• No results found

Praktijkvoorbeelden PPS

In document VU Research Portal (pagina 102-105)

Beleidsdocumenten en andere literatuur

Bijlage 2: Praktijkvoorbeelden PPS

Naam

praktijkvoorbeeld Locatie Korte beschrijving Bron

Australië Crowded Places

Forum Australië Samenwerkingsverbanden tussen regionale overheden, politie en eigenaren en exploitanten van soft targets. De overheid ondersteunt private partijen bij het vergroten van de weerbaarheid van ‘soft targets’ door het delen van informatie over het dreigingsniveau en het aanbieden van kennis, tools en adviezen. Eigenaren en exploitanten van soft targets delen informatie over verdachte situaties en geleerde lessen.

https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Docu-ments/national-guidelines-protection-places-mass-gatherings.pdf

TISN Australië Overheid en bedrijven uit de vitale sector werken samen in het vergroten van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur middels informatiedeling en initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid.

https://www.tisn.gov.au/Pages/default.aspx

België

Samenwerking in het

Diamantkwartier Antwerpen Het Antwerpen World Diamond Center werkt samen met o.a. de politie en gemeen-te in het voorkomen van aanslagen en om een gecoördineerde respons te kunnen geven tijdens en na aanslagen.

telefonische informatie

Canada

Protect Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FinTRAC), banken, politie en justitie delen informatie. Hierdoor komt er zicht op de aanwezigheid van (een cumulatie) van verdachte indicatoren op bepaalde rekeningen. Door controle kan financiering van terrorisme worden tegengegaan.

https://www.canada.ca/en/financial-transactions-reports-analysis/news/2016/11/ results-fight-against-money-laundering-terrorism-financing.html?=undefined&wb-disable=true

Denemarken

Project Aware Denemarken Personeel werkzaam op locaties die als soft target zijn aan te duiden kunnen training krijgen van de Deense inlichtingendienst over het herkennen van signalen van verdacht gedrag en hoe te handelen tijdens een aanslag.

https://www.pet.dk/English/The%20Preventive%20Security%20Department/~/ media/Forebyggende%20Afdeling/AFS_publikationer/2014/Safetyagainsttheter-rorthreatpdf.ashx

The Alliance Denemarken Een opleiding voor private organisaties, met name beveiligingsorganisaties (bijvoor-beeld in winkelcentra of in conflictzones), waarin zij geïnformeerd worden over hoe zij kunnen acteren of reageren in het geval van een crisis, zoals een aanslag.

informatie per e-mail

Frankrijk

The Plan Vigipirate Frankrijk Terrorisme alarm systeem vanuit overheid naar burgers: beschermen populatie,

Naam

praktijkvoorbeeld Locatie Korte beschrijving Bron

Nederland

Johan Cruijff ArenA Amsterdam Samenwerking tussen ArenA, politie, evenementorganisaties en particuliere beveili-ging in het bewaken en beveiligen van bezoekers die zich in het buitengebied van de ArenA bevinden voorafgaand aan een concert of evenement.

Telefonsiche informatie

Alerterings-systeem

terrorismebestrijding Nederland Informatie-uitwisseling en afstemming van te nemen maatregelen tussen NCTV en relevante publieke en private partijen (gemeenten, politie en vitale sector) bij terroristische dreiging.

https://www.nctv.nl/organisatie/ct/atb/index.aspx

Bondgenoten Utrecht Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen overheid (politie en gemeente) en (private) partijen en individuen (zogenaamde sleutelfiguren): preventie van span-ningen en behouden sociale stabiliteit na een incident.

https://www.kis.nl/artikel/politie-interventie-bondgenoten-investeert-vredestijd

Continuïteit

samenleving Vier veiligheids-re-gio’s in Nederland Verbeteren informatie-uitwisseling en crisiscommunicatie vier veiligheidsregio’s, partners vitale sector en rijksoverheid: voor, tijdens en na een ramp/incident. http://www.strategische-agenda.nl/project/continuiteit-van-de-samenleving/

Nijmeegse Vierdaagse Nijmegen Samenwerking tussen de organisator van de Vierdaagse (private stichting), de gemeente, politie en andere hulpdiensten in het waarborgen van de veiligheid van de wandelaars.

Telefonsiche informatie

Oog en Oor Rotterdam Politie en particuliere beveiligingsbedrijven delen informatie om Rotterdamse haven

te beschermen. http://www.veiligheidsbranche.nl/media/publicaties_nwe_site/brochure_projec-ten_informatie_uitwisseling_nvb_versie_web.pdf

RTR-NL Nederland RTR-NL levert pro-actief cameratoezicht aan politie, gemeente, ambulancezorg:

handhaving openbare orde, beschermen goederen/personen/objecten. http://rtr-nl.nl/index.php

Search Detect React

trainingen o.a. Hilversum, Breda, Ooster-hout, Amsterdam, Schiphol

Trainingen om aanslagen te voorkomen. Vaak in gezamenlijkheid publiek-privaat.

Trainingen worden verzorgd aan publieke partijen door private partij. Telefonische informatie

Weuro Utrecht Extra maatregelen zijn genomen na de oproep van IS om een aanslag te plegen tijdens de WEURO in Utrecht, waarbij in ieder geval gemeente, politie, OM, stadion Galgenwaard en FC Utrecht betrokken waren.

Telefonische informatie

Portugal

Parcerias Portugal Publieke partijen en private bedrijven met een verhoogde blootstelling aan de drei-ging van terrorisme, zoals hotels en winkelcentra, vervoer, energie en postbedrijven komen regelmatig bij elkaar om te praten en ontwikkelen persoonlijke relaties gebaseerd op onderling begrip en vertrouwen. De Portugese inlichtingendienst is de trekker van het initiatief.

http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/web_protecting_human_rights.pdf

Spanje

PPS zeehavens Spanje Publieke en private beveiligers werken samen in het bewaken en beveiligen van

zeehavens. http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/web_protecting_human_rights.pdf

Verenigd Koninkrijk

Project Argus London Politie Londen en bedrijven worden getraind: bewustzijn dreiging terrorisme,

advie-zen over voorkomen en handelen tijdens en na een eventuele aanval. https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/countering-terrorism/Pa-ges/project-argus.aspx

Project Griffin Verenigd

Naam

praktijkvoorbeeld Locatie Korte beschrijving Bron

Verenigde Staten

Chicago PP Taskforce Chicago Samenwerking stad Chicago en bedrijven; gericht op veerkrachtige infrastructuur

en economie voor als ramp/aanslag plaatsvindt. http://sisokagroup.com/chicagofirst/wp-content/uploads/2017/03/cpptf_fact_sheet_nov_2013.pdf http://www.chicagofirst.org/wp-content/uploads/2017/05/2016_ChicagoFIRST_An-nual_Report.pdf

NYPD Shield New York New York politiedepartement (NYPD) geeft training aan private organisaties en houdt hen op de hoogte van ontwikkelingen. Organisaties geven relevante signalen door aan de politie.

http://www.nypdshield.org/public/about.aspx https://www.hsaj.org/articles/233

OSAC Verenigde Staten Op een forum worden ‘best practices’ uitgewisseld en informatie gedeeld tussen

bedrijven en de overheid onder andere m.b.t. terrorisme. http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/web_protecting_human_rights.pdf

Overig

PPS op vliegvelden Bijv. België,

Neder-land, Spanje Op veel vliegvelden vindt samenwerking plaats tussen publieke en private partijen in het bewaken en beveiligen van airports en het controleren van personen en goederen.

Bijlage 3: Overzicht van geïnterviewde

In document VU Research Portal (pagina 102-105)