Samenvatting

In document Afstudeerverslag. 14 januari Mw. J.M.A. Ruigt (pagina 52-200)

Stagiair, Arjan Bos, is in de periode van 02 augustus 2004 tot 14 januari 2005 werkzaam geweest aan een opdracht voor zijn afstudeerperiode. De oorspronkelijke opdracht was het uitbouwen van het online CMS Flexcite dat door de opdrachtgever was geschreven.

Het resultaat zou een bijna compleet online web ontwikkelpakket zijn.

Na een kort onderzoek naar de ontwikkelmethodes DSDM en IAD is de keuze gevallen op IAD en is er een planning n.a.v. die ontwikkelmethode uitgewerkt. Hierna begon hij met het analyseren van de huidige situatie waarin het CMS zich bevond. Al vrij snel kwam hij tot de conclusie dat het programma op vele fronten voor verbetering vatbaar was. Zijn gebrekkige kennis van PHP en MySQL maakte het niet gemakkelijk om snel alternatieven te bieden waarmee hij de opdrachtgever kon overtuigen.

De eerste weken zijn vervolgens besteed aan het verkennen van deze huidige situatie en het aanleren van PHP en MySQL. Hierna ging de stagiair door volgens de gekozen

ontwikkelmethode en werkte hij de definitiestudie uit.

Doordat het pand, waarin werd gewerkt, een verbouwing in volle gang was, was de ruimte beperkt. Hierdoor was het niet mogelijk om workshops te houden. De stagiair heeft vervolgens via persona’s de doelgroep uitgewerkt en heeft daarop de systeemeisen gebaseerd. De wensen en ideeën die de opdrachtgever had over deze eisen speelde hier ook een grote rol bij.

Tijdens het uitwerken van de gewenste situatie werd het ook voor de opdrachtgever steeds duidelijker dat een herontwerp van het programma misschien toch wenselijker was. En voorafgaand aan het programmeren is de keuze daarvoor gemaakt. De

mogelijkheden die er waren met een nieuwe database waren hiervoor doorslaggevend.

Vanuit de database die was ontwikkeld was het mogelijk in de fase pilotontwikkeling de delen uit te werken die volgens de opdrachtomschrijving moest gebeuren. De huidige pilotindeling bleek echter niet efficiënt omdat grote delen van de verschillende pilots overeenkomsten hadden en het beste tegelijkertijd geprogrammeerd konden worden.

Hiervoor is het pilotplan aangepast. De huidige ontwikkelmethode bleek uiteindelijk niet meer aan te sluiten op de situatie. De kennis van de programmeer talen was nog niet optimaal, waardoor een ontwerp niet altijd te realiseren was. Er zat veel tijd in

documentatie en de stagiair liep af en toe vast op verschillende modellen. Hierdoor is er een omslag gemaakt en is er een andere ontwikkelmethode gekozen waarmee de ontwerp en ontwikkelfase kort op elkaar volgden. Hierdoor verliep het proces een stuk sneller en werd er een stuk minder ‘nutteloos’ werk werd verricht. Ontwerp, onderzoek en ontwikkeling volgden elkaar snel op. Ook was de motivatie groter geworden met deze nieuwe aanpak.

Een opbouw met de bestanden goed gestructureerd en de inhoud daarvan duidelijk uitgewerkt, moest de voortgang soepel laten lopen. De ontwikkeling ging niet in een keer goed en testen was door het hele project noodzakelijk.

De werkwijze als geheel leidde uiteindelijke tot een goed resultaat.

Afstudeerverslag januari 2005

Pagina 53 van 267

Literatuurlijst

De volgende websites waren geraadpleegd tijdens het verloop van het project:

- http://www.dsdm.org/

- http://www.php.net/

- http://www.mysql.com/ (http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html) - http://www.devguru.com/

- http://www.webopedia.com/

- http://www.cmssystemen.nl/

De volgende boeken zijn geraadpleegd bij het project:

- Tolido: IAD

- Rumbaugh: Object-Oriented Modelling and design - Vandenbulcke: Databasesystemen voor de praktijk - Erikson & Penker: De UML toolkit

- Converse & Park: PHP 4, het complete handboek - Zawodny & Balling: High Performance MySQL - Teague: Snel op Weg, DHTML en CSS voor het WWW

Auteur: Arjan Bos

In opdracht van Coro Reizen & IT services BV en Interactief Smeedwerk Haagse Hogeschool - Studentnummer 99004648 – Afstuderen I&I VIA 2004-2.1

Afstudeerperiode van 30 augustus 2004 tot 14 januari 2005

Afstudeerverslag

Externe Bijlagen

14 januari 2004

Examinatoren: Dhr. J.H. Graven

Mw. J.M.A. Ruigt

Inhoudsopgave Afstudeerverslag – Externe bijlagen 99004648

55/267

Inhoudsopgave

Oorspronkelijke opdrachtsomschrijving v1.1 ... 56 Plan van Aanpak v1.1 ... 63 Definitiestudie v2.2 ... 75 Definitiestudie – Externe Bijlagen v2.0 ... 123 Systeemencyclopedie ... 162 Pilotontwikkeling ... 170 Testplan v1.0... 220 Aantekeningen ... 227

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

56/267

Oorspronkelijke opdrachtsomschrijving v1.1

Opdrachtomschrijving

16 april 2004

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

57/267

Deze opdrachtomschrijving van de afstudeeropdracht is geschreven door Arjan Bos, voor Sander de Rooij van Bonaire Fun Travel/Coro Reizen en IT Services BV en Koen Smits van Interactief Smeedwerk. Voor u ligt versie 1.1, aangepast op 16-04-2004. Dit verslag is bedoeld om ter goedkeuring voor te leggen aan de Haagse Hogeschool in Den Haag en is geen contract.

Titel opdracht:

Afstudeeropdracht Flexcite

Opdracht omschrijving:

Het analyseren en uitwerken van de opmaakmodules van Flexcite, een content

management systeem waarmee websites op gebruikersvriendelijke manier, gemakkelijk aangepast kunnen worden. In de opdracht zit een knipoog richting marktonderzoek voor de eventuele vraag hiernaar en een mogelijke uitloop tot de verkoop. Het CMS staat nog vrijwel in de kinderschoenen, waardoor er nog veel mogelijkheden open staan tot het aanpassen van bestaande delen. Ook in de database zijn nog aanpassingen aan te brengen, indien er een betere opzet aangedragen wordt.

13. Inleiding (organisatorische omgeving, kader, historie):

Het bedrijf waar aan dit project gewerkt wordt is de touroperator: Bonaire Fun Travel (BFT). BFT is een familie bedrijf dat is ontstaan door een sterke affiniteit met Bonaire.

Hierdoor heeft contactpersoon en stagebegeleider, Sander de Rooij, zijn werk in de ICT verminderd voor de inzet die nodig was om het steeds verder groeiende bedrijf op stevige poten te zetten.

De heer S. de Rooij heeft zijn kennis van de ICT onderhouden door aan verschillende klanten diensten te leveren. Een activiteit is onder andere voor de website van BFT een content management systeem op te zetten met HTML, Javascript, PHP, en MySQL.

In samenwerking met een vriend, Koen Smits, werkzaam voor Interactief Smeedwerk, is hij begonnen een 2e versie hierop uit te werken. Koen Smits neemt hierbij het grafisch ontwerp op zich en alle client-side programmering.

Doordat uit directe omgeving interesse is ontstaan voor het concept van Flexcite is men de waarde van het project beter gaan inzien. Ook was de eerste versie van het CMS al ondergebracht bij een aantal klanten. Enkelen hiervan zijn ondertussen overgestapt naar de beschikbare eerste versie van Flexcite, die nog niet is uitontwikkeld. De interesse voor Flexcite neemt intussen toe waardoor de wens is ontstaan om Flexcite tot een goed werkend en compleet CMS te brengen en dit uiteindelijk te verkopen.

BFT is gevestigd in Baarn op het volgende adres:

Bonaire Fun Travel Nieuwstraat 11 3743 BK BAARN Nederland

Tel. +31-355426071 Fax. +31-355426035

E-mail: info@bonairefuntravel.nl Homepage: www.bonairefuntravel.nl

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

58/267

14. Probleemstelling:

Doordat Flexcite in eerste instantie geen deel uitmaakt van de primaire taken van beide heren is men bang dat de werkzaamheden rond Flexcite te traag verlopen. De heren S.

de Rooij en K. Smits zijn op zoek naar een derde persoon die hen met een frisse blik op het bestaande deel van Flexcite inzicht kan bieden op verbeterpunten en die in

samenwerking met hen het CMS verder zal uitwerken om het uiteindelijk te kunnen verkopen.

Er is tevens vraag naar inzicht in enkele markt vraagstukken. Om inzicht te krijgen zal er contact gelegd worden met verschillende (potentiële) gebruikers.

15. Doelstelling van de opdracht:

De opdracht zal beginnen met het analyseren van Flexcite. Bij deze analyse zal duidelijk worden hoe men het begin van de bouw van dit systeem heeft aangepakt. Mogelijk zal de stagiair, om inzicht te krijgen, een oude versie gaan vervangen bij een van de bestaande klanten die nog overgezet moeten worden naar de proefversie van Flexcite.

De steekwoorden m.b.t. Flexcite: analyseren, beoordelen, aanvullen en uitwerken. Met betrekking tot de markt voegen we hieraan toe: onderzoeken en bespelen (verkopen).

Het uiteindelijke doel van Flexcite is het bieden van een CMS waarin een bedrijfsmanager - die geen verstand heeft van HTML - zelf zijn website kan aanpassen, aanvullen,

uitbreiden en zelfs een klein beetje kan vormgeven. Hiermee bedoelen we dan het bewerken van een CSS en het indelen van modulen.

16. Uitgangssituatie:

Welke benodigdheden zijn er voor dit project en welke ideeën bestaan er al:

16.1 Benodigde software

Voor dit project hebben we nodig aan software:

• PHP/MySQL installatie

• Internet browser

• Microsoft Word en Excel (voor documentatie)

• Macromedia Dreamweaver

• Adobe Photoshop / Fireworks

• Xhtml en CSS validator

Dit is in de huidige situatie allemaal al beschikbaar.

16.2 Benodigde hardware

Voor dit project hebben we nodig aan hardware:

• PC

• Internet aansluiting, ADSL

• PHP / (X)HTML / CSS leerboeken

• Web- en databaseserver

De stagiair zal een werkplek toegewezen krijgen op locatie in Baarn en beschikt tevens over een eigen PC met internet aansluiting thuis. De servers zijn bereikbaar via het internet.

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

59/267

16.3 Aanwezige ideeën

Er is een opzet gedaan voor Flexcite. Zoals in bovenstaande stukken is beschreven zal van hieruit verder gewerkt worden. Een greep uit de functies die nog ontwikkeld dienen te worden: Page structure, Module editor en Style editor. Onderdelen die al zijn

ontwikkeld, maar mogelijk nog te verbeteren zijn, zijn: Edit content, Upload images, Edit menu en de mogelijkheid om taalkeuze af te wisselen.

17. Concrete werkzaamheden:

Uit te voeren activiteiten

• Het schrijven van het de algemene Plan van Aanpak dat over het gehele project gaat.

- Hierin zullen wij de opdracht geheel omschrijven en precies afbakenen.

• Bestuderen leermateriaal: PHP en MySQL, XHTML, CSS

- Al hoewel de stagiair enige achtergrond heeft in PHP en MySQL zal er een korte periode nodig zijn om kennis in deze stof verder uit te werken. Dit kan geschieden met behulp van studieboeken en met behulp van internetsites.

Echte gespecificeerde kennis zal worden opgedaan door het analyseren van Flexcite en het omzetten van oude systemen naar de proefversie.

- Tijdens zijn eerdere stage heeft de stagiair veel kennis opgedaan van XHTML en CSS. Echter enige uitbreiding van deze kennis zal waarschijnlijk nog wel genoodzaakt zijn. Om deze reden zal de stagiair ook tijd nemen om zich hier in te verdiepen.

• Analyseren van het CMS Flexcite

- Door Flexcite te analyseren zal er duidelijkheid komen in de opzet van het CMS het bied ook de kans om de code op te schonen of te verbeteren.

• Omzetten oude CMS naar Flexcite bij enkele huidige klanten (optioneel) - Ook om inzicht te krijgen naar de bouw van Flexcite. Hierbij zullen

verschillende websites in de vorm van Flexcite moeten worden gegoten.

• Analyseren van de doelgroep

- Het analyseren van de doelgroep heeft als doel het afbakenen van deze groep.

Hierdoor wordt het mogelijk om het project beter te richten op wensen van deze specifieke doelgroep. Hier is dan rekening mee te houden in de verdere uitwerking van Flexcite.

• Systeemdocumentatie opzetten (geen vereiste, wel gewenst)

- Bij het opzetten van systeemdocumentatie zal onder andere worden

vastgelegd hoe de structuur is opgebouwd. Dit heeft als doel een snelle inzage voor later tijdstip.

• Beantwoorden van markt vraagstukken (gedurende de stageperiode)

- Hieronder verstaan we een onderzoek naar de mogelijkheden op de markt, nieuwe doelgroepen, het geven van presentatie / demonstraties en het documenteren van de gevonden resultaten. Het oog richten we hier op mogelijke verbeterpunten, nieuwe functies of aandachtspunten. Hiervoor zal contact met (potentiële) gebruikers gelegd moeten worden.

• Uitwerken van onderdelen van Flexcite

- Onderdelen als Page structure, Module editor en Style Editor. Doormiddel van de kennis die de stagiair opgedaan heeft zullen deze onderdelen uitgewerkt worden met behulp van PHP, MySQL, XHTML en CSS. In samenwerking met de opdrachtgever zullen de modules uitgewerkt worden tot functionele

onderdelen van het CMS. De werkzaamheden hieromtrent zullen het grootste deel van de afstudeerstage beslaan.

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

60/267

- Het redacteren van help hoofdstukken over deze onderdelen. Deze

helpdocumenten zullen gericht zijn tot de gebruikers van het CMS en zullen verklaren hoe er gewerkt moet worden met de onderdelen van het CMS.

• Evalueren van het Settings gedeelte

- Dit zal gebeuren naar aanleiding van gebruikerservaringen.

• Gebruikersevaluatie van Flexcite en documenteren verbeterpunten voor volgende versie.

Te hanteren methodieken en technieken

In het huidige stadium van de opdracht is er nog geen specifieke werkwijze vastgelegd.

Deze is nader te bepalen in overleg met de stagebegeleider.

18. Voorlopige globale planning

De afstudeerstage zal ingaan begin augustus 2004 en zal gedurende zes maanden doorlopen worden. De officiële startdatum van de stage is op 30-08-2004 (w36), maar de stagiair wil naar wens van de opdrachtgever in week 32 beginnen. In vijf maanden zullen de bovenstaande activiteiten, samen met nader te bepalen activiteiten, worden uitgevoerd. De officiële eind datum van de stage is in week 3 (14-01-2004) Op deze datum dient het afstudeerverslag ingeleverd te worden. De stagiair wenst de laatste twee weken te kunnen benutten voor het schrijven van dit verslag.

Hieronder staat een voorstel voor een mogelijke globale planning weergegeven. De uitleg staat eronder vermeldt. De taken hieronder benoemd komen overeen met de genoemde uit te voeren taken uit 5.1.

Werkzaamheden /

week w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46

Plan van aanpak Bestuderen PHP, MySQL, XHTML en CSS aanvullend

Analyseren Flexcite Omzetten oud -> nieuw Opzetten systeemdoc.

Analyseren doelgroep Uitwerken Flexcite Marktonderzoek Promotie Flexcite Bezoek / voortgang verslag

Werkzaamheden /

week w47 w48 w49 w50 w51 w52 w01 w02 w03 w04 w05 w06 w07 w08 w09

Opzetten systeemdoc.

Uitwerken Flexcite Promotie Flexcite Evalueren

documenteren

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

61/267

bevindingen

Bouwplan / 2e gesprek / werken aan

stageverslag

Elk blok heeft een doorlooptijd van 7 dagen. Donkerrood geeft de tijd aan die

gereserveerd wordt voor de verschillende deeltaken. Zalm geeft een mogelijkheid tot uitlopen uit, vaak een extra week om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Deze kleur wordt ook gebruikt om optionele taken weer te geven.

De weeknummers komen overeen met de kalenderweken 32 /2004 (begint op maandag 02-08-2004) tot en met 03 /2005 (eindigt op vrijdag 14-01-2005) Kalenderweken 52 /2004 en 01/2005 zijn vakantieweken. Afhankelijk van het bedrijf of hier 1 of 2 weken in acht worden genomen voor de kerstperiode. In deze we(e)k(en) zullen de activiteiten rond het project stil worden gelegd om eventueel in de weken 2 en 3 /2005 afgerond te worden. Het streven is om dit voor de vakantie rond te krijgen.

Naar aanleiding van uitgewerkte opdrachten zullen er nog gedetaileerdere planningen volgen, waarin ook deelactiviteiten zullen worden opgenomen. Deze planning is in nog geen enkele wijze definitief en nog voor wijzigingen vatbaar.

19. Op te leveren producten:

De producten die ik voor mezelf en de school zal opleveren zijn de volgende:

• Opdrachtomschrijving

• Plan van aanpak

• Documentatie m.b.t. de nader te specificeren ontwikkelmethode.

De producten die opgeleverd gaan worden zijn de volgende:

• CMS: Flexcite modules Page structure, Module editor en Style Editor.

• Gebruikershandleiding voor CMS

• Systeemdocumentatie

• Documentatie m.b.t. marktonderzoeken en evaluaties voor/van Flexcite

20. Nadrukken:

De nadrukken van dit project liggen niet op de documentatie, maar op de werkende functionaliteiten van het product: de modules van Flexcite, zoals die bij de op te leveren producten aangegeven zijn.

Een uitzondering op de documentatie, die wel belangrijk is, zijn de gebruikershandleiding voor het CMS en de systeemdocumentatie.

Het is de wens van de opdrachtgever dat de stagiair zijn ideeën inbrengt in zowel het proces als het concept van het CMS. De opdrachtgever zal de stagiair dus ook alle vrijheid geven om met eigen ideeën te komen voor eventuele aanpassingen of verbeteringen.

Als laatste ligt er een nadruk op marktonderzoek, de promotie en eventuele verkoop van het eindproduct.

Opdrachtomschrijving v1.1: Flexcite Arjan Bos - Alkmaar, 16-04-2004

62/267

21. Goedkeuring:

Paraaf Stagebegeleider

Sander de Rooij

Paraaf Stagiair

Arjan Bos

Het ondertekenen van deze opdracht omschrijving geeft alleen aan dat de opdracht klopt volgens het beeld van zowel de stagebegeleider en de stagiair en ter goedkeuring bij de school kan worden voorgelegd. Dit is geen bindend contract tussen het bedrijf en de stagiair.

Auteur: Arjan Bos

In opdracht van Coro Reizen & IT services en Interactief Smeedwerk

Plan van Aanpak v1.1

Plan van Aanpak

Versie 1.1: 10 augustus 2004

Plan van Aanpak v1.1

Pagina 64 van 267

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 64 1. Inleiding... 65 1.1 Algemene Inleiding... 65 1.2 Aanpassingen in versie 1.1... 65 2. Opdrachtomschrijving... 66 2.1 Opdrachtgever ... 66 2.2 Probleemstelling... 66 2.3 Doelstelling ... 67 2.4 Opdrachtformulering... 67 2.5 Op te leveren producten en diensten... 67 2.6 Randvoorwaarden ... 68 2.7 Risicofactoren... 68 3. Aanpak... 69 3.1 Methoden en technieken... 69 3.2 Standaards en richtlijnen... 70 3.3 Werkzaamheden (fasering en activiteiten) ... 70 3.4 Planning ... 71 3.5 Overzicht kalenderweken... 72 4. Projectinrichting ... 73 4.1 Projectorganisatie ... 73 4.2 Informatie ... 73 4.3 Faciliteiten... 73 5. Kwaliteitswaarborging... 73

Plan van Aanpak v1.1

Pagina 65 van 267

1. Inleiding

1.1 Algemene Inleiding

In dit algemene plan van aanpak staat beschreven hoe de opdracht van flexcite zal worden uitgevoerd. Flexcite is een uitgebreid Content Management Systeem (CMS) dat het mogelijk maakt voor gebruikers om gemakkelijk een website in elkaar te zetten, of aan te passen. Dit zonder dat hij enige kennis nodig heeft van de programmeer- en opmaak talen waarmee de betreffende website wordt opgebouwd. Tevens is het niet nodig om ook maar iets te installeren, omdat alles online met de webbrowser gedaan wordt.

De opdracht wordt uitgevoerd als afstudeeropdracht van Arjan Bos (verder ‘de stagiair’

genoemd) die de ‘Informatica en Informatiekunde’ (I&I) –opleiding, Vormgeving en ontwerp van InterActie (VIA), volgt aan de Haagse Hogeschool (HHS). De betreffende afstudeerperiode loopt van augustus 2004 tot en met januari 2005 (start 2004-2.1) en is in opdracht van Coro Reizen & IT services BV en Interactief Smeedwerk. De locatie is die van de touroperator ‘Bonaire Fun Travel’ (BFT). BFT is een familie bedrijf dat is ontstaan door een sterke affiniteit met Bonaire. Hierdoor heeft contactpersoon en stagebegeleider, Sander de Rooij, zijn werk in de ICT verminderd voor de inzet die nodig was om het steeds verder groeiende bedrijf op stevige poten te zetten.

De heer S. de Rooij heeft zijn kennis van de ICT onderhouden door, uit naam van Coro Reizen en IT services BV, aan verschillende klanten diensten te leveren. Een activiteit is onder andere het opzetten van het CMS met HTML, Javascript, PHP, en MySQL voor onder andere de website van BFT.

In samenwerking met een vriend, Koen Smits, werkzaam voor Interactief Smeedwerk, is hij begonnen een 2e versie hierop uit te werken. Koen Smits neemt hierbij het grafisch ontwerp op zich en alle client-side programmering.

Doordat uit directe omgeving interesse is ontstaan voor het concept van Flexcite is men de waarde van het project beter gaan inzien. Ook was de eerste versie van het CMS al ondergebracht bij een aantal klanten. Enkelen hiervan zijn ondertussen overgestapt naar de beschikbare eerste versie van Flexcite, die nog niet is uitontwikkeld. De interesse voor Flexcite neemt intussen toe waardoor de wens is ontstaan om Flexcite tot een goed werkend en compleet CMS te brengen en dit uiteindelijk te verkopen.

Meer informatie over Flexcite is te vinden op www.flexcite.nl.

1.2 Aanpassingen in versie 1.1

In deze versie zijn de volgende onderwerpen aangepast:

Het telefoonnummer op bonaire dat stond vermeld bij contactpersoon 1 in hoofdstuk 2.1 wordt niet meer gebruikt en is verwijderd uit dit verslag.

De volgende technieken zijn toegevoegd in hoofdstuk 3.1: prototyping, ontwerp van grafische GUI’s, hergebruik en u-teams.

Er zijn een aantal letter standaards voor letter types bijgekomen in hoofdstuk 3.2.

In hoofdstuk 3.4 is de planning lichtelijk aangepast. De start van de definitiestudie is vervroegd. Dit heeft als reden dat de analyse van Flexcite gelijk input geeft voor de definitiestudie. Ook is het omzetten van het oude naar het nieuwe CMS bij bestaande klanten verspreidt over alle weken, omdat dit een activiteit zal zijn die regelmatig

tussendoor plaats zal gaan vinden. Pilot 2 (page structure) en pilot 3 (module editor) zijn van plaats gewisseld, omdat dit een meer logische volgorde is.

Toegevoegd hoofdstuk 3.5: overzicht kalenderweken.

Plan van Aanpak v1.1

Pagina 66 van 267

2. Opdrachtomschrijving

In dit hoofdstuk zal de opdrachtomschrijving uitgebreid beschreven. Onderwerpen als

In dit hoofdstuk zal de opdrachtomschrijving uitgebreid beschreven. Onderwerpen als

In document Afstudeerverslag. 14 januari Mw. J.M.A. Ruigt (pagina 52-200)