HSB. Jaarverslag

Hele tekst

(1)

HSB

Jaarverslag 2007-2008

September 2008

(2)

Voorwoord

Op 22 juni 2008 kwamen 15 betrokkken schakers naar Kijkduin om te discussiëren over hoe de toekomst van het schaken in de Haagse regio in georganiseerd verband eruit zou moeten zien. De HSB is al een aantal jaren aan het worstelen met de maatschappelijke veranderingen en ziet de

‘oude’ structuren steeds verder uitgehold en bekritiseerd worden. Dit zal op niet al te lange termijn leiden tot het moeten maken van keuzes. Om hierop te anticiperen is de (eerste) HSB Workshop “The Hague Future Chess Challenge” georganiseerd. Doelstellingen waren en zijn onder andere: het in kaart brengen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT- analyse), het vertalen van landelijke plannen naar de regio, het verzamelen van ideeën van Haagse schakers, doen aan beeldvorming en voeren van discussie. Dit alles moet leiden tot het formuleren van concrete, haalbare acties en het terugkoppelen naar de Haagse

schaakgemeenschap. En uiteraard in een goede sfeer en met opbouwend kritische en positieve insteek.

Na een inleiding en een plenaire discussie zijn er een zestal onderwerpen nader besproken in deelgroepen: gedifferentieerd lidmaatschap/doelgroepen, communicatie(middelen), wat zijn de taken en bevoegdheden van de HSB (wat is de ideale HSB?), kader (vrijwilligers en betaalde krachten), jeugd- & schoolschaak en financiën, sponsoring & de rol van de overheid. Alle deelnemers waren erg positief over het initiatief en de dag. Wel was de constatering dat deze dag onvoldoende was om alles uit te werken en vervolg op specifieke onderwerpen is dus gewenst.

Echter, er is ook nog een belangrijke constatering gedaan: op meer dan 1000 HSB-schakers zijn slechts 15 personen naar de workshop geweest. Een diepe teleurstelling voor uw voorzitter, die vooral aangeslagen is door de wijze waarop de desinteresse of zelfs negatieve houding van velen tot uiting kwam. Een klemmend beroep wordt gedaan op een ieder om na te denken wat u met en van de HSB en het zeer beperkte HSB-kader wilt, en wat u van de schaakgemeenschap als geheel verwacht. Kent u de uitdrukking van de nachtkaars? De HSB-kaars is bijna op en we moeten een nieuwe kaars (nieuwe soort?) aansteken!

Ik wil mijn mede-bestuursleden en HSB-actievelingen hartelijk bedanken voor hun activiteiten dit jaar. Met een compleet bestuur gedurende het gehele seizoen hebben we in ieder geval

voorkomen dat er nog meer scherven kwamen, zoals de afgelopen jaren ongewild en door diverse redenen is gebeurd. Bijvoorbeeld de competitie is vrijwel vlekkeloos verlopen. Nog niet alle scherven zijn echter al gelijmd. Wie heeft er een tube lijm in de aanbieding?

Tot slot een persoonlijk afscheid: na negen jaar bestuurslidmaatschap - een zeer leerzame en enerverende tijd met veel veranderingen - heb ik met pijn in het hart besloten mij niet meer herkiesbaar te stellen. Het is mooi geweest. Ik hoop van harte dat het initiatief van de workshop opvolging krijgt. En als archivaris blijf ik betrokken bij de HSB, maar langs de zijlijn. Het ga u allen goed.

Bob Barbier

P.S. Wij (mijn vrouw Marion en ik) willen de HSB van harte bedanken voor hun felicitaties voor ons huwelijk op 28 april 2008. Onze dag was geweldig en echt onvergetelijk.

(3)

Inhoud

Voorwoord 2

1) Bestuur & organisatie 4

1.1 Ereleden, leden van verdienste en houders HSB-speld 4

1.2 Bestuur, commissies en afvaardigingen 4

1.3 Vergaderingen 5

1.4 Aangesloten verenigingen 5

1.5 HSB-ledenbestand 6

2) Competitie 7

2.1 HSB-competitie 7

2.2 KNSB-competitie 11

2.3 Chris van Zijderveld HSB-bekercompetitie 13

2.4 Zuid-Hollandbeker 14

2.5 KSNB-bekercompetitie 14

2.6 Zaterdagcompetitie 15

3) Activiteiten & communicatie 15

3.1 Activiteiten 15

3.2 Communicatie 16

4) Jeugd 16

4.1 Persoonlijke kampioenschappen 16

4.2 Jeugdclubcompetitie 18

4.3 Schoolkampioenschappen 19

4.4 HSB-jeugdtoernooien 19

4.5 Trainingen 20

4.6 Landelijke toernooien en kampioenschappen 21

5) Financieel verslag 23

5.1 Toelichting 23

5.2 Balans (per 30 juni 2008) 23

5.3 Resultatenrekening (1 juli 2007 t/m 30 juni 2008) 25

(4)

1). Bestuur en organisatie

1.1 Ereleden, leden van verdienste en houders HSB-speld

Ereleden

• M.J. Jacobson, per 17 september 1993

• Chris van Zijderveld, per 18 september 2002 († 27 februari 2007)

• Ton Vissers, per 14 april 2004

Leden van verdienste

• Johan Voorberg, per 19 september 2007

Houders HSB-speld

• Chris van Zijderveld, per 18 september 2002 († 27 februari 2007)

• Johan Voorberg, per 16 april 2003

• Henk Happel, per 17 september 2003

• Harry van der Stap sr., per 17 september 2003

• Ton Vissers, per 17 september 2003

• Kees van der Meer, per 15 september 2004 1.2 Bestuur, commissies en afvaardigingen

Bestuur

Het bestuur van de HSB bestond in het verslagjaar uit:

• Bob Barbier (Haeghe Ooievaar), voorzitter

• Bastiaan Dessing (SHTV), secretaris

• Jan Nienhuis (Voorburg), penningmeester

• Arno Wiersma (DSC), competitieleider

• Corniel Nobel (DSC), activiteiten & communicatie

• Eric van der Marel (Bobby Fischer/ Wassenaar), jeugdleider

Kascontrolecommissie

• Johan Voorberg (SIO/WSC)

• Rens ter Veen (DCSV)

• Jan van der Kolk (Promotheus), reservelid

Commissie van beroep

• Patrick de Bas (DSC), voorzitter

• Louis Wulffers (Haeghe Ooievaar), secretaris

• Han Perluka (Botwinnik)

• John Tan (Promotie)

• Jan van den Ende (Schaakmat/ WSC)

Werkgroep communicatie

• Gera de Jong- van den Berg (Lierse), wedstrijdkalender

• Paul Koppens (DD, Haeghe Ooievaar), webcommissie (forum & content manager)

• Vincent Duin (RSC-Belgisch Park), webcommissie (competitie)

• Johan Voorberg (SIO, WSC), webcommissie (algemeen)

• Bart Germeys (Prometheus), webcommissie (algemeen)

(5)

Overige functionarissen

Bart Germeys (Prometheus), ledenadministrateur

Bob Barbier (Haeghe Ooievaar), archivaris

Jan Nienhuis (Voorburg), materiaalcommissaris

Afvaardiging KNSB Bondsraad

• Jan Nienhuis (Voorburg, HSB-bestuur)

• Ruurd Kunnen (Promotie)

• Bob Barbier (Haeghe Ooievaar, HSB-bestuur), plaatsvervangend lid

• Kees van der Meer (DSC, Prometheus), plaatsvervangend lid

Jeugdcommissie

Het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie bestond uit:

• Eric van der Marel (Bobby Fischer Wassenaar), voorzitter, voorronde PK ABCD, meisjeskampioenschap.

• Pascal van Dijk (Lierse), PK. EFGH

• Johan Voorberg (SIO / WSC.), secretaris, internet, ratings, Grand Prix.

Voorts waren actief:

• Louis Wulffers (Haeghe Ooievaar) diplomaconsul

• Mildo van Staden (Promotie) jeugdclubcompetitie CDE.

• Adri Voermans (DD.), finale PK. ABCD.

• John Pouwels (Botwinnik), Basisonderwijs voor teams en individueel.

• Ted Barendse (DSC.), voorzitter organisatie NK. D te Rijswijk.

• Ard Dekker (Schaakmat/WSC), NK. JCC. E te Naaldwijk.

• Sandra van den Berg (Lierse), PK-EFGH.

1.3 Vergaderingen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam in het verslagjaar in harmonie bijeen op: 21 november 2007, 31 januari 2008, 18 maart, 22 mei, 2 september. Vijfmaal in totaal.

Algemene Vergaderingen

De statutair verplichte Algemene Vergadering vond plaats op 19 september 2007 in Voorburg.

Tevens is een additionele Algemene Vergadering gehouden op 16 april 2008, wederom in Voorburg. De notulen zijn op de HSB-website terug te vinden.

1.4 Aangesloten verenigingen

De HSB kende in het verslagjaar 25 verenigingen:

• Alteveer • Pionnetjes • Scheve Toren

• Bobby Fischer/ Wassenaar • Pomar • SIO

• Botwinnik • Prometheus • Regina Pacis

• DCSV • Promotie • Voorburg

• DD • RHC-Arena • WSC

• DSC • RSC-Belgisch Park

• Haeghe Ooievaar • Rijswijk

• HSV • Schaakcombinatie HTV

• Lierse • Schaakhuis

• Paris • Schaakmat

(6)

1.5 Overzicht HSB-ledenbestand

Per 1 juni Tot. aantal leden Haagse schaakbond

2008 1364

2007 1432

2006 1534

2005 1573

2004 1640

2003 1790

Jeugd Senior

VerenigingNaam 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Bobby Fischer/SV. Wassenaar 47 46 46 42 32 30 32 27

D.C.S.V. 18 14 11 5 14 17 17 18

Delftse Schaakclub 48 45 38 34 89 100 95 90

DSSC Paris 1 9 11 9 9

Haagse S.V. 9 7 1 1 34 35 34 32

ISD, Interculturele Schaakver.

Delft 2 9

Jeugd S.C. Benoordenhout 10 10 2 2

JSC De Pionnetjes 11 5 5 7 2 1 1 1

L.S.V. Corbulo 12 2

Lierse S.V. 14 15 18 19 46 46 47 45

Regina Pacis 11

S.C. De Scheve Toren 10 16 30 27 26 26

S.G. Discendo Discimus 7 8 6 8 106 100 90 88

S.G. Rijswijk 39 30 35 32 53 57 52 52

S.V. Alteveer 11 12 10 13

S.V. Botwinnik 70 54 46 41 49 46 48 51

S.V. Haeghe Ooievaar 19 14 10 12 80 72 60 58

S.V. Pomar 1 39 36 37 38

S.V. Prometheus 19 21 24 24

S.V. Promotie 54 65 61 51 70 67 67 65

S.V. RHC - Arena 38 37 32 31

S.V. RSC-Belgisch Park 5 3 3 3 35 34 36 34

S.V. S.I.O. 28 18 14 13 52 53 47 41

S.V. Schaakhuis 1 3 2 25 25 27 26

S.V. Schaakmat 38 28 35 29 41 40 41 43

S.V. Voorburg 2 5 8 4 15 18 21 16

Schaakcollectief Jan Timman 23

Schaakcombinatie HTV 49 50 63 60

VELO 1 14 8 13

Westlandse Schaak Combinatie. 12 23 28 21 85 85 89 84

Haagse schaakbond 445 406 427 392 1020 994 1005 972

Met dank aan de ledenadministrateur,

Namens het bestuur van de HSB, Bastiaan Dessing

Secretaris

(7)

2). Competitie

2.1 HSB-competitie

Het afgelopen seizoen namen 72 teams deel aan de HSB-competitie (zie tabel), een daling van 3 teams. Daarmee werd de spoeling in de derde en vierde klasse dun, waardoor niet alle klassen volledig gevuld konden worden. De competitie is vrijwel zonder incidenten verlopen. Eenmaal is Commissie van Beroep gevraagd een uitspraak te doen. De Commissie heeft dit beroep niet ontvankelijk verklaard.

De gezamenlijke slotronde voor de promotieklasse en de beide eerste klassen is voor de tweede maal op rij door schaakvereniging Botwinnik georganiseerd. De HSB is Botwinnik daar dankbaar voor.

De kampioen van de HSB-competitie 2007-2008 is Promotie 2. Het team won alle wedstrijden in de promotieklasse. De HSB-beker werd gewonnen door DSC. Er waren 4 teams die al hun wedstrijden wisten te winnen: Promotie 2, Promotie 3, HSV 1 en Lierse 1. Het team van HSV deed dat met het hoogste gemiddelde aantal bordpunten, en dus ontvangt deze vereniging de wisselbeker voor het best presterende team in de HSB-competitie. Er waren een groot aantal teams die dit seizoen slechts 1 reservespeler gebruikten: WSC 4, 6 en 9, Lierse 2, Heaghe Ooievaar 2 en Scheve Toren 1. Bij WSC 4 en Scheve Toren 1 hoefde de invaller zelfs slechts 1 maal in actie te komen. Het team dat de meeste spelers inzette was Bobby Fischer/Wassenaar 2, waarvoor 19 spelers in actie kwamen.

07/08 06/07 05/06 04/03 03/02

Alteveer - - - - -

Benoordenhout - - - - -

Bobby Fischer/Wassenaar 3 4 4 5 5

Botwinnik 6 5 6 5 3

Collectief Jan Timman - - - 2 3

Corbulo - - - - 1

DCSV 1 1 1 1 1

DD 4 4 4 4 5

DSC 7 7 8 7 7

Haagse Toren - - 4 5 5

Haeghe Ooievaar 5 5 5 6 6

HSV 2 3 3 3 3

ISD - - 1 - -

Lierse 3 3 3 3 3

Paris 1 1 1 1 1

Pionnetjes - - - - -

Pomar 3 3 3 3 3

Prometheus 1 1 - 1 1

Promotie 6 7 8 7 7

Regina Pacis - - - - 1*

RHC-Arena 3 3 3 2 3

Rijswijk 5 5 5 5 5

RSC-Belgisch Park 3 3 3 3 3

Schaakcombinatie HTV 5 6 - - -

Schaakhuis 3 3 3 3 2

Schaakmat - - - - 3

Scheve Toren 2 2 2 2 2

(8)

SIO - - - - 4

Tijdnood - - - - 4

VELO - - 1 1 1*

Verburch - - - - 1

Vogelwijk - - 4 4 5

Voorburg 1 1 1 1

WSC 8 8 10 9 2

72 75 83 83 88

* gezamenlijk team VELO en Regina Pacis

Promotieklasse

De strijd om het kampioenschap van de HSB ging al snel tussen 2 teams: Promotie 2 en DSC 3 wonnen in het begin al hun wedstrijden. De onderlinge ontmoeting in de zesde ronde was daarom cruciaal. Promotie 2 won in Zoetermeer met 5-3 en maaktde de laatste ronde tegen DSC 4 geen fout. Daarme keert het team na enkele jaren afwezigheid weer terug in de KNSB-competitie. Aan de onderkant van de klasse hadden Schaakcombinatie HTV 2 en DSC 5 het van begin af aan moeilijk. Maar ook Scheve Toren en WSC 2 draaiden een stroef seizoen. In de laatste ronde speelden Schaakcombinatie HTV 2 en DSC 5 tegen elkaar, maar gezien de achterstand in

bordpunten op de rest moest er een klein wonder gebeuren wilde de winnaar zich nog handhaven.

Dat wonder volgde niet, waardoor beide teams het volgend jaar een klasse lager mogen proberen.

De topscoorders in deze klasse waren H. Vermeer (Scheve Toren) en A. Wiersma (DSC 3) met 7 uit 7.

Eerste klasse A

De eerste klasse A kende dit jaar een zeer verrassende winnaar. Want het gebeurt niet vaak dat een team dat net is gepromoveerd die prestatie direct herhaalt. Promotie 3 deed echter precies dat, en met verve: het team won al haar wedstrijden! Schaakhuis 1 verloor alleen van de kampioen en werd tweede. Voor de promovendi Botwinnik 3 en DD 5 was het een minder succevol jaar.

Botwinnik 3 kwam net tekort om aan te haken bij de rest. Voor DD 5 leek de eerste klasse een stapje te hoog. Met 5,5 uit 6 was M. Mikhaiel (Schaakhuis) de best scorende speler.

1 Promotie 3 14 36,5

2 Schaakhuis 1 12 37

3 Schaakcombinatie HTV 3 8 27

4 Rijswijk 2 7 30,5

5 Scheve Toren 2 6 27,5

6 Haeghe Ooievaar 1 6 27

7 Botwinnik 3 3 23

8 DD 5 0 15,5

Eerste klasse B

Het tweede team van Botwinnik en RSC-Belgisch Park speelden in de laatste ronde tegen elkaar voor het kampioenschap van deze groep. Voor Botwinnik 2 was een matchpunt genoeg, en na een

1 Promotie 2 14 35,5

2 DSC 3 12 36

3 DD 3 8 25,5

4 DSC 4 6 30,5

5 Scheve Toren 1 6 28,5

6 WSC 2 4 25,5

7 Schaakcombinatie HTV 2 4 21,5

8 DSC 5 2 21

(9)

spannende wedstrijd bleek dat precies wat ze behaald hadden. Botwinnik 2 won de groep. De degradenten in deze groep waren, net als in de A-groep de twee promovendi. Voor WSC 3 was het lot al voor de laatste ronde bezegeld. DSC 6 had handhaving in eigen hand, maar verloor met grote cijfers, en degradeerde derhalve ook. Beide teams keren terug naar de tweede klasse. V.

Duin (RSC-Belgisch Park) werd met 6 uit 7 topscoorder.

1 Botwinnik 2 13 36

2 RSC-Belgisch Park 1 11 37

3 DD 4 9 31,5

4 Promotie 4 8 31

5 RHC- Arena 1 6 24,5

6 Schaakhuis 2 5 22,5

7 DSC 6 3 22,5

8 WSC 3 1 19

Tweede klasse A

De tweede klasse A kende een overtuigende winnaar Promotie 5 werd kampioen met liefst 4 matchpunten voorsprong op de nummer twee, RSC-Belgisch Park 2. Dit team wist wel als enige de kampioen een matchpunt te ontfutselen. De rest van de groep zat erg dicht bij elkaar. Alleen WSC 5 kon de andere teams niet bijbenen, en komt volgend seizoen in de derde klasse uit.

Topscoorder in deze klasse werd A. Schuurman Hess (Promotie 5) met de perfecte score van 7 uit 7.

1 Promotie 5 13 35

2 RSC-Belgisch Park 2 9 28,5

3 Lierse 1 7 7 ,5 3

4 Schaakcombinatie HTV 5 7 29,5

5 Pomar 2 7 24

6 B.F. /Wassenaar 2 6 30

7 Haeghe Ooievaar 2 5 26,5

8 WSC 5 7 20

Tweede klasse B

HSV is de kampioen van de tweede klasse B. Het team liet er geen twijfel over bestaan dat het een klasse hoger wenst te spelen. Alle wedstrijden werden gewonnen, en wel met gemiddeld meer dan 6 bordpunten per wedstrijd! Het leverde het team naast het kampioenschap de wisselbeker voor het best presterende team op. Op gepaste afstand werd Pomar 1 tweede. Zij bleven WSC 4 op bordpunten voor. Omdat aan het begin van de competitie er een team wegviel uit deze klasse, degradeert de lege plaats. De topscoorder in deze groep komt uiteraard uit het team van HSV: O.

Wolvekamp behaalde 5,5 punt uit zijn 6 partijen.

1 HSV 1 12 38

2 Pomar 1 8 30,5

3 WSC 4 6 26,5

4 DSC 7 6 6 21,5

5 Schaakhuis 3 4 17,5

6 Rijswijk 4 3 18

7 RSC-Belgisch Park 3 16

Tweede klasse C

Rijswijk 3 werd kampioen van groep C van de tweede klasse. Achteraf bleek hun overwinning in de eerste ronde op Botwinnik 4 de belangrijkste van het seizoen. Beide teams speelden na de

(10)

eerste ronde nog eenmaal gelijk en wonnen de rest, waardoor Rijswijk 3 met 2 matchpunten voorsprong kampioen werd. Voorburg redde het niet in deze groep en mag volgend seizoen in de derde klasse proberen het verloren gegane terrein goed te maken. De best scorende spelers komen uit de teams die speelden om het kampioenschap. B. van Strien (Rijswijk 3) en M. Manoch (Botwinnik 4) behaalden 6,5 uit 7.

1 Rijswijk 3 13 37

2 Botwinnik 4 11 36

3 sv Prometheus 1 8 30,5

4 Schaakcombinatie HTV 4 7 29

5 DCSV 1 7 28,5

6 Promotie 6 6 26

7 RHC- Arena 2 4 20,5

8 Voorburg 1 0 16,5

Derde klasse A

Lierse 2 won overtuigend de derde klasse A. Na in de eerste ronde afgerekend te hebben met Botwinnik 4, won het team ook al de andere partijen. Botwinnik 4 deed hetzelfde, maar dat leverde niet meer dan een tweede plaats op. Onderin was het bijzonder spannend. Een drietal teams eindigden op een gedeelde laatste plaats met 3 matchpunten: Haeghe Ooievaar 4,

Schaakcombinatie HSV 6 en Pomar 3. Het laatste team had de minste bordpunten. Met de niet te verbeteren score van 6 uit 6 presteerde S. Aga (Botwinnik 4) het beste in deze klasse.

1 Lierse 2 12 37

2 Botwinnik 5 10 33,5

3 Promotie 7 6 21,5

4 DSC 9 5 20

5 Haeghe Ooievaar 4 3 20

6 Schaakcombinatie HTV 6 3 18,5

7 Pomar 3 3 17,5

Derde klasse B

Het kampioenschap van de derde klasse B was een prooi voor Haeghe Ooievaar 3. Alleen tegen runner-up DD 6 werd gelijkgespeeld. De andere wedstrijden werden overtuigend gewonnen.

WSC 6 werd derde. Daarachter viel een gaatje naar de overige teams. Nadat de stofwolken van de laatste ronde waren opgetrokken bleek Paris op de laatste plaats te zijn geëindigd. Met 6 uit 6 was A. van Weel (DD 6) de topscoorder in deze klasse.

1 Haeghe Ooievaar 3 11 34

2 DD 6 9 27,5

3 WSC 6 8 25,5

4 HSV 2 4 24

5 Lierse 3 4 20,5

6 DSC 8 4 18

7 Paris 1 2 18,5

Vierde klasse A

De vierde klasse A bestond dit seizoen slechts uit 5 teams, waardoor er een hele competitie werd gespeeld. Hierin streden Rijswijk 5 en Bobby Fischer/Wassenaar 4 om het kampioenschap. Het

(11)

team uit Rijswijk bleek de sterkste. De kampioen leverde ook de twee topscoorders: M. Knigge en W. van der Burg scoorden elk 6 uit 8.

1 Rijswijk 5 14 29,5

2 B.F. /Wassenaar 4 12 30

3 Botwinnik 6 9 28,5

4 RHC- Arena 3 3 15

5 WSC 8 2 17

Vierde klasse B

Botwinnik 7 is kampioen van de vierde klasse B. Het team eindigde met een matchpunt voorsprong op Heaghe Ooievaar 5 op de eerste plaats. WSC 7 werd, met weer een matchpunt minder, derde. De topscoorders in deze klasse waren A. Modderman (Botwinnik) en D. Lim sr.

(Bobby Fischer/Wassenaar). Ze behaalden elk 4,5 uit 5.

1 Botwinnik 7 8 21,5

2 Haeghe Ooievaar 5 7 17

3 WSC 7 6 14,5

4 B.F. /Wassenaar 3 5 15

5 WSC 9 4 12,5

6 Rijswijk 6 0 9,5

2.2 KNSB-competitie

Tweede klasse

Het KNSB-seizoen 2007-2008 kent voor de HSB een promovendus en een degradant. DD is gepromoveert naar de eerste klasse. Botwinnik wist zich helaas niet te handhaven in de derde klasse, en komt volgend jaar weer uit in de promotieklasse.

Na enkele jaren afwezigheid is de HSB weer vertegenwoordigd in de eerste klasse. Het eerste team van DD won in de slotronde met ruime cijfers van concurrent AAS en werd daarmee kampioen van de tweede klasse C.

In dezelfde klasse kwamen nog drie HSB-verenigingen uit. DSC werd na een moeizame start vierde. Voor WSC en Promotie was het een moeizaam jaar waarin tot en met de laatste ronde de mogelijkheid van degradatie aanwezig was. Beide teams bleven echter keurig boven de streep, en eindigden uiteindelijk op een zevende en zesde plek. In de tweede klasse B kwam DSC 2 uit. Het net gepromoveerde team speelde een prima seizoen en eindigde in het linker rijtje.

KNSB 2B

1 NSI De Eenhoorn 14 44

2 Purmerend 12 41

3 SOPSWEPS'29 11 38,5

4 ASC 10 36

5 DSC Delft 2 10 35

6 LSG 3 8 38

7 Nieuwendam 7 33,5

8 Soester SC 1922 6 33

9 Oud Zuylen 6 31,5

10 Homburg Apeldoorn 3 6 29,5

(12)

Derde klasse

Alteveer eindigde in de derde klasse C op de derde plek. Het team speelde een goed seizoen maar kwam tegen de toppers net te kort. Ook Rijswijk en debutant Schaakcombinatie HTV kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Beide teams speelden bovenin mee in de derde klasse E.

Met name Rijswijk deed mee om het kampioenschap, maar kwam in de laatste ronden helaas net tekort. In dezelfde klasse had DD2 een moeizaam seizoen, maar eindigde uiteindelijk op een keurige zevende plek.

In de derde klasse G eindeigde Bobby Fischer/Wassenaar boven in de middenmoot met 9 punten.

Botwinnik haalde twee matchpunten minder, en dat was helaas te weinig om zich te handhaven.

Het team werd negende en komt volgend seizoen uit in de promotieklasse.

KNSB 3C

1 De Toren Arnhem 16 51

2 UVS 14 41,5

3 Alteveer 11 38

4 Caissa 2 10 37

5 Heemsteedse Schaakclub 10 36

6 ASV 2 9 36,5

7 Paul Keres 3 7 33,5

8 Zukertort Amstelveen 3 7 31,5

9 Moira-Domtoren 6 32

10 Zeist 2 0 23

KNSB 3E

1 ZSC-Saende 16 42,5

2 Rijswijk 14 43

3 HWP Haarlem 11 39,5

4 Schaakcombinatie HTV 11 39

5 LSG 4 11 38,5

6 Tal/DCG 8 34

7 DD 2 6 33,5

8 Zukertort Amstelveen 2 6 32,5 9 Kennemer Combinatie 3 4 28,5

10 Moerkapelle 3 29

KSNB 3G

1 Messemaker 1847 1 16 51

2 Voorschoten 11 39

3 Erasmus 10 36

KNSB 2C

1 DD 16 44,5

2 AAS 15 43,5

3 Kennemer Combinatie 12 44,5

4 DSC Delft 1 11 41,5

5 HWP Sas van Gent 2 8 34

6 Promotie 7 34,5

7 WSC 6 33,5

8 Overschie 6 25,5

9 Philidor Leiden 5 28,5

10 Bergen op Zoom 4 30

(13)

4 Bobby Fischer Wassenaar 9 37,5

5 Spijkenisse 2 9 37

6 Almere 9 35

7 Schrijvers Rotterdam 2 8 38,5

8 Utrecht 3 8 29

9 Botwinnik 7 37

10 Oegstgeest '80 2 1 20

2.3 Chris van Zijderveld HSB-bekercompetitie

Voorronde

WSC - RSC-Belgisch Park 3,0 - 1,0

Haeghe Ooievaar - Promotie * 2,0 - 2,0

* door na loting

Eerste ronde

Scheve Toren - sv Prometheus 2,5 - 1,5

DSC - DD 3,5 - 0,5

WSC - HSV 2,5 - 1,5

Promotie - Schaakhuis (opgave) 4,0 - 0,0

Pomar * - B.F. /Wassenaar 2,0 - 2,0

Voorburg - RHC-Arena 1,5 - 2,5

Rijswijk - Schaakcombinatie HTV 1,0 - 3,0

Paris - Botwinnik 0,5 - 3,5

* door na loting

De voorronde en de eerste ronde leverden geen grote verrassingen op. Op papier was de ontmoeting tussen promotieklassers DSC een DD spannend, maar de wedstrijd werd ruim door DSC gewonnen.

Kwart finale

Promotie ** - Schaakcombinatie HTV 2,0 - 2,0

RHC-Arena - Botwinnik 1,5 - 2,5

Scheve Toren - Pomar 3,5 - 0,5

WSC - DSC ** 2,0 - 2,0

** door na snelschaken

Na de halve finale waren enkel nog promotieklassers over. Botwinnik en Scheve Toren wonnen hun wedstrijd. Bij Promotie – Schaakcombinatie HTV en WSC – DSC was er een verlenging nodig om een winnaar te bepalen.

Halve finale

Promotie - DSC 1,5 - 2,5

Scheve Toren - Botwinnik 3,0 - 1,0

In de halve finale stond de finale van vorig seizoen op het programma. DSC nam revanche tegen Promotie en plaatste zich voor de finale. De andere finalist werd Scheve Toren, dat ruim won van Botwinnik.

(14)

Finale

Scheve Toren - DSC 1,0 - 3,0

De finale vond plaats in Pijnacker en werd gewonnen door DSC. De wedstrijd was lange tijd spannend tot het moment waarop het bord waarop een DSC-er slecht stond door de Delftenaar in winst werd omgezet. Daarna kwam de Delftse overwinning niet meer in gevaar.

2.4 Zuid-Hollandbeker

Dit seizoen is er tweemaal gespeeld om de Zuid-Holland beker. Op 5 januari 2008 verzorgde Promotie namens de HSB de Zuid-Hollandbeker voor het seizoen 2006-2007. De HSB dankt Promotie voor het organiseren van deze dag. Promotie nam aan deze ‘supercup’zelf deel als HSB-bekerkampioen en bereikte de finale door RSR-Ivoren Toren te verslaan. In de finale nam het team het op tegen Rokado. Die wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door Rokado, waardoor de wisselbeker naar de RSB gaat.

eerste ronde

Promotie HSB - RSR-Ivoren Toren RSB 3-1

Rokado RSB - AAS LeiSB 2,5-1,5

finale

Promotie HSB - Rokado RSB 1-3

verliezerfinale

RSR-Ivoren Toren RSB - AAS LeiSB 2-2 rapid 1,5-2,5

De editie voor het seizoen 2007-2008 werd door de Leidse SchaakBond georganiseerd. Op 14 juni nam DSC als HSB-bekerwinnaar deel aan deze wedstrijd. In de eerste ronde versloeg het team uit Delft Leithen. In de finale bleek de Rotterdamse bekerkampioen Oostflakkee met 2,5-1,5 te sterk.

eerste ronde

Leithen LeiSB - DSC HSB 1,5-2,5

LSG LeiSB - Oostflakkee RSB 2-2* * wint na snelschaken

finale

Oostflakkee RSB - DSC HSB 2,5-1,5

verliezersfinale

Leithen LeiSB - LSG LeiSB 2,5-1,5

2.5 KNSB-bekercompetitie

Geen van de verenigingen uit de HSB kwam in het seizoen 2007-2008 ver in de KNSB-beker.

Het beste presteerde opvallend genoeg de HSB-bekerkampioen. Het HSB-team van Promotie reikte tot in de tweede ronde van de B-poule door Leiderdorp en Messemaker te verslaan. In de tweede ronde was meesterklasser LSG echter met 4-0 een maatje te groot. DD, Rijswijk en DSC overleefden in dezelfde poule wel de voorronde, maar gingen in de eerste ronde kopje onder tegen respectievelijk LSG, AAS en Zukertort Amstelveen. Voor Schaakcombinatie HTV, Bobby Fischer/Wassenaar en Botwinnik viel in de voorronde reeds het doek.

In de B-poule kwam Alteveer niet door de voorronde heen. Het team verloor van Amsterfoort.

(15)

In poule D was Charlois Europoort de beul voor de beide HSB-verenigingen. In de voorronde versloegen de Rotterdammers Promotie, en in de eerste ronde wonnen ze van WSC.

2.6 Zaterdag-competitie

Voor de zaterdag-competitie hadden zich slechts 3 teams opgegeven. Dat was te weinig om een competitie mee op te zetten.

Namens het bestuur van de HSB, Arno Wiersma

Competitieleider

3). Activiteiten en communicatie

3.1 Activiteiten

Met dank aan de inzet van de verenigingen konden het afgelopen jaar weer een aantal toernooien georganiseerd worden:

PK HSB

Zeven verenigingen waren gastheer voor dit toernooi: HSV, DD, SV Rijswijk, Haeghe Ooievaar, DSC, Prometheus, Promotie. Winnaar werd Henk Happel met 6½ uit 7. In de andere categorieën gingen de hoofdprijzen naar Melchior Vesters en Jan Willem Koelmans (tot 2000), Nadeem Taverne (tot 1800) en Maurice Manoch (tot 1600).

PK HSB Senioren

Onder bezielende leiding van Ruud Vissers in samenwerking met Pomar werd dit toernooi op zeven vrijdagavonden gespeeld in ‘De Schilp’ (Rijswijk). Winnaar in de categorie 60+ was Willem Broekman. Leo Duivesteijn werd dit in de categorie 50+.

PK HSB Snelschaak

In Delft werd bij DSC voor de vierde keer op rij het PK HSB Snelschaak georganiseerd. Bernard Bannink werd voor de tweede keer op rij kampioen.

PK HSB Rapidschaak

Het HSB-rapidkampioenschap (onderdeel van het Botwinnik Rapidtoernooi) was een bijzonder spannend gebeuren. Niet zozeer om de eerste plaats, want Joost Michielsen ging als een trein en denderde tot het eind door. Met 6 uit 7 bleef hij Erik van den Doel voor en werd toernooiwinnaar van het Botwinniktoernooi. Daarmee was hij ook HSB-rapidkampioen van 2007.

HSB Snelschaak voor clubteams

Er deden 17 teams (vorige keer 25) mee aan het HSB-snelschaakkampioenschap voor (senior- )teams. Dit toernooi vond voor de derde keer in het Rijnlands Lyceum in Wassenaar plaats.

Wegens een grote verbouwing moest er vorig jaar een jaartje overgeslagen worden.

In een geheel nieuwe aula werden er 11 ronden Zwitsers gespeeld, waarbij opening en

prijsuitreiking (en elke ronde daartussenin) precies op schema begon. DSC 1 begon met gelijke spelen tegen Promotie 2 en Bobby Fischer 1 en won verder alles. Aangezien concurrent Bobby Fischer geen steekjes liet vallen, wisten de Wassenaarders het thuisvoordeel maximaal uit te buiten.

(16)

Kalender

Gera de Jong is bereid gevonden om de HSB kalender te beheren. In eerste instantie bepaalt zij of toernooien geplaatst worden of niet, en communiceert daar over met verenigingen en KNSB.

Deze samenwerking is prettig en vruchtbaar.

3.2 Communicatie

De website draaide afgelopen seizoen uitstekend. Mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers.

Content manager

Paul Koppens is gedurende het lopende seizoen benoemd tot ‘cotent manager’. Dat was de taak die hij al enige tijd informeel vervulde. In praktijk komt het er op neer dat hij verzoeken tot het plaatsen van informatie afhandelt , en de informatie op de website beheert.

Forum

Het forum wordt niet heel actief gebruikt. Met het wegvallen van zijn promotor/trekker Koert ter Veen is het stil geworden. Ik voorzie hierin geen verandering zolang er niemand op staat die een dergelijke rol op zich neemt.

Met dank aan Eric van der Marel,

Namens het bestuur van de HSB, Corniel Nobel

Commissaris activieiten & communicatie

4). Jeugd

4.1 Persoonlijke kampioenschappen

Voorronde Categorie ABCD.

Op de voorrondedag in Wassenaar waren er 45 spelers afgekomen (vorig jaar 30). Van de 16 spelers met een vrijstelling voor het finaleweekend accepteerden er 14 (vorig jaar 11) dit privilege. In totaal dus 59 (vorig jaar 41) deelnemers.

In de A- categorie waren er 4 deelnemers, waarvan er drie naar de finale gingen. Drie spelers remiseerden onderling (overigens na lange partijen), Fabian Hoek (Prom.) bleef met lege handen staan. Ook in de B-categorie drie van de vier door. Groepswinnaar Maurice Manoch (Botw.) met 3 uit 3.

In de C-categorie 8 deelnemers. Marc van der Ham (Botw., won de beslissingswedstrijd) en Arash Hoseni (B.Fischer) haalden 6 uit 7. Bij de D-jeugd 29 spelers. Thomas de Ruiter (Rijsw.) kwam ruim te laat, won de eerste ronde met slechts 3 minuten op de klok, en finishte hierdoor geìnspireerd met 8 uit 9 als eerste.

Finale categorie ABCD.

In muziekcentrum Klein maar Dapper vindt al jaren dit finaleweekend plaats onder leiding van wedstrijdleider en amateurmusicus Adri Voermans.

Na spannende strijd waren de winnaars Joram op den Kelder (DSC/BF.), Vincent Blom (BF.), Julian van Overdam (BF.) en Roger Meng (Botw.).

(17)

A-categorie

1. Joram op den Kelder (DSC/BF) 4 pt.

2. Maarten van Zetten (Prom.) 3,5 (6,5 SB) 3. Bastiaan Dessing (SHTV) 3,5 (5,75 SB) 4. Rinze Mulders (Botw.) 2,5

5. Yvonne Ferrier (Botw.) 1

6. Arno Middelkoop (Botw.) 0,5 B-categorie 1. Vincent Blom (BF.) 4 pt. (na beslissingswedstrijd 2 – 0) 2. Naomi Snikkers (DSC.) 4

3. Maurice Manoch (Botw.) 3 (na beslissingswedstrijd 1,5 – 0,5) 4. Michael Claushuis (BF.) 3

5. Winston van Ee (Rijsw.) 1

6. Gihan Karunatilaka (BF.) 0

C-categorie 1. Julian van Overdam (BF.) 4,5 pt. 2. Marco Kirana (Botw.) 4

3. Thom Beeren (Botw.) 3,5 4. Marc van der Ham (Botw.) 2

5. Arash Hoseni (BF.) 1

6.Tabitha Snikkers (DSC.) 0

D-categorie 1. Roger Meng (Botw.) 6,5 pt. (na beslissingswedstrijd 1,5 – 0,5) 2. Jan van Overdam (BF.) 6,5 3. Robby Kevlishvili (Prom.) 4

4. Jaimy Soeterbroek (Botw.) 3,5 5. Thomas de Ruiter (Rijsw.) 3

6. Stijn Gieben (SHTV) 2,5 7. Koos Roeleveld (SHTV) 2

8. Owen Poppe (SHTV) 0

De Pupillendag, ofwel PK. EFGH Er deden in De Lier 36 spelers (vorig jaar 24) mee. In elke groep 7 ronden Zwitsers, waarbij de G en H-groep gecombineerd waren. E-categorie (11 deelnemers) 1. Olivia Meng (Botw.) 7

2. Jaimy Luk (SHTV) 5

3. Bart Holterman (SHTV) 5

4. Leander Scheele (BF.) 4

F-categorie (14 deelnemers) 1. Max Kanbier (Prom.) 6

2. Floris Brulleman (Rijsw.) 6

3. Sophie Gieben (SHTV.) 4,5 4. Timothy Lelieveld (SHTV) 4

G-categorie (4 deelnemers) 1. Pim Hulshof (Rijsw.) 5

(18)

2. Daan Kaasjager (BF.) 3,5

H-categorie (7 deelnemers)

1. Robby Kevlishvili (Prom.) 7 2. Thomas Luk (SHTV) 4 3. Cor Kanters (RSC/BP.) 4

Persoonlijke kampioenschappen meisjes

Op een zondag kwamen er 48 meisjes (vorig jaar 22) naar de Wassenaarse Jozefschool.

Groep ABC (5 deelneemsters)

1. Yvonne Ferrier (A, Botw.) 3 pt (uit 4) 2. Naomi Snikkers (B, DSC) 2,5

3. Tabitha Snikkers (C, DSC.) 2,5 4. Nancy Kirana (C, Botw.) 2 5. Henneke Gosman (A, BF.) 0

D-categorie (8 deelneemsters)

1.Olivia Meng (Botw.) 7 (uit 7) 2. Carolijn de Kok (Rijsw.) 6 3.Juliëtte Valk (Rijsw.) 4,5

E-categorie (5 deelneemsters)

1. Eline van Malssen ( - ) 5 (uit 6) 2. Saskia Los ( - ) 3,5 3. Laura Osseman ( - ) 3

F-categorie (13 deelneemsters)

1. Florine Hogendoorn (Rijsw.) 8 (uit 8) 2. Isabelle van Leeuwen ( BF.) 6 3. Francisca Holan ( - ) 6 4. Victoria Pelova (DSC.) 5,5

G-categorie (10 deelneemsters)

1. Karen Voet ( - ) 7 (uit 7) 2. Jasmijn den Dubbelden ( - ) 5,5 3. Bodil Bugge ( - ) 5

H-categorie (7 deelneemsters)

1.Anna Groenhof (BF.) 5,5 (uit 6) 2. Saba Younis (Rijsw.) 4

3. Emma Heilig ( - ) 4 4.2 Jeugdclubcompetitie

In categorie AB geen kampioenschap.

Categorie CDE werd op één dag in Zoetermeer verspeeld.

CD was een combinatiegroep met 3 C-teams (was 2) en 6 D-teams (was 5).

In de E-categorie slechts vier teams (vorig jaar 10).

(19)

C-categorie

1. Botwinnik 14 mp 25,5bp 2. Promotie 9 mp 17,5 bp 3. Bobby Fischer 6 mp 12,5 bp

D-categorie

1. Botwinnik 11 mp 22,5 bp 2. SHTV 8 mp 17 bp 3. Rijswijk 8 mp 16bp 4. Promotie 7 mp 14 bp 5. Promotie 2 5 mp 9 bp 6. Scheve Toren 2mp 6 bp.

E-categorie

1. SHTV 12mp 22 bp 2. Rijswijk 7 mp 12 bp 3. Promotie 5 mp 12 bp 4. Bobby Fischer 0 mp 2 bp.

4.3 Schoolkampioenschappen

Er is dit verslagjaar geen middelbare scholenkampioenschap gehouden.

Het kampioenschap basisonderwijs vond in twee delen in de Prins Clausschool in Zoetermeer plaats.

Teams:

Er deden 31 teams mee, die zich na diverse regionale voorronden hadden gekwalificeerd. Na 7 ronden Zwitsers wist de Nutsschool Wassenaar de eerste plaats te bemachtigen.

1. Nuts Wassenaar 12 mp 22,5 bp 2. Palet 1 Zoetermeer 11 mp 19,5 bp 3. Vijverhof Voorburg 11 mp 19 bp 4. Vrije School Zoetermeer 10 mp 17,5 bp 5. Nuts Wass.2 9 mp 17,5 bp

In deze eindstand zijn de eerste vier gelijk aan vorig jaar, zij het dat Nuts en Palet stuivertje wisselden.

Individueel

Er deden 108 spelers mee aan het individuele basisscholierenkampioenschap. Er werd gespeeld in vier ongeveer even grote groepen ingedeeld per klas.

Groep 4: 1. Robby Kevlishvili 7 (uit 7), 2. Hari Iyer 5 Groep 5: 1. Sophie Gieben 7, 2. Ewoud Schwartzenberg 6 Groep 6: 1. Olivia Meng 7, 2. Jaimy Luk 6

Groep 7: 1. Niklas Kranz 6,5 2. Ritesh Moelchand 5,5 Groep 8: 1. Roger Meng 7 2. Jaimy Soeterbroek 5 4.4 HSB-jeugdtoernooien

De Grand Prix serie

Dit jaar liep het aantal Grand Prix op van 6 naar 7. Met een totaal van precies 800 deelnemers voorzien de Grand Prix nog steeds in een behoefte.

1. 13 okt. 2007 Schaakmat Naaldwijk 96 deelnemers 2. 10 nov. 2007 Botwinnik Zoetermeer 98 deelnemers

(20)

3.(zondag)9 dec.2007 B.Fischer Wassenaar 184 deelnemers 4. 9 febr. 2008 HaegheOoievaar Den Haag 94 deelnemers 5. 1 maart 2008 Corbulo Leidschendam 118 deelnemers 6. 29 maart 2008 DSC Delft 92 deelnemers 7. 12 apr. 2008 SG.Rijswijk Delft 118 deelnemers.

Gemiddeld waren er 114 deelnemers (vorig jaar 139)

De prijswinnaars:

Cat. AB

1.Wesley van der Burg 2. Sofya Blanter cat.C

1. Freek de Kok 2. Maurice Hettfleisch 3. Floris Ephraim cat.D

1.Stijn Gieben 2. Ritesh Moelchand 3. Thomas de Ruiter cat.E

1. Olivia Meng 2. Robby Kevlishvili 3. Jaimy Luk

Grand Slamtoernooi

Dit jaar slechts één Grand Slam in de HSB-regio. SG.Rijswijk trok bij een Grand Slam 20 deelnemers, die in een weekend 6 ronden afwerkten. Winnaar was Roger Meng (Botwinnik).

In de kerstvakantie was er ook een Grand Slam in Leiderdorp met 69 deelnemers. Maarten van Zetten (Prom.) won de kopgroep met 5 uit 6. In groep 3 won Winston van Ee (Rijswijk) met 6 uit 6.

Liers herfsttoernooi

In de oktobervacantie deden er 40 jeugdspelers mee aan het Lierse herfsttoernooi, dat altijd op een donderdag plaats vindt. In de hoogste groep won Michaël Claushuis (B.Fischer) met 4 uit 5, vlak voor Rogier Zoun (Botw.) en Igor Damen (Voorschoten) 3,5.

Groene Hart Cup

Al enige jaren organiseert de schaakclub Berkel en Roodenrijs een jeugdviertallencompetitie op een zevental vrijdagavonden. Er deden 24 teams van 14 clubs uit HSB, RSB en LSB mee. Van de Haagse schaakbond drie teams van SHTV, één van de Pionnetjes Schiedam en één van de Nutsschool Wassenaar. SHTV.1 eindigde als derde. KlimOp uit Capelle a.d.IJssel won de competitie.

4.5 Trainingen

Het Servicepunt West verzorgde weer de trainingen in de drie Zuidhollandse regionale bonden.

(21)

4.6 Landelijke toernooien en kampioenschappen

NK ABC te Venlo

In de A-categorie werd Chiel van Oosterom derde met 6,5 uit 9. Christov Kleijn werd tiende met 5 pt en Joram op den Kelder 16e met 4,5 pt en Pauline van Nies 25e met 3 pt. Bij de meisjes eindigde Yvonne Ferrier als 7e met 3,5 uit 9.

In de B-categorie werd Vincent Blom achtste met 5 – 9 en Maurice Manoch 25ste met 2,5 pt.

Bij de B-meisjes Naomi Snikkers achtste met 4,5 pt.

In de C-categorie Julian van Overdam zesde met 6 – 9 en Arthur Pijpers 9e met 5 pt. Marco Kirana 13e met 4,5 en Thom Beeren 19e met 4 pt. Bij de C-meisjes Nancy Kirana zesde met 5 – 9 en Tabitha Snikkers 11e met 3 – 9.

NK D te Rijswijk

In het hemelvaartsweekend organiseerde de HSB dit driedaagse evenement voor 80 spelers.

Bij de jongens goede klasseringen voor Roger Meng (2e met 7 uit 9) en Jan van Overdam (3e met 6,5). Beiden waren niet opgewassen tegen Stefan Beukema, die met 9 punten een 100% scoorde.

Stijn Gieben werd 14e met 5,5 pt. en Jaimy Soeterbroek 39e met 3,5 pt. De pas 7-jarige Robby Kevlishvili werd 47ste met 2,5 pt.

Bij de meisjes werd Olivia Meng 12e met 5 punten. Carolijn de Kok 18e met 4 pt.

NK E te Waalwijk

In Waalwijk vond het Nederlands kampioenschap E plaats.In de meisjesgroep won Olivia Meng met 7,5 uit 9. Bart Holterman eindigde met 5 uit 9 als 20ste en Jaimy Luk met 4 uit 9 als 31ste.

NK FGH te Gouda

In de F-categorie werd Max Kanbier 13e met 4,5 uit 7 en Floris Brulleman 24e met 4 pt.

Sophie Gieben en Timothy Lelieveld haalden 3 punten en Florine Hogendoorn 2,5.

In de G-categorie deelden Pim Hulshof en Marius Kielhofer met 2 punten de 34ste plaats.

In de H-categorie was Robby Kevlishvili met 7 uit 7 oppermachtig. Cor Kanters werd 7e met 4,5 punt.

NK. Rapid te Eindhoven

In de universiteit van Eindhoven waren er 375 deelnemers, spelend per geboortejaar van 1987 tot 1999. Vijf HSB-ers wisten in de topdrie te eindigen: Ruben s’Jacob (3e 1992), Marco Kirana (2e 1995), Roger Meng (1e 1996), Stijn Gieben (3e 1997) en Olivia Meng (2e 1998 en beste meisje).

Ook Merel Schoonman werd meisjeskampioene (1988).

Huttontoernooi te Den Bosch

Op zaterdag 27 oktober 2007 was er in Den Bosch het Huttontoernooi tussen regionale bonden, dat al 50 jaar bestaat. Er deden 11 bonden mee met teams van 20 spelers, verdeeld over de 5 leeftijdscategorieën A t/m. E, per groep 4 spelers. De HSB eindigde als 10de met 27 punten uit maximaal 80. Aan bord één speelde Maarten van Zetten (1,5 uit 4). Topscorers waren Roger Meng 4 uit 4, zuslief Olivia Meng 3 - 4 en Ritesh Moelchand 3 pt (uit 3).

KNSB-Jeugdclubcompetitie te Baarn

Al vijf jaar gaat de strijd in de AB-categorie aan de top tussen Zukertort Amstelveen, HMC.Den Bosch en Bobby Fischer. Na de trilogie (eerste van 2003/04 t/m. 2005/06) en tweede plaats vorig jaar moest B.Fischer nu met een derde plaats (12 mp) genoegen nemen.

In de C-categorie finishte Botwinnik als 17de met 7 mp en Bobby Fischer als 20ste met 6 mp. In de D-categorie won Botwinnik de titel met 16 mp. De Zoetermeerders hadden meer bordpunten (29 om 26,5) dan De Toren Arnhem. Persoonlijke scores: Roger Meng 8,5 uit 9, Marco Kirana

(22)

8,5 uit 9, Jaimy Soeterbroek 6 uit 9 en Rogier Zoun ook 6 uit 9. Bobby Fischer deed het ook aardig met een vierde plaats (12 mp., topscorer Jan van Overdam met 9 uit 9).

In de Promotieklasse ZuidWest wisten Botwinnik (5e met 8 mp) en Promotie (8ste met 0 mp.) de sprong naar de Meesterklasse niet te maken.

KNSB-jeugdclubcompetitie E te Naaldwijk

Er deden 38 teams mee. Bobby Fischer eindigde laag met 3 matchpunten als 36ste, en Rijswijk nog lager: 37ste met 2 mp. SHTV en Promotie waren verhinderd.

NK Rapid voor teams te Mierlo

Er deden 107 viertallen mee aan het NK Rapid voor teams in Mierlo.

In de A-categorie nam Bobby Fischer revanche voor de derde plaats in Baarn en werd eerste voor HMC en Zukertort. In de D-categorie maakte Botwinnik het succes compleet door eveneens de eerste plaats te pakken, voor SVBD uit België en De Toren Arnhem.

Overige HSB-teams: Botwinnik 7e in A en 8e in C, SHTV 12e in D en 10e in E.

NK snelschaken te Akkrum

Van de tien te vergeven titels ging er een naar de HSB: Merel Schoonman werd

meisjeskampioene in de A-categorie. Eveneens in de A-categorie deelden Joram op den Kelder en Maarten van Zetten de tweede plaats. Danny de Ruiter (BF.) werd derde in de B-categorie. In de C-cat. was Thom Beeren (Botw.) de beste HSB-er met een 14de plaats. In de D-categorie eindigde Roger Meng als tweede. Hij zat er dicht bij en verloor een beslissingswedstrijd om de eerste plaats tegen Zyon Kollen. Stijn Gieben werd 4e in de E-categorie.

NK Basisscholen, Royal Haskoning te Nijmegen

Zowel de Nutsschool (3 matchpunten) als het Palet (4 matchpunten) kwamen niet door de voorrondepoules.

Open NK, Euro-chess tournament te Hengelo

In de Young mastersgroep deelden Chiel van Oosterom en Anish Giri met 5,5 uit 9 de vierde plaats. Pauline van Nies haalde 3 punten.

In de A-categorie kwam Christov Kleijn (BF.) een half puntje tekort. Met 6,5 uit 9 eindigde hij achter drie koplopers. Danny de Ruiter werd met 5 punten 24ste. Hugo van Diepen haalde 3 punten.

In de B-groep won Vincent Blom met 7,5 uit 9 op weerstandspunten de eerste plaats. Maurice Manoch werd 29ste met 5 punten.

In de C-groep eindigden Roger Meng met 7 punten als vierde en Marc van der Ham met 5,5 punt als negentiende. Freek de Kok (Rijsw.) haalde 3 punten.

In de D-categorie was Olivia Meng met 6,5 uit 13 (40ste) de beste HSB-er.

In de E-groep eindigde Robby Kevlishvili met 9 uit 13 als vierde.

Namens het bestuur van de HSB, Eric van der Marel

Jeugdleider

(23)

5). Financieel verslag

5.1 Toelichting

Na het seizoen 2003-2004, waarin het ledental nog een minimale stijging vertoonde, is dit seizoen 2007-2008 het vierde seizoen op rij waarin sprake is geweest van een forse daling van het ledental. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de senioren en in mindere mate bij de aspiranten/pupillen. Vorig seizoen was dat overigens andersom. De totale daling van het ledental is echter sterk teruggelopen van 7,7% (110) in het seizoen 2006-2007 naar 3,7% (62) in het seizoen 2007-2008. De hoop op een afvlakking van de daling is dus niet tevergeefs geweest.

Het beschikbare budget van de HSB van € 7.500 is, na de afdracht aan de KNSB, € 225 lager dan in het seizoen 2006-2007. Het verslagjaar kan echter worden afgesloten met een fors positief resultaat, deels door een zuinig beleid en deels, naar moet worden aangenomen, door afnemende activiteiten. Onderzoek moet uitwijzen of dit laatste klopt.

Het bedrag van de ‘nog te ontvangen contributies’ heeft evenals vorig seizoen een aanvaardbare hoogte. Wel is het goed er op te wijzen dat de contributie-inning en afdracht aan de KNSB achteraf plaats vindt. Elk kwartaal dient ca € 8.700 te worden afgedragen. De inzet van de penningmeesters van de verenigingen is daarvoor onmisbaar. De penningmeester van de HSB heeft ook dit seizoen alle medewerking gehad van de financieel verantwoordelijken, waarvoor hij zeer erkentelijk is.

5.2 Balans

BALANS PER 1 JULI 2007 EN 30 JUNI 2008

BEZITTINGEN SCHULDEN

01-07-07 30-06-08 01-07-07 30-06-08

1 Geldmiddelen 13.523 18.975 4 Nog te betalen 1.527 2.232

2 Voorraden Reserves

Examens/diploma's 566 372 5 Materiaal 73 529

6 NK 12 312 0

7 Huttontoernooi 800 1.000

8 ZH-kampioenschap 300 159

3 Nog te ontvangen Reserves totaal 1.485 1.688

Contributies 4.377 3.946

KNSB 1.650 0

Overig 978 847 9 Vermogen 18.082 20.220

21.094 24.140 21.094 24.140

Toelichting op de balans

De beschikbare geldmiddelen zijn voor een belangrijk deel nodig voor de tijdige afdracht van de KNSB-contributie. Een reserve is ook nodig voor de toekomstige aanschaf van nieuwe klokken, want door een intensief gebruik van de huidige voorraad digitale klokken treedt er nogal wat slijtage op. Twee jaar geleden zijn 16 klokken gerepareerd en de administratie is er op gericht vast te kunnen stellen of er klokken zijn die voor de tweede keer moeten worden nagekeken.

Gezien de kosten is dat misschien niet verstandig. Te zijner tijd kunnen in plaats daarvan nieuwe klokken van een betere kwaliteit worden aangeschaft. Een paar jaar geleden is nieuw schaakmateriaal aangeschaft en toen is de reservering uitgeput, zodat momenteel de reserve nog beperkt is. Het vermogen op 1 juli 2008 heeft een verantwoorde omvang. Er is voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de subsidiëring van

(24)

trainingen en opleidingen. De reserve voor het NK 12 is dit seizoen uitgeput. Met de KNSB is overleg geopend over de mogelijkheden en wenselijkheid van sponsors. Het Zuid-Holland Bekerkampioenschap is dit seizoen voor rekening gekomen van de HSB. Gezien de beperkte uitgaven is de jaarlijkse toevoeging aan de reserve achterwege gelaten.

TOELICHTENDE CIJFERS OP DE BALANS PER 1 JULI 2007 EN PER 30 JUNI 2008

1 Geldmiddelen

GIROrekening 10.292 654

RENTE(MEER)rekening 69 18.321

LEEUWrekening 472 0

STERrekening 2.690 0

Totaal van de geldmiddelen 13.523 18.975

2 Voorraden

examens & diploma's 566 372

Totaal voorraden 566 372

3 Nog te ontvangen

Contributies 4.377 3.946

KNSB 1.650 0

Overig nog te ontvangen 978 847

Totaal te ontvangen 7.005 4.793

4 Nog te betalen

Nog af te rekenen 1.527 2.232

Totaal nog te betalen 1.527 2.232

Reserve schaakmateriaal

Reserve per 1-7-2006 / 1-7-2007 -413 74

Inkoop/onderhoud -270 -145

Verhuur ed. 156

-114 -145

Reservering conform begroting 600 600

Reserve schaakmateriaal per 30-6-2007 / 30-6-2008 73 529

6 Reserve NK 12 jaar

Per 1-7-2006 / 1-7-2007 1.084 312

Bijdrage KNSB 1.650 1.650

Bijdrage HSB 450 450

Extra bijdrage HSB 77

Overige baten (per saldo) -29 21

Totaal 2.071 2.197

3.155 2.509

Huur zalen en tafels 1.640 1.810

Programmaboeken en toernooiboeken 469 153

Prijzen en pennen 125 280

Organisatie 608 267

Totaal -2.843 -2.509

Reserve NK 12 jaar per 30-6-2007 / 30-6-2008 312 0

7 Huttontoernooi

Per 1-7-2006 / 1-7-2007 600 800

Reservering conform begroting 200 200

Reseve Huttontoernooi 1-7-2007 / 30-6-2008 800 1.000

8 Zuid Holland kampioenschap

Per 1-7-2007 / 1-7-2008 200 300

Reservering conform begroting 100 0

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :