• No results found

INHOUD BLAADJE 2001/2 - KNNV Amsterdam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "INHOUD BLAADJE 2001/2 - KNNV Amsterdam"

Copied!
35
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

Tijdens deze bestuursperiode gaf Hein het initiatief tot de oprichting van de Commissie Excursies en Lezingen, de Werkgroep Insecten en de. Ook heeft Hein in de geest van KNNV diverse natuurwandelingen rond de Amstelveense Poel uitgezet en beschreven; En. · Zoals reeds bekend (zie het Blaadje-1 van dit jaar) is het voorstel van de Afdeling Amsterdam om de Amsterdamse leden Volkert van der Goot en Ger van Zanen te benoemen tot ereleden van de KNNV goedgekeurd door de VV van 4 november 2000.

Op de genoemde rapporten zijn geen opmerkingen geplaatst, dus deze zijn allemaal goedgekeurd. De auditcommissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2000. Martin Broer is sinds twee jaar lid van de auditcommissie en treedt derhalve af.

Verkiezing van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de vertegenwoordigende vergadering (VV) van de KNNV van 3 november 2001. Het bestuur verzoekt dat de vergadering Geert Timmermans, voorzitter, kiest als afgevaardigde voor de VV van de KNNV van 3 november 2001. 2001, en respectievelijk Joost of Kazus als secretaris als plaatsvervangend afgevaardigde. Marianne Kits van Heijningen vraagt ​​of de ambtstermijn van de president altijd in oktober afloopt.

Ook verzoekt zij om publicatie in Bladje van de lijst met benoemingen en aftredenden van bestuursleden, en dat is toegezegd.

Extra agendapunt: drie nieuwe ereleden van de Afdeling!

Saskia Molin vraagt ​​of er sprake is van een specifieke sleutel bij bezittingen. Op de opmerkingen van beiden antwoordt de voorzitter dat het nog maar de vraag is of we de tegoeden niet zullen moeten afroepen vanwege het jubileum.

Sluiting

HENK VAN HALM: Geschreven ter gelegenheid van mijn benoeming tot erelid van de afdeling Amsterdam van de KNNV. In die tijd beperkte gebrek aan geld mijn verkenningen van de natuur tot de naaste omgeving van Amstelveen. Maar ik mocht van mijn ouders niet op de NJN, omdat deze club alleen excursies hield op zondag.

Ik fietste naar Haarlem, waar leden van de Amsterdamse NNV zich verzamelden rond bollenkweker Van Tubergen. Het meest interessant waren de bijzondere tropische planten in de kassen, waarvan ik niets wist. Boswachter Henk de Groot uit het Amsterdamse Bos liet het nest zien van een wielewaal, toen nog een veel voorkomende vogel die in het Bos broedde.

Bij die gelegenheid zag ik voor het eerst Sint-Jansvlinders op de Botsholsedwarsdijk, waar ze na jaren van afwezigheid waren teruggekeerd. In oktober 1951 ging ik naar de NNV-opleiding entomologie in het Entomologisch Museum aan de Zeeburgerdijk. Ik was aanwezig bij het 50-jarig jubileum van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, bij welke gelegenheid de Vereniging het Koninklijk predicaat ontving.

VOLKERT VAN DER GOOT: geschreven ter gelegenheid van mijn benoeming tot erelid van de Amsterdamse vestiging van KNNVMIJN AMSTERDAM FAVORIET, DE HOORNAAR GLIVER. Als ik moet wachten op het Alexanderplein op lijn 7, richting Leidseplein, kijk ik in augustus tot ongeveer half september een paar minuten naar de vlinderstruikhaag bij de tramhalte en bij droog weer, redelijk zonnig, zie ik de soort vaak, soms wel 2 exemplaren. Het is ook opmerkelijk dat op vlinderstruiken van de gehoornde zweefvlieg bijna alleen de vrouwtjes worden gezien: de ogen op de bovenkant van het hoofd zijn gescheiden door een smalle gele streep, bij de mannetjes zijn de ogen daar naar elkaar gericht, zonder gaten ertussen hen.

Vandaar de druk op vlinderstruiken in de Randstad, zelfs in Zeeland en Den Helder, maar niet in Fryslân. Veel succes met de aha-ervaring van het ontdekken van de grootste zweefvlieg van Nederland. Hij sprong op, met zijn mond wijd open, anderhalve meter boven de grond, rende nog een tijdje naar de kauwen en sprong toen weer, hij zag er ongelooflijk dapper en zeer agressief uit voor zo'n klein dier.

Een paar keer kwam hij uit dekking, denk ik om te proberen wat de kauwen aan het doen waren, en daarna schoot hij steeds weer terug. Al met al moest hij minstens 10 meter reizen om veilig te zijn, en de kauwen boden hem geen rustig toevluchtsoord. Plotseling was het genoeg dat hij door de open ruimte liep; de kauwen heropenden hun aanval.

  • Een lange dag naar Zuid-Limburg: praktische informatie
  • Het Gerendal: een schitterend landschap met een unieke kalkgraslandflora
  • De orchideeëntuin in het Gerendal: 15 verschillende soorten
  • Literatuur

Sommige waardplanten (waaronder schijfanemonen en schaaldieranemonen) hebben zich zodanig aangepast aan de aanwezigheid van algen dat ze nauwelijks nog hun eigen voedsel vangen. De temperatuurstijging van. zeewater als gevolg van het broeikaseffect heeft er op verschillende plaatsen toe geleid dat de algen in de weefsels van de steenkoralen afsterven. Door het verlies van algen, die de kleur van hun weefsel bepalen, verbleken de steenkoralen.

Vooral in de jaren vijftig en zestig was alles volledig bebouwd en was er geen centimeter weiland meer over. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw was er een snel groeiende en levendige belangstelling voor trellisvruchten, vooral in Frankrijk. Aan het einde van de achttiende eeuw nam de belangstelling voor de teelt van heet trellisfruit af, waarschijnlijk als gevolg van het verbeterde klimaat.

Hier werd de basis gelegd voor verantwoord snoeien, een concept dat in de negentiende eeuw in heel Noordwest-Europa steeds populairder werd. Na de jaren vijftig bleef de tralievrucht als museummerk op historische landgoederen achter. Dat kan als jaarlijks de helft van de visstand wordt gevangen met steeds snellere en strengere visserijmethoden.

Maar zolang de vogels nog vliegen, is er vis, tot grote vreugde van de vogelaar en de visser. Dat de ondiepe zeeën van de planeet beschermd moeten worden als kraamkamer voor het leven in de zeeën is belangrijk voor vogels en vissers. Jan vertelt dat om de waterkwaliteit te verbeteren eerst de fosfaatbelasting moet worden verlaagd.

Protesten van de (K)NNV onder leiding van Heimans en Thijsse zorgden ervoor dat deze plannen niet doorgingen. Bij het kruispunt met stoplichten gaat u rechtsaf over het viaduct van de snelweg A1, onder de spoorlijn door richting de molen. Bij het kruispunt met stoplichten gaat u rechtsaf Goog op, over het viaduct van de A1, onder de spoorlijn door richting de molen.

De excursie, onder leiding van de heer Thijs Jussen van Staatsbosbeheer, start rond 12.00 uur, is ongeveer 5 km lang en gaat dwars door de weilanden van het Gerendal. Op beelden uit die tijd zijn de ooievaarsnesten te zien op allerlei Amsterdamse panden. De ooievaar nam ook de moderne positie van de blauwe reiger in door op de ooievaar te vliegen

Tijdens het poetsen smeert een haas zich in met een geurstof uit een klier die in een behaarde plooi aan de binnenkant van de mondhoek ligt.

Referenties

Outline

GERELATEERDE DOCUMENTEN