Hele tekst

(1)

Rotterdamse aanpak

programma’s omgevingswet

9 april 2020

Lonneke Vossen

(2)

Van huidig beleid naar drie kerninstrumenten

(3)

Spoor 1 Rotterdams omgevingsbeleid

(4)

Rotterdamse programma’s?

(5)
(6)

Integreren bestaand en nieuw beleid in werkend stelsel

(7)

Vraag:

Wordt al het huidige beleid op programmaniveau (doelstellingen en maatregelen) straks een omgevingswet-programma?

(8)

Afwegingen invulling onverplichte programma’s

Indien niet alle huidige programma’s onder de omgevingswet ook een programma worden:

• Worden er bijvoorbeeld alleen van collegeprioriteiten omgevingswetprogramma’s gemaakt?

• Wat is dan straks het verschil tussen een regulier programma en een omgevingswet programma?

• Heeft een omgevingswet-programma een hogere prioriteit dan een regulier programma?

Niet wenselijk om onderscheid te maken. Maar..

• Waaraan moeten huidige programma’s dan voldoen om straks ook onder de omgevingswet een programma te kunnen zijn?

• Wat gebeurt er als ze daar niet aan voldoen?

(9)

Vijf criteria die gesteld kunnen worden aan een programma onder de Omgevingswet:

1. moet passen binnen de omgevingsvisie;

2. moet vertaald kunnen worden/ terug te vinden zijn in de omgevingsplannen;

3. moet bijdragen aan de afstemming tussen sectoren onderling;

4. moet bijdragen aan de afstemming tussen gebied en sectoren;

5. moet opening bieden voor externe partijen om bij te dragen aan de doelen van het programma.

(10)

Denkrichting invulling onverplichte omgevingsprogramma’s

Versterken van samenhang tussen beleidsvelden

• Gebruik Rotterdamse Standaard voor ProgrammaSturing. Actualiseren en handhaven volstaat. (integraliteit en participatie zijn geborgd)

Maakt duidelijk wat je doet om doelen te bereiken

• Gebruik de Omgevingsvisie als leidraad om te bepalen welke programma’s er nog aanvullend nodig zijn om de doelen/ kernpunten uit de visie te

behalen.

Nadenken over doorwerking/uitvoerbaarheid

• Afstemming thematisch/sectoraal en gebiedsgericht beleid

(11)
(12)

Uitvoeringsagenda

binnenstad

(13)

Confrontatie thematische en gebiedsgerichte programma’s

Thematisch Programma Gebiedsgericht

programma

Rivieroevers Duurzaam Mobiliteit

Binnenstad Maatregel x Maatregel xx Maatregel xxx

Alexanderknoop Maatregel xxx Maatregel xxx

M4H Maatregel xxx Maatregel xx

Hart van Zuid Maatregel xx Maatregel x

Feyenoord city Maatregel x Maatregel xxx

(14)

Omgevingsprogramma’s leggen voor de fysieke omgeving de verbinding tussen (multi) sectorale programma’s en gebieden om zodoende de

integraliteit en de samenhang te bevorderen.

Afstemming thematisch en gebiedsgericht beleid

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :