Chiro Sint-Paulus Boxbergheide

Hele tekst

(1)

Chiro Sint-Paulus Boxbergheide

2018-2019

(2)

Onze Chiro

Chiro Sint-Paulus Boxbergheide

Stamnummer LJ/0505 opgericht in 1959

Adres van de Chirolokalen: Klotstaat 10-12, 3600 Genk Groepsleider: Mario Cadau (Pico) en Daniele Lucchesi Volwassenen begeleider: Dirk Broux (Breuk)

(3)

Beste ouders en leden,

Het Chirojaar is eindelijk weer begonnen.

Bij het begin van dit nieuwe Chirojaar willen we je enkele praktische weetjes meegeven.

Zo vind je in deze infobrochure informatie over onze chiro, onze activiteiten, de verzekering van de chiro, het lidgeld, het Chiro-uniform en een jaarkalender.

Moest je verder nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand van de leiding.

Met vriendelijke groeten,

Pico, Daniele, Merlijn, Seppe, Fabian

(4)

Financiën

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 30 euro per kind, de verzekering is inbegrepen in dit bedrag.

4u-tjes

Dit is even een rustmoment tussen de activiteiten.

Elk chirolid krijgt iedere zondag een drankje en een koekje aangeboden. Hiervoor vragen wij een eenmalig bedrag van 15 euro voor een heel chirojaar. Jullie moe- ten dan ook zelf niets voorzien voor jullie kind.

Betaling

Elke betaling aan onze Chiro gebeurt via overschrijving.

Ons rekeningnummer is:

IBAN: BE31 0682 4550 0155 (BIC: GKCC BE BB)

Gelieve in de mededeling de volledige naam van jullie zoon te zetten. Zo kunnen wij gemakkelijker jullie betaling terugvinden. Verder vragen wij om te vermelden wat jullie betaald hebben.

Bv. Lidgeld + 4u-tjes + … -naam van het kind-

Gelieve de betalingen uit te voeren voor 30 september.

(5)

Chirouniform

Op onze Chiro dragen wij tijdens onze zondagen een verplicht uniform. Graag zouden wij dit jaar weer iedereen in uniform zien. Op deze manier vormen we een eenheid en zijn wij steeds herkenbaar, ook op verplaatsing. Het uniform bestaat uit een korte broek, een Chiro T-shirt en een Chirotrui.

De korte broek is te verkrijgen in de Chirowinkel:

De Banier Vaartstraat 14.

3500 Hasselt

De truien en T-shirts zijn verkrijgbaar op onze Chiro en kosten 20 euro voor een trui en 10 euro voor een T-shirt.

Bij aankoop van zowel een T-shirt als een trui kost het pakket 25 euro.

Door omstandigheden buiten onze wil om kan het zijn dat onze kledij niet beschikbaar is op de eerste

zondagen.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat onze kledij en de leden omwille van de activiteiten vuil naar huis gaan. Gelieve ook steeds je kind van warme kledij te voorzien aangezien wij ook in de herfst en de winter regelmatig buiten spelen.

(6)

Communicatie

Whatsapp / SMS

Om een goede communicatie met de ouders te

behouden heeft de leiding onderling afgesproken om bij gerichte mededelingen steeds de ouders op de hoogte te houden via SMS of via een Whatsapp-bericht.

Dit doen wij bijvoorbeeld als wij gaan zwemmen, op woudloperskeuken gaan, …

Indien jullie geen bericht krijgen van de leiding dient er dus niets speciaal meegebracht worden.

Bij twijfel kan u steeds de leiding contacteren.

Facebook

Voor onze algemene mededelingen en voor enkele foto’s en video’s van onze activiteiten kan je ons steeds terugvinden op facebook.

facebook.com/chirojongensboxbergheide

Website

Wij beschikken ook over een website. Hier vind je algemene informatie terug over onze Chiro. Verder zal dit infoboekje, de kalender, … ook op onze website terug te vinden zijn.

www.chirojongensboxberg.webs.com

E-mail

U kan ons ook steeds mailen op het mailadres:

chirojongensboxberg@gmail.com

(7)

Evenementen

Themaweekend

Elk jaar gaan wij met onze voltallige Chiro op thema- weekend. Een weekend vol chiro-activiteiten werkend rond een thema. Dit jaar valt het themaweekend van vrijdagavond 12 tot zondagmiddag 14 oktober.

Mosselfeest

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we samen met de meisjeschiro op 10 november het mosselfeest in zaal de Schalm. Kaarten zijn verkrijgbaar via de leiding en leden.

Chirofuif

Samen met de meisjeschiro organiseren we ook jaarlijks een Chirofuif in de maand maart. Verdere informatie volgt nog.

Weekend

In de paasvakantie gaan wij naar jaarlijkse traditie op Chiroweekend. Dit zal doorgaan van donderdagavond 11 tot zondagmiddag 14 april. Verdere informatie volgt nog

.

Bivak

Het bivak gaat jaarlijks door van 21 tot 31 juli. Dit staat elk jaar vast. Verdere informatie volgt nog.

(8)

Chirogroepen

Tijdens de Chironamiddag spelen we steeds samen in groep. De leden worden verdeeld in 5 groepen.

Om doelgerichte activiteiten te kunnen organiseren worden alle leden verdeeld volgens leeftijd.

Ze leren in groep te spelen, solidair te zijn en elkaar te respecteren.

Wij gebruiken de volgende benamingen per leeftijds- groep:

Kiekeboes: 1e en 2e studiejaar (Paars)

We doen kringspelletjes, spelen verstoppertje, bouwen een kasteel met trollen en kabouters, zingen leuke lied- jes, enz.

Leiding: Seppe Germaux

Speelclubs: 3e en 4e studiejaar (Geel)

We voetballen of spelen astronaut. We lachen en springen, maken knutselwerkjes, gaan op uitstap, enz.

Leiding: Fabian Kerremans

(9)

Rakkers: 5e en 6e studiejaar (Groen)

We spelen baseball en andere actieve activiteiten. We bouwen kampen in het bos, spelen met klei, verkleden ons, enz.

Leiding: Mario Cadau (Pico)

Toppers: 1e en 2e middelbaar (Rood)

We doen pleinspelen en vervelen ons nooit. Tussendoor pra- ten we over onze favoriete hobby, of over wat er op school gebeurd is, enz.

Leiding: Merlijn Ruysen

Kerels en Aspi’s: 3e, 4e en 5e middelbaar (Blauw—Oranje) We doen een fietstocht of spelen toneel. We houden een fotozoektocht in de stad, doen een quiz, enz.

Leiding: Daniele Lucchesi

(10)

De Leiding

Zoals jullie wellicht weten hebben wij met onze Chiro een leidingstekort. Om dit op te vangen hebben wij onze oud-leidingsgroep, de meisjeschiro, gewest MeJoGe en andere sympathisanten en kennissen gevraagd om ons elke week uit de nood te helpen.

Om de communicatie vlot te laten verlopen heeft elke groep een eigen vaste leiding. Voor eender welk

probleem, klein of groot, kan je de vaste leiding steeds aanspreken. Wij zullen er voor zorgen dat je zoon steeds een aangename tijd bij ons zal beleven.

Onze contactgegevens:

Kiekeboes:

Seppe Germaux De Vroente 44 3600 Genk 0468/14.22.35

Speelclubs:

Fabian Kerremans Craenevenne 6 bus 2 3600 Genk

0470/42.39.09

(11)

Rakkers:

Mario Cadau (Pico) Zonhoverweg 56 3600 Genk

0472/39.56.99 Toppers:

Merlijn Ruysen Craenevenne 33 3600 Genk

0465/66.44.62

Kerels en Aspi’s:

Daniele Lucchesi Keistraat 32 3600 Genk 0488/92.59.93 Hoofdleiding:

Mario Cadau en Daniele Lucchesi Volwassen Begeleider:

Dirk Broux (Breuk) Wetzandstraat 37 3600 Genk

0474/99.92.55

(12)

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Sint-Paulus Boxbergheide, (Klotstraat 10-12, 3600 Genk, chirojongensboxberg@gmail.com).

Dit gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u op onze website www.chirojongensboxberg.webs.com

Lid worden van Chiro Sint-Paulus Boxbergheide betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen.

In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd- Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, in-

fo@chiro.be. Meer info vindt u op chiro.be/

privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

De uitgebreide privacyverklaring zal verschijnen op onze website.

Bij betaling van het lidgeld gaan wij ervan uit dat jullie akkoord gaan met onze privacyverklaring.

(13)

Beeldmateriaal

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.

Wij gebruiken geen foto’s of video’s waarbij leden enige schade van kunnen ondervinden.

Voor een goede werking van onze organisatie gebruiken wij beeldmateriaal voor affiches, promomateriaal, info- boekjes, … Verder is het mogelijk dat wij beeldmateriaal op internet en sociale media plaatsen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het beeldmateriaal dat gebruikt zal worden door iemand anders buiten onze organisatie.

Het kan natuurlijk voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens onze chiroactiviteiten. Onze Chiro heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Bij betaling van het lidgeld gaan wij ervan uit dat jullie akkoord gaan met het gebruik van het beeldmateriaal van uw zoon.

Indien jullie hiervoor uw toestemming willen intrekken gelieve dit schriftelijk te laten weten aan de leiding.

(14)

Verzekering

Samenkomen met kinderen en jongeren brengt onvermij- delijk risico’s met zich mee. Enthousiast spelen, op tocht gaan of jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren!

Regelmatig worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de chiroleiding. Niet alles wat er op de chiro gebeurt, moet door de verzekering van de chiro worden betaald.

Zaken waarvoor de ouders zelf aansprakelijk in gesteld worden, zal de gewone verantwoordelijk gelden, ook al gebeuren de zaken in Chiroverband.

Waarvoor is de chiro wel verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die persoon raakt fysiek gewond, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index mee.

Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden

voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

In die gevallen stuur je een brief met wat er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de ver- zekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

(15)

Ongevallenverzekering

Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je

lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselver- giftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder in- vloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen ver- liest.

De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.

Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.

De terugbetaling werkt, indien de medische behandeling door het RIZIV wordt erkend.

Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte en een medisch attest naar de

verzekeringsmakelaar van de chiro:

LDV Rozenstraat 28, 3500 HASSELT

Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernum- mer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz. betaald hebt, ga je naar jouw ziekenkas. Die betaalt dan haar deel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die jijzelf betaald hebt. Stuur dit naar LDB met de vermelding van jou dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Apothekerskosten kunnen wor- den ingediend met een formulier BVACN ( voorheen 704N).

(16)

Let op: ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt niet onder de gewone terugbetaling via de mutualiteit.

Brillen zijn niet verzekerd, tenzij deze brak tijdens een activi- teit.

Voor tandprothesen wordt per tand maximaal 400 euro terugbetaald, met een maximum van 1.500 euro. Dit moet, om terugbetaald te worden, gecombineerd zijn met een lichamelijk letsel.

Indien je besluit een dokter te consulteren n.a.v. een ongeval, neem dan eerst contact op met de leiding om een ongevalsaangifte in te vullen (om latere beslomme- ringen te vermijden).

Dood en blijvende invaliditeit

Iedere groep is vrij deze bijkomende verzekering af te sluiten. De extra premie bedraagt 1,29 euro per persoon.

Onze Chiro is hiervoor gedekt.

De maximumwaarborgen zijn:

1.875 euro voor begrafeniskosten

5.000 euro bij overlijden

12.500 bij blijvende invaliditeit (in verhouding tot de graad van invaliditeit)

Materiële schade

Persoonlijke bezitting van je kind (kleren, rugzak, fiets, …) zijn niet verzekerd door de chiropolis.

(17)

Kalender

September 16 Startdag 23 Chiro 30 Chiro Oktober 7 Chiro

12-14 Themaweekend 21 Chiro

28 Chiro November 3 Geen Chiro 10 Mosselfeest 11 Geen Chiro 18 Chiro

25 Chiro December 2 Chiro (Sint) 9 Chiro 16 Chiro

23 Geen Chiro 30 Geen Chiro Januari

6 Chiro 13 Chiro 20 Chiro 27 Chiro

21 Juli—31Juli BIVAK !!!

Wijzigingen aan de kalender worden steeds op tijd meegedeeld!

Februari 3 Chiro

10 Geen Chiro 17 Chiro

24 Chiro Maart 3 Chiro 10 Fuif

11 Geen Chiro 17 Chiro

24 Chiro 31 Chiro April 7 Chiro

11-14 WEEKEND 21 Geen Chiro 28 Chiro

Mei 5 Chiro

12 Geen Chiro 19 Chiro

26 Geen Chiro Juni

2 Laatste Chirozondag 30 Zwemmen

(18)

Nog wat huiswerk

Er wordt ook heel wat gezongen op onze weekends en bivak. Speciaal daarvoor staan hier de belangrijkste 2 liedjes die elke dag meerdere malen worden gezongen.

Het is dus van zeer groot belang dat ze gekend zijn!

Etenstijd

Voordat wij aan tafel gaan zingen we eerst nog altijd een liedje. Het gaat als volgt:

Goedemorgen Mien Goedemorgen Jan

Goedemorgen allemaal sam-en

En ’s morgens smaakt het eten wel in alle eeuwen am-en Smakelijk

Voor het middag- en avondmaal veranderen we

‘goedemorgen’ naar goedemiddag en goedenavond.

(19)

Opening en sluiting

Elke morgen en elke avond komen al onze leden samen in een kringmoment. Dan vindt het belangrijkste moment plaats: het hijsen en afhalen van onze Chirovlag.

Dan zingen wij, als trotse Limburger, uit volle borst het Lim- burgs volkslied:

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt.

Over 't malse korenveld, ’t lied des leeuweriks klinkt.

Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit.

Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit.

Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort.

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

(20)

Chiro Sint-Paulus Boxbergheide Klotstraat 10-12 3600 Genk +32 472 39 56 99 chirojongensboxberg@gmail.com

Als je ’t mij vraagt:

Chiro Boxberg

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :