• No results found

NL-HaRKD-0265 Archief Jeanne Bieruma Oosting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "NL-HaRKD-0265 Archief Jeanne Bieruma Oosting"

Copied!
29
0
0

Hele tekst

(1)

Archief Jeanne Bieruma Oosting

Lidy Visser, 2001; 2007

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2001

This finding aid is written in Dutch.

(2)

2 NL-HaRKD-0265

(3)

I N H O U D S O P G A V E

B

ESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

...5

Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Openbaarheidsbeperkingen...6

Beperkingen aan het gebruik...6

Citeerinstructie...6

Archiefvorming...7

Geschiedenis van de archiefvormer...7

De verwerving van het archief...7

B

ESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

...9

0265.A Archief Jeanne Bieruma Oosting...9

0265.A.1 Algemeen... 9

0265.A.2 Particulier... 13

0265.A.2.1 Opleiding...13

0265.A.2.2 Reizen... 14

0265.A.2.3 Identiteitsbewijzen...15

0265.A.2.4 Huisvesting...15

0265.A.2.5 Overige... 15

0265.A.3 Openbaar leven...16

0265.A.3.1 Kunstenaarschap...16

0265.A.3.2 Lidmaatschappen...17

0265.A.3.3 Tentoonstellingen...17

0265.A.3.3.1 Catalogi...17

0265.A.3.3.2 Overige...18

0265.A.3.4 Verkoop en schenkingen...19

0265.A.3.5 Publicaties...19

0265.A.3.5.1 Manuscripten...19

0265.A.3.5.2 Overige publicaties...20

0265.A.3.6 Festiviteiten en prijzen...20

0265.A.3.7 Toespraken...22

0265.A.4 Documentatie...22

0265.A.4.1 Foto's... 22

0265.A.4.1.1 Kunstenaarschap en opleiding...22

0265.A.4.1.2 Reizen...23

0265.A.4.1.3 Overige foto's...23

0265.A.4.2 Documentatie over haar werk...23

0265.A.4.3 Overige documentatie...24

0265.B Gedeponeerd archief van Marie Anne Tellegen (1893-1976)...27

B

IJLAGEN

... 29

(4)
(5)

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Archief Jeanne Bieruma Oosting Periode:

1917-1994

Archiefbloknummer:

0265 Omvang:

3.5 meter

Archiefbewaarplaats:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archiefvormers:

Bieruma Oosting, Jeanne Tellegen, Marie-Anne

(6)

6 NL-HaRKD-0265

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Het archief is openbaar

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

Inv.nrs. 52 en 251-258 zijn gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze- project Jan Toorop en alleen als digitale scan beschikbaar.

Openbare archiefstukken kunnen op de leeszaal van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis worden aangevraagd.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Archief Jeanne Bieruma Oosting, nummer toegang 0265, inventarisnummer ...

VERKORT:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Archief Jeanne Bieruma Oosting (0265), inv.nr. ...

(7)

Archiefvorming

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Bieruma Oosting, Jeanne

Tellegen, Marie-Anne

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

Tussen de jaren 1985 en 1992 heeft de beeldend kunstenares Adriana Johanna Wilhelmina (Jeanne) Bieruma Oosting (1898-1994) regelmatig schenkingen gedaan uit haar archief aan het RKD. Het betreft brieven van kunstenaars zoals Charlotte van Pallandt, Joop Sjollema en Conrad Kickert, maar ook plakboeken met foto’s en knipsels.

Op 30 maart 1994, enige maanden voor haar dood, deed zijzelf haar laatste schenking. In 1996 en 1998 ontving het RKD de laatste delen uit haar

nalatenschap.

Op 10 januari 2023 ontvingen we van de Amsterdamse kunstenaar Jan Frenken, via Jolande Withuis (Zutphen), het boek 'Het naakt in de Moderne Hollandsche Kunst (Den Haag, 1919)'. Dit is toegevoegd als inv.nr. 260

Naast het archief van Jeanne Bieruma Oosting wordt in deze inventaris ook archief van Marie Anne Tellegen (1893-1976) beschreven. Dit archief bestaat uit brieven van Jeanne aan mevrouw Tellegen, verzetsvrouw (‘Dr. Max’) en na de oorlog directeur van het Kabinet der Koningin. De brieven werden door de erfgenamen van Marie Anne Tellegen aan Jeanne teruggestuurd en door haar aan het RKD geschonken (zie RKD-Jaarverslag 1978, p. 380).

(8)
(9)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

0265.A Archief Jeanne Bieruma Oosting

0265.A ARCHIEF JEANNE BIERUMA OOSTING

0265.A.1 Algemeen

0265.A.1 ALGEMEEN

0265.vb1 Ingekomen brieven, alfabetisch geordend

1917-1994 16 stukken, 46 omslagen

Zie voor correspondentie ook de inv.nrs. 109 en 181

0265.1 Adler, Rose

1951-1953, 1 omslag 0265.2 Andriessen, Mari

1958, 1978, 1 omslag 0265.3 Ansingh, Lizzy

1941, 1951, 1 omslag 0265.4 Bernard, Emile

1936, 1 stuk 0265.5 Bodenheim, Nelly

1945, 1 stuk 0265.6 Boot, H.F.

1926, 1952, 1957, 1 omslag 0265.7 Bresle, Valentin

1931, 1 stuk

0265.8 Bruyn Ouboter, Rudolf de 1973-1976, 1 omslag 0265.9 Buckland Wright, John

1934-1935, 1 omslag 0265.10 Citroen, Paul

1952, 1979, 1 omslag 0265.11 Dam van Isselt, Lucie van

1923-1925, 1927, 1930, 1942, 1945, 1 omslag 0265.12 Dik, Cor

1973, 1 omslag 0265.13 Engelman, Hans

z.j., 1 stuk

0265.14 Escher, Maurits Cornelis 1968, 1971, 1 omslag 0265.15 Esser, V.P.S. (Piet)

1979, 1981, 1988-1992, 1 omslag 0265.16 Gerhardt, Ida

1978, 1987-1988, 1 omslag 0265.17 Grabijn, Fredrik Theodorus

1917-1918, 1 omslag 0265.18 Gulik, Dirk van

1969, 1971-1972, 1974, 1 omslag 0265.19 Holt, Friso ten

1973-1974, 1976-1978, 1981, 1988, 1 omslag

(10)

10 NL-HaRKD-0265

0265.20 Hordijk, Gerard 1930, 1 stuk 0265.21 Jaloux, Ed

z.j., 1 stuk 0265.22 Kat, Otto B. de

1967, 1973, 1975-1991, 1993-1994, 1 omslag 0265.23 Kickert, Conrad

1930, 1940, 1958-1959, 1 omslag 0265.24 Klooster, Philip ten

1927, 1929, 1 omslag 0265.25 Klompé, Marga A.M.

1978, 1 stuk 0265.26 Knuttel, G.

1933, 1 stuk

0265.27 Konijnenburg, Willem A. van

1922-1923, 1927-1928, 1930-1931, 1933-1934, 1936-1939, 1940, 1942-1943, 1 omslag

0265.28 Koster, Jo

1922, 1927-1928, 1 omslag 0265.29 Krimpen, Jan van

1927, 1943, 1 omslag 0265.30 Kurpershoek, Theo

1975, 1982-1988, 1992, z.j., 1 omslag 0265.31 Laurencin, Marie

1951, 1 stuk 0265.32 Lhote, André 1935, 1 stuk 0265.33 Lydis, Mariette

1933-1934, 1939, 1948, 1 omslag 0265.34 Meyer, Henk

1931, 1 stuk

0265.35 Monnickendam, Martin 1933, 1 stuk

0265.36 Pallandt, Charlotte van

1958-1966, 1970-1974, 1977-1989, 1991-1992, 1 omslag 0265.37 Polak-Schwarz, Henriëtte

1970, z.j., 1 omslag 0265.38 Poupelet, Jane

1930-1932, 1 omslag

0265.39 Regteren Altena, Marie van 1935, 1953-1954, 1 omslag 0265.40 Rees, Etie van

1968-1969, 1972, 1 omslag 0265.41 Roelofs, Albert

1919-1920, 1 omslag 0265.42 Röling, Gerard V.A.

1959, 1968, 1 omslag 0265.43 Rothschild, Philippe de

1931, 1 omslag

(11)

0265.44 Rouault, George z.j., 1 stuk

0265.45 Rueb, Gra

1929-1931, 1942, 1944-1945, 1 omslag 0265.46 Rueter, Pam G.

1963, 1966, 1975, 1982-1983, 1992, 1994, 1 omslag 0265.47 Sjollema, Joop

1951-1954, 1954, 1965, 1968, 1972-1987, 1989, 1 omslag 0265.48 Steiner, Lilly

1935, 1938, 1 omslag 0265.49 Surie, Coba

1969, 1 stuk

0265.50 Tellegen, Marie Anne

1970-1971, 1973, 1 omslag 0265.51 Toorop, Charley

1939-1940, 1946-1947, 1949, 1952, 1 omslag 0265.52 Toorop, Jan

28 okt 1923, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 brief en 1 envelop

Zie ook inv.nrs. 251-258 voor meer brieven van Jan Toorop 0265.52.1 28-10-1923 brief pag 01

0265.52.2 28-10-1923 brief pag 02 0265.52.3 envelop voorkant

0265.52.4 envelop achterkant

0265.53 Tussenbroek, Harry van 1959, 1963, 1 omslag 0265.54 Tussenbroek, Otto van

1923(?), 1927, 1930, 1 omslag 0265.55 Veldhoen, Aat

1965, 1 stuk 0265.56 Verwey, Kees

1947, 1955-1956, 1961, 1963-1965, 1976-1979, 1983-1986., 1 omslag

Brief uit 1956 is in 2014 toegevoegd.

0265.57 Volger, Gerbrand 1977, 1 stuk

0265.58 Westendorp-Osieck, Betsy

1941, 1955, 1960, 1962-1967, z.j., 1 omslag 0265.59 Wezelaar, Han

1968, 1982-1983, 1 omslag 0265.60 Wezelaar, Liesbeth

1975, 1 omslag

0265.61 Wichers Wierdsma, Roline

1921-1923, 1946-1947, z.j., 1 omslag 0265.62 Wiegman, Matthieu

1941, 1943, 1 omslag

0265.vb2 Brief en briefkaarten van Jan Toorop

(12)

12 NL-HaRKD-0265

1923-1924, z.j. 9 omslagen

Zie ook inv.nr. 52

0265.251 9 nov 1923, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

0265.251.5 9-11-1923 briefkaart voorkant

0265.251.6 9-11-1923 briefkaart achterkant. N.B. Omdraaien i.v.m.

leesrichting

0265.252 7 dec 1923, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

0265.252.7 6-12-1923 briefkaart voorkant 0265.252.8 6-12-1923 briefkaart achterkant

0265.253 14 dec 1923, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

0265.253.9 14-12-1923 briefkaart voorkant 0265.253.10 14-12-1923 briefkaart achterkant

0265.254 30 jan 1924, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

Datering afgeleid van poststempel 0265.254.11 30-1-1924 briefkaart voorkant 0265.254.12 30-1-1924 briefkaart achterkant

0265.255 2 apr 1924, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

Datering (jaartal) afgeleid van poststempel 0265.255.13 2-4-1924 briefkaart voorkant

0265.255.14 2-4-1924 briefkaart achterkant

0265.256 21 mei 1924, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

Datering (jaartal) afgeleid van poststempel 0265.256.15 31-5-1924 briefkaart voorkant

0265.256.16 31-5-1924 briefkaart achterkant

0265.257 4 jun 1924, 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

Datering (jaartal) afgeleid van poststempel 0265.257.17 5-6-1924 briefkaart voorkant

0265.257.18 5-6-1924 briefkaart achterkant

0265.258 z.j., 1 stuk

Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze -project Jan Toorop en alleen nog als scan beschikbaar.

Betreft 1 briefkaart

0265.258.19 Zonder datum briefkaart voorkant

0265.258.20 Zonder datum briefkaart achterkant N.B. kwartslag draaien i.v.m.

kijkrichting afbeelding

(13)

0265.63 Ingekomen brieven, chronologisch geordend

1925-1992 1 omslag

0265.vb3 Plakboeken; met ingekomen nieuwjaarskaarten

1924-1993 9 delen

0265.64 1949, 1952-1956, 1 deel

0265.65 1956-1958; met een aantal kaarten uit de periode 1924-1950, 1 deel

0265.66 1958-1965, 1970-1971, 1 deel

0265.67 1957-1968, 1970, 1973-1977, 1 deel 0265.68 1959-1964, 1973-1975, 1 deel

0265.69 1960-1962, 1965-1969, 1 deel 0265.70 1970-1979, 1 deel

0265.71 1980-1989, 1 deel 0265.72 1983-1987, 1 deel 0265.73 1988-1993, 1 deel

0265.74 Uitnodigingen voor tentoonstellingen van andere kunstenaars

z.j. 1 omslag

0265.75 Uitgaande brieven en een nieuwjaarskaart (niet verzonden)

1925, 1949, 1984 1 omslag

0265.76 Notitie van Jeanne aan Ossip Zadkine; met antwoord van Zadkine

z.j. 1 stuk

0265.77 Notitie van Jeanne overgenomen uit de tentoonstellingscatalogus van Ploos van Amstel

1988 1 stuk

0265.A.2 Particulier

0265.A.2 PARTICULIER

0265.A.2.1 Opleiding

0265.A.2.1 OPLEIDING

0265.78 'Eerste indrukken op 't atelier van Albert Roelofs', schrift; met aantekeningen

1920 1 katern

0265.79 Schriften; met aantekeningen inzake kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en literatuur

1935-1940, z.j. 2 omslagen

0265.80 Schriften; met aantekeningen inzake anatomie

z.j. 1 omslag

0265.80.0001 Tekeningen van het hoofd 0265.80.0002 Tekeningen van bil en heup

0265.81 Schriften; met aantekeningen inzake perspectief

z.j. 1 omslag

(14)

14 NL-HaRKD-0265

0265.82 Studieboek 'De perspektiefles'

z.j. 1 deel

0265.83 Schrift; met aantekeningen over Eugène Delacroix

z.j. 1 katern

0265.A.2.2 Reizen

0265.A.2.2 REIZEN

Zie ook inv.nrs. 191-193

0265.84 'De tocht naar Brugge', dagboekaantekeningen van een reis naar Brugge; met tekeningen

1922 1 deel

0265.84.29 tekening 'op zoek naar een onderwerp'

0265.85 'Veersch verblijf', dagboekaantekeningen van een reis naar Veere

4-19 jun 1927 1 deel

0265.86 Dagboekaantekeningen; met foto's en tekeningen vanwege een reis naar Duitsland; met beeldhouwster Gra Rueb (1885-1972)

1928 1 deel

0265.86.34 foto: in cabrio

0265.87 Een reis naar België en Frankrijk; met Jeanne Bentinck en Evert van Heeckeren, prentbriefkaarten

circa 1930 1 deel

0265.259 Een reis naar België en Frankrijk; met Jeanne Bentinck en Evert van Heeckeren, prentbriefkaarten, groot formaat

circa 1930 1 deel

0265.vb4 Plakboeken van gemaakte reizen, topografisch geordend

1951-1978 15 delen

0265.88 Spanje

1951, 1 deel 0265.89 Spanje

1953, 1 deel

0265.90 Schotland en Monaco 1958, z.j., 1 deel 0265.91 Italië, Venetië

1958, 1 deel 0265.92 Scandinavië

1958, 1 deel

0265.93 Zwitserland, Montana 1961, 1 deel

0265.94 Ierland 1961, 1 deel 0265.95 Verenigde Staten

(15)

1963, 1 deel 0265.96 Marokko

1964, 1 deel

Groot formaat

0265.97 België en Luxemburg, en langs de Rijn 1965, 1967, 1 deel

0265.98 Moskou 1968, 1 deel

Met aantekeningen in een schrift

0265.99 Rusland 1969, 1 deel 0265.100 Engeland

1969, 1 deel 0265.101 Zwitserland

1970, 1 deel

0265.102 Noorwegen, Ierland en Engeland (zeereis) 1978, 1 deel

0265.A.2.3 Identiteitsbewijzen

0265.A.2.3 IDENTITEITSBEWIJZEN 0265.103 Persoonsbewijs

1941, z.j. 1 stuk

0265.104 Deelnemerskaarten voor wandeltochten, en een bewijs van een gemaakte rondvlucht; met een KLM-vliegtuig

1925, 1951-1952 1 omslag

0265.104.0001 Bewijs van een gemaakte rondvlucht 0265.104.0002 Bewijs van een gemaakte rondvlucht

0265.A.2.4 Huisvesting

0265.A.2.4 HUISVESTING

0265.105 Dagvaarding in verband met een kort geding inzake het huren van woon- en atelierruimte aan de Herengracht te Amsterdam

1958 1 stuk

0265.A.2.5 Overige

0265.A.2.5 OVERIGE

0265.106 'Avonturen op rijm', schrift; met gedichten

1914-1915 1 katern

0265.107 Menukaart ter gelegenheid van Jeanne's vijftigste verjaardag, originele ets van Jeanne; met handtekeningen van de genodigden achterop

1948 1 stuk

0265.108 Verjaardagsgedicht voor Jeanne; met illustraties

1968 1 stuk

Zeer groot formaat

0265.109 Verjaardagsfelicitaties

(16)

16 NL-HaRKD-0265

1973, 1978, 1983 1 omslag

0265.110 Tekeningen en foto's van vrienden ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag; met een toespraak voor Jeanne

1953, 1966, 1977-1978, z.j. 1 omslag

0265.111 Eenakter en een alfabet-gedicht door Jeanne Oosting geschreven ter gelegenheid van een huwelijk

z.j. 1 katern

0265.112 Kwatrijn geschreven door Adriaan Roland Holst voor Jeanne Bieruma Oosting

[5 feb 1966] 1 stuk

0265.113 Gedichten van Henk Valk aan Jeanne Bieruma Oosting, handschrift

z.j. 1 deel

0265.114 Gedicht van Ida Gerhardt en een anoniem gedicht 'Des-Nachts', handschrift

z.j. 1 omslag

0265.A.3 Openbaar leven

0265.A.3 OPENBAAR LEVEN

0265.A.3.1 Kunstenaarschap

0265.A.3.1 KUNSTENAARSCHAP

0265.115 Stukken betreffende haar Parijse periode; met handtekeningen van bevriende kunstenaars

1934, 1936-1937, z.j. 1 omslag

0265.116 Stukken betreffende de kinderpostzegelontwerpen; met de door Jeanne ontworpen nieuwjaarskaarten 'Voor het kind'

1960, 1969, 1974 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 143 en 233

0265.117 Ets, fotokopie en een foto van Jeanne Bieruma Oosting

z.j. 1 omslag

0265.118 Een uitgevoerd ontwerp van een ex-libris (meerdere exemplaren), een kalender en kaarten; met reproducties van werk van Jeanne Oosting

1991, z.j. 1 omslag

0265.119 Ontwerp van een etiket voor huiswijn van Arti et Amicitiae te Amsterdam

z.j. 1 stuk

Groot formaat

0265.120 Ontwerpen voor programma's van de Koninklijke Schouwburg

z.j. 1 omslag

(17)

0265.A.3.2 Lidmaatschappen

0265.A.3.2 LIDMAATSCHAPPEN

0265.vb5 Stukken betreffende lidmaatschappen van kunstenaarsverenigingen en genootschappen

1919-1993 4 omslagen, 6 stukken

0265.121 Teekencollege 'Kunst zij ons doel' 1919, 1 stuk

0265.122 Pulchri Studio

1920, 1931, 1 omslag

0265.123 Leidsche Kunstclub 'De Sphinx' 1922, 1 stuk

0265.124 Teekengenootschap 'Pictura' 1924, 1 stuk

0265.125 De Onafhankelijken 1926, 1 stuk

0265.126 Haagsche Kunstkring 1927, 1 stuk

0265.127 De Grafische

1935, 1952, 1 omslag 0265.128 Fries Genootschap

1958, 1 stuk 0265.129 Arti et Amicitiae

1963-1965, 1993, z.j., 1 omslag 0265.130 De Muiderkring

1971, 1 omslag

0265.131 Bewijs van lidmaatschap van de 'Association Internationale des Arts Plastiques'

z.j. 1 stuk

0265.A.3.3 Tentoonstellingen

0265.A.3.3 TENTOONSTELLINGEN

Zie ook inv.nrs. 186 en 200

0265.A.3.3.1 Catalogi

0265.A.3.3.1 CATALOGI

0265.vb6 Catalogi van tentoonstellingen van kunstenaarsverenigingen en genootschappen, chronologisch geordend

1924-1974 2 delen, 6 omslagen

0265.132 Teekengenootschap 'Pictura' 1924, 1952, 1 omslag

0265.133 De Onafhankelijken 1926-1929, 1 omslag 0265.134 Pulchri Studio

1933, 1 deel 0265.135 De Grafische

1941, 1946-1947, 1949-1966, 1968, 1970-1971, z.j., 1 omslag 0265.136 De Hollandse Aquarellistenkring

(18)

18 NL-HaRKD-0265

1947-1949, 1952-1953, 1959-1960, 1964-1966, 1974, z.j., 1 omslag

0265.137 Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars 1949, 1 deel

0265.138 Nederlandse Kring van Tekenaars

1953-1957, 1959-1960, 1962-1965, z.j., 1 omslag 0265.139 Arti et Amicitiae

1966, 1 omslag

0265.vb7 Catalogi van tentoonstellingen in het buitenland

1929-1979 4 omslagen

0265.140 1929-1930, 1932, 1934-1936, 1939-1940, 1 omslag 0265.141 1941, 1947-1950, 1952-1955, 1 omslag

0265.142 1956-1960, 1 omslag

0265.143 1961-1967, 1979, 1 omslag

0265.vb8 Catalogi van overige tentoonstellingen

1924-1988 3 omslagen

Zie ook inv.nr. 229

0265.144 1925, 1936-1937, 1939-1940, 1942, 1945, 1948-1949, 1 omslag 0265.145 1950-1952, 1954-1959, 1 omslag

0265.146 1961-1967, 1970, 1979, 1982, 1988, 1 omslag

0265.147 Prijslijsten van tentoonstellingen van de 'De Hollandse Aquarellistenkring'

1967, 1969-197, 1981-1984, 1986-1992 1 omslag 0265.148 Catalogi van veilingen en verkoopexposities

1932-1935, 1938, 1960, 1962, 1964, 196, 1968-1969, 1978-1979 1 omslag

0265.A.3.3.2 Overige

0265.A.3.3.2 OVERIGE

0265.149 Toespraak door T.P. Huygens ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling

1954 1 stuk

0265.150 Stukken betreffende de ‘IVe Bienal’ te São Paulo

1957 1 omslag

0265.151 Uitnodigingen voor solo- en groepstentoonstellingen

1928, 1949, [1954-] 1955, 1963, 1965, 1969, 1967-1978, 1981,

1983, 1986, 1988-1991, z.j. 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 202-210

0265.152 25 affiches van tentoonstellingen van Jeanne Bieruma Oosting 1925, 1954, 1956, 1960-1961, 1968-1969, 1978-1979, 1981, 1983,

1988-1989, z.j. 1 affichemap

Drie affiches zijn tijdelijk ingelijst

(19)

0265.153 Receptieboek ter gelegenheid van een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Maassluis

1993 1 deel

0265.A.3.4 Verkoop en schenkingen

0265.A.3.4 VERKOOP EN SCHENKINGEN

0265.154 Stukken betreffende schenkingen van eigen kunstwerken

1927-1929, 1952, 1958-1959, 1962, 1968, 1970, 1982 1 omslag 0265.155 Stukken betreffende de verkoop van kunstwerken van Jeanne

Bieruma Oosting

1931, 1933-1934, 1936-1939, 1941-1943, 1951-1952, 1956, 1961-

1962, 1965, z.j. 1 omslag

0265.156 Stukken betreffende het aankopen van kunstwerken door de Gemeente Amsterdam

1952, 1954, 1956, 1966, 1973, 1978 1 omslag

Bevat ook een catalogus uit 1977

0265.157 Catalogus van de verkoopexpositie gehouden t.b.v. de hulpactie watersnood 1953 te Leeuwarden; met gegevens van kunstenaar, kunstwerk en koper

1953 1 stuk

Zie ook inv.nr. 208

0265.A.3.5 Publicaties

0265.A.3.5 PUBLICATIES

0265.A.3.5.1 Manuscripten

0265.A.3.5.1 MANUSCRIPTEN

Zie ook inv.nr. 223

0265.158 'Jeanne Oosting over zichzelf', voorwoord in een monografie van Hans Redeker

circa 1979 1 stuk

0265.159 'Grafiek, het rijk der onbegrensde mogelijkheden'

z.j. 1 stuk

0265.160 Artikel over grafische technieken door Jeanne Oosting

z.j. 1 stuk

0265.161 'Een agrarische facelifting', artikel over het Amsterdamse Oosterpark; met krantenknipsel

z.j. 1 omslag

0265.162 Samenvatting van de biografische gegevens van mevrouw Bieruma Oosting

z.j. 1 stuk

(20)

20 NL-HaRKD-0265

0265.A.3.5.2 Overige publicaties

0265.A.3.5.2 OVERIGE PUBLICATIES

0265.163 Schrift; met krantenknipsels van versjes van Jeanne Oosting; met tekeningen van Jack (Jeanne Jacqueline) van der Elst-Verspyck en Jeanne Oosting

1939, z.j. 1 katern

0265.164 'In memoriam Willem van Konijnenburg', artikel in 'Maandblad voor Beeldende Kunsten', nr. 9/10

1943 1 deel

Zie ook inv.nr. 223

0265.165 'In memoriam Lucie van Dam van Isselt', artikel in 'De Groene Amsterdammer'

18 jun 1949 1 stuk

0265.166 'Over mijzelf', artikel in 'Kroniek van Kunst en Kultuur'; met persberichten van hetzelfde artikel

1955, z.j. 1 omslag

0265.167 Artikel 'Odilon Redon', gepubliceerd in een onbekend tijdschrift

z.j. 1 stuk

0265.168 Nederlandse prentkunstenaars vertellen van hun werk, artikel; met illustraties in 'Phoenix, Maandschrift voor Beeldende Kunst', (nr. 3, jrg 2)

1947 1 deel

0265.169 'Jeanne Bieruma Oosting over etsen'; met biografische bijzonderheden

z.j. 1 stuk

Informatiefolder, vermoedelijk behorend bij een tentoonstelling

0265.A.3.6 Festiviteiten en prijzen

0265.A.3.6 FESTIVITEITEN EN PRIJZEN

0265.170 Diploma inzake het behalen van de derde prijs voor het ontwerp voor een glas-in-lood raam

1930 1 stuk

0265.171 Diploma inzake de tentoonstelling van Nederlandse grafici te Budapest in 1933

1934 1 stuk

Groot formaat

0265.172 Stukken inzake de uitgereikte diploma's ter gelegenheid van de tentoonstellingen in Budapest en Parijs

1934, 1937 1 omslag

0265.173 Oorkonde inzake de Gerrit van der Veen-Medaille ter gelegenheid

(21)

van de tentoonstelling 'Kunst in vrijheid' in het Rijksmuseum

1945 1 stuk

Zie ook inv.nr. 144

0265.174 Stukken betreffende de toekenning van diverse prijzen en/of eervolle vermeldingen

1949, 1954, 1965, 1968 1 omslag

0265.175 Stukken betreffende de 'Dag voor oud-Leeuwarders'

1960 1 omslag

0265.176 Stukken betreffende de eerste prijs ter gelegenheid van de Internationale kunsttentoonstelling te Saigon; met foto

1962 1 omslag

Zie ook de inv.nrs. 143 en 214

0265.177 Oorkonde inzake de eerste prijs van de Internationale kunsttentoonstelling te Saigon

1962 1 stuk

Zeer groot formaat

0265.178 Diploma ontvangen van de L'Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno

1964 1 stuk

Groot formaat

0265.179 Oorkonde inzake de 'Internationale Buchkunst-Ausstellung' te Leipzig

1965 1 stuk

0265.180 Stukken inzake de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau

1968 1 omslag

0265.181 Felicitaties ter gelegenheid van de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

1968 1 omslag

0265.182 Oorkonde inzake de toetreding tot het culturele genootschap 'De Muiderkring'

1971 1 stuk

Groot formaat

0265.183 Oorkonde inzake de toekenning van de erepenning van de gemeente Maassluis

1988 1 stuk

Groot formaat

(22)

22 NL-HaRKD-0265

0265.A.3.7 Toespraken

0265.A.3.7 TOESPRAKEN

0265.184 Openingsredes en toespraken door Jeanne Bieruma Oosting

[1968], 1978, 1988, z.j. 1 omslag

0265.A.4 Documentatie

0265.A.4 DOCUMENTATIE

0265.A.4.1 Foto's

0265.A.4.1 FOTO'S

0265.A.4.1.1 Kunstenaarschap en opleiding

0265.A.4.1.1 KUNSTENAARSCHAP EN OPLEIDING 0265.185 Album met foto's van het atelier 'De Kinkhoorn'

1920-1922 1 deel

0265.186 Album met foto's van interieurs van verschillende ateliers, met foto's van de 'Arti Tentoonstelling' in 1978 en diverse andere bijeenkomsten en gelegenheden

1933, 1940, 1960, 1969, 1971, 1973, 1976, 1978-1982 1 deel

0265.186.0001 Met een portret van Marianne Tellegen 0265.186.0002 Staand achter een schildersezel

0265.187 Foto's van kunstwerken van Jeanne Oosting

z.j. 1 omslag

0265.188 Foto's van het atelier Oosterpark 76 te Amsterdam

z.j. 1 omslag

0265.189 Foto's van Jeanne aan het werk in haar atelier

1941, 1952, 1955, 1957, 1963, z.j. 2 omslagen

Betreft 27 foto's

0265.189.001 Jeanne aan het werk in haar atelier, Parijs 1963

object: 169 x 124 mm; beeld 146 x 120 mm 0265.189.002 Jeanne aan het werk in haar atelier, Parijs 1963

0265.190 Foto's van portretten van Jeanne Bieruma Oosting geschilderd en getekend door andere kunstenaars

z.j. 1 omslag

0265.243 Twee foto's van Jeanne en Charlotte van Pallandt uit 1959, een foto van Jeanne en Kees Verwey uit 1971 en een foto van een briefje van A. Roland Holst

z.j. 1 omslag

0265.244 Twee groepsfoto's met Jeanne (Haagse Academie in 1920 en in het atelier van André Lhôte in Parijs 1929) en een portretfoto van haar in het atelier Rue de Belloni, Parijs

1920, 1929 1 omslag

0265.244.001

(23)

Twee groepsfoto's met Jeanne (Haagse Academie in 1920 en in het atelier van André Lhôte in Parijs 1929) en een portretfoto van haar in het atelier Rue de Belloni, Parijs

1920, 1929 2 stukken

0265.A.4.1.2 Reizen

0265.A.4.1.2 REIZEN

0265.191 Album met foto's van een reis naar Italië

1923 1 deel

0265.192 'Tocht naar Texel', album met foto's

1928 1 deel

0265.193 Album met foto's van een reis met beeldhouwster Gra Rueb (1885- 1972) naar Bretagne

1931 1 deel

0265.A.4.1.3 Overige foto's

0265.A.4.1.3 OVERIGE FOTO'S

Zie ook inv.nrs. 110 en 225

0265.194 Biografische foto's van Jeanne; met 3 afbeeldingen van huizen in briefkaartvorm (Almen, Beesterzwaag en Lochem)

circa 1903, circa 1940, 1957, z.j. 2 omslagen

0265.vb9 Foto's van jubilea en verjaardagen van Jeanne Bieruma Oosting 1968, 1973, 1978, 1985, 1987-1990 5 omslagen, 2 delen 0265.195 1968, 1 deel

0265.196 1973, 1 omslag 0265.197 1978, 1 omslag

Met menukaart van het verjaardagsdiner in Restaurant Schiller te Amsterdam

0265.198 1985, 1 omslag 0265.199 1987, 1 omslag 0265.200 1988, 1989, 1 deel

Met namenlijst van de aanbieders van het verjaardagsdiner in Restaurant Schiller te Amsterdam

0265.201 1990, 1 omslag

0265.201.0001 Met sigaar

0265.A.4.2 Documentatie over haar werk

0265.A.4.2 DOCUMENTATIE OVER HAAR WERK

0265.vb10 Knipselboeken; met krantenrecensies, uitnodigingen, persberichten, correspondentie en foto's

1922-1943, 1946-1958 3 katernen, 13 delen

0265.202 1922-1929, 1 katern 0265.203 1930-1933, 1 katern 0265.204 1933-1934, 1 katern 0265.205 1934-1940, 1 deel 0265.206 1941-1943, 1 deel

(24)

24 NL-HaRKD-0265

0265.207 1946-1949, 1 deel 0265.208 1950-1953, 1 deel

Bevat ook archiefstukken betreffende de watersnoodramp

0265.209 1953-1955, 1 deel 0265.210 1956-1958, 1 deel 0265.245 1958-1961, 1 deel 0265.246 1962-1965, 1 deel 0265.247 1966-1971, 1 deel 0265.248 1971-1976, 1 deel 0265.249 1977-1981, 1 deel 0265.250 1981-1987, 1 deel 0265.211 1988-1992, 1 deel

0265.212 Losse krantenknipsels; met recensies van eigen tentoonstellingen

1926-1973, 1978, 1988 1 doos

Betreft 7 omslagen

0265.vb11 Artikelen, afbeeldingen en/of vermeldingen met betrekking tot haar werk in periodieken

1923-1983 4 omslagen, 2 pakken

0265.213 Kunsttijdschrift 'Beaux-Arts' 1935-1936, 1938, 1 omslag

Groot formaat

0265.214 Overige kunsttijdschriften

1926-1927, 1929, 1934-1935, 1942, 1948, 1961, 1963, 1966, 1976, 1978, 1 pak

0265.215 'De Groene Amsterdammer'

1923, 1925, 1928-1929, 1933-1936, 1938, 1 omslag

Groot formaat

0265.216 Overige tijdschriften

1924, 1926-1928, 1931, 1935, 1948-1954, 1962-1963, 1966, 1969, 1972, 1978-1979, 1 pak

0265.217 Jaarverslagen- en programma 1961, 1972, 1982-1983, 1 omslag 0265.218 Overdrukken

1931, [1936], 1 omslag

0265.219 Losse artikelen in kopievorm, waarvan één handgeschreven

circa 1929, 1965, z.j. 1 omslag

0265.220 Brochure en folders over publicaties

1950, z.j. 1 omslag

0265.221 Twee cassettebandjes van radioprogramma's over Jeanne Bieruma Oosting

1984, 1989 1 omslag

0265.A.4.3 Overige documentatie

0265.A.4.3 OVERIGE DOCUMENTATIE

0265.222 Losse krantenartikelen over leven en werk van andere kunstenaars

(25)

1927-1930, 1939, 1941, 1943, 1948-1960 1 pak 0265.223 'Artiestendossier Toorop-Konijnenburg', folioschrift; met

krantenartikelen; met een conceptartikel van Jeanne Oosting en een foto

1928 1 katern

0265.224 Plakboek; met krantenfoto's betreffende diverse onderwerpen en losse knipsels

1941, 1945, 1951, 1958, z.j. 1 omslag

0265.225 Plakboek; met foto's, krantenfoto's- en knipsels van voornamelijk portretten van andere kunstenaars; met losse documentatie

z.j. 1 omslag

0265.226 Plakboek en schrift; met reproducties van kunstwerken

z.j. 1 omslag

0265.227 Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van de

'Centenaire de la naissance de Camille Pissarro' in het Musée de l'Orangerie te Parijs

1930 1 deel

0265.228 Mededelingenblad van 'De Grafische, Vereniging tot bevordering der Grafische Kunst', nr. 4-39

1949-1965 1 pak

Nummer 32 en 34 ontbreken

0265.229 'Mededelingenblad van de Nederlandse kring van grafici en tekenaars', nr. 1-5; met een catalogus van de tentoonstelling

1949-1950 1 omslag

0265.230 'Gedenkboek 1947. Nederlandsche Exlibris-Kring'

1947 1 deel

0265.231 'De Wereld van het Wit en Zwart', boek uitgegeven door 'De

Grafische. De Vereniging tot bevordering der Grafische Kunst en de Exlibris-Kring der Wereldbibliotheek-Vereniging'

1949 1 deel

0265.232 Boekje 'Graphic art' uit de serie 'Dutch art today'; met een inleiding van W. Jos. de Gruyter

1952 1 deel

0265.233 '40x toeslag'. Essay over de kinderpostzegels door Christiaan de Moor

1967 1 deel

0265.234 Boekje 'Valentin Le Campion. Ses Ex-Libris, annonces, cartes de

(26)

26 NL-HaRKD-0265

Voeux et illustrations', 1903-1952

z.j. 1 deel

0265.260 Boek 'Het naakt in de Moderne Hollandsche Kunst (Den Haag, 1919)'

z.j. 1 deel

Afkomstig van de huisknecht van Jeanne Bieruma Oosting die klusjes voor haar deed aan het Oosterpark in Amsterdam. Bieruma Oosting kreeg het boek op haar tweeëntwintigste verjaardag cadeau van haar grootvader. Het boek is door deze grootvader Van Harinxma voorzien van een opdracht

(27)

0265.B Gedeponeerd archief van Marie Anne Tellegen (1893-1976)

0265.B GEDEPONEERD ARCHIEF VAN MARIE ANNE TELLEGEN (1893-1976)

0265.vb12 Brieven van Jeanne Bieruma Oosting aan Marie Anne Tellegen

1967-1976 8 omslagen

0265.235 1967-1969, 1 omslag

11 brieven

0265.236 1970, 1 omslag

9 brieven , 1 prentbriefkaart

0265.237 1971, 1 omslag

20 brieven

0265.238 1972, 1 omslag

25 brieven

0265.239 1973, 1 omslag

25 brieven

0265.240 1974, 1 omslag

19 brieven

0265.241 1975, 1 omslag

17 brieven

0265.242 1976, 1 omslag

8 brieven

(28)
(29)

Bijlagen

Bijlagen

Index

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Supply and demand for regional house price levels include different aspects as economic, socio-cultural, infrastructural, real estate, and regulatory drivers.. An OLS model is

In summary, based on this study, working at a hospital with more exposure to sepsis (level 3 ICU), recent edu- cation in SIRS and sepsis and younger age are factors as- sociated

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Kunsthandel Goupil Den Haag Periode: 1861-1917 Archiefbloknummer: 0355 Omvang: 0.60 m

NL-HaRKD-0611 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Jacob en Maaike van Domselaer Periode: 1937-1940; 1950 Archiefbloknummer: 0611

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Nederlandse Kring van Beeldhouwers NKvB Periode: 1918-1979 Archiefbloknummer: 0212 Omvang: 10

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Servie Janssen Periode: 1974-2018 Archiefbloknummer: 0921 Omvang: 1,25 meter

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Henk van Gelre Periode: 1968-1990 Archiefbloknummer: 0735 Omvang: 0.3 meter

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Antje Egter van Wissekerke Periode: 1900-1963 Archiefbloknummer: 0231 Omvang: 0.10 meter

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Galerie Le Canard Periode: 1950-1957 Archiefbloknummer: 0805 Omvang: 0.9 meter