0739 Inventaris van het archief van de

122  Download (0)

Hele tekst

(1)

Archiefnummer

0739

Inventaris van het archief van de

B EROEPSORGANISATIE N EDERLANDSE O NTWERPERS

(BNO)

en van archieven van

RECHTSVOORGANGERS

[1952-2004]

Tonny Claassen 2009-2011

Ramses van Bragt en Babette van Alphen 2012 – 2013

(2)

INHOUD

1 Beschrijving van het archief

1.1 Archiefvorming 7

1.1.1 Geschiedenis van de archiefvormers, inclusief chronologisch overzicht en een lijst met gebruikte afkortingen

1.1.2 Geschiedenis van het archiefbeheer 1.1.3 Wijze van verwerving

1.2 Inhoud en structuur van het archief 13

1.2.1 Samenvatting van de inhoud van het archief 1.2.2 Selectie

1.2.3 Aanvullingen 1.2.4 Ordening

1.2.5 Verantwoording van de bewerking 1.2.5.1 Papieren archief

1.2.5.2 Dia’s 1.2.5.3 Foto’s 1.2.5.4 Publicaties 1.2.5.5 Floppy’s

1.2.5.6 Audiovisueel materiaal

1.3 Aanwijzingen voor de gebruiker 16

1.3.1 Openbaarheidsbeperkingen 1.3.2 Citeerinstructie

1.4 Verwant materiaal

2 Beschrijving van series en archiefbestanddelen A Inventaris van het archief van de Kring Industriële Ontwerpers (KIO), 1952-1996 18

A.0 Geschiedenis van de archiefvormer A.1 Stukken van algemene aard

A.1.1 Notulen

A.1.2 Correspondentie

A.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen A.2.1 Organisatie

A.2.1.1 Bestuurlijke inrichting en beleidsontwikkeling A2.1.2 Financiën

A.2.1.3 Jubilea

A.2.1.4 Ledenadministratie A.2.2 Taakuitvoering

A.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

A.2.2.2 Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied A.2.2.2.1 KIO-scope

A.2.2.2.2 Overige werkgroepen A.2.2.3 Kwaliteitsbevordering van het vakonderwijs

(3)

A.2.2.4 Promotie van het ontwerpvak

A.2.2.5 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties A.2.2.6 Samenwerken met aanverwante organisaties

A.2.2.6.1 Instituut voor Industriële Vormgeving (IIV)

A.2.2.6.2 International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)

A.2.2.6.3 Permanent Overleg / Federatie ‘O’

A.2.2.6.4 Bureau of European Designers Associations (BEDA)

A.2.2.6.5 Beroepsvereniging Industrieel Textielontwerpers (BIT)

A.2.2.6.6 Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (iON)

A.2.2.6.7 Federatie van Kunstenaarsverenigingen, het Vormgeversoverleg en het

Vormgevingsinstituut A.2.2.6.8 Samenwerking tussen de

beroepsorganisaties bNO, BNI, KIO en KIO-branche

A.2.2.6.9 Platform Industrieel Ontwerpen A.3 Documentatie

A.3.1 Beelddocumentatie A.3.2 Audiovisueel materiaal A.3.3 Overige documentatie

B Inventaris van het archief van de Nederlandse Illustratoren Club (NIC)

1985-1998 37

B.0 Geschiedenis van de archiefvormer B.1 Stukken van algemene aard

B.1.1 Notulen

B.1.2 Correspondentie

B.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen B.2.1 Organisatie

B.2.1.1 Bestuurlijke inrichting en beleidsontwikkeling B.2.1.2 Financiën

B.2.1.3 Jubilea

B.2.1.4 Ledenadministratie B.2.2 Taakuitvoering

A.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

A.2.2.2 Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied A.2.2.3 Kwaliteitsbevordering van het vakonderwijs

A.2.2.4 Promotie van het ontwerpvak

A.2.2.4.1 PR, voorlichting en publiciteit A.2.2.4.2 Deelnemen aan beurzen

A.2.2.4.3 Organiseren van tentoonstellingen,

(4)

symposia, manifestaties en prijsvragen A.2.2.5 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties

A.2.2.6 Samenwerken met aanverwante organisaties

A.2.2.6.1 Federatie van Kunstenaarsverenigingen, het Vormgeversoverleg en het

Vormgevingsinstituut

A.2.2.6.2 Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB)

B.3 Documentatie

B.3.1 Persdocumentatie B.3.2 Beelddocumentatie

C Inventaris van het archief van de Grafische Vormgevers Nederland (GVN) 49 1968-1988

C.0 Geschiedenis van de archiefvormer C.1 Stukken van algemene aard

C.1.1 Notulen

C.1.2 Correspondentie

C.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen C.2.1 Organisatie

C.2.1.1 Bestuurlijke inrichting en beleidsontwikkeling C.2.1.2 Financiën

C.2.1.3 Ledenadministratie C.2.2 Taakuitvoering

C.2.2.1 Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied C.2.2.2 Promotie van het ontwerpvak

C.2.2.3 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties C.2.2.4 Samenwerken met aanverwante organisaties

C.2.2.4.1 Nationale organisaties C.2.2.4.2 Internationale organisaties

C.2.2.4.2.1 International Council of Graphic Design

Associations (ICOGRADA)

C.2.2.4.2.2 Overige internationale organisaties

C.3 Documentatie

C.3.1 Persdocumentatie C.3.2 Beelddocumentatie

D Inventaris van het archief van de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers 70 (bNO), 1988-1996

D.0 Geschiedenis van de archiefvormer D.1 Stukken van algemene aard

D.1.1 Notulen

D.1.2 Correspondentie

(5)

D.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen D.2.1 Organisatie

D.2.2 Taakuitvoering

D.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

D.2.2.2 Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied D.2.2.3 Kwaliteitsbevordering van het vakonderwijs

D.2.2.4 Promotie van het ontwerpvak

D.2.2.4.1 PR, voorlichting en publiciteit D.2.2.4.2 Organiseren van tentoonstellingen,

symposia, manifestaties en prijsvragen D.2.2.5 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties

D.2.2.6 Samenwerken met aanverwante organisaties

D.2.2.6.1 Federatie Kunstenaarsverenigingen, het Vormgeversoverleg en het

Vormgevingsinstituut

D.2.2.6.2 International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA)

D.2.2.6.3 Samenwerkingsverband tussen de beroepsorganisaties bNO, BNI, KIO en KIO-branche

D.2.2.6.4 Overige organisaties D.3 Documentatie

E Inventaris van het archief van de Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers75 (VES), 1975-1993 (1975-2004) later: Vereniging VES Vrije Vormgevers, 1993-2002

later: beroepsvereniging Vrije Vormgevers (bVV), 2002-2004 85 E.0 Geschiedenis van de archiefvormer

E.1 Stukken van algemene aard E.1.1 Notulen

E.1.2 Correspondentie

E.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen E.2.1 Organisatie

E.2.2 Taakuitvoering

E.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

E.2.2.2 Promotie van het ontwerpvak

E.2.2.2.1 PR, voorlichting en publiciteit E.2.2.2.2 Organiseren van tentoonstellingen,

symposia, manifestaties en prijsvragen E.2.2.3 Samenwerken met aanverwante organisaties

E.3 Beelddocumentatie

F Inventaris van het archief van de KIO-Branche, 1991-1996 90 F.0 Geschiedenis van de archiefvormer

F.1 Stukken van algemene aard

(6)

F.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen F.2.1 Organisatie

F.2.2 Taakuitvoering

F.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

F.2.2.2 Promotie van het ontwerpvak

F.2.2.2.1 PR, voorlichting en publiciteit F.2.2.2.2 Organiseren van tentoonstellingen,

symposia, manifestaties en prijsvragen F.2.2.3 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties

G Inventaris van het archief van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

(BNO), 1996-2004 93

G.0 Inleiding

G.0.1 Beleidsperiode 1996-2001: integreren ontwerpdisciplines G.0.2 Beleidsperiode 2002-2005

G.0.3 Organisatiestructuur

G.0.3.1 Structuur bij de oprichting van de BNO (1996)

G.0.3.2 Structuur na de statutenverandering: ‘Van verkokering naar bevlogenheid’ (2001)

G.0.3.3 Structuur BNO in 2004 G.0.4 Functies/taken, en drie soorten processen G.0.5 Bevoegdheden van actoren

G.1 Stukken van algemene aard

G.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen G.2.1 Organisatie

G.2.1.1 Bestuurlijke inrichting en beleidsontwikkeling G.2.1.2 Personeel

G.2.1.3 Huisvesting G.2.2 Taakuitvoering

G.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

G.2.2.2 Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied G.2.2.3 Kwaliteitsbevordering van het vakonderwijs

G.2.2.4 Promotie van het ontwerpvak

G.2.2.4.1 PR, voorlichting en publiciteit G.2.2.4.2 Deelnemen aan beurzen

G.2.2.4.3 Organiseren van tentoonstellingen, symposia, manifestaties en prijsvragen G.2.2.5 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties

G.2.2.6 Samenwerken met aanverwante organisaties

G.2.2.6.1 SCRIO (Stichting Collectieve Rechten Illustratoren en Ontwerpers

G.2.2.6.2 Samenwerkingsverband tussen Stichting Beeldrecht, SCRIO en BURAFO

G.2.2.6.3 Overige organisaties G.3 Documentatie

(7)

G.3.1 Beelddocumentatie G.3.2 Audiovisueel materiaal

G.3.2.1 Cassettebandjes G.3.2.2 Videobanden en dvd’s

H Gedeponeerd archief van de Vereniging van beoefenaars van Gebonden Kunsten

(GKf) 120

I Gedeponeerd archief van de Vereniging van reclame-ontwerpers en illustrators

(VRI) 121

(8)

1 Inleiding

1.1. Archiefvorming

1.1.1 Geschiedenis van de archiefvormers, inclusief chronologisch overzicht en een lijst met gebruikte afkortingen1

1.1.1.1 Geschiedenis van de archiefvormers

De Beroepsorganisatie Nederlandse ontwerpers (BNO) heeft een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1904. In dat jaar werd de Vereeniging van Ambachts - en Nijverheidskunst (VANK, 1904-1942) opgericht. De VANK bood de beoefenaars der toegepaste kunst voor het eerst een eigen organisatie; tot dan toe waren zij ondergebracht bij

architectenverenigingen en schildergenootschappen.2 De VANK moest echter onder druk van de Duitse bezetting de werkzaamheden staken, maar tijdens de oorlog ontwikkelde de illegaliteit plannen om tot één overkoepelende organisatie van kunstenaarsverenigingen te komen. Dit resulteerde in 1946 in de officiële oprichting van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars (vanaf 1972 Federatie van Kunstenaarsverenigingen).

Onderdeel van de Federatie werd de GKf (Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten, ook wel Gebonden Kunsten federatie genoemd); de ‘f’ van GKf verwijst daarnaar.

De GKf telde een groot aantal vakgroepen: binnenhuisarchitecten, beeldhouwers, glazeniers en wandschilders, grafici en typografen, fotografen, boekbinders en leerbewerkers,

pottenbakkers, textielkunstenaars.

De Federatie was voor de beroepsorganisaties van gebonden kunsten vooral van belang in verband met het coördineren van de gezamenlijke belangen ter voorbereiding van de oprichting van het Vormgevingsinstituut (1992-2001). In 1983 was hiertoe door de

Federatie van Kunstenaarsverenigingen het Vormgeversoverleg opgericht waar de volgende beroepsorganisaties aan deelnamen: KIO, GVN (vanaf 1988 bNO), NIC, BNI, bNO, VES en NVK.

In 1948 richtte een andere groep ontwerpers en illustratoren een eigen vereniging op: de VRI (Vereniging van Reclameontwerpers en Illustratoren). Zowel de GKf als de VRI pasten selectie toe door middel van ballotage. Bij toelating als lid van de GKf werd behalve op artistieke prestaties ook gelet op de houding van de ontwerper tijdens de oorlog.

Juist vanwege het oorlogsverleden was samenwerking tussen de grafici van de GKf -met een actieve rol in het verzet- en leden van de VRI, van wie een aantal in de ogen van de GKf een

‘foute’ rol in de oorlog had gespeeld, lange tijd een onbespreekbaar onderwerp.

Er was sprake van grote cultuurverschillen, die pas na jarenlange en moeizame besprekingen opgeheven konden worden, met als resultaat de oprichting van Grafisch Vormgevers

Nederland (GVN) in 1968.

Vanaf 1988 gaat de GVN verder onder de naam bNO (beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers).

Op 23 februari 1996 tenslotte fuseren bNO, KIO (Kring Industriële Ontwerpers) en KIO-

1 Deze inleidende tekst is geschreven door Tonny Claassen, inventarisator van het archief van de BNO en rechtsvoorgangers

2 Ada Lopes Cardozo, Ada Stroeve, Grafische vormgeving in Nederland na 1945, in: Holland in Vorm, 1987, p. 248

(9)

Branche tot de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, kortweg BNO. In 1998 gaat de NIC (Vereniging Nederlandse Illustratoren Club) op in de BNO en in 2004 volgt ook de bVV (beroepsvereniging Vrije Vormgevers), voortzetting van de VES (Vereniging Edelsmeden en Sieraadontwerpers) en VES Vrije Vormgevers.

De beroepsorganisaties bundelden meer dan eens hun krachten in samenwerkingsverbanden om meer te kunnen bereiken bij het behartigen van de belangen van ontwerpers

bijvoorbeeld op het gebied van auteursrechten. Ook werkten zij samen met aanverwante nationale en internationale organisaties, waaronder ICSID, ICOGRADA en BEDA, bij de bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied.

1.1.1.2 Chronologisch overzicht van de

(voor)geschiedenis van de rechtsvoorgangers van de BNO

1904 VANK (Vereniging van Ambachts- en Nijverheidskunst) opgericht

Op 23 april 1904 wordt de VANK opgericht als afscheiding van het schildersgenootschap St. Lucas. De VANK verenigt ‘kunstnijveraars’ van verschillende disciplines. Het beroep ontwerper zoals we dat nu kennen bestaat nog niet. Kunstschilders, architecten en ambachtslieden houden zich bezig met het vervaardigen van kunstnijverheidsproducten zoals meubels, gebruiksvoorwerpen, boeken en affiches. De eerste opleidingen op het gebied van de toegepaste kunsten waren in Nederland rond 1880 opgericht. In de jaren die volgden groeide het zelfbewustzijn van deze nieuwe beroepsgroep gestaag, hetgeen

uiteindelijk leidde tot de oprichting van de VANK.

1940 VANK op non-actief, mede onder invloed van de Duitse bezetting.

1945 Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten GKf (Gebonden Kunsten federatie) opgericht

Op 1 september 1945 wordt de Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten GKf opgericht als voortzetting van de activiteiten van de VANK. Ook hierin zijn alle disciplines van de toegepaste kunst vertegenwoordigd: textiel, glas, keramiek, grafisch ontwerp, binnenhuisarchitectuur, wandschilderen en fotografie. Er wordt een strenge ballotage ingevoerd. De verschillende disciplines kennen een eigen vakgroep met een eigen bestuur.

1948 VRI (Vereniging van Reclame-ontwerpers en Illustratoren) opgericht

Op 13 maart 1948 wordt de VRI opgericht door een groep bevriende grafisch ontwerpers en illustratoren uit de omgeving van Rotterdam en Den Haag om de belangen van deze groepen te behartigen tegenover de reclamebureaus. Ook deze vereniging kent een ballotage.

1952 KIO (Kring Industriële Ontwerpers) opgericht

Op 15 november 1952 wordt een vereniging voor industrieel ontwerpers opgericht: de KIO. Industrieel ontwerpen is een nieuw specialisme binnen de vormgeving. In 1950 was de eerste opleiding voor industrieel ontwerpers ingesteld: de Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE – nu Design Academy Eindhoven).

(10)

1957 ICSID (International Council of Societies of Industrial Design)

In juni 1957 werd in Londen de International Council of Societies of Industrial Design opgericht met als doel op internationaal niveau de belangen van de beroepsgroep te beschermen, de samenwerking tussen industrieel ontwerpers wereldwijd te stimuleren en de waardering voor het industrieel ontwerp te verhogen.

In 1959 werd KIO - in navolging van het IIV - lid van ICSID.

Sinds1963 was ICSID een nauwe samenwerking met UNESCO aangegaan waarbij het gebruik van design ingezet werd voor de verbetering van de menselijke samenleving.

Vanaf eind jaren zeventig werd er nauwer samengewerkt met de internationale

beroepsorganisaties op het gebied van grafisch ontwerp (International Council of Graphic Design, ICOGRADA) en interieur (International Federation of Interior Designers, IFI), hetgeen ondermeer tot uiting kwam in het gezamenlijk organiseren van congressen en manifestaties in de aangesloten landen. Dit resulteerde ondermeer in het organiseren van Design ’87 Amsterdam: een internationaal ontwerperscongres, waarvan de organisatie in handen was van de GVN, de KIO en de BNI.

ICSID is sinds 2005 in Montreal (Canada) gevestigd, op hetzelfde adres als ICOGRADA.

1963 ICOGRADA (International Council of Graphic Design) opgericht

In 1963 werd de International Council of Graphic Design, ICOGRADA opgericht, waarin internationale organisaties samenwerken die zich bezighouden met grafisch ontwerp, visuele communicatie, design en verwante ontwerpdisciplines. ICOGRADA onderhoudt nauwe banden met andere internationale beroepsorganisaties zoals ICSID en IFI en werkt nauw samen met de UNESCO.

Het is sinds 2005 in Montreal (Canada) gevestigd, op hetzelfde adres als ICSID.|

Bij de oprichting in 1963 werd Wim Crouwel benoemd tot de eerste algemene secretaris van ICOGRADA.

1968 GVN (Grafisch Vormgevers Nederland) opgericht

Op 20 april 1968 wordt besloten tot een fusie van de vakgroep grafici van de GKf en de VRI, waaruit de GVN ontstaat. Ook studenten kunnen lid worden. Door de

schaalvergroting wordt het mogelijk een professioneel verenigingsbureau in te stellen. In 1975 wordt de ballotage afgeschaft.

1975 VES (Vereniging voor Edelsmeden en Sieraadontwerpers) opgericht In 1975 wordt de VES opgericht om leden en het publiek te informeren over ontwikkelingen in het sieraadontwerpen. Tevens zocht men naar alternatieve verkoopkanalen voor het nieuwe sieraad.

1970 BEDA (Bureau of European Designers Associations) opgericht

In januari 1970 kwamen in Frankfurt afgevaardigden van verschillende beroepsorganisaties van industriële ontwerpers uit de Europese Unie bijeen om ‘The Bureau of European Designers’ Association (BEDA) op te richten. De organisaties die de overeenkomst te Frankfurt ondertekenden waren : ADI uit Italië; AFD uit Frankrijk; KIO uit Nederland; UID uit België; VDID uit Duitsland en SIAD uit Groot Brittannië (geassocieerd lid)

Het oprichten van BEDA had als belangrijkste doelstelling: een permanente samenwerking te bewerkstelligen tussen de beroepsorganisaties van ontwerpers uit de

(11)

gemeenschappelijke (Europese) markt (inclusief Groot Brittannië) zowel onderling als op het niveau van de EEG.

1985 NIC (Vereniging Nederlandse Illustratoren Club) opgericht

In 1985 wordt de NIC opgericht. Deze vereniging organiseert sociale bijeenkomsten, geeft jaarboeken uit en kent een jaarlijkse ledententoonstelling met daaraan gekoppeld de NIC- Illustratorenprijs.

1988 GVN als bNO (beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers) voortgezet Op 12 december 1988 wordt de de GVN voortgezet als bNO. De naamswijziging is het resultaat van een reorganisatie die het (multidisciplinaire) ontwerpbureaus voortaan mogelijk maakt lid te worden. De vernieuwde vereniging kent twee afdelingen: een voor individuele leden en een voor bureauleden. Deze verandering vergroot de

representativiteit van de vereniging en de mogelijkheden van het bureau om activiteiten te ontwikkelen.

1991 IO-Branche (later: KIO-Branche) opgericht

Op 24 januari 1991 wordt IO-Branche opgericht, een vereniging voor industrieel

ontwerpbureaus. Deze bureaus waren eerder verenigd door hun aansluiting bij de Stichting ioN (Industrieel Ontwerpen Nederland), die in 1985 door de overheid was opgericht, maar in 1990 ophield te bestaan.

1992 NIC als Vereniging Nederlandse Illustratoren NIC voortgezet 1993 VES als VES Vrije Vormgevers voortgezet

1996 BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) opgericht

Op 23 februari 1996 fuseren bNO, KIO en KIO-Branche, waaruit de BNO ontstaat.

1998 NIC gaat op in BNO

Op 1 januari 1998 gaan alle 400 leden van de Vereniging Nederlandse Illustratoren NIC over naar de BNO.

2002 VES Vrije Vormgevers als bVV (Beroepsvereniging Vrije Vormgevers) voortgezet 2004 bVV gaat op in BNO

Op 1 januari 2004 gaan 150 leden van de bVV over naar de BNO.

(12)

Illustratie: Tonny Claassen (2010)

1.1.1.3 Afkortingen van genoemde organisaties ADCN Art Directors Club Nederland

ADI Associazione per il Disegno Industriale (Italië) AFD L'Alliance française des designers

AIVE Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven BEDA Bureau of European Designers Associations BIT Beroepsvereniging Industrieel Textielontwerpers BNA Bond van Nederlandse Architecten

BNI Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

bNO Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers BNS Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen

BNT Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur BOE Bond van Oproerige Edelsmeden

BÖG Bund Östereichischer Gebrauchsgrafiker BSA Business Software Alliance

BSB Beeldrecht-SCRIO-BURAFO

BURAFO Bureau voor Auteurs- en Fotorechten bVV beroepsvereniging Vrije Vormgevers CAD Computer Aided Design

CCI Centre de Création Industrielle van het Center Georges Pompidou CPR Commissie Promotie Reclame

DAK De Amsterdamse Kunst

EIM Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf FADD Foreign Affairs Dutch Design

(13)

Fonds BKVB Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst GBO Gemeenschappelijk Besturen Overleg

GIN Stichting Geschiedenis Illustratie Nederland GKf Gebonden Kunsten federatie

GVN Grafische Vormgevers Nederland

IBBY International Board on Books for Young People ICOGRADA International Council of Graphic Design Associations ICSID International Council of Societies of Industrial Design IFI International Federation of Interior Designers

IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IIV Instituut voor Industriële Vormgeving

IMK Instituut voor het Midden-en kleinbedrijf ioN Stichting industrieel ontwerpen Nederland KIO Kring Industriële Ontwerpers

KIVI, afd. IO Koninklijk Instituut van Ingenieurs, afdeling Industrieel Ontwerpen KVGO Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen

LAC Lighting Application Centre

NAGO Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers NAi Nederlands Architectuur Instituut

NEV Nederlandse Edelsmeden Vereniging

NGPR Nederland Genootschap voor Public Relations NIC Nederlandse Illustratoren Club

NKN Nicaragua Komitee Nederland

NPP Nationaal Platform Productontwikkeling NVK Nederlandse Vakgroep Keramisten

NVTL Nederlandse Vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur ONRI Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs

PPC Permanente Prijsvraag Commissie PVV Platform Vrije Vormgeving

S.A.K. Samenwerkende Amsterdamse Kunstenaarsverenigingen SAAH Society of Artists' Agents Holland

SCRIO Stichting voor Collectieve Rechten van Illustratoren en Ontwerpers SEO Stichting voor Economisch Onderzoek

SIAD Society of Industrial Artists and Designers (Groot Brittannië) SPIN Stichting Promotie Illustratie Nederland

SWV Stichting werkplekverbetering in bedrijf en kantoor UID Union Professionnelle des Industrial Designers (België) VANK Vereeniging voor Ambacht- en Nijverheidskunst VDID Verband Deutscher Industrie Designer e.V.

VEA Nederlandse Vereniging van erkende reclame adviesbureaus VES Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers

VIN Vakgroep Infographicmakers Nederland

VRI Vereniging van Reclameontwerpers en Illustratoren VvK Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars WIK Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

(14)

1.1.2 Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en de archieven van rechtsvoorgangers bestaan uit zeven (deel-)archieven van beroepsorganisaties op het gebied van grafische vormgeving, illustratie, product ontwerp en interieurarchitectuur.

In chronologische volgorde van oprichting zijn dat:

1952-1996 Archief Kring Industriële Ontwerpers (KIO) 1968-1988 Archief Grafisch Vormgevers Nederland (GVN)

1976-2004 Archief Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES) (1976-1993: Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES); 1993-2002:

Vereniging VES vrije vormgevers; 2002-2004: beroepsvereniging Vrije Vormgevers (bVV)) 1985-1998 Archief Nederlandse Illustratoren Club (NIC)

1988-1996 Archief beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO) 1991-1996 Archief KIO-Branche

1996-2004 Archief Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Het archief van de BNO en de archieven van de rechtsvoorgangers tot 2004 werden bewaard op het kantoor van de BNO aan de Danzigerkade 8a te Amsterdam.

In het kader van het Masterplan Erfgoed Vormgevingsarchieven, dat in januari 2007 door de Werkgroep Archief in Vorm is opgesteld, werd het Archief BNO en rechtsvoorgangers bij het RKD ondergebracht. Dankzij subsidie van het Mondriaan Fonds, een bijdrage uit het SoCu-fonds van Pictoright en het verschaffen van financiële middelen door de BNO, is ontsluiting van het archief mogelijk geworden.

Voor de tijdsafbakening is als begindatum het oprichtingsjaar van de Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK),1904, genomen en als eindpunt de datum, 2004, waarop de Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES), dan bekend onder de naam de beroepsvereniging Vrije Vormgevers zich (voorlopig) als laatste organisatie aansluit bij Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

1.1.3 Wijze van verwerving

In 2012 schonk Rob Huisman in zijn hoedanigheid van directeur van de BNO, het archief van de BNO en de archieven van rechtsvoorgangers, aan het RKD.

1.2 Inhoud en structuur van het archief

1.2.1 Samenvatting van de inhoud van het archief

Het archief bevat verslagen, correspondentie en neerslag van de taakuitvoering zoals het behartigen van de belangen van de leden, het organiseren van tentoonstellingen, het

verstrekken van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het publiceren van onder andere tijdschriften en deelname aan overleg met (inter)nationale aanverwante organisaties zoals BEDA, ICSID en ICOGRADA.

Daarnaast bevat het archief een grote hoeveelheid dia’s die veelal zijn gebruikt als afbeelding in ledenboeken of zijn gepubliceerd in het tijdschrift Vormberichten. Ook zijn foto’s, videomateriaal en audioverslagen van tentoonstellingen, symposia en activiteiten voor leden van de BNO en voorlopers in het archief opgenomen.

(15)

1.2.2 Selectie

Bij aanvang van de inventarisatie bestond het archief van de BNO en de archieven van rechtsvoorgangersarchieven uit 128 verhuisdozen. Na het ompakken, ontdubbelen van het papieren archief in zuurvrije archiefdozen en het overdragen van publicaties, knipsels en beelddocumentatie aan respectievelijke RKD-afdelingen, resteert van de circa 80 meter nu circa 50 meter archief.

Besloten is om een groot deel van de zeer uitvoerig bewaard gebleven ledenadministratie niet voor permanente bewaring in aanmerking te laten komen. Eén van de redenen is dat de dossiers veel zogenaamde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) bevatten die vanwege beperkingen vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) niet aan bezoekers beschikbaar kunnen worden gesteld. Een andere reden is dat de afgeleide gegevens (wie werd wanneer lid of zegde zijn lidmaatschap op) ook in het periodiek van de BNO (het tijdschrift Vormberichten) is vermeld.

Slechts een klein, representatief deel van de ledenlijsten is bewaard.

Op het kantoor van de BNO zijn de financiële stukken achtergebleven die, na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar, vernietigd mogen worden.

1.2.3 Aanvullingen

Verwacht mag worden dat toekomstige aanvullingen (van archiefmateriaal van na 2004), veel meer dan nu het geval was, uit hybride materiaal bestaan: papier en born digital materiaal. Ook website-archivering verdient aandacht.

Het RKD ontvangt ook nog de statuten van de rechtsvoorgangers van de BNO; deze bevinden zich nu nog in het kantoor van de BNO.

1.2.4 Ordening

De inventarisator heeft de archieven van de afzonderlijke rechtsvoorgangers gemodelleerd naar de primaire taken van de BNO, te weten:

- Handhaving beroepsethiek;

- Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening;

- Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied;

- Kwaliteitsbevordering van het vakonderwijs;

- Promotie van het ontwerp-vak;

- PR, voorlichting en publiciteit;

- Deelnemen aan beurzen;

- Organiseren van tentoonstellingen, symposia, manifestaties en prijsvragen;

- Samenwerken met aanverwante organisaties;

Deze taken komen in de inventaris van het archief van de BNO en van de archieven van de rechtsvoorgangers terug in de rubriek ‘Taakuitvoering’.

1.2.5 Verantwoording van de bewerking 1.2.5.1 Papieren archief

Bij het beschrijven van de archiefstukken werden 'ordeverstoringen' in de series notulen en correspondentie geconstateerd, waardoor hier en daar ‘overlappen’ ontstonden.

Vermoedelijk is dit te wijten aan het feit dat de archiefstukken niet alleen door het

(16)

secretariaat van de verenigingen werden opgesteld en geordend, maar ook door individuele bestuursleden van wie vervolgens dezelfde vergaderstukken gevoegd werden bij het

oorspronkelijke archief.

Voorts heeft ook een rol gespeeld dat er ten behoeve van het samenstellen van historische overzichten van de geschiedenis van de BNO en de rechtsvoorgangers vaak stukken uit de respectievelijke series zijn gelicht en elders opgeborgen. Dit is nadrukkelijk het geval bij het archief van de NIC. Volledige terugplaatsing naar de oude orde bleek niet mogelijk binnen het gestelde tijdsbestek.

1.2.5.2 Dia’s

De meeste dia’s behorend bij een (sub)vereniging, zijn gebruikt als afbeelding in

ledenboeken. Na een strenge selectie, waarbij onidentificeerbare dia’s afvielen, dia’s een uitvloeisel moesten zijn van functies en of activiteiten van de BNO of rechtsvoorgangers, en bij werk van ontwerpers de kunstenaar bij voorkeur al voor moesten komen in de RKD database RKDartists&, kwamen 3.775 dia’s in aanmerking voor digitalisering. Het betreft voornamelijk beelden gemaakt tijdens manifestaties, tentoonstellingen (waaronder

‘Bewegwijzering. Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor’) en bijeenkomsten zoals de vergadering die leidde tot de fusie tussen bNO, KIO en KIO-Branche tot BNO in 1996.

Voor details over de duiding van personen op dia’s is gesproken met leden van het ‘BNO- Bureau’: Rob Huisman (directeur), Gert Gerrits (projectmanager) en Rita van Hattum (adjunct directeur).

1.2.5.3 Foto’s

De foto’s en negatieven, opgeborgen in 27 dozen, en in totaal bestaande uit circa 2.000 foto’s, betreffen grotendeels prijsuitreikingen en tentoonstellingen. Het zijn zwart-wit en kleurenfoto’s. De foto’s zijn met hulp van het Bureau van de BNO en ook van oud- bestuurslid Titus Yocarini, voorzien van details over voorgestelden en gebeurtenissen.

Aangezien de foto’s veelal zijn gepubliceerd in organen van rechtsvoorgangers van de BNO en van het orgaan Vormberichten van de BNO zelf, en de foto’s in goede staat zijn, is niet voor digitalisering gekozen.

Op het kantoor van de BNO bevinden zich nog veel foto’s van bijeenkomsten, vervaardigd door professionele fotografen van onder andere fotopersbureau Hollandse Hoogte.

1.2.5.4 Publicaties

Het bleek dat een hiaat bestond in de bibliotheek van het RKD van uitgaves verschenen tussen 1995 en 2002 van het periodiek Vormberichten. De ontbrekende exemplaren werden aangevuld uit de voorraad van de BNO. Tevens werd de onvolledige serie Vormberichten van de Koninklijke Bibliotheek aangevuld uit de voorraad van de BNO.

De Vormberichten zijn niet in het archief van de BNO en rechtsvoorgangers opgenomen, maar zijn voor bezoekers aan te vragen en raadpleegbaar op de leeszaal van de bibliotheek van het RKD.

Ook andere boeken en tijdschriften die een aanvulling vormen op de collectie van het RKD, werden toegevoegd en beschreven door de bibliotheek van het RKD met als vermelding ‘Herkomst Archief BNO en rechtsvoorgangersarchieven’.

(17)

1.2.5.5 Floppy’s

In het archief zijn in totaal 110 floppy’s aangetroffen (zowel 3,5 inch als 5.25 inch), waarvan tot nog toe slechts een deel kon worden uitgelezen. Op een groot aantal andere floppy’s bevonden zich lettertypes; deze floppy’s kwamen niet voor opname in aanmerking.

1.2.5.6 Audiovisueel materiaal

Tijdens de inventarisatie zijn 88 videobanden, 26 audiocassettes en 1 film in het archief aangetroffen. De banden van de publieke omroep en van lokale omroepen zijn

gedeselecteerd. Geldende auteursrechten verhinderen immers beschikbaarstelling.

Selectiecriterium voor de overgebleven 53 videobanden en 23 audiocassettes was dat ze een uitvloeisel vormden van de activiteiten of handelingen van de BNO of van

rechtsvoorgangers. Deze banden zijn gedigitaliseerd, omdat de beeldkwaliteit snel achteruit gaat.

Rob Huisman was zo behulpzaam om het niet-geïdentificeerde materiaal zo veel als mogeljk van commentaar te voorzien.

1.3 Aanwijzingen voor de gebruiker 1.3.1 Openbaarheidsbeperkingen

Stukken van de Raad van Toezicht, de Raad van Beroep, de Ad Hoc Commissie en nog een beperkt aantal anders stukken (inv.nrs. 137, 234, 238, 454, 516-518, 679, 745, 825, 1417, 1422, 1464-1471, 1478-1494, 1700-1702, 1800-1805) zijn niet openbaar, en daarnaast het gehele archief van de BNO.

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan op deze beperking een uitzondering worden gemaakt. Hiertoe dient de aanvrager een gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten aan de Afdeling Archivalia van het RKD. Het verzoek wordt voorgelegd aan de BNO. Aansluitend wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de al dan niet verkregen toestemming en eventuele voorwaarden. Bij voornemen tot publicatie van gegevens uit dit deel van het archief worden de betreffende passages voorgelegd aan de BNO.

1.3.2 Materiële beperkingen

Het archief is in 2009 in z'n geheel gegammadoorstraald (door Isotron, imiddels: Synergy Health), maar niet uitgestoft.

1.3.2 Citeerinstructie

RKD, Den Haag, Archief BNO en rechtsvoorgangers (Archiefnummer 0739), inv.nr ...

1.4 Verwant materiaal

Voor archiefmateriaal van (vroege) rechtsvoorgangers van de BNO, zijn de volgende verblijfplaatsen te noemen:

Archief van de Gebonden Kunsten federatie (GKf)

Maakt onderdeel uit van het archief van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars.

(18)

Verblijfplaats: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam Archief Vereniging Reclameontwerpers en Illustratoren (VRI)

Het RKD heeft een klein gedeopneerd archief van de VRI via een oud-bestuurslid van de GVN, maar het eigenlijke archief is zeer waarschijnlijk archief verloren gegaan

Verblijfplaats: O.a. RKD

Archief Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES)

Verblijfplaats: RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie), Den Haag Overige verwante archieven:

Archief Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars

Verblijfplaats: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam Archief Instituut voor Industriële Vormgeving

Verblijfplaats: RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie), Den Haag Archief Stichting Geschiedschrijving Nederland (GIN)

Het archief van de Stichting Geschiedschrijving Illustratie Nederland (GIN) (1998-2010) dat qua onderwerp gerelateerd is aan bovenstaande archieven, maakte officieel geen deel uit van de overeenkomst tussen de BNO en het RKD betreffende het Archief

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en rechtsvoorgangers. Het archief is bij het RKD als afzonderlijk archief ondergebraccht (zie archiefnummer 0808).

Verblijfplaats: RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie), Den Haag Archief International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)

Verblijfplaats: The University of Brighton Design Archives.

Zie http://arts.brighton.ac.uk/collections/design-archives/archives/icsid-archive2 Archief International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA)

Verblijfplaats: The University of Brighton Design Archives.

Zie http://arts.brighton.ac.uk/collections/design-archives/archives/icograda Collectie Rob van Maarschalkerwaart, Coördinator Straatmeubilair

Verblijfplaats: Stadsarchief Amsterdam Archief Wim Gilles

Verblijfplaats: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Archief Paul Derrez

Verblijfplaats: Particulier

Raadpleeg ook het Nationaal Ontwerp Archief (NOA) op http://www.nationaalontwerparchief.nl/

(19)

A Inventaris van het archief van de Kring Industriële Ontwerpers (KIO), 1952-1996

A.0 Geschiedenis van de archiefvormer

Hoewel er binnen de GKf (Gebonden Kunsten Federatie) wel degelijk belangstelling bestond voor het ontwerpen voor de industrie vond de ontwikkeling tot een

beroepsorganisatie buiten de GKf plaats. Bij de GKf voelden de industrieel ontwerpers en de productontwerpers zich ook niet helemaal op hun plaats. Dat wil zeggen, áls zij al werden toegelaten, want de federatie hanteerde een strenge ballotage.3 De industrieel ontwerpers waren immers geen kunstenaars maar ontwerpers van goed vormgegeven gebruiksvoorwerpen.

Verschillende initiatieven hebben er toe geleid dat de belangstelling voor industrieel

ontwerpen toenam. De eerste opleiding voor Industriële Vormgeving in Nederland werd in 1950 opgericht en in datzelfde jaar werd het Instituut voor Industriële Vormgeving gesticht.

Op 15 november 19524 vond de oprichtingsvergadering plaats van de beroepsvereniging:

de ‘Kring Industriële Ontwerpers’ (KIO).

De KIO is in 1996 door fusie met de beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO) en de Branche-vereniging voor Nederlandse industrieel ontwerpbureaus (KIO-Branche) samengegaan tot Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

A.1 Stukken van algemene aard A.1.1 Notulen

Notulen en agenda’s van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, met bijlagen, 1952-1996. 28 omslagen en 7 pakken

N.B.1 Tot en met 1964 (en wellicht later) werd er gesproken van

‘Kringbijeenkomsten’ in plaats van ‘ALV’.

N.B.2 Bevat ook ingekomen en kopieën van uitgaande stukken 1 1952-1954

2 1955-1958 3 1959-1962 4 1963-1965 125 1966. 1 pak 126 1967 127 1968 13 1969 129 1970. 1 pak 128 1971 11 1972 12 1973 46 1974

3 M.Simon Thomas, Goed in Vorm, honderd jaar ontwerpen in Nederland, 2008, p.135

4 In enkele archiefstukken wordt het jaar 1951 als oprichtingsjaar genoemd hetgeen zou kunnen verwijzen naar de informele bijeenkomsten die aan de oprichtingsvergadering vooraf gingen. Zie inv.nr.1633 ,Persbericht bij gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan, d.d. september 1976.

(20)

47 1975 48 1976 49 1977 50 1978 51 1979 52 1980 53 1981 54 1982 55 1983 56 1984 57 1985 58 1986 86 1987 87 1988 89 1989

113 1990. 1 pak 114 1991. 1 pak 115 1992. 1 pak 164 1993. 1 pak 116 1993-1996. 1 pak 32 1994

37 1995

1125 Floppy met agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen, 1994. 1 stuk N.B. Niet raadpleegbaar

1126 Floppy met agenda’s en notulen van algemene ledenvergaderingen, 1994-1995. 1 stuk

N.B. Niet raadpleegbaar A.1.2 Correspondentie

Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 1962-1964, 1971-1981, 1984-1986.

10 omslagen en 8 pakken 7 1962

8 1963 9 1964 10 1965 14 1971 15 1972 16 1973 17 1974 18 1975

107 1976. 1 pak 108 1977. 1 pak 109 1978. 1 pak 80 1978-1979. 1 pak

(21)

81 1980. 1 pak 82 1981. 1 pak 111 1984. 1 pak 112 1985. 1 pak 76 1986

Brievenboeken, 1977-1985, 1992-1993. 2 pakken en 2 omslagen 1612 1977-1985. 1 omslag

41 1992, jan-juli 42 1992, aug-dec 165 1993. 1 omslag

Ingekomen stukken, 1982-1983, 1988-1991, 1994-1995. 6 omslagen en 2 pakken 83 1982. 1 pak

73 1983 119 1988 120 1989

N.B. Betreft alleen de maanden maart - december.

122 1990 118 1991 161 1994. 1 pak

35 1995

Uitgaande stukken, 1982-1983, 1987-1996. 5 omslagen en 8 pakken 84 1982. 1 omslag

74 1983. 1 omslag 77 1987

78 1988 121 1989 123 1990

93 1991. 1 omslag 94 1991. 1 omslag 117 1991

40 1992

163 1993. 1 omslag 162 1994

36 1995-1996

A.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen A.2.1 Organisatie

A.2.1.1 Bestuurlijke inrichting en beleidsontwikkeling Statuten, erecode, huishoudelijk reglement en leveringsvoorwaarden, met bijlagen en voorbeelden van andere beroepsorganisaties, 1958-1959, 1969-1984, 1987, 1991-1994 en z.j. 2 pakken

(22)

159 1958-1959, 1969-1984 196 1987, 1991-1994 en z.j.

1522 Schematisch overzicht van bestuursvergaderingen over de periode 1974-1975 en z.j.

1 omslag

1584 Stukken betreffende het afsluiten van overeenkomsten en contracten met de Registratiekamer, Kamer van Koophandel, Bankgiro en kantoorverhuurbedrijf Ytech, 1980, 1982, 1984-1985, 1987-1988, 1990, 1992, 1995. 1 omslag

1562 Stukken betreffende het doen van werkzaamheden door vrijwilligers, 1981, 1988, 1991. 1 omslag

Stukken betreffende het ontwerpen van een huisstijl en informatiemap, met voorbeelden, 1981, 1984-1988, 1993-1994. 3 omslagen

217 1981 1575 1984-1988

N.B. Bevat ook ontwerpen voor de huisstijl van BNI, bNO en KIO tezamen 1580 1993-1994

1619 Correspondentie met internationale beroepsorganisaties van ontwerpers, 1982- 1983. 1 omslag

1645 Lijst van binnengekomen telefoongesprekken, 1984. 1 deel 92 Commissie beleidsadviezen, 1990-1991. 1 omslag

64 Stukken betreffende het opstellen van het meerjarenplan ‘KIO-Businessplan 1992- 1993-1994’, 1989-1991. 1 omslag

6074 Foto’s van het KIO Bureau aan de Van Diemenstraat, circa 1992-1995. 3 stukken 19 Stukken betreffende het opstellen van een beleidsplan en stappenplan ten behoeve

van ledenwerving onder pas afgestudeerden, 1993-1995.1 omslag 219 Stukken betreffende het werven van leden, 1993-1996.1 omslag

6084 Foto’s van een bijeenkomst, waarschijnlijk een ledenvergadering in combinatie met een symposium, vóór 1993. 12 stukken

6080 Foto’s van de Algemene Ledenvergadering, 1994. 8 stukken

6039 Foto’s van de Algemene ledenvergadering van KIO in het kantoor van de bNO aan de Weesperstraat in Amsterdam, circa 1994-1995. 8 stukken

6102 Foto’s van een vergadering en etentje van het KIO-bestuur, 1995. 16 stukken

(23)

A.2.1.2 Financiën

132 Stukken betreffende het opstellen van jaarstukken, alsmede het doen afleggen van financiële verantwoording, 1962-1987, 1990-1995. 1 omslag

N.B. Jaarstukken zijn: begrotingen, jaarrekeningen, balansen van baten en lasten

1613 Accountantsrapport inzake de jaarrekening [van 1970], 1971. 1 omslag

Kasboeken, 1977-1984. 2 omslagen 1610 1977-1982

1611 1982-1984

148 Stukken ontvangen en opgemaakt door de Kascommissie, 1988. 1 omslag 169 Stukken betreffende het vaststellen van de administratieve en financiële

consequenties van de fusie met de bNO, 1995-1996 en z.j. 1 omslag

1524 Rekening van Herman Hermsen voor het ontwerpen van een speld voor erelid, 1996. 1 omslag

A.2.1.3 Jubilea

1633 Persbericht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kring Industriële Ontwerpers, 1976. 1 omslag

1568 Tekst en presentielijst van de lezing ‘Is there such a thing as Dutch design?’, gehouden door dr. Robert Blaich vanwege het veertigjarig bestaan van de KIO, 1991. 2 stukken

1581 Stukken betreffende het onderzoek van Jos Smits-Orth naar de geschiedenis van de Kring Industriële Ontwerpers ten behoeve van de doctoraalscriptie ‘KIO 1952- 1992 : de 40-jarige geschiedenis Kring Industriële Ontwerpers‘, 1993. 1 omslag N.B. De doctoraalscriptie bevindt zich in de bibliotheek van het RKD.

A.2.1.4 Ledenadministratie

206 Dossier inzake het onderzoeken van een geautomatiseerde (leden)administratie, [1976-1977], 1980, 1982, 1986. 1 omslag

212 Stukken betreffende het voordragen van Dr. Robert Blaich tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, met foto, 1991. 1 omslag

178 Voorbeeldbrieven ten behoeve van (nieuwe) leden, alsmede een exemplaar van de

‘KIO Informatiemap’, 1991, 1994-1995 en z.j. 1 omslag

1606 Stukken betreffende het promoten van het KIO-lidmaatschap, 1994. 1 omslag N.B. Bevat bovendien de zogenaamde ‘KIO-pin’

(24)

Stukken betreffende het samenstellen van een ‘smoelenboek’, 1994-1995. 3 omslagen en 1 pak

173 Voorbereiding

39 Aangeleverde gegevens. 1 pak

166 Ingevulde vragenlijsten, voorzien van pasfoto’s N.B. Alfabetisch geordend

168 Concept ‘smoelenboek’, met correcties

171 Kopie van uitgaande brief met uitleg over de drie termijnen van

kandidaatslidmaatschappen en de bijbehorende contributie, 1995. 1 stuk A.2.2 Taakuitvoering

A.2.2.1 Belangenbehartiging en ondersteunen van de leden bij de beroepsuitoefening

1531 Briefwisseling met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de beroepsomschrijving van meubelontwerper, 1987. 1 omslag

Correspondentie met bedrijven over het verlenen van medewerking aan een (gecombineerde) kortingspas voor leden (KIO-pas), 1987-1994. 2 omslagen en 1 pak

79 1987-1990.1 pak 160 1989-1994 188 1993-1994

N.B. Betreft een kortingspas voor KIO leden en een gecombineerde kortingspas voor zowel KIO als bNO-leden.

147 Stukken betreffende het vaststellen van de honorering, leveringsvoorwaarden, intellectueel eigendom, auteursrecht en leenrecht, 1991-1995. 1 omslag

184 Brochures inzake het inkomensonderzoek van de KIO en de KIO Branche, circa 1992. 1 omslag

1579 Stukken betreffende het opstellen van een onderzoeksrapport over de honorering van industriële ontwerpers. 1993. 1 omslag

183 Stukken betreffende het inventariseren van subsidies en fondsen ten behoeve van fondsenwerving, 1994-1995. 1 omslag

A.2.2.2 Bevordering van de ontwikkeling van het vakgebied N.B. Leden van de KIO konden middels diverse werkgroepen met ieder een eigen aandachtsgebied bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied.

A.2.2.2.1 KIO-scope

(25)

N.B. In 1980 werd de werkgroep KIO-scope opgericht met als doel industriële textielontwerpers middels symposia, presentaties en catalogi een nationaal en internationaal platform te bieden.

1588 Formulieren, ingevuld door deelnemers aan de ‘KIO-scope’, 1980. 1 omslag N.B. Bevat ook hier en daar pasfoto’s

1590 Presentielijst met deelnemers van de ‘KIO-scope’, 1980. 1 omslag

1591 Brief waarin de ‘Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven’ (AIVE) verzoekt tentoonstellingsmateriaal van de ‘KIO-scope’ onder te mogen brengen, 1980. 1 omslag

1592 Catalogus ‘KIO-scope’, met toegangsbewijs, 1980. 1 deel

1589 Krantenknipsels met verslagen van de ‘KIO-scope’, 1980. 1 omslag

Dossiers inzake het organiseren en evalueren van de KIO-scope’s, 1980-1985, 1987-1989. 4 pakken

197 1980 1596 1981-1982 149 1982-1985 154 1987-1989

Circulaires waarin de leden geïnformeerd worden over het inhoudelijke programma van de KIO-scope’s, met bijlagen,1982-1983 en z.j. 3 omslagen

1593 1982 1594 1983 1595 z.j.

N.B. Bevat ook plastic omslaghoes met het logo van KIO-scope

172 Jaarverslag, lijst van bestuursleden en persberichten, allen uitgegaan van de Stichting Eigenwijze Mode, 1993-1995. 1 omslag

N.B. De Stichting Eigenwijze Mode is de opvolger van KIO-scope. De Stichting bestond in 1997 tien jaar.

A.2.2.2.2 Overige werkgroepen

Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Computer Aided Design (CAD), 1988-1989, 1994-1996. 2 omslagen

1561 1988-1989 186 1994-1996

Convocatie, foto's en negatieven vanwege een bijeenkomst over de toepassing van de Macintosh van Apple Computers in de ontwerpomgeving, 1989. 2 omslagen 158 Convocaties en foto’s

(26)

6135 Negatieven

N.B. Gedigitaliseerd onder barcodes 0000341370-0000341384 en alleen als scan raadpleegbaar

Dossiers inzake het organiseren van bedrijfsbezoeken door de werkgroep Bedrijfsbezoeken, 1989-1990, 1992-1996.

2 omslagen en 1 pak 68 1989

90 1990. 1 pak 44 1992-1996

1566 Stukken betreffende de werkgroep Beleidsplan WVC, 1990. 1 omslag N.B. Zie ook inventarisnummer 1477

97 Stukken betreffende de werkgroep Leveringsvoorwaarden, 1992. 1 omslag 6088 Foto’s van de werkgroep PR op het kantoor aan de Van Diemenstraat te

Amsterdam, 1992. 2 stukken

152 Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Vormberichten, met bijlagen, 1992-1994. 1 omslag

153 Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Jonge leden, 1992-1994. 1 omslag 1785 Verslagen van vergaderingen van de werkgroep PR, met bijlagen, 1992-1994. 1

omslag

1117 Floppy met digitale bestanden van voorbeeldbrieven voor KIO werkgroepen, 1994.

1 stuk

N.B. Niet raadpleegbaar

A.2.2.3 Kwaliteitsbevordering van het vakonderwijs 23 Leerplannen van diverse opleidingen beeldende kunst en industriële vormgeving,

1975-1985. 1 pak

Stukken betreffende het organiseren van het ‘Overlegforum Kunstonderwijs – Kunstenveld’, 1991-1995. 1 omslag en 1pak

N.B. KIO nam deel aan het Overlegforum 145 1991-1994. 1 pak

146 1995

1628 Discussiestukken betreffende het organiseren van de ‘KUO DAG (studiedag kunstonderwijs)’, Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten, 1994. 1 omslag N.B. Bevat ook de begroting van 1996

185 Brieven van en aan deelnemers van het Mentoren systeem, met adressen, 1994-

(27)

1996. 1 omslag

A.2.2.4 Promotie van het ontwerpvak

5 Stukken betreffende het organiseren van de Jaarbeursexpositie van 1957 in Utrecht, 1957. 1 omslag

1632 Stukken betreffende het organiseren van de deelname aan de publicatie van het

‘KIO fotoboek 1963’ en de expositie ‘Kreativiteit’, 1963-1964.1 omslag en 11 stukken

N.B. Vermoedelijk zijn het boek zowel als de expositie niet gerealiseerd.

1632 Voorbereiding 6015 Foto’s. 11 stukken

Stukken betreffende het organiseren van KIO-dagen en KIO-borrels, 1975, 1981- 1982, 1984, 1985,1987-1995. 5 omslagen en 2 pakken

N.B. De overlappingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt doordat verschillende bestuursleden dossiers hebben overgedragen.

1523 1975

1569 1981-1982,1985

205 1984-1985, 1987-1992. 1 pak 1555 1989

38 1992-1995.1 pak 45 1992-1995 175 1995

1560 Stukken betreffende het organiseren van tentoonstellingen en prijsvragen over meubel- en interieurontwerpen, 1979-1980. 1 omslag

1567 Stukken betreffende het deelnemen aan nationale en internationale prijsvragen, 1980-1983, 1992. 1 omslag

1563 Programma met toelichting van de studiedag ‘Licht & Design’ georganiseerd op 23 januari 1981 in Eindhoven door de werkgroep educatie, 1981. 1 stuk

6100 Foto’s van een interview met Bob Blaich, circa 1983. 2 stukken

Stukken betreffende het voorbereiden en mede organiseren van Design 87 in Amsterdam, 1983-1988. 1 omslag, 1 pak en 1 stuk

N.B. De organisatie van Design 87, met een internationaal ontwerperscongres, een manifestatie in Amsterdam en tentoonstellingen in Nederland, was in handen van de Stichting Design 87 Amsterdam. Deze Stichting was voor dit doel opgericht door de GVN, KIO en BNI.

70 Voorbereiding. 1 pak

198 Inschrijfformulieren en deelnemerslijsten 1635 Informatiepakket. 1 stuk

(28)

1554 Verslag van de werkgroep KIO-prijs, als aanvulling op het algemeen jaarverslag, 1985. 1 omslag

N.B. Bevat ook de brochure Álgemene Nederlandse Prijsvraagregelen voor gebonden, toegepaste en vrije kunsten, ANP 1972.

Dossiers inzake het organiseren van de modeshow en de tentoonstelling ‘From Holland with Talent’, 1985-1986. 3 pakken en 1 omslag

207 1985

1599 1985 ; foto’s 208 1986

1601 1986 ; foto’s. 1 omslag

6078 Foto’s van de KIO-dag in de Anton Philipszaal te Den Haag, 1988. 5 stukken 6087 Foto van Lumiance te Haarlem, 1988. 1 stuk

6081 Foto’s van de Mode informatiedagen, circa 1988. 3 stukken

Stukken betreffende het organiseren van SPEKTA(KIO), Nederlands designcongres

‘Konsumentgerichte produktontwikkeling-methodieken’, in 1989 te Rotterdam, 1988-1990. 4 omslagen en 1 stuk

203 Voorbereiding en evaluatie 200 Lezingen

201 Programmaboekje ‘SPEKTA(KIO) 89 bulletin’. 1 stuk 202 Publiciteit

204 Subsidie en sponsoring

Stukken betreffende het organiseren van de Nederlandse inzending voor de World Design Expositie ‘Dutch Design Portraits’, in Nagoya, Japan en het samenstellen van de catalogus, 1989-1990. 3 omslagen en 2 pakken

88 1989 99 1989

211 1989. 1 pak ; ekta’s

N.B. De nummers bij de ekta’s verwijzen naar de nummers en beschrijvingen in de catalogus

139 1989. 1 pak

199 1989. 1 pak ; beeldmateriaal

N.B. Doos met zwart/wit foto’s en bijbehorende negatieven 91 1990

N.B. Bevat ook de (financiële) afhandeling.

6097 Foto’s van de tentoonstelling Graduation '91 in de Beurs van Berlage, 1991. 1 stuk 6068 Foto’s van de KIO-dag in Scheveningen, 1991. 35 stukken

167 Stukken betreffende het organiseren van de manifestaties ‘KIO presenteert’ en

‘Leden stellen zich voor’-bijeenkomsten, 1991-1994. 1 omslag

(29)

6069 Foto’s van de KIO-dag in het Spoorwegmuseum te Utrecht, 1992. 72 stukken 6089 Foto’s van het bedrijfsbezoek aan Gazelle, 1992. 3 stukken

96 Stukken betreffende het ontmoeten van Belgische en Nederlandse ontwerpers in Alden Biezen (België), 1992. 1 omslag en 10 stukken

96 Voorbereiding 6075 Foto’s. 10 stukken

6079 Foto’s van ‘portfolio surgery’, 1992, 1994. 7 stukken

6076 Foto’s van een bedrijfsbezoek aan Stork te Boxmeer, 1993. 11 stukken

6091 Foto’s van de wedstrijd voor het ontwerpen van een kartonnen drankverpakking

"Van éénmalig naar meermalig", georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Kartonnen Drankverpakking , 1993. 16 stukken

6070 Foto’s van de KIO-dag op het KIO Bureau aan de Van Diemenstraat te Amsterdam, 1993. 50 stukken

6073 Foto’s van een KIO bijeenkomst op het KIO Bureau aan de Van Diemenstraat, [1995]. 7 stukken

6072 Foto’s van de KIO dag met een bezoek aan Philips en de TU Eindhoven, 1995. 8 stukken

6101 Foto’s van een symposium over "ruiken", 1995-1996. 5 stukken 6052 Foto’s van de KIO CAD-dag, circa 1996. 4 stukken

A.2.2.5 Verzorgen van vakinhoudelijke publicaties

43 Stukken betreffende het uitgeven van het KIO-Bulletin, 1975, 1989. 1 omslag 1643 Stukken betreffende het opstellen van de rubriek ‘KIO-leden’ in het KIO-bulletin,

1988. 1 omslag

151 Verslagen van de redactievergaderingen van het tijdschrift Vormberichten, met bijlagen, 1990-1995. 1 pak

65 Stukken betreffende het uitgeven van het tweede KIO-boek, z.j. 1 omslag A.2.2.6 Samenwerken met aanverwante organisaties

A.2.2.6.1 Instituut voor Industriële Vormgeving (IIV) N.B. Bij het RKD is al archiefmateriaal van het Instituut voor Industriële Vormgeving uit de periode van ca.1954-1975

(30)

aanwezig met ondermeer jaarverslagen en ledenlijsten.

1565 Jaarverslagen en ledenlijst, 1952-1953, 1955. 1 omslag

N.B. Bevat ook een overdruk uit het Maandblad der Vereniging Nederlands

Fabricaat ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Instituut voor Industriële Vormgeving

Stukken betreffende het voorbereiden van de oprichting van de Stichting Register Industriële Ontwerpers, 1961-1963, 1966-1967. 2 omslagen

N.B. De overlappingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt doordat verschillende bestuursleden dossiers hebben overgedragen.

1617 1961-1962, 1967 191 1961-1963, 1966-1967

1559 Verslagen van vergaderingen van de Raad voor Industriële Vormgeving, met bijlagen, 1972- 1974. 1 omslag

A.2.2.6.2 International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)

Ingekomen stukken afkomstig van ICSID, 1961-1991. 5 pakken 890 1961-1969

889 1970 -1972 891 1973 -1977 892 1979-1983 893 1984-1991

Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van ICSID, 1971, 1976, 1985-1989, 1991-1993, 1995. 2 omslagen en 10 stukken

1664 1971 895 1976

1661 1985-1987. 2 stukken 1659 1987-1989. 2 stukken 1658 1991-1992. 2 stukken 1662 1993. 2 stukken 1784 1995. 2 stukken

Stukken betreffende het voorbereiden van deelname aan de internationale ICSID Congressen, 1972 -1973, 1983-1985, 1992-1996. 5 omslagen

1558 1972 -1973 894 1983 209 1984-1985 130 1992-1996 1663 1995

1660 Ledenlijsten van ICSID, 1985, 1994-1995. 4 stukken

(31)

1642 Informatiepakket met uitnodiging, programma en folders betreffende het zeventiende congres 'Worlddesign ICSID Ljublijana ‘92', in een

gelegenheidsverpakking, 1992. 1 stuk

N.B. Samen met inv.nr. 229 verpakt in groot-formaat doos

Affiches met verschillende voorstellingen ter promotie van The international Design Congress van 5-9 september 1993 in Glasgow georganiseerd door ICSID met het thema ‘Design Renaissance’, 1993. 9 stukken

1236 Affiche 1 1247 Affiche 2 1249 Affiche 3 1250 Affiche 4 1251 Affiche 5 1252 Affiche 6 1253 Affiche 7 1254 Affiche 8 1255 Affiche 9

899 Folders en brochures betreffende ICSID, 1993-1995 en z.j. 1 omslag

N.B. Bevat ook een overzicht van bestuursleden van ICSID in de periode van 1989- 1991

A.2.2.6.3 Permanent Overleg / Federatie ‘O’

N.B. Federatie ‘O’ kan gezien worden als de voortzetting van het Permanent Overleg. KIO was van 1974 tot 1981 lid van de Federatie ‘O’

194 Verslagen van vergaderingen van het Permanent Overleg, waar vertegenwoordigers van BNA, BNI, BNT en KIO aan deelnamen, met bijlagen, 1972-1975. 1 pak

135 Stukken betreffende de samenwerking van de BNA, BNI, BNS, BNT, KIO, GVN en KIVI in de Federatie ‘O’, 1973-1978. 1 pak

190 Verslagen van vergaderingen van het Permanent Overleg en de Federatie ‘O’, met bijlagen, 1974 -1977. 1 pak

141 Jaarboeken Federatie ‘O’, 1976-1980. 1 pak

N.B. Het verschijnen van het Jaarboek 1979 vormde de aanleiding tot het terugtreden van de KIO uit Federatie ‘O’ in 1981

192 Verslagen van vergaderingen van de Federatie ‘O’, met bijlagen,1977-1980, 1984- 1985.1 pak

137 Beleidsnota van de Federatie ‘O’, 1979. 1 omslag

N.B. Niet openbaar: bevat ook een verslag van een feest in 1976 of 1977, dat volgens de auteur [Dick A. van Ruler, van 1970 tot 1984 hoofdredacteur van het tijdschrift Plan] de sfeer van de Federatie goed weergeeft.

(32)

110 Stukken betreffende het beleggen van gemeenschappelijke bestuursvergaderingen van de BNI, BNS, BNT, IFI en KIO in verband met gezamenlijke pensioenregeling en huisvesting in de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 67 te Amsterdam, 1980- 1981, 1983. 1 pak

A.2.2.6.4 Bureau of European Designers Associations (BEDA)

N.B. In januari 1970 kwamen in Frankfurt afgevaardigden van verschillende beroepsorganisaties van industriële ontwerpers uit de Europese Unie (ADI uit Italië, AFD uit Frankrijk, KIO uit Nederland, UID uit België, VDID uit Duitsland en SIAD uit Groot Brittannië) bijeen om ‘The Bureau of European Designers’ Association (BEDA) op te richten.

Notulen van de door BEDA georganiseerde internationale bijeenkomsten, 1974- 1976, 1978-1987, 1990-1992. 4 omslagen

N.B. De overlappingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt doordat verschillende bestuursleden dossiers hebben overgedragen.

1548 1974, 1983, 1988, 1990 903 1975-1976,1978-1982 904 1983-1987

N.B. Bevat ook een notitie waaruit blijkt dat de GVN in 1986 lid is geworden van de BEDA . De bijeenkomsten van de BEDA werden vanaf 1986 bijgewoond door vertegenwoordigers van de KIO en de GVN.

1529 1991-1992

905 Stukken betreffende het organiseren van BEDA bijeenkomsten, 1988. 1 omslag 22 Brochure ‘BEDA Dossier, Documents prepared and produced by BEDA’, 1988. 1

stuk

907 Brochures, ‘ADI/ BEDA dossier’ (in het Italiaans en Engels),’ BEDA certificaat’, 1988 en z.j. 1 omslag

906 Ingekomen stukken afkomstig van BEDA, 1989-1992. 1 pak

1549 Stukken betreffende ‘The Graphic ECU competition’, 1991. 1 omslag

Stukken betreffende het reorganiseren van BEDA, waarbij de bNO, BNI en KIO (en vanaf ca. 1995 KIO-Branche) betrokken waren, 1992-1997. 3 pakken en 1 omslag N.B. De overlappingen zijn waarschijnlijk veroorzaakt doordat verschillende bestuursleden dossiers hebben overgedragen.

195 1992-1995 1500 1992-1997

1499 1994-1995.1 omslag 1501 1995.1 pak

(33)

N.B. Bevat ook notulen van BEDA-bijeenkomsten te Salzburg (1993), Milaan (1994) en Amsterdam (1994)

1564 Ledenlijsten van de broepsorganisaties van de zes bij BEDA aangesloten landen, z.j.

1 omslag

A.2.2.6.5 Beroepsvereniging Industrieel Textielontwerper (BIT)

N.B. In 1979 sloot de BIT zich aan bij de KIO.

138 Correspondentie over het (doen) oprichten van een ‘Beroepsvereniging Industrieel Textielontwerpers’ (BIT), 1977-1978. 1 omslag

1604 Ingekomen stukken waarin positief wordt gereageerd op het oprichten van de

‘Beroepsvereniging Industrieel Textielontwerpers’ (BIT), 1977-1978. 1 omslag 85 Verslagen van algemene ledenvergaderingen van de ‘Beroepsvereniging Industrieel

Textielontwerpers’ (BIT) in oprichting, met bijlagen, 1977-1979. 1 omslag 1603 Formulieren van aspirant-leden van de ‘Beroepsvereniging Industrieel

Textielontwerpers’ (BIT), met vermelding van de vooropleidingen, min of meer alfabetisch geordend, 1978-1979 en z.j. 1 omslag

A.2.2.6.6 Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (iON)

1585 Stukken betreffende het oprichten van de Stichting de Vorm en de Stichting Industrieel Ontwerpen (iON), 1979, 1982-1984. 1 omslag

887 Presentatiemap, vermoedelijk ten behoeve van een in Nederland rondreizende tentoonstelling georganiseerd door de stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (iON), alsmede een uitnodiging voor een gespreksavond over de ontwerp-

opleidingen in Nederland, 1985, 1988. 1 omslag N.B. Bevat ook vier zwart-wit foto’s

170 Ledenlijsten iON, 1986. 1 pak

1550 Algemene correspondentie met Stichting Industrieel Ontwerpen (iON) 1986-1988.

1 omslag

N.B. Bevat ook gegevens over CAD-project (Computer Aided Design) voor industrieel ontwerpers

124 Stukken betreffende en het opheffen van de Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (iON), 1990. 1 omslag

N.B. Bevat ook stukken betreffende het samenstellen van het eerste Jaarboek Industrieel ontwerpen (1989)

(34)

A.2.2.6.7 Federatie van Kunstenaarsverenigingen, het Vormgeversoverleg en het Vormgevingsinstituut N.B. In 1983 werd door de Federatie van

Kunstenaarsverenigingen het Vormgeversoverleg opgericht ter voorbereiding op het ontwikkelen van een

vormgevingsinstituut. In het Vormgeversoverleg waren de volgende beroepsorganisaties vertegenwoordigd: KIO, GVN (vanaf 1988 bNO), NIC, BNI, bNO, VES en NVK

(Nederlandse Vakgroep Keramisten).

Stukken betreffende het plegen van overleg onder meer ten behoeve van het Vormgeversoverleg van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974-1984, 1988-1991, 1994-1995. 1 omslag en 2 pakken

N.B. KIO nam deel aan het Vormgeversoverleg hoewel KIO niet aangesloten was bij de Federatie van Kunstenaarsverenigingen

140 1979-1983

21 1984, 1988,1994-1995. 1 omslag 134 1988-1991

1551 Correspondentie betreffende het doen aandragen van nieuwe leden voor de Raad voor de Kunst, 1984, 1987-1988, 1990. 1 omslag

215 Beleidsplan voor het Nederlands promotie-instituut voor industrieel ontwerpen, 1984. 1 omslag

179 Jaarverslagen van de Permanente Prijsvraag Commissie (PPC), met bijlagen, 1987- 1990. 1 omslag

N.B. In de Permanente Prijsvraag Commissie zat een afgevaardigde van KIO 213 Stukken betreffende het geven van reacties op de Beleidsnota Vormgeving

WVC/Vormgeversoverleg, 1990. 1 pak

N.B. Bevat ook de nota’s van Coopers & Lybrand Management Consultants:

‘Discussienota contouren van een Vormgevingsinstituut’, maart 1991 en ‘Concept eindrapportage gemeenschappelijk instituut voor vormgeving en ontwerp’, mei 1991, bovendien ‘ Grabbelen in de designton, Reactie van de Kring Industriële Ontwerpers (KIO) op de Conceptnota Vormgeving van WVC,’ Den Haag 1991 1627 Rapport ‘Gemeenschappelijk Instituut voor Vormgeving, eindrapportage’

samengesteld door J.B. Boelens en S. Dijkstra van Coopers & Lybrand Management Consultants in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en

Cultuur en het Ministerie van Economische Zaken, 1991.1 omslag

133 Stukken betreffende het maken van beleidsplannen door de Fondsraad (Fonds voor Beeldende Kunst,Vormgeving en Bouwkunst), 1991, 1994. 1 pak

193 Verslagen van vergaderingen van het Platformoverleg Vormgeving waaraan de bNO, BNI, KIO, NIC, NVK en VES deelnamen, met bijlagen, 1991-1995, 1 pak

(35)

N.B. Sinds 1988 is er het Platformoverleg Vormgeving dat functioneert als overlegorgaan tussen het Vormgeversoverleg en vertegenwoordigers van het ministerie van WVC

1553 Uitnodiging [Convocatie] van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, gericht aan de leden van het Platformoverleg Vormgeving (afgevaardigden van de bNO, BNI, KIO, NIC, NVK en VES), voor het bijwonen van een vergadering, 1992. 1 omslag 143 Stukken betreffende het oprichten van het Vormgevingsinstituut, 1993-1995.

1 omslag

1625 Jaarverslag van het Vormgevingsinstituut, 1994. 1 omslag A.2.2.6.8 Samenwerking tussen de

beroepsorganisaties bNO, BNI, KIO en KIO-branche 1552 Verslagen, met bijlagen, van het ‘Besturenoverleg’ met GVN en BNI, 1981-1983,

1988-1991. 1 omslag

142 Stukken betreffende het beleggen van de voorzittersvergaderingen van de bNO, BNI en KIO, KIO-Branche, 1989, 1992-1995. 1 pak

144 Stukken betreffende het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van een

‘Branche Monitor’ voor ontwerpers uitgevoerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek UVA (SEO) in opdracht van de bNO, BNI en KIO, 1992. 1 pak

N.B. Zie ook inventarisnummers 1391 en 665

1557 Stukken betreffende een voorstel van BIS Uitgeverij aan KIO en KIO-Branche over het laten verschijnen van een nieuw vakblad dat moet toegevoegd aan het tijdschrift ITEMS, 1992-1993. 1 omslag

1578 Stukken betreffende het voorbereiden van samenwerking tussen de bNO, KIO en KIO-Branche, 1993-1996. 1 omslag

176 Stukken betreffende het evalueren van bijeenkomsten van het Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (IMK) en de ontwerpersbranche naar aanleiding van de

‘Branche-Monitor’ vervaardigd door het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM), in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 1994- 1995. 1 omslag

174 Stukken betreffende het samenvoegen van de bNO, KIO en KIO-Branche tot één vereniging, 1995. 1 omslag

N.B. Bevat ook een begroting uit 1996

A.2.2.6.9 Platform Industrieel Ontwerpen

1127 Floppy met digitale bestanden van het Platform Industrieel Ontwerpen, 1992-1995.

(36)

1 stuk

N.B. Niet raadpleegbaar [Fysieke kenmerken en technische vereisten]

34 Stukken betreffende het oprichten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de KIO, KIO-Branche en KIVI, afdeling IO [Industrieel Ontwerpen] onder de naam Platform Industrieel Ontwerpen, 1992-1996. 1 pak

1572 Overheadsheets + diskette Powerpoint windows t.b.v. presentatie Platform Industrieel Ontwerpen voor de Tweede Kamer, 1995. 1 omslag

A.3 Documentatie

A.3.1 Beelddocumentatie

1583 Beeldmateriaal, 1984, 1989, 2002. 1 omslag

N.B. Bevat een foto van twee vazen, ontwerp Rick Ebbers; een flyer van Studio Job, ontwerp Anthon Beeke (2002); een portretfoto van Stanley Wibbens ’89; een schetsontwerp voor Infoberichten (?) en ontwerpen voor B.S. ’84 en het logo van de KIO.

6085 Foto’s van diverse gelegenheden, circa 1989-1990. 26 stukken

6104 Foto’s van diverse gelegenheden, o.a. bezoek aan het WTC te Rotterdam, z.j. 14 stukken

6096 Foto van een bedrijfsbezoek, z.j. 1 stuk

3161 Dia’s van diverse activiteiten, waaronder ledenwerving, salarisonderzoek, branche- overleg, CAD-CAM Apple-dag, KIO-Bulletin, KIO-ION-Jaarboek 1999, KIO-dagen, KIO-bijeenkomst, bedrijfsbezoeken, Design-congres (Spektakio), Nagoya en een nieuwjaarsreceptie, z.j. circa 70 stukken

N.B. Gedigitaliseerd en alleen als scan raadpleegbaar. Betreft volgnummers 97-101 6001 Foto’s van diverse locaties waaronder restaurants, z.j. circa 100 stukken

6002 Foto’s van Industrieel Ontwerp-producten, z.j. circa 100 stukken

6066 Foto’s van een KIO-presentatie gebruikt voor Vormberichten [?], z.j. 7 stukken 6071 Foto’s van een bezoek aan de TU Eindhoven [?], z.j. 11 stukken

6077 Diverse foto’s, z.j. 21 stukken

6082 Foto’s van een KIO Bijeenkomst in de Kunsthal te Rotterdam, z.j. 10 stukken 6086 Diverse foto’s, z.j. 7 stukken

6090 Foto’s van een editie van “KIO leden stellen zich voor" in café de Unie, z.j. 8

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :