• No results found

Ik, de onderzoeker, verklaar hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt gemaakt die de toestemming van de deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. Naam onderzoeker: Lilian Smeenge

Handtekening: Datum: ___ /___ / 2019

……….

Appendix 11: Interview guide (in Dutch)

Interviewvragen inwoners.

Dit interview bestaat uit meerdere vragen over uw woonervaring, uw gebruik van voorzieningen, uw deelname aan sociale activiteiten en de zorgwet genaamd Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De eerste paar vragen gaan over uw woonervaring in deze wijk.

1) Hoe heeft u het wonen in deze wijk in de afgelopen 6 jaar ervaren?

2) Hoe ervaart u het wonen in uw huis? Zijn er al aanpassingen gedaan zodat u hier langer zelfstandig kunt wonen en zo ja, welke? Hoe is uw woonervaring nadat deze aanpassingen aan uw woning zijn gedaan? Wat wilt u in de toekomst nog laten aanpassen aan uw woning?

3) Zijn er de afgelopen 6 jaar bepaalde gebeurtenissen op persoonlijk vlak geweest die invloed hebben gehad op hoe u het zelfstandig wonen in dit huis ervaart? (Bijv. overlijden van de partner, een scheiding, kinderen die uit huis zijn gegaan, financiële situatie enz.) Zijn er in de afgelopen 6 jaar bepaalde langdurige ongemakken wat betreft uw gezondheid geweest die de woonervaring in dit huis hebben beïnvloed? (Bijv. een langdurige ziekte.) Zijn er in de afgelopen 6 jaar bepaalde kortstondige ongemakken wat betreft uw gezondheid geweest die uw woonervaring in dit huis hebben beïnvloed? (Bijv. iets gebroken.) In hoeverre hebben deze gebeurtenissen uw

80

4) Verwacht u dat u nog gaat verhuizen in de toekomst? Wat voor soort huis zoekt u dan? Wilt u dan in deze wijk blijven wonen of juist ergens anders?

5) In welke opzichten denkt u dat het wonen in deze wijk verschilt van het wonen in andere wijken? Weet u iets over hoe het anderen bevalt in andere wijken? Wat ervaart u precies als ‘uw wijk’, wat voelt als ‘uw wijk’? Zijn er in de afgelopen 6 jaar ook dingen veranderd in deze wijk en zo ja, wat? 6) Wat vertelt u anderen over uw woonervaring hier? Zou u een kennis aanraden om hier te komen wonen?

De volgende vragen gaan over de verschillende voorzieningen in deze gemeente.

Voorzieningen zijn onder andere: -Supermarkten -Huisarts -Apotheek -Openbaar vervoer -Ontmoetingsplekken -Groenvoorzieningen -Sportverenigingen -Bibliotheek

7) Hoe komt u aan de boodschappen? Hoe beleeft u het boodschappen doen, bent u tevreden over de winkels waar u heengaat? Zijn de winkels goed bereikbaar en goed toegankelijk? Zijn ze

klantvriendelijk? Mist u nog iets (zoals bijvoorbeeld bepaalde winkels, een koffiehoek, meer bankjes op de route ernaartoe)?

8) Welke voorzieningen maakt u zoal gebruik van? Bent u tevreden over deze voorzieningen? Zijn de voorzieningen goed bereikbaar en goed toegankelijk? Wat is voor u de belangrijkste voorziening, waar hecht u het meeste waarde aan? Hoe zorgt deze belangrijkste voorziening ervoor dat u hier prettig kunt wonen? /Hoe beïnvloedt het uw welbevinden/welzijn? Is er in uw gebruik van

voorzieningen ook iets veranderd in de afgelopen 6 jaar? Komt die verandering door een verandering in eigen behoeftes of krachten van buitenaf? Anderen hoor ik over …. En …. Deze heeft u niet

genoemd, kent u die voorziening? Gebruikt u deze zelf, waarom wel/niet? Heeft deze voorziening nut?

De volgende vragen gaan over de verschillende sociale activiteiten die u in de wijk onderneemt.

Sociale activiteiten zijn onder andere:

-Wijkcentra (Berflohoes, de Tempel, De jeugd, ’t Lansink) -Dagopvang (Vertierkwartier de Klokstee, De Sjook, Berflohoes) -Eetpunten (Berflohoes, Buurtmensa Uit & Zo, De Klokstee) -Winkelvoorzieningen (Esrein, Berfloweg)

81

Sociale activiteiten Helden-Panningen zijn onder andere: -Gemeenschapshuis Kerkeböske (Helden)

-Gemeenschapshuis in Kepèl (Panningen) -Open Eettafel in Gemeenschapshuis in Kepèl -KBO Panningen

-Dorpsdagvoorziening

9) Zou u voor mij willen beschrijven wat voor sociale activiteiten u onderneemt in de week?

10) U noemde … deze en deze …. Sociale activiteiten. Bent u tevreden over deze sociale activiteiten? Zijn de sociale activiteiten goed bereikbaar en goed toegankelijk? Wat is voor u de belangrijkste sociale activiteit, waar hecht u het meeste waarde aan? Hoe zorgt deze belangrijkste sociale activiteit ervoor dat u hier prettig kunt wonen? /Hoe beïnvloedt het uw welbevinden/welzijn? Is er in uw gebruik van sociale activiteiten ook iets veranderd in de afgelopen 6 jaar? Komt die verandering door een verandering in eigen behoeftes of krachten van buitenaf?

11) Hoe gaat u om met contacten in uw directe omgeving, zoals uw buren? Hoe gaat dat?

(Moeilijk/makkelijk bijv.)? Hoe is de bevolkingsopbouw in deze wijk? Komen mensen hier of gaat u zelf de deur uit? In hoeverre helpen mensen elkaar als er wat is? Hoe zorgen deze contacten ervoor dat u hier prettig kunt wonen? /Hoe beïnvloeden ze uw welbevinden/welzijn? Is hierin iets veranderd in de afgelopen 6 jaar?

12) Als u naar de verschillende voorzieningen of sociale activiteiten toe gaat, hoe komt u hier dan? Als u bij iemand op bezoek gaat, hoe komt u hier dan? Maakt u ook gebruik van het OV? (Hierover doorvragen, bijv. Hoe vaak gebruikt u het OV? Hoe bevalt het OV u?) Gebruikt u ook nog ander vervoer en zo ja, hoe vaak?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit 2015 zorgde voor een aantal veranderingen op het gebied van zorg. De laatste paar vragen gaan hierover.

13) Een verandering in de zorg is onder andere dat de overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet zomaar meer in een verzorgingstehuis terecht komen. Wat heeft u hier zelf van gemerkt of over gehoord? Maakt u gebruik van voorzieningen vanuit de Wmo? In hoeverre heeft dit uw woonervaring beïnvloed? / In hoeverre heeft het uw welbevinden/welzijn beïnvloed? En uw gebruik van zorg?

14) Daarnaast is het de bedoeling dat de ouderenzorg nu meer geregeld wordt door de mensen uit de directe omgeving, zoals familie die een mantelzorgfunctie heeft, vrijwilligers en via

burgerinitiatieven. Wat heeft u hier zelf van gemerkt of over gehoord? In hoeverre heeft dit uw woonervaring beïnvloed? / In hoeverre heeft het uw welbevinden/welzijn beïnvloed? En uw gebruik van zorg?

15) Ook wordt hulp voor ouderen meer geregeld door de gemeente. Wat heeft u hier zelf van gemerkt of over gehoord, dat de gemeente nu meer initiatief neemt? In hoeverre heeft dit uw

82

woonervaring beïnvloedt? / In hoeverre heeft het uw welbevinden/welzijn beïnvloed? En uw gebruik van zorg?

16) … Korte terugblik op wat mensen verteld hebben… Kunt u aangeven, en dat mag op alle vlakken zijn, wat de grootste verandering is geweest in de afgelopen 6 jaar? En wat de belangrijkste oorzaken van deze veranderingen zijn geweest? Kunt u aangeven hoe u de toekomst voor u ziet, wat zal er veranderen denkt u? Kunt u aangeven wat u denkt dat de belangrijkste oorzaken van deze veranderingen zullen zijn? Wat zou u graag zien dat er verandert in deze wijk? Hoe ziet u de toekomst voor zich met betrekking tot zelfstandig wonen?

GERELATEERDE DOCUMENTEN