Taak na blok 5 les 1 TAAK 33

Hele tekst

(1)

Bekijk de blokkenbouwsels.

Teken bij elk bouwsel het vooraanzicht, de zijaanzichten en het bovenaanzicht.

Er zijn geen blokken verborgen.

vooraanzicht rechterzijaanzicht

bovenaanzicht linkerzijaanzicht

vooraanzicht rechterzijaanzicht

bovenaanzicht linkerzijaanzicht 1

(2)

Bekijk het bovenaanzicht met de hoogtegetallen.

Teken het vooraanzicht en het gevraagde zijaanzicht.

bovenaanzicht met hoogtegetallen

3 3 3 4 2 2 3 1 1 3

vooraanzicht linkerzijaanzicht

bovenaanzicht met hoogtegetallen

2 1 1 3 2 1 1 4 2 1 2 2 3 1 1

vooraanzicht rechterzijaanzicht 2

Hoeveel blokken heb je ten minste nodig om van elk bouwsel een kubus te maken?

bovenaanzicht met hoogtegetallen

0 2 2 1

Je hebt nog blokken nodig.

bovenaanzicht met hoogtegetallen

2 2 2 2 3 2 2 2 2

Je hebt nog blokken nodig.

bovenaanzicht met hoogtegetallen

3 1 4 3 2 4 3 4 2 1 4 2 3 4 2 3

Je hebt nog blokken nodig.

3

(3)

Zoek eerst het kleinste gemeen schappelijke veelvoud van de noemers.

Gebruik dat getal als noemer.

Pas de tellers aan.

Bereken de uitkomst.

Veelvouden van 8:

Veelvouden van 6:

Het k.g.v. van 8 en 6 is .

De som van 3

8 en 2

6 is gelijk aan .

+ =

Veelvouden van : Veelvouden van :

Het k.g.v. van en is .

Het verschil tussen en is gelijk aan .

– =

1

– = ?

3

8 + 2

6 = ?

(4)

Maak gelijknamig.

Tel de breuken op.

Noteer de uitkomst in de eenvoudigste vorm.

1 3 + 1

6 = 2

5 + 7 10 = 4

7 + 3 8 = 2

Maak gelijknamig.

Trek de breuken van elkaar af.

Noteer de uitkomst in de eenvoudigste vorm.

4 10 – 1

8 = 8

9 – 2 8 = 37 100 – 5

20 = 3

Noteer de juiste tijd op de digitale klok.

Het is telkens voormiddag.

: : : : : :

4

(5)

Los op.

4 × 2 = 8 × 3 =

4 × 0,2 = 8 × 0,3 =

0,4 × 0,2 = 0,8 × 0,3 =

0,04 × 0,2 = 0,08 × 0,3 =

0,04 × 0,02 = 0,08 × 0,03 =

1

Jos en Annie willen een nieuwe mat in hun rechthoekige living.

Ze hebben daarvoor een lengte van 4 m en een oppervlakte van 8 m² vrij.

Bereken de oppervlakten van deze matten.

Welke mat past het best op de vrije ruimte in de living?

Lengte (in meter)

Breedte (in meter)

Berekening Oppervlakte (in vierkante meter)

Mat 1 4 3

Mat 2 2,1 1,7

Mat 3 1,4 1,4

Mat 4 3,7 2

Antwoord:

2

(6)

Rond de getallen logisch af.

Schat de uitkomsten van deze oefeningen.

3,8 × 2,1 99,6 × 5

10,2 × 7,91 8,7 × 7,01

6,1 × 6,1 0,001 × 0,001

3

Maak gelijknamig.

Reken uit.

Noteer de uitkomst in de eenvoudigste vorm.

4 10 + 1

6 = 5

9 – 2 5 = 17

20 – 3 5 = 4

5 + 1 3 = 4

(7)

In het park staan vier auto’s en een kunstwerk dat 7 meter hoog is.

Kunnen de bestuurders van de auto’s elkaar zien?

Teken de kijklijnen.

Kruis aan in het schema.

1

Schrijf bij elk begrip de nummers van de passende tekeningen.

1 2 3 4 5

ruimtefiguur: kubus:

veelvlak: bol:

zesvlak: kegel:

2

blauwe auto rode auto groene auto gele auto blauwe auto

rode auto groene auto gele auto

(8)

Het is een mooie winteravond. Janne en Leander zijn aan het schaatsen op een verlicht stukje ijs.

Teken de schaduwen als de lamp aan is.

Gebruik voor elke schaduw een andere kleur.

3

Teken de hoogte in elke driehoek.

Noteer de formule voor oppervlakteberekening.

Bereken de oppervlakte van elke driehoek.

Formule:

Bewerking:

Formule:

Bewerking:

4

Tip!

oppervlakte driehoek = (basis × hoogte) : 2

= (b × h) : 2 h

b

Oppervlakte van een driehoek

MR 4

(9)

Door welke getallen zijn deze getallen deelbaar?

Kleur de vakken.

34 444

1 2 4 5

10 25 100 1 000

7 502

1 2 4 5

10 25 100 1 000

8 888

1 2 4 5

10 25 100 1 000

17 000

1 2 4 5

10 25 100 1 000

17 001

1 2 4 5

10 25 100 1 000

2 025

1 2 4 5

10 25 100 1 000

1

Tip!

Een getal is deelbaar door 2 als het eindigt op 0, 2, 4, 6 of 8.

Een getal is deelbaar door 5 als het laatste cijfer 0 of 5 is.

Een getal is deelbaar door 10 als het laatste cijfer 0 is.

Een getal is deelbaar door 100 als de laatste twee cijfers nullen zijn.

Een getal is deelbaar door 1 000 als de laatste drie cijfers nullen zijn.

Een getal is deelbaar door 25 als het getal eindigt op 25, 50, 75 of 00.

Een getal is deelbaar door 4 als de laatste twee cijfers een getal vormen dat deelbaar is door 4.

Deelbaar door 2, 5 en 10

G/B 28

Deelbaarheid

G/B 29

(10)

De Romeinen hielden van bingo.

Zet de getallen in Romeinse cijfers om naar getallen in Arabische cijfers.

Romeinse Bingo

V X L III IX

XIX XV XIV CCC M

MDXLIV MMXX MMXXI MMXXII MCMLXIX

VI CIV MMM XX IV

Arabische Bingo 2

Los op.

0,3 × 0,3 = 0,3 × 0,9 = 0,3 × 0,03 =

0,5 × 0,3 = 0,7 × 5 = 0,08 × 0,2 =

0,5 × 0,5 = 7 × 0,06 = 8 × 0,003 =

0,05 × 0,8 = 3 × 0,06 = 7 × 0,03 =

3

Romeinse cijfers I V X L C D M

Arabische cijfers 1 5 10 50 100 500 1 000

Romeinse cijfers

(11)

In welk rooster is het grootste deel gekleurd?

Tel het aantal gekleurde vakjes.

Tel het totale aantal vakjes.

Bereken aan de hand van de tabel het percentage.

Geef aan in welk rooster het grootste deel gekleurd is.

Rooster 1

aantal gekleurde vakjes

totaal aantal

vakjes 100

Er is % van de vakjes gekleurd.

Rooster 2

aantal gekleurde vakjes

totaal aantal vakjes

Er is % van de vakjes gekleurd.

Rooster 3

aantal gekleurde vakjes

totaal aantal vakjes

Er is % van de vakjes gekleurd.

Rooster 4

aantal gekleurde vakjes

totaal aantal vakjes

Er is % van de vakjes gekleurd.

Antwoord: In het rooster nummer is het grootste deel gekleurd.

1

(12)

Onderstreep wat je eerst moet uitrekenen.

Bereken het eindresultaat.

Tip! Denk aan de volgorde van bewerkingen.

4 × 25 – 17 = 38 + 100 : 25 = 5 × (170 + 330) =

4 × 5 + 3 × 7 + 18 : 3 – 25 : 5 = 2

Los op.

63,4 × 2,3 = 29,3 × 4,2 =

Ik schat: Ik schat:

Ik controleer met een ZRM:

63,4 × 2,3 =

Ik controleer met een ZRM:

29,3 × 4,2 = 3

(13)

Op welk lichaam lijken deze voorwerpen?

Noteer de meest passende naam.

1

Spiegel beide figuren.

Benoem de gespiegelde punten bij figuur 2.

s s

2

A: B: C: D:

E: F: G:

A

E

B

F

C

G D

A B C

D E

(14)

Zet een kruisje in de figuren die juist gespiegeld zijn.

s

s

s 3

(15)

Bereken de oppervlakte van deze figuren.

Oppervlakte blauwe driehoek:

Formule:

Bewerking:

Antwoord: De oppervlakte is:

Oppervlakte groene driehoek:

Formule:

Bewerking:

Antwoord: De oppervlakte is:

Oppervlakte rode ruit:

Formule:

Bewerking:

Antwoord: De oppervlakte is:

1

Tip!

oppervlakte driehoek = (basis × hoogte) : 2

= (b × h) : 2 h

b

Oppervlakte van een driehoek

MR 4

(16)

Nand rijdt op een half uur van Bree naar Zonhoven. Dat is juist 33 kilometer.

Wat is de gemiddelde snelheid van Nand?

Antwoord: De gemiddelde snelheid van Nand is .

Nel fietst van Bree naar Lommel. Het is 36 kilometer. Ze doet er 3 uur over.

Wat is de gemiddelde snelheid van Nel?

Antwoord: De gemiddelde snelheid van Nel is .

2

3

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :