zorg, ondersteuning en

Hele tekst

(1)

zorg, ondersteuning en preventie voor

vluchtelingen in de gemeente

© Foto ANP / Valerie Kuypers

wijchen 11 mei 2017 Jeanine Brummel-Ahlaloum

(2)

kennis

4 recente onderzoeken Pharos:

1. Twee kennissyntheses:

• Gezondheid van nieuwkomende vluchtelingen en indicaties voor zorg, preventie en ondersteuning

• Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen: Wat is er nodig?

2. Syrische nieuwkomers in de gemeente; ervaringen van gezinnen met opvang, zorg, opvoeding.

3. ‘Van ver gekomen…’, verkenning naar welzijn en gezondheid Eritrese vluchtelingen.

4. Ervaringen van POH-ggz met zorg aan vluchtelingen

(3)

kennissyntheses

Op aantal gezondheidsthema’s een verhoogd risico, met onderlinge verschillen

• Psychische gezondheid (75-90% ontwikkelt geen depressieve klachten/ptss)

• Infectieziekten: met juiste aandacht goed beheersbaar

• Diabetes, overgewicht

• Seksuele gezondheid en reproductieve gezondheid (jongeren) en VGV

• Opvoedings- en opgroeiproblemen Tijdig in beeld te hebben,

preventie, tijdig goede zorg

(4)

kennissyntheses

Bouwstenen lokale aanpak

1. Zorg dat je populatie in beeld hebt: analyse

2. Betrek vluchtelingen zelf actief bij beleid en uitvoering 3. Start met veel beter wegwijs maken: zelfredzaam

4. Zet z.s.m. in op participatie en activering

5. Neem als gemeente regie en coördineer populatie-gerichte preventieve aanpak

6. Regel goede samenwerking rondom kinderen en ouders 7. Regel goede kennisdeling en

ondersteuning op maat,

cultuursensitieve ondersteuning/zorg

(5)

nieuwkomers in de gemeente

Ervaringen van nieuwkomers met wegwijs worden in Nederlandse zorg

gezondheidszorg land van

herkomst anders

& culturele perceptie

onduidelijkheid zorgverzekering &

zorgmijdend gedrag ontbreken kennis

nlse gezondheidszorg , waar moet je heen?

Taalbarrières en ontbreken tolk

(6)

in gemeente regie nemen

regie op huisvesting -> regie op zorg en welzijn vluchtelingen!

Hoe regie nemen?

• Haal betrokken lokale partners bij elkaar: preventie, zorg en welzijn, sociale domein, fysieke domein, activering/participatie, onderwijs, vluchtelingen zelf.

• Wie doet nu precies wat mbt doelgroep? maak duidelijke afspraken over samenwerking en verwijzing, stel sociale kaart op.

• inventariseer de knelpunten: wat is er nodig ?

• Maak afspraken over vroegsignalering gezondheidsrisico’s, intakes, huisbezoeken, activering, gezondheidsvoorlichting e.d.

• Regel voldoende capaciteit, goede informatieoverdacht, tolken, en bestuurlijk draagvlak

• ontwikkel samen met lokale partners beleid

(7)

lokale partijen

lokale partijen

• 0-de, 1

e

en 2

e

lijn

• zowel professionals als vrijwilligers

bijv. huisartsen, GGD-en, vluchtelingenwerk, sociale wijkteams,

wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, welzijn, verloskundigen/

kraamhulp, JGZ, GGZ, scholen, taalaanbieders, woningbouwcoöperaties, vrijwilligerscentrales, zelforganisaties van vluchtelingen, enz.

ondersteuningsbehoeften:

kennis over (specifieke) vluchtelingengroepen, ontwikkelen cultuursensitieve competenties, bruikbare methodieken, goodpractices, geschikte voorlichting/ infomaterialen voor vluchtelingen, tolken, etc.

(8)

“This country keeps us in houses and gives us money. We are grateful for that.

But we want to work and help. Give us the way to do that.

Bring me in charge. I can do something.” (Syrische vluchteling)

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :