Även i början av hösten 2009 kommer rapporter i media om oroligheter. Den 7 september vid lunchtid attackeras en ambulans med stenar på Ro- sengård (oklart var). Vid 13.30 larmas brandkår om en brand på Ramels väg men avvaktar till dess att polis kommer till platsen. Man upptäcker ingen brand utan troligtvis har en bilist slirat med däcken i ett garage så att rök uppstod.

Den 12 september slutar bussar att stanna vid busshållplatserna på Ro- sengård efter stenkastning. De inställda busstoppen varar under flera dagar. Den 20 september vid 21-tiden rapporteras om att brandmän och poliser beskjuts med fyrverkeripjäser vid en räddningsinsats på Bennets väg där en moped brann. Tre stenar uppges ha kastats mot ett räddningsfordon. Brandkåren lämnar platsen utan att släcka branden. Senare samma kväll

kommer larm om en källarbrand på von Rosens väg. Den 22 september vid 23-tiden larmas polis vid flera tillfällen om att ungdomar skjuter raketer och smällare vid von Rosens väg.

Den 28 september rapporteras om ett rån mot en guldaffär på Ro- sengårds centrum där även skottlossning förekommer. Brottet blir senare uppklarat. Den 29 september arrangerar MKB ett möte på Örtagården med ca 150 boende p.g.a. oroligheter och gängbildningar bland ungdomar (tonårskillar och yngre män). Det verkar som om en del av problemen har flyttat från Herrgården till Örtagården. Även polis är närvarande. Stäm- ningen är upphetsad och många av mötesdeltagarna efterlyser hårdare tag.

Den 2 oktober uppges i media att stenar på nytt kastas mot bussar. Den 6 oktober rapporteras om att flera ungdomar vid 19-tiden kastar sten mot en vårdcentral på Rosengård. De misstänks vara narkotikapåverkade. Senare på kvällen, vid 23-tiden inträffar en bilbrand med kraftig rökut- veckling i ett garage på Ramels väg. Kommunstyrelsen i Malmö tillstyrker den 6 oktober polisens begäran om fler kameror på Herrgården men det är Länsstyrelsen som slutligen beslutar. Två dagar senare presenterar polisen statistik över polisingripanden i området vilket är 511 under ett år. Högst i Sverige.

Mediebevakningen av Herrgården fortsätter under oktober. Två per- soner beskjuts den 10 oktober i en bil i närheten av Rosengård varav en ung kvinna avlider. Den andre är en ung man som har permission från fängelset och skadad tar sig till Herrgården där han påträffas. Under natten brinner också två bilar i ett garage. Den 15 oktober ändrar polisen strategi och istället för att ha en ständigt hög närvaro på Herrgården skall ett 40-tal personer som ses som kriminella punktmarkeras. Enligt senare uppgifter har femton av dem anhållits eller dömts för brott. Den 16 oktober med- delar Rikspolisstyrelsen att en ny polisstation för 116 miljoner skall byggas på Rosengård. Den 21 oktober attackeras och skadas en ung kvinna av 4-5 unga män som vill ta hennes mobiltelefon.

Den 1 november inträffar flera bränder i soprum, källare och hiss på Rosengård men i andra områden än i Herrgården. Ett försök till anlagd brand på Apelgårdsskolan avslöjas också genom kameraövervakning den 7 november. Den 9 november rapporteras om brinnande bilar i ett garage på von Rosens väg, och den 15 november antänds bilar vid Hårds väg. Sent på söndagskvällen den 22 november drar ett 30-tal maskerade personer fram flera släp och däck från Shellmacken vid Herrgården och antänder dem. Polisen ingriper efter ett tag men griper inte någon vid tillfället. Orsaken till oroligheterna är enligt media oklar.

Den 2 december kräver enligt media länspolismästaren att de som fällde uttrycket ”apejävel” skall få disciplinstraff. Den 5 december rapporteras om två anlagda bränder i en trappuppgång och i en container på Bennets

väg. Den 6 december mördas en 47-årig man på Annelundsgatan strax utanför Törnrosen i en annan del av Rosengård än Herrgården. I slutet av december uppmärksammar Sydsvenskan i en serie artiklar oroligheterna på Herrgården året dessförinnan. Enligt intervjuer med brandmän den 18 december har det blivit lugnare i området. Dagen därpå inträffar emeller- tid en mindre sammanstötning där polis beskjuts med raketer och utsätts för stenkastning.

Även om det inte rapporterats i media blir under sommaren och hösten 2009 stenkastning och attacker med andra föremål ett stort problem för poliser på väg till eller från arbetet på Rosengårds närpolisstation. Trots att man inte är i tjänst och således inte har uniform på sig. Sedan 7 maj 2009 och fram till den 15 november rapporterar polisen att över 100 arbets- skador eller tillbud avseende hot, ofredande och våld riktade mot poliser har internrapporterats (intervju närpolis 20091117). Ett annat växande problem är att personer siktar med grön laser mot förare i polisbilar men även busschaufförer, ambulans och poliser i privatbilar drabbas. Det är svårt att säga vem det är som gör det, men poliser uppfattar ofta att det är flera personer. Till skillnad från de mer öppna konflikterna i Herrgården sker detta mera dolt.

Våren 2010

Till skillnad från tidigare år rapporterar inte media om inträffade orolig- heter på Herrgården under jul- och nyårshelgerna. Flera bränder inträffar emellertid den 6 januari runt om i Rosengård där lamparmatur i trapphus antänds med kraftig rökutveckling som följd. Påföljande dag rapporteras i media om invigningen av bokalerna. Den 31 januari rapporteras om en källarbrand på Ramels väg.

Under februari fortsätter mediebevakningen av Rosengård och Herrgården. Den 1 februari berättas om nio sjundeklassare som skall delta i ett projekt på Rosengårds brandstation som heter Risk och står för ”Räddningstjänsten i samarbete med kidsen” och som hämtat inspiration från England. I början av februari anmäler skyddsombudet på Värner Rydénskolan skolan till arbetsmiljöverket på grund av våld och hot om våld. Även andra skolor i stadsdelen uppges periodvis ha haft problem. En vecka senare meddelar skolledningen och stadsdelsförvaltningen att olika åtgärder vidtagits för att hantera situaitonen. Vid Folk och försvars rikskonferens den 3 februari meddelade integrationsminister Nyamko Sabuni att hon från Säpo ska beställa en kartläggning av islamistiska mil- jöer och rekryterande organisationer. Hon hänvisade även till den rapport

som försvarshögskolan gjort om Rosengård. Ordföranden i Rosengårds stadsdelsfullmäktige Andreas Konstantinides (S) reagerar mot uttalandena och menar att de leder till misstänkliggörande av en stor grupp människor vars problem är fattigdom och bostadsbrist. Under februari rapporterar media endast om en brand den 5 februari, där en källarbrand utbryter på Ramels väg men med kraftig rökutveckling som följd. I slutet på månaden, den 20 februari får räddningstjänsten tillstånd att montera kameror på en av släckbilarna. Idén kom efter ett besök i Liverpool. Den 22 februari 2010 meddelar Newsec som förvaltar en del av fastigheterna i Herrgården att det i deras 867 lägenheter finns minst 3 000 boende. Det är närmare 1 000 personer fler än vad lägenheterna är anpassade för. Samma dag med- delas från Malmö stad att det är fler lägenheter i Herrgården som måste renoveras och saneras än vad som tidigare sagts. Malmö stad hotar nu med vite på 50 000 kronor för varje badrum, toalettrum och kök som inte åtgärdas i tid.

Den 5 mars skriver ledningsgruppen för Barn och ungdom i ett pressmeddelande att man nu planerar ”för ett batteri av insatser” för att komma till rätta med problemen i skolorna och på förskolorna på Rosengård. Den 10 mars utsattes en pojke för ett rån eller rånförsök. Några dagar senare, 14 mars rapporteras om att polis kallats till Hårds väg för att ta hand om en misstänkt bomb under en bil. Den 23 mars får fem personer, tre vuxna och två barn, föras till sjukhus efter att ha andats in rök från en källarbrand på Ramels väg Rosengård. Den 25 mars med- delas att två poliser som fällde uttrycken ”apejävel” och ”blattajävlar” skall straffas med fem dagars löneavdrag vardera. På fredagskvällen den mars brinner det i ett garage på Ramels väg och senare också en brand ovan jord. Under släckningsarbetet kastades det sten mot räddningstjänsten. Den 27 mars attackeras poliser med grön laser på Inre Ringvägen i höjd med trafikplats Rosengård. Strax efter klockan två natten mot måndag den 29 mars griper Malmöpolisen två män i 20-årsåldern, misstänkta för hot mot tjänsteman. Enligt media följde de i bil efter fyra civilklädda kol- legor som cyklade från sitt arbetspass i Rosengård och skall bland annat ha hotat med att skjuta dem.

Den 12 april meddelar media att en person har gripits misstänkt för att ha satt eld på bråte vid Shellmacken på Ramels väg i Malmö och därefter kastat sten och flaskor mot polisen. Tisdagseftermiddagen den 13 april rökskadas tre lägenheter och en bostad blir totalförstörd vid en omfat- tande brand på von Rosens väg på. Den 25 april meddelas att Herrgårdens förskola stängs av facket. Personalen känner sig hotad och vågar inte gå ut på gården med barnen. Enligt Lärarförbundets huvudskyddsombud är stängningen ett resultat av många händelser i utemiljön under en längre tid. Bland annat ska ungdomar ha kastat flaskor och sten mot personalen.

På eftermiddagen och kvällen onsdagen den 28 april rapporteras om nya oroligheter och bränder på Herrgården och i Rosengård. Ett tjugo- till trettiotal ungdomar anlägger bränder i området bl.a. Shellmackens släp- kärror. De kastar även sten mot räddningstjänstens personal. Två pojkar, 16 respektive 17 år, omhändertas av polisen i samband med oroligheterna. Dagen därpå uppges i media att de upploppsliknande händelserna var en hämnd för att polisen grep en 28-årig person under uppmärksammade former.

Den 6 och 7 maj rapporteras i media om flera bilbränder på Hårds väg, Ramels väg och Rosengårds centrum. Flera av dem var parkerade i underjordiska garage. Vid vissa av händelserna förkom stenkastning mot polis och räddningstjänst. Sedan årsskiftet uppger räddningstjänsten att det har inträffat närmare 25 bilbränder i garage. Trots den senaste tidens garagebränder har bränderna i Rosengård emellertid minskat kraftigt. I april brann det endast en tredjedel så många gånger jämfört med samma månad i fjol, visar en grov uppskattning från Räddningstjänsten Syd. Även årets tidigare månader visar samma trend. Sedan årsskiftet gör personal från Räddningstjänsten Syd hembesök, främst i de områden där det varit flest bostadsbränder de senaste tre åren. Den 12 maj grips en 22-årig man efter att ha pekat med grön laser mot en polisbil. Två dagar senare omhän- dertas en 15-årig och två 14-åriga pojkar som misstänkta för misshandel respektive att ha kastat sten mot en polisbil. Samma dag döms en 16-åring till ungdomsvård för att ha kastat en smällare mot poliser den 18 december 2009 som var årsdagen av upploppen på Herrgården år 2008. Den 16 maj brinner ett källarförråd. Onsdagen den 19 maj skickar polisen ut åtta patruller för att stoppa ett bråk med 15 inblandade personer på Hårds väg. Enligt polisen ska bråket ha börjat med att en person sparkat och spottat på en bil. Polisen omhändertog två personer och grep en annan misstänkt för våld mot tjänsteman. Den 20 maj rapporterar media att polisen har gripit fyra personer i 20-årsåldern misstänkta för försök till inbrott i Ro- sengård. Det var vid 02.30-tiden som de skall ha försökt att bryta sig in i en livsmedelsaffär på Ramels väg. De uppges vara kända av polisen sedan tidigare.

Sent på söndagskvällen den 6 juni rapporteras om att ett 50-tal perso- ner är inblandade i ett stort bråk på en innergård på Ramels väg i Malmö. Två män, 22 respektive 31 år gamla, greps misstänkta för misshandel och olaga hot. En 43-årig man fick föras till sjukhus med huvudskador. Bakgrunden till tumultet var enligt polisen en tidigare konflikt mellan två av de inblandade männen. Den 8 juni meddelar stadsdelsledningen att Rosengård får nolltolerans inom förvaltningen. Inte en enda incident får missas, låta bli att rapporteras eller lämnas utan åtgärd. Anledningen är bl.a. händelserna på förskolan på Herrgården en månad tidigare. Den

18 juni rapporteras om att i Rosengårdsskolan är det bara 27 procent av eleverna som är behöriga till gymnasiet. Samma dag invigs den nyanlagda Vänskapsparken på Herrgården. Den 6 juli rapporteras att två poliser blir beskjutna med kolsyrepistol och den 7 juli utbryter en stor brand i ett un- derjordiskt garage i en av MKB:s fastigheter vid von Rosens väg men inte på Herrgården. Tio bilar blev helt utbrända och 86 fick skador. Den 10 juli rapporterar media att ett arbetsskyddsombud inom Kommunal införde arbetsstopp i hela Räddningstjänsten Syd eftersom arbetssituationen för rökdykare i samband med garagebränder var för farlig.

In document Monitoren van het beweeg-, sport-, en zitgedrag van de Nederlandse bevolking met objectieve meetmethoden | RIVM (Page 33-41)

Related documents