In de schaduw van het kruis

Download (0)

Full text

(1)

      

SULQWHG GLVWULELWHGE\.RRUPX]LHN1/

%HUODJHHUI_--'RUGUHFKW_7HO_ZZZNRRUPX]LHNQO_VDOHV#NRRUPX]LHNQO

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

IN DE SCHADUW VAN HET KRUIS

T&M:

Brad Nix en Joseph M. Martin Ned. tekst: Margreeth Ras-van Slooten

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547SOPRANO

ACCOMP.

œ

  Mœ

Tenderly, with deep emotion (D= ca. 72)

Tenderly, with deep emotion (D= ca. 72)

‡

        Ç

± G  ± G 

Ç Ç

‡

ÇÇ  

± G   Ç T

‡

     

DZ G  ± G 

Ç Ç

SOPRANO ALTO

4 » œ

 

Laat ons 4

Ç  

ÇK 

ÇDDDD Ç

TT

Munis.

       

knie len in de scha duw van het

   

   

5

- -

6

Ç œ  

kruis. Kijk om

    

Ç Ç

       

hoog en zie wat Je zus heeft door

     

  

 



Ç œ  

staan. Als je

    Ç T  ( Ç

- - -

Music by BRAD NIX (ASCAP) Words by

JOSEPH M. MARTIN (BMI) Original title: Let us gather in the shadow Nederlandse tekst: Margreeth Ras-van Slooten

for Bruce Bush

IN DE SCHADUW VAN HET KRUIS

‹+DO/HRQDUG0LOZLQ0XVLF&RUS DGPE\6PDOOVWRQHPHGLDVRQJVFRP 3ULQWHG GLVWULEXWHGE\.RRUPX]LHN1/'RUGUHFKWZZZNRRUPX]LHNQO

5HSURGXFWLRQRIWKLVSXEOLFDWLRQZLWKRXWSHUPLVVLRQRIWKHSXEOLVKHULVDFULPLQDORIIHQVHVXEMHFWWRSURVHFXWLRQ

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

9

      

weet “ik ben ver lost“, kijk dan

      

  

 

   

wat het heeft ge

  

 

Ç œ  

kost, zie het

Ç  

   

ÇÇ Ç

Ç

- -

12

     G

Lam van God op Gol go

‡

12

  Ç  G

   

TENOR BASS

Ç œ

tha.

‡

Ç    

  Ç

  Ç T

   G

Ky ri ë e



   (

    •    •    •    DDDDÇÇ  Ç  M

14

14 delicately

delicately

- - - - -

15

   œ

le i son



   œ

15 •    •    •    •    DDDDÇÇ  Ç 

   

Ky ri ë e

 

   

    

ÇÇ Ç

       

Ç Ç

   œ

le i son



   œ

        

 

± G  ± G 

Ç Ç

- - - - - - -

65

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN

muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

(2)

18

   G

Ky ri ë e

  

 (



18

    •    •    •   

   

ÇÇ ÇÇ

   œ

le i son

  

 œ

•  •  •    •   

   

ÇÇ ÇÇ

  Ç

Ky ri ë

 

 

 Ç

Ç

     Ç

± G  ± G 

Ç Ç

. .

.

- - - - - - -

21   Ç

Ky ri ë

 

  ÇÇ

21      Ç

±  G ± G 

Ç Ç

œ    G

e le i



œ    (

    G

Ç Ç

± G   ÇÇK Ç

unis.

MÉÉÉunis.

M

M

T

son

T

ÇÇ  

± G   Ç T

- - - - -

¥

24 ‡

» œ  

Laat ons 24   ǝ  

DDDDÇÇ  ÇÇ .

.

‡

       

knie len in de scha duw van het

   

Ç Ç

25

25

‡

Ç œ  

kruis. Kijk om

    ÇÇ

Ç Ç

- - -

66

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN -

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN

muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

27 ‡

       

hoog en zie wat on ze zon de

27

     

Ç Ç

Zie de

» œ  

Ç »

doet.

  Ç  

   Ç

.

- -

29

      

wa re Ko nings zoon, zie Zijn

‡

29

       

  

 

   

kleed en door nen

‡

   



 

Ç ± (  

kroon, en zie hoe

» ± (  

en zie hoe

Ç    

    Ç

 

 

 



- - - - -

32

     G

Je zus door ons lij den

     (

Je zus door ons lij den

32

  ÇÇ  G

  

 

Ç œ

moet.

Ç œ

moet.

Ç

 

   

  Ç

T

‡

‡

  ÇÇǝ 

± G   ± G 

Ç Ç

- -

- -

67

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

435 ‡

‡

‡

‡

35   Ç Ç 

± G   ± G 

Ç Ç

SOPRANO

BASS TENOR ALTO

‡

‡

‡

‡

 

 

 

 

ÇÇ 

± G  ± G 

Ç Ç

‡

» œ

 

Laat ons

‡

» œ  

Laat ons

        TT

$

$

4» œ  

Laat ons

       

knie len in de scha duw van het

» œ  

Laat ons

       

knie len in de scha duw van het

   

ÇÇ Ç

Ç

$

$

$

38

38

       

knie len in de scha duw van het

Ç œ  

kruis. Kijk om

       

knie len in de scha duw van het

Ç œ  

kruis. Kijk om

    

 

 

 Ç Ç

- - -

- - -

- -

- -

68

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

440

Ç œ  

kruis. Kijk om

       

hoog naar Je zus’ bit t're bang e

Ç œ  

kruis. Kijk om

       

hoog naar Je zus’ bit t're bang e

40

     

ÇÇ Ç

Ç

    G ±  

hoog naar Je zus’ strijd. Door Zijn

Ç G ±  

strijd. Door Zijn

    G ±  

hoog naar Je zus’ strijd. Door Zijn

Ç ( ±  

strijd. Door Zijn

    

    

- - -

- - -

- -

- -

442

      

kruis wacht ons een kroon, door Zijn

      

kruis wacht ons een kroon, door Zijn

      

kruis wacht ons een kroon, door Zijn

      

kruis wacht ons een kroon, door Zijn

42         

± G  ± G 

Ç Ç

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

   

won den zijn wij

   

won den door Zijn

   

won den zijn wij

   

won den zijn wij

  

 

 

 



- -

- -

69

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN

muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

(3)

444 T

schoon,

    Ç

won den zijn wij schoon,

Ç    

schoon, won den zijn wij

Ç Ç

schoon,

44 Ç 

 

 

 

    



 

 

 C

C C C

C

Ç œ  

door Zijn

Ç œ  

door Zijn

Ç œ  

schoon, door Zijn

Ç œ  

door Zijn



(

   

± G    

Ç 

$

$

$

$

$

-

-

446

     G

dood wacht ons de Eeu wig

     

dood wacht ons de Eeu wig

     

dood wacht ons de Eeu wig

     

dood wacht ons de Eeu wig

46

 G   G

± G    

Ç Ç

Ç œ

heid.

Ç œ

heid.

Ç œ

heid.

Ç œ

heid.

ÇÇÇ        

± G   Ç

T

- -

- -

- -

- - 70

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN -

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN

muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

   G

Ky ri ë e



   (

               

± G  ± G 

Ç Ç

48

48

. .

.

S.

A.

T.

B.

   œ

le i son



   œ

               

± G  ± G 

Ç Ç

- - - - -

50

   

Ky ri ë e

 

   

50 Ç  Ç  

         

Ç Ç

   œ

le i son



   œ

        

 

± G  ± G 

Ç Ç

- - - - -

52

   G

Ky ri ë e

  

 (



52                

± G   ± G 

Ç Ç

   œ

le i son

  

 œ

               

± G   ± G 

Ç Ç

- - - - -

71

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

54 »  

Ky ri

  Ç

Ky ri ë

 

 

 Ç Ç

54   Çǝ 

       

Ç Ç

DESCANT (opt.)

$

$

$

$

Ç  

ë, ky ri

  Ç

Ky ri ë

 

  ÇÇ

  Çǝ 

     

Ç Ç

    G

ë e le i

œ    G

e le i



œ   K (

  K  GÇÇ

± G ± G

Ç ÇK

T

son.

TT

son

TT

       

± G Ç T

rit.

rit.

rit.

dim.

(end descant)

- - - - - - -

- - - - - - -

58 » œ

 

Laat ons

» œ  

58

      

± G Ç  Ç   MÉÉÉunis.

MÉÉÉunis.

M

       

knie len in de scha duw van het

       

   

Ç Ç

59

59

Slowly, with freedom (D= ca. 66)

Slowly, with freedom (D= ca. 66)

T

kruis.

T

    

Ç Ç

- - ¥

61

     

Ç

± G  ± G 

Ç Ç

K Ç

ÇDDDD Ç TT

poco rit. TTT

TT

TT TT

‰

72

ECC17.1952.02G

NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN - NIET KOPIËREN

muziek bestellen: www.koormuziek.nl of 078-6227547

Figure

Updating...

References

Related subjects :