NIEUW Bedrijfsunits te koop Eeserwold Steenwijk. Vanaf v.o.n. Huren vanaf 100,- NIEUW. FLEX GARAGE

Hele tekst

(1)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

NIEUW

NIEUW

Bedrijfsunits te koop

E e s e r w o l d | S t e e n w i j k

Vanaf 14.990 v.o.n.

Huren vanaf € 100,-

FLEX

GARAGE

(2)

WZK:d/E&KZDd/

DƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĞůĞ'ĂƌĂŐĞďŽdžĞŶ^ǁŝĨƚĞƌďĂŶƚ

/ĚĞĂĂůĂůƐŽƉƐůĂŐͲ͕ŬůƵƐͲ ŽĨďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ

&ĂŶƚĂƐƚŝƐĐŚĞƉƌŝũƐͲŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ dŝũĚĞůŝũŬŚŽŐĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝĞŬŽƌƚŝŶŐ

EŝĞƵǁ͗ƚĞŚƵƵƌϮϯŐŽĞĚďĞǀĞŝůŝŐĚĞŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĞůĞŐĂƌĂŐĞďŽdžĞŶŽƉĞĞŶƚŽƉůŽĐĂƚŝĞŝŶ^ǁŝĨƚĞƌďĂŶƚ͊

ŝũĚĞƌĞĂůŝƐĂƚŝĞǀĂŶĚĞďŽdžĞŶǁŽƌĚƚŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶĚƵƵƌnjĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŚĞƚŝƐǀĂŶŐƌŽŽƚďĞůĂŶŐĚĂƚĚĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬŽŽŬ

ŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũĨƚ͘

ĞŐĂƌĂŐĞďŽdžĞŶnjŝũŶŝĚĞĂĂůĂůƐ͗

Ͳ ŽƉƐůĂŐƌƵŝŵƚĞ Ͳ ŬůƵƐƌƵŝŵƚĞ Ͳ ďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ

ůŐĞŵĞĞŶ

ĞďŽdžĞŶnjŝũŶϳŵĞƚĞƌůĂŶŐ͕ϯŵĞƚĞƌďƌĞĞĚĞŶϮ͕ϱŵĞƚĞƌŚŽŽŐ;ĚŽŽƌƌŝũŚŽŽŐƚĞϮŵĞƚĞƌͿĞŶŚĞďďĞŶĞĞŶďƌƵƚŽǀůŽĞƌŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶǁĞů

Ϯϭŵϸ͊

ŽƵǁũĂĂƌ͗ϮϬϭϴ

Huurprijs: vanaf €99,00 per maand excl. btw en servicekosten

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

Te K o o p 6 0 g o e d b e v e i l i g d e m u l t i f u n c t i o n e l e g a r a g e b o x e n i n S t e e n w i j k

E e s e r w o l d . B i j d e re a l i s a t i e v a n d e b o x e n w o rd t g e b r u i k g e m a a k t v a n d u u r z a m e m a t e r i a l e n , h e t i s v a n g ro o t b e l a n g d a t d e u i t s t r a l i n g v a n h e t p a r k o o k

i n d e t o e k o m s t b e h o u d e n b l i j f t . D e u n i t s z i j n g o e d t e g e b r u i k e n a l s o p s l a g - r u i m t e , k l u s r u i m t e o f b e d r i j f s r u i m t e .

Ty p e S L 4 x B 3 x H 2 , 5 * € 1 4 . 9 9 0 , - v. o . n . * * € 1 0 0 , - H u u r p r i j s p / m Ty p e M L 5 , 5 x B 3 x H 2 , 5 * € 1 6 . 9 9 0 , - v. o . n . * * € 1 1 5 , - H u u r p r i j s p / m Ty p e L L 6 x B 3 x H 2 , 5 * € 2 0 . 9 9 0 , - v. o . n . * * € 1 4 0 , - H u u r p r i j s p / m Ty p e X L L 7 x B 3 x H 2 , 5 * € 2 3 . 9 9 0 , - v. o . n . * * € 1 6 0 , - H u u r p r i j s p / m P a r k e e r p l a a t s L 6 x B 2 , 5 * € 5 . 9 9 0 , - v. o . n . * * € 4 0 , - H u u r p r i j s p / m B o u w j a a r : J a n u a r i 2 0 2 1

* M a x i m a l e b u i t e n a f m e t i n g * * E x c l u s i e f B T W e n s e r v i c e k o s t e n

(3)

WZK:d/E&KZDd/

DƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĞůĞ'ĂƌĂŐĞďŽdžĞŶ^ǁŝĨƚĞƌďĂŶƚ

/ĚĞĂĂůĂůƐŽƉƐůĂŐͲ͕ŬůƵƐͲ ŽĨďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ

&ĂŶƚĂƐƚŝƐĐŚĞƉƌŝũƐͲŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ dŝũĚĞůŝũŬŚŽŐĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝĞŬŽƌƚŝŶŐ

EŝĞƵǁ͗ƚĞŚƵƵƌϮϯŐŽĞĚďĞǀĞŝůŝŐĚĞŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĞůĞŐĂƌĂŐĞďŽdžĞŶŽƉĞĞŶƚŽƉůŽĐĂƚŝĞŝŶ^ǁŝĨƚĞƌďĂŶƚ͊

ŝũĚĞƌĞĂůŝƐĂƚŝĞǀĂŶĚĞďŽdžĞŶǁŽƌĚƚŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶĚƵƵƌnjĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŚĞƚŝƐǀĂŶŐƌŽŽƚďĞůĂŶŐĚĂƚĚĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬŽŽŬ

ŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũĨƚ͘

ĞŐĂƌĂŐĞďŽdžĞŶnjŝũŶŝĚĞĂĂůĂůƐ͗

Ͳ ŽƉƐůĂŐƌƵŝŵƚĞ Ͳ ŬůƵƐƌƵŝŵƚĞ Ͳ ďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞ

ůŐĞŵĞĞŶ

ĞďŽdžĞŶnjŝũŶϳŵĞƚĞƌůĂŶŐ͕ϯŵĞƚĞƌďƌĞĞĚĞŶϮ͕ϱŵĞƚĞƌŚŽŽŐ;ĚŽŽƌƌŝũŚŽŽŐƚĞϮŵĞƚĞƌͿĞŶŚĞďďĞŶĞĞŶďƌƵƚŽǀůŽĞƌŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶǁĞů

Ϯϭŵϸ͊

ŽƵǁũĂĂƌ͗ϮϬϭϴ

Huurprijs: vanaf €99,00 per maand excl. btw en servicekosten

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

E x t r a o p t i e s

- E l e k t r i s c h e d e u r a a n d r i j v i n g m e t 2 a f s t a n d s b e d i e n i n g e n ( h a n d z e n d e r ) € 6 9 5 * - Tw e e d e l i c h t b a l k € 9 5 *

- V l o e i s t o f d i c h t e v l o e rc o a t i n g € 3 9 5 *

- K r a c h t s t ro o m a a n s l u i t i n g ( 3 x 1 6 A ) € 8 4 5 * - E x t r a s t o p c o n t a c t ( n a a s t b e s t a a n d e ) € 8 0 *

- Wa n d d o o r b r a a k t b v k o p p e l e n 2 b o x e n 4 0 0 x 1 9 0 c m € 8 5 0 *

* A l l e b e d r a g e n z i j n e x c l . B T W e n b i j n i e u w b o u w. B i j b e s t a a n d e b o u w k a n e e n m e e r p r i j s g e l d e n o f h e t m e e r w e r k n i e t m e e r m o g e l i j k z i j n .

(4)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

F l e x G a r a g e i s e e n re l a t i e f k l e i n g a r a g e p a r k o p b e d r i j v e n t e r re i n E e s e r w o l d i n S t e e n w i j k . H e t t e r re i n g re n s t d i re c t a a n d e A 3 2 v a n M e p p e l n a a r L e e u w a rd e n . D o o r d e c e n t r a l e l i g g i n g i n d e k o p v a n O v e r i j s s e l e n d e d i re c t e o n t s l u i t i n g a a n d e A 3 2 , b e s c h i k t u o v e r p e r f e c t e u i t v a l s m o g e l i j k h e d e n e n e e n g ro o t b e re i k . - E e n d u u r z a m e i n v e s t e r i n g v a n h o o g w a a rd i g b e t o n

- G ro t e k a n s o p w a a rd e s t i j g i n g , g ro t e h u u rd e r s v r a a g - O n d e r h o u d s v r i j , d u s m i n i m a l e o n d e r h o u d s k o s t e n - O n d e r h o u d e n b e h e e r g e re g e l d i n d e V V E

- B r u t o a a n v a n g s re n d e m e n t v a n c i rc a 8 %

- Va n a f € 1 4 . 9 9 0 , -( v r i j o p n a a m , B T W v e r re k e n b a a r, z o n d e r o v e rd r a c h t s b e l a s t i n g )

- Ve r h u u r b a a r h e i d v o o r e e n z e e r r u i m e d o e l g ro e p - R e ë l e k a n s o p w a a rd e s t i j g i n g

(5)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

L u x e U n i t s

M e e s t c o m p l e t e u n i t s : i n b r a a k / b r a n d b e v e i l i g i n g , s a n i t a i re v o o r z i e n i n g e n , v a s t e p a r k b e h e e rd e r, 2 4 / 7 t o e g a n g , r u i m e p a r k e e r p l a a t s e n o p h e t p a r k .

D e u n i t s b e s c h i k k e n i e d e r o v e r e e n e i g e n p o s t a d re s . B i j d e i n g a n g v a n h e t p a r k h e e f t i e d e re g e b r u i k e r e e n e i g e n a f g e s l o t e n b r i e v e n b u s .

(6)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

FLEX

GARAGE

VVE

Geisoleerde

overheaddeur Ledverlichting &

brandmelder Bewegingsmelder

Alarmcentrale

(incl. app)

Beheer en onderhoud door VVE

Inclusief vier

stopcontacten Zekeringautomaat

(7)

E e n b e l e g g i n g b i j F l e x G a r a g e ,

e e n s l i m m e k e u z e !

Investerings rendement voorbeeld

de investering en huurinkomsten zijn gebaseerd op 5x type L box FlexGarage Steenwijk

* Deze kosten worden doorbelast aan de huurder.

** OZB belasting op bedrijfspanden bestaat uit 2 delen een eigenaars deel (€39,69) en gebruikers deel (€32,07) het gebruikers deel wordt doorbelast aan huurder.

genoemde bedragen zijn voor FlexGarage Steenwijk belasting jaar 2019

Eigenaar niet-woning: 0,1891 % van de waarde

Gebruiker niet-woning : 0,1528 % van de waarde

* In de kosten eigenaar per jaar is de OZB belasting meegenomen.

** Het netto rendement bij een investering van €104.950 en uitgaande van een volledige bezettingsgraad op FlexGarage Steenwijk is in dit voorbeeld 7,3 %

Inkomsten Per maand Per jaar

Huurinkomsten 5 x 140 € 700,00 12 x 700 € 8.400

Waardestijging n.t.b n.t.b

Kosten eigenaar Per maand Per jaar

Servicekosten* 5 x 9,50 € 47,50 € 570,00

VVE bijdrage 5 x 9,50 € 47,50 € 570,00

OZB belasting** x 5 x 39,69 €198,64

Eenmalige kosten

Toetreding VVE 5 x € 150,00

Totaal Per maand Per jaar

Kosten eigenaar* 5 x 9,50 € 47,50 € 768,64

Huur inkomsten 5 x 140 € 700,00 € 8.400,00

Netto huuropbrengst** € 7.631,36

(8)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

FLEX FLEXUN

ITFLEXUNIT

FLEXGARAGE

FLEXUNIT FLEXUNIT

A. ten Napel Andries@flexgarage.nl 06-00000000 www.flexgarage.nl

GARAGE

(9)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

(10)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

FLEX

GARAGE

(11)

w w w . f l e x g a r a g e . n l

G R E V E L I N G A D V I E S G R O E P G o e m a n B o r g e s i u s s t r a a t 7 8 3 3 1 J Z S t e e n w i j k

0 5 2 1 - 5 2 3 5 0 5

m a k e l a a r d i j @ g r e v e l i n g - a d v i e s g r o e p . n l

FLEX

GARAGE

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :