Theoretische achtergrond

Cliënt centered

Psychodynamisch therapeutisch Therapeutische

attitude

Empathisch, transparant, begeleidend, steunend

Rationale In het schema zijn er eigenlijk hier beneden is te zien dat communicatie uit non-verbale en non-verbale communicatie bestaat. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn, anders kun je niet samenwerken. Bij samenwerken is er een gezamenlijk

resultaat. Om dit gezamenlijk resultaat te bereiken is er een optimale afstemming nodig tussen eigen kwaliteiten en belangen en kwaliteiten en belangen van de groep/de ander.

Kijk eens hoe je in je dagelijks leven communiceert en samenwerkt. Zou je dit graag anders willen zien? Ga in de zaal eens experimenteren met ander gedrag.

Activiteiten Themagericht werken: samenwerken, leiden/volgen, initiatief nemen

PMT-bijeenkomst

Small talk, mental set en rationale

De therapeut start de bijeenkomst door iedereen te begroeten en door te vragen of iedereen de spanningsmeter wil invullen. Na een kleine small talk zal de therapeut het (nieuwe) thema dat aangeboden gaat worden activeren door gebruik te maken van een van de manieren die bij een mental set horen (metafoor, zelfonthulling, informatieve inleiding, enz.). Tenslotte geeft de therapeut de rationale van deze bijeenkomst. Hij geeft aan wat de reden is van de te ondernemen activiteiten. Hiervoor kan het schema op de vorige bladzijde gebruikt worden.

Activiteit: Non-verbaal en verbaal contact maken

Er worden tweetallen gemaakt en deze gaan tegenover elkaar staan. In deze tweetallen gaat men op verschillende manieren contact maken. Hierbij is het de bedoeling dat men gaat ervaren hoe men in het dagelijks leven doet communiceren.

Activiteit Evaluatievragen

Overspelen: Ieder tweetal heeft één bal. Ieder tweetal mag op hun eigen manier de bal gooien, stuiten, rollen, enz. (Dus geen specifieke

opdracht geven)

- Wat gebeurt er in de communicatie?

- Ga voor jezelf eens na of je meer non-verbaal of meer verbaal hebt laten zien?

- Waarom doe je dit op deze manier?

- Doe je dit ook in het dagelijks leven zo?

Bal stuiten: Ieder tweetal heeft één bal. Deze bal moet via een stuit op de grond naar de ander gespeeld worden. Nu geen communicatie, iedereen kijkt naar de grond.

Bal gooien: Hetzelfde, alleen nu de bal naar elkaar gooien.

- Wat doet het met je als er geen communicatie is?

- Heb je wel eens in het dagelijks leven dat je niet wilt of kunt communiceren?

Bal stuiten: Ieder tweetal heeft één bal. Deze bal moet via een stuit op de grond naar de ander gespeeld worden. Deze keer alleen non-verbaal communiceren.

Bal gooien: Hetzelfde, alleen nu de bal naar elkaar gooien.

- Wat doet het met je als je alleen maar non-verbaal mag communiceren?

- Als dit een andere manier van communiceren voor jou is, hoe voelt dat dan aan?

- Hoe heb jij non-verbaal gecommuniceerd?

Bal stuiten: Ieder tweetal heeft één bal. Deze bal moet via een stuit op de grond naar de ander gespeeld worden. Deze keer alleen verbaal communiceren.

Bal gooien: Hetzelfde, alleen nu de bal naar elkaar gooien.

- Wat doet het met je als je alleen maar verbaal mag communiceren?

- Als dit een andere manier van communiceren voor jou is, hoe voelt dat dan aan?

- Hoe heb jij verbaal gecommuniceerd?

- Is het mogelijk om alleen maar verbaal te communiceren?

Activiteit: Communiceren en samenwerken

Er worden tweetallen gemaakt en deze gaan tegenover elkaar staan. Ieder tweetal krijgt twee stokken in de handen, die ze aan de uiteinden moeten vasthouden. Op de twee stokken komt een bal te liggen. In deze activiteit wordt de overstap gemaakt van communiceren naar samenwerken.

Activiteit Evaluatievragen

1. Laat de bal rollen over de stokken, zonder dat hij de handen aanraakt.

2. Probeer nu eens de bal omhoog te gooien en weer op te vangen met de stokken.

3. Gooi de bal omhoog, laat hem één keer stuiten op de grond en vang hem dan weer op met de stokken.

- Wat gebeurt er in de communicatie als er een gezamenlijk doel is (bijv. bal omhoog gooien en weer vangen)?

- Als je kijkt naar de samenwerking? Was er veel miscommunicatie en hoe kwam dit?

- Leidt jij meer of volg jij meer? Hoe is dit in het dagelijks leven?

Alle tweetallen gaan in een rij naast elkaar staan. We krijgen dus uiteindelijk twee rijen.

Iedereen blijft de stokken vasthouden. Er wordt één bal op de stokken van het eerste tweetal in die rij gelegd. Het is de bedoeling dat de bal d.m.v. overgooien naar het laatste tweetal gaat en ook weer terug.

- Wat gebeurt er nu in de communicatie als er een gezamenlijk doel is die je met de hele groep wilt bereiken?

- Als je kijkt naar de samenwerking? Was er veel miscommunicatie en hoe kwam dit?

- Heb je meer geleid of gevolgd? Hoe vond je dit?

Activiteit: Met de strandvolleybal naar de overkant.

In deze activiteit gaat de groep actief een gezamenlijk doel bereiken. Men gaat met zijn allen achter een bepaalde lijn staan en het is de bedoeling om gezamenlijk, met de strandvolleybal, naar de overkant te gaan. Dit strandvolleybal moet constant in beweging zijn en dus overgespeeld worden.

Iedereen moet de bal minstens 2 keer aangeraakt hebben.

Evaluatievragen

- Wat was jou rol in de samenwerking? Volgend, leidend, steunend?

- Als we het spel nog eens zouden spelen, zou je dan liever een andere rol willen aannemen?

Afsluiting

Aan het einde van de bijeenkomst wordt het schema (die aan het begin van de bijeenkomst te zien was) erbij gehaald. Door middel van dit schema wordt er de vraag gesteld of het gedrag wat men in de zaal laat zien ook in het dagelijks leven terug te zien is. Het antwoord op die vraag zal voor iedereen verschillend zijn.

Vervolgens krijgen de cliënten de tijd om hun werkboek in te vullen en dus ook de spanningsmeter.

De groep krijgt de volgende vraag mee naar huis waar ze over na kunnen denken: Ga deze week eens kijken of je een situatie meemaakt waarin je trots bent over jou manier van communiceren.

Misschien heb je wel met een andere manier van contact maken geëxperimenteerd en ben je daar heel trots op. Of misschien heb je wat meer de leider/volger rol op je genomen.

Benodigdheden bijeenkomst

Materiaal Aantal

De sportzaal 1x

Plastic ballen Aantal = helft aantal deelnemers

Houten stokken Aantal deelnemers

Opblaasbare strandvolleybal 1

Thema

Communiceren over grenzen/wensen/belevingen van jezelf en de

In document School of Human Movement and Sports, Christelijke Hogeschool Windesheim, te Zwolle Opleiding: Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie (pagina 79-83)