Direct verzekerd met de Yezzer AOV

Hele tekst

(1)

Direct verzekerd met de Yezzer AOV

De Yezzer AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die je direct zelf online afsluit. De AOV biedt uitgebreide dekkingen. Deze heeft Yezzer speciaal voor jou samengesteld in samenwerking met De Amersfoortse. Daalt je inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid en kun je niet of minder werken?

Dan krijg je van ons een uitkering. Daarnaast helpen wij je om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. En ondersteunen wij je om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

Is deze AOV iets voor mij?

De Yezzer AOV is ideaal voor zelfstandig ondernemers die zelf online een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen en kunnen aanvragen. Je moet hiervoor voldoende kennis en inzicht hebben in je financiele situatie.

Want, wij vinden het belangrijk dat je begrijpt welke mogelijke gevolgen de keuzes die je maakt hebben.

Waarom een AOV?

De keuze om wel of niet een AOV te nemen, is afhankelijk van jouw persoonlijke en zakelijke situatie. Het is verstandig om je goed te laten informeren. Heb je als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld voldoende geld achter de hand om voor een lange periode niet te werken?

Lees alles over het verantwoord kiezen van een AOV in onze veelgestelde vragen.

Wel of geen advies?

Het afsluiten van de Yezzer AOV kun je zelf doen, zonder advies. Je betaalt dan alleen eenmalig € 199.

Daarnaast betaal je maandelijks € 5 administratiekosten.

Inzicht in jouw situatie

Het is wel belangrijk dat je inzicht hebt in je eigen situatie en je hierover goed laat informeren. Want, hoewel het online afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering gemakkelijk is, kunnen de financiele gevolgen van je keuzes groot zijn. Daarom stellen wij je bij het afsluiten van de Yezzer AOV enkele vragen . Dit doen wij met de Kennistoets. Deze toets is wettelijk verplicht. Slaag je niet voor deze toets of twijfel je nog over jouw eigen kennis? Dan kun je altijd bij ons terecht voor advies. Ga naar onze website of bel ons in dat geval op 088 - 939 25 20. We helpen je graag verder.

49461 (10-15)

(2)

Door onze jarenlange ervaring weten we welke dekkingen het meest voorkomen. Deze dekkingen zijn standaard opgenomen in de Yezzer AOV. Daarmee bieden wij je een zeer complete AOV. Daarnaast maak je zelf ook een aantal keuzes.

Jouw keuzes

Je beroep Staat je beroep er niet bij? Dan kun je de AOV niet online afsluiten. Wel kunnen we je verder helpen met een andere oplossing.

Verzekerd bedrag Je bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 90% van je gemiddelde inkomen in de afgelopen 3 jaar. Tot een inkomen van € 125.000 mag je maximaal 90% verzekeren.

Is je inkomen boven de € 125.000? Dan mag je van het bedrag daarboven 50% verzekeren. Tot een maximum van

€ 180.000.

Hoe lang je ondernemer bent Ben jij een startende ondernemer en jonger dan 36 jaar?

Dan ontvang je 40% premiekorting in het eerste jaar, in het tweede jaar 30% en in het derde jaar 20% korting.

Ben je 36 jaar of ouder? Dan ontvang je 30% korting in het eerste jaar, 20% korting in het tweede jaar en 10%

korting in het derde jaar.

Je eigen risico termijn Dit is de periode waarna je een uitkering krijgt. Je kunt kiezen uit 30, 60, 90 of 180 wachtdagen. Afhankelijk van je financiele buffer kun je het aantal dagen naar boven of beneden bijstellen.

(3)

Jouw dekkingen en andere kenmerken

Hulp bij arbeidsongeschiktheid Als je arbeidsongeschikt bent of dreigt te worden, ondersteunt De Amersfoortse je persoonlijk. Samen met onze arbeidsdeskundige zoeken jullie naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen.

Rubriek A en B Het bedrag dat we in het eerste jaar verzekeren, noemen we rubriek A. De jaren die we erna verzekeren noemen wij rubriek B. Bij de Yezzer AOV zijn deze bedragen (Rubriek A en B) gelijk aan elkaar.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Raak je arbeidsongeschikt, dan word je zelden voor 100% afgekeurd en dus ben je dan niet 100% arbeids- ongeschikt. Afhankelijk van de kwaal die je hebt en van het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld. Op basis van dit percentage dat door De Amersfoortse wordt vastgesteld, ontvang je een uitkering. De arbeids- ongeschiktheidsdrempel bij de Yezzer AOV is 25%. Hoe hoger het percentage, hoe minder premie je betaalt. Als je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, ontvang je geen uitkering.

Beroepsarbeidsongeschiktheid De Amersfoortse beoordeelt in hoeverre je arbeids- ongeschikt bent op basis van beroepsarbeids- ongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat de verzekeraar beoordeelt of je je beroep nog uit kunt oefenen. Kun je dat niet, dan ben je arbeidsongeschikt en volgt een uitkering, ongeacht of je nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

- Je bent arbeidsongeschikt geworden door een ziekte of ongeval

- Je arbeidsongeschiktheid is door een arts vastgesteld - Door je arbeidsongeschiktheid kun je minder

goed functioneren en ben je (deels) niet in staat om je werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om werkzaamheden die horen bij je beroep dat op je polisblad staat. Zijn er aanpassingen in het werk en de werkzaamheden binnen je eigen beroep mogelijk? Dan zal De Amersfoortse hier bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening mee houden. Dat geldt ook voor taakverschuivingen binnen je bedrijf.

- Je bent voor minimaal 25% arbeidsongeschikt.

(4)

Tariefsoort De tariefsoort is de wijze waarop jouw premie is berekend.

Wij kennen 2 soorten. Het combitarief en het standaard tarief. Je kunt bij deze verzekering niet zelf kiezen, maar wij vinden het wel belangrijk dat je weet hoe de premie tot stand komt.

Sluit je de verzekering voor je 45-jarige leeftijd? Dan rekenen we het combitarief. Bij een combitarief betaal je in het begin minder premie. De premie stijgt naarmate je ouder wordt en na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Ben je bij het sluiten van de verzekering 45 jaar of ouder? Dan word je premie berekend met het standaardtarief. Bij het standaardtarief blijft de premie over de hele looptijd gelijk.

 Eindleeftijd Deze verzekering kan gesloten worden tot maximaal 67 jaar. De verzekering eindigt op de eerste van de maand volgend op het bereiken van de overeengekomen eindleeftijd.

Premiebetaling Je premie betaal je rechtstreeks aan De Amersfoortse.

De kosten voor het afsluiten (€ 199,-) en de maandelijkse onderhoudskosten (€ 5,-) betaal je rechtstreeks aan Yezzer.

Contractduur Je sluit deze verzekering voor een periode van 3 jaar.

Daarna kun je het contract dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Duur uitkering Je ontvangt een uitkering tot maximaal de eindleeftijd die bij je beroep past.

De uitkering loopt tot:

- herstel van arbeidsongeschiktheid.

- overlijden.

- de einddatum van de verzekering.

Indexatie van het verzekerde bedrag Het bedrag dat je bij ons verzekerd hebt, wordt niet verhoogd door indexatie. Je mag het verzekerde bedrag wel iedere 3 jaar verhogen met maximaal 20%.

Indexatie van de uitkering Standaard wordt de uitkering jaarlijks verhoogd met 2%. Deze indexering start zodra je meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. Standaard wordt de uitkering jaarlijks verhoogd met het loonindexcijfer van het CBS.

Zwangerschap en bevalling Als vrouwelijke ondernemer ontvang je een uitkering van 100% tijdens 16 weken (min je eigen risico in dagen) van je zwangerschap. Deze zwangerschapsuitkering geldt alleen als je (ook) het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid hebt

(5)

Jouw dekkingen en andere kenmerken

Eenmalige uitkering bij een ongeval Als je door een ongeval volledig blijvend invalide raakt, ontvang je twee keer het verzekerde bedrag. Als je door een ongeval blijvend gedeeltelijk invalide raakt, ontvangt je een gedeeltelijke uitkering. Als je overlijdt, keert De Amersfoortse één keer het verzekerde bedrag uit.

Tijdelijk stopzetten verzekering Stop je tijdelijk met werken? Dan kun je De Amersfoortse vragen de verzekering tijdelijk te stoppen. Je betaalt dan maar 15% van de totale premie. Je ontvangt dan geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je kunt de verzekering binnen één jaar weer in laten gaan zonder extra medische vragen te beantwoorden.

Welkomstkorting Je ontvangt 30% premiekorting in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% korting in het derde jaar.

Ben je een startende ondernemer en jonger dan 36 jaar?

Dan ontvang je 40% korting in het eerste jaar. In het tweede jaar 30% en in het derde jaar 20% korting.

Advies over preventie Elke 3 jaar word je uitgenodigd deel te nemen aan het preventieprogramma. Onderdeel hiervan is

bijvoorbeeld de enquete Uw Werkvermogen. Deze online vragenlijst geeft inzicht in de hoogte van het risico op arbeidsongeschiktheid. En laat zien op welke gebieden actie kan worden ondernomen om dit risico te verkleinen.

Een ander onderdeel is het Ondernemersprofiel. Kijk voor meer actuele informatie op amersfoortse.nl

Verblijf in het buitenland Bij vertrek naar het buitenland voor minder dan 6 maanden loopt de verzekering gewoon door.

Rechtsbijstand Als je arbeidsongeschikt raakt door de schuld van ander wordt er tot € 7.500,- vergoed voor kosten van juridische hulp.

Sommen AOV met enkele schade kenmerken

We vragen je iedere 3 jaar om wijzigingen in je inkomen aan ons door te geven, zodat de verzekering altijd aansluit bij jouw situatie. Heb je inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid? Dan keren wij bij arbeidsongeschiktheid we het afgesproken bedrag uit; ongeacht of je er in inkomen op achteruit bent gegaan. Bij een ‘sommen’ AOV is inkomstenderving door arbeidsongeschiktheid geen vereiste voor het recht op een uitkering; bij de schadeverzekering is inkomstenderving wel vereist .

(6)

- Maximaal 10% van je werkzaamheden bestaat uit het verrichten van handenarbeid. Met handarbeid bedoelen we het werken met gereedschap. We bedoelen geen typewerk of verrichtingen door medisch specialisten.

Als meer dan 10% van je werkzaamheden uit het verrichten van handenarbeid bestaat, dan kun je deze verzekering niet online afsluiten.

- We gaan uit van gemiddelde werktijden (40 tot 50 uur) en gebruikelijke werkzaamheden voor jouw beroep.

- Je reist maximaal 55.000 kilometer per jaar met de auto of de motor voor je beroep. Reis je meer kilometers?

Dan kun je deze verzekering online niet afsluiten.

- Je hebt een HBO of WO opleiding voltooid.

- Je beschikt over de benodigde vakdiploma’s voor je beroep.

- Je sluit deze verzekering af als privé persoon. Dit ben je zelf. Je betaalt zelf de premie en ontvangt zelf de uitkering wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekering kun je niet online afsluiten als je deze op naam van je bedrijf of voor iemand anders wil afsluiten.

Voldoen je hier niet aan? Bel ons dan op 088 - 939 25 20 of vergelijk AOV’s op yezzer.nl en zie welke verzekering wel bij jou past.

Goed om te weten

Hoe hoog is jouw uitkering?

Het eerste jaar krijgt je bij volledige arbeidsongeschiktheid (100%) het verzekerd bedrag uitgekeerd. Zie je polisblad voor dit bedrag. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld 60%, dan krijg je 60% van dit bedrag. In de tabel vind je de uitkeringspercentages:

Arbeidsongeschiktheid Percentage van het verzekerde bedrag

80% - 100% 100%

65% - 80% 75%

55% - 65% 60%

45% - 55% 50%

35% - 45% 40%

25% - 35% 30%

0% - 25% Geen uitkering

Je verzekering is waardevast

Als je elke drie jaar je inkomen en werkzaamheden naar waarheid opgeeft, garanderen wij dat je uitkering altijd wordt gebaseerd op het verzekerde bedrag dat op je polis staat. Ook als je inkomen inmiddels is gedaald en je verzekerd bedrag lager had moeten zijn. De premie over deze stijging berekenen wij aan de hand van je leeftijd van dat moment.

Je uitkering is geindexeerd

(7)

Periodiek onderhoud

Elke drie jaar vraagt De Amersfoortse om je jaarinkomen over de afgelopen drie jaar en de urenverdeling van je werkzaamheden door te geven. Zo sluit de verzekering altijd aan op jouw situatie. Is je gemiddelde inkomen gestegen? Dan kun je de verzekerde bedragen verhogen met maximaal 20%, tot maximaal 90% van het gemiddelde inkomen. Je moet op dat moment minimaal zes maanden niet arbeidsongeschikt zijn. Hiervoor hoef je geen gezondheidsvragen in te vullen.

Is je gemiddelde inkomen gedaald? Dan kan De Amersfoortse de verzekerde bedragen verlagen, tot maximaal 90% van het gemiddelde inkomen. Heeft De Amersfoortse de verzekerde bedragen verlaagd en is je

gemiddelde inkomen in de 3 jaar daarna weer omhoog gegaan? Dan mag je de verzekerde bedragen verhogen naar het niveau van voor de verlaging. Daarbovenop mag je nog eens 20% extra verhogen, maar nooit meer dan tot 90% van het gemiddelde inkomen. Ook voor deze verhoging hoef je geen nieuwe gezondheidsvragen te beantwoorden.

Je werkzaamheden veranderen

Verandert het aantal uren dat je werkt en/of je werkzaamheden? Dan schat De Amersfoortse opnieuw het risico in dat je arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor kan jouw premie veranderen. Geef een verandering in jouw werksituatie altijd aan ons door.

Fiscaal aftrekbaar

Je premie is aftrekbaar van je inkomen. (Over jouw uitkering bij arbeidsongeschiktheid betaal je belasting)

Voorbeeld

De notaris

Een 41-jarige notaris heeft ? 110.000 verzekerd en betaalt hiervoor € 6.552 per jaar. Hij valt in de vierde belastingschijf. Na aftrek van belasting betaalt hij uiteindelijk € 3.145 aan premie.

Premievrijstelling

Als je langer dan één jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, betaal je minder premie. Hoeveel minder premie je betaalt, hangt af van het uitkeringspercentage. Krijg je bijvoorbeeld een uitkering van 60%, dan betaal je 60% minder premie. Ben je volledig arbeidsongeschikt, dan betaal je helemaal geen premie.

Premievrij laatste jaar

In de premieberekening die je ontvangt staat de eindleeftijd van deze verzekering (zie eindleeftijd). Je hoeft geen premie meer te betalen vanaf één jaar voor het bereiken van deze eindleeftijd.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden die horen bij deze verzekering geven wij precies aan wat je wel en niet kunt verwachten van deze verzekering.

Contractstermijn

Je sluit de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor drie jaar. Op je polisblad staat de wanneer de verzekering eindigt. Wil je de verzekering stopzetten, dan moet je ons dat uiterlijk twee maanden voor de zogenoemde

‘contractsvervaldatum’ schriftelijk laten weten. Laat je ons niks weten, dan verlengen wij de verzekering met een jaar. Je kunt jouw verzekering na de contractsvervaldatum dagelijks opzeggen.

(8)

Nadat je je verzekering hebt samengesteld, vul je je persoonlijke gegevens in. Vervolgens vragen wij je om een aantal vragen over je gezondheid in te vullen. Dit kun je telefonisch of direct online doen. Tot slot doe je een Kennistoets. We willen namelijk zeker weten dat dit product bij jou past.

Telefonische afname gezondheidsvragen

Voor het beantwoorden van de gezondheidsvragen kun je kiezen uit een telefoongesprek met één van de medewerkers van De Amersfoortse, of het invullen van een online gezondheidsverklaring. De gezondheidsvragen worden gesteld door een gekwalificeerde medewerker van De Amersfoortse. De Amersfoortse gaat vertrouwelijk met jouw gegevens om en helpt je waar nodig met het juist invullen van de verklaring.

Online gezondheidsvragen

Je kunt de gezondheidsverklaring van De Amersfoortse ook zelf online invullen. Het doorlopen van de online gezondheidsverklaring duurt ongeveer 15 minuten. Op basis van wat je hebt ingevuld, kan er nog een telefonisch gesprek plaatsvinden met een medewerker van De Amersfoortse. Het is niet mogelijk om op een later tijdstip de verklaring af te maken.

Kennistoets

Na de het beantwoorden van de gezondheidsvragen doe je de Kennistoets. Deze vul je in om er zeker van te zijn dat je de gevolgen van het afsluiten en de gemaakte keuzes bij deze verzekering begrijpt. De gevolgen kunnen namelijk groot zijn. Daarnaast is de Kennistoets wettelijk verplicht.

- Als je geslaagd bent voor de Kennistoets, ben je voorlopig gedekt.

- Als je niet geslaagd bent voor de Kennistoets, dan kun je je aanvraag wel insturen. Een medewerker van Yezzer belt je vervolgens. Samen kijken jullie of je de verzekering direct kunt afsluiten of dat een advies door de een Yezzer adviseur toch beter bij je past. Als je niet geslaagd bent voor de toets, kunnen wij je geen voorlopige dekking geven.

Insturen van de aanvraag

Je hoeft nu alleen nog je aanvraag in te sturen. Laat je gegevens achter en we laten je binnen een dag weten of we je kunnen verzekeren. Heb je een telefonisch gesprek gehad? Dan word je teruggebeld door De Amersfoortse en hoor je aan het einde van dat gesprek of we je definitief kunnen verzekeren. Ben je niet geslaagd voor de Kennistoets? Dan kun je je aanvraag wel insturen, maar nemen we deze niet in behandeling totdat je hierover contact met Yezzer hebt gehad.

Voorlopige dekking

Nadat wij de aanvraag en de gezondheidsverklaring van je hebben ontvangen, ben je voorlopig gedekt tot maximaal € 52.000 euro. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- Je bent geslaagd voor de Kennistoets - Je bent niet ouder dan 50 jaar

- Je woont in Nederland

- Je bent niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering afgewezen of niet onder normale voorwaarden geaccepteerd

- Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring zijn na ondertekening binnen 72 uur door De Amersfoortse ontvangen

- De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerd bedrag (tot maximaal het bedrag dat zonder geneeskundig onderzoek kan worden verzekerd)

(9)

Over ons

Je koopt een Yezzer AOV. Deze AOV is door Yezzer in samenwerking met De Amersfoortse samengesteld.

Registratie bij toezichthouder AFM

NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd aan de Archimedeslaan 10 te Utrecht, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFM- nummer 12000481.De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten op het gebied van schade- en levensverzekeringen.

Yezzer Verzekeringen, gevestigd aan de Kabelweg 57 te Amsterdam, staat ook onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFM-nummer 12041457.

Heb je klachten over onze dienstverlening of producten? Dan kun je een klacht indienen via amersfoortse.nl of yezzer.nl.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :