• No results found

Behandelen van plaatselijke kaalheid. Met DPCP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandelen van plaatselijke kaalheid. Met DPCP"

Copied!
8
0
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Behandelen van

plaatselijke kaalheid

Met DPCP

(2)
(3)

1

Inleiding

De dermatoloog heeft met u afgesproken dat u voor uw plaatselijke kaalheid (ook wel alopecia areata genoemd) behandeld gaat worden met DPCP (voluit: diphenylcyclopropenon).

U leest in de folder wat DPCP precies doet, hoe het wordt gebruikt en wat de mogelijke bijwerkingen zijn.

Wat is DPCP?

DPCP is een stof die wordt opgelost in aceton. Het wordt gebruikt bij patiënten die uitgebreide vormen van alopecia areata hebben en die onvoldoende reageren op andere behandelingen.

Bij alopecia is er sprake van een plaatselijke ontstekingsreactie rond de haarzakjes. Daardoor vallen er haren uit en ontstaat plaatselijke kaalheid. Vaak valt een deel van het hoofdhaar uit, maar ook wenkbrauwen, baard-, oksel- en schaamhaar kunnen uitvallen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Goede resultaten, maar niet geregistreerd

DPCP is nog niet geregistreerd als geneesmiddel, maar uit onderzoek blijkt dat het goed kan werken bij deze vorm van kaalheid. Het wordt sinds 1989 in Nederland bij deze huidziekte toegepast.

Bij de helft van de patiënten werkt het redelijk goed tot goed. Ook zijn er geen of bijna nooit ernstige en blijvende bijwerkingen.

Intensieve behandeling

Het is een intensieve behandeling waarbij u wekelijks voor behandeling naar de polikliniek moet komen. U moet zich hiervan bewust zijn en goed gemotiveerd zijn voordat u start met de DPCP.

(4)

Allergische reactie

Als DPCP wordt aangebracht, veroorzaakt het een allergische reactie van de huid. Er ontstaat eczeem en uw huid wordt rood, schilferig en gaat jeuken. Deze klachten zijn lastig, maar

onlosmakelijk verbonden met de behandeling. Het is de bedoeling dat uw huid allergisch reageert; daardoor zal er weer haar gaan groeien op de kale plekken.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een kinderwens heeft, mag u niet behandeld worden met DPCP. Overleg dan met uw arts.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Behandeling

U komt voor uw behandeling met DPCP naar de polikliniek Dermatologie.

De behandeling bestaat uit twee fasen.

Fase 1

Eerst wordt u overgevoelig gemaakt voor DPCP door eenmalig een relatief hoge concentratie DPCP op een hele plek op uw hoofd aan te brengen. Uw huid reageert dan binnen twee weken met eczeem. Als dit niet gebeurt, wordt deze fase herhaald.

(5)

3

Fase 2

Na de eczeemreactie wordt deze in stand gehouden door wekelijks een zeer lage concentratie DPCP aan te brengen op de kale huid. De concentratie wordt geleidelijk opgehoogd op geleide van de reactie van uw huid.

Steeds mag er maar een mild eczeem ontstaan met roodheid en jeuk die ongeveer 36 uur aanhoudt. Bij een te heftige reactie of een reactie die te lang aanhoudt, raden we u aan naar de polikliniek Dermatologie te bellen of buiten kantooruren naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bij een volgende behandeling vragen we u altijd of u een reactie heeft gehad zoals jeuk, huiduitslag en schilfering.

Leefregels

DPCP kan niet tegen licht

Omdat DPCP in daglicht wordt afgebroken, moet de vloeistof in het donker bewaard worden. Ook het aanbrengen op de huid moet in een relatief donkere ruimte gebeuren. Na het aanbrengen moet de behandelde plek voor minimaal acht uur ‘lichtdicht’ worden afgeplakt of afgeschermd (door bijvoorbeeld een muts). Zo kan er geen licht bijkomen.

Niet nat worden

De behandelde plekken mogen 24 uur niet nat worden. Als u op uw handen en/of vingers bent behandeld, worden de ingesmeerde plekken afgeplakt met tape.

Voorzicht met aanraken

U moet voorzichtig zijn met het aanraken van de huid die net is ingesmeerd, omdat dit ook een reactie kan veroorzaken op de gezonde huid.

(6)

Resultaten

De verwachting is dat na acht tot twaalf weken behandelen, uw haar weer gaat groeien. DPCP werkt helaas niet voor iedereen. Ook als de behandeling wél succesvol is, bestaat er (net als voorheen) nog steeds de kans dat de kaalheid terugkomt.

Bijwerkingen

 Als uw huid té heftig reageert kunnen er in fase 1 blaren ontstaan. Ook kunt u heftige jeuk krijgen en kunnen de

lymfklieren in de buurt van de behandelde plek opgezwollen en pijnlijk zijn.

 Het kan voorkomen dat er eczeem ontstaat op een heel andere plaatsen. Ook kunnen er een soort galbulten ontstaan.

 Door de eczeem kunnen er huidverkleuringen ontstaan en wordt de huid lichter.

 Door de behandeling kunnen griepklachten verergeren.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 54 12 36. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

(7)

5

(8)

Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2021

pavo 1278

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Wanneer die persoon as priester bevestig is, mag hy geen funksies in enige betrokke bediening beklee nie, maar moet hy “be licensed by the Bishop of the diocese in which he or she

Omdat MSC’s nog geïsoleerd moeten worden uit beenmergvloeistof, wordt vaak ook simpelweg alle vloeistof gebruikt waarin HSC’s gevonden worden maar ook andere voorlopercellen.

In deze overgebleven vraag moet dan zoveel mogelijk worden voorzien door het gebruik van duurzame energie opwekking. Pas als aan de voorgaande twee voorwaarden is voldaan kan

Daarnaast geven de juryleden per baan rapportcijfers voor het ontwerp (routing, variatie, look and feel), de setting (natuur, landschap, omgeving, uit- zicht, rust, sfeer),

Juist daarom is het voor GBO belangrijk om met alle inwoners, bedrijven en organisaties voortdurend in gesprek te zijn en zo samen te zorgen voor mooie, veilige en dus leefbare

Ga ervan uit dat het hebben van kale plekken op het hoofd geen invloed heeft op de partnerkeuze binnen deze populatie.. Neem aan dat in deze populatie de formule van

Deze woning ligt in de mooie groene wijk Burgmeester Kootpark, in de Gemeente Uithoorn, een Gemeente met uitstekende voorzieningen en een mooie aan de rivier de Amstel

Omdat onze docent niet altijd teksten kan blijven verknippen of woorden en zinnen weg kan laten (cloze test), kan hij zijn leerlingen, zonder instructie vooraf, de opdracht geven om

Pas op 26 maart 2012 heeft de heer Oerlemans, na verzoek van de AFM, zijn aandelenbezit gemeld, terwijl hij daartoe verplicht was binnen twee weken na zijn benoeming als

Hoewel Peter Dennis' boek dus de verdienste heeft dat het veel nieuw licht werpt op een voor Nederland cruciale periode kan ik het toch niet in ieder opzicht even geslaagd vinden..

Dit suggereert dat factor VIII de uiteindelijke risicofactor voor veneuze trombose is, en dat bloedgroep en VWF alleen maar risicofactoren zijn doordat ze de

De boxen, producten, tools en deze handleiding hebben wij zorgvuldig voor jullie samengesteld!. Maar er is misschien wel iets waar wij nog niet aan hebben gedacht, dus jullie tips

hoofdeffect van vermijding; laag vermijdende individuen laten consistent een hogere hartslag zien dat hoog vermijdende individuen; 2) De tweeweginteractie van geslacht x handholding;

Wanneer de Aanbieder niet binnen de genoemde termijn kan leveren of niet in staat is om de benoemde resultaten met Cliënt te behalen, koppelt de Aanbieder dit onverwijld

Je bankier zal samen met jou je financiële situatie bespreken en reke- ning houden met de huidige omstandigheden de mogelijk- heden van je onderneming, om zo een optimale financiële

Hij heeft een grote angst voor zijn buurman , die door bijzondere straling de gezondheid van patiënt zou proberen te ondermijnen1. is bezig een benzinebom te

Het principe wordt in deel 1 helder en toegankelijk uiteen- gezet: vier ‘bouwstenen’ (uitleg, uitge- werkt voorbeeld, hele taak, deeltaak) en twee ‘regels’ (‘hele taak eerst door

- Bespreking van het herbarium, synthesetekst bij het herbarium, hij vraagt ook enkel begrippen zoals therofyt, geofyt,… en stelt vragen over economisch belangrijke gewassen gezien

De trein fluit, een gelijkaardig sprong als straks, dit keer in de coupé, die me alleen in Parijs zal loslaten, aan weerskanten wuivende handen tot waar onze blik ze kon volgen, en

Maar toen ik dacht aan mijn vriend, den Duitschen muzikant, die naar de gevangenis was overgebracht en daar moest verblijven tot hij den volgenden morgen over de grenzen zou

„We wer- ken immers voor diverse projec- ten samen met de Sint-Egidius- beweging, bijvoorbeeld voor de sociale stages.. Bovendien is dia- loog voor ons

“Een individuele arts kan niet verplicht worden om euthanasie uit te voeren, maar elke instelling moet de mogelijkheid.

Onderwijsondersteuners mogen niet zelfstandig instructie geven, of langere tijd zelfstandig, zonder bevoegde leerkracht, voor de klas