W O R K S H O P Z O R G M E T T O E G E V O E G D E WA A R D E

Hele tekst

(1)

W O R K S H O P

Z O R G M E T T O E G E V O E G D E W A A R D E

1

(2)

INTRODUCTIE

VIA DE WOORDWOLK APP:

1 .WAT I S D E B E T E K E N I S VA N V B H C VO O R U ? ( VA LU E B A S E D H EA LT H C A R E )

vb 1. vb 2.

2

(3)

LEERDOELEN

• DEELNEMER WEET WAT VBHC BIJ COPD BETEKENT

• DEELNEMER KENT BARRIERES EN KANSEN VAN VBHC EN HOE HET TE IMPLEMENTEREN

• DEELNEMER KENT ZIJN ROL EN DIE VAN ANDERE STAKEHOLDERS BIJ VBHC EN COPD MANAGEMENT

3

(4)

WAT IS VALUE BASED HEALTHCARE?

4

de definitie van Michael Porter

(5)

THE VALUE BASED SYSTEM

20-11-2018 concept opzet workshop / niet verspreiden

5

(6)

UITKOMST GERICHTE ZORG ‘HOT TOPIC’

6

(7)

COPD VERANDER MANAGEMENT

WAT IS NODIG?

1 .

Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen

2. Meet de uitkomsten en de kosten voor iedere patiënt

3. Ketenfinanciering

4. Ketenzorg (over de schotten heen georganiseerd)

5. Geografische expansie van best practices 6. Ondersteunende technologie (ICT)

WAAR ZIT DE ROL VAN DE LONGARTS?

7

(8)

TOEGEVOEGDE WAARDE BIJ COPD

• Waarde voor de patiënt

• Waarde voor de zorgverlener(s)

• Waarde voor de ‘BV Nederland’

Benchmark klinische kwaliteit in relatie tot gemaakte kosten

Het bereikte behandel- of gezondheidsniveau Het zorgproces en de complicaties van de

behandeling

Het voldoende gezond blijven (duurzaamheid)

8

(9)

9

PATIËNTWAARDE IN COPD

(10)

10

WAAR GAAT PATIËNTWAARDE VELOREN?

(11)

INZICHTEN

11

Keuzevrijheid behandelaar

&

Meebeslissen patient

(12)

DE HUISARTS HEEFT AL STAPPEN GEZET

Bij de implementatie van de COPD zorg kan de ziektelastmeter, waarin de meeste indicatoren zijn opgenomen, worden toegepast. Zorggroepen dienen te sturen op een verdere verbetering van de procesindicatoren.

Streefwaarde van de procesindicatoren is 90%.

Ook ziekenhuizen en medisch specialisten dienen te worden uitgenodigd om te rapporteren over de patiënten die bij hen in zorg zijn, zodat er een compleet beeld ontstaat over de COPD zorg in Nederland.

In 2017 is er aan 8% van alle COPD-patiënten 2 keer of vaker een stootkuur prednisolonvoorgeschreven (10% in 2016). Dit is goed nieuws en wellicht zou voorzichtig gesproken mogen worden over een positief effect van ketenzorg, waaronder het bespreken van actieplannen, het belang van bewegen, het stoppen met roken en het goed gebruik van medicatie.

Zorggroepen dienen veel aandacht te besteden aan valide

diagnosestelling en een adequaat onderscheid te maken tussen COPD, astma, en mengbeelden van COPD met astma. De oorzaken van het uitblijven van verdere substitutie dient te worden onderzocht, temeer omdat een aantal regio’s laat zien dat meer substitutie heel goed kan.

Het percentage COPD-patiënten in de tweede lijn steeg lichtvan 26,9%

in 2016 naar 27,6% in 2017.

12

(13)

PATIËNT, UITKOMSTEN EN KOSTEN

• Juiste diagnose

• Klachten/inzicht (ziektelast)

• Informatie over de medicijnen

• Juiste wijze van inhaleren

• Co-morbiditeiten

• Bijwerkingen

• Exacerbaties

• Symptomen

• Ziekenhuisopnames

“Ik en mijn COPD”

klinische kwaliteit in relatie tot gemaakte kosten

%

afname

%

toename

13

(14)

WERKVORM:

3-4 GROTE POSTERS 3-4 GROEPEN

GEELTJES PL AKKEN (1O MIN.)

• Barrière 1:

• Barrière 2:

• Barrière 3:

WAT MOET ER VERANDEREN

• Verandering 1:

• Verandering 2:

• Verandering 3:

14

BARRIERES

(15)

BARRIERES WAT MOET VERANDEREN

Barrière 1: Er is geen tijd en geld (en geen bereidheid tot investering) om de verandering door te voeren.

Barrière 2: Medische professionals zien toegevoegde waarde voor eigen

praktijk niet.

Barrière 3: Het concept is te groots.

• Mindset :‘het verbeteren van

patiëntwaarde wordt de kern van het dagelijks werk’

• Cultuur:‘fouten’ zien als kansen om te leren en de kwaliteit en/of kosten van de zorg te verbeteren

• Leiderschap: ‘Structureel bereikte

patiëntwaarde moet regelmatig besproken en gecheckt worden binnen de

bestuurskamer’

15

(16)

HOE NU VERDER?

• Zorg voor een duidelijke afbakening (‘scope’): op welk gedeelte van het zorgpad focust u zich?

❖Om welke patiëntgroepen gaat het?

❖Gaat het om de diagnose en behandeling of ook om de screening en follow-up?

• Welke uitkomsten en welke kosten willen we meten?

16

(17)

ORGANISEER DE ZORG RONDOM HELDER GEDEFINIEERDE PATIËNTGROEPEN

VOORBEELDEN

17

COPD en exacerbaties

/opnames

hoge ziektelast

co-

morbiditeiten geen

exacerbaties maar….

?

(18)

OEFENING IN KLEINE GROEPEN

1. Om welke patientgroep COPD gaat het?

2. Maak een duidelijke afbakening (‘scope’): op welk gedeelte van het zorgpad focust u zich?

1. (wat is uw rol?) plaats de ster in het model

3. Welke uitkomsten (processen) en welke kosten willen we meten? (aansluiten bij indicatoren) 1. Denk hierbij aan de korte- ( 3-6 maanden) en lange termijn (6-18 maanden)

4. Welke stakeholders/ketenpartners heeft u nodig om VBHC bij COPD te implementeren?

1. Plaats de ster in het model

2. Hoe kan de farmaceutische industrie bijdragen om voor COPD management naar een meer VBHC vorm te komen?

18

Werkvorm:

Groepjes van 3-4 / A3 poster op de tafel + 2 sterren Antwoord vraag 1 t/m 4 opschrijven op de poster 10 minuten – 5 minuten plenair

(19)

CONCLUSIE

VIA DE WOORDWOLK APP:

1 .WAT I S D E B E T E K E N I S VA N V B H C VO O R U ? ( VA LU E B A S E D H EA LT H C A R E )

vb 1. vb 2.

19

(20)

WAT GA JE MORGEN ANDERS DOEN?

• 1. ………..

• 2………

• 3………

20

(21)

SUGGESTIES VOOR MEER INFORMATIE

• https://www.bol.com/nl/f/redefining-health-care/33972286/

• https://www.medicalfacts.nl/2017/06/14/michael-porter-cultuurverandering-essentieel- versnellen-vbhc-implementatie/

• …….

• …….

21

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :