Zondag 1 mei De Goede Herderkerk 10:00 uur

Hele tekst

(1)

1

Zondag 1 mei 2022

De Goede Herderkerk 10:00 uur

Voorganger pastor Fred Flantua

Lector Jolanda Steunebrink

Ambtsdragers Ina Hogenes Wim Debets Gerda Siereveld Muzikale

medewerking

Mees Biesma (orgel)

Collectes 1e collecte: wereldhuis Amsterdam 2e collecte: welkomstwerk

extra collecte: energiekosten Zondag 8 mei 2022

10.00 uur in de Goede Herderkerk: ds. Paul van Dijk Diaconale zondag

(2)

2

BIJ DE KERKDIENST

Zondag 1 mei om 10:00 uur in De Goede Herderkerk

Zondag, 1 mei, 3de zondag van Pasen, zondag Misericordia Domini. In de wandelgangen ook wel de “Goede Herder Zondag” genoemd.

Deze zondag staat de tekst uit Johannes 10 vers 12-16 centraal en zingen wij de vertaalde versie van Psalm 33: “Zing al wat leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht.”

Pastor Fred Flantua

OMZIEN NAAR ELKAAR In memoriam Remco van der Gaag

In de vroege morgen van 22 april 2022 is Remco van der Gaag

overleden op de leeftijd van 17 jaar, na enkele laatste dagen thuis met vader, moeder en broers. De tijd die Remco nog thuis heeft gekregen was zeer waardevol. De ongelijke strijd is gestreden en hij heeft alles uit het leven gehaald zover hij dat kon. Het doet pijn en grijpt iedereen aan wanneer een mens zo jong overlijdt. Op zaterdag 30 april is de herdenkingsdienst om 13.00 uur in de Bron. Aansluitend is er

gelegenheid om wat te drinken en afscheid te nemen. Remco wordt in besloten kring gecremeerd. We bidden de familie van Remco, zijn vader en moeder en zijn broers en alle vrienden van Remco de vrede en de nabijheid toe van de Eeuwige. De afscheidsdienst kan via de livestream van Studio de Bron gevolgd worden. U vindt deze via de website van Goede Bron of met deze directe link:

https://youtu.be/MFYtlGaaXqg Karin de Schipper

(3)

3 De bloemen

Vanuit onze wijkgemeente Goede Bron zijn de bloemen van zondag 24 april met een hartelijke groet en felicitaties bezorgd bij:

Dhr. Ram, Waterweg Oudshoorn, 96e verjaardag Dhr. de Lange, Uranusstraat, 92e verjaardag en ter bemoediging bij:

Dhr. P. Veldhuyzen, Doornenburg Mevr. Swart, Smaragdstraat Bedankjes

Hierbij wil ik iedereen die met mij middels brieven kaarten bloemen en gesprekjes meegeleefd heeft ook namens mijn (klein)kinderen heel hartelijk bedanken. De belangstelling was overweldigend.

Peter Veldhuyzen.

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van u mocht ontvangen naar aanleiding van mijn verjaardag op 11 april 2022.

Janny de Graaf (Loevestein).

Werkgroep Pastoraat.

Ontvangen € 15,00 voor het verjaardagsfonds via Anneke van Egdom en een gift van € 20,00 uit Driehoorne voor de bloemen in de kerk.

Alle gevers hartelijk dank.

Ina Hogenes.

Terugblik sobere maaltijden 40 dagentijd

We zien terug op mooie avonden die we samen met de parochie hebben georganiseerd waaraan in totaal een kleine honderd mensen deelnamen. Elke avond was er een spreker die één van de werken van barmhartigheid uitlichtte vanuit haar of zijn (vrijwilligers)- werk.

We hadden prettige gesprekken met elkaar en genoten van de verschil- lende soepen die geserveerd werden. Een vrijwillige bijdrage werd

(4)

4

gevraagd en gedoneerd voor de projecten van Kerk in Actie en het project van de parochie. In totaal kon er € 296,50 worden overge- maakt, een mooi bedrag! De activiteitencommissie heeft het voorne- men ook in de 40 dagentijd volgend jaar opnieuw deze avonden te organiseren.

Rita Verheul, activiteitencommissie Terugblik Oekraïense middag 23 april.

Na de bijzondere ontmoeting op 9 april hebben we op zaterdag 23 april wederom Oekraïense gasten, gemeenteleden en andere gasten in de Goede Herderkerk mogen ontvangen. Het gezelschap Oekraïense gasten was nu weliswaar veel kleiner dan de vorige keer wegens o.a.

ziekte en andere omstandigheden, maar de sfeer was goed en geanimeerd. Na een kort welkomstwoord van Wim Debets was er weer volop gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Levens- verhalen werden gedeeld en mooi nieuws nl.: twee Oekraïense gasten hebben inmiddels een baan gevonden waar zij erg blij mee zijn.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door Peter Siereveld op piano en orgel en er was oppas voor de jongste deelnemer van vier jaar.

Omdat het voor hen Paasweekend was, lazen we het Paasverhaal aan de hand van een stripverhaal uit een Oekraïense

kinderbijbel met een vertaling in het Engels. Daarna luisterden we naar “U zij de glorie” ten gehore gebracht op de piano. Na de groepsfoto, hebben we bij het afscheid oranje en rode tulpen

uitgedeeld. De Oekraïense gasten waren blij en bemoedigd, aldus Ruby Loppé van St. De Open Deur Alphen a/d Rijn. Het was weer een mooie middag. Allen die hebben geholpen, hartelijk dank!

Vicky van Dok

(5)

5 ACTIVITEITEN

Maandagavond 2 mei, avond Kerk en Israël

De Werkgroep Kerk en Israël van de ring Alphen aan den Rijn (PKN-kerken) nodigt u van harte uit om de laatste van de drie bijeenkomsten bij te wonen van het leerhuisseizoen 2021/2022. Prof. dr. Bert Jan Lietaert

Peerbolte spreekt dan over het thema 'de scheiding van jodendom en christendom'. Wat waren daarvan oorzaak en gevolgen; was het onvermijdelijk? Wij verwachten een boeiende avond te kunnen presenteren. De bijeenkomst vindt plaats in De Goede Herderkerk, aanvang 20.00 uur. (Bijdrage in de kosten: € 10.00, incl. koffie en thee) Namens de Werkgroep, Eli Hoogendoorn

Gesprekskring “Rondom het Woord " op 3 mei

Dinsdag 3 mei komen wij weer bij elkaar in De Goede Herderkerk van 15.00 uur tot 17.00 uur. Wij sluiten dit seizoen af met gezellig samen zijn. Dat het een fijne middag mag zijn. Wij wensen u allen een goede zomer toe.

Coby Verbeek.

Hulp gevraagd voor vrijwilligersavond

Aan de leden van de ZWO is gevraagd om een vrijwilligersavond te organiseren die eind augustus/begin september gehouden zal worden.

De werkgroep ZWO bestaat echter uit een kleine groep mensen met niet zoveel tijd, daarom vragen wij mensen die mee willen organiseren.

Wil je meehelpen? Dan graag vóór maandag 9 mei een mail sturen naar: Wilma Kranenburg wilma_1978@casema.nl . Daarna zullen wij op korte termijn bij elkaar komen om de eerste dingen door te spreken. Vele handen maken licht werk. Graag zien wij jullie reacties tegemoet. Alvast bedankt.

Wilma Kranenburg, voorzitter ZWO

(6)

6

Alle 7 goed! Theatervoorstelling 13 mei in de Lichtkring

Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de

vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner. En wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht?

De muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed’ is een actuele voorstelling over de zeven werken van barmhartigheid. Verhalenverteller Kees

Posthumus en accordeonist Dirk Overbeek presenteren in zeven delen de werken van barmhartigheid voor mensen van hier en nu.

Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’.

We zijn ontzettend blij dat Kees Posthumus met deze voorstelling naar de Lichtkring komt. De voorstelling wordt gehouden op 13 mei a.s. en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Tickets kosten € 7,50 (kinderen t/m 15 jaar € 3,50) en kunt u boeken via

zingenindekerk.nl/kees-posthumus-alphen . De kaartjes zijn ook bij de deur verkrijgbaar. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of iets anders.De avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting, Kerkcafé en is in samenwerking met Zingen in de Kerk van de PKN.

Contactpersoon Sara v.d. Nagel johnensara@casema.nl)

(7)

7 Feest van de Geest 2022.

Feest van de Geest wil een ontmoeting zijn van Beeldende Kunst, architectuur van de kerkgebouwen en het Pinksterverhaal. Het thema in 2022 is: In Vuur en Vlam. De Goede Herderkerk is één van de vier kerken in Alphen aan den Rijn die meedoen met Feest van de Geest. Als kunstenaar heeft Maria van ‘t Hullenaar voor onze kerk haar kunstwerken gemaakt.

De andere kerken in Alphen aan den Rijn die meedoen zijn: de Oudshoornse kerk, de Adventskerk en de Lichtkring. De openingstijden zijn: Hemelvaartsdag 26 mei, zondag 29 mei, 1e Pinksterdag 5 juni en 2e Pinksterdag 6 juni van 13.00-17.00 uur. Voor deze dagen zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die als gastvrouw/

gastheer in de kerk aanwezig willen zijn. U kunt zich aanmelden bij Ria Koedood-van Dam via: ria.koedood@planet.nl of telefonisch 0172 494902. Op de website FeestvandeGeest/GroeneHart vindt u nog meer informatie over de kerken en kunstenaars die meedoen in onze regio.

Ria Koedood-van Dam

Van God los? Tentoonstelling in het Catharijneconvent-Utrecht Op zondag 29 mei gaan wij naar de tentoonstelling “Van God los?” in het Catharijneconvent. Iedereen die zich daarbij wil aansluiten is welkom. Wij vertrekken om 13.09 uur vanaf station Alphen aan den Rijn. De kosten zijn voor jezelf. Met een museumjaarkaart is het gratis.

Het lijkt ons leuk om met een aantal gemeenteleden en of belang- stellenden deze tentoonstelling te bezoeken en er daarna met elkaar over te spreken. Hierbij een oproep om met ons mee te gaan.

Berry en Martin Wijnans

(8)

8 Bestuurslid gezocht.

Voor onze Stichting WATER is LEVEN zoeken wij een enthousiast bestuurslid met affiniteit voor ontwikkelingshulp projecten in Tanzania.

Een of meerdere werkzaamheden van dit bestuurslid zullen zijn het mede met de andere bestuursleden:

• Initiëren en beoordelen van nieuwe (water-)projecten.

• Controleren van begrotingen voor de realisatie hiervan.

• Bedenken en organiseren van activiteiten voor fundraising

• Samenstellen en op orde houden van website en social media.

• Controle op en het transparant houden van de activiteiten van de stichting.

Voor informatie betreft de doelstellingen en de projecten van deze Stichting met ANBI status kunt u kijken op: www.water-is-leven.nl JJG (Johan) Rietberg (oprichter Stichting), e-mail: johan@water-is- leven.nl of 06-46222231

VANUIT DE KERKENRAAD

Terugblik Paasviering in Driehoorne:

In de terugblik (vorige Zondagsbrief) op de diverse vieringen en bijeenkomsten gedurende de

Veertigdagentijd en de Paasdagen ontbrak de viering die op de Paasmorgen in Driehoorne werd gehouden.

Voor alle aanwezigen was het een heel bijzondere ervaring om na zo’n lange tijd van afstand houden, van ingetogen zingen en van het nauwelijks-elkaar-

(9)

9

kunnen ontmoeten, nu eindelijk weer op een positieve, hoopvolle manier bij elkaar te kunnen zijn. Er waren veel mensen naar deze Paasmorgendienst gekomen en onder de bezielende leiding van mw.

Annie Vermeij en de muzikale bijdrage van Arti werd het een prachtige inspirerende viering. Het was fijn om weer bij elkaar te zijn.

Lintjesregen:

Aan twee leden van onze Goede Bron gemeente, Anet van Genderen en Evert den Hertog

werd op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Burgemeester Liesbeth Spies vertelde in een hartverwarmende toespraak op grond waarvan de

eervolle onderscheiding aan hen beiden werd toegekend.

Het vele vrijwilligerswerk dat zowel Anet als Evert al heel veel jaren tot op de huidige dag doen voor onze kerkelijke gemeente speelde daarin een belangrijke rol. Beide gedecoreerden: “Hartelijk gefeliciteerd!! We zijn trots op jullie!” . De officiële ceremonie is terug te zien via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn of klik op deze link: Lintjesregen (royalcast.com) De opname van de uitreiking aan Anet start bij 1:26 en aan Evert bij 1:36.

Ná de kerkdienst van zondag a.s. in de Goede Herderkerk is er, tijdens het koffiedrinken-met-wat-extra-lekkers, gelegenheid om de beide gedecoreerden te feliciteren en zullen we een toast op hen uitbrengen.

Wim Debets en Dirk Tack

(10)

10

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is van 18 april t/m 5 mei beperkt bereikbaar:

- ma. 25 april t/m do.28 april GESLOTEN (vakantie en Koningsdag) - ma. 2 mei geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur

- di. 3 mei GESLOTEN (vakantie)

- wo. 4 mei geopend van 9.00-12.30 uur - do. 5 mei GESLOTEN (Bevrijdingsdag)

Gerri Sepers, secr. medewerkster kerkelijk bureau Prot. Gem. Alphen aan den Rijn Oudshoorn/Ridderveld

COLLECTES KERKDIENSTEN

Collectes na afloop van de dienst bij de uitgang

Collectebonnen kunt u ook inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Collectegeld kunt u overmaken op rekeningnummer

NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen a/d O/R Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.

Kerkapp: Graag maken wij u er op attent dat het mogelijk is om collectegeld via onze nieuwe Kerkapp te geven.

QR-code: Als u onderstaande QR code met uw smartphone scant kunt u direct collectegeld overmaken. De QR code blijft steeds geldig en past de collectebestemming wekelijks aan vanaf 00:01 uur op de zondagochtend.

(11)

11 AGENDA*

* Als u in deze agenda een bericht geplaatst wilt hebben stuur dan een

“agendabericht” naar : zondagsbriefgoedebron@gmail.com DAG DATU

M

ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG

vr. 29 apr Koffie-met-naald-en-draad De Bron 9:30-11:15 ma. 2 mei Leerhuis Kerk & Israël De Goede

Herderkerk

20:00 uur

di. 3 mei Gesprekskring rondom het woord

De Goede Herderkerk

15.00-17.00

vr 13 mei Theatervoorstelling: Alle 7 goed

De Lichtkring 20.00 uur

za. 14 mei Braderie De Bron

di. 17 mei Koffieochtend met de heer Kees Visschedijk met

“Geschiedenis van de Stolpersteine en de verhalen achter de Stolpersteine in Alphen aan den Rijn”

De Goede Herderkerk

10:00-12:00

26 mei t/m 6 juni

Feest van de Geest Hemelvaart t/m Pinksteren

De Goede Herderkerk

zo. 29 mei Tentoonstelling Van God los Catharijne convent

13.09 uur station di. 21 juni Koffieochtend met dhr. Wim

Krösschell : “Een fotowandeling door de geschiedenis van de Oudshoornseweg”

De Goede Herderkerk

10:00-12:00

(12)

12

Adresgegevens pastores:

ds. Paul van Dijk, paul.van.dijk@hetnet.nl Sandenburg 77, 2402 RJ Alphen a/d Rijn tel. 430586 Paul van der Loo, tel. 06 33669631 paulvanderloo@goedebron.nl

Contactgegevens voorzitters en scriba:

Dirk Tack dirktack@kpnmail.nl (vz) 06-37199811 Wim Debets wimdebets@gmail.com (vz) 06-31243338

Anet van Genderen scriba@goedebron.nl (scriba) Websiteadres wijkgemeente Goede Bron:

www.goedebron.nl Kerkgebouwen De Bron: Troubadourweg 2

De Goede Herderkerk: Ten Harmsenstraat 16 Driehoorne: Uranusstraat 44

Kopij

Kopij voor de volgende Zondagsbrief ontvangen we graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur via mailadres:

zondagsbriefgoedebron@gmail.com

Livestream: ga naar : www.goedebron.nl → vieren

Het Kerkelijk Bureau: Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen a/d Rijn.

tel. 0172-475789; e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl Openingstijden:

Zie gewijzigde tijden op blz. 10

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :