• No results found

NL-HaRKD-0574 Archief en collectie Nelly van Doesburg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "NL-HaRKD-0574 Archief en collectie Nelly van Doesburg"

Copied!
29
0
0

Hele tekst

(1)

Archief en collectie Nelly van Doesburg

Lidy Visser, 2001/2008/2009

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (c) 2000

This finding aid is written in Dutch.

(2)

2 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

(3)

I N H O U D S O P G A V E

B

ESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

...5

Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Openbaarheidsbeperkingen...6

Citeerinstructie...6

Archiefvorming...7

Geschiedenis van de archiefvormer...7

Geschiedenis van het archiefbeheer...8

De verwerving van het archief...8

B

ESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

...11

0574.A Inventaris van het archief van Nelly van Doesburg...11

0574.A.1 Memoires... 11

0574.A.2 (Dagboek)notities...11

0574.A.3 Personalia... 12

0574.A.4 Adressen en agenda's...12

0574.A.5 Correspondentie...13

0574.A.5.1 Algemeen...13

0574.A.5.2 Tapisserie en Kunsthandel...16

0574.A.5.3 Collectie, nalatenschap en schenking...17

0574.A.6 Typoscripten... 17

0574.A.7 Theo van Doesburg...18

0574.A.8 Testament en schenking...18

0574.A.9 Overige stukken en notities...18

0574.A.10 Publicaties... 19

0574.A.10.1 Catalogi...19

0574.A.10.2 Tijdschriften...20

0574.A.10.3 Boeken... 21

0574.A.11 Beelddocumentatie...22

0574.A.11.1 Foto's... 22

0574.A.11.1.1 Tapisserie en kunsthandel...22

0574.A.11.1.2 Biografische foto's...23

0574.A.12 Overige documentatie...26

0574.B Onderzoek en documentatie door Wies van Moorsel...28

0574.B.1 Documentatie betreffende Nelly van Doesburg...28

0574.B.2 Onderzoek Nelly van Doesburg door Wies van Moorsel...28

(4)
(5)

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Archief en collectie Nelly van Doesburg Periode:

1914-1975, (1983, 1999-2000, 2007) Archiefbloknummer:

0574 Omvang:

1.80 meter

Archiefbewaarplaats:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archiefvormers:

Doesburg, Nelly van Moorsel, Wies van Leering, Jean

(6)

6 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN

Het archief is volledig openbaar, met uitzondering van inv.nr. 59, 96, 104 en 106, maar vanaf 1 juli 2020 kan het in verband met een digitaliseringsproject niet meer worden geraadpleegd; ook kunnen uit dit archief (tot in elk geval 2023) geen bruiklenen worden aangevraagd. Inv.nrs 59, 96, 104 en 106. Deze archiefbescheiden blijven tot en met het jaar 2030 gesloten.

Openbare archiefstukken kunnen op de leeszaal van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis worden aangevraagd.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Archief en collectie Nelly van Doesburg, nummer toegang 0574, inventarisnummer ...

VERKORT:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Archief en collectie Nelly van Doesburg (0574), inv.nr. ...

(7)

Archiefvorming

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Doesburg, Nelly van

Petronella van Doesburg werd op 27 juli 1899 als Nel van Moorsel geboren in Den Haag. Zij groeide op in een welgesteld conservatief milieu. Haar leven nam echter een wending door de kennismaking in de jaren na de Eerste

Wereldoorlog met het radicale modernisme van De Stijl. Eenentwintig jaar oud stapte ze in 1921 uit dit veilige milieu en begon een ongewis leven met de veel oudere Stijlkunstenaar Theo van Doesburg. In het bezit van haar piano diploma van het Koninklijk Conservatorium Den Haag volgde zij hem naar het Bauhaus in Weimar (1921-1922) en later naar Parijs. Door Van Doesburg raakte zij vertrouwd met de moderne muziek, die zij in de jaren twintig veelvuldig zou spelen op Dada-manifestaties en tijdens lezingen van hem in Nederland, België en Duitsland. Niet alleen door haar pianospel, maar vooral door haar

persoonlijkheid was zij van grote betekenis voor Van Doesburg. Hun

gezamenlijke leven duurde door zijn vroege dood in 1931 slecht tien jaar. In die tien jaar trokken zij bijna voortdurend samen op. Van Doesburg, altijd bezig met het uitdragen van zijn ideeën, had Nelly nodig als klankbord. Nelly nam van haar kant alles in zich op wat Van Doesburg en andere kunstenaars, zoals Kurt Schwitters, in de avant-garde beweging teweeg brachten. Haar memoires getuigen van haar enthousiasme voor deze periode.

Deze intense belevenissen hadden Nelly zodanig gevormd en strijdbaar gemaakt, dat zij na Van Doesburgs dood in 1931 is doorgegaan met de strijd voor erkenning van zijn werk en van de abstracte kunst in het algemeen.

Hoogtepunten van haar tentoonstellingsactiviteiten ten aanzien van Van

Doesburgs werken waren de tentoonstelling in 1936 in het Stedelijk Museum te Amsterdam en - na de Tweede Wereldoorlog - de reeks tentoonstellingen in 1947 en 1948 in de USA. Deze tentoonstellingen begonnen in de galerie ‘Art of this Century’ van haar vriendin Peggy Guggenheim. Met haar sterke

overtuigingskracht en kennis van zaken had zij Peggy al vanaf eind jaren dertig gestimuleerd tot de aankoop van abstracte kunst, waarin werk van Van

Doesburg vanzelfsprekend niet ontbrak.

Nog tijdens het leven van Van Doesburg organiseerde Nelly in 1929 haar eerste groepstentoonstelling de ESAC, waaraan een groot aantal later zeer bekende tijdgenoten deelnamen. Als hoogtepunt van dit type tentoonstellingen is te noemen de tentoonstelling 'Abstracte Kunst' in 1938 in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Het grootste deel van deze tentoonstelling bestond uit werk van kunstenaars wier namen door Nelly waren aangebracht. Datzelfde kan gezegd worden van haar bijdragen aan de eerste tentoonstellingen van de reeks Réalites Nouvelles, georganiseerd kort voor en na de Tweede Wereldoorlog in Parijs. Ook bij de organisatie van de Stijltentoonstelling van 1951 in

Amsterdam, die later naar Venetië en New York zou reizen, was Nelly nauw betrokken. Daarbij hield zij scherp in de gaten dat de positie van Van Doesburg duidelijk tot zijn recht zou komen. Ook in de jaren zestig en begin zeventig,

(8)

8 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

toen anderen het initiatief tot tentoonstellingen namen, is zij steeds de grote vraagbaak gebleven voor de organisatoren. Als zijpad temidden van haar activiteiten in de moderne kunstwereld zijn haar bemiddelingen in de

kunsthandel te beschouwen, waarbij haar bemiddeling voor de toen populaire kunsttapijten een belangrijke bron van inkomsten is geweest. Voor deze en andere activiteiten in de kunstwereld bieden naast de correspondentie haar zakagenda's veel informatie.

Nelly was in haar leven niet alleen met kunst bezig. Ook politiek was zij sterk geëngageerd. Een heel bijzondere getuige daarvan is de correspondentie met haar geliefde tijdens de Tweede Wereldoorlog Sourou Migan Apithy, afkomstig uit Dahomey (het latere Benin), na de oorlog gedeputeerde namens dit land in de Franse Assemblé en later korte tijd president van zijn land. Nelly volgde zijn politieke activiteiten nauwgezet, maar kon er niet toe overgaan om met hem te vertrekken naar deze oude Franse kolonie in Noord-Afrika. De zorg voor het Van Doesburghuis in Meudon, voor het Stijlarchief en Van Doesburgs werken

hielden haar in Frankrijk.

Moorsel, Wies van Leering, Jean

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

Met gebruikmaking van onder meer dit archief schreef Wies van Moorsel, kunsthistorica en nicht van Nelly van Doesburg, de biografie '"De doorsnee is mij niet genoeg", Nelly van Doesburg 1899-1975', uitgave: Sun, 2000.

Archiefbescheiden en documentatie van Nelly van Doesburg zijn door Wies van Moorsel bijeengebracht. De stukken die over Nelly van Doesburg gaan, zijn door Wies van Moorsel gevormd. Een deel van de correspondentie (zie

inventarisnummers 103-108) is mede gevormd door Jean Leering, echtgenoot en executeur testamentair (inventarisnummers 103-108).

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

De archiefbescheiden van en over Nelly van Doesburg (geb. Pertronella Johanna van Moorsel, 1899-1975) werden in 2004 door L.H.M.(Wies) van Moorsel aan het RKD overgedragen.

Het archief bevat onder andere memoires, (dagboek)notities, correspondentie, agenda's, typoscripten en documentatiemateriaal en beslaat de periode

circa1914-1975; met enkele stukken uit 1983 en 1999.

In een annex zijn prints van gedigitaliseerde foto's en reproducties opgenomen (inv.nr 197). De op de prints vermeldde barcodes zijn ook te vinden bij de beschrijvingen van het beeldmateriaal (zie inv.nrs 172–196 en 198-200). Inv.nr 201 betreft eveneens prints van gedigitaliseerde foto's, het gaat hier echter om foto's waarvan de originelen zich bevinden in het Theo en Nelly van

Doesburgarchief (archiefnummer 0408).

(9)

Daarnaast zijn opnames van interviews met Nelly van Doesburg gedigitaliseerd. Deze zijn op CD-rom beschikbaar (zie inv.nr 203).

(10)
(11)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

0574.A Inventaris van het archief van Nelly van Doesburg

0574.A INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN NELLY VAN DOESBURG 1914-1975, (1983, 1999)

0574.A.1 Memoires

0574.A.1 MEMOIRES

0574.1 Vijf genummerde cahiers (II t/m VI); met autobiografische aantekening

z.j. 1 omslag

Deel II bevat tevens een brief van René Renne, 7 apr 1948

0574.2 Losse notities en autobiografische aantekeningen, waaronder een kladversie van een reis door Amerika (uit cahier IV), manuscript

z.j. 1 omslag

Een deel van de aantekeningen is in 2018 toegevoegd (zie aparte omslag binnenin)

0574.3 Franstalig typoscript van de memoires van Nelly van Doesburg

z.j. 1 omslag

Bevat verschillende versies met en zonder annotaties

0574.4 Schrift met notities van Wies van Moorsel; met een fotokopie van cahier VI

z.j. 1 omslag

0574.A.2 (Dagboek)notities

0574.A.2 (DAGBOEK)NOTITIES

0574.5 Dagboekje van een reis naar Egypte

1956 1 deel

0574.6 Zeven notitieboekjes (onder andere over tentoonstelling van de Esac)

z.j. 1 omslag

0574.vb1 Cahiers met aantekeningen

z.j. 2 delen en 1 katern

0574.7 Schilderkunst: Italië van 1204 tot 1500, Petro van Doesburg z.j., 1 katern

0574.8 'L'Art Abstrait' ses origines ses premiers maitres par Michel Seuphor

z.j., 1 deel

Bevat ook een notitie en 2 losse pagina's over Theo van Doesburg

0574.9 Aantekeningen uit het tijdschrift 'Der Sturm' en betreffende diverse kunstenaars

z.j., 1 deel

0574.10 Drie kalenders met notities

(12)

12 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

1970, 1971, 1975 1 omslag

0574.11 Cahier met titels van boeken en catalogi

z.j. 1 katern

Bevat ook losbladige lijst met titels van boeken

0574.A.3 Personalia

0574.A.3 PERSONALIA

0574.12 Getuigschrift Koninklijke Conservatorium voor Muziek te 's- Gravenhage

1915 1 stuk

0574.13 Identiteitsbewijzen, lidmaatschaps- en deelnemerskaarten, visa 1922, 1924, 1932, 1937-1938, 1942-1943, 1945-1946 1 omslag

Bevat ook een paspoort van Marguerite (Peggy) Guggenheim

0574.14 Deelnemerskaart Sikkensprijs, adreskaartje met notitie

1967-1968 1 omslag

0574.15 Paspoort (1972) in leren hoesje met daarin een losse portretfoto van Francis Noranha en diverse (lidmaatschaps)kaarten

1964, 1972, z.j. 1 omslag

0574.A.4 Adressen en agenda's

0574.A.4 ADRESSEN EN AGENDA'S 0574.vb2 Zakagenda's uit de periode 1920-1972

1920-1972 6 omslagen

0574.16 1920, 1929, 1931, 3 delen 0574.221 1936-1938, 3 delen

0574.17 1939-1940, 1943, 3 delen 0574.222 1946-1949, 4 delen

0574.18 1950-1952, 3 delen 0574.223 1953-1955, 3 delen 0574.19 1956-1959, 4 delen 0574.20 1960-1962, 3 delen 0574.224 1963-1964, 2 delen 0574.21 1965-1967, 3 delen 0574.22 1970-1972, 1 omslag 0574.225 1968-1969, 2 delen

0574.23 Drie adresboeken; met 4 losse pagina's

z.j. 3 delen

Bevat binnenin losse briefjes met adressen, visitekaartjes en dergelijke

0574.226 Twee adresboeken

z.j. 2 delen

Bevat binnenin losse briefjes met adressen, visitekaartjes en dergelijke

0574.24 Twee kleine adresboekjes waarvan een uit de periode met Theo

(13)

van Doesburg en een uit de periode daarna

z.j. 1 omslag

0574.A.5 Correspondentie

0574.A.5 CORRESPONDENTIE

0574.A.5.1 Algemeen

0574.A.5.1 ALGEMEEN

0574.25 Ingekomen brieven, prentbriefkaarten

1920, 1929, 1931-1933, 1938, 1942-1944, 1946-1949 1 omslag

Bevat ook een brief gericht aan Peggy Guggenheim Zie voor namen van correspondenten ook de index

0574.vb3 Brieven, prentbriefkaarten van Sourou-Migan Apithy. Franstalig 1939-1943, 1945-1946, 1948-1950, 1953-1954, 1956-1958, z.j. 6 omslagen

Bevat naast brieven ook notities, documentatie, personalia betreffende Sourou Migan Apithi

0574.26 1939-1940, 1 omslag 0574.27 1941-1942, 1 omslag 0574.28 1943, 1 omslag

0574.29 1945-1946, 1 omslag 0574.30 1948-1949, 1 omslag

0574.31 (1950?), 1953-1954, 1956-1958, z.j., 1 omslag

0574.vb4 Ingekomen en concepten van uitgaande brieven. Alfabetisch geordend

1949-1960 16 omslagen

Bevat ook notities en (pers)documentatie

Zie voor namen van correspondenten ook de index

0574.32 A

1949-1960, 1 omslag 0574.33 B

1949-1960, 1 omslag 0574.34 C-D, F

1949-1960, 1 omslag 0574.35 H

1949-1960, 1 omslag 0574.36 J

1949-1960, 1 omslag 0574.37 L

1949-1960, 1 omslag 0574.38 M

1949-1960, 1 omslag

Correspondentie met Lena Milius over Anthony Kok en drie schilderijen van Piet Mondriaan

0574.39 N-O

1949-1960, 1 omslag 0574.40 P

1949-1960, 1 omslag

(14)

14 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

0574.41 R

1949-1960, 1 omslag 0574.42 S

1949-1960, 1 omslag 0574.43 T

1949-1960, 1 omslag 0574.44 U

1949-1960, 1 omslag 0574.45 V

1949-1960, 1 omslag 0574.46 W

1949-1960, 1 omslag 0574.47 X-Z

1949-1960, 1 omslag

0574.vb5 Correspondentie. Alfabetisch geordend

1961-1965 16 omslagen

Bevat ook notities en (pers)documentatie

Zie voor namen van correspondenten ook de index

0574.48 A-B

1961-1965, 1 omslag 0574.49 C

1961-1965, 1 omslag 0574.50 D-F

1961-1965, 1 omslag 0574.51 G-H

1961-1965, 1 omslag 0574.52 I-J

1961-1965, 1 omslag 0574.53 K

1961-1965, 1 omslag 0574.54 L

1961-1965, 1 omslag 0574.55 M

1961-1965, 1 omslag 0574.56 N

1961-1965, 1 omslag 0574.57 O-Q

1961-1965, 1 omslag 0574.58 R

1961-1965, 1 omslag 0574.59 R (niet openbaar)

1961-1965, 1 omslag

Niet openbaar

0574.60 S

1961-1965, 1 omslag 0574.61 T

1961-1965, 1 omslag 0574.62 V

(15)

1961-1965, 1 omslag 0574.63 W

1961-1965, 1 omslag

0574.64 Ingekomen brieven, prentbriefkaarten

1962-1963, z.j. 1 omslag

Namen van correspondenten niet bekend bij de inventarisator

0574.vb6 Correspondentie. Alfabetisch geordend

1966-1970 15 omslagen

Bevat ook notities en (pers)documentatie

Zie voor namen van correspondenten ook de index

0574.65 A

1966-1970, 1 omslag 0574.66 B

1966-1970, 1 omslag 0574.67 C

1966-1970, 1 omslag 0574.68 D

1966-1970, 1 omslag 0574.69 E

1966-1970, 1 omslag 0574.70 G

1966-1970, 1 omslag 0574.71 H-J

1966-1970, 1 omslag 0574.72 K

1966-1970, 1 omslag 0574.73 L

1966-1970, 1 omslag 0574.74 M

1966-1970, 1 omslag 0574.75 N

1966-1970, 1 omslag 0574.76 O-P

1966-1970, 1 omslag 0574.77 R

1966-1970, 1 omslag 0574.78 S

1966-1970, 1 omslag 0574.79 V-W, Z

1966-1970, 1 omslag

0574.vb7 Correspondentie. Alfabetisch geordend

1971-1975 15 omslagen

Bevat ook notities en (pers)documentatie

Zie voor namen van correspondenten ook de index

0574.80 A

1971-1975, 1 omslag 0574.81 B-C

(16)

16 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

1971-1975, 1 omslag 0574.82 D

1971-1975, 1 omslag 0574.83 E-F

1971-1975, 1 omslag 0574.84 G

1971-1975, 1 omslag 0574.85 H-J

1971-1975, 1 omslag 0574.86 K

1971-1975, 1 omslag 0574.87 L

1971-1975, 1 omslag 0574.88 M

1971-1975, 1 omslag 0574.89 N

1971-1975, 1 omslag 0574.90 P

1971-1975, 1 omslag 0574.91 R

1971-1975, 1 omslag 0574.92 S

1971-1975, 1 omslag 0574.93 T-V

1971-1975, 1 omslag 0574.94 W-Z

1971-1975, 1 omslag

0574.95 Correspondentie met Joost Baljeu; met bijlage 'Documentatie van Doesburg'

1958-1975 1 omslag

0574.96 Correspondentie met Joost Baljeu (niet openbaar)

1972 1 omslag

Niet openbaar

0574.97 Correspondentie Nelly van Doesburg en Wies van Moorsel met Hannah Hedrick; met doorslagen van typoscripten van literaire teksten van Theo van Doesburg

1967, 1972, 1975 1 omslag

0574.98 Ingekomen brieven en briefkaarten

z.j. 1 omslag

Zie voor namen van correspondenten ook de index

0574.A.5.2 Tapisserie en Kunsthandel

0574.A.5.2 TAPISSERIE EN KUNSTHANDEL

Zie ook foto's inv.nr 167-170

0574.vb8 Correspondentie betreffende de tapijthandel

(17)

1950-1975 4 omslagen

Frans- en Engelstalig

0574.99 1950-1960, 1 omslag 0574.100 1961-1965, 1 omslag 0574.101 1965-1970, 1 omslag 0574.102 1971-1975, 1 omslag

0574.A.5.3 Collectie, nalatenschap en schenking

0574.A.5.3 COLLECTIE, NALATENSCHAP EN SCHENKING

0574.vb9 Correspondentie betreffende collectie Theo en Nelly van Doesburg

1958-1959, 1969-1974 4 omslagen

0574.103 1958-1959, 1970-1971, 1 omslag 0574.104 1969-1972 (niet openbaar), 1 omslag

Niet openbaar

0574.105 1972-1974, 1 omslag

0574.106 1972-1974 (niet openbaar), 1 omslag

Niet openbaar

0574.107 Correspondentie betreffende nalatenschap Theo en Nelly van Doesburg

1974-1976 1 omslag

0574.108 Correspondentie betreffende nalatenschap en schenking Van Moorsel

1976-1983 1 omslag

0574.A.6 Typoscripten

0574.A.6 TYPOSCRIPTEN

Met bijbehorende documentatie

0574.109 'Holland-Dada' door K. Schippers. Kopie van een typoscript; met begeleidende brief van K. Schippers aan Nelly van Doesburg uit 1973

z.j. 1 omslag

Betreft vijf hoofdstukken en het nawoord van het boek 'Holland-Dada'

0574.110 'Holland-Dada'. Proefdruk van een aantal hoofdstukken

z.j. 1 omslag

Betreft vijf hoofdstukken en het nawoord van het boek 'Holland-Dada'

0574.111 Persdocumentatie betreffende het boek van K. Schippers, 'Holland Dada' en de daarmee samenhangende tentoonstelling in Franeker en het Haags Gemeentmuseum

1974 1 omslag

0574.112 'Deutschland und das Bauhaus'. Doorslag van een typoscript door Hans Jaffé

z.j. 1 omslag

0574.113 'Arp as I knew him' door Marguerite Arp. Voorgelezen in het

Guggenheim Museum, 17 mei 1969. Fotokopie van een typoscript, 6 pagina's

(18)

18 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

z.j. 1 omslag

0574.A.7 Theo van Doesburg

0574.A.7 THEO VAN DOESBURG

0574.114 Correspondentie: Getypte NB De Stijl briefkaart van Theo van Doesburg aan Addy van Moorsel (1927), gekopieerde brief van Theo van Doesburg aan Evert Rinsema (31 apr 1924), opgave abonnement tijdschrift 'Mécano' (1922), onbeschreven NB De Stijl briefkaarten (4x) en enveloppe (2x)

1922, 1924, 1927, z.j. 1 omslag

0574.115 Notities en conceptbrieven in verband met het werk van Theo van Doesburg; met een fotokopie van een advertentie 'verzen in

staccato door A.H. Feis'

z.j. 1 omslag

0574.116 Vragenlijsten over Theo van Doesburg: Een Franstalige vragenlijst met annotaties van Nelly van Doesburg en een Duitstalige lijst

z.j. 1 omslag

0574.A.8 Testament en schenking

0574.A.8 TESTAMENT EN SCHENKING

Zie ook inv.nrs 103-108

0574.117 Overlijdensakten van de ouders van Nelly van Doesburg (1929, 1941), afschrift testament (1925), overeenkomst en volmacht inzake een lening, brief met berekening inzake nalatenschap P.B.

van Moorsel (1925)

1925, 1929, 1941 1 omslag

0574.118 Doorslag van een brief aan de heer van Moorsel betreffende AOW, conceptversie van het testament

1959, 1968-1969 1 omslag

0574.119 Stukken inzake de benoeming van Jean Leering als executeur testamentair

1966 1 omslag

0574.120 Stukken betreffende het overlijden van Nelly van Doesburg

1975 1 omslag

0574.121 Stukken betreffende financiën en schenkingen

1975 1 omslag

0574.A.9 Overige stukken en notities

0574.A.9 OVERIGE STUKKEN EN NOTITIES

0574.122 Rekeningen waaronder een doktersrekening uit Jena, adreskaart restaurant te Belle Ile en Mer, getypt Amerikaans recept voor cake

1921, 1948, z.j. 1 omslag

(19)

0574.123 Visitekaartjes en een uitnodiging

1924, 1946, z.j. 1 omslag

Bevat ook een aantal briefjes (korte berichten)

0574.124 Formulieren betreffende inkomstenbelasting en dergelijke uit de periode 1953-1972; met correspondentie

1933, 1944, 1953-1972 1 omslag

0574.125 Stukken betreffende doktersconsulten, facturen medische hulp en adreskaart clinique Vétérinaire

1969, 1973-1975 1 omslag

0574.126 Cahier met huishoudfinanciën, losse rekeningen en notities

1975 1 omslag

0574.vb10 Losse aantekeningen over diverse onderwerpen

z.j. 5 omslagen

0574.127 Diverse lijsten: onder andere adressen, titels van kunstwerken, opzet voor een boek, diapositieven

z.j., 1 omslag

0574.128 Namen en adressen (onder andere van Picasso) z.j., 1 omslag

0574.129 Aantekeningen en stukken handgeschreven tekst naar aanleiding van een publicatie

z.j., 1 omslag

0574.130 Aantekeningen over foto's z.j., 1 omslag

0574.131 Aantekeningen onder andere over 'De Stijl' z.j., 1 omslag

0574.132 Diverse vistitekaartjes van personen en bedrijven; met documentatie over een reis naar Locarno, Zwitserland

z.j. 1 omslag

0574.133 Diverse losse notities met onder andere adressen, lijst 'collection Peggy', conceptbrief, doorslag van typoscript 'histoire du Salon des Realiteés Nouvelles'

z.j. 1 omslag

'collection Peggy' betreft een handgeschreven lijst door Nelly van de collectie van Peggy Guggenheim

0574.A.10 Publicaties

0574.A.10 PUBLICATIES

0574.A.10.1 Catalogi

0574.A.10.1 CATALOGI

0574.205 'Theo van Doesburg, torrès garcia's planism'. Catalogus door

J.Torrès-Garcia ter gelegenheid van een herdenkingstentoonstelling in 'Parc des Expositions', Parijs

1932 1 katern

(20)

20 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

0574.204 'Tentoonstelling Abstracte Kunst Stedelijk Museum', Amsterdam

1938 1 katern

0574.134 Catalogi over tapisserie

1952, 1954-1955, 1959, 1961, 1964 6 katernen 0574.135 Catalogi uit de periode 1930-1949, z.j.

6 katernen 0574.136 Catalogus 'Theo van Doesburg', Art of This Century, New York (2

exemplaren en een aankondiging) en catalogus 'Theo van Doesburg, paintings, drawings, photographs an architectural drawings', Chicago

1947 1 omslag

0574.137 Catalogus 'Klee 30 years'. The Modern Institute of Art, Beverly Hills

z.j. 1 katern

0574.138 Catalogi uit de periode 1950-1965

3 katernen 0574.139 Catalogi uit de jaren 1970, 1972-1973

3 katernen 0574.140 Veilingcatalogus 'Moderne Kunst, Katalog 147 bis'. Kornfeld und

Klipstein, Bern

1973 1 katern

0574.A.10.2 Tijdschriften

0574.A.10.2 TIJDSCHRIFTEN

0574.141 'De Katholieke Garde', 2de jaargang nr 10; met aankondiging (programma) van een optreden van Nelly van Doesburg als pianiste

19 okt 1918 1 katern

0574.142 'l'Architecture d'Aujourd'hui'. Jaargang 3

mrt 1932 1 deel

In ringband

0574.143 'La Construction Moderne'. Revue Hebdomadaire d'Architecture

1932 1 katern

0574.144 'Archives Internationales de la Danse', nr 3

15 jul 1933 1 katern

0574.145 'Abstract-Konkret' nr. 5 en 6. Bulletin der galerie des eaux-vives, Zürich

1945 2 katernen

(21)

0574.146 'Art on the American Horizon', edited by Cyril Connolly.

Dubbelnummer: 93-4; met onderstrepingen

okt 1947 1 deel

0574.147 'L'Art Sacré', Le mystère du baptême I, l'esprit de la célébration 3-4

1962 1 katern

0574.148 'Promesses', themanummer over geld ('L'Argent')

1969 1 katern

0574.149 'PROVO' nr 11, 15 aug 1966; met een publicatie over HAIR, seizoen 1969-1970

15 aug 1966, 1969-1970 2 katernen

0574.A.10.3 Boeken

0574.A.10.3 BOEKEN

0574.150 'Nos origines' door A.J. Girou

1934 1 deel

0574.151 'Les Chasseurs de Têtes de L'Amazone' door W. Up de Graff

1934 1 deel

0574.152 'De fascisten komen er niet door in Spanje', Pasionaria; met een bruchure 'De N.S.B.-leiding ontmaskerd, de bloem der natie' door F.W. Wessels

1935, 1936 1 deel

De brochure is van 1935

0574.153 'Maurice Utrillo mon mari' door Lucie Valore

1956 1 deel en 3 stukken

Met opdracht, 16 dec 1956 en drie losse krantenknipsels

0574.202 'De Kunst van het oude Europa door Herbert Kühn', Pictura-Boeken, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen

1959 1 deel

0574.212 'Ellen, een lied van de smart' door F. van Eeden, W. Versluys, Amsterdam, zevende druk

1917 1 deel

0574.213 'Het sociale conflict in de beeldende kunst' door Just Havelaar, De Erven F. Bohn, Haarlem

1922 1 deel

met stempel: From the Library of mrs Theo van Doesburg, Meudon, Paris

0574.214 Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage, W.L. &

J. Brusse, Rotterdam

1912 1 deel

(22)

22 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

0574.215 Junge Kunst Band 3: Bernhard Hoetger von C.E. Uphoff, Verlag von Klinkhardt & Biermann, Leipzig

1919 1 deel

0574.216 Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst door H.P. Berlage, met 38 reproducties naar tekeningen van den schrijver, W.L.& J. Brusse, Rotterdam

1908 1 deel

0574.217 Constantin Brancusi door Carola Giedion-Welcker, Benno Schwabe

& Co. Verlag, Basel

1958 1 deel

losse gestencilde uitnodiging en knipsel in het boek aangetroffen

0574.218 Giacomo Balla : an album of his life and work / Virginia Dortch Dorazio. - Venezia ; New York, NY : Alfieri ; Wittenborn & Co

[circa 1969] 1 deel

met opdracht van Virginia Dortch Dorazio, June 20, 1973

0574.219 Piet Mondriaan: Plastic art and pure plastic art; New York, NY : Wittenborn & Co

1945 1 deel

0574.A.11 Beelddocumentatie

0574.A.11 BEELDDOCUMENTATIE

0574.A.11.1 Foto's

0574.A.11.1 FOTO'S

0574.A.11.1.1 Tapisserie en kunsthandel

0574.A.11.1.1 TAPISSERIE EN KUNSTHANDEL

0574.167 Foto's en een ekta van tapisserie, gemaakt naar schilderwerken van Picasso, afkomstig uit de collectie 'Nelson A. Rockefeller'

z.j. 1 omslag

0574.168 (Detail)foto's en 2 ekta's van tapisserie. Atelier J. de la Baume

z.j. 1 omslag

0574.169 Foto's (3x) en ekta's (3x) van kunstwerken van Picasso, Picabia, Léger en Arp. 3 'merklappen' met de naam J. Dürrbach en een notitie

z.j. 1 omslag

0574.170 Foto's en een ekta van kunstwerken (onder andere van Picasso, Picabia, Leger, Kandinsky, Ernst, Delaunay, Marcoussis, Rossiné);

met foto's collectie 'Lady Norton' met werken van Arp? en losse notities (onder andere op een brief z.j. van Ruth Francken)

z.j. 1 omslag

(23)

0574.A.11.1.2 Biografische foto's

0574.A.11.1.2 BIOGRAFISCHE FOTO'S

0574.171 Interieur- en exterieurfoto's van een huisje in Ommen. Opgeplakt;

met losse foto's van veerpont bij ?

Circa 1940, z.j. 1 omslag

De foto's bij Ommen zijn van circa 1940

0574.172 Album met een restant aan foto's: onder andere kinderportret, Amsterdam, vakantie in Spanje en Parijs, een foto van Nelly van Doesburg achter de piano

z.j. 1 deel

Het album bevat sporen van verwijderde foto's. De foto's zijn gedigitaliseerd, zie voor raadpleging de prints, inv.nr 197

0574.vb11 Diverse foto's uit periode 1914-1999

1914-1999 25 omslagen

Foto's komen uit een ringband 'Overige foto's'. De ordening van Wies van Moorsel is gehandhaafd. De foto's zijn gedigitaliseerd, barcode 0000133612 t/m 0000134261. Zie voor raadpleging de prints, inv.nr. 197

0574.173 Familiefoto's

1914-1915, 1918, circa 1921, 1924, 1927, 1931, z.j., 1 omslag

Barcode 0000133612 t/m 000133632 (600 t/m 603 horen er niet bij)

Betreft 15 foto's

0574.174 Portretfoto (uitsnede) van Theo van Doesburg (februari 1931), foto van mevr. Penn en Nelly van Doesburg (onder andere een contactafdruk), foto van Pompeï, Mont St Michel en twee

onbeschreven prentbriefkaarten.

1931, z.j., 7 stukken

Barcode 0000133635 t/m 0000133650

0574.175 Nelly op reis, onder andere naar Veere, Breda, Oosterhout, Monaco, 1928-1929, ca 1930; Wim ? 1939; Hans Richter in Nederland, 1933; 1 foto van Hannah Höch, z.j.

1928-1939; met hiaten, 1 omslag

Barcode 0000133651 t/m 0000133696 Betreft 22 foto's

0574.176 'Op eigen benen'. Portretfoto's van Nelly 1930, 1932, eind jaren 30, z.j., 1 omslag

Barcode 0000133697 t/m 0000133718

Betreft kopieën van foto's van Florence Henri en een portretfoto door Charles Piccardy, Grenoble (3 ex aanwezig)

0574.177 'Op eigen benen'. Nelly op reis in Spanje 1932-1933, Nelly en vrienden, z.j.

1932-1933, z.j., 3 omslagen

Betreft 50 foto's

0574.178 'Op eigen benen'. Portretfoto's van vrienden (Barrie Stavis, Jaime en familie)

1933, 1935-1936, z.j., 1 omslag

Barcode 0000133821 t/m 0000133850 Betreft 15 foto's

0574.179 'Op eigen benen'. Foto's van vrienden onder andere in Grasse met

(24)

24 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

Sophie Tauber-Arp, Hans Arp, Sonia Delaunay, Jeanne Picabia 1932, 1938, 1940, z.j., 1 omslag

Barcode 0000133851 t/m 00001338668 Betreft 9 foto's

0574.180 Nelly en Sourou in Grasse bij Arp, in Nice, Monaco, Mont Carlo, op weg naar Corsica

1940, z.j., 1 omslag

Barcode 0000133883 t/m 0000133934 Betreft 24 foto's

0574.181 'Sourou' z.j., 1 omslag

Barcode 0000133869 t/m 0000133882 Betreft 6 foto's en 2 krantenknipsels

0574.182 'Naar Amerika'. Portretfoto's Nelly en het echtpaar Josef Albers in Long Island, New York

[1948-1949], 1 omslag

0574.183 'Naar Amerika'. Jazzmuzikanten onder andere in Minton Playhouse, New York en Chicago

1947-1950, 1 omslag

Barcode 0000133935 t/m 0000133950 Bevat foto's met opdrachten

0574.184 'Naar Amerika'. Op bezoek bij Zoè Dusanne en René Lefèbvre- Foinet, portret- en interieurfoto's

1947, 1949, z.j., 1 omslag

Barcode 0000133971 t/m 0000134004

0574.185 Opening van de tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, aanbieding van de Sikkensprijs in Eindhoven door Willem

Sandberg

1968-1969, 1 omslag

Barcode 0000134005 t/m 0000134021

0574.186 'Kunsthandel', foto's van kunstvoorwerpen z.j., 1 omslag

Barcode 0000134023 t/m 0000134057 Betreft 18 foto's

0574.187 'Kunsthandel', foto's van Nelly, onder andere met Georgia O'Keeffe, foto's van Maria Martins, Hannah Höch, Philip Johnson 1951-1952, 1957, z.j., 1 omslag

Barcode 0000134058 t/m 0000134075 0574.187.0003 Philip Johnson's Glass House

0574.187.0004 Philip Johnson's Glass House (verso) 0574.187.0005 Hannah Höch

0574.187.0006 Hannah Höch (verso)

0574.187.0007 Georgia O'Keeffe en Nelly van Doesburg

0574.187.0008 Georgia O'Keeffe en Nelly van Doesburg (verso) 0574.187.0009 Nelly van Doesburg, Bordeaux

0574.187.0010 Nelly van Doesburg, Bordeaux (verso) 0574.187.0011 Nelly van Doesburg en Maria Martins

0574.187.0012 Nelly van Doesburg en Maria Martins (verso) 0574.187.0013 Nelly van Doesburg en Maria Martins

0574.187.0014 Nelly van Doesburg en Maria Martins (verso) 0574.187.0015 Nelly van Doesburg

0574.187.0016 Nelly van Doesburg (verso) 0574.187.0017 Honden

(25)

0574.187.0018 Honden (verso)

0574.188 'Standplaats Meudon', foto's onder andere van Nelly, Lou en Antoon van Moorsel, Wies van Moorsel en Jean Leering

1960, 1963, z.j., 1 omslag

Barcode 0000134114 t/m 0000134142

0574.189 'Standplaats Meudon', foto's van Nelly in Meudon, interieurfoto's van het huis in Meudon

1950, 1962, z.j., 1 omslag

Barcode 0000134076 t/m 0000134113 0574.189.1 Terras

0574.189.2 Terras (verso)

0574.190 Op bezoek bij Peggy Guggenheim in Venetië Jaren 50, circa 1954, 1 omslag

Barcode 0000134143 t/m 0000134152 Betreft 5 foto's

0574.191 Op reis naar Napels, Rhodes, Cantania, Siracuse, Santoria 1951-1952, z.j., 1 omslag

Barcode 0000134153 t/m 000134174, 0000134199 t/m 0000134202

Betreft 13 foto's

0574.192 Op reis naar Jeruzalem, Cairo onder andere met Jean Arp 1960, z.j., 1 omslag

Barcode 0000134175 t/m 0000134190, 0000134197 en 0000134198

Betreft 9 foto's

0574.193 Nelly in Zwitserland bij André Giedion en professor Loefler z.j., 1 omslag

Barcode 0000134191 t/m 0000134195 Betreft 2 foto's en 1 dubbel exemplaar

0574.194 Voorbeelden van huizen uitgevoerd in Solomite z.j., 1 omslag

Barcode 0000134239 t/m 0000134262

0574.196 Restanten foto's en prentbriefkaarten z.j., 1 omslag

Barcode 0000134203 t/m 0000134238

0574.195 'Voor Wies en Jean bij de honderdste geboortedag van Nelly'. Foto met brief van Rianne en Peter Otto

1999, 1 omslag

0574.220 Foto's van Nelly, jaren 40 en 50 z.j. [jaren 40 en 50], 1 omslag

5 foto's

0574.vb12 Beschrijvingen van gedigitaliseerde foto's, waarvan de originelen niet in beheer zijn van het RKD

2007 49 stukken

Zie voor raadpleging afdrukken van de scans inv.nr 197

0574.198 Twee groepsportretten van familie Van Moorsel afkomstig uit een oud foto-album

2007, 2 stukken

Barcode 0000134263 en 0000134264

0574.199 Kleurenfoto's van diverse woonplekken en leefomgevingen van Nelly van Doesburg in Parijs, gemaakt door Wies van Moorsel in

(26)

26 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

1998

2007, 20 stukken

0574.200 Foto's uit een album van een reis naar Mexico 2007

Barcode 0000134342 t/m 0000134351 Betreft 7 foto's

0574.A.12 Overige documentatie

0574.A.12 OVERIGE DOCUMENTATIE

0574.154 Aankondigingen betreffende solo- en groepstentoonstellingen van Theo van Doesburg; met een tekst over een advertentie 'Óorlog, verzen in staccato door A.H. Feis', fotokopie

1932, 1983, z.j. 1 omslag

0574.155 Uitnodigingen voor tentoonstelling Theo van Doesburg in het Stedelijk van Abbemuseum en een krantenartikel 'De

vierdimensionale droom van Theo van Doesburg'

1969 1 omslag

0574.156 Rapport CIAM 5e Congres de Paris

1937 1 katern

0574.157 Aankondigingen, prospectussen, programma's over beeldende kunst (onder andere l'Art Brut) theater en en (jazz)muziek; met een geannoteerde foto van een maquette (Gorin, 1947)

1945, 1947-1948, z.j. 1 omslag

Een aantal bevat notities

0574.158 Knipsels met artikelen en aankondigingen uit Amerikaanse kranten, artikel uit Frans tijdschrift en krantenknipsel van rubriek 'Letteren en kunst' Petro van Doesburg

1948, z.j. 1 omslag

0574.159 Uitnodigingen en informatiekranten betreffende tentoonstellingen

1967, 1971-1973, z.j. 1 omslag

0574.160 Artikelen uit kranten en tijdschriften

1969-1970, z.j. 1 omslag

I.v.m. digitalisering tijdelijk niet raadpleegbaar.

0574.161 Franse knipselkrant 'Argus de la Presse' en losse krantenartikelen

1971-1972, 1974-1975, z.j. 1 omslag

0574.162 Briefkaarten (5x onbeschreven, 1x beschreven) van de esac- tentoonstelling

z.j. 1 omslag

0574.163 Vouwblad 'Le Volume Bleu et Jaune'. Galeries Nationales de Grand Palais á Paris

1975 1 stuk

(27)

0574.164 Genummerde reproducties (8x) van schilderijen (onder andere Klee, Léger, Picasso)

z.j. 1 omslag

0574.165 Reisgidsjes, brochures en onbeschreven prentbriefkaarten; met een doorslag van een typoscript 'Naar Zuid-Italie via Marseille' door Donels Ly

z.j. 1 omslag

0574.166 Diverse krantenknipsels en brochures

z.j. 1 omslag

Bevat ook een artikel door Anthony Bosman over de oprichting van een museum in Londen met als directeur Herbert Read en Peggy Guggenheim als assistent- directrice

(28)

28 Doesburg, Archief Nelly van NL-HaRKD-0574

0574.B Onderzoek en documentatie door Wies van Moorsel

0574.B ONDERZOEK EN DOCUMENTATIE DOOR WIES VAN MOORSEL 2000, 2007

Nelly van Doesburg is de tante van Wies van Moorsel

Zie ook door Wies van Moorsel gevormd archief in andere inventarisnummers waaronder inv.nr 4

0574.B.1 Documentatie betreffende Nelly van Doesburg

0574.B.1 DOCUMENTATIE BETREFFENDE NELLY VAN DOESBURG 0574.203 CD-roms met opnamen van interviews met Nelly van Doesburg:

Interview met Hermine Elzas door Wies, interview met Jean en Wies over Nelly voor de radio door Moonen, interview met Wies over Nelly voor radio NCRV door Carolien van der Laan, interview met mevrouw Bosch-Milius door Wies

z.j. 1 omslag

De oorspronkelijke interviews staan op cassetteband en zijn in het bezit van Wies van Moorsel

0574.197 Afdrukken van gedigitaliseerde foto's, beschreven in deze inventaris

2007 1 omslag

Barcode 0000133612 t/m 0000134261, inv.nrs 173 t/m 196 Barcode 0000134305.jpg t/m/0000134341, inv. nr 172 Barcode 0000134263 en 0000134264, inv.nr 198 Barcode 0000134265 t/m 0000134304, inv.nr 199 Barcode 0000134342 t/m 0000134351, inv.nr 200

0574.201 Pagina's met prints van gedigitaliseerde foto's, die gebruikt werden ter voorbereiding van het boek 'De doorsnee is mij niet genoeg.

Nelly van Doesburg 1899-1975', door Wies van Moorsel

2007 1 omslag

Barcode 0000134352 t/m 0000134583 Betreft 16 pagina's met prints

Niet alle afbeeldingen zijn gebruikt voor het boek. Originelen bevinden zich in het Theo en Nelly van Doesburgarchief, archiefnummer 0408

0574.206 DVD 'Sta op en verander de rotzooi', documentaire met interviews over Nelly van Doesburg door Hank Onrust, VPRO

2000 1 stuk

0574.B.2 Onderzoek Nelly van Doesburg door Wies van Moorsel

0574.B.2 ONDERZOEK NELLY VAN DOESBURG DOOR WIES VAN MOORSEL

0574.208 Correspondentie voornamelijk met instellingen in binnen- en buitenland, alfabetisch geordend

1992-2002 1 doos

0574.209 Fotokopieën van brieven van Nelly van Doesburg, afkomstig uit andere archiefinstellingen, alfabetisch geordend op naam van de instelling

z.j. 1 doos

(29)

0574.207 Aantekeningen en documentatie betreffende diverse onderwerpen van onderzoek.

1992-2006; met hiaten 1 doos

0574.211 Fotokopie van uitgetypte memoires en losse aantekeningen uit cahier IV van Nelly, met aantekeningen van Wies van Moorsel

1999-2003 1 omslag

toegevoegd in 2018

0574.210 Uitgave biografie Nelly van Doesburg door Wies van Moorsel

1999-2003 1 doos (2 omslagen)

correspondentie uitgever, subsidie e.d.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Van Doesburg vertrok met Nelly op I7 maart 1921 op reis, met als eindstation Weimar. In feite was het huwelijk met Lena voorbij, hoewel zij in Van Doesburgs leven bleef. De

De breuk met haar ouders vanwege haar relatie met Van Doesburg, haar vriendschappen en haar levenshouding kunnen door iemand uit haar directe omgeving beter worden beschre- ven

NL-HaRKD-0631 Kunstzaal Kunst van Onzen Tijd/Galerie Loujetzky 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Kunstzaal Kunst van Onzen

NL-HaRKD-0093 Gouwe, Collectie Adriaan Herman 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Collectie Adriaan Herman Gouwe Periode: 1945-1966

NL-HaRKD-0611 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Jacob en Maaike van Domselaer Periode: 1937-1940; 1950 Archiefbloknummer: 0611

NL-HaRKD-0032 Galerie 20 / Felix Valk 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Galerie 20 / Felix Valk Periode: 1957, 1960-1973; met

12 Smelik & Stokking Galleries, Archief NL-HaRKD-0347 1987-1990 1 omslag 0347.16 Stukken betreffende de Kunstaankoopregeling van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Henk van Gelre Periode: 1968-1990 Archiefbloknummer: 0735 Omvang: 0.3 meter

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Antje Egter van Wissekerke Periode: 1900-1963 Archiefbloknummer: 0231 Omvang: 0.10 meter