Nummer Toegang: Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hardinxveld: registers van geboorten (dubbelen),

Hele tekst

(1)

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hardinxveld: registers van geboorten (dubbelen),

1812-1942

Versie: 19-06-2018

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER: Dit archief is overgebracht naar het Rijksverzameldepot te Emmen en is alleen daar ter inzage.

DTNA-script

Nationaal Archief, Den Haag 2008

This finding aid is written in Dutch.

(2)
(3)

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief...5

Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Openbaarheidsbeperkingen... 6

Materiële beperkingen... 6

Andere toegang... 6

Aanvraaginstructie... 6

Citeerinstructie... 6

Archiefvorming...7

Geschiedenis van het archiefbeheer... 7

De verwerving van het archief... 7

De verwerving van het archief... 7

Inhoud en structuur van het archief...8

Inhoud... 8

Verwant materiaal...9

Beschikbaarheid van kopieën... 9

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER...11

(4)
(5)

Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F

Naam archiefblok:

Burgerlijke Stand Hardinxveld Geboorten Archiefbloknummer:

3948 Omvang:

131 inventarisnummer(s); 2,50 meter Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale handgeschreven en gedrukte stukken. Geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:

Nationaal Archief Locatie:

Emmen

Archiefvormers:

Vooralsnog onbekend

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat de geboorteakten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hardinxveld, opgemaakt tussen 1812 en 1942. Hierin zijn geregistreerd de geboorteplaats, het geslacht en de voornaam / voornamen van het geboren kind, de volledige namen van de ouders, hun adres en beroep, alsmede de volledige namen en beroepen van de aangevers. De belangrijkste gegevens van de akten zijn of zullen binnenkort worden opgenomen in de database WieWasWie, welke online beschikbaar is.

(6)

6 BS Hardinxveld Geb. 3.069.01

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN

Deels openbaar, deels niet openbaar. Volgens regels Burgerlijke Stand geldt de beperking voor overlijden voor 50 jaar, huwelijk (en echtscheiding) 75 jaar en geboorte 100 jaar. Voor tienjaarlijkse klappers geldt het laatste jaar als jaar van vervallen beperking.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Andere toegang

ANDERE TOEGANG

De belangrijkste gegevens van de burgerlijke stand zijn ook te vinden in de online database WieWasWie of zullen daarin binnenkort worden opgenomen.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in .

2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.

3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:

Nationaal Archief, Den Haag, Burgerlijke Stand Hardinxveld Geboorten, nummer toegang 3.069.01, inventarisnummer ...

VERKORT:

NL-HaNA, BS Hardinxveld Geb., 3.069.01, inv.nr. ...

(7)

Archiefvorming

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

De registers van de Burgerlijke Stand zijn in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar is in beheer gebleven van de gemeente. Het andere exemplaar is ter controle opgestuurd naar de

Arrondissementsrechtbank. De exemplaren van de rechtbank bevinden zich in het Nationaal Archief.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

(8)

8 BS Hardinxveld Geb. 3.069.01

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

INHOUD

Het archief dekt de periode 1812-1902.

Van de originele registers zijn de jaren 1812 -1942 overgeleverd. Deze zijn in de voorliggende inventaris beschreven.

Op microfilm zijn de jaren 1812-1902 beschikbaar. Deze zijn afkomstig van de registers die bij het archief van de gemeente berusten.

(9)

Verwant materiaal

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN

Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

(10)
(11)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER

Dit archief is overgebracht naar het Rijksverzameldepot te Emmen en is alleen daar ter inzage.

Op de webpagina Studiezaal Actueel vindt u een actueel overzicht van de toegangen die naar Emmen overgebracht zijn of worden.

1812 1812

1813 1813

1814 1814

1815 1815

1816 1816

1817 1817

1818 1818

1819 1819

1820 1820

1821 1821

1822 1822

1823 1823

1824 1824

1825 1825

1826 1826

1827 1827

1828 1828

1829 1829

1830 1830

1831 1831

1832 1832

1833 1833

(12)

12 BS Hardinxveld Geb. 3.069.01

1834 1834

1835 1835

1836 1836

1837 1837

1838 1838

1839 1839

1840 1840

1841 1841

1842 1842

1843 1843

1844 1844

1845 1845

1846 1846

1847 1847

1848 1848

1849 1849

1850 1850

1851 1851

1852 1852

1853 1853

1854 1854

1855 1855

1856 1856

1857 1857

1858 1858

1859 1859

1860 1860

(13)

1861 1861

1862 1862

1863 1863

1864 1864

1865 1865

1866 1866

1867 1867

1868 1868

1869 1869

1870 1870

1871 1871

1872 1872

1873 1873

1874 1874

1875 1875

1876 1876

1877 1877

1878 1878

1879 1879

1880 1880

1881 1881

1882 1882

1883 1883

1884 1884

1885 1885

1886 1886

1887 1887

(14)

14 BS Hardinxveld Geb. 3.069.01

1888 1888

1889 1889

1890 1890

1891 1891

1892 1892

1893 1893

1894 1894

1895 1895

1896 1896

1897 1897

1898 1898

1899 1899

1900 1900

1901 1901

1902 1902

1903 1903

1904 1904

1905 1905

1906 1906

1907 1907

1908 1908

1909 1909

1910 1910

1911 1911

1912 1912

1913 1913

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

(15)

1914 1914

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1915 1915

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1916 1916

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1917 1917

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1918 1918

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1919 1919

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1920 1920

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1921 1921

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1922 1922

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2023

1923 1923

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1924 1924

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1925 1925

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1926 1926

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1927 1927

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1928 1928

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1929 1929

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1930 1930

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1931 1931

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

1932 1932

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

(16)

16 BS Hardinxveld Geb. 3.069.01

1933 1933

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1934 1934

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1935 1935

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1936 1936

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1937 1937

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1938 1938

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1939 1939

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1940 1940

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1941 1941

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

1942 1942

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :