VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE GEMEENTEPOLIS VGZ Bommelerwaard

Hele tekst

(1)

© BS&F 2018

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE GEMEENTEPOLIS VGZ Bommelerwaard

Algemeen

- Wat is de Gemeentepolis?

- Wat zit er in de pakketten van de Gemeentepolis?

- Wie kan ik bellen met vragen over vergoedingen?

Voorwaarden

- In aanmerking komen voor de Gemeentepolis - Medische toetsing

- Betalingsachterstand huidige zorgverzekering - Kosten Gemeentepolis

- Andere regelingen naast Gemeentepolis - Gevolgen deelname bij stijging inkomen - Gevolgen deelname bij verhuizing

Overstappen/aanmelden - Hoe aanmelden - Opzeggen

- Inschrijven gedurende het jaar voor de Gemeentepolis

Overige vragen

- Wachttijden sommige tandartsbehandelingen - Keuze zorgaanbieder

- Verschil eigen risico en eigen bijdrage - Eigen risico/eigen bijdrage meeverzekerd - Betalingsregeling

(2)

© BS&F 2018

Algemeen

Wat is de Gemeentepolis?

Voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met VGZ een speciale zorgverzekering samengesteld. Deze zorgverzekering wordt ook wel de

Gemeentepolis genoemd. De premie is voordelig omdat de gemeente een deel van de premie betaalt en de zorgverzekeraar een korting geeft. Bovendien is de dekking van de aanvullende verzekeringen uitgebreid met een aantal extra vergoedingen. Hiermee wil de gemeente u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn.

De Gemeentepolis bestaat altijd uit een Basisverzekering en een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. De Basisverzekering is voor iedereen gelijk. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

U kunt in 2019 kiezen uit de volgende aanvullende verzekeringen:

 GemeentePakket VGZ Compact

 GemeentePakket VGZ Compleet

Kiest u voor VGZ Compleet dan is het eigen risico meeverzekerd.

U kunt de pakketten en premies via internet bekijken op www.gezondverzekerd.nl

Wat zit er in de pakketten van de Gemeentepolis?

Met de gemeentepolis heeft u toegang tot extra vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor:

 fysiotherapie

 brillen en contactlenzen

 anticonceptie

 hoortoestel

 alternatieve geneeswijzen

 medicijnen

 voetzorg

 orthopedisch schoeisel

 ziekenvervoer

 eigen bijdrage WMO maatwerkvoorziening

 mantelzorgvervanging

Wie kan ik bellen met vragen over vergoedingen?

Voor meer informatie over vergoedingen kunt u bellen met VGZ. Het telefoonnummer is 0900 - 779 97 71 (uw gebruikelijke belkosten). VGZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. En op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

(3)

© BS&F 2018

Voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor deelname aan de Gemeentepolis?

Om deel te kunnen nemen aan de Gemeentepolis:

- Moet u in deze gemeente wonen en ook ingeschreven staan bij burgerzaken - Mag u niet aangemeld zijn bij het CAK omdat u een premieachterstand heeft - Moet u voldoen aan de volgende inkomens- en vermogensgrenzen:

Hoogte inkomensgrens exclusief vakantiegeld Jonger dan pensioensgerechtigde leeftijd en

- gehuwd/samenwonend v.a. 21 jaar

- alleenstaande v.a. 21 jaar - € 1.758,22

- € 1.230, 75 Ouder dan pensioensgerechtigde leeftijd en

- gehuwd/samenwonend

- alleenstaande - € 1.893,48

- € 1.384,97

Staat uw situatie niet in de tabel, neemt u dan contact op met uw gemeente via telefoonnummer 14 0418.

Wil VGZ een medische toets/keuring bij nieuwe klanten?

Nee. VGZ accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Worden mensen met een betalingsachterstand op hun premie geaccepteerd voor de Gemeentepolis?

Situatie 1. U bent nu niet bij VGZ verzekerd en u wilt overstappen:

Als u een premie betalingsachterstand heeft bij een andere verzekeraar kunt u niet overstappen. Indien u alleen een achterstand heeft op de betaling van uw Eigen Risico is overstappen naar een andere verzekeraar wel mogelijk.

Situatie 2. U bent nu al bij VGZ verzekerd:

Bel dan VGZ voor advies. Het telefoonnummer is 0900 - 779 97 71 (uw gebruikelijke belkosten). VGZ is

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. En op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Wat kost de Gemeentepolis?

Doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met VGZ ontvangt u een korting van 6% op de premie van de Basisverzekering. Daarnaast betalen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel een deel van de premie.

Zie www.gezondverzekerd.nl om te bekijken hoeveel premie u per pakket per volwassene per maand betaalt.

Aanvullende verzekering

VGZ Compact VGZ Compleet

incl. verzekerd eigen risico Premie aanvullende

verzekering

€ 116,14 €139,64

Zijn er naast de Gemeentepolis nog andere tegemoetkomingen?

U kunt misschien ook zorgtoeslag krijgen. Dit is een (overheids)bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering.

Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. U vindt meer informatie over de zorgtoeslag op www.toeslagen.nl.

Wat als mijn inkomen omhoog gaat?

Ieder jaar controleert de gemeente of deelnemers nog voldoen aan de inkomenseis. Voldoet u niet meer aan de inkomenseis, dan stopt per 1 januari van het volgende jaar de Gemeentepolis. U kunt dan, in overleg met VGZ, een andere zorgverzekering afsluiten of overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

(4)

© BS&F 2018 Wat als ik als deelnemer ga verhuizen naar een andere gemeente?

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente kunt u niet meer meedoen aan de Gemeentepolis van uw oude gemeente. Misschien kunt u overstappen naar een collectieve verzekering van de gemeente waar u heen verhuist. Kijk op www.gezondverzekerd.nl of neem contact met de gemeente waar u naartoe verhuist.

(5)

© BS&F 2018

Overstappen/aanmelden

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor informatie, overstappen en aanmelden: ga naar www.gezondverzekerd.nl. Aanmelden kan tot en met 31 januari 2019 onder de voorwaarde dat u uw oude verzekering (voor 31 december 2018) hebt opgezegd.

Als u overstapt kan VGZ uw oude zorgverzekering opzeggen.

Bent u al bij VGZ verzekerd? Dan kunt u ook gedurende het jaar deelnemen aan de Gemeentepolis.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de VGZ Klantenservice (0900 - 779 97 71)

Let op: als u een premie betalingsachterstand heeft bij een andere zorgverzekeraar kunt u niet overstappen.

Hoe en wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

Opzeggen huidige verzekering

De lopende zorgverzekering moet vóór 1 januari 2019 opgezegd zijn. Als u niets doet dan loopt uw

zorgverzekering gewoon door. Als u overstapt naar de Gemeentepolis kunt uw huidige zorgverzekering zelf opzeggen of gebruik maken van de opzegservice van zorgverzekeraar.

Een nieuwe verzekering moet vóór 1 februari 2019 worden afgesloten.

Kan ik mij gedurende het jaar aanmelden voor de Gemeentepolis?

Ja, als u al bij VGZ verzekerd bent en verder voldoet aan alle overige voorwaarden (inkomenseis etc.) kunt u gedurende het jaar overstappen.

Als u niet bij VGZ verzekerd bent kunt zich het gedurende het lopende jaar alleen aanmelden in één van de volgende situaties:

- u in Nederland gaat wonen na een lang verblijf in het buitenland;

- u nu niet verzekerd bent en verzekeringsplichtig wordt;

- u 18 jaar wordt en niet meer meeverzekerd wilt zijn met uw ouders;

- u als militair werkzaam bent en uit dienst treedt;

- er sprake is van echtscheiding;

- uw collectieve zorgverzekering stopt (bijvoorbeeld na ontslag);

Let op: U kunt gedurende het jaar niet overstappen naar een pakket waarin het eigen risico meeverzekerd is.

(6)

© BS&F 2018

Overige vragen

Mag ik zelf een zorgaanbieder kiezen?

De Gemeentepolis is een zogenaamde naturapolis, dat wil zeggen dat alles voor u wordt geregeld en betaald als u naar de zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) gaat waarmee VGZ een contract heeft. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis, medisch specialist, logopedist, fysiotherapeut,

enzovoort. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met VGZ heeft gesloten, dan vergoedt VGZ de kosten tot een maximumbedrag.

Via de website van VGZ kunt u zien of uw zorgaanbieder is gecontracteerd:

https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Eigen risico en eigen bijdrage zijn twee termen die erg op elkaar lijken. Toch zijn het twee verschillende dingen.

Eigen risico

Wanneer u 18 jaar of ouder bent, dan bent u verplicht om een Basisverzekering af te sluiten en daarbij geldt een verplicht eigen risico. Het bedrag van het verplicht eigen risico voor 2019 is door de overheid vastgesteld op € 385. Die eerste € 385 aan zorgkosten, in de Basisverzekering, betaalt u dus zelf. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering. Ze hebben ook geen eigen risico. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel betalen het verplichte eigen risico van verzekerden die voor VGZ GemeentePakket Compleet kiezen.

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg, zoals bijvoorbeeld een huisartsbezoek, verloskundige hulp en kraamzorg.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg moet u soms een eigen bijdrage betalen.Dit is het deel van de rekening dat je zelf betaalt.

Een eigen bijdrage kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde medicijnen. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u dit bepaalde medicijn gebruikt, u zult dan elke keer de eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage geldt dus niet tot een maximaal bedrag, zoals bij het eigen risico.

Moet ik ook nog het verplicht eigen risico of een eigen bijdrage betalen als ik een Gemeentepolis heb?

Eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2018). Kiest u voor VGZ GemeentePakket Compleet, dan is het verplicht eigen risico

meeverzekerd. In dat geval heeft u deze kosten niet!

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :