• No results found

Nederlands 1 betoog ontgroeningen uitwerking

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nederlands 1 betoog ontgroeningen uitwerking"

Copied!
2
0
0

Hele tekst

(1)

Vwo Nederlandse taal

College-examen (onderwerp 2) Opdracht C

2018-1 Ontgroeningen binnen studentenverenigingen − betoog

Ontgroeningen zijn niet alleen gevaarlijk maar ook nog eens

overbodig geworden

Stel je voor, je bent net begonnen aan een nieuwe studie en je bent lid geworden van een studentenvereniging. Dat geeft gezelligheid en een gemeenschapsgevoel met de groep. Iets wat positief hoort te zijn. Maar helaas nemen de geweldsincidenten ook steeds meer toe, ten gevolge van ontgroeningen. Steeds meer hogescholen en universiteiten willen af van ontgroeningen. De ontgroeningen worden steeds meer gezien als ‘systematische mishandeling’. Studenten zelf lijken hier minder last van te hebben, maar toch brengen ontgroeningen veel nadelen met zich mee. Naar mijn mening moet de aloude traditie van ontgroeningen verboden worden.

Steeds meer gevaar

Ten eerste vinden er bij studentenverenigingen steeds grovere ontgroeningen plaats. Er ontstaat steeds meer gevaar. Een paar jaar geleden kwam een Groningse zaak voor de rechter waarbij een eerstejaars in een sinterklaaspak door een ouderejaars werd besprenkeld met lampenolie en vervolgens door hem in brand werd gestoken. Toen de student in de gracht wilde springen, om het vuur te doven, had hij al tweede- en derdegraads brandwonden opgelopen. Dit is nog maar een van de vele

incidenten, die hebben plaatsgevonden. De gevaren van de ontgroeningsrituelen worden dus steeds meer.

Slecht zelfbeeld

Ten tweede zijn ontgroeningen niet goed voor het zelfbeeld van de studenten. Studenten worden door ontgroeningen minder zelfverzekerd. In een artikel Ontgroeningen hebben ook nut van www.dvhn.nl haalt Maaike Wind, op 30 september 2016, een uitspraak aan van Sibrand Poppema: "We willen niet dat studenten worden vernederd." Sibrand vindt de ontgroeningen dan ook volstrekt onacceptabel. Studenten worden niet beter van de ontgroeningsrituelen en daarom moeten deze ook worden afgeschaft.

Geen garantie voor de toekomst

Ten derde worden de rituelen steeds ouder. Ontgroening wordt vaak een

overgangsritueel genoemd, maar die rituelen zijn oud als de mensheid zelf, volgens wetenschappers. Bij studentenverenigingen maken studenten een soort introductie mee, waarbij ze te maken krijgen met weinig slaap en veel groepsdruk. Daarna horen ze pas echt bij de groep. Deze rituelen moeten er dus voor zorgen dat ze een

exclusiviteit krijgen. Maar in de huidige samenleving wordt die exclusiviteit niet meer legitiem gevonden. De ontgroeningen bieden weinig zekerheid of vertrouwen, wat betreft de toekomst. De ontgroeningen zijn dus overbodig geworden.

Gemeenschapsgevoel en vriendschap

Opmerking [PM1]: I: komma tussen gevaarlijk en maar

Opmerking [PM2]: Varieer in woordgebruik door synoniemen te gebruiken in plaats van steeds hetzelfde woord, zoals steeds meer.

Opmerking [PM3]: De structuur van de tekst is duidelijk door goed gebruik van signaalwoorden.

Opmerking [PM4]: O: de gevaren worden groter of er komen steeds meer gevaren

Opmerking [PM5]: Hier is een relevant citaat gebruikt.

Opmerking [PM6]: O: net zo oud

Opmerking [PM7]: Varieer in woordgebruik door synoniemen te gebruiken in plaats van steeds hetzelfde woord.

(2)

Maar studenten denken hier anders over. Zij zien de ontgroening als 'een belangrijk onderdeel van de identiteit van de vereniging'. Het creëert gemeenschapsgevoel en vriendschap, en de meesten kijken terug op de groentijd met enige trots en hilariteit. Ze staan versteld van zichzelf over die tijd, want nog nooit eerder in hun leven sprongen ze zo uit de band. En als studenten er zelf zo over denken, wat kan de gemeente en wat kunnen de hogescholen hier dan tegeninbrengen?

Verandering moet van binnenuit komen

Daarnaast geldt ook dat er gevaren bij komen kijken, wanneer we de ontgroeningen verbieden. Bij een Amerikaanse universiteit is het dan ook misgegaan. Nadat daar de ontgroeningen verboden werden, gingen de ontgroeningen wel gewoon door, maar dan ondergronds. Zo was er helemaal geen controle meer mogelijk, iets wat voor het verbieden nog wel mogelijk was. Dit is een logisch gevolg van het verbieden van ontgroeningen. In een artikel Ontgroeningen hebben ook nut van www.dvhn.nl haalt Maaike Wind, op 30 september 2016, een uitspraak aan van Danielle Braun: "Als je het verbiedt, maak je er een geheim genootschap van. Dan willen studenten er al helemaal bij." Echter, ik vind dat we de ontgroeningen ook niet op deze manier moeten verbieden. Studenten moeten eerst zelf inzien dat de ontgroeningen gevaren met zich mee brengen. Daar kunnen hogescholen en universiteiten een steentje aan bijdragen, door hierover een gesprek te beginnen met de studenten zelf. De

verandering moet tenslotte van binnenuit komen. De studenten moeten zelf tot de conclusie komen dat het beter anders kan. Alleen dan heeft het verbieden nut. Dus het is beter om de ontgroening en te verbieden. De ontgroeningen brengen levensgevaarlijke situaties met zich mee, zorgen voor een slecht zelfbeeld van de studenten en de ontgroeningen hebben geen nut meer voor de toekomst. Bij het verbieden hebben de hogescholen een belangrijke rol, maar ook ouders, in wat ze hun kinderen meegeven. Laten we hopen dat studenten zelf in de toekomst ook gaan inzien dat de ontgroeningen niet nodig zijn. Het kan ook anders.

Aantal woorden: 705

Opmerkingen:

 In de marge van deze tekst staan opmerkingen. Als je deze niet ziet staan, heb je het bestand waarschijnlijk geopend via een iPad.

 Er worden punten afgetrokken voor O (= overige fouten) en I (= interpunctiefouten).

 Er worden punten afgetrokken als je je niet houdt aan de woordgrens (600-750 woorden).

 In deze tekst is goed gebruikgemaakt van signaalwoorden, waardoor de structuur duidelijk is.

Opmerking [PM8]: O: tegen inbrengen

Opmerking [PM9]: O: meebrengen

Opmerking [PM10]: Gebruik geen nieuwe argumenten in de conclusie. Het element ouders ontbreekt in de vorige alinea.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

- remediëring. Het doel van een foutenanalyse is inzicht te krijgen in de oorzaak van de type spelfouten en aanknopingspunten vinden voor het geven van gerichte hulp en/of

Het huidig model is samen te vatten als een schimmig kaartspel achter gesloten deuren, waarbij

Is het college het met de VVD en Student & Stad eens dat nu niet de daders van strafbare feiten worden gestraft, maar juist alle studenten van goede wil die lid willen worden

Is het college het met de WD en Student & Stad eens dat nu niet de daders van strafbare feiten worden gestraft, maar juist alle studenten van goede wil die lid willen worden

pluinveeslichtende ondernemingen in 1986 (in procenten van de beschikbare hoeveelheid 359.000 ton) Fasen in het afzetproces overige afnemers consumenten grootverbruik

Landbouwuniversiteit Wageningen moet een goed en basaal inzicht zijn in gezondheid, welke verder aan kwaliteit en kwantiteit kan winnen door een goede samenwerking met

Wensen van ouderen | “Participatie en eigen kracht beleid”: mensen stimuleren te handelen vanuit hun eigen kracht (empowerment), onder meer door hun sociaal netwerk te benutten

Smallstonemediasongs.com printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is

Tar- wezetmeel en biergist worden zelfs alleen maar door de varkenshouderij afgenomen, terwijl het aanbod van aardappelstoomschillen voor 90% naar deze sector gaat.. De afzet naar

Juist dat thema (dat al maanden vast lag) heeft de Nederlandse academische wereld nu enkele weken bij de strot, met als aanleiding het ontslag van Tariq Ramadan als

7 Als de belastingrechter zich bij de behandeling van de zaak beperkt tot een beoordeling van de rechtmatigheid van de aanslag of beschikking, negeert hij in voorkomende gevallen

Kinderen/jongeren die voldoen aan de criteria verstandelijke beperking zijn kinderen/jongeren waarbij de betrouwbaarheidsintervallen van de scores behaald op een

Analyse van beschikbare gegevens Aanpak uitproberen en effect nagaan CHC- intelligentieonderzoek en onderzoek brede en nauwe cognitieve vaardigheden 4.. PARTICIPATIE

De school betrekt niet-schoolse activiteiten bij de eigen werking bijvoorbeeld rond sport, cultuur en vrijetijdsbeleving, activiteiten die opgezet zijn door partners

Deze kortdurende begeleiding kan onder meer bestaan uit ‘psycho-educatie’, praktische en emotionele ondersteuning door middel van counseling, interventies om meer voor de

Vragenlijst zelfconcept/competentiebeleving 12;0 tot en met 17;11 jaar Leerling..

Door alle leerlingen op school- en klasniveau te betrekken bij het taalbeleid en het leren lezen en correct schrijven, kan de motivatie om deze vaardigheden te

 De leerling voelt zich niet goed in de klas omdat zijn beperkingen op vlak van lezen en spellen niet erkend worden..  De beperkingen bij het leren lezen van deze

5 Indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op vakinhoudelijke gronden als juist beoordeeld kan worden, moeten scorepunten

كلذو لءاضتت تحبصأ ،ةصاخ ةفصب ةيبرعلا لودلا يفو ةماع ةفصب ملاعلا لود ضعب يف ،لافطلأا ببسب لا ةينورتكللاا ةروثلا بوساحلا ةنميهو ةمولعملا ىلع

Nu treedt binnenkort de rockband Rammstein in Berlijn op en je besluit hem/haar een e-mail te sturen met de vraag of je bij hem/haar mag ovenachten en of hij/zij zin heeft mee te