Naam: Datum: Hoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland?

Hele tekst

(1)

Naam:

Datum:

Noteer je antwoorden op de vragen hieronder.

Doe het wel netjes.

Opdracht 1

Klimaat, dat is wat anders dan het weer.

Weer meet je buiten. Het weer kan ook elke dag veranderen.

Welke elementen worden er genoemd die het weer bepalen?

Er worden genoemd:

Het klimaat: dat verandert niet zomaar op één dag.

Wat bedoelen we dan met het begrip: klimaat?

Met klimaat bedoelen we

Wat voor een soort klimaat heeft Nederland?

Nederland heeft

Hoeveel cm. regen valt er hier gemiddeld per jaar? cm. regen En wat is de gemiddelde temperatuur in Nederland? graden Celsius Opdracht 2

Invloed

Er zijn verschillende factoren van invloed op het klimaat.

Zo heb je weer- en klimaatfactoren. Ze zijn verschillend.

Wat is het allergrootste verschil tussen weer- en klimaatfactoren?

Weerfactoren zijn

Bij vraag 1 heb je (als het goed is) al drie weerfactoren genoemd.

In de antwoordlink wordt nóg een weerfactor genoemd. Welke?

De 4e die genoemd wordt is

Minder voorkomende weersverschijnselen zoals hittegolven, wateroverlast en

overstromingen beïnvloeden het klimaat op de een of andere manier. Er wordt overal onderzocht op welke manier ze dit doen.

In de antwoordlink worden een 5-tal klimaatfactoren opgenoemd.

(2)

Kun jij opschrijven welke?

Opdracht 3

Doordat er dus verschillende klimaatfactoren een rol spelen bij het klimaat, hebben niet alle gebieden en landen op aarde hetzelfde klimaat.

In de antwoordlink worden zeven verschillende klimaten genoemd.

Welke zijn dat?

Als je op de link met het kaartje klikt, zie je dat er 6 gekleurde hokjes zijn.

Welk klimaat staat wel in de tekst, maar niet op het kaartje?

Dat is het

In vraag 5 zul je zien dat er ook nog een andere (officiële) indeling is.

Opdracht 4

Als je bij de klimaten kijkt die bij vraag 3 en 4 worden genoemd, zie je een aantal woorden. Het klimaat staat er ook steeds tussen. Lees steeds wat erbij staat.

Hieronder zie je zeven kleine tabelletjes. Wat moet je doen?

Alles staat door elkaar, behalve het voorbeeld.

1. Zoek het goede fotootje bij de eigenschappen. Trek een lijntje van de foto naar het nummer (1 t/m 6)

2. Schrijf de naam van het klimaat op. (Zie het voorbeeld hieronder!) Naam van het klimaat

Middellands zeeklimaat

(3)

Naam van het klimaat

1.

Naam van het klimaat

2.

Naam van het klimaat

3.

Naam van het klimaat

4.

Naam van het klimaat

5.

Naam van het klimaat

6.

(4)

Opdracht 5

Er is een systeem bedacht door meneer Wladimir Köppen om de wereld in te delen in verschillende klimaten.

Dit klimaatsysteem noemen we daarom het klimaatsysteem van Köppen.

Als je goed kijkt, zie je dat hij maar vijf hoofdsoorten heeft.

Welke zijn dat?

Dat zijn de klimaten

Welke woorden horen erbij? Kijk in het kaartje!!

A = B = C = D = E =

Opdracht 6

Hieronder zie je een aantal woorden staan en daaronder weer een aantal zinnen.

Zet de woorden weer in de goede zin.

steenkool, hout, aardgas en aardolie - dampkring – 30 graden – broeikasgassen – smeltwater - zonnestralen - gassen – Nederland - CO2 – landijs – zeespiegel

• Het broeikaseffect speelt zich af in de _______________________

• De dampkring is een soort deken van ____________ die om onze aarde zit.

• De _____________ vallen door die deken heen en warmen de aarde op.

• Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld _________

lager liggen.

• De hoeveelheid ____________ , dus de gassen die de warmte binnenhouden, die neemt toe.

• Vooral ______ komt steeds meer bij in de dampkring.

• En dat komt vooral door mensen, want mensen verbranden _____________

______________________ en daarbij komt een heleboel CO2 vrij.

• Door de opwarming smelt er meer ________ dan normaal.

• Al dat ____________ stroomt de zee in.

• En dat is gevaarlijk. Zeker voor ________________ .

• Als de _____________ stijgt komt er meer druk op de dijken en duinen.

• Als die doorbreken, kan een deel van Nederland overstromen.

(5)

Opdracht 7

Natuurlijk kun jij er zelf ook wat aan doen, om ervoor te zorgen dat het broeikaseffect minder wordt. Als het zo doorgaat, zijn er over 100 jaar geen poolgebieden meer.

Op het stukje dat komt uit een Greenpeacefolder, staan een aantal dingen waarmee jij kunt helpen.

Welke vind jij het belangrijkste.

Maak eens een top 3 Mijn top 3:

1.

2.

3.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :