Microsoft 365 Business Services

Hele tekst

(1)

Microsoft 365 Business Services

(2)

Colofon

Boom beroepsonderwijs

info@boomberoepsonderwijs.nl www.boomberoepsonderwijs.nl

Auteur(s): Anne Timmer-Melis

Inhoudelijke redactie: Boom beroepsonderwijs

Titel: Microsoft 365 Business Services

ISBN: 978 90 372 6319 0, maakt onderdeel uit van pakket 978 90 372 6318 3 1e druk/1e oplage

© Boom beroepsonderwijs 2022

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bijvoorbeeld een (digitale) leeromgeving of een reader in het onderwijs (op grond van artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-uvo.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Boom beroepsonderwijs, te vinden op www.boomberoepsonderwijs.nl.

(3)

Inhoud

In de digitale leeromgeving kun je de gespecificeerde inhoud van de acties en video's per learning block bekijken.

12 LB INTRO MICROSOFT 365

13 Kennismaken

1.

16 Acties en video's

2.

31 Afsluiting

3.

31 Test jezelf

4.

31 Afsluitende toets

5.

32 LB ONEDRIVE EN WINDOWS

33 Kennismaken

1.

34 Acties en video's

2.

50 Simulatie OneDrive

3.

50 Afsluiting

4.

50 Test jezelf

5.

50 Afsluitende toets

6.

51 LB WORD - BASISVAARDIGHEDEN IN DE

BEROEPSPRAKTIJK

52 Kennismaken

1.

55 Acties en video's

2.

89 Simulatie Samenwerken aan een document (offline)

3.

89 Simulatie E-mail verzenden vanuit Word

4.

89 Simulatie Documenten samenvoegen

5.

90 Simulatie Vensters naast elkaar, kopiëren en

invoegen 6.

90 Simulatie Navigeren in een document

7.

90 Afsluiting

8.

90 Test jezelf

9.

90 Afsluitende toets

10.

91 LB WORD - BRIEVEN IN DE BEROEPSPRAKTIJK

92 Kennismaken

1.

95 Acties en video's

2.

121 Simulatie Nistelrode mode

3.

121 Simulatie Nistelrode aanmaning

4.

122 Simulatie Sollicitatiebrief en cv

5.

122 Simulatie Brief voor webdesign

6.

122 Simulatie Brief opmaken voor recreatiepark

7.

122 Simulatie Visitekaartje maken met sjabloon

8.

122 Simulatie Maken van een certificaat

9.

123 Afsluiting

10.

123 Test jezelf

11.

123 Afsluitende toets

12.

124 LB EXCEL - BASISVAARDIGHEDEN EXCEL 365

ONLINE EN OFFLINE

126 Kennismaken

1.

128 Acties en video's

2.

(4)

154 Simulatie Basiskennis

3.

154 Simulatie De ijsbaan

4.

154 Simulatie Tarieven ijsbaan

5.

155 Afsluiting

6.

155 Test jezelf

7.

155 Afsluitende toets

8.

156 LB EXCEL - GRAFIEKEN BASISVAARDIGHEDEN

157 Kennismaken

1.

162 Acties en video's

2.

178 Simulatie Vakantiebestemmingen

3.

179 Simulatie De fruithandel

4.

179 Afsluiting

5.

179 Test jezelf

6.

179 Afsluitende toets

7.

180 LB POWERPOINT - BASISVAARDIGHEDEN IN

POWERPOINT

181 Kennismaken

1.

184 Acties en video's

2.

209 Simulatie de doelgroep

3.

209 Simulatie Curriculum vitae

4.

209 Afsluiting

5.

209 Test jezelf

6.

209 Afsluitende toets

7.

210 LB E-MAILEN MET OUTLOOK

211 Kennismaken

1.

213 Acties en video's

2.

249 Simulatie E-mails over wadlopen

3.

250 Simulatie Zakelijke e-mail

4.

250 Simulatie Interne e-mails

5.

250 Simulatie Kleertjes en co

6.

250 Simulatie Sjabloon maken

7.

250 Simulatie Vrolijke e-mail

8.

251 Afsluiting

9.

251 Test jezelf

10.

251 Afsluitende toets

11.

252 LB INTRODUCTIE TEAMS

253 Kennismaken

1.

256 Acties en video's

2.

268 Simulatie Werken in een Team

3.

268 Afsluiting

4.

268 Test jezelf

5.

268 Afsluitende toets

6.

(5)

Werken met Roadmap 365

Wat is het?

Roadmap 365 is een methode om je de verschillende apps van Microsoft 365 eigen te maken. Dat doe je op basis van een thema uit de beroepspraktijk. Zo leer je een taak uit te voeren voor de beroepspraktijk of je studie, met de app die daarvoor het meest geschikt is. Voorbeelden van Microsoft 365 apps zijn Word, Excel, Access, PowerPoint, Teams en Outlook.

De methode is opgebouwd uit learning blocks (LB's). Een LB is een afgeronde leereenheid binnen één van de apps. In totaal zijn er binnen Roadmap 365 ruim honderd LB’s beschikbaar. In deze uitgave doe je alleen de LB’s waarvan de opties horen bij de eindtermen van je opleiding. Roadmap 365 is een combipakket: je werkt met een boek en een digitaal leerplatform.

De learning blocks zijn gebaseerd op een actiegerichte visuele leertechniek. Hiermee ontwikkel je razendsnel inzicht en je kennis en vaardigheden. Elke actie is te zien in een schermafbeelding, waarin met nummers de volgorde van de acties wordt aangegeven. Wat je in de afbeelding ziet, zie je ook op je beeldscherm.

Voorbeeld van de visuele leertechniek.

Met ruim honderd video's in de digitale leeromgeving, krijg je direct inzicht in hoe je een optie uitvoert. Dit alles om je de lesstof gemakkelijk eigen te maken.

Hoe activeer je de digitale leeromgeving?

Roadmap 365 bestaat uit een boek en een digitale leeromgeving. In de digitale leeromgeving staan de video's, de simulatie-opdrachten, de theoretische en praktische toetsen en de oefenbestanden die je nodig hebt. De toetsen staan dus niet in het boek!

Deze icoontjes verwijzen naar de digitale leeromgeving. Om hier te komen ga je naar digitaal.boomonderwijs.nl/beroepsonderwijs.

(6)

Eerste keer inloggen in de digitale leeromgeving

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.

• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.

• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.

• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.

• Voer de stappen uit. Daarna kun je aan de slag in de digitale leeromgeving.

Wat betekenen de iconen in het boek?

Bij de tekst wordt met iconen aangegeven wat er van je verwacht wordt.

Omschrijving Icoon

Voer een actie uit.

Lees een belangrijke opmerking.

Lees een praktijktip.

Download een bestand in de digitale leeromgeving.

Bekijk een video in de digitale leeromgeving.

Tip! Zet de video op pauze als het te snel gaat.

Ga aan de slag in de digitale leeromgeving.

Hoe werkt een learning block?

Elk learning block heeft een vaste structuur. De onderdelen van deze structuur noem je elementen.

De zes elementen kun je in het boek lezen en digitaal op elk device apart openen en in de gewenste volgorde doornemen. Zo kun je kiezen hoe je leert, waar en wanneer je maar wilt.

Omschrijving Element

Je bestudeert de inleiding.

Je hebt informatie nodig over het maken van de taak.

Je bekijkt de minivideo van een optie.

Je wilt zien hoe een optie werkt.

Je volgt de acties van de schermafbeeldingen.

Je wilt uitleg over een optie.

Je maakt de simulaties.

Je wilt je vaardigheid oefenen.

Je maakt de kennistoets.

Je wilt weten of je de kennis en inzicht beheerst.

Je maakt de afsluitende toets.

Je wilt weten of je de acties snel en efficiënt kunt uitvoeren.

(7)

Hoe werk je handig met Roadmap 365?

• Om goed te kunnen werken met Roadmap 365 heb je, naast je boek, minimaal een computer of laptop of tablet met internetverbinding nodig.

• Daarnaast heb je toegang tot Microsoft 365 zodat je online en offline kunt werken op je device(s).

• Werken met twee schermen is aan te bevelen als je niet vanuit het boek wilt werken.

• Je kunt de digitale leeromgeving gebruiken op elk device. Voor het uitvoeren van opdrachten heeft een smartphone waarschijnlijk een te klein scherm, maar het raadplegen van een video of actie kan wel.

Altijd actueel

De apps van Microsoft 365 worden steeds geactualiseerd. Deze wijzigingen worden jaarlijks doorgevoerd in de learning blocks. Hierdoor is Roadmap 365 altijd actueel en compleet.

(8)

Learning blocks digitale leeromgeving

Alle learning block uit deze uitgave zijn beschikbaar in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving Learning block

MS365 Digitale vaardigheid | Microsoft 365 Intro Microsoft 365

MS365 Digitale vaardigheid | Microsoft 365 OneDrive en Windows

MS365 Word Word Basisvaardigheden in de

beroepspraktijk

MS365 Word Word Brieven in de beroepspraktijk

MS365 Excel Excel Basisvaardigheden online en offline

MS365 Excel Excel Grafieken basisvaardigheden

MS365 PowerPoint PPT Basisvaardigheden in PowerPoint

MS365 Outlook | Teams E-mailen met Outlook

MS365 Outlook | Teams Introductie Teams

In de digitale leeromgeving staan nog meer learning blocks die bij deze uitgave horen.

MS365 Digitale vaardigheid | Microsoft 365

LB Apps en apparaten

De pc, laptop, tablet, Chromebook of Smartphone zijn allemaal volwaardige tools. Door een verbinding met internet kunnen overal dezelfde apps worden gebruikt inclusief toegang tot bestanden.

LB Internet en mediawijsheid

Internet is voor organisaties essentieel voor de bedrijfsprocessen, zoals distributie, verkoop en communicatie met de klant. Het maakt (inter)nationaal zakendoen eenvoudiger en het werken voor personen efficiënter en effectiever.

LB Zakelijke Social media

Social media is een verzamelnaam voor de online platformen waarop je informatie kunt plaatsen zonder dat je iemand toestemming hoeft te vragen en informatie kunt bekijken. De platforms van de Social media zijn marketingtools geworden.

MS365 Word

LB Hulp bij Taal

Met de app Word kun je teksten controleren op spelling en grammatica. Maar je kunt ook tekst dicteren of laten voorlezen, synoniemen of informatie opzoeken of vertalen.

LB Werkstukken en verslagen

Opdrachten kunnen worden vastgelegd in een verslag of werkstuk. Deze documenten moeten geregeld voldoen aan normen die worden gesteld door opleidingen of door de organisatie.

(9)

LB Tabellen maken

Gegevens presenteren in een tabel is overzichtelijk. Voor incidentele of kleine lijsten kun je de app Word gebruiken.

LB Vergaderstukken in de beroepspraktijk

Vergaderen is gestructureerd overleggen met een specifiek doel. Standaard documenten zijn een agenda, notulen en een actie- en besluitenlijst. De app Word heeft handige opties waarmee je de tekst sneller kunt invoeren en tijd kunt besparen bij het uitwerken ervan.

LB Redigeren en controleren in de beroepspraktijk

In de app Word zijn er opties beschikbaar die handig zijn als je tekst door een ander wilt laten redigeren of van commentaar wilt voorzien. Als je het bestand terugontvangt kun je besluiten de wijzigingen te accepteren of te negeren.

LB Basisvaardigheden van mailings

Door in de app Word een brief te maken en deze samen te voegen met een tweede document met gegevens van verschillende ontvangers kun je eenvoudig een mailing verzorgen.

LB Digitale formulieren in de beroepspraktijk

Formulieren maken die digitaal ingevuld kunnen worden kan met de app Word wanneer je besturingselementen invoegt.

LB Opmaak folders en flyers in de beroepspraktijk

Folders, nieuwsbrieven en informatieboekjes worden digitaal verstuurd of op papier afgedrukt.

Het maken ervan gebeurt met speciale apps maar kan ook met de app Word.

MS365 Excel

LB Formules in Excel

Het verschil tussen Excel en een reken-app of rekenmachine is dat je bij Excel ook tekst kunt invoeren en de berekening maakt met een formule

LB Functies basisvaardigheden

Bij het maken van een formule in Excel kun je functies gebruiken. Een functie in Excel is een geprogrammeerde formule die automatisch handelingen of berekeningen uitvoert.

LB Vaardigheden in Excel voor de beroepspraktijk

De app Excel en de opslagdienst OneDrive maken het eenvoudig om online en offline te werken, bestanden te delen en te werken met verschillende devices.

LB Opmaak in de beroepspraktijk

Wanneer een werkblad in Excel gepresenteerd moet worden is een verzorgde opmaak belangrijk.

Werken met werkbladen kan efficiënter door gebruik te maken van keuzelijsten, validatieregels en hyperlinks.

LB Grafieken in Excel in de beroepspraktijk

Met een grafiek kun je snel inzicht krijgen in de onderlinge verhoudingen van gegevens.

LB Sorteren basisvaardigheden

Excel kan ook gebruikt worden om gegevens te noteren en vervolgens te sorteren, filteren en analyseren. Excel leent zich daar voor omdat een werkblad is opgebouwd uit rijen en kolommen en dat is de basis van een tabel.

(10)

LB Basisvaardigheden draaitabellen

Voor het samenvatten van gegevens heeft Excel de optie Draaitabel. De voorwaarde om deze optie te gebruiken is dat de gegevens in de kolommen van de tabel meerdere identieke kenmerken hebben.

MS365 PowerPoint

LB Handouts en speakersnotes

Van een presentatie kun je handouts (een afdruk) van de dia’s uitdelen. Ook kun je de informatie afdrukken die je ingevoerd hebt bij de notitiepagina’s (speakernotes). Beide zijn een aanvulling op je presentatie.

LB Gebruik van sjablonen, thema's en secties

Een voorbeeldsjabloon is een presentatie die al is opgemaakt voor een bepaald onderwerp en waarbij voorstellen worden gedaan voor de tekst. Zo heb je al een begin dat je verder uitwerkt.

LB Overgangen en animaties

Een diavoorstelling kun je dynamischer maken door overgangen tussen dia’s van een effect te voorzien. Met de optie Animatie laat je de objecten die op een dia staan bewegen.

LB Basisvaardigheden diamodel

In een PowerPoint sjabloon zijn allerlei opmaakvormen opgenomen. Deze opmaakvormen kun je in één keer voor alle dia’s instellen en veranderen met de optie Diamodel in de app PowerPoint.

Hiermee bespaar je jezelf veel tijd.

LB Voorbereiden en presenteren

Een presentatie geven is meer dan commentaar geven bij de dia’s van PowerPoint. Presenteren is overtuigend je verhaal aan het publiek overbrengen.

MS365 Access

LB Intro database maken en verkennen

Gegevensverzamelingen die men van tijd tot tijd wil raadplegen en belangrijk zijn voor een goede informatievoorziening worden opgeslagen in de app Acces, een database.

LB Intro werken met database tabellen

De gegevens van een database moeten worden onderhouden. Voor het wijzigen van tabellen binnen de database heeft Access verschillende opties.

LB Intro query’s samenstellen

Om snel de juiste informatie in een database te zoeken gebruik je het object query binnen de app Acces. Bij een query kun je verschillende zoekargumenten gebruiken en het resultaat opslaan om er later weer andere zoekargumenten aan toe te voegen of om de resultaten nogmaals in te zien.

LB Intro rapport samenstellen

Voor het overzichtelijk presenteren van de gegevens uit een database gebruik je binnen Acces de optie Rapport. Met deze optie kun je overzichten samenstellen met de gegevens uit een database.

(11)

MS365 Outlook | Teams

LB Omgaan met binnenkomende e-mails

Werk je in het bedrijfsleven, dan krijg je tientallen e-mails per dag binnen. Als je de e-mails overzichtelijk houdt, kun je je veel tijd en ergernis besparen.

LB Agenda

In de app Agenda kun je gebeurtenissen/afspraken voor privé of zakelijk vastleggen. Installeer je de app ook op je mobiel, dan kun je de agenda overal raadplegen.

LB Taken en notities

Met de app To Do kun je taken invoeren en specificaties toevoegen zoals prioriteit of een categorie, maar ook gemakkelijk de voortgang van een taak bijhouden. Ook geschikt om notities te maken.

LB E-mails archiveren en beheren

Outlook is een belangrijke opslagplaats voor bedrijfsinformatie. E-mails hebben dezelfde wettelijke status als een geschreven brief, daarom is het belangrijk dat je de e-mails zorgvuldig archiveert.

LB Meetings met Teams

Videovergaderen moet je beheersen om goed aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen en vanuit thuis efficiënt te kunnen werken. Het voordeel van de app Teams is dat deze een vergaande integratie heeft met de andere apps van Microsoft 365.

LB Teams, apps en bestanden

De app Teams is er ook om samen te werken met collega’s. Teams kan als basis van al je werkzaamheden worden gebruikt en is de hub om samen te werken aan bestanden van de verschillende Microsoft apps.

(12)

Learning block

INTRO MICROSOFT 365

(13)

Inleiding

Microsoft 365 bestaat uit apps die door veel beroepsgroepen worden gebruikt. De taken die je ermee kunt uitvoeren zijn het maken van notities, verslagen, berekeningen, het verzamelen van gegevens, ondersteunen bij presentaties, e-mailen en het werken in teams. In dit learning block leer je welke elementen en opties binnen de verschillende apps altijd aanwezig zijn.

Voorkennis

Voor dit learning block is geen voorkennis vereist.

LEERDOELEN Je leert:

• Opbouw vensters van de Microsoft apps Excel, PowerPoint en Word

• Het verschil tussen offline en online werken

• Elementen van de openingsvensters

• Elementen van de werkvensters

• Opties die gelijk zijn bij alle apps

Je kunt:

• De volgende opties correct toepassen:

– Openen van apps online en offline – Schakelen tussen offline- en onlineversie – Gegevens invoeren in apps

– Openen van bestanden met Recent – Sluiten van bestanden

1. KENNISMAKEN

In de bundel Microsoft 365 zijn altijd de apps Word, Excel, PowerPoint en Outlook aanwezig. De app Word gebruik je voor het verwerken van tekst. Excel voor het maken van berekeningen, PowerPoint voor het ondersteunen van presentaties en Outlook voor het e-mailen. De bestanden die je maakt met deze apps sla je op bij OneDrive. Dit is de enige manier om de bestanden bij verschillende apparaten te bekijken.

Versies

Al deze apps hebben twee versies. Een die je installeert op je laptop/pc en de ander die je activeert via de browser. Deze laatste gebruik je meestal op je tablet, mobiel of bij een apparaat waarop geen Microsoft is geïnstalleerd. In dit learning block bekijk je de overeenkomsten van de verschillende apps en hoe je kunt schakelen tussen deze twee versies.

Openingsvensters

De apps hebben veel overeenkomsten. Zo hebben ze allemaal een openingsvenster waarin dezelfde onderdelen voorkomen. Kijk maar eens naar de onderstaande afbeelding, waar je de

openingsvensters ziet van Excel, PowerPoint en Word.

LEARNING BLOCK INTRO MICROSOFT 365

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :