiveerd blijven om hun taken correct uit te voeren.

Dag 4 VM: Autisme spectrum stoornis…. een boeiend maar complex beeld.

Begeleiders leren in deze les het gedrag van personen met ASS beter herkennen en begrijpen.

Met de juiste aanpak en ondersteuning zijn personen met ASS vaak een enorme meerwaarde voor het team. Denk maar aan bv. repetitieve taken die veel concentratie vergen of kwaliteitscontrole. De juiste man op de juiste plaats zetten…. een onmisbare skill van elke begeleider.

De drie kernproblemen van autisme situeren zich op het gebied van:

• communicatie

• op sociaal vlak

• flexibel denken en handelen.

Deze 3 kernproblemen worden aan de hand van filmfragmenten uitgebreid geanalyseerd en vervolgens zoeken we naar een juiste aanpak en mogelijke oplossingen.

ADHD op het werk

Begeleiders krijgen op hun werkvloer te maken met zeer diverse profielen. En soms hebben ze één of meerdere personen in hun team waar onderstaande beschrijving heel herkenbaar is.

• is snel afgeleid

• heeft moeite met taken afwerken

• kan moeilijk stoppen met praten

• lijkt eindeloos energiek

• impulsief.

Kortom Alle Dagen Heel Druk?! Jaja! We hebben het hier over AD(H)D of Attention Deficit (Hyperactivity) Deficit Disorder. Geen modeverschijnsel, wél een ontwikkelingsstoornis van de hersenen. In dit lesdeel leer je de je onderliggende mechanismen van bovenstaande kenmerken beter begrijpen, kan je beter inschatten hoe het is om te leven met ADHD, ken je het effect en de impact van ADHD-medicatie en krijg je tips mee die de samenwerking bevorderen. Kortom, je leert voorbij het ADHD-gedrag te kijken.

NM: Ondersteuning bieden aan maatwerkers met een (licht) verstandelijke beperking.

Leiding geven aan personen met een verstandelijke beperking is voor vele begeleiders een nieuwe ervaring. Bepaalde cognitieve vaardigheden zijn beperkt en op emotioneel vlak is er vaak een ontwikkelingsachterstand.

Tijdens deze les kom je te weten hoe jij deze maatwerkers de juiste ondersteuning en hulpmiddelen kan aanbieden bij de uitvoering van hun taken.

• Hoe werk je met pictogrammen?

55

• Hoe kan je cijfers op een andere manier afbeelden?

• Wat is een goede instructiefiche?

• Nieuwe technologie: lightguide, cobot, smartcoach …

• ….

Dag 5 VM: Verslavingsproblematiek

‘Hoe omgaan met junkie-gedrag?’ is de leerdoelstelling van dit opleidingsonderdeel. Met de instroom van profielen met een psychosociale kwetsbaarheid, krijgen begeleiders ook te maken met werknemers met een (ex)-drugsverslaving. Geen uiteenzetting van allerlei verslavingsmiddelen, wel een hands on-lesdeel waarin je dankzij het model van ‘de verandercirkel’ veranderingen in (verslavings)gedrag leert herkennen en aanpakken. Via praktijkvoorbeelden leer je ook manipulatief gedrag sneller te doorzien en kan je hier beter tegen wapenen. Verslavend boeiend allemaal!

NM: Omgaan met weerstand Van ‘ja maar’ naar ‘ja, natuurlijk!’.

Maatwerkers stellen zich niet altijd flexibel op. Begeleiders botsen soms op hevige weerstand wanneer bv. medewerkers een nieuwe taak moeten aanleren. Ook veranderen van afdeling of samenwerken met nieuwe collega’s is voor een aantal maatwerkers een enorme uitdaging die heel wat stress veroorzaakt. Er is de angst voor het onbekende en men vertoont weerstand.

Omgaan met weerstand =

• eigen agenda laten vallen

• luisteren

• doorvragen

• samenvatten.

Dag 6 VM: Psychische stoornissen (depressie en psychose)

Iedereen ervaart wel eens stress, angst of neerslachtigheid. Het kunnen heel normale gevoelens zijn, passend bij een tegenslag in het leven of problemen waar iedereen wel eens mee te kampen heeft. Wanneer deze gevoelens een langdurige impact hebben op het dagelijks functioneren spreken we van een stoornis. Hoe sterk is je draagbalk en wat doet hem barsten of breken? Welke hulp is er om deze balk extra ondersteuning te bieden? Doormiddel van praktische casussen gaan we op zoek naar de juiste kennis en handelingen.

56

Tijdens deze voormiddag zoemen we in op twee psychische stoornissen:

Depressie

Een depressieve stoornis komt bij ongeveer 8% van de bevolking voor wat maakt dat iedereen wel iemand kent met een milde, matige of ernstige vorm. Als mens zijn we ook zeer goed in het camoufleren van onze problemen wat maakt dat we depressie niet snel genoeg detecteren.

• Hoe herken je depressie?

• Hoe ga ik hier als werkvloerbegeleider mee om?

• Welke kanalen en ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor de maatwerkers en voor jezelf?

Psychotische stoornis

Wanneer de zintuiglijke waarnemingen of gevoelens, niet meer stroken met de realiteit is er sprake van een psychose. Ongeacht de mate waarin de psychose zich voordoet is professionele hulp aangewezen. Daarom ligt de focus bij dit lesonderdeel op:

▪ Het vroegtijdig detecteren van een beginnende psychose.

▪ Handelingen die de psychose niet verergeren.

▪ Het verwittigen van de juiste instanties.

NM: Feedback geven op ongewenst gedrag

Werkvloerbegeleiders hebben de belangrijke taak om ongewenst gedrag van hun

maatwerkers bij te sturen. Tijdens deze namiddag gaan we door middel van verschillende oefeningen heel gericht werken aan de vaardigheid ‘feedback geven’. Je leert via een eenvoudig stappenplan je boodschap duidelijk én vanuit gelijkwaardigheid over te brengen.

Tijdens deze training kan je eigen praktijkvoorbeelden inbrengen en word je door andere werkvloerbegeleiders en collega’s verrijkt met waardevolle tips. Je gaat sterker in je schoenen naar huis!

Aantal deelnemers: min. 9 – max. 12.

57 Geplande Basisopleidingen 2022 in ‘Open Aanbod’:

• BWP.22-BO-001 RYHOVE Gent

donderdagen 13/1 – 20/1 – 27/1 (online) – 3/2 – 10/2 (online) – 17/2/2022

• BWP.22-BO-002 VLOTTER Boom

donderdagen 27/1 – 3/2 - 10/2 (online) – 17/2 – 24/2 (online) – 10/3/2022

• BWP-SWP.22-BO-001 SPORT-AG Aalst

donderdagen 17/2 – 24/2 – 11/3 (online) – 17/3 – 24/3 (online) – 31/3/2022 Voor deze opleiding kunnen 6 begeleiders uit voormalige BW en 6 begeleiders uit voormalige SW inschrijven.

• BWP.22-BO-003 MIVAS Lier

donderdagen 21/4 – 28/4 – 5/5 (online) – 12/5 – 19/5 (online) – 2/6/2022

• BWP.22-BO-004 OPTIMAT Lichtervelde

dinsdagen 19/4 – 26/4 – 3/5 (online) – 10/5 – 17/5 (online) – 24/5/2022

• BWP.22-BO-005 BALENMAGAZIJN Gent

dinsdagen 6/9 – 13/9 – 20/9 (online) – 27/9 – 4/10 (online) – 11/10/2022

• BWP.22-BO-006 VLOTTER Boom

donderdagen 6/10 – 13/10 – 20/10 (online) – 27/10 – 10/11 (online) – 17/11/2022

• BWP.21-BO-007

Regio West-Vlaanderen

dinsdagen 18/10 – 25/10 – 8/11 (online) – 15/11 – 22/11 (online) – 29/11/2022

• BWP.21-BO-008

Regio Oost-Vlaanderen

dinsdagen 8/11 – 15/11 – 22/11 (online) – 29/11 – 6/12 (online) – 13/12/2022

58

Er wordt opnieuw 1 cursus opengesteld wordt voor begeleiders van sociale werkplaatsen (herkenbaar aan de ‘BWP-SWP’ in de cursuscode). Dit past in de beslissing van de

Vormingsfondsen om uitwisseling en kennisdeling tussen de (voormalige) sociale en beschutte werkplaatsen te stimuleren. Het is tegelijk een stap in de richting van de harmonisering van het vormingsaanbod voor maatwerkbedrijven.

Basisopleiding begeleiders maatwerkbedrijven/groenzorg:

Begeleiden met resultaat!

GROEP MAATWERK (6 dagen waarvan 2 ONLINE)

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof.

De opleiding begeleiders in groenzorg wordt in de winterperiode georganiseerd en komt inhoudelijk overeen met de Basisopleiding begeleiders maatwerkbedrijven met dat verschil dat het thema ‘Werkvloerorganisatie’ vervangen wordt door volgende thema’s:

• Wegsignalisatie: doel, soorten wegsignalisatie, signaalkledij en PBM’s, veiligheid bij het plaatsen van signalisatie, bescherming van arbeiders op mobiele werkplaatsen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

• Veilig werken met tuinmachines: verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, veiligheidskledij en PBM’s, controle van veiligheidsaspecten, noodstopfunctie, aanleren correctere en ergonomische werktechniek, praktijkoefening.

De lesgever van PCLT belicht zowel de theoretische als de praktische kant van veilig werken.

De cursist brengt op opleidingsdag PCLT werkkledij en veiligheidsschoenen mee.

Deze opleiding wordt gepland in de winterperiode – zie hieronder. Eind 2022 zal nog een bijkomende Basisopleiding Groenzorg georganiseerd worden.

Aantal deelnemers: min. 9 – max. 12.

De cursist brengt op opleidingsdag PCLT werkkledij en veiligheidsschoenen mee.

59

Geplande Basisopleiding Groenzorg 2022 in ‘Open Aanbod’:

• BWP-SWP.21-BOG-001

WEBO/BORGERSTEIN Sint-Katelijne-Waver

donderdagen 13/1 – 20/1 (online) – 27/1 –3/2 (PCLT) – 10/2 (online) – 17/2/2022 Voor deze opleiding kunnen 6 begeleiders uit voormalige BW en 6 begeleiders uit voormalige SW inschrijven.

• BWP.21-BOG-001 Regio Oost-Vlaanderen

donderdagen 17/11 – 24/11 – 1/12 (online) – 8/12 – 15/12 (online) – 22/12/2022

Eén cursus wordt opnieuw opengesteld wordt voor begeleiders van sociale werkplaatsen (herkenbaar aan de ‘BWP-SWP’ in de cursuscode). Dit past in de beslissing van de

Vormingsfondsen om uitwisseling en kennisdeling tussen de (voormalige) sociale en beschutte werkplaatsen te stimuleren. Het is tegelijk een stap in de richting van de harmonisering van het vormingsaanbod voor maatwerkbedrijven.

60

INTERVISIE: Hoe omgaan met de toenemende diversiteit op de werkvloer?

KWADRAET (1 dag)

De laatste jaren zien we de diversiteit aan mensen in de ploegen toenemen. Dit gaat zowel over etnisch-culturele diversiteit, als over verschil in leeftijd, diversiteit in persoonlijke problematieken en mogelijkheden, in professionele ervaring en competenties. De groeiende diversiteit heeft impact op relaties tussen mensen, op de groepsdynamiek en op de kwaliteit van de samenwerking.

Dit vormt een extra uitdaging, zowel voor de begeleiders/monitoren op de werkvloer als voor de medewerkers van de ondersteunende diensten die de begeleiders/monitoren coachen.

In de ééndaagse intervisiesessie kunnen deelnemers elkaar vanuit de praktijk inspireren en versterken in het omgaan met deze altijd maar veranderende realiteit.

De intervisie staat open voor zowel medewerkers van gewezen beschutte werkplaatsen als van gewezen sociale werkplaatsen. Wil je graag voor een gemengde groep een intervisie organiseren? Geef dit dan aan bij je aanvraag.

1. Voor Monitoren/Begeleiders:

De intervisie vertrekt van de uitgangsvraag: hoe kunnen we werken aan de groepsdynamiek en aan een goede samenwerking in divers samengestelde en steeds diverser wordende groepen?

2. Voor Medewerkers Van Ondersteunende Diensten:

De intervisie vertrekt van de uitgangsvragen: hoe kunnen we de monitoren/begeleiders ondersteunen in het werken aan een goede groepsdynamiek in hun teams? Hoe kunnen we hen empoweren?

61

Talenten spotten en pimpen: help je medewerkers om bewuster om te gaan met hun talenten

KWADRAET (1 dag)

Altijd al willen weten hoe je de talenten in je organisatie kan stimuleren en ondersteunen ? Dan is deze vorming iets voor jou. Wat zit er voor jou in?

• Je leert hier talenten spotten in dagelijkse situaties.

• Je weet hoe je een gesprek aangaat over talent.

• Je kan je medewerkers bewust maken van hun talent

• Je ziet meer kansen om talent in te zetten en je leert wat er nodig is om deze kansen tot succesverhalen te maken.

• Je weet hoe je op het talent van een medewerker kan ondersteunen en stimuleren.

Deze opleiding is bestemd voor begeleiders en andere omkaderingspersoneelsleden die hun medewerkers bewuster willen laten omgaan met hun talenten.

De vorming staat open voor zowel medewerkers van gewezen beschutte werkplaatsen als van gewezen sociale werkplaatsen. Wil je graag voor een gemengde groep een vorming organiseren? Geef dit dan aan bij je aanvraag.

Hoe mijn medewerker doorstroomklaar maken?

MENTOR vzw (1 dag)

Wil je weten hoe je doorstroom mogelijk kan maken voor jouw medewerkers? Dan is deze vorming iets voor jou. Je krijgt tijdens deze vorming praktische tips en adviezen rond

doorstroom. Daarenboven leer je om concrete methodieken toe te passen in de begeleiding van de doelgroepmedewerkers. Deze opleiding geven we praktijkgericht vorm door

intervisie en concrete werk- en denkoefeningen.

Welke topics komen aan bod?

Wat is doorstroom en waarom hierop inzetten? 

Wanneer starten met doorstroom? 

Communicatie rond doorstroom 

Coachen van medewerkers richting doorstroom

In kaart brengen en aanpakken van struikelblokken voor doorstroom 

Analyseren en verder coachen van loopbaangerichte talenten 

Wat is de inhoud van een doorstroomtraject? 

62

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die een rol opnemen in doorstroom van maatwerkers: zowel begeleiders als medewerkers van ondersteunende diensten (werkvloerbegeleiders, trajectbegeleiders,....

Plaats, data en uren: Deze opleiding kan zowel online, live als gemengd online/offline plaatsvinden in samenspraak met de werkplaats. De opleiding bestaat uit twee halve dagen, telkens van 9u tot 12u.

Aantal deelnemers: minimum 5 – maximum 12.

Code Data Waar

SWP-BWP.22-MED-001-OL 19/04 – 26/04/2022 Online 9u tot 12u SWP-BWP.22-MED-002-OL 20/09

− 27/09/2022

Online 9u tot 12u

Wil je zelf graag voor een gemengde groep een vorming organiseren? Geef dit dan aan bij je aanvraag.

Zo bouw je je VTO-beleid uit

MENTOR vzw

Ben je op zoek naar handvaten om strategisch in te zetten op Vorming, Training en Opleiding? Schrijf je dan in voor deze vorming en zet met je organisatie efficiënter en effectiever in op je VTO-beleid. Tijdens de vorming leer je wat een strategisch en operationeel VTO-beleid inhoudt en hoe je ermee aan de slag kan. We zoomen in op concrete leerprocessen en hoe je die kan faciliteren en optimaliseren.

Tijdens deze vorming leer je :

• Wat de meerwaarde is van een visie op leren in je organisatie

• Een functioneel VTO-plan opmaken op maat van jouw organisatie

• VTO-doelen linken aan de strategie van je organisatie

• Impact realiseren in je organisatie met je opleidingsinitiatieven

Hoe vormingsbeleid rekening kan houden met een personeelsbestand dat zowel omkaderingspersoneel als doelgroepmedewerkers bevat

• Hoe doorstroomwetgeving binnen VTO-beleid geconcretiseerd kan worden.

Deze opleiding is bestemd voor VTO-medewerkers, Vormingsverantwoordelijken, HRM-verantwoordelijken, directie, leidinggevenden.

De vorming staat open voor zowel medewerkers van gewezen beschutte werkplaatsen als van gewezen sociale werkplaatsen.

63

Wil je graag voor een gemengde groep een vorming organiseren? Geef dit dan aan bij je aanvraag.

Duur: dit is een blended traject bestaande uit:

2 korte online contactmomenten 1 halve dag - indien mogelijk live

Je doorloopt zelfstandig de online opleidingsmodules Aantal deelnemers:

Minimum 6 – maximum 12.

Veerkracht in je team

I-DIVERSO

(1 dag)

Is het niet zo’n makkelijk jaar geweest voor jouw team? In deze opleiding leer je hoe je kan inzetten op veerkracht in jouw team.

In deze vorming sta je stil bij de uitdagingen en moeilijke situaties in je team. Je bekijkt de reacties van je medewerkers op een moeilijke situatie en maakt kennis met de fases van een veranderingsproces. Je leert ook wat veerkracht precies is en wat je team veerkracht geeft.

Tot slot maken we een teamactieplan rond veerkracht op met welke concrete acties je kan ondernemen met je team.

In deze vorming staat ervaringsleren en groepsdynamisch werken centraal. Je krijgt zeer praktische tips mee en je kan leren van elkaar. Deze opleiding vindt live of blended plaats, op vraag kan er een online alternatief geboden worden.

Deze vorming staat open voor zowel medewerkers van gewezen beschutte werkplaatsen als van gewezen sociale werkplaatsen.

Duur: 1 dag van 9u tot 16u30

Plaats, data en uren: telkens van 9 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14.

Wil je zelf graag voor een gemengde groep een vorming organiseren? Geef dit dan aan bij je aanvraag.

Code Data Waar

SWP-BWP.22-VEE-001-OL 7/02/2022 Online SWP-BWP.22-VEE-002-OL 19/09/2022 Online

64

Communiceren met anderstalige medewerkers

I-DIVERSO

(1 dag)

Heb je anderstalige medewerkers in jouw team? Zou je hen graag beter kunnen ondersteunen bij het begrip van het Nederlands op de Werkvloer? Hoe maak je jezelf duidelijk verstaanbaar voor een anderstalige medewerker, zonder betuttelend over te komen? Welke aanpassingen kan je doen in de werkomgeving of in jouw team om het makkelijker te maken voor anderstalige medewerkers om ‘mee’ te zijn? In deze module geven we je tips om op een goede en duidelijke manier te communiceren met anderstalige medewerkers.

Tijdens deze vorming krijg je inzichten in de wereld van een anderstalige in een

Nederlandstalige omgeving. Je krijg concrete tips om jouw communicatie te verbeteren en je krijgt de kans om hierrond te oefenen.

Dit is een interactieve workshop met aandacht voor reflectie, eigen input en opdrachten om jouw inzicht te vergroten. Zo kan je snel concreet aan de slag in jouw team.

Deze vorming is bestemd voor begeleiders die effectiever en efficiënter willen

communiceren met anderstalige werknemers met een beperkte kennis van het Nederlands.

Duur: Deze vorming kan live of online aangevraagd worden. Live vindt deze vorming plaats in 1 dag van telkens van 09u00 tot 16u30. Online is de vorming 2 x 2u, van 10u tot 12u of van 13u tot 15u.

De vorming staat open voor zowel medewerkers van gewezen beschutte werkplaatsen als

De vorming staat open voor zowel medewerkers van gewezen beschutte werkplaatsen als

In document Voorwoord. Het Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen en VIVO vzw. Beste lezer, (pagina 51-76)