Activiteit bekijken

In document ESET Security for Microsoft SharePoint (pagina 60-65)

Als u activiteit in grafiekvorm wilt bekijken, selecteert u de volgende activiteit in het vervolgkeuzemenu:

Activiteit van bestandssysteem

Hoeveelheid gelezen of geschreven gegevens. De verticale as van de grafiek vertegenwoordigt gelezen gegevens (blauw) en geschreven gegevens (groen).

Netwerkactiviteit

Hoeveelheid ontvangen of verzonden gegevens. De verticale as van de grafiek vertegenwoordigt ontvangen gegevens (blauw) en verzonden gegevens (groen).

Prestaties van SharePoint Server-beveiliging

Geeft huidige prestaties (B/s) (blauw) en gemiddelde prestaties (B/s) (groen) weer.

Onder aan de grafiek staat een tijdlijn waarop in real-time de activiteiten in het bestandssysteem voor de geselecteerde periode worden weergegeven. Gebruik het vervolgkeuzemenu Vernieuwingssnelheid als u de frequentie van updates wilt wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

1 seconde De grafiek wordt elke seconde vernieuwd en de periode beslaat de laatste 10 minuten.

1 minuut (afgelopen 24 uur) De grafiek wordt elke minuut vernieuwd en de periode beslaat de afgelopen 24 uur.

1 uur (afgelopen maand) De grafiek wordt elk uur vernieuwd en de periode beslaat de afgelopen maand.

1 uur (geselecteerde maand) De grafiek wordt elk uur vernieuwd en de tijdlijn beslaat de geselecteerde maand.

Selecteer een maand (en een jaar) in het vervolgkeuzemenu om activiteit te zien.

Klik op Wijzigen.

Beveiligingsstatistieken

Als u statistische gegevens wilt bekijken met betrekking tot beveiligingsmodules van ESET Security for Microsoft SharePoint, selecteert u de toepasselijke beveiligingsmodule in het vervolgkeuzemenu. De statistieken bestaan uit informatie zoals het aantal gescande objecten, het aantal geïnfecteerde objecten, het aantal opgeschoonde objecten en het aantal schone objecten. Zweef met de muis over een object naast de grafiek om alleen de gegevens voor dat specifieke object in de grafiek weer te geven. Als u statistische informatie voor de huidige beveiligingsmodule wilt wissen, klikt u op Opnieuw instellen. Klik op Alles opnieuw instellen om gegevens voor alle modules te wissen.

De volgende grafieken met statistieken zijn beschikbaar in ESET Security for Microsoft SharePoint:

Antivirus- en antispywarebeveiliging

Geeft het totale aantal geïnfecteerde en opgeschoonde objecten weer Beveiliging van bestandssysteem

Geeft objecten weer die alleen zijn gelezen of geschreven in het bestandssysteem.

Hyper-V-beveiliging

Geeft het totale aantal geïnfecteerde, opgeschoonde en schone objecten weer (alleen op systemen met Hyper-V).

Beveiliging van e-mailclient

Geeft objecten weer die alleen zijn verzonden of ontvangen door e-mailclients.

Webtoegang- en antiphishing-beveiliging

Geeft objecten weer die alleen zijn gedownload door webbrowsers.

Serverbestandsbeveiliging

Geeft SharePoint-objecten weer die zijn geüpload of gedownload.

Cluster

Het ESET-cluster is een P2P-communicatie-infrastructuur van de reeks ESET-producten voor Microsoft Windows Server.

Dankzij deze infrastructuur kunnen ESET-serverproducten communiceren met elkaar en gegevens uitwisselen, zoals configuratiegegevens en meldingen, en kunnen ze ook gegevens synchroniseren die nodig zijn voor de juiste werking van een reeks productexemplaren. Een voorbeeld van een dergelijke groep is een groep knooppunten in een Windows-failovercluster of een NLB-cluster (Network Load Balancing) met geïnstalleerde ESET-producten waarbij dezelfde configuratie van het product in het gehele cluster moet voorkomen. Met ESET-cluster is deze consistentie tussen exemplaren gegarandeerd.

OPMERKING

Instellingen van de gebruikersinterface worden niet gesynchroniseerd tussen ESET-clusterknooppunten.

De pagina met de status van het ESET-cluster is toegankelijk via het hoofdmenu. Ga naar Hulpmiddelen > Cluster.

Indien juist geconfigureerd, ziet de statuspagina er als volgt uit:

OPMERKING

Het maken van ESET-clusters tussen ESET Security for Microsoft SharePoint en ESET-bestandsbeveiliging voor Linux wordt niet ondersteund.

Als u het ESET-cluster instelt, zijn er twee manieren waarop u knooppunten kunt toevoegen:

Automatisch detecteren

Als u een bestaand Windows-failovercluster/NLB-cluster hebt, voegt Automatisch detecteren automatisch zijn lidknooppunten aan het ESET-cluster toe.

Bladeren

U kunt knooppunten handmatig toevoegen door de servernamen te typen (leden van dezelfde werkgroep of leden van hetzelfde domein).

OPMERKING

Servers hoeven geen lid te zijn van een Windows-failovercluster/NLB-cluster om de ESET-clusterfunctie te kunnen gebruiken. Een Windows-failovercluster of NLB-cluster is niet vereist in uw omgeving om ESET-clusters te kunnen gebruiken.

Nadat u knooppunten aan uw ESET-cluster hebt toegevoegd, is de volgende stap de installatie van ESET Security for Microsoft SharePoint op elk knooppunt. Dit wordt automatisch gedaan tijdens het instellen van het ESET-cluster. Referenties die nodig zijn voor externe installatie van ESET Security for Microsoft SharePoint op andere clusterknooppunten:

Domeinscenario

Referenties van de domeinbeheerder.

Werkgroepscenario

U moet ervoor zorgen dat alle knooppunten dezelfde lokale beheerdersaccountreferenties gebruiken In een ESET-cluster kunt u ook een combinatie van knooppunten gebruiken die automatisch als leden van een bestaand Windows-failovercluster/NLB-cluster worden toegevoegd en knooppunten die handmatig worden toegevoegd (op voorwaarde dat deze zich in hetzelfde domein bevinden).

BELANGRIJK

Het is niet mogelijk domeinknooppunten te combineren met werkgroepknooppunten.

Een andere vereiste voor het gebruik van een ESET-cluster is dat Bestands- en printerdeling moet zijn

ingeschakeld in Windows Firewall voordat ESET Security for Microsoft SharePoint aan ESET-clusterknooppunten wordt doorgegeven.

U kunt op elk moment nieuwe knooppunten toevoegen aan een bestaand ESET-cluster door de Clusterwizard uit te voeren.

Certificaten importeren

Certificaten worden gebruikt om sterke machine-naar-machineverificatie te leveren wanneer HTTPS wordt gebruikt. Er geldt een onafhankelijke certificaathiërarchie voor elk ESET-cluster. De hiërarchie heeft één basiscertificaat en een reeks knooppuntcertificaten die door het basiscertificaat zijn ondertekend. De

privésleutel van het basiscertificaat wordt vernietigd nadat alle knooppuntcertificaten zijn gemaakt. Wanneer u een nieuw knooppunt aan het cluster toevoegt, wordt er een nieuwe certificaathiërarchie gemaakt.

Navigeer naar de map met de certificaten (die zijn gegenereerd tijdens het gebruik van de clusterwizard).

Selecteer het certificaatbestand en klik op Openen.

Cluster verwijderen

ESET-clusters kunnen worden ontmanteld. Elk knooppunt schrijft een record in zijn gebeurtenissenlogboek

dat het ESET-cluster is verwijderd. Daarna worden alle ESET-firewallregels verwijderd uit Windows Firewall.

Voormalige knooppunten krijgen dan weer hun vorige status en kunnen indien nodig opnieuw worden gebruikt in een ander ESET-cluster.

In document ESET Security for Microsoft SharePoint (pagina 60-65)