• No results found

Aardrijkskunde 2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aardrijkskunde 2008"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

VAK : AARDRIJKSKUNDE DATUM: WOENSDAG 16 JULI 2008 TIJD : 10.45 – 11.30 UUR

Rivieren, plaatsen en gebergten

1

ATLANTISCHE OCEAAN

III

I II IV

Bekijk deze kaart.

Op deze kaart zijn de grote rivieren van Suriname met nummers aangegeven.

Bij welk antwoord staan de juiste namen van de rivieren? I II III IV A B C D Corantijnrivier Coppenamerivier Corantijnrivier Coppenamerivier Marowijnerivier Corantijnrivier Coppenamerivier Corantijnrivier Coppenamerivier Marowijnerivier Surinamerivier Marowijnerivier Surinamerivier Surinamerivier Marowijnerivier Surinamerivier 2

Een groep gezondheidswerkers gaat naar het binnenland voor de malariabestrijding. Ze komen aan in een dorp dat dichtbij de zuidgrens ligt. Dit dorp heet ...

A Apetina. B Kwamalasamutu. C Paloemeu. D Pelelu Tepu. 3 monding Coesewijne Wayambo Tibiti Adampada oorsprong

In de tekening is de Coppenamerivier en haar zijtakken aangegeven.

Welke rivier is een linker- en welke een rechterzijtak van de Coppenamerivier?

linkerzijtak rechterzijtak A B C D Coesewijne Tibiti Wayambo Wayambo Wayambo Wayambo Adampada Coesewijne

(2)

4

x

In onze rivieren komen tabbetjes of rivier-eilandjes voor.

Hoe heet het tabbetje dat met

x

is aangegeven en in welke rivier komt dat voor?

tabbetje rivier A B C D Dritabiki Dritabiki Stoelmanseiland Stoelmanseiland Marowijnerivier Tapanahonirivier Marowijnerivier Tapanahonirivier

Onze grenzen

5

De zuidgrens van ons land wordt gevormd door gebergten.

Eén van de gebergten die deze grens vormt, is ... A het Kaysergebergte.

B het Eilerts de Haangebergte. C het Oranjegebergte.

D het Toemoek Hoemakgebergte.

6

Elk land dat aan zee grenst, heeft in de zee twee grenzen. Eén van deze grenzen is de

economische zone op 200 zeemijl van de kust. In de economische zone mogen ...

A buitenlanders niet vissen en geen aardolie- boringen doen.

B buitenlanders wel vissen maar geen aardolie- boringen doen.

C buitenlanders niet vissen maar wel aardolie- boringen doen.

D buitenlanders wel vissen en ook aardolie- boringen doen.

7

Een groep toeristen wil de zuidgrens bereiken door te varen over onze grensrivieren in het oosten.

De rivieren waarover ze dan varen, zijn de ... A Marowijne, Lawa en Marowini.

B Marowijne, Lawa en Litani. C Marowijne, Lawa en Tapanahoni. D Marowijne, Lawa en Oelemari.

8

Een groep Venezolaanse handelaren reist naar Suriname via ons buurland in het westen. Via welk land komen ze Suriname binnen? A Brazilië

B Frans-Guyana C Guyana D Venezuela

(3)

Kustgebied en binnenland

9

Voor onze kust in de Atlantische Oceaan liggen er modderbanken, we hebben dus een

modderkust.

Deze modderkust heeft als voordeel dat ...

A daar parwa- en mangrove bomen voorkomen die het zeewater tegenhouden.

B daar veel studenten komen voor onderzoek. C buitenlandse schepen ons land makkelijk kunnen binnenvaren.

D daar grote hoeveelheden aardolie en vis voorkomen. 10 IV III II I

In Suriname komen ritsen voor, die lopen in de richting oost-west. Op de kaart zijn vier gebieden aangegeven.

In welke twee gebieden komen ritsen voor? A I en II

B II en III C III en IV D IV en I

11

Paramaribo grenst aan de Atlantische Oceaan en ligt op ... A 1 m boven de zeespiegel. B 2 m boven de zeespiegel. C 1 m onder de zeespiegel. D 2 m onder de zeespiegel. 12

De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. organiseert jaarlijks de Staatsolie autorally, waaraan veel mensen meedoen.

Kijk naar de plaatjes en geef aan door welk gebied deze autorally wordt gereden.

Bergland Oerwoud Savannegebied Zwampgebied A bergland B oerwoud C savannegebied D zwampgebied

(4)

Klimaat

13

Een tropisch klimaat wordt overdag gekenmerkt door hoge temperaturen.

Toch komen ook lage temperaturen voor en wel in ... A de avond. B de middag. C de vroege avonduren. D de vroege ochtenduren. 14 Noord West Oost Zuid

De wind wordt genoemd naar de richting waar hij vandaan komt. Kijk naar de windrichtingen op de tekening.

Hoe heet de wind die waait in de richting van het pijltje? A de Noordenwind B de Noordoostenwind C de Oostenwind D de Zuidwestenwind 15 I II III

Deze tekeningen laten zien dat de wind door de bomen waait.

Bij welke tekening waait de wind het hardst? A I B II C III D I, II en III 16 I II

In deze tekening is de rook van twee brandende houtstapels te zien.

Bij welke tekening is er sprake van windstilte? A I

B II C I en II

(5)

Middelen van bestaan

17

Welk middel van bestaan brengt voor ons land

weinig deviezen op?

A bosbouw

B binnenlandse vrachtvaart C grote landbouw

D mijnbouw

18

De Surinaamse kippenkwekers willen hun producten ook op de Caricom markt brengen. Welke twee middelen van bestaan zullen dan tot ontwikkeling komen?

A handel en industrie B handel en veeteelt C toerisme en industrie D veeteelt en toerisme

19

Elk land heeft voor de ontwikkeling deviezen nodig.

In ons land kunnen we deviezen verdienen door ...

A het exporteren van rijst en bacoven. B het exporteren van rijst en suiker. C het importeren van rijst en bacoven. D het importeren van rijst en suiker.

20

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is een bedrijf waar we trots op zijn.

Welke twee middelen van bestaan kunnen we plaatsen bij hun activiteiten?

A mijnbouw en bosbouw B mijnbouw en industrie C mijnbouw en landbouw D mijnbouw en toerisme

21

Men heeft een onderzoek gedaan in het

Stuwmeer. Het resultaat hiervan is dat het water een hoog kwikgehalte heeft.

Welk middel van bestaan komt door het hoge kwikgehalte in gevaar? A de jacht B de mijnbouw C de visserij D de bosbouw 22

In onze Surinaamse bodem komen vele delfstoffen voor, waarmee we deviezen verdienen.

Welke delfstof levert voor ons land geen deviezen op? A aardolie B bauxiet C goud D koper 23

Een groep vakantiegangers uit Curaçao besluit een week door te brengen op Tonka eiland. Welk middel van bestaan wordt hierdoor bevorderd? A bosbouw B mijnbouw C toerisme D visserij 24

Het district Commewijne staat nu bekend om zijn aquacultuur.

Deze is een vorm van ... A rijstbouw.

B tuinbouw. C veeteelt. D visserij.

(6)

Bevolking

25

In Suriname leven er verschillende bevolkings-groepen.

Welke twee groepen zijn weer onderverdeeld in stammen? A Inheemsen en Chinezen B Inheemsen en Hindostanen C Inheemsen en Javanen D Inheemsen en Marrons 26

De eenheid van de verschillende bevolkings-groepen in ons land wordt op onze vlag voorgesteld met ... A de gele ster. B de groene banen. C de rode baan. D de witte banen.

Verkeer

27

Alliance ligt aan de rechteroever van de Commewijnerivier.

Als je vanuit Paramaribo er naar toe gaat, is de beste manier met ...

A de auto. B de boot. C de fiets. D de helikopter.

28

Op de kaart geeft het pijltje de route van een vliegtuig aan.

Je bent er zeker van dat het vliegtuig naar Brazilië gaat, wanneer het vliegt over ... A het Acaraigebergte.

B het Oranjegebergte. C het Stuwmeer.

D het Toemoek Hoemakgebergte.

Zuid-Amerika, Caribisch gebied, Azië

29

Bekijk deze kaart.

Het gearceerd land is de grootste producent van een delfstof in Zuid-Amerika.

Deze delfstof is ... A aardolie. B bauxiet. C goud. D koper.

(7)

30

In Argentinië komen vruchtbare stukken land voor. Deze zijn zeer geschikt voor landbouw en veeteelt.

Welk product uit de landbouw en veeteelt wordt geëxporteerd? product uit de landbouw product uit de veeteelt A B C D bacoven graan rijst suiker melk vlees eieren leer 31

In de vakken staan namen van landen met hun belangrijke producten. land producten Chili Columbia Guyana Venezuela aardolie, ijzer koper, salpeter suiker, bauxiet koffie, cacao

Bij welk land staan de producten juist? A Chili

B Columbia C Guyana D Venezuela

32

Welke Zuid-Amerikaanse hoofdstad ligt ten noorden van de evenaar?

A Asuncion B Brasilia C Caracas D Lima

33

Tegenwoordig gaan veel mensen uit ons land naar Cuba voor een oogoperatie.

De hoofdstad van dit Caribische eiland is ... A Havanna.

B Port-au-Prince. C San Juan.

D Santo Domingo.

34

Bekijk de wereldkaart goed.

Welk werelddeel komt niet voor op deze kaart? A Afrika

B Antarctica C Australië D Azië

35

Indonesië bestaat uit een eilandengroep die ligt in de …

A Arabische zee. B Grote Oceaan. C Indische Oceaan. D Japanse zee.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In hierdie hoofstuk is uiteengesit hoe verstandelik gestremde, gedragsgeremde dogters in 'n kliniekskool se sosiale opvoeding ontoereikend verloop omdat die

Uit het antwoord moet blijken dat de wil tot migratie onder hoger opgeleiden (relatief) groter is dan onder lager opgeleiden.. Eindexamen aardrijkskunde

− Vanuit de politieke dimensie: het GLB heeft geleid tot handelsconflicten met de VS en / of de WTO of voorbeelden daarvan.. Eindexamen aardrijkskunde

• Hoe meer internationale allure een stad heeft, hoe meer internationale bedrijven zich in deze stad zullen vestigen (wat van nationaal belang is) / hoe meer spin-off er

Gebiedskenmerk Het klimaat van Bulgarije en Roemenië is gunstig voor de teelt van hun eigen tuinbouwproducten (oorzaak), waardoor de vraag naar Nederlandse tuinbouwproducten

• Distributiebedrijven kijken vooral naar bedrijfseconomische belangen die boven de nationale / de Europese schaal uitgaan en zien met de komst van het Deurganckdok alleen

Bolivia heeft nooit de gevolgen van de Oorlog van de Stille Oceaan (1879-1883) verteerd, waarbij het met zijn provincie Antofagasta (nu de Chileense provincie Litoral de Atacama)

'Mocht deze er onverhoopt wel komen, bijvoorbeeld met steun van de coalitiepartijen, dan kan zij volgens mij geen staatscommissie zijn, maar hoognit een regerings- of