• No results found

TOF met enthousiasme gelanceerd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TOF met enthousiasme gelanceerd"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

42

H

et einde van het PT nadert met ras-se schreden. Over drie maanden is er geen collectiviteit meer waarmee vak-heffing kan worden geïnd en onderzoek wor-den betaald. De bloembollensector is altijd een warm voorstander geweest van collectief onderzoek. Vorig jaar kwamen via de KAVB de lelietelers tot een gezamenlijk initiatief om in ieder geval het onderzoek aan PlAMV te kun-nen blijven financieren. Nu is de tulp aan zet, en tijdens de derde actualiteitenavond van CNB en KAVB in Bovenkarspel, donderdag 12 september, lanceerden Louis Poel en Jan Man-tel dit nieuwe initiatief.

VEEL GELEERD

Dat de tulpenteelt en -broeierij is geworden tot wat het nu is, is voor een groot deel aan onderzoek te danken. Louis Poel somde enke-le recente projecten op die veel kennis hebben opgeleverd. Dit betrof onder meer het zuur-onderzoek, waardoor veel telers vooral op de klei toch weer eerder zijn gaan pellen. Rela-tief nieuw is een gezamenlijk project van PPO en Proeftuin Zwaagdijk waarbij naar virussen zoals TBV en TVX in tulp wordt gekeken. Een nieuw element daarin was de mogelijkheid van telers om op de hoogte te worden gehou-den van de luizentellingen. Poel: “We begon-nen met tien mailadressen, en toen we half juni klaar waren was dat aantal gegroeid tot ruim 200.” Voor de broeierij heeft het energieonder-zoek van de afgelopen jaren heel veel nieuwe inzichten opgeleverd door bijvoorbeeld de ethyleenanalyzer, gelijkstroomventilatoren en andere kuubkisten. Ondernemers hebben tot 50% procent op hun energiegebruik kunnen besparen.

Wat het kostte was heel lang geen punt van discussie, aldus Jan Mantel. “Tot 2010 betaal-de elke verkoper 2,1% vakheffing, die in 2010 werd aangepast in een omzetheffing van 1% en in 2011 een areaalheffing werd. Ook de tulpen-broeierij betaalde via de bloemen een heffing voor met name de promotie.”

“We willen graag een aantal van deze zaken in stand houden”, aldus Louis Poel. “En daarom is vanuit de KAVB en LTO Groeiservice het geza-menlijk initiatief genomen tot de oprichting van TOF, het Tulpen Onderzoek Fonds. TOF wordt een zelfstandige organisatie, waar elke teler en broeier zich bij kan aansluiten. Voor de administratieve werkzaamheden maakt TOF gebruik van de werkorganisaties van KAVB en LTO Groeiservice. TOF is van, voor en door de telers en broeiers.”

Het bedrag dat telers gaan betalen bedraagt 40 euro/ha met een maximum van 4.000 euro per bedrijf. Voor broeiers geldt een bijdrage van 80 euro per miljoen stelen met een maximum van 2.500 euro per bedrijf. Met dat geld kan niet alleen onderzoek worden gefinancierd, maar is het ook mogelijk om cofinanciering te

krij-gen vanuit andere instanties, zoals de overheid.

DRIE SPEERPUNTEN

Volgens Jan Mantel is betrokkenheid van de ondernemers essentieel voor het draagvlak en de continuïteit van TOF. “Uitgangspunt is maximale transparantie van de financiën en waar nodig exclusiviteit van de resultaten voor de deelnemers.”

Als start zijn drie speerpunten van onderzoek geformuleerd. Het al genoemde virusonder-zoek voortzetten, werken aan duurzame teelt en broeierij, en acute bedreigingen.

SCHRIJF IN

Poel en Mantel vroegen de aanwezigen om zich in te schrijven. Die oproep werd onder-steund door Siem Groot. “Het is heel simpel. Als dit niet door gaat, dan zijn er over vier jaar geen open dagen meer, en komt er geen kennis meer beschikbaar. Wie vertrouwen heeft in de toekomst doet mee.”

Bestuurlijke belangstelling is er al, deelde Louis Poel mee. Uit verschillende delen van het land zijn al aanmeldingen binnen. Het bestuur zal bestaan uit telers en broeiers. Er is nadrukkelijk ook ruimte voor ondernemers die geen lid zijn van KAVB of LTO Groeiservice.

Aanmelden kan via de KAVB kavb@kavb.nl. Studiegroepen kunnen Louis Poel en Jan Man-tel uitnodigen om het verhaal van TOF nader toe te lichten.

Het meest geteelde bolgewas ter wereld kan niet zonder

onder-zoek. Met 10.000 ha in Nederland en nog eens 2 miljard

ste-len uit de broeierij is de tulp een factor van belang. Het Tulpen

Onderzoeks Fonds (TOF) biedt kansen.

Tekst: Arie Dwarswaard Foto’s: Rene Faas

ACTUEEL

VISIE20 september 2013

Louis Poel: ‘TOF is van, voor en door de telers en broeiers’

Jan Mantel: ‘Uitgangspunt is maximale transparantie van de financiën’

TOF met enthousiasme

gelanceerd

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Vrijwilligers die bereid zijn om het beheer van een van de terreinen van de Nederlandse Caravan Club voor zijn/haar rekening te nemen, liefst samen met een partner. Je ver- blijft

overvliegen naar Afdeling 425, hebben we er “ineens” weer een speltak bij.. In september vieren Darko, Lisa (Sona) en Lukas (Chil)

De gemTi cusam alit faces exeremporro volupti consequodis abore que natureped quis doluptios rero occumqui in corro volor mo venecusdae ilite adist dolorpo

ben ik bang, zonder te weten waarvoor. Daarom dacht ik: laat ik maar meedoen aan die nieuw- jaarsduik. Vlak voor het startsein gegeven wordt, staan zij op blote voeten

Bij postorders vervalt de afhaalkorting, maar brengen wij geen kosten in rekening voor verpakking en verzending bij leveringen in Nederland met een minimumwaarde van

gebruikt (waarschijnlijk de plankaart "Portland I, herziening Bakkersparkweg e.o.") waardoor de ligging van de hoofd watergang met bijbehorende keurstroken direct ten

Waar kijken ze het meeste naar uit en wat verwachten ze van hun nieuwe groep. De opdrachten op dit werkblad staan in het teken van ‘de eerste

Vorig jaar was de belangstelling voor de ou- de films over Aalsmeer zo groot (de ruim 700 plaatsbewijzen wa- ren snel uitverkocht), dat dit jaar niet alleen een nostalgische

Noot: De resultaten zijn weergegeven voor verschillende niveaus van het gemiddeld dagloon in het laatste kwartaal in dienst- verband vóór de periode als ondernemer.... naar een job

ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative

Patient focus National public campaigns Regional campaigns Practice information system for ex by leaflets or patient listing Reminders, notes on record, individual

Naar onze mening moeten universiteiten zich niet richten op het stimuleren van niet-gemotiveerde studenten, maar kunnen zij beter weer primair aandacht besteden aan hun

aantrekkelijk kan maken voor jongeren rond de 16 jaar. Het doel van deze opdracht is om door middel van onderzoek er achter te komen hoe het kan dat jongeren stoppen en wat

a Zie vooral het in noot 2 geciteerde artikel van C.. sten van Partijcongres, Centraal Comité en Politburo had voor- gelegd. Hiermee had Chroesjtsow als het ware

The PR5K receptor protein kinase from Arabidopsis thaliana is structurally related to a family of plant defense proteins. Microarray and suppression subtractive

Aangesien destyds in verband met onderwyserssalarisse selde iets op die begroting geplaas is waar die onderwyser nie werklik reeds werksaam was nie, kan ons dus

latere hoofstuk verder uitgewei word wanneer beroepsplasings= praktyke ter sprake kom. Benewens die feit dat die swaksiende oortuig.moet word dat daar wel vir hom

Die doel van die empiriese ondersoek was om te bepaal wat tans in Transvaalse blanke sekondere skole gedoen word met betrekking tot die opvoeding van die

Onderstaande modellen van POLITIE–AUTO’s & MOTOREN uit de gehele wereld in DIVERSE SCHALEN komen BINNENKORT (opnieuw) beschikbaar bij onze.. leveranciers of zijn daar nog

Ik zal er zijn voor jou Ik laat je niet alleen Ik zal er zijn voor jou Mijn licht straalt om je heen Tekst: Hanna Lam... april

Bij postorders vervalt de afhaalkorting, maar brengen wij geen kosten in rekening voor verpakking en verzending bij leveringen in Nederland met een minimumwaarde van

Maar Tamara van Ark is te terughoudend als ze zegt: ‘Het komt nogal eens voor dat schulden niet alleen komen.’ Bij de mensen die zijn aangewe- zen op schuldhulpverlening,

Bij de behandeling van een rapport worden door de raad besluiten ge- nomen over de aanbevelingen en worden afspraken met het college gemaakt of toezeggingen door het college