• No results found

Stierkikker Overleg 2019 - 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stierkikker Overleg 2019 - 2020"

Copied!
16
0
0

Hele tekst

(1)

Stierkikker Overleg

2019-2020

17/01/2020 - provinciehuis, Antwerpen

(2)

Acties 2019 - Overzicht

• Verderzetting acties Hoogstraten, Arendonk, Kasterlee, Scheps en Nijlen

• Proefvangst heist op den berg

• Vallei grote nete => positief

• Mol Toemaathoek Proefvangsten + eDNA

(3)

Acties - Arendonk

• 26 vangstacties

• Arendonk 1 (2):

➢ Laatste vangst mei ? ➢ Nulvangsten

• Arendonk 2 (13):

➢ slechts 636 gevangen

➢ vermoedelijk geen voortplanting !! • Arendonk 3 (7):

➢ Enkel nulvangsten • Arendonk 4 (4):

(4)
(5)

Planning - Arendonk

• Geen duidelijke voortplanting • Monitoring in alle private vijvers

• minimaal 4 vangsten (1/maand jun - sep) !!

• Betere doorstroom van data

(6)

Acties - Hoogstraten

• 21 vangstacties

• Driehoek (4)

➢ 4de jaar “stierkikkervrij” • Bospoel (4):

➢ 4de jaar “stierkikkerrvij” • Rechthoekige vijver 1 (4):

➢ 3de jaar “stierkikkervrij” • Rechthoekige vijver 2 (4):

➢ 3de jaar “stierkikkervrij”

Natuurpuntpoel (4):

➢ 4de jaar “stierkikkervrij” • Banaan (1):

(7)

Toekomst - Hoogstraten

• Populatie blijft onder controle • Monitoring in alle vijvers

• 4 vangsten (1/maand jun- sep)

• Eventueel aan lager pitje 2 ipv 4 vangsten (jun + sep) • m.u.z. Banaan => valt frequent droog

(8)

Acties - Kasterlee

• 39 vangstacties

• Kasterlee 1, 2, 3, 7, 12, 13 & 14: ➢ Steeds 4 vangsten

➢ Alleen nul vangsten

➢ 1: 6de jaar op rij “stierkikkervrij” ➢ 13: 5de jaar op rij “stierkikkervrij”

➢ 3,7 & 12: 4de jaar op rij “stierkikkervrij” ➢ 2: 3de jaar “stierkikkervrij”

➢ 14: Nulvangst (2018: juvs) • Kasterlee 9

➢ Geen toestemming t.g.v. eigenaars wissel ➢ Geen vangsten gerealiseerd!!

• Kasterlee 11

➢ toestemming 11b

➢ “schade” na proefvangst (Nulvangst) ➢ toestemming ingetrokken

• Retiebaan 1 & 2

➢ 3&4 vangsten => 2de jaar “stierkikkervrij” • Watermolen

(9)

Planning - Kasterlee

• Populatie lijkt onder controle

• Monitoring nog nodig

• Monitoring in alle vijvers

• 4 vangsten (1/maand jun- sep) • Eigenaar Kasterlee 11 overtuigen

voor monitoring

• Nieuwe eigenaar kasterlee 9 overtuigen • Retiebaan 3 toevoegen Vijver #Vangstdagen Kasterlee 1 4 Kasterlee 2 4 Kasterlee 3 4 Kasterlee 7 4 Kasterlee 9 4 Kasterlee 11a** 4 Kasterlee 11b** 4 Kasterlee 12 4 Kasterlee 13 4 Kasterlee 14 4 Retiesebaan 8 - 12* Watermolen 4 Totaal 52-56*

(10)

Acties - Scheps

• 48 vangstacties • Scheps 6 (5) ➢ 544 gevangen ➢ Voortplanting najaar • Scheps 7 (12): ➢ Heropleving

➢ Laatste 5 vangsten nulvangst • Scheps 8 (5):

➢ 1ste jaar “stierkikker vrij” • Scheps 9 (3): ➢ Nulvangsten • Scheps 10 (7): ➢ Enkel juvenielen (5) • Scheps 2 (1): ➢ Privaat ➢ 978 gevangen ↑

➢ Min. doel niet gehaald

(11)
(12)

Toekomst - Scheps

• ALS site voor 3n life DAN geen verdere actieve

beheerinspanning

• ANDERS Monitoring in reeds beheerde vijvers, Uitbereiding afvangsten naar rest private vijvers (*) & Uitbreiding testen aanpak metamorf segment.

(13)

Acties - Nijlen

• Deelgebied A

• Lagere prioriteit => Geen afvangsten

• Deelgebied B

• B10(13), B9(5) & B11(2) ➢ Larven aanwezig

(14)

Acties - Nijlen

• Deelgebied C

(15)

Planning - Nijlen

• Stierkikkers aanwezig en in opmars.

• Monitoring in alle vijvers.

Minimaal 4 vangsten

(1/maand jun - sep)

• Optie afschot uitbouwen B C

(16)

Wat doet INBO 2020?

• Adviesvraag Prov. Antwerpen:

• Opstart vangstseizoen • Analyse vangstresultaten

• Artikel Nieuwsbrief exoten RAVON • Life - Project “3n-Bullfrog”

• eDNA - analyses, impact onderzoek en dieetonderzoek • team gendiv

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Is uw kind ziek of zijn er andere redenen dat uw kind niet naar de kinderopvang komt, laat u het ons wel even weten voor 9 uur.. We willen dan ook graag weten wat er aan de

Ik heb een ontwerpschets gemaakt van mijn reactie rekening houdende met 2 wetten van Newton. Ik heb een ontwerpschets gemaakt van mijn reactie rekening houdende met

In het deksel van een snelkookpan is een ventiel aangebracht dat open gaat wanneer de druk in de pan een bepaalde waarde heeft bereikt.. Dit drukventiel is in figuur 3

HHS-reël (Hoek – Hoek – Sy) As twee hoeke en ’n nie-ingeslote sy van een driehoek gelyk is aan ooreenstemmende twee hoeke en ’n nie-ingeslote sy van ’n ander driehoek, dan

[r]

Longontsteking, al of niet met abcesvorming, door Enterobacteriaceae (onder andere Klebsiella spp.) of Pseudomonas aeruginosa komt bij ziekenhuis- patiënten voor, maar

Djenggot merah alamken kekalahan

[r]

De analyserapportage vermeldt welke SLO-doelen Jonge kind wel en niet in beeld gebracht worden door het volgsysteem en kan daarmee behulpzaam zijn voor pedagogisch medewerkers

[r]

[r]

Anders dan basisgroep - begeleid deze kinderen tijdens het zelfstandig werken aan de instructietafel. zie basisgroep

- kunnen de categorieën met regels benoemen tijdens de instructie en het oefendictee.. - maken tijdens het zelfstandig werken minimaal

Afname cito technisch lezen en bij een niet acceptabele score (NA), doortoetsen AVI/DMT. Zwakke lezers De kinderen scoren voldoende op de methodegebonden toetsen van

Samenstelling projectgroep, adviesgroep en andere betrokkenen.. 4

[r]

Key

Verzamelplan gemeente Midden-Groningen 2018-2

Passende ondersteuning zodat inwoner weer veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving. - Algemene voorzieningen - Maatwerkvoorzieningen, eventueel

 omrekening van het aantal mg kaliumhydroxide dat bij de titratie heeft gereageerd naar het aantal mg kaliumhydroxide dat met de vetzuren in 5,05 g olijfolie zou reageren:

"You are risking your life up there, madam, indeed you are," he called out: "pray take my advice and come down here, where you will find plenty of better food."

Construeer nu een piramide met hetzelfde grondvlak als het rechte parallellepipedum en dezelfde hoogte.. Om de straal te bepalen van de cirkelsector die als basis dient voor

Bij patiënten met acute longklachten (klinisch, röntgenologisch) na terug- keer uit de tropen moet naast malaria aan pneumonie gedacht worden, zowel door ‘gewone’ verwekkers (