WAFELMAKER - WAFELEISEN - GAUFRIER - WAFFLEMAKER

Hele tekst

(1)

WAFELMAKER - WAFELEISEN - GAUFRIER - WAFFLEMAKER

GEBRUIKSAANWIJZING - GEBRAUCHSANLEITUNG MODE D’EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL

(2)

NEDERLANDS

DEUTSCH

FRANÇAIS

Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afval- verwerkingsafdeling van uw gemeente.

Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle.

Les petits appareils domestiques doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage.

Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

OMSCHRIJvING vAN HET APPARAAT PAGINA 3 1. vEILIGHEIDSvOORSCHRIfTEN PAGINA 3

2. INLEIDING PAGINA 4

3. vOOR HET EERSTE GEBRUIK PAGINA 4

4. WAfELS MAKEN PAGINA 4

5. REINIGING & ONDERHOUD PAGINA 5

6. vRAAG & ANTWOORD PAGINA 5

7. RECEPTEN PAGINA 5

GARANTIE & SERvICE PAGINA 18

ENGLISH

DESCRIPTION Of THE APPLIANCE PAGE 15

1. SAfETy INSTRUCTIONS PAGE 15

2. INTRODUCTION PAGE 16

3. BEfORE fIRST USE PAGE 16

4. MAKING WAffLES PAGE 16

5. CLEANING & MAINTENANCE PAGE 16 6. fREqUENTLy ASKED qUESTIONS PAGE 17

7. RECIPES PAGE 17

DéfINITION DE L’APPAREIL PAGE 11

1. CONSIGNES DE SéCURITé PAGE 11

2. INTRODUCTION PAGE 12

3. POUR LA PREMIÈRE UTILISATION PAGE 12 4. UTILISATION DE vOTRE GAUfRIER PAGE 12 5. NETTOyAGE & ENTRETIEN PAGE 13 6. qUESTION & RéPONSE PAGE 13

7. RECETTES PAGE 13

GARANTIE & SERvICE PAGE 19 BESCHREIBUNG DES GERäTS SEITE 7

1. SICHERHEITSHINWEISE SEITE 7

2. EINLEITUNG SEITE 8

3. vOR DER INBETRIEBNAHME SEITE 8

4. WAffELN ZUBEREITEN SEITE 8

5. REINIGUNG & PfLEGE SEITE 9 6. fRAGEN & ANTWORTEN SEITE 9

7. REZEPTE SEITE 9

GARANTIE & SERvICE SEITE 18

(3)

5.

NEDERLANDS

• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.

• Let op! Vermijd het aanraken van de metalen delen.

Deze worden heet tijdens het gebruik.

• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.

• Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen.

• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.).

• Zorg er altijd voor dat het apparaat op een

hittebestendige vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis.

• Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.

• Plaats niets op of onder het apparaat tijdens het gebruik.

• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is.

Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst.

In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen.

Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden.

verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het

3

1 | VeiLigheiDsVoorschriften

apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.

• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.

• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.

Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische

apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen en er niet mee kunnen spelen.

• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruiken van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, moet u de knop in de ‘STOP’ stand draaien en de stekker uit het stopcontact verwijderen.

• verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer.

• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

• Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom kan zijn opgetreden.

• Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de beveiliging in het apparaat kan duiden op een defect, dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.

• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit 1. Regelknop met LED lampjes

2. Wafelplaat - onder 3. Wafelplaat - boven 4. Handgreep 5. Dekselsluiting 6. Snoeropbergvak

5.

3.

1.

2.

4.

6.

1.

(4)

voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de wafelmaker voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden.

Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport.

Plaats de wafelmaker op een vlakke stabiele ondergrond die hittebestendig is.

Reinig de buitenkant van de wafelmaker en de wafelplaten enkel met een licht vochtige doek en droog alles goed met een droge doek.

Controleer, voordat u de stekker in een randgeaarde wandcontactdoos steekt, of de netspanning overeenkomt met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Zorg dat uw wafelbeslag klaar is. U kunt uw eigen recept gebruiken of een recept dat u verderop in deze gebruiksaanwijzing vindt.

• Kies de gewenste bruiningsgraad. Draai de regelknop met de klok mee op de gewenste stand - light, medium of dark, respectievelijk licht, middel of donker.

• Verwarm de wafelmaker voor. Tijdens het

voorverwarmen, zullen de lampjes tussen ‘STOP’ en de gekozen bruiningsgraad stuk voor stuk oplichten. Zodra de lampjes de gekozen bruiningsgraad bereiken, zal het belsignaal klinken. Uw wafelmaker is nu klaar om wafels te bakken.

• giet beslag in de wafelmaker. Open het deksel van de wafelmaker met behulp van een ovenwant en giet voldoende wafelbeslag in de onderste wafelplaat, ongeveer twee soeplepels. Gebruik een kunststof of houten spatel om het beslag gelijkmatig over de onderste plaat te verdelen. Sluit het deksel.

Let op: het is niet nodig om de wafelplaten in te smeren met boter of olie, zelfs niet voor het eerste gebruik.

Let op: wanneer u het beslag op de wafelplaat giet en wanneer u de wafels uit het apparaat verwijdert, adviseren wij u de handgreep vast te houden met een ovenwant zodat het deksel niet per ongeluk dicht kan klappen.

Tijdens het bakken van de wafels zullen de LED lampjes stuk voor stuk aan gaan totdat de gekozen

bruiningsgraad bereikt is. Zo weet u precies wanneer de wafels klaar zijn zonder dat u het deksel hoeft te openen. De wafels worden sneller en gelijkmatig bruin.

• De wafels zijn klaar. Wanneer de wafels klaar zijn, zal het belsignaal klinken. Open het deksel en verwijder de wafels voorzichtig met een hittebestendige kunststof of houten spatel.

Als u klaar bent met bakken, draait u de knop terug naar

‘STOP’ en verwijdert u de stekker uit het stopcontact.

onder in water.

• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.

Met deze wafelmaker kunt u vier vierkante Belgische wafels maken.

Opti-heat systeem:

Dit bestaat uit centraal gepositioneerde verwarmingselementen en aluminium onderplaten en garandeert een gelijkmatige verwarming van de wafelplaten. Uw wafels worden gelijkmatig bruin met een dunne korst en een heerlijke zachte binnenkant.

Unieke LED verlichting:

Laat de voortgang van het bakken zien zonder dat het deksel geopend hoeft te worden. De lampjes zullen, afhankelijk van de ingestelde stand, tijdens het bakken stuk voor stuk oplichten totdat de stand bereikt is die u heeft ingesteld.

Anti-aanbaklaag:

De wafelplaten zijn voorzien van een speciale anti- aanbaklaag. Door deze laag hoeft u de platen niet in te smeren met boter of olie voor het bakken. U kunt de wafels eenvoudig verwijderen zodra deze klaar zijn. De wafelplaten zijn eenvoudig te reinigen met een vochtige doek.

Timer:

voor uw veiligheid zal de wafelmaker na 60 minuten automatisch uitschakelen. Als u veel wafels aan het maken bent en de wafelmaker moet langer aanblijven dan draait u de knop op ‘STOP’ en daarna kunt u het apparaat weer inschakelen.

Handige dekselsluiting:

De wafelmaker is voorzien van een dekselsluiting. Deze sluiting zorgt ervoor dat de wafelmaker gesloten blijft. Zo kunt u het apparaat eenvoudig verplaatsen en zelfs rechtop opbergen.

3 | Voor het eerste gebruiK

4 | wafeLs maKen

2 | inLeiDing

(5)

Basis-recept voor Belgische wafels 100 gram boter

½ liter melk 10 gram bakpoeder 75 gram witte basterdsuiker 300 gram bloem

2 eieren mespuntje zout poedersuiker

Zorg dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn.

Klop de boter in een grote kom met de basterdsuiker en het zout schuimig. Meng één voor één de eieren erdoor.

Roer nu beetje bij beetje de helft van de melk erdoor.

Meng het bakpoeder met de bloem, zeef het boven het eimengsel en spatel de bloem er doorheen. voeg al roerend de rest van de melk toe.

verwarm het wafelijzer voor en volg de aanwijzingen in hoofdstuk 4 ‘Wafels maken’. Neem ze uit de wafelmaker als ze klaar zijn en bestrooi ze royaal met de poedersuiker.

Volkoren wafels 125 gram bloem 250 gram volkorenmeel 50 gram havervlokken 1 eetlepel maismeel

2 eetlepels bruine basterdsuiker 1½ theelepel bakpoeder

½ theelepel zout 250 ml halfvolle melk 50 ml magere yoghurt 1 eetlepel zonnebloemolie 1 groot ei, geklopt

Zorg dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn.

Mix in een grote kom de bloem, meel, havervlokken, bruine basterdsuiker, bakpoeder en zout goed door elkaar.

Mix in een andere kom de melk, yoghurt, olie en het ei goed door elkaar. voeg het vloeibare mengsel toe aan het bloemmengsel. Roer totdat het beslag dik en glad is.

verwarm het wafelijzer voor en volg de aanwijzingen in hoofdstuk 4 ‘Wafels maken’. Neem ze uit de wafelmaker als ze klaar zijn en maak één van de volgende toppings om het geheel af te maken.

Fruitige noten topping (2 pers.) 1 kop gesneden aardbeien 1 kop bosbessen

¼ kop geroosterde pecannoten

½ kop honing

Doe alle ingrediënten in een steelpan en verwarm het goed. Schenk de warme topping over de wafels en serveer direct.

Sinaasappel Ahorn siroop (voor 6 tot 8 wafels) 1 kop echte ahornsiroop

3 eetlepels boter

de rasp van een navelsinaasappel het sap van een ½ navelsinaasappel

Doe alle ingrediënten in een steelpan en verwarm het op een middelmatig vuur. Schenk de warme topping over de wafels en serveer direct.

Controleer vóór het schoonmaken en/of opbergen of de regelknop op ‘STOP’ staat en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd. Zorg ervoor dat de wafelmaker helemaal is afgekoeld voordat u deze reinigt of opbergt.

Reinig de behuizing en de wafelplaten met een schone licht vochtige doek.

metalen spatels kunnen de anti-aanbaklaag beschadigen. gebruik dus alleen hittebestendige kunststof of houten spatels.

gebruik voor reiniging van de wafelmaker nooit agressieve schoonmaak- of schuurmiddelen.

De wafelmaker nooit afspoelen onder de kraan of onderdompelen in water.

voor het opbergen van de wafelmaker schuift u de dekselsluiting op slot zodat de wafelmaker goed gesloten is. U kunt het snoer opbergen in de daarvoor bestemde ruimte aan de onderkant van het apparaat. Berg het apparaat eventueel rechtop in een kast.

De wafels die ik heb gemaakt zijn meer rond dan vierkant aan de randen. Wat is er gebeurd?

Waarschijnlijk heeft u onvoldoende beslag gebruikt.

Wij adviseren u ongeveer twee soeplepels per keer te gebruiken. Het is mogelijk dat u in het begin moet experimenteren om de wafels te krijgen zoals u ze wilt.

Gebruik alleen een hittebestendige kunststof of houten spatel om het beslag gelijkmatig te verdelen over de onderste plaat zodat ook alle hoeken gevuld zijn. Dit zorgt ervoor dat elke wafel goed gebakken wordt.

Mijn wafels plakken vast aan de plaat. Wat het ik fout gedaan?

Zorg ervoor dat u de wafelmaker voorverwarmt voordat u het beslag er in doet. Draai de regelknop op de gewenste bruiningsgraad en wacht totdat de LED-lampjes tussen

‘STOP’ en de geselecteerde bruiningsgraad branden en het belsignaal klinkt.

Als ik twee wafels wil bakken in plaats van vier, kan ik dan de wafelmaker voor de helft vullen?

Ja, gebruik de helft van het beslag en giet dit over een helft van de onderste wafelplaat.

Is het belangrijk dat ik het recept uit de

gebruiksaanwijzing opvolg of kan ik ook eigen recepten gebruiken?

Gebruik uw eigen favoriete recept en probeer er eens een uit de gebruiksaanwijzing. We hebben enkele recepten die u gegarandeerd lekker zult vinden.

Wafels kunnen bij het ontbijt, de lunch of als dessert gegeten worden.

5

6 | Vraag & antwoorD

5 | reiniging & onDerhouD 7 | recepten

(6)

Appel topping (voor 4 wafels)

2 koppen grof gesneden, geschilde appels 2 theelepels citroensap

4 eetlepels boter 125 ml water

kaneel en suiker naar smaak toevoegen voeg de stukjes appel en het citroensap bij elkaar.

verwarm een koekepan op een middelmatig vuur. Doe de boter in de pan. Wanneer de boter bruist, voegt u de stukjes appel en kaneel toe. Bak het gedurende 3 à 4 minuten. Tijdens het bakken af en toe roeren.

Los de suiker op in het water en voeg het toe aan het appelmengsel in de pan. Kook het geheel 3 tot 4 minuten extra totdat de appels zacht zijn en de vloeistof stroperig is geworden. Af en toe roeren. Schenk de warme topping over de wafels en serveer direct.

Andere toppings kunnen natuurlijk slagroom zijn, een mengsel van fruit, chocolade of een combinatie hiervan.

Eet smakelijk!

(7)

DEUTSCH

• Lesen sie diese gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor sie das gerät in betrieb nehmen und heben sie diese für den späteren gebrauch auf.

• Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.

• achtung! Das gerät, insbesondere teile aus metall, können während des betriebs heiß werden.

• Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf den Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

• Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen, einklemmen oder herunterhängen lassen. Kabel vor Hitze und feuchtigkeit schützen!

• Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.

• Stellen Sie das Gerät weder auf/ noch in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes auf. Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbares Material, z.B einem Rollo oder einem vorhang.

• Stellen Sie das Gerät so auf, dass es auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständige fläche steht.

• Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

• Setzen Sie während dem Gebrauch nichts unter oder auf das Gerät.

• Gebrauchen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder der Apparat beschädigt ist, wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, es gefallen oder auf eine andere Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihren Inventum Service-Partner.

Tauschen Sie niemals den Stecker oder das Netzkabel selbst aus. Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich durch autorisierte Werkstätten ausgeführt werden. fehlerhafte Reparaturen können für den Gebraucher erhebliche folgen haben. verwenden Sie das Gerät nie mit Zubehörteilen, die nicht durch den fabrikanten empfohlen oder geliefert wurden.

• Den Netzstecker nicht an der Leitung, mit dem Gerät oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

7

1 | sicherheitshinweise

• Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder verstehen die Gefahren nicht, die beim Betrieb von elektrischen Geräten entstehen können. Lassen Sie deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von elektrischen Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie elektrische Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.

• Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Hilfsbedürftige, kleine Kindern und/ oder Personen, die keine Erfahrung oder Kenntnis haben im Umgang mit elektrischen Geräten, bestimmt. Es sei denn, sie werden durch eine Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, begleitet und in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen.

• Drehen Sie die Bräunungsknopf auf ‘STOP’ um das Gerät aus zu schalten und ziehen den Stecker aus der Steckdose wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird.

• falls Sie ein verlängerungskabel benutzen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung gleich oder höher ist als die des Gerätes und dass Sie ein geerdetes Kabel verwenden.

• Bei definitiver Außerbetriebsetzung eines derartigen Gerätes wird empfohlen, es funktionsuntüchtig zu machen, indem man das versorgungskabel durchschneidet nachdem der Netzstecker vom Stromnetz getrennt wurde. Bringen Sie Ihr Gerät zur entsprechenden Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.

• Wenn das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht funktioniert, kann dies auf die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter im elektr. verteilerschrank zurückzuführen sein. vielleicht ist der Stromkreis überlastet, oder es gab einen fehlerstrom.

• versuchen Sie im falle einer Störung oder eines Defekts nie, das Gerät selbst zu reparieren; wenn die Sicherung des Gerätes ausgelöst wurde, kann dies auf einen Defekt im Heizsystem zurückzuführen sein, welcher nicht durch das Herausnehmen oder Ersetzen der Sicherung behoben werden kann. Es dürfen

5.

1. Bräunungsknopf mit LED Lampe 2. Waffelplatten - unten 3. Waffelplatten - oben 4. Handgriffe 5. Deckelverschluss 6. Kabelfach

5.

3.

1.

2.

4.

6.

1.

(8)

Entfernen Sie das verpackungsmaterial (Plastiksäcke, Styropor und Karton) und bewahren Sie es unzugänglich für Kinder auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der verpackung genommen wurden. Prüfen Sie, dass während des Transports kein sichtbarer Schaden am Gerät entstanden ist.

Stellen Sie das Waffeleisen auf eine ebene, stabile und hitzebeständige fläche.

Reinigen Sie die Außenseite des Waffeleisens mit einem leicht feuchten Tuch und trockenen Sie das Gerät anschließend mit einem trocknen Tuch ab.

Kontrollieren Sie bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannungsangabe übereinstimmt.

Bereiten Sie den Waffelteig vor. Sie können Ihr eigenes Rezept benutzen oder eines der Rezepte, die Sie im Anhang dieser Gebrauchsanleitung finden.

• wählen sie den gewünschten bräunungsgrad. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Stand - LIGHT, MEDIUM oder DARK (hell, mittel, dunkel).

• wärmen sie das waffeleisen vor. Während dem vorwärmen leuchtet die Beleuchtung zwischen “STOP”

und dem gewünschten Bräunungsgrad nach und nach auf. Sobald die optimale Temperatur erreicht ist ertönt ein Klingelsignal. Ihr Waffeleisen ist nun

gebrauchsfertig.

• gießen sie den teig in das waffeleisen. Öffnen Sie mit Hilfe eines Topflappens den Deckel des Waffeleisens und gießen Sie genügend Teig auf die untere Waffelplatte, etwa zwei Suppenlöffel. verteilen Sie mit einer Spachtel aus Holz oder Kunststoff den Teig gleichmäßig auf der Platte. Schließen Sie den Deckel.

Achtung: Es ist nicht notwendig, die Waffelplatten mit Butter oder Öl einzufetten. Auch nicht vor dem ersten Gebrauch.

Achtung: Halten Sie den Deckel mit einem Topflappen fest wenn Sie Teig auf die Waffelplatten gießen oder wenn Sie die fertig gebackenen Waffeln entnehmen.

So kann der Deckel nicht versehentlich zu fallen.

Während dem Backen der Waffeln leuchten nach und nach die LED Lämpchen auf, bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist. So wissen Sie genau wann die Waffeln fertig sind ohne dass Sie den Deckel öffnen müssen. Die Waffeln werden schneller und gleichmäßig braun.

• Die waffeln sind fertig. Sobald die Waffeln fertig sind ertönt ein Klingelsignal. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die Waffeln vorsichtig mit einem hitzebeständigen Kunststoff- oder Holzspachtel.

Drehen Sie den Knopf zurück auf “STOP” und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose sobald Sie mit dem Backen fertig sind.

ausschliesslich Original-Ersatzteile verwendet werden.

• tauchen sie das gerät, das netzkabel oder den stecker niemals in wasser.

• Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Wird es nicht ordnungsgemäß, (halb)professionel oder entgegen den Anweisungen dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie und Inventum übernimmt keine Haftung für eingetretene Schäden.

Mit diesem Waffeleisen können Sie viereckige Waffeln zubereiten.

Opti-heat System:

Bei dem Opti-heat System handelt es sich um zentral positionierte Heizelemente mit Unterplatten aus Aluminium. Dadurch wird eine gleichmäßige Erwärmung der Waffelplatten garantiert. Ihre Waffeln werden gleichmäßig braun. Dank diesem System erhalten Ihre Waffeln eine dünne Kruste und von innen sind sie butterweich.

Einzigartige LED-Beleuchtung:

Diese Beleuchtung zeigt Ihnen den Backvorgang an ohne dass der Deckel geöffnet werden muss. Die Beleuchtung leuchtet, abhänging vom eingestellten Bräunungsgrad, während dem Backen nach und nach auf bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.

Antihaftbeschichtung:

Die Waffelplatten verfügen über eine speziale Antihaftbeschichtung. Ein vorheriges Einfetten mit Butter oder Öl ist daher nicht nötig. Die abgekühlten Waffelplatten können einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Timer:

Zu Ihrer Sicherheit schaltet sich das Waffeleisen automatisch nach 60 Minuten aus. Wenn Sie viele Waffeln backen und das Waffeleisen länger an bleiben muss drehen Sie den Knopf auf “STOP”. Schalten Sie dann das Gerät wieder an.

Handlicher Deckelverschluss:

Das Waffeleisen verfügt über einen Deckelverschluss. Dieser verschluss sorgt dafür, dass das Waffeleisen verschlossen bleibt. So können Sie das Gerät einfach weg räumen und sogar vertikal lagern.

3 | Vor Der inbetriebnahme

4 | waffeLn zubereiten

2 | einLeitung

(9)

9 Kontrollieren Sie vor dem Reinigen und/oder dem

Aufbewahren, ob der Knopf auf “STOP” steht und dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Achten Sie darauf, dass das Waffeleisen vollständig abgekühlt ist bevor Sie es reinigen oder es aufbergen. Reinigen Sie das Gehäuse und die Waffelplatten mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch.

spachteln aus metall können die antihaftbeschichtung beschädigen. benutzen sie deshalb nur hitzebeständige Kunststoff- oder holzspachteln.

gebrauchen sie für die reinigung des apparates nie aggressive spül- oder scheuermittel.

Das gerät nie unter laufenden wasser reinigen oder in wasser eintauchen.

Schließen Sie zum Aufbewahren des Waffeleisens den Deckelverschluss, so dass das Waffeleisen gut verschlossen ist. Das Kabel kann in dem dafür vorgesehenen Kabelfach an der Unterseite des Apparates verstaut werden. Bergen Sie das Gerät, ggf. vertikal, auf.

Die Waffeln die ich gebacken habe sind mehr rund als viereckig.

Wahrscheinlich haben Sie zu wenig Teig verwendet.

Wir raten Ihnen, ungefähr zwei Suppenlöffel Teig pro Backvorgang zu gebrauchen. Es ist möglich, dass Sie anfangs ein wenig experimentieren müssen um die Waffeln so zu bekommen wie Sie es wollen. Benutzen Sie einen hitzebeständigen Spachtel aus Kunststoff oder aus Holz um den Teig gleichmäßig auf der Waffelplatte zu verteilen, so dass auch alle Ecken gefüllt sind.

Meine Waffeln kleben an der Waffelplatte fest. Was habe ich falsch gemacht?

Wärmen Sie das Waffeleisen vor bevor Sie Teig in das Waffeleisen füllen. Drehen Sie den Knopf auf den gewünschten Bräunungsgrad und warten Sie bis die LED Lämpchen zwischen “STOP” und dem gewählten Stand leuchten und der Klingelsignal ertönt.

Wenn ich an Stelle von vier Waffeln nur zwei Waffeln backen will - kann ich dann das Waffeleisen nur bis zur Hälfte füllen?

Ja, verwenden Sie die Hälfte des Teiges und gießen diesen über die Hälfte der unteren Waffelplatte.

Ist es wichtig, das Rezept aus der Gebrauchsanleitung zu verwenden oder kann ich auch mein eigenes Rezept gebrauchen?

verwenden Sie Ihr Lieblingsrezept und probieren Sie einmal eines aus dieser Gebrauchsanleitung. Wir haben einige Rezepte, die Sie garantiert auch lecker finden.

Waffeln können zum frühstück, mittags oder als Dessert gegessen werden.

Belgische Waffeln 100 Gramm Butter

½ Liter Milch 10 Gramm Backpulver 75 Gramm Zucker 300 Gramm Mehl 2 Eier Prise Salz Puderzucker

Sorgen Sie dafür, dass alle Zutaten auf Zimmertemperatur sind. Rühren Sie ein einer großen Schale den Butter, den Zucker und das Salz schaumig. fügen Sie nacheinander die Eier hinzu. Die Hälfte der Milch langsam dazu mischen.

Sieben Sie das mit Backpulver vermischte Mehl über den Teig und heben Sie dieses unter. fügen Sie die restliche Milch rührend hinzu. Wärmen Sie das Waffeleisen vor und folgen Sie den Hinweise im Kapitel 4 ‘Waffeln zubereiten’. Die Waffeln aus die Waffeleisen nehmen und mit Puderzucker bestreuen.

Vollkorn Waffeln 125 Gramm Mehl 250 Gramm vollkornmehl 50 Gramm Haferflocken 1 Esslöffel Maismehl 2 Esslöffel braunen Zucker 1½ Teelöffel Backpulver

½ Teelöffel Salz 250 ml Milch

50 ml mageren Joghurt 1 Esslöffel Sonnenblumenöl 1 großes Ei, geschlagen

Sorgen Sie dafür, dass alle Zutaten auf Zimmertemperatur sind. Mischen Sie in einer großen Schale das Mehl, die Haferflocken, den Zucker, das Backpulver und das Salz.

Mischen Sie in einer anderen Schale die Milch, den Joghurt, das Öl und das Ei. Gießen Sie das flüssige Gemisch zu dem Mehlgemisch. quirlen Sie es bis es dick und glatt ist.

Wärmen Sie das Waffeleisen vor und folgen Sie den Hinweise im Kapitel 4 ‘Waffeln zubereiten’. Die Waffeln aus die Waffeleisen nehmen. Machen Sie eines der folgenden Toppings, um die Waffeln ab zu runden.

Fruchtiges Nuss Topping (2 Pers.) 1 Tasse Erdbeeren, geschnitten 1 Tasse Heidelbeeren

¼ Tasse Pecannüsse

½ Tasse Honig

Geben Sie alle Zutaten in eine Pfanne und erwärmen Sie diese. Geben Sie das warme Topping auf die Waffeln und servieren Sie diese direkt.

Orangen Ahorn Sirup (für 6 bis 8 Waffeln) 1 Tasse echten Ahorn Sirup 3 Esslöffel Butter

Die geraspelte Schale einer Orange Den Saft einer halben Orange

Geben Sie alle Zutaten in eine Pfanne und erwärmen Sie alles bei mäßiger Hitze. Gießen Sie das warme Topping auf die Waffeln und servieren Sei diese direkt.

7 | rezepte 5 | reinigung & pfLege

6 | fragen & antworten

(10)

Apfel Topping (für 4 Waffeln)

2 Tassen geschälte äpfel, grob geschnitten 2 Teelöffel Zitronensaft

4 Esslöffel Butter 125 ml Wasser

Zimt und Zucker nach Ihrem Geschmack hinzufügen Die Apfelstücke und den Zitronensaft mischen. Erwärmen Sie eine Pfanne auf mäßiger Hitze und geben Sie den Butter in diese. fügen Sie die Apfelstücke und den Zimt hinzu sobald der Butter heiß ist. Backen Sie dies 3 bis 4 Minuten. Während dem Backen ab und zu rühren.

Lösen Sie den Zucker im Wasser auf und fügen Sie diesen hinzu. Das ganze nochmals 3 bis 4 Minuten backen bis die äpfel weich und die flüssigkeit dick geworden ist. Ab und zu rühren. Geben Sie das warme Topping auf die Waffeln und servieren Sie diese direkt.

Sie können die Waffeln mit Schlagsahne, Eis, früchten, Schokolade oder einer Kombination aus diesen servieren.

Guten Appetit!

(11)

FRANÇAIS

• Lisez ce mode d’emploi très attentivement avant d’utiliser votre appareil et conservez-le précieusement pour le consulter éventuellement plus tard.

• Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d’emploi.

• attention! eviter de toucher les parties métalliques.

celles-ci peuvent être brûlantes.

• Branchez l’appareil uniquement sur le courant alternatif, sur une prise de courant, ayant un voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la plaque technique de l’appareil.

• Ne pliez jamais le cordon électrique d’une manière trop serrée et ne le laissez pas pendre au-dessus d’éléments brûlants.

• Déroulez totalement le cordon électrique afin d’éviter tout risque de surchauffe du cordon.

• Ne posez jamais l’appareil à proximité d’appareils qui diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc. Maintenez l’appareil à une certaine distance des murs ou autres objets qui pourraient facilement prendre feu tels que rideaux, serviettes (coton ou papier), etc.

• veillez à ce que l’appareil soit toujours posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

Seulement adapté pour usage domestique.

• Ne laissez pas votre appareil sans surveillance si celui-ci est en marche.

• N’utilisez pas l’appareil si la fiche de l’appareil, le cordon électrique ou l’appareil lui-même sont endommagés, ou bien si l’appareil ne fonctionne plus comme il faut, ou bien s’il est tombé ou alors encore s’il a été endommagé d’une autre manière. Consultez alors votre commerçant ou notre service technique. Ne changez en aucun cas vous-même la fiche de l’appareil ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur des appareils électriques doivent être exclusivement

11

1 | consignes De sÉcuritÉ

faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui ne seraient pas correctement effectuées pourraient présenter de graves dangers pour l’utilisateur. N’utilisez jamais l’appareil avec des pièces qui ne soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.

• Si vous n’utilisez pas votre appareil ou si vous devez le nettoyer, débranchez l’appareil. Si vous n’utilisez ou ne nettoyez pas l’appareil le bouton doit être en “STOP”

(arrêt) et l’appareil doit être débranché.

• Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l’appareil lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant murale.

• Ne jamais toucher l’appareil avec des mains mouillées ou humides.

• Ne jamais laisser l’appareil à la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent exister lors de l’utilisation d’appareils électriques.

C’est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant se servir de cet appareil sans surveillance. veillez à ce que l’appareil soit toujours rangé de telle sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.

• L’appareil ne peut pas être utilisé par des infirmes ni par des enfants et/ou des personnes ne sachant pas s’en servir, sauf si ces personnes sont accompagnées ou aidées pour l’utilisation sans danger de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si le voltage et la puissance sont les mêmes (voir plaque technique) ou plus élevés que ceux du cordon livré avec l’appareil. Utilisez toujours une rallonge de cordon électrique de terre qui soit conforme aux normes de sécurité.

• Si vous décidez de ne plus utiliser l’appareil en raison d’une panne ou d’une défectuosité, nous vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la prise de courant, de couper le cordon électrique. Emportez l’appareil au service correspondant de votre commune.

• En cas de perturbation ou de panne, n’essayez jamais de réparer vous-même l’appareil; si la sécurité de l’appareil a sauté, cela peut indiquer une défectuosité, et ceci ne peut pas se réparer en enlevant ou en

5.

1. Bouton de réglage avec éclairage LED 2. Plaque de gaufres - en dessous 3. Plaque de gaufres - en haut 4. Poignée

5. Levier de verrouillage 6. Rangement de cordon

5.

3.

1.

2.

4.

6.

1.

(12)

remplaçant cette sécurité. Il est indispensable d’utiliser exclusivement des pièces détachées d’origine.

• ne plongez jamais l’appareil, le cordon électrique ou la fiche de l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.

• Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique. Si cet appareil a été utilisé d’une manière abusive, il ne pourra être question de dommages et intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie sera annulé.

Pour la préparation de 4 grandes gaufres de la Belgique.

Système Opti-Heat System:

Le système consiste d’éléments de chauffage positionnés central et des plaques en dessous en aluminium. Un système qui est garant pour un chauffage régulier des plaques de gaufre. Les gaufres seront également dorées avec une croûte mince et un intérieur délicieux et moelleux.

Eclairage LED:

Cet éclairage vous montre la progression de la cuisson sans que vous devez ouvrir le couvercle.

Dépendant de la position sélectionnée, les lampes s’

illuminent l’un après l’autre jusqu’à la position sélectionnée est atteindue.

Revêtement anti-adhésif:

Les plaques de gaufre ont un revêtement anti-adhésif ce qui permet de ne pas devoir graisser ou huiler les plaques.

vous pouvez facilement enlever les gaufres quand elles sont prêtes. Les plaques de gaufre sont facile à nettoyer avec un chiffon humide.

Temporisateur Auto-off (arrêt automatique):

Pour votre sécurité, votre gaufrier s’arrêt automatiquement après 60 minutes. Si vous devez préparer beaucoup de gaufres et l’appareil doit fonctionner plus de 60 minutes, après l’arrêt automatique, vous tournez le bouton sur “Off” et puis vous pouvez le remettre en marche immédiatement.

Levier de verrouillage:

Le gaufrier est prévu d’une fermeture de couvercle. Cette fermeture assure que le couvercle reste fermé ce qui permet une déplacement facile et un rangement droit.

2 | introDuction

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il faut procéder aux opérations suivantes: Déballez l’appareil avec précaution et retirez tout le matériel d’emballage.

veillez à ce que le matériel d’emballage (sacs en plastique et carton) soit hors de portée des enfants.

Après avoir retiré l’appareil de son emballage, contrôlez minutieusement s’il n’y a pas de dommages visibles ayant peut être causés pendant le transport.

veillez à ce que l’appareil soit toujours posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

Nettoyez l’extérieur de votre appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez bien l’appareil avec un chiffon sec.

Avant de mettre la fiche de l’appareil dans une prise de terre, vérifier que le voltage correspond à ce qui est indiqué sur la fiche de l’appareil.

veillez que la pâte à gaufres est prête.vous pouvez utiliser votre propre recette ou une de les recettes que vous trouverez plus loin dans ce mode d’emploi.

• choisissez le réglage de cuisson voulu. Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d’une montre, pour atteindre le niveau de cuisson voulu - ‘Light’ (légèrement doré), ‘Medium’ (moyennement doré) et ‘Dark’ (bien doré).

• préchauffez le gaufrier. Pendant le préchauffage, les lampes s’illuminent l’un après l’autre entre “Off” et la position sélectionnée. Dés que le niveau de cuisson voulu est atteindu, vous entendez une sonnerie.

Maintenant votre gaufrier est prêt pour préparer des gaufres.

• mettre la pâte sur le gaufrier. Ouvrez le couvercle du gaufrier avec un gant de cuisine et versez une quantité de pâte suffisante (+/- 2 cuillères à soupe) sur la plaque en dessous. fermez le gaufrier.

Attention: les plaques de gaufre ont un revêtement anti-adhésif ce qui permet de ne pas devoir graisser ou huiler les plaques, même pas au premier usage.

Attention: Nous vous advisons de tenir la poignée avec un gant de cuisine pour éviter que le couvercle se ferme accidentellement pendant que vous versiez la pâte ou enleviez les gaufres.

L’ éclairage LED vous montre la progression de la cuisson sans que vous devez ouvrir le couvercle.

Pendant la cuisson, les lampes s’ illuminent l’un après l’autre jusqu’à la position sélectionnée est atteindue.

• enlèvement des gaufres. quand les gaufres sont prêtes, vous entendez une sonnerie. Ouvrez le couvercle et enlevez la gaufre avec une spatule résistante à la chaleur en matière synthétique ou en bois.

Après avoir finir la cuisson, tournez le bouton vers “OFF”

et débranchez l’appareil.

4 | utiLisation De Votre gaufrier

3 | pour La premiÈre utiLisation

(13)

Recette de gaufres Belges 100 grammes beure

½ litres lait 10 grammes levure

75 grammes vergeoise blanche 300 grammes farin

2 oeufs

un petit peu de sel sucre en poudre

veillez que tous les ingrédients sont sur une température ambiante. Mélangez vigoureusement le beurre avec la vergeoise et le sel pour obtenir une crème homogène.

Ajoutez les oeufs. Ajoutez la moitié du lait et faîtes-en pâte lisse. Mélangez la levure et la farine. Mélangez-le par la mixture. Ajoutez le reste du lait. Préchauffez le gaufrier et suivez les instructions dans chapitre 4

‘Utilisation de votre gaufrier’. Pendant que les gaufres sont encore chaudes, saupoudrez de sucre en poudre ou de beurre fondu.

Gaufres à la farine complète 125 grammes farine

250 grammes farine de blé complet 50 grammes flocons d’avoine 1 cuillère à soupe farine de maïs 2 cuillères à soupe sucre roux 1½ cuillère à café levure

½ cuillère à café sel

250 ml lait demi-écrémé 50 ml yaourt, écrémé 1 cuillère à soupe huile de tournesol 1 oeuf, battu

veillez que tous les ingrédients sont sur une température ambiante. Dans un grand saladier, versez les farines, les flocons d’avoine, la farine de maïs, le sucre roux, la levure et le sel. Bien mélanger.

Dans un autre saladier, versez le lait, le yaourt, l’huile et l’oeuf. Bien mélanger. Ajoutez le mélange liquide au mélange sec. Remuer jusqu’à ce que l’ensemble soit épaissi et lisse.

Préchauffez le gaufrier et suivez les instructions dans chapitre 4 ‘Utilisation de votre gaufrier’. Enlevez les gaufres quand elles sont prêtes et préparez une des toppings suivantes pour la finition.

Topping fruitée aux noisettes (2 pers.)

1 tasse fraises tranchées en morceaux 1 tasse airelles

¼ tasse noix de pécan grillées

½ tasse miel

Mettez tous les ingrédients dans une casserole moyenne et chauffez les bien. Servez directement avec les gaufres.

Sirop d’érable à l’orange (pour 6 à 8 gaufres) 1 tasse sirop d’érable de bonne qualité 3 cuillères à soupe beurre

le zest d’une grosse orange

le jus de la moitié d’une grosse orange

Mettez tous les ingrédients dans une casserole et chauffez à température moyenne. versez les sur les gaufres et servez.

Avant le nettoyage et/ou le rangement de l’appareil : controlez si le bouton de réglage est sur “STOP” (arrêt) et que l’appareil soit débranché. Laisser le gaufrier se refroidir complètement. Nettoyez les plaques de gaufres et l’extérieur avec un chiffon légèrement humide.

Les ustensiles en métal peuvent endommager le revêtement anti-adhésif. utilisez uniquement des ustensiles non-métalliques et résistants à la chaleur en bois ou en matière synthétique.

pour nettoyer n’utilisez jamais des abrasifs ou des produits d’entretien agressifs.

Vous ne pouvez jamais plonger l’appareil ou le rincer sous le robinet !

Avant le rangement, fermez la fermeture du couvercle. vous pouvez ranger le cordon au dessous de l’appareil. L’appareil se peut être rangé en droit.

Les gaufres que j’ai faites ont les bords arrondis, plutôt que carrés. Que s’est-il passé?

La quantité de pâte que vous avez versée n’était pas suffisante. Nous vous advisons d’utiliser deux cuillières à soupe. Utilisez seulement des ustensiles en matière synthétique ou en bois pour partager la pâte également sur la plaque en dessous.

Mes gaufres collent aux plaques. Qu’est-ce qui s’est passé?

Assurez-vous de préchauffer le gaufrier avant de mettre la pâte. Tournez le bouton sur le niveau de cuisson voulu, puis attendez que toutes les lampes entre ‘STOP’ et la position sélectionée soient allumée et que vous entendez la sonnerie.

Si je veux faire deux gaufres au lieu de quatre, est-ce que je peux remplir uniquement la moitié du gaufrier?

Oui, il suffit d’utiliser la moitié de la pâte et de la verser sur la moitié des plaques du gaufrier.

Est-il important de suivre les recettes de gaufres de ce guide, ou bien est-ce que je peux utiliser la recette pour gaufres de ma grand-mère?

Utilisez toutes vos recettes préferées, et essayez aussi les nôtres. Nos idées sont nouvelles et pleines d’imagination, et nous sommes sûrs que votre famille les appréciera également. Les gaufres sont un excellent choix pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou même le dessert.

5 | nettoyage & entretien

6 | Question et rÉponse

7 | recettes

13

(14)

Garniture aux pommes en morceaux (pour 4 gaufres) 2 tasses pommes, épelées et coupées 2 cuillères à café jus de citron

4 cuillères à soupe beurre 125 ml eau

Ajoutez du cannelle et du sucre selon votre propre goût.

Mélangez le jus de citron et les pommes. Préchauffez une sauteuse à température moyenne. Ajoutez le beurre. quand le beurre mousse, ajoutez les pommes et la cannelle. Laissez cuire pendant 3 ou 4 minutes.

Remuez pendant la cuisson. Dissoudrez le sucre dans l’eau et l’ajoutez au mélange de pommes. Laissez cuire le tout encore 3 ou 4 minutes jusqu’au les pommes sont mollettes et le liquide est sirupeux. Remuez de temps en temps. versez sur les gaufres et servez.

D’ autres toppings : crème fraîche, un mélange de fruit, du chocolat ou une combinaison de ceci.

Bon appetit!

(15)

ENGLISH

• please read these instructions before operating the appliance and retain for future use.

• The appliance is intended solely for domestic use within the home.

• attention! avoid touching the metal parts. they become hot during use.

• Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.

• Never let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.

• Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated oven or microwave oven. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use.

• Always use the appliance on a secure, heat resistant, level surface.

• Never leave the appliance unattended when in use.

• Do not place anything on top of or underneath this appliance while it is operating.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

• for your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.

• Always return the appliance after a malfunction, or if it has been damaged in any manner to the Customer Service Department for examination, repair or adjustment as special purpose tools are required.

• Never unplug it from the socket by pulling on the cable.

• Always ensure that your hands are dry before handling 15

1 | safety instructions

the plug, switch or power cord.

• An electrical appliance is not a toy, and should therefore always be placed outside the reach of children. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Be sure to turn the appliance ‘Off’ and unplugging it as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.

• If an extension cord is used, check the marked electrical rating of the extension cord to the electrical rating on the appliance. Make sure that it can not be pulled on by children or tripped over unintentionally.

• Should you decide not to use the appliance anymore, make it inoperative by cutting the power cord after removing the plug from the socket. We also recommend making all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with it.

• Never use the appliance if it is not working properly, or if it has been damaged. Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved service centre.

• never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards.

• If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

5.

1. Control knob with LED lights 2. Waffleplate - bottom 3. Waffleplate - top 4. Handle 5. Locking lever 6. Cord storage

5.

3.

1.

2.

4.

6.

1.

(16)

With this wafflemaker you can make four square Belgian waffles.

Opti-heat system:

the precision placement of the heating elements, along with the internal temperature sensor, helps maintain even heat across the waffle plates. This means you will enjoy evenly browned waffles, with a slight crust on the outside and a tender texture on the inside.

Exclusive LED system:

Our exclusive control lights gradually illuminate as your waffles cook to the selected level of browning - from light, to medium, to dark. So, as the lights appear, you will see the progress and know when your waffles are done without needing to take a peek inside.

Non-stick coating:

the premium non-stick coated waffle plates eliminate the annoyance of waffle batter that sticks. That means you won’t waste time scraping bits of the waffle from the plates.

Auto-off timer:

for your safety, your waffle maker will automatically shut off if it is left on continuously for 60 minutes. If you’re cooking a lot of waffles and need it to operate longer, simply turn the control ‘Off’ and then turn it right back on.

Upright storage:

save space in the kitchen with the convenient upright storage of the waffle maker. Just close the waffle maker, slide the locking lever into the locked position, and tuck the waffle maker away standing upright for space saving convenience.

Before you use the appliance for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic bags and cardboard) out of reach of children. Check the appliance after unpacking for any damage, possible from transportation. Place the appliance on a heat resistant flat and stable surface.

Clean the outside of the appliance and the waffle plates with only a damp cloth and dry it with a dry cloth.

Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with voltage printed on the appliance.

3 | before first use

Prepare a waffle batter. You can use your own recipe or a recipe you will find in this instruction manual.

• choose the desired shade setting. Turn the control knob clockwise to the desired level of browning - light, medium or dark.

• Allow the waffle maker to preheat. As the waffle maker preheats, the lights between ‘Off’ and your chosen setting will gradually illuminate. Once the light next to your chosen setting illuminates, the waffle maker chime will sound, indicating that it is ready to cook waffles.

• Add batter to the waffle maker. Open the waffle maker, using an oven mitt, and pour approximately two ladles of waffle batter evenly over the bottom plate.

Use a temperature resistant nylon or wood utensil to spread the batter evenly over the bottom plate. Close the waffle maker.

Note: the premium non-stick finish of the waffle plates means that you do not need to grease the waffle plates - not even the first time you use it.

Attention: when pouring batter or removing waffles from the waffle maker, prevent the waffle maker from accidentally closing by holding the handle for the upper waffle plate with an oven mitt.

As the waffles cook, the LED lights gradually illuminate to your selected level of browning - from light to medium to dark. As the lights appear, you will track the progress of your waffles cooking, and know when they are done - without peeking inside.

• Remove the waffles. When the waffles are done, a chime will sound. Open the waffle maker and remove the waffles carefully with a heat resistant nylon or wood utensil.

When you are done baking, turn the control knob back to

‘Off’ and unplug the appliance.

Make sure that before cleaning or storage the control knob is turned to ‘Off’ and the appliance is unplugged.

After use, allow the waffle maker to completely cool before cleaning or storing.

Clean the housing and the waffle plates with a clean, damp cloth.

metal utensils will damage the non-stick coating. use only non-metal, temperature resistant utensils, such as wood or nylon.

never use any abrasives for cleaning the appliance.

never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards.

Your waffle maker includes a locking feature that holds the waffle maker together so you can conveniently store it upright.

Allow the waffle maker to cool completely. Clean the waffle plates and housing as need. Close

4 | maKing waffLes 2 | introDuction

5 | cLeaning & maintenance

(17)

The waffles I made were rounded on the edges instead of square. What happened?

You probably didn’t use enough waffle batter. The waffle maker takes about two ladles of batter per batch, though you may need to experiment to determine the right amount for the way you like to make waffles. Be sure to use a heat resistent nylon or wood utensil to spread the batter evenly over the bottom plate so that all of the corners are filled. This will ensure that every waffle is beautifully shaped.

My waffles stuck to the grates. What did I do wrong?

Be sure you preheat the waffle maker before adding the batter. Turn the knob to the desired level of browning and then wait until all of the lights between ‘Off’ and that setting are illuminated and the chime sounds.

If I want to make two waffles instead of four, can I fill half of the waffle maker at a time?

yes, simply use half the amount of batter and pour it over half of the waffle plates.

Is it important to follow the waffle recipes in this guide, or can I use my own waffle recipe?

Use any of your favorite waffle recipes, and then try some of ours. We have creative ideas we’re sure you will love.

Waffles are great for breakfast, lunch and even dessert.

Basic-recipe for Belgian waffles 100 gram butter

½ litre milk 10 gram baking powder 75 gram brown sugar 300 gram flour 2 eggs a pinch of salt icing sugar

Make sure that all the ingredients are at room temperature. Mix the butter in a large bowl with the brown suger and the salt. Add the eggs one by one through the mixture. Stir in carefully half of the milk.

Mix the baking powder with the flour and sift it over the egg mixture and stir the flour through. Add the rest of the milk.

Preheat the waffle maker and follow the instructions in chapter 4 ‘MAKING WAFFLES’. Take the waffles out of the waffle maker when they are ready and sprinkle them generously with the icing sugar.

Whole wheat waffles 125 gram plain flour 250 gram whole wheat flour 50 gram quick cooking oats 1 tablespoon corn flower 2 tablespoons brown sugar 1½ teaspoon baking powder

½ teaspoon salt 250 ml low fat milk 50 ml low fat yogurt 1 tablespoon vegetable oil 1 large egg, beaten

Make sure that all the ingredients are at room temperature. In a large mixing bowl combine the flours, oats, corn flour, brown sugar, baking powder and salt. Mix well.

In a separate bowl combine the milk, yogurt, oil and egg together. Mix well. Add the liquid mixture to the flour mixture. Stir until thick and smooth.

Preheat the waffle maker and follow the instructions in chapter 4 ‘MAKING WAFFLES’. Take the waffles out of the waffle maker when they are ready. Try one of the following delicious toppings too.

Fruity nut topping (2 pers.) 1 cup strawberries, chopped 1 cup blue berries

¼ cup roasted pecan nuts

½ cup honey

Place all the ingredients in a medium sauce pan and warm on medium heat. Pour the warm topping over the waffles and serve.

Orange Maple Syrup (for 6 to 8 waffles)

1 cup real maple syrup (not maple-flavored) 3 tablespoons butter

Zest of 1 large navel orange Juice of ½ of large navel orange

Place all the ingredients in a medium sauce pan and warm on medium heat. Pour the warm topping over the waffles and serve.

Chunky Apple topping (for 4 waffles)

2 cups apples, peeled, coarsely chopped 2 teaspoons lemon juice

4 tablespoons butter 125 ml water

add sugar and cinnamon to your own taste

Combine lemon juice and apples. Preheat an omelette pan over medium heat. Add butter and heat. When butter is bubbling briskly, add apples. Cook for 3 to 4 minutes, stirring occasionally.

Dissolve sugar in water and add to the apple mixture.

Cook and stir an additional 3 to 4 minutes or until apples are tender and the liquid is thick and syrupy. Pour over waffles and serve.

Whipped cream, a mixture of fresh fruit, chocolat or a combination can also be used for a topping.

Enjoy!

17

6 | freQuentLy asKeD Questions

7 | recipes

(18)

• Uw garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van het product.

• De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de aankoopdatum.

• De garantie geldt niet in geval van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;

- onvoldoende onderhoud;

- het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- ondeskundige montage of reparatie door uzelf of derden;

- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

• De garantie geldt niet voor:

- normale verbruiksartikelen;

- externe verbindingskabels;

- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

Lever het apparaat in bij uw leverancier of stuur het apparaat, voorzien van kopie aankoopbon en klachtomschrijving, gefrankeerd terug aan het serviceadres van uw land:

Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.

Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.

Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

garantie & serVice

• Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.

• Die Garantie gilt nur bei vorlage der Rechnung des gekauften Gerätes.

Bewahren Sie deshalb die Rechnung sorgfältig auf. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum.

• Die Garantie gilt nicht im falle von:

- normalem verschleiß - mangelhafter Wartung

- unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch - Nichtbeachtung von Bedienungs- und

Wartungsvorschriften

- unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder Dritte

- nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer oder durch Dritte montiert worden sind, welche erst von unserem Kundendienst zu begutachten sind.

• Die Garantie gilt nicht für:

- normale Gebrauchsartikel;

- Beleuchtungsbirnen, welche von unserem Kundendienst zu begutachten sind.

Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler oder senden Sie das Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und einer fehlerbeschreibung frankiert an die Serviceadresse in Ihrem Land:

falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit abgelaufen ist, müssen wir Ihnen die Kosten, die durch eine Begutachtung und/oder einer Reparatur entstehen, in Rechnung stellen.

Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen

Kostenvoranschlag, bevor wir mit der Reparatur beginnen.

Wenn wir zur Reparatur übergangen sind, werden die Begutachtungs- bzw. Prüfungskosten von uns nicht in Rechnung gestellt.

Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst ausgeführten Reparaturen und auf das neu verarbeitete Material zwei Monate Garantie, wobei diese zweimonatige frist ab dem Tag der Reparatur gilt. Sollte während dieses Zeitraumes ein Defekt auftreten, welcher direkt auf die Reparatur oder das dabei verwendete Material zurückzuführen ist, kann der Kunde selbstverständlich sein Gerät kostenlos reparieren lassen.

garantie & serVice

Inventum Holland Bv Generatorstraat 17 3903 LH vEENENDAAL NEDERLAND

new E.T.P. bvba Passtraat 121 9100 Sint Niklaas BELGIË AvC Service GmbH

Höhenstrasse 24 70736 fellbach DUITSLAND

Inventum Holland Bv Generatorstraat 17 3903 LH vEENENDAAL NIEDERLANDEN

new E.T.P. bvba Passtraat 121 9100 Sint Niklaas BELGIEN AvC Service GmbH

Höhenstrasse 24 70736 fellbach DEUTSCHLAND

(19)

• This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase against mechanical and electrical defect.

• Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g.

till receipt) can be shown. Therefore keep it in a safe place. The guarantee period starts at date of purchase.

• Guarantee is not valid in case of:

- normal wear;

- damage through misuse use or when the instructions were not followed correctly;

- lack of maintenance;

- not following the operation- and safety instructions;

- incompetent montage or repairs made by yourself or others;

- using accessories and spare parts which are not suitable for the appliance; for assessment by our technical department.

• The guarantee is not valid for:

- normal wear;

- external cables;

- (interchangeable) signal- and controllamps for assessment by our technical department.

Return to your supplier of send the appliance, including a copy proof of purchase and description of the complaint, stamped to:

• Pack it carefully (preferably in the original carton).

Ensure unit is clean.

• Enclose your name and address and quote model number on all correspondence.

When the guarantee is no longer valid or when the period of guarantee has passed, we will charge any costs that flow out of an assessment and/or repairing.

On request we will supply a statement before repairing.

Without requesting a statement, we assume that you, by sending the appliance, automatically order to repair the appliance.

A guarantee period of two months is valid for repairs done by our technical department and the used spare parts, counting from the repairdate. When a malfunction occurs within this period which directly flows out of the repairs and the used spare parts, the consumer has the right of repairs without any costs.

guarantee & after saLes serVice

• La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la date d’achat de l’article.

• La garantie ne sera applicable que sur présentation du bon d’achat. C’est pourquoi vous devez conserver bien précieusement votre bon d’achat. Le délai de garantie commence à partir de la date d’achat.

• La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:

- usure normale

- emploi inadéquat ou utilisation abusive - entretien insuffisant

- non-respect des consignes d’utilisation et d’entretien

- réparation par l’acheteur non compétent - adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui ne sont pas d’origine ce qui sera jugé par notre service technique

• La garantie n’est pas applicable pour:

- les articles de consommation normale - les câbles de raccordement extérieurs - les lampes témoins (changeables) de signal et d’éclairage ce qui sera jugé par notre service technique

Consultez alors votre commerçant ou notre service technique. L’appareil doit être renvoyé en port payé avec la facture ainsi que la description du problème à:

Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à un devis et/ou à une réparation.

Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord établir un devis avant de commencer toute réparation.

Sans votre demande de devis, nous partons du principe que vous nous donnez automatiquement votre accord pour la réparation de votre appareil, dès l’instant où vous nous l’avez envoyé.

Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations effectuées par notre service après-vente et sur le matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois est calculé à compter de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y avait une défection de l’appareil due directement aux travaux de réparation qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va de soi que l’acheteur pourra de plein droit faire réparer gratuitement son appareil.

garantie & serVice

19 Inventum Holland Bv

Generatorstraat 17 3903 LH vEENENDAAL PAyS BAS

new E.T.P. bvba Passtraat 121 9100 Sint Niklaas BELGIqUE AvC Service GmbH

Höhenstrasse 24 70736 fellbach ALLEMAGNE

Inventum Holland Bv Generatorstraat 17 3903 LH vEENENDAAL THE NETHERLANDS

new E.T.P. bvba Passtraat 121 9100 Sint Niklaas BELGIUM AvC Service GmbH

Höhenstrasse 24 70736 fellbach GERMANy

(20)

änderungen und Druckfehler vorbehalten./ de modification / Modifications and printing errors reserved! Inventum Holland Bv

Generatorstraat 17, 3903 LH , veenendaal, Nederland Tel.: 0318-542222, fax.: 0318-542022, Mail: helpdesk@inventum.eu

Inventum Belgium BvBA Lindenstraat 32, 3140, Keerbergen, België

Tel: 015-512653, fax.: 015-529718, Mail: info@inventumbelgium.be Inventum Deutschland GmbH

Ilseder Hütte 10, 31241, Ilsede, Deutschland

Tel.: 05172-4100 980, fax.: 05172-4100 9814, Mail: info.deutschland@inventum.eu Website: www.inventum .eu

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :