December Bloedinzamelingen Groepsaankoop groene stroom en gas. Foto Jan Verzelen. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem

Hele tekst

(1)

December 2021

V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem

Maandelijks, behalve in augustus - Jaargang 3 - nr. 11

Bloedinzamelingen Groepsaankoop groene stroom en gas

Foto Jan Verzelen

(2)

Dankzij jullie massale steun was de speelgoedactie van het OCMW Kruisem een groot succes! Hierdoor kunnen wij opnieuw vele kinde- ren gelukkig maken.

Kidstocht ‘Dwars door Kruishoutem’ op 11 november door organisatie DMD Cycling Team.

Gezellige reünie van de 80-jarigen.

Jaarlijkse bijeenkomst Kruisemse Mooimakers.

Op zondag 14 november vond in de Sint-Jan Baptistkerk in Ouwegem de eucharistieviering in het Zingems dialect plaats. Deze viering houdt met verhalen en liederen de traditie van het Zingems dialect in leven.

(3)

3 Bericht van de redactie

Het infoblad van januari 2022 verschijnt op 29 december 2021.

De uiterste datum om een artikel of foto’s digitaal door te sturen naar communicatie@kruisem.be is 16 december 2021. Vergeet ook niet om tegen die datum je activiteit in te voeren in de UiT-databank via www.databank.be.

Voor publiciteit:

Tim Isebaert - tel. 0496 38 11 68 e-mail: tim.isebaert@telenet.be Grafische vormgeving en druk:

Druk. Vanderhaegen Kruisem tel. 09 383 52 14

Gemeentebestuur Kruisem Markt 1 - 9770 Kruisem Tel. 09 333 71 34 Fax. 09 333 71 13 info@kruisem.be www.kruisem.be Volg de gemeente ook op Facebook en Instagram

Contactgegevens gemeente- diensten op p. 37

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

DIENSTVERLENING

De gemeentelijke diensten werken op afspraak.

Je vindt de contactgegevens van de diensten op p.37

• Bel of stuur een mailtje vooraf. Vermeld hierbij steeds je

volledige naam, adres en het onderwerp waarvoor je een afspraak wenst. De medewerkers nemen dan contact met je op.

• Eventuele betalingen verlopen bij voorkeur via bancontact.

SLUITINGSDAGEN

Gemeentecomplex Huise: 25 december en 1 januari Bibliotheek Kruishoutem: 25 december en 1 januari Bibliotheek Zingem: 25 december en 1 januari

Sportdienst: 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari Recyclageparken: 25 december en 1 januari

INHOUDSTAFEL

LEER KRUISEM BETER KENNEN

FOTOWEDSTRIJD MARKT

OPLOSSING XM INFO NOVEMBER 2021

Sint-Ursmaruskapel gelegen langs de Anzegemsesteenweg in Nokere. De Heilige Ursmarus heeft doorheen de eeuwen zijn stempel gedrukt op het religieuze leven van Nokere. Hij is de patroonheili- ge van de kerk en gaf zijn naam aan het kapelletje langs de Anzegemsesteenweg nabij de grens met Wortegem (Bron: website Hultheim).

Maar wie was die Ursmarus en hoe kwam zijn verering naar Nokere overgewaaid? Lees hierover meer op de website van www.hultheim.be.

17 juiste inzendingen

WINNARES: CHRISTIANE DE SCHAMPHELAERE kan voor 30 december 2021 na afspraak haar prijs afhalen in: - Kruishoutem: dienst lokale economie (tel. 09 333 71 32)

- Zingem: dienst infra (tel. 09 389 01 20) - Huise: onthaal (09 333 71 42)

Waar is deze foto genomen?

Waag een gok!

Stuur je antwoord

voor 15 december 2021 naar vrijetijd@kruisem.be.

De wekelijkse markt in Kruishoutem vindt plaats op dinsdag op het Nieuw Plein en in Zingem op vrijdag op het Kerkplein, dit tel- kens van 7.00 u. tot 13.00 u.

Wekelijks nemen wij foto’s van marktbezoe- kers, uiteraard steeds met de toestemming van de betrokkenen. Per markt trekt een on- schuldige hand een winnaar. Deze winnaars ontvangen elk een Kruisembon ter waarde van 10 euro, te besteden op de wekelijkse markt in Zingem of Kruishoutem.

Sta jij op één van deze foto’s? Kom dan voor 30 december op afspraak je prijs afhalen bij:

- Kruishoutem: dienst lokale economie (tel. 09 333 71 32)

- Zingem: dienst infra (tel. 09 389 01 20) - Huise: onthaal (09 333 71 42)

markt Zingem

markt Kruishoutem

Info coronacrisis

p.5-7

Mobiliteit

p.27

Gemeentelijk nieuws

p.9-11

Openbare werken

p.29

Familienieuws

p.13

Veiligheid

p.31

Welzijn

p.15-17

Kruisemnaar in de kijker

p.31

Bibliotheek

p.17

UIT in Kruisem

p.32-35

Erfgoed

p.19

Contactgegevens

p.37

Sport

p.19-21

Milieu

p.27

3333 Een onschuldige hand trekt uit de juiste inzendingen een winnaar.

Deze persoon wint een Kruisembon ter waarde van 10 euro.

333333

(4)

WIN: een magnumfles van één van de beste wijndomeinen uit de Minervois

de

klinker

ACTIE HANDELAARS KRUISHOUTEM VOOR DECEMBER

MEER INFO OP: WWW.KRUISEM.BE/DE-GOUDEN-KLINKER

DE WIJNGAARD is opgestart op 1 juni 1995 in de Waregemsesteenweg nummer 48 met als specialiteit

‘LES VINS DU LANGUEDOC ROUSSILLON’ en het is vandaag nog altijd aan de orde, al hebben er heel veel verschui- vingen plaatsgevonden. Wat ontstaan is tussen 1987 en 1990, heeft zijn bekrachtiging gekend op 1 juni 1995.

Vandaag staan wij 25 jaar verder en de accenten liggen vooral op de dienstverlening en de zaak is een weerspie- geling van 25 jaar passie voor deze regio.

DE WIJNGAARD

Waregemsesteenweg 34 9770 Kruishoutem 0468/13.33.06

edwin.cosijns@gmail.com

De Wijngaard

(5)

55555

In fo c or

onacrisis

Coronamaatregelen

• https://www.info-coronavirus.be/nl/

• https://www.kruisem.be/info-coronavirus

Met vragen kan je terecht op:

• 0800/14 689 voor vragen over gezondheid en openbare orde

• 0800/120 33 voor vragen over economie

Coronalert

• https://coronalert.be/nl/

Andere nuttige contactgegevens

• Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling:

1712 (of via www.1712.be)

• Tele-onthaal: 106 (of via www.tele-onthaal.be)

• Awel (voor kinderen en jongeren): 102 (of via www.awel.be)

Corona Safe Ticket

• https://www.vlaanderen.be/covid-safe-ticket-cst-als- toegangsvoorwaarde

• https://covidsafe.be/

Reizen tijdens corona

• https://www.kruisem.be/reizen-tijdens-corona

Vaccinatiecampagne

• Infolijn: 055 300 200

• https://www.laatjevaccineren.be/covid-19

• https://www.vaccinatievlaamseardennen.be/

• https://www.facebook.com/EerstelijnszoneVlaamseArdennen

De voorbije weken stegen het aantal besmettingen, ziekenhuis- opnames en het aantal patiënten op intensieve zorg erg snel. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermij- den en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, nam het Overlegcomité op 17 november een reeks beschermingsmaatregelen.

Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Over welke maatregelen gaat het?

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten Laat bij voorkeur je sociale contacten buiten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht

Iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar moet een mondmasker dragen:

• in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het ge- organiseerd collectief vervoer;

• bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers);

• in zorginstellingen;

• in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;

• bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;

• in winkels en winkelcentra;

• in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheids- besturen;

• in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;

• in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

• in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behoren- de tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;

• in fitnesscentra

• in gebouwen voor de erediensten.

Je mag het mondmasker enkel occasioneel afzetten om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

WAAR VIND IK INFORMATIE?

SAMEN DE WINTER DOOR

(6)

w

LICHT Kerk van Huise – 24 december tot 6 januari

Bezoek onze universeel spirituele ervaringsruimte.

Licht, duisternis en … sacrale stilte.

Dagelijks 1500 brandende lichtjes, plaats jij er ééntje bij?

25/12 Thomas Langlois songbook van John Dowland op luit

30/12 Annalivia Bekaert zingt Hildegard von Bingen, sacrale dans door Emilie Van der Held en orgel door Emmanuel Sproelants

04/01 Quilisma Ensemble met O Magnum Mysterium 06/01 Gospodi met Byzantijns Orthodoxe liederen

Telkens om 19u30

Waar?

St. Petrus en St. Urbanuskerk Huise Huiseplein 9 – 9750 Kruisem

Info & tickets

facebook.com/lichtvzw licht.vzw@gmail.com

De kerk is vrij toegankelijk van 17u tot middernacht, behalve tijdens de concerten.

V.U. Hugo De Jonghe, Ouwegemsesteenweg 258, 9770 Kruisem

LICHT nodigt U uit

Laat jou lichtje(s) hier branden, als teken van verbondenheid.

Alle info via facebook.com/Lichtvzw

Concerten reserveren via licht.vzw@gmail.com aan €15

Boek €20 en ansichtkaarten €10 te koop via licht.vzw@gmail.com

(7)

77 3. Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcer- tificaat. Het Ticket geeft toegang tot evenementen en de horeca.

Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, moet je ook een mondmasker dragen.

Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

• publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;

• horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden);

• schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multi-functionele zalen voor culturele activi- teiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

• discotheken en dancings – zij die geen verplichte mondmas- kerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk

Telewerk wordt 4 dagen per week verplicht in de privésec- tor en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Vanaf 13 december wordt dit 3 dagen per week.

5. Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Ge- zondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goed- keuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6. Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, komen er versneld CO2-meters in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Op verschillende plaatsen, zoals horecazaken, fitnesscentra en op bepaalde evenementen moet je je Covid Safe Ticket kunnen tonen. Ook als je reist moet je in het bezit zijn van een CST.

Wat is een Covid Safe Ticket?

Een coronapas of CST is een document met daarop een QR-code dat alle essentiële informatie over je vaccinatie be- vat. Je kan het zowel op papier als digitaal verkrijgen. Met zo’n pas kan je bewijzen dat je ofwel minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, maximaal 6 maanden geleden hersteld bent van het coronavirus of een recente negatieve coronatest hebt afgelegd.

Een coronapas is niet het vaccinatiekaartje dat je kreeg na je vaccinatie. Je herkent een officieel coronacertificaat aan de QR-code.

Hoe verkrijg je een coronapas?

Via de website of mobiele app

Je kan via www.mijngezondheid.be je certificaat aanvragen of via de gratis CovidSafeBE-app (beschikbaar voor iOS en Android). Je hebt je identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, of je kan een andere geactiveerde digitale sleutel (zo- als de itsme-app) gebruiken.

Via de post

Je kan ook via de post je certificaat opvragen. Hou dan wel rekening met een wachttijd van 1 week tot je het thuis ont- vangt. Je kan enkel een vaccinatiecertificaat aanvragen, her- stel- en testcertificaten worden niet per post verstuurd.

Om een vaccinatiecertificaat per post aan te vragen, bel je naar het nr. 078 78 78 50 (van 9.00 u. tot 19.00 u. op week- dagen en op zaterdag van 10.00 u. tot 18.00 u.).

Voormelde maatregelen gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité terug samen om de maatregelen te evalueren.

Meer info

• Op vlaanderen.be/het-covid-safe-ticket-als-toegangsvoorwaarde vind je actuele info en veel- gestelde vragen over het gebruik van het CST als toegangsvoorwaarde.

• Op covidsafe.be vind je alle informatie over hoe je het CST kan verkrijgen.

Dit zijn de maatregelen die van kracht zijn bij het drukken van dit infoblad.

COVID SAFE TICKET (CST)

(8)

www.zupavero.be

Traiteur & catering

Dagverse soepen, dagverse warme maaltijden en koude schotels

Tapas & buffeten voor alle gelegenheden.

Automaten - Asper dorp & Galgenstraat 19, Kruisem

Galgenstraat 19 - 9750 Kruisem - 0487 58 82 42 - info@zupavero.be

5 euro korting bij afgifte van deze BON*

Voor eindejaarsmenu zie www.zupavero.be

*aankoop vanaf 50 euro

Eindejaars-

actie

(9)

9

Gemeen

telijk nieuw

s

WAT BESLISTE DE GEMEENTE- EN OCMW-RAAD?

Op https://kruisem-echo.cipalschaubroeck.be/

raadpleegomgeving/ vind je de verslagen van de gemeente- en OCMW-raad van 8 november 2021.

Deze gemeente- en OCMW-raad gingen opnieuw digitaal door. Je kon deze zittingen live volgen via onze facebook- pagina en de geluidsopname kan je herbeluisteren op onze website. Surf naar www.kruisem.be/gemeenteraad-onli- ne-beluisteren.

Retributiereglement huishoudelijk afval – termijn 01/01/2022 - 31/12/2025

Dit reglement houdt slechts beperkte wijzigingen in voor de recyclageparken in Kruisem. De tarieven op zich wijzigen niet. Het gaat louter om het uniformiseren van de termino- logie en de bevestiging van het minimumtarief van 2 euro voor het betalend gedeelte.

Ook op het vlak van de huis-aan-huisophaling en de retribu- tie voor het gebruik van de gemeentelijke inzamelkanalen wijzigen de tarieven niet.

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gelegen tussen

Hedekensdriesstraat en Waregemsesteenweg

De NV Plan & Bouw (Anzegem) heeft een omgevingsvergun- ning aangevraagd voor het verkavelen van gronden in het binnengebied tussen de Hedekensdriesstraat en de Ware- gemsesteenweg, dit voor 10 loten woningbouw. Er wordt ook voorzien in de aanleg van openbare wegenis ter ont- sluiting van het project in de richting van de Hedekensdries- straat.

De ontwikkelaar, gevolmachtigd door de eigenaars van de gronden, verklaart zich bereid om al de toekomstige open- bare ruimten, samen met alle infrastructuurwerken (zijnde wegenis, nutsleidingen, groenaanleg voorzien in de omge- vingsaanvraag voor het verkavelen van deze gronden) te zullen aanleggen en gratis zonder kosten af te zullen staan aan de gemeente Kruisem.

Onderschrijven lokaal energie en klimaatpact

De gemeente ondertekent het lokaal energie- en klimaat- pact dat wordt afgesloten tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Met dit pact slaan de lokale besturen en de Vlaamse overheid de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken en gaan ze beiden werk maken van concrete engagementen.

De Vlaamse regering verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die zich engageren om de gezamenlijke klimaatdoelstellingen te realiseren. Kruisem kan voor 2021 (te besteden in 2022) aanspraak maken op een financiële ondersteuning van 52.314,3 euro. Er wordt uitgegaan van 50% cofinanciering.

Door de ondertekening van dit lokaal energie- en klimaat- pact geeft de gemeente aan dat ze acties zal ondernemen om doelstellingen te realiseren die deel uitmaken van 4

‘werven’. Deze werven zijn:

1. Laten we een boom opzetten;

2. Verrijk je wijk;

3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar;

4. Water het nieuwe goud.

Momenteel heeft Kruisem voor elk van de 4 werven al ac- ties ondernomen en zullen er nog bijkomende acties onder- nomen worden.

Goedkeuren subsidiereglement betoelaging Kruisemse verenigingen naar aanleiding van maatregelen Covid-19 (deel 2)

De Vlaamse overheid bezorgde via het Noodfonds financië- le middelen aan de lokale overheden om te investeren in de jeugd-, cultuur- en/of sportsector die getroffen werd door de Covid-pandemie.

In december 2020 keurde de gemeenteraad een specifiek Covid-19 subsidiereglement goed om de middelen vanuit het Noodfonds te verdelen over 4 vormen van ondersteu- ning.

In 2020 werd op basis van dit reglement 2/3 van het totale toegekende bedrag (127.000 euro) verdeeld aan de vereni- gingen die hiervoor een dossier hebben ingediend.

In 2021 gaat de gemeente het resterende 1/3 deel (46.652 euro) van het totale toegekende bedrag verdelen onder de verenigingen, dit eveneens op basis van een reglement.

In het Covid-19 subsidiereglement - deel 2 worden 2 vor- men van ondersteuning voorzien, met name: tussenkomst in verminderd lidgeld en hinderpremie.

De doelgroep en de voorwaarden voor de verenigingen die een aanvraag kunnen indienen, zijn dezelfde gebleven. Je kan als vereniging een subsidieaanvraag indienen tegen 31 januari 2022.

Meer info op www.kruisem.be/subsidie-noodfonds-nav- coronamaatregelen-2021.

Exploitatieovereenkomst tussen het gemeente- bestuur Kruisem en de vzw tennisclub

Sportec Kruisem

Het gemeentebestuur wil door middel van een nieuwe ex- ploitatieovereenkomst de uitbating van de tennisinfrastruc- tuur op de sportsite Kerkakkers verder toevertrouwen aan de VZW Sportec. Deze overeenkomst omvat de uitbating van outdoor tennisterreinen, het clubhuis, de indoortennis- hal, de padel- en petanqueterreinen.

VOORSTELLING NIEUWE MEDEWERKERS

De Buitenschoolse Kinderopvang verwelkomde 2 nieuwe collega’s:

• Lieselotte Wallez startte op 27 oktober als deeltijds dienstverantwoordelijke BKO

• Evie Deruytter is sinds 8 november aan de slag als deeltijds begeleider BKO.

(10)

Onze merken zijn niet alledaags, jouw persoonlijkheid evenmin.

Met Optiek Elien willen we tijdloze en inspirerende brillenmerken aanbieden die kwaliteit, creativiteit

en eigenheid uitstralen.

Je kan rekenen op een persoonlijke aanpak en professioneel advies voor de keuze van je bril.

Want...een bril kiezen doe je niet alleen.

Bij Optiek Elien kan je ook terecht voor het bepalen van de juiste bril en/of lenscorrectie.

Of het nu gaat over een bril of contactlenzen, optimaal zien is onze passie.

Om jouw bezoek op een rustige en veilige manier te laten verlopen, werken wij bij voorkeur op afspraak.

K e r k s t r a a t 5 | K r u i s h o u t e m | 0 9 3 1 0 4 8 7 0 | w w w . o p t i e k e l i e n . b e |

Het wordt stijlvol wonen in hartje Kruishoutem!

Mail naar sarah@stellarimmo.be Of bel ons op 0476/37.42.67

www.stellarimmo.be

- super energiezuinige leefappartementen - 1(uitverkocht), 2 of 3 slaapkamers

- ruime terrassen en mooi aangelegd binnengebied - werken gestart

Graag info over deze appartementen te koop of uw persoonlijk infomoment vastleggen?

nieuwbouw appartementen

Eindejaars-

actie

(11)

11

DOWNLOAD DE LAATSTE VERSIE VAN DE EID SOFTWARE

PLANNING XM INFO 2022

HOUD JE VOETPAD PROPER

Als je met behulp van je identiteitskaart online toepassingen wilt gebruiken, moet je de software om de kaart te lezen regelmatig bijwerken.

Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe kaart te ondervinden, is het nodig om de laatste versie van de eID-software te downloaden via

https://eid.belgium.be/nl.

Ook de applicatie ‘eID Viewer’ kan je via deze website bijwerken. Met deze appli- catie kan je je eigen PIN-code veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat ‘Handtekening’ kan je documenten elektronisch ondertekenen.

In onderstaande planning kan je nagaan wanneer het infoblad in 2022 zal verschijnen en tegen welke datum je teksten en foto’s dient door te sturen naar communicatie@kruisem.be. Respecteer deze data ook voor het invoeren van je activiteit in de UiT-databank.

In de herfst genieten we van de kleurenpracht van de bladeren aan de bomen. Maar … pas op! Deze mooie bladeren vallen af en komen op de weg of het voetpad terecht. Bladeren op de grond kunnen verraderlijk glad zijn als het regent en dat is gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.

Voorkom glijpartijen en houd het voetpad voor je huis bladervrij. Je moet als inwoner immers zelf zorgen dat het voetpad voor je woning of de aangelande berm proper is.

Deze verplichting omvat onder andere:

• de verwijdering van onkruid, wilde begroeiing, bladeren, vervuilende producten of materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen;

• het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren. Zo is het verboden slijk, zand, bladeren of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten of in de greppels te vegen.

Samen voor een veilige en propere omgeving!

Editie Verschijningsdatum Uiterste inzenddatum

Januari 29/12/2021 16/12/2021

Februari 26/01/2022 13/01/2022

Maart 24/02/2022 10/02/2022

April 30/03/2022 17/03/2022

Mei 27/04/2022 07/04/2022

Juni 25/05/2022 12/05/2022

Juli - augustus 29/06/2022 16/06/2022

September 31/08/2022 18/08/2022

Oktober 28/09/2022 15/09/2022

November 26/10/2022 13/10/2022

December 28/11/2022 09/11/2022

(12)

Advocatenkantoor

Betty BUGGENHOUDT

& Partners

Advocaat – Erkend Bemiddelaar ( met 32 jaar ervaring )

Ingeschreven aan de Balie’s van Gent en Oudenaarde

• FAMILIERECHT

(Echtscheiding, relatiebreuk, alimentatie, omgangsrecht, enz..)

• ERFENISRECHT / VERMOGENSRECHT (Geschillen / adviezen)

• CONTRACTRECHT

(alle soorten contracten en geschillen)

• HUUR - EN BOUWRECHT (Alle geschillen)

• ARBEIDSRECHT

(contracten, verbreking arbeidsovereenkomst, ontslag, uitwinnings-vergoeding enz..)

Advocaat Betty Buggenhoudt is tevens sedert 2018 officieel erkend als “Erkend Bemiddelaar”

Teneinde de proceduretermijnen en kosten te beperken streven wij er bij voorkeur naar om geschillen op te lossen buiten de rechtbank indien mogelijk (of wenselijk)

KANTOREN :

Sint Elooiskeer 27 Drapstraat 155 9770 Kruisem 9810 Nazareth Algemeen tel nr: 09/245 13 10

(bel voor een afspraak)

E-mail : advocaat@buggenhoudt.be www.buggenhoudt.be

DailyKatess

Jo“

TRAITEUR Onze vaste chauffeurs

leveren in de regio’s:

• Oudenaarde

• De Pinte

• Kruishoutem

• St.-Martens-Latem

• Zingem

• Zwijnaarde

• Gavere

• St.-Denijs-Westrem

• Melsen

• Deinze

• Eke-Nazareth

Lange Aststraat 13 • 9750 Kruisem info@traiteurjodailykatess.be T 09 330 52 27

Soep + Dagschotel + Dessert • Aan huis geleverd €8,50

www.traiteurjodailykatess.be

PUBLICITEIT OF ZOEKERTJE Contacteer ons:

isebaert@telenet.be

0496/38 11 68

(13)

13 Marnix Rombaut, echtgenoot Anna Van der Meulen,

Tweebekenstraat 15,

overleden te Kruisem op 07/10/2021, 83 jaar

Gabriëlle Van Hoe, weduwe Julien Vanderbauwede, Kloosterstraat 18,

overleden te Kruisem op 14/10/2021, 96 jaar

Charles Eeckhoudt, echtgenoot Marie Rose De Fraeye, vroeger wonende te Kruisem,

overleden te Waregem op 20/10/2021, 83 jaar

Luc Simoens, echtgenoot Noëlla Keirsebilck, Brouwerijstraat 3/0003,

overleden te Kruisem op 22/10/2021, 69 jaar

Monique Gabriels, weduwe Noël Vangampelaere, Brouwerijstraat 22,

overleden te Oudenaarde 23/10/2022, 80 jaar

Paula Schepens, weduwe Marcel De Tier, Ouwegemsesteenweg 36,

overleden te Kruisem op 26/10/2021, 83 jaar

Darline Vaernewijck, weduwe Gabriël Parmentier, Neerrechemstraat 9,

overleden te Kruisem op 30/10/2021, 82 jaar

André Van Caeneghem, echtgenoot Gerarda Vanooteghem, Kruishoutemsesteenweg 221,

overleden te Gent op 01/11/2021, 85 jaar

Amber Dhaenens, Ouwegemsesteenweg 177, overleden te Kruisem op 04/11/2021, 18 jaar

Frans De Baere, echtgenoot Denise De Caluwé, Brouwerijstraat 20/0016,

overleden te Waregem op 08/11/2021, 91 jaar

Redy D’Heuvaert, Ouwegemsesteenweg 1/0003 Mariette Van Meirhaeghe en Lieven De Bock, Maldegemstraat 3/0001

Margaux Bouckaert, Kerkhofstraat 2/0101

ADRESWIJZIGING

BINNEN DE GEMEENTE

Charles Vandevelde, zoontje van Yoshi Vandevelde en Natasja Verkimpe, Nagelstraat 6

Olivia Vandeputte, dochtertje van Simon Vandeputte en Valérie Dobbels, Knokstraat 18

Cas Wegge, zoontje van Frederic Wegge en Sarah Vandewalle, Beverhoekstraat 30

Fien Ravelingien, dochtertje van Tom Ravelingien en Charlotte Vanderstraeten, Bellegemstraat 2/A000

Tiebe Van Eeckhoutte, zoontje van Tijs Van Eeckhoutte en Annelies Dejaegere, Winkelkouter 37

Silke De Backer, Pontstraat 14

Axelle Van De Sijpe, Dompel 5/0001 Dhafer Al-Atwan, Abeer Aldabadh, Baraa, Mustafa en Lujain, René D’Huyvetterstraat 9/0002

NIEUWE INWONERS

13 13 13

GEBOORTES

Gelet op de privacywetgeving publiceren wij enkel de gebeurtenissen waarvoor de betrokken personen/familie hun toestemming hebben gegeven.

Gérard Van Oost en Juliette Bauters, Heirweg 78 – 1 december 1956

Marcel Delmeiren en Marcella Baele, Strijpstraat 4 – 14 december 1956

Omer Van Den Berghe en Simonne Van Hauwaert, Ouwegemsesteenweg 77 –

21 december 1956

BRILJANTEN BRUILOFT

Marc Devriese en Liedy Raveel, Heulestraat 22 – 11 december 1971

GOUDEN BRUILOFT

OVERLIJDENS Familienieuw

s

(14)

Restaurant De Zwaan

Afhaal Kerst

Menu uitbreiden?

Telefonisch bestellen: 0479 80 38 08 / 0498 65 01 21

Afhankelijk van het aantal bestellingen, kunnen deze vroeger worden afgesloten.

Dit om ieders bestelling met zorg te kunnen bereiden.

Wij wensen allen een warme en gezellige kerst toe!

www.gasthofdezwaan.be

Restaurant De Zwaan Wannegemdorp 4 9772 Wannegem-Lede

Kerstavond & Kerstdag

6 gangen afhaal menu

carpaccio sint-jacobsnoot / lava coulis / daikon tartaar van zalm / pompelmoes / gember / quinoa - canneloni hert / crumble peperkoek / chutney kweepeer -

kabeljauwhaas -

schaaldierenjus / zandwortel / pompoen / bulgur / winterprei tamme eend -

shii take / koolrabi / porto-sinaassaus / pastinaak / gratin praliné / melo cake / crumble van noten / duindoornbes -

zoetigheden voor bij de koffie _ 60,00 euro p.p.

vrijdag 24 december afhaal: 15:30u tot 17:30u zaterdag 25 december: afhaal: 10:30u tot 11:30u bestellen voor vrijdag 17 december

gepaste wijnen bij het menu te verkrijgen aan 16 euro per fles

Apero plank

foccacia/ ceviche dorade/ wakamé macaron/ mousse van eend/ speculoos - geitenkaas bonbon/ gerookte zalm/ algenmayo - tataki tonijn/ gebrande sesam/ ponzu/ dashi -

oude kaas/ italiaanse gedroogde ham - ricotta dip/ bessen/ rozemarijn -

35,00 euro / per 2 personen

Kinder Kerst menu

quiche / prei / spek gerookte zalm / toast - vol au vent / salade / puree -

moelleux au chocolat - 30,00 euro p.p.

Oesters

Fine De Claire 6st. / 18,00 euro

(15)

15 15

W elzijn

Heb jij een eigen wagen en wil je als vrijwilliger aan de slag om minder mobiele mensen te vervoeren, bv. om bood- schappen te doen …? Laat het snel weten aan de medewer- kers van het OCMW via 09 389 68 10 of ocmw@kruisem.be.

Je krijgt voor deze ritten een kilometervergoeding en je bent verzekerd. Alvast bedankt voor je engagement!

Het woonzorgcentrum Home Vijvens in Huise heeft een troost- en stilteplekje ingehuldigd.

Je kan hier troost vinden, op een zitplaats tot rust komen en een boodschap of wens achterlaten, want troost biedt hoop en perspectief.

Er werden bloembollen geplant als symbool voor verbon- denheid, hoop en kracht.

Dit is een plek dat voor iedereen toegankelijk is.

De blikvanger van deze plek is het kunstwerk ‘Paal van de Hoop’, geschonken door kunstenaar en oud-Huisenaar Ghislain De Wilde.

Elk weekend kan je voor dringende medische hulp een huis- arts bereiken via de ingang van de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde.

Deze wachtdienst is geen verlengde van een reguliere huis- artsenpraktijk. Patiënten kunnen er dus niet terecht voor voorschriften van chronische of verslavende medicatie, af- leveren van sportattesten of verlenen van tweede adviezen.

. Deze dienstverlening is bedoeld voor personen die in het weekend ziek worden en een huisarts van wacht zoeken. Je maakt best een afspraak om lange wachttijden te vermijden.

Als iemand zich onmogelijk kan verplaatsen, dan wordt een arts ter plaatse gestuurd.

DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE MINDERMOBIELENCENTRALE

TROOST- EN STILTEPLEKJE IN HUISE

HUISARTSENWACHTPOST OUDENAARDE VOOR DRINGENDE MEDISCHE HULP

BLOEDINZAMELINGEN IN KRUISEM

De wachtpost is telefonisch te bereiken op het nummer 1733 of op de gekende wachtdienstnummers:

• 09 338 86 32 (Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem en Wannegem-Lede)

• 09 384 04 84 (Zingem en over N60 kant Zingem)

De wachtpost is open op vrijdagavond van 19.00 u. tot maandag 8.00 u. en op feestdagen.

Kruishoutem – 6 en 14 december 2021

Van 17.00 u. – 19.30 u.

POC De Kepper, Kerkhofweg 4, Kruishoutem

Ouwegem – 15 december 2021

Van 17.00 u. – 19.30 u.

Parochiaal centrum della Faille, Ouwegemsesteenweg 259, Lozer

Zingem – 23 december 2021

Van 17.30 u. tot 19.30 u.

Gemeentelijke basisschool De Bosrank, Kerkplein 24, Zingem

Maak altijd vooraf een afspraak om te doneren. Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.

Meer info op www.kruisem.be/minder-mobielen-centrale

(16)

EEN HOEVE EN VERSCHEIDENE PERCELEN GROND GELEGEN TE KRUISEM

KANTOOR VAN NOTARIS

LIESBETH MATTHYS

WANNEGEMDORP 49B/C • WANNEGEM-LEDE TEL. 09/383 52 55 • liesbeth.matthys@belnot.be

ONLINE VERKOOP VIA

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP

Beschrijving

Gemeente Kruisem - eerste afdeling / Kruishoutem KAVEL 1:

a) een hoeve op en met grond gestaan en gelegen aan de Gaversstraat 3, kadastraal bekend sectie D nummers 496D P0000 met een oppervlakte van 42a16ca

b) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers Meer- schen”, kadastraal bekend sectie D nummer 494D P0000 met een oppervlakte van 95a42ca.

c) een perceel grond gelegen nabij de Gaverstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, kadastraal bekend sectie D nummer 499M P0000 met een oppervlakte van 98a30ca.

Totale oppervlakte KAVEL 1: 2ha35a88ca.

KAVEL 2:

d) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, kadastraal bekend sectie D nummer 507A P0000 met een oppervlakte van 2ha00a95ca.

e) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat ter plaatse genaamd “Gavers”, bekend volgens titel deel van nummer 481/a, thans volgens huidig kadaster sectie D nummer 481C P0000 met een oppervlakte van 1ha19a60ca.

Totale oppervlakte KAVEL 2: 3ha20a55ca.

KAVEL 3:

f) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, bekend volgens titel deel van nummer 481/a, thans volgens huidig kadaster bekend sectie D nummer 481B P0000 met een oppervlakte van 1ha71a25ca.

g) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, kadastraal bekend sectie D nummer 480H P0000 met een oppervlakte van 18a84ca.

h) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, kadastraal bekend sectie D nummer 478A P0000 met een oppervlakte van 78a60ca.

Totale oppervlakte KAVEL 3: 2ha68a69ca.

KAVEL 4:

i) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, kadastraal bekend sectie D nummer 475A P0000 met een oppervlakte van 90a15ca.

j) een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers”, bekend volgens titel en kadaster sectie D nummer 474A P0000 met een oppervlakte van 79a75ca.

k)een perceel grond gelegen nabij de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavers Meerschen”, kadastraal bekend sectie D nummer 494C P0000 met een oppervlakte 37a00ca.

Totale oppervlakte KAVEL 4: 2ha06a90ca.

KAVEL 5:

l) een perceel grond gelegen aan de Knokstraat en de Huttegemstraat, ter plaatse genaamd

“Gavermeersch”, bekend volgens titel en huidig kadaster sectie D nummer 405C P0000 met een oppervlakte van 1ha45a65ca.

m) een perceel grond gelegen aan de Huttegemstraat, ter plaatse genaamd “Gavermeersch”, bekend volgens titel en huidig kadaster sectie D nummer 392A P0000 met een oppervlakte van 46a90ca.

Totale oppervlakte KAVEL 5: 1ha92a55ca.

KAVEL 6:

n) een perceel grond gelegen aan de Knokstraat, ter plaatse genaamd “Gavermeerschen”, bekend volgens titel sectie D deel van nummers 403/E, 403/F en 403/D, thans volgens huidig kadaster sectie D nummer 403K P0000 met een oppervlakte van 36a56ca.

o) een perceel grond gelegen nabij de Knokstraat, ter plaatse genaamd “Gavermeerschen”, bekend volgens titel sectie D deel van nummers 403/E, 403/F en 403/D, thans volgens huidig kadaster bekend sectie D nummer 403E P0000 met een oppervlakte van 2ha35a45ca.

p) een landgebouw gelegen aan de Knokstraat 18+, kadastraal bekend sectie D nummer 403H P0000 met een oppervlakte van 29ca.

Totale oppervlakte KAVEL 6: 2ha72a30ca.

KAVEL 7:

q) een perceel grond gelegen aan de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavermeerschen”, kadastraal bekend sectie D nummer 356N P0000 met een oppervlakte 76a91ca.

Totale oppervlakte KAVEL 7: 76a91ca.

KAVEL 8:

r) een perceel grond gelegen aan de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavermeers”, bekend volgens titel en huidig kadaster sectie D nummer 553A P0000 met een oppervlakte van 71a95ca.

s) een perceel grond gelegen aan de Gaversstraat, ter plaatse genaamd “Gavermeers”, bekend volgens titel en huidig kadaster sectie D nummer 549A P0000 met een oppervlakte van 70a35ca.

Totale oppervlakte KAVEL 8: 1ha42a30ca.

Instelprijzen:

De instelprijs voor kavel 1 bedraagt VIERHONDERD NEGENENVEERTIG DUIZEND EURO (€ 449.000,00);

De instelprijs voor kavel 2 bedraagt TWEEHONDERD EN ACHTDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 208.500,00);

De instelprijs voor kavel 3 bedraagt TWEEHONDERD EN EEN DUIZEND VIJFHONDERD ACHTTIEN EURO (€ 201.518,00);

De instelprijs voor kavel 4 bedraagt HONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND EURO (€ 156.000,00);

De instelprijs voor kavel 5 bedraagt HONDERD VIERENVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD (€ 144.500,00);

De instelprijs voor kavel 6 bedraagt TWEEHONDERD EN VIERDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 204.225,00);

De instelprijs voor kavel 7 bedraagt VIERENVIJFTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 54.500,00);

De instelprijs voor kavel 8 bedraagt HONDERD EN ZESDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG (€ 106.725,00);

Gebruik: vrij van gebruik na betaling prijs, kosten, bijkomende lasten en interesten.

Stedenbouw: Vg; deels Ag (478A P0000, 474A P0000, 481B P0000, 499M P0000, 496D P0000, 494D P0000, 475A P0000, 549A P0000, 480H P0000, 507A P0000, 553A P0000, 356N P0000, 481C P0000, 494C P0000) en deels Lwag (403K P0000, 403H P0000, 392A P0000, 405C P0000, 403E P0000); Gdv; Gvkr; Gvv; geen as-built attest, geen erfgoed, mogelijk over- stromingsgevoelig (405C P0000, 403K P0000 en 403E P0000) en effectief overstromingsge- voelig (474/A P0000, 475/A P0000, 478/A P0000 en 481B P0000);

EPC: 1185 kWh/m² (Gaversstraat 3)

Bezoek: zaterdag van 10.00u tot 12.00u (vanaf 6/11/2021 tot en met 4/12/2021) Aanvang en sluiting biedingen

Aanvang en sluiting van de biedingen

De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is maandag 29 november 2021:

- Om 09.00u voor kavel 1 - Om 10.00u voor kavel 2 - Om 11.00u voor kavel 3 - Om 12.00u voor kavel 4 - Om 13.00u voor kavel 5 - Om 14.00u voor kavel 6 - Om 15.00u voor kavel 7 - Om 15.00u voor kavel 8

De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 7 december 2021:

- zelfde uren zoals voormeld.

Dag en uur PV van toewijzing

Donderdag 9 december 2021 om 11u30 op het vredegerecht te Oudenaarde.

Alle verdere inlichtingen ten kantore van notaris Liesbeth Matthys.

(17)

17 17

BEWEGEN OP VERWIJZING

KERSTBOOM BIB KRUISEM

Bewegen met een coach? Nu voor iedereen!

Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe? Laat je in onze gemeente begeleiden door de enthousiaste ‘Bewegen Op Verwijzing-coach’ Veerle Vandendriessche - kruisem@bewegenopverwijzing.be - tel. 0479 76 85 58.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Elke volwassene die meer wil bewegen of niet meer lang wil stilzitten.

Wat moet je doen?

Neem contact op met je huisarts. Je huisarts zal je door- verwijzen naar beweegcoach Veerle. Zij stimuleert jou met een beweegplan op maat zodat jij meer kan bewe- gen, op jouw eigen tempo. Resultaat? Een actiever leven en je voelt je beter in je vel.

Let wel, zij coacht jou maar sport niet samen met jou.

Met de verwijsbrief van je huisarts is een eerste gesprek nog tot eind dit jaar volledig gratis.

Tarief

In de bib bouwen we een kerstboom met boeken. Vorig jaar startten we met één boekenboom, maar dit jaar wil- len we een kerstboom in beide bibliotheken.

Kom jij meebouwen aan onze Kerstbomen?

Doelgroep? Kinderen van 6 tot 10 jaar.

Max. aantal deelnemers: 10.

Wanneer? Woensdag 15 december van 14.00 u. tot 16.00 u.

Waar? Bibliotheek Kruishoutem en Zingem

Inschrijven? Via Bibliotheek@kruisem.be of 09 333 71 39.

Vergeet niet te vermelden in welke bibliotheek je komt mee- bouwen.

Kerstwedstrijd bib Kruisem

Vooraf weet niemand hoeveel boeken er juist nodig zijn voor onze kerstbomen.

Kom je eens kijken? Of doe mee aan de wedstrijd en raad het aantal boeken per kerstboom. Mail je antwoord naar bibliotheek@kruisem.be of vul het wedstrijdformulier in, je vindt het in beide bibliotheken.

De wedstrijd loopt tot en met 10 januari 2022.

Je kan leuke prijzen winnen.

Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Kijk op www.bewegenopverwijzing.be voor meer info.

Individuele begeleiding Groepsbegeleiding

Normaal tarief 5 euro 1 euro

Met verhoogde

tegemoetkoming 1 euro 0,5 euro

Bibliotheek

(18)

v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | BTW BE 0404.453.574 | Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | argenta.beArgenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht | Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen | BTW BE 0404.456.148 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26, Tel.: 03 285 51 11 | E-mail: info@argenta.be | argenta.be

Pensioensparen kan al vanaf

5 euro per maand. Start nu ook heel eenvoudig via de Argenta-app.

Last van FOMO?

Start nu met pensioensparen en mis ook later geen enkel shoppingdagje.

5 euro per maand. Start nu ook heel eenvoudig via de Argenta-app.

Kantoor K. Bure-Verschuere Bvba NIEUW PLEIN 2 a

9770 KRUISEM tel 09 383 69 62 bure.verschuere@argenta.be ON 0463 473 621 RPR OOST-VLAANDEREN

5 euro per maand. Start nu ook heel eenvoudig via de Argenta-app.

Kantoor K. Bure-Verschuere Bvba

NIEUW PLEIN 2 a 9770 KRUISEM tel 09 383 69 62

bure.verschuere@argenta.be

ON 0463 473 621 RPR OOST-VLAANDEREN

5 euro per maand. Start nu ook heel eenvoudig via de Argenta-app.

Kantoor K. Bure-Verschuere Bvba

NIEUW PLEIN 2 a 9770 KRUISEM tel 09 383 69 62

bure.verschuere@argenta.be

ON 0463 473 621 RPR OOST-VLAANDEREN

EPC 594 EPC

EPC 180

EPC 56

immo

verzekeringen

Anzegemsesteenweg 33 - 9770 KRUISEM 0474 60 84 02 - 0471 65 17 30 www.hckinvest.be - info@hckinvest.be

BIV 508348 - 510279 - FSMA 113773A Chloé Ceuterick - Armin Haerinck

HCK invest

haerinck - ceuterick

Ontdek het volledige aanbod op onze website:

w w w . h c k i n v e s t . b e

TE KOOP - KRUISHOUTEM

Mooi gelegen, vierkant perceel landbouwgrond 1.04 hectare

€ 105 000

Lichtrijk energiezuinig app.

centrum Kruishoutem met terras!

€ 158 000

Unieke loft MET magazijn in het hart van Kortrijk!

Knap appartement + ruim terras

en garage, centrum! EXCLUSIEF 2 luxueuze & ruime BEN

-appartementen met groot terras! EXCLUSIEF 3 uitermate ruime

woningen, high end afwerking!!

Gelijkvloers en ruim app. met 2 slpk + terras, GEEN SYNDIC!

Volledig instapklare woning met mooie tuin, energiezuinig!!

€ 395 000

TE KOOP - KRUISHOUTEM

€ 650 / maand

TE HUUR - KRUISHOUTEM

Lichtrijk appartement met 2 slpk 2 terrassen en 2 staanplaatsen!

€ 700 / maand

TE HUUR - WAREGEM

Verrassend ruime en compleet instapklare woning, centrum !

€ 229 000

€ 1075 / maand

TE HUUR - MACHELEN GRATIS

SCHATTING VAN UW PAND!!

TE HUUR - KRUISHOUTEM

EPC 181

TE HUUR - KRUISHOUTEM

NIEUW

EPC 283

NIEUW EPC 159

TE KOOP - KRUISHOUTEM

NIEUW

TE KOOP - WAREGEM

NIEUW

€ 439 000

NIEUW

EPC 161

TE KOOP - KORTRIJK

EPC 180

€ 825 / maand

NIEUW

verkoop & verhuur

NIEUW NIEUW NIEUW

EPC 113

NIEUW NIEUW

€ 650 / maand

EPC 193

Eindejaars-

actie

(19)

19 19 19 19

GEZOCHT: INFORMATIE OVER HANENZETTEN Erf goed Sport

SPORTGALA

Heb je interessante informatie? Contacteer Hans Van Hoecke via hans.vanhoecke@kruisem.be of 09 333 71 39.

De erfgoedraad van de gemeente Kruisem is op zoek naar mensen die informatie hebben over hanenzetten. Graag willen we een algemene oproep richten om te polsen of er nog materiaal, archieven, beeldmateriaal, getuigen voorhanden zijn.

In Oost- en West-Vlaanderen komen de hanenzetters tijdens de winterperiode (september-maart) op zondag- voormiddag met hun hanenzak en -bak naar de zetting.

De deelnemers nemen plaats naast elkaar in openlucht en brengen hun haan van de hanenzak over naar de geslo- ten hanenbak. Wanneer het startschot weerklinkt, begint de hanenzetting. Bij iedere kraai van hun haan zetten de hanenzetters een streepje op een lat. De keurders doen de ronde om te zien of de hanen wel goed kraaien. Na een uur loopt de wedstrijd af met de mededeling “Lat- ten op de grond!”. Nu is het tijd om de ringen van de ha- nen te controleren. De nummers op de gesloten ringen moeten namelijk overeenkomen met de nummers op de inschrijvingsbriefjes. Het aantal kraaien wordt door de keurders op de inschrijvingsbriefjes genoteerd. De spelers verhuizen hierop naar het zettingslokaal waar de resulta- ten bekend gemaakt worden en de prijzen uitgereikt. De winnaar, de eigenaar van de haan met het hoogst aantal kraaien, krijgt een kleine geldprijs, al dan niet aangevuld met een prijs in natura.

In deze traditionele volkssport zijn het kameraadschap en het groepsgebeuren heel belangrijk. Na de wedstrijd pra- ten de deelnemers na met een hapje en een drankje. De kennis om een haan op te voeden en op de juiste manier te laten kraaien wordt van generatie op generatie door- gegeven. Het hanenzetten verbindt zo mensen en gene- raties.

Omwille van corona is het sportgala dit jaar niet kunnen doorgaan. Daarom willen we op vrijdag 11 februari 2022 (onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen) in de Mastbloem het sportgala organiseren voor zowel sportseizoen 2020 en 2021. Dit is een organisatie van de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur en de sportdienst.

Op deze sportieve happening wil de gemeente sporters huldigen die in 2020 en 2021 een bijzondere prestatie hebben neergezet (individueel of in ploegverband).

De genomineerden worden in verschillende categorieën onderverdeeld:

- sportman - sportvrouw

- sportjongere (voor 2020: geboren in 2005 of later, voor 2021: geboren in 2006 of later)

- G-sporter (een persoon die omwille van fysieke, verstandelijke of psychische functiestoornis niet volwaardig kan participeren aan het reguliere sportaan- bod)

- sportploeg

- recreatieve sporter

- sportverdienste (persoon die voor zijn jarenlange inzet voor het sportieve gebeuren binnen een Kruisemse vereniging wordt beloond).

Nomineer jouw sportfavoriet

Om dit gala te doen slagen doen we een oproep naar alle sporters en/of sportclubs. Iedereen die meent iemand te kennen die voor één of andere trofee in aanmerking komt, kan die persoon of club doorgeven.

Bezorg deze kandidatuur uiterlijk donderdag 30 decem- ber aan de voorzitter van de sportraad Sylvain Lamont, Priester Daensstraat 12 te Kruishoutem of via

sylvain.lamont1@telenet.be. Indien je iemand nomineert, stuur dan ook een digitale foto naar sport@kruisem.be, ook filmpjes zijn welkom.

Je vindt het kandidatenformulier op www.kruisem.be/

kandidatenformulier-sportgala-2022. Je kan dit formulier uiteraard ook bekomen bij de sportdienst.

(sport@kruisem.be of 09 383 62 31) Goed om weten

- Alle sporters die in 2020 en 2021 in Kruisem woonden komen in aanmerking. Ook personen van buiten de gemeente die lid zijn van een Kruisemse sportvereni- ging kunnen genomineerd worden.

- 1 sportclub kan meerdere nominaties indienen.

- De sportraad bepaalt de laureaten door stemming.

(20)

De meest recente info (afhankelijk van de geldende coro- na-maatregelen) vind je op www.kruisem.be/sportaanbod.

Kleuterdans Ouwegem

(let op: locatie en uren gewijzigd!)

• Kleuters leren elke les een nieuw dansje op leuke kleutermuziek.

• 2e – 3e kleuter

• zaterdag: 9.00 u. - 10.00 u. (start 15 januari)

• De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

• 15 euro voor 10 lessen

Multimove Kruishoutem

• Een gevarieerd bewegingsprogramma waarbij de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt:

dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien.

• 2e kleuter – 6e leerjaar (leeftijdsgroepen worden opgesplitst)

• woensdag: 14.00 u. - 15.30 u. (start 19 januari)

• sporthal, Woestijnestraat 13

• 12 euro voor 8 lessen

Sportsnack Huise

• Kinderen uit de lagere school krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.

• 1e t.e.m. 6e leerjaar

• maandag: 16.15 u. - 17.15 u. (start 10 januari)

• sporthal, Kloosterstraat 18

• 15 euro voor 10 lessen

Sportsnack Kruishoutem (VBS De Kruin)

• Kinderen uit de lagere school krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.

• 4e t.e.m. 6e leerjaar

• vrijdag: 15.15 u. - 16.15 u. (start 14 januari)

• turnzaal VBS De kruin, Brugstraat 29

• 15 euro voor 10 lessen

Sportsnack Marolle (Weide Wereld)

• Kinderen uit de lagere school krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.

• 4e t.e.m. 6e leerjaar

• vrijdag: 15.30 u. - 16.30 u. (start 14 januari)

• turnzaal Weide Wereld, Passionistenstraat 25

• 15 euro voor 10 lessen

Sportsnack Ouwegem

• Kinderen uit de lagere school krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.

• 1e t.e.m. 6e leerjaar

• maandag: 16.15 u. - 17.15 u. (start 10 januari)

• turnzaal VBS De Groeiweide, Groeiplein 1

Sportsnack Zingem

• Kinderen uit de lagere school krijgen elke les een initiatie in een andere sporttak.

• 1e t.e.m. 6e leerjaar

• maandag: 16.15 u. - 17.15 u. (start 10 januari)

• gemeentelijke turnzaal, ingang Kruiskensstraat

• 15 euro voor 10 lessen

Dance mix Ouwegem

(let op: uren gewijzigd!)

• Elke les worden verschillende dansjes op hedendaagse muziek aangeleerd en herhaald.

• zaterdag: start 15 januari

groep 1: 1e t.e.m. 3e leerjaar (10.00 u.-11.00 u.) groep 2: 4e leerjaar t.e.m. 2e middelbaar (11.00 u.-12.00 u.)

• De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

• 15 euro voor 10 lessen

Total Body Workout Ouwegem

• Met muziek op de achtergrond besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de conditie en de spierversterking van het volledige lichaam. Een ideale workout voor de BBB’s en de rest van het lichaam.

• vanaf 14 jaar

• dinsdag: 19.15 u. - 20.15 u. (start 11 januari)

• De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

• 25 euro voor 10 lessen

High Intensity Interval Training Ouwegem

• Een afwisseling van ‘high impact’ bewegingen en het conditionele aspect staat centraal. Het is een leuke workout waarbij we het volledige lichaam trainen.

• vanaf 14 jaar

• dinsdag: 20.15 u. - 21.15 u. (start 11 januari)

• De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

• 25 euro voor 10 lessen

Zumba Ouwegem

• Bij deze vet- verbrandende en spierverstevigende workout, beweeg je constant op swingende Latijns- Amerikaanse muziek zoals salsa, samba ...

• vanaf 14 jaar

• woensdag: start 19 januari groep 1: 19.30 u. - 20.30 u.

groep 2: 20.30 u. - 21.30 u.

• De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

• 25 euro voor 10 lessen

INSCHRIJVEN SPORTREEKSEN JANUARI – MAART 2022

Sport

(21)

21 21

Zumba Kruishoutem

• Bij deze vet- verbrandende en spierverstevigende workout, beweeg je constant op swingende Latijns- Amerikaanse muziek zoals salsa, samba ...

• vanaf 14 jaar

• maandag: start 10 januari Groep 1: 19.30 u. - 20.30 u.

Groep 2: 20.30 u. - 21.30 u.

• sporthal, Woestijnestraat 13

• 25 euro voor 10 lessen

Omnisport dames Kruishoutem

• Wekelijks komt een andere sport aan bod: netbal, hockey, BBB, aerobics, badminton …

• vanaf 14 jaar

• donderdag: 20.00 u. – 21.00 u. (start 13 januari)

• sporthal, Woestijnestraat 13

• 1,50 euro per les

(ter plaatse betalen, geen vooraf inschrijving nodig)

Galm (beweegprogramma 50+) Kruishoutem

• Elke week komt een andere sport aan bod voor 50+ers, steeds rekening houdend met de behoeftenen de mogelijkheden van de deelnemers. De nadruk ligt op plezier en het verbeteren van vaardigheden en fysieke fitheid.

• vanaf 50 jaar

• dinsdag: 13.30 u. tot 14.30 u. (start 11 januari)

• sporthal, Woestijnestraat 13

• 15 euro voor 10 lessen

Kracht en lenigheid Ouwegem

• De nadruk ligt op relaxerende en spierversterkende oefeningen om het verlies van spierkracht en lenigheid tegen te gaan. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kracht en lenigheid bijdragen tot een betere levens- kwaliteit op latere leeftijd.

• vanaf 50 jaar

• donderdag: 9.30 u. tot 10.30 u. (start 13 januari)

• De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90

• 15 euro voor 10 lessen Meer info

- Website: https://kruisem.be/sportaanbod - sport@kruisem.be – 09 383 62 31

Inschrijven vanaf dinsdag 14 december om 20.00 u.

Alle inschrijvingen en betalingen (tenzij anders vermeld) verlopen online via www.i-school.be/login . Inschrijven is enkel mogelijk na registratie. We raden je ten zeerste aan om jezelf en/of je kinderen vóór het inschrijfmoment te registreren.

Dit kan via www.i-school.be/kruisem/registreren

Opgelet! Inschrijven in I-school doe je voor de start van de sportreeks!

Clubdag volleybalclub KRUVOC

Alle ploegen werden voorgesteld, daarna vond een wedstrijd plaats tussen de dames en een gelegen- heidsploeg bestaande uit trainers en bestuursleden.

Als afsluiter volgde een behendigheidsparcours voor de jeugd.

Provinciaal Kampioenschap Judo Jeugd in Kruisem Goud voor Erin Seynaeve, Kato Bulcaen, Jana Neri en Jasmin Van Luchene. Zilver voor Anne Van Luchene, Helena Lamb en Amandine Maartens. Brons voor Eline De Baere.

(22)

KRUISEM

KRUISEM

KRAS EN WIN

Maak kans op een prijzenpot van e3500

Eindejaarsactie 20

21 Vraag uw kraslot bij

de deelnemende zaken

e 3500 prijzenpot van

IK DOE MEE

(23)

prijzenpot van

Cnockaert Sanitair

Waregemsesteenweg 162

Schoenen Vermeiren

Ouwegemsesteenweg 175

Verzekeringskantoor

Vantieghem / Ceumi

Kerkstraat 8-10

Mefino

Nieuw Plein 11

Bakkerij Rogge

Nieuwstraat 12

Elektro Van Assche

Kruishoutemsesteenweg 242

Bakkerij Taerwe

Strijpstraat 49

Fietsen Vandeputte

Wittelstraat 69

Merckaert Keukens

& Interieur

Gentsesteenweg 66

Slagerij Demeulemeester

Nederzwalmsesteenweg 7

Sleeplife

Gentsesteenweg 56

(24)

Kerkstraat 5 9770 Kruishoutem 09 310 48 70 info@optiekelien.be www.optiekelien.be

jouw zonnebril naar keuze WIN:

Onze merken zijn niet alledaags, jouw persoonlijk- heid evenmin. Met Optiek Elien willen we unieke merken aanbieden die degelijkheid, creativiteit en eigenheid uitstralen. Je kan rekenen op een persoonlijke aanpak en professioneel advies voor de keuze van je bril.

Want...een bril kiezen doe je niet alleen.

Verder kan je bij Elien terecht voor een nieuwe oogmeting, lensaanpassing of contactlenscontrole. Ook zonnebrillen, kinderbrillen en sportbrillen behoren tot het aanbod.

Texandrea

Nazarethsesteenweg 65

Goudsmit Kuipers

Strijpstraat 18

Tuincenter Geert Alluyn

Deinsesteenweg 167

Kapsalon Kathy

Waregemsestraat 69

Kousen Isebaert

dinsdagmarkt

Optiek Elien

Kerkstraat 5

Slagerij S&G

Nieuwstraat 2

Foodbar

Tante Charel

Deinsesteenweg 31

Galerie - Lounge De Hermelijn

Blush

by Elsje Lowie Waregemsesteenweg 148

Hondentrimsalon Goofy

Pastoor Senesalstraat 23

(25)

C&S Optiek

Hoogstraat 6

‘t Pleintje

Huiseplein 5

Argenta

Knokstraat 2

Ruitersport Van Kerkhove

Waregemsestraat 92

Bakkerij Mahieu

Passionistenstraat 10

Interieur en decoratie Schamp

Ouwegemsesteenweg 145

De Kiosk

Kerkstraat 9

Bloemen Kirsten

Kasteelstraat 32

Groenten & Fruit

Vandeputte

Karreweg 141

Ouwegemsesteenweg 30a Spar

Lingerie Choix de Fie

Waregemsesteenweg 17

Vishandel Dedeystere

dinsdagmarkt

(26)

Bloemen & planten Vandeputte

Karreweg 107

Vishandel Roger

dinsdagmarkt

Kazen Deprez

dinsdagmarkt

Electro Vanhoonacker

Nieuwstraat 20

Bakkerij Bekaert

dinsdagmarkt

Salgerij Detremmerie

Kazerneweg 9 dinsdagmarkt

Koffiehuis Eugenie

Markt 7

Taverne Toffenof

Ouwegemsesteenweg 171

Frietparadijs

Markt

Tuincentrum Van de Woestyne

Nokeredorpstraat 43

Windels Living

Gentsesteenweg 42

Bloemen Flor.a.Noush

Juwelen en uurwerken Dumoulin

Markt 11

(27)

27 Meer info

Gratis infolijn: 0800 60 601 (werkdagen van 9.00 u. tot 20.00 u.) - groenestroom@oost-vlaanderen.be

Gemeenteloket: Administratief centrum Zingem, Alfred Amelotstraat 53 (enkel op afspraak) – tel. 09 396 52 23 - omgeving@kruisem.be

Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met de elfde groepsaankoop voor 100 % Belgische groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je vóór 2 februari 2022 gratis en volledig vrijblijvend in via www.samenaankoopenergie.be. Je krijgt een per- soonlijk aanbod met een prijs, berekend op jouw opgege- ven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan accep- teer je het aanbod voor eind april 2022. De Provincie regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.

Kruisem werkt ook mee

Ook Kruisem ondersteunt dit initiatief. Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij het gemeenteloket. Neem zeker je laatste jaarafrekening mee! Daarin staan immers alle ge- gevens die we nodig hebben om jouw inschrijving in orde te brengen.

Op vrijdag 22 oktober opende Vlaams minister van Mobi- liteit en Openbare Werken Lydia Peeters aan de afrit van de E17 in Kruishoutem officieel een nieuwe carpoolparking.

Deze carpoolparking biedt plaats aan 157 wagens. Er komen voor elektrische wagens 10 afzonderlijke staanplaatsen met laadpalen. Daarnaast is er ook een overdekte fietsenstalling en een bushalte voorzien.

De parking heeft een aparte toegangsweg op de rotonde wat moet zorgen voor een goede ontsluiting.

Waterdoorlatend asfalt

Op technisch vlak is deze parking een buitenbeentje. Deze parking is namelijk een eerste test van waterdoorlatend as- falt op openbaar terrein.

Als het over hemelwater gaat, is het doel om dat water zo- lang mogelijk ter plaatse vast te houden. Al het water dat op het terrein valt, houden we daar. We leiden niks af naar de riolering of een grachtenstelsel om overstromingen op andere plaatsen te voorkomen. Zelfs het terugstuwend wa- ter van het stroomopwaartse deel van de omliggende beek keert deels terug naar het terrein. Aangezien het terrein niet langer zomaar mag overstromen creëren we daarvoor een aanvullend, ondiep, overstromingsbekken. Dat integre- ren we in het natuurlijk begroeid deel van het terrein achter de parking.

Veel aandacht voor groen

Slechts een deel van het terrein is verhard om parkeerplaat- sen te voorzien. Op het andere ruime deel (2 van de in to- taal 3 hectare) van het terrein zal er groen aangeplant wor- den dat verder een eigen leven kan leiden. Daardoor zal de parking heel natuurlijk blijven ogen, mede door de voorzie-

ne spontane vegetatiegroei. Het groen zorgt er bovendien mee voor dat water opgenomen wordt.

Tussen de parkeerlanen bevinden zich wadi’s (= soort on- diepe vijver). Hierin worden Elzen geplant die het meeste water zullen opzuigen. Daarnaast zullen in de wadi’s ook waterminnende en wateraannemende planten komen die het overblijvend restwater kunnen opnemen.

De carpoolparking aan de overkant van de E17 blijft voorlo- pig ook nog liggen.

BETAAL MINDER VOOR GROENE STROOM

NIEUWE CARPOOLPARKING AAN AFRIT E17

Milieu

Mobilit

eit

27

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :