Optie 2: door I-DIVERSO

Mogelijke modules:

16. Stop pesten! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur)

17. Omgaan met (de eigen) agressie (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 18. Roken? Nee bedankt! (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 19. Zorg voor kwaliteit (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur)

20. Veiligheid (1 tot 2 dagdelen = 8 uur)

21. Zorgen voor jezelf (1 tot 3 dagdelen = 4 tot 12 uur) 22. Gezonde voeding (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur)

23. Tandverzorging (1 dagdeel = 4 uur)

24. Wondverzorging en meer (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 25. Werk, loon en sociale zekerheid (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 26. Omgaan met papieren (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 27. Omgaan met stress (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 28. Omgaan met budget (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 29. Communicatievaardigheden (1 tot 6 dagdelen = 4 tot 24 uur) 30. Persoonlijke groei en arbeidsattitude (1 tot 2 dagdelen = 4 tot 8 uur) 31. Werken aan digitale vaardigheden (1 tot 8 dagdelen = 4 tot 8 uur) 32. Alcohol en drugs in de kijker (2 dagdelen= 8 uur)

Samenwerken

Stop pesten! (1 of 2 dagdelen)

Niemand wil dat er gepest wordt op de werkvloer. Hoe pak je het aan als het toch gebeurt, of, als je een vermoeden hebt? Deelnemers leren in deze module wat pesten is en hoe ze dit kunnen herkennen. Ze leren ook hoe ze verandering kunnen bekomen. Ze maken hun eigen tipkaart met weetjes en goede voorbeelden die ze in hun werkomgeving kunnen toepassen.

Omgaan met (de eigen) agressie (1 of 2 dagdelen)

In elke (werk)situatie goed blijven communiceren is niet makkelijk. Soms komt onze eigen agressie toch eens naar boven. In deze module leren de deelnemers omgaan met hun eigen agressie. Onder agressie verstaan we zowel lichamelijk als psychisch geweld (zoals pesten, seksuele intimidatie, schelden …). De deelnemers krijgen meer inzicht in hoe (hun) agressie ontstaat en welke effecten hun agressief gedrag kan hebben op andere mensen, maar ook op henzelf. Door middel van een aantal technieken leren de deelnemers hoe ze hun agressie beter kunnen beheersen.

25 Omgaan met stress (1 of 2 dagdelen)

In deze module gaan we met de deelnemers op zoek naar manieren die hen kunnen helpen bij het omgaan met stress. De deelnemers ontdekken wat stress eigenlijk is en wat de oorzaak kan zijn. Ze leren hoe ze best kunnen omgaan met stress. Leren omgaan met verandering komt hierbij aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan draagkracht en draaglast, de kracht van positief denken en allerlei andere tips.

Communicatievaardigheden (1 tot 6 dagdelen)

Communicatie is ontzettend belangrijk op de werkvloer. In deze module oefenen de deelnemers belangrijke elementaire communicatievaardigheden in. De vaardigheden die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: gebruik van lichaamstaal, een gesprek voeren, luisteren naar elkaar, opkomen voor je mening en omgaan met boosheid.

Aan de hand van diverse methodieken zoals de axenroos bekijken we met de deelnemers welke positie iemand in een groep inneemt en wat dat als gevolgen heeft op vlak van ‘actie’

en ‘reactie’. We bespreken de leerpunten en leren de communicatievaardigheden aan in verschillende herkenbare situaties.

Persoonlijke groei en arbeidsattitude (1 of 2 dagdelen)

In dit onderdeel krijgen deelnemers inzicht in de belangrijkste werkattitudes die een werkgever van hen verwacht. Ze ontdekken welke werkattitudes ze reeds bezitten en waar hun ontwikkelpunten nog zitten. Ze ontdekken wat hen motiveert om te gaan werken. Ze leren welke situaties ze moeten melden aan hun werkgever en op welke manier ze dit moeten doen. Ze frissen de regels en afspraken die er bestaan op de werkvloer op en ook waarom die belangrijk zijn. Ze leren de belangrijkste principes rond het geven en ontvangen van feedback kennen. Ze ontdekken het belang van respect voor hun collega’s en collegialiteit. Ze bepalen acties om hun werkattitudes verder te ontwikkelen.

Gezond werken

Roken? Nee, bedankt! (1 of 2 dagdelen)

Dat roken slecht is voor de gezondheid is ondertussen wel duidelijk. Daarom wordt het op steeds meer plaatsen verboden, ook in beschutte werkplaatsen. Jammer genoeg zorgt het verslavende effect ervoor dat sommigen heel moeilijk zonder die sigaret kunnen. Met deze module willen we de deelnemers een eerste aanzet geven om te stoppen met roken. Ze nemen hun eigen rookgedrag onder de loep en bespreken de negatieve gevolgen van roken.

Maar uiteraard zetten we ook de voordelen van een leven zonder sigaretten in de verf en proberen we de deelnemers te helpen om te stoppen met deze ongezonde gewoonte.

26 Zorgen voor jezelf (1 tot 3 dagdelen)

In deze module hebben we het over hygiëne, thuis en op het werk. Als we over zorgen voor jezelf praten, hebben we het immers niet alleen over de verzorging van ons eigen lichaam.

Ook in huis en op het werk is hygiëne belangrijk. We praten hierover in spelvorm. We bespreken hierbij eveneens het waarom van hygiëne.

Gezonde voeding (1 of 2 dagdelen)

Wat en hoe we eten heeft een grote invloed op ons welzijn. In deze module willen we samen met de deelnemers ontdekken hoe een gezond en bewust eetpatroon eruitziet. Dit door na te gaan wat ons lichaam nodig heeft. We baseren ons hiervoor op de actieve voedingsdriehoek (bron: Vlaams Instituut Gezond Leven). Op basis van deze driehoek stellen we een evenwichtige en gezonde maaltijd samen die we samen bereiden en opeten. Verder komen ook hygiëne in de keuken, het bewaren van voedsel en prijsbewust kopen aan bod. We geven ook tips om een gezond lunchpakket samen te stellen en gezond te koken voor 1 of 2 personen.

Tandverzorging (1 dagdeel)

Een verzorgd gebit valt anderen dadelijk op. Bovendien bespaart het je ook tandpijn en vervelende bezoekjes aan de tandarts. Tijdens deze module leren de deelnemers uitgebreid hoe ze hun tanden het best poetsen en verzorgen en welke materialen en producten ze daarvoor nodig hebben. De deelnemers kunnen meteen oefenen met de nieuwe tandenborstel die ze krijgen. Aan de mensen die niet meer al eigen tanden hebben, leggen we uit hoe je best een kunstgebit verzorgt. Daarnaast bespreken we ook hoe vaak je op controle moet bij de tandarts en hoe het zit met de terugbetaling voor mondverzorging.

Wondverzorging en meer (1 of 2 dagdelen)

In deze module leren we de deelnemers de basisbeginselen van het verzorgen van wonden, zoals schaafwonden, snijwonden, brandwonden … De nadruk ligt op goede ontsmetting. Ze ontdekken ook wat er altijd in je EHBO-kast zou moeten zitten. Daartegenover plaatsen we ook de vraag: en wat heb jij allemaal in huis van pleisters, zalfjes, medicatie? Wat is nodig en wat is overbodig? We nemen een paar bijsluiters door en bekijken de eventuele risico’s van de medicatie.

Alcohol en drugs in de kijker (2 dagdelen)

In deze module behandelen we vragen als "wat zijn alcohol en drugs?", "wat zijn de gevolgen van alcohol- en drugsmisbruik?" en "hoeveel is teveel?". We gaan ook in op hulpverlening, zowel voor mensen met een alcohol- of drugsprobleem als voor zij die zelf familieleden en vrienden hebben met een probleem.

27 Kwaliteit en veiligheid

Zorg voor kwaliteit (1 of 2 dagdelen)

In deze module zoeken we naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is kwaliteit?’. De deelnemers ontdekken de centrale rol van de klant door op 2 manieren naar kwaliteit te kijken: enerzijds

‘wat willen wij als klant?’ en anderzijds ‘wat willen onze klanten (van de BW) van ons?’.

Daarnaast bespreken we wat een kwaliteitsproduct is en hoe je komt tot het maken daarvan.

De deelnemers passen de besproken principes toe op de eigen werksituatie.

Veiligheid (1 of 2 dagdelen)

In deze module rond veiligheid vertrekken we vanuit de vraag naar mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze kunnen voorkomen worden. We gaan na wie welke taken rond veiligheid op zich neemt (preventieadviseur, comité veiligheid …). We bespreken de regels in verband met veiligheid aan de hand van pictogrammen. Het belang van orde en netheid, werkkledij en beschermingsmiddelen en een goede werkhouding komt aan bod. Evenals het veilig werken met machines.

Administratie

Werk, loon en sociale zekerheid (1 of 2 dagdelen)

In deze module gaan we in op de rechten en plichten van werknemer, het arbeidsreglement en de loonfiche. We geven wat verduidelijking bij het systeem van sociale zekerheid en bespreken met welke informatie en administratie je als (beginnende) werknemer geconfronteerd wordt.

Omgaan met papieren (1 of 2 dagdelen)

Iedereen heeft wel eens vragen over ‘papieren’. Jij ook? In deze module krijgen deelnemers allerlei tips mee om hun papieren beter te leren beheren en bewaren (contracten, loonfiche, overschrijvingsformulieren …). Ze leren bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen

‘belangrijke’ en ‘onbelangrijke’ papieren, waar de belangrijkste info staat op een document, wat met ‘de kleine lettertjes’ en hoe lang ze papieren best bijhouden. Ze maken een eigen kaart met tips en ideeën om het (nog) beter aan te pakken.

Omgaan met budget (1 of 2 dagdelen)

In deze module leren deelnemers omgaan met geld. Volgende onderwerpen komen aan bod:

kritisch leren zijn ten opzichte van reclame, online bankieren, voordelig boodschappen doen, kopen op krediet, (be)sparen, verzekeringen, budgetteren en de loonfiche.

28 E-inclusie

Werken aan digitale vaardigheden (1 tot 8 dagdelen)

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Kunnen werken met een computer, dingen opzoeken op Internet, is echt een basiscompetentie. Het helpt je ervoor te zorgen dat je goed ‘mee’ bent en blijft. In deze module leer je de nodige digitale basisvaardigheden aan. De volledige basisopleiding (8 dagdelen) bestaat uit de volgende onderdelen: (1) basishandelingen PC, (2) Kennismaking met een tekstverwerkingsprogramma, (3) kennismaking met Internet: het werken met de zoekmachine, (4) Gebruik van e-mail, (5) Gebruik van sociale media, (6) Veilig op Internet, (7) Nuttige tools/apps en (8) Opfrissen en eigen maken van de digitale vaardigheden.

Voor deze opleiding is een PC-klas vereist.

29

Rugsparend werken

ERGOTEAM

Deze interactieve opleiding heeft als doel mensen bewust te leren omgaan met hun lichaam tijdens het tillen, dragen en verplaatsen van goederen.

Aan de hand van talrijke voorbeelden en oefeningen leren de deelnemers hoe ze, zowel in hun werkomgeving als in hun thuissituatie, rugsparend aan de slag kunnen.

Om dit alles zo concreet mogelijk te maken nemen we samen met de deelnemers een kijkje op de werkvloer om enkele praktische toepassingen uit te voeren, met eventuele

bijkomende tips en adviezen.

Praktisch: Het is wenselijk dat men zich voorziet van sportieve- of werkkledij.

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats. Neem contact op met Ergoteam om datum en uren af te spreken en praktische info door te geven.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12.

Laten we het eens hebben over seksualiteit en relaties

DE KEI

Een opleiding van 2 dagen waarin we werken rond kennis en vaardigheidsaspecten inzake relaties en seksualiteit. We geven deelnemers informatie inzake seksualiteit, lichamelijkheid en SOA’s. We staan stil bij verschillende soorten relaties en leren duidelijk onderscheid maken. Wij werken rond communicatieve aspecten binnen verschillende soorten relaties.

We oefenen rond het leren inschatten van gepast en ongepast gedrag en het omgaan met moeilijke situaties. We vertrekken vanuit de competenties van de deelnemers, vullen aan waar nodig en gaan samen een boeiend en respectvol traject aan.

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats. Neem contact op met De Kei voor data en uren. Het lokaal dient voldoende veiligheid te bieden aan de groep: tijdens de opleiding mag het lokaal enkel toegankelijk zijn voor de groep. Zo blijven

gesprekken, nota’s op het bord en afbeeldingen binnen de groep en voelt iedereen zich veilig.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14.

30

Mijn talenten als maatwerker

DE KEI

Deze opleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof.

In deze boeiende 4 dagen gaan we op zoek naar ieders talenten als maatwerker. Doorheen de jaren is er veel veranderd in de werksituatie. Andere jobs, andere producten, andere manieren van werken en verwachtingen. We werken rond een realistisch kijk op onszelf als werknemer: wat zijn mijn troeven, wat motiveert mij en wat daagt mij uit. We verzamelen tips rond positief en negatief denken. We kijken ook naar veranderingen die op ons af komen in de werksituatie.

We staan stil bij basisvoorwaarden voor een goede samenwerking en basiselementen voor een goede communicatie. We bekijken hierin onze sterkten, onze talenten maar zijn zeker niet blind voor onze werkpunten.

We bekijken waar er overleg wordt gepleegd in een maatwerkbedrijf en hoe we via sociale verkiezingen hierin betrokken kunnen worden. We staan stil bij onze talenten om informatie te zoeken rond ons werk en de diensten waarmee we te maken hebben. We bekijken de verschillend kanalen zowel digitaal als niet digitaal.

Kortom: na deze 4 dagen hebben we meer zicht op onze sterkten als maatwerker en zijn we niet blind voor onze werkpunten, onze eigenheid waarmee we rekening dienen te houden.

Plaats, data en uren: De 4-daagse opleiding (8 dagdelen = 32 uur) vindt plaats in de werkplaats. Neem contact op met De Kei om data en uren af te spreken.

Aantal deelnemers: minimum 8 – maximum 14

Basiscomputercursus: Computer? OK? Iets voor mij?

DE KEI

Deze opleiding heeft een erkenning voor het Vlaams opleidingsverlof Dit aanbod van 4 volle dagen is gericht op kennismaking met de computer en op het leren kennen van verschillende toepassingsmogelijkheden. We laten deelnemers ervaren of een computer iets voor hen kan betekenen of hen aanspreekt.

We oefenen basisvaardigheden met betrekking tot deze toepassingen: tekstverwerking, e-mail en internet. We staan stil bij digitale gevaren, digitale weerbaarheid en verleidingen.

Deze cursus is bedoeld voor werknemers die nog nooit of zelden een computer gebruikt hebben of voor wie beperkt gebruik maakt van de computer (bijv. een spelletje spelen). Voor sommigen wordt het wellicht een aanzet om bij te leren op andere momenten. Anderen zullen misschien ervaren dat computer niet hun ding is. We werken indien nodig ook rond

31

het aanvaarden van dit gegeven. We kunnen werken met opdrachten en subgroepen die verschillen in niveau en trachten ieder op zijn tempo basisvaardigheden te laten opdoen.

Plaats, data en uren: De opleiding (4 dagen) vindt plaats in de werkplaats zelf.

Neem contact op met De Kei om data en uren af te spreken en voorzie samen één voorbereidende bijeenkomst met de werkplaats om praktische afspraken te maken.

Lokaalvereisten: Voldoende groot om 7 tot 13 laptops te voorzien en

internetaansluiting. Indien er geen of onvoldoende computers ter plekke zijn, werken we met een mobiele setting van

maximaal 12 laptops / deelnemers.

De mogelijkheid bestaat dat 2 werkplaatsen samen één opleiding aanvragen. Indien nodig voorziet De Kei voor een 8-tal deelnemers vervoer naar de cursuslocatie.

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12. Eventueel werken we in 2 niveaugroepjes.

Omgaan met sociale media en veiligheid op het internet

De Kei

In deze opleiding leer je je veilig gedragen op het Internet en op sociale media in het bijzonder. De eerste dag werken we rond basisvaardigheden op het internet en sociale media. De tweede dag is eerder een uitbreiding, bedoeld voor iets meer gevorderde deelnemers of kan indien nodig een herhaling zijn van de basisvaardigheden en het zeer concreet verder oefenen.

Dit is een praktijkgerichte en interactieve opleiding. Wat er onder meer aan bod komt:

• Sociale media: welke sociale media kanalen zijn er en welke zijn interessant voor jou?

• Netiquette: hoe gedraag je je het best op sociale media?

• Wat zet je online en wat niet?

• Kritisch leren kijken naar wat er op sociale media en internet verschijnt

• Stilstaan bij vrienden online en offline

• Hoe gedraag ik me veilig op het Internet?

• Gebruik van een (goed) wachtwoord, firewall, virusscanners, veilige en onveilige websites

• Wat als je alarmerende berichten krijgt of slachtoffer wordt van cyberpesten?

32

Plaats, data en uren: Deze opleiding duurt 2 dagen en vindt plaats in de werkplaats, mits er een rustig lokaal is met internetverbinding en voldoende

laptops/tablets/smartphones voor iedere deelnemer. Tegen een kleine meerkost kan De Kei zelf digitale apparaten meenemen. Neem contact op met De Kei om data en uren af te spreken.

Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 14 personen.

Mobiel & veilig in het verkeer!

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Je veilig van en naar het werk verplaatsen is in het huidige drukke verkeer geen evidentie meer. De ongevallencijfers liegen er niet om! Of je nu met het openbaar vervoer, met de auto, bromfiets of fiets komt, wat zeker is, je bent nooit alleen op de weg. Daarom heeft iedere weggebruiker zowel rechten als plichten die je maar best goed kent.

In overleg met de werkplaats wordt een programma samengesteld.

De opleiding start met een geactualiseerde interactieve presentatie over:

• In welke mate ken ik de verkeersregels?

• Het belang van fluo en reflecterend materiaal (met praktijkoefening).

• Eenvoudige tips om de betekenis van verkeersborden te herkennen.

• Het SAFE-principe.

• Vermijd de dode hoek! Met een bestelwagen worden alle deelnemers

geconfronteerd met die blinde hoek, als chauffeur en als verkeersdeelnemer.

• Foto’s van herkenbare knelpunten in de woon-werkverplaatsing van deelnemers (worden vooraf digitaal aangeleverd door het maatwerkbedrijf).

Na deze presentatie kiest de werkplaats voor 1 van deze modules:

Controle van (brom)fietsen en trainen van verkeersgedrag

• Vooraf controleren we samen de (brom-)fietsen.

• We trainen de stuurvaardigheid met een parcours in een verkeersvrije ruimte.

• Naargelang het niveau van de groep gaan we in deze module net dat stapje verder en oefenen we de verkeersvaardigheid in de verkeersvrije omgeving.

of:

Verkenning van de verkeerssituatie in de bedrijfsomgeving

33

• We gaan op stap met de deelnemers in de omgeving van het maatwerkbedrijf om de knelpunten te bespreken. Bij deze module is het noodzakelijk dat er een lid van het omkaderend personeel actief deelneemt, zodat de veiligheid van de groep altijd kan gewaarborgd worden.

Plaats, data en uren: De opleiding duurt ongeveer 4 uur en vindt plaats in de werkplaats. Neem vooraf contact op met VSV voor overleg over het programma. Dit wordt aangepast aan de in het bedrijf geldende werkuren.

Voor het eerste deel is een vergaderruimte nodig met

projectiescherm, beamer en internetverbinding. Voor module 1 is een verkeersvrije ruimte van 25 op 30 meter nodig

(bijvoorbeeld een parking). Voor module 2 hebben de deelnemers een fluo-hesje aan.

Aantal deelnemers: minimum 10 – maximum 14.

Veilig werken langs de weg

INVERDE

Deze opleiding richt zich tot medewerkers groenzorg

Soms moet er langs en op de weg worden gewerkt. Bijvoorbeeld wanneer er bermen gemaaid dienen te worden of bij het verzamelen van zwerfvuil.

Tijdens deze opleiding kom je meer te weten over de verplichtingen (bijvoorbeeld het dragen van signalisatiekledij) en de rechten van arbeiders wanneer zij langs de wegen werken. Je maakt kennis met de verschillende soorten signalisatiematerialen en met de manier waarop je ze moet plaatsen en eventueel onderhouden. Via oefeningen uit de dagelijkse praktijk en via goede en foute praktijkvoorbeelden leer je gevaarlijke situaties in te schatten en op een veilige manier samen langs wegen te werken.

Plaats, data en uren: Deze opleiding (1 dag – 7 uur) vindt plaats in de werkplaats.

Neem op voorhand contact op met Inverde om data en uren af te spreken. Op dat moment kunnen jullie ook de voorkennis van de deelnemers en belangrijkste informatie rond de werking overlopen. Voor een goede opvolging van de doelgroep na de opleiding is de deelname van minimum 1 monitor/begeleider vereist. De aanwezigheid van de preventieadviseur is een pluspunt.

Aantal deelnemers: geen minimum – maximum 8.

34

Werken in team - basis

FASADE

1

Het aan den lijve ervaren van samenwerking staat centraal in het leerproces. Door te reflecteren over de verschillende teamopdrachten krijgen de deelnemers inzicht in eigen functioneren en worden er handvatten aangereikt om later in het werkveld zowel het eigen als het groepsfunctioneren te optimaliseren. Tegelijk zijn er oefenkansen om op een correcte manier feedback te geven. Aandacht gaat ook nog naar het werken in een divers

samengesteld team.

De belangrijkste aspecten van samenwerken (communicatie, afspraken maken, feedback geven, kwaliteiten en valkuilen, …) komen op een toegepaste en interactieve wijze aan bod.

Deze opleiding is geschikt voor een gemengde groep van BW én SW maatwerkers. Vermeld dit expliciet in Extranet als je een gemengde vorming wenst.

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats indien er een ruim

Plaats, data en uren: De opleiding vindt plaats in de werkplaats indien er een ruim

In document Voorwoord. Het Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen en VIVO vzw. Beste lezer, (pagina 23-47)