• No results found

Archief Federico ('Fred') Antonio Carasso (1899-1969)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Archief Federico ('Fred') Antonio Carasso (1899-1969)"

Copied!
31
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Archief Federico ('Fred') Antonio Carasso (1899-1969)

Deirdre Carasso, 2003

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2003

This finding aid is written in Dutch.

(2)

2 Carasso NL-HaRKD-0688

(3)

I N H O U D S O P G A V E

B

ESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

...5

Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Openbaarheidsbeperkingen...6

Beperkingen aan het gebruik...6

Citeerinstructie...6

Archiefvorming...7

Geschiedenis van de archiefvormer...7

Geschiedenis van het archiefbeheer...7

De verwerving van het archief...7

B

ESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN

...9

0688.A Particulier...9

0688.A.1 Correspondentie...9

0688.A.2 Agenda's... 9

0688.A.3 Persoonlijke stukken...9

0688.A.4 Financiën... 10

0688.A.5 Reizen... 11

0688.A.6 Foto's... 11

0688.A.7 Overlijden... 11

0688.A.8 Overig... 11

0688.B Openbaar leven...13

0688.B.1 Opdrachten... 13

0688.B.2 Tentoonstellingen...14

0688.B.3 Overige werken...21

0688.B.4 Schetsen... 21

0688.B.5 Foto's... 21

0688.B.6 Inventarisaties van beelden...23

0688.B.7 Publicaties, manuscripten en aantekeningen...23

0688.B.8 Lidmaatschappen...25

0688.B.8.1 Voce Italiana...25

0688.B.8.2 Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB)...25

0688.B.8.3 Overige lidmaatschappen...26

0688.B.9 Jan van Eyck Academie...26

0688.B.10 Overige stukken...27

0688.C Documentatie...29

0688.C.1 Documentatie over Carasso...29

0688.C.2 Documentatie verzameld door Carasso...29

B

IJLAGEN

... 31

(4)
(5)

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Archief Federico ('Fred') Antonio Carasso (1899-1969) Periode:

1899-1969 (1970-2010); met hiaten Archiefbloknummer:

0688 Omvang:

8 meter

Archiefbewaarplaats:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Archiefvormers:

Carasso, Fred

(6)

6 Carasso NL-HaRKD-0688

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

De gehele aanvulling van 2021 is nog niet beschikbaar voor raadpleging.

Openbare archiefstukken kunnen op de leeszaal van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis worden aangevraagd.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Archief Federico ('Fred') Antonio Carasso (1899-1969), nummer toegang 0688,

inventarisnummer ...

VERKORT:

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Archief Federico ('Fred') Antonio Carasso (1899-1969) (0688), inv.nr. ...

(7)

Archiefvorming

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Carasso, Fred

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

De nalatenschap van de beeldhouwer Federico Antonio Carasso bestaat uit een verzameling tekeningen, beelden, boeken en zijn persoonlijk archief. De

tekeningen zijn in 2010 ondergebracht bij Museum Boijmans Van Beuningen en aansluitend geïnventariseerd. De beelden zijn verspreid onder particulieren, musea en familieleden.

Ontwerpen voor penningen en enkele gipsen en terra cotta's, alsmede de bibliotheek zijn als langdurig bruikleen ondergebracht in Museum Beelden aan Zee.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF

In 2008 schonk zoon Marino Carasso, het archief van Federico Carasso, namens nabestaanden en familieleden.

In 2008-2009 en 2017 volgden aanvullingen, bestaande uit onder andere audiocassettes. De cassettes zijn gedigitaliseerd. In 2018 volgt een kleine aanvulling in de vorm van schetsboekjes op blocnotepapier. In 2021 volgde nog een laatste aanvulling.

Het archief van Carasso is zeer rijk en divers van aard: het bevat

correspondentie, agenda's, persoonlijke stukken, toeristische brochures, foto's, catalogi van tentoonstellingen waaraan Carasso deelnam, ontwerptekeningen, manuscripten, documentatie et cetera.

Tussen sommige inventarisnummers zijn kruisverwijzingen aangebracht die het zoeken vereenvoudigen.

Niet alle inventarisnummers zijn geordend. De inventarisnummers 2, 3, 24, 33, 184, 187, 244 en 260 zouden nader geordend kunnen worden.

(8)
(9)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

0688.A Particulier

0688.A PARTICULIER

0688.A.1 Correspondentie

0688.A.1 CORRESPONDENTIE

0688.1 Ingekomen brieven en ansichtkaarten

1941-1968, z.j. 28 omslagen

Alfabetisch geordend; met inhoudsopgave. Zie hiervoor bijlage I Voor overige correspondentie zie onder andere inv.nr. 2

0688.2 Ingekomen ansichtkaarten

z.j. 6 omslagen

Ongeordend

0688.3 Ingekomen uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen

z.j. 2 omslagen

Niet geordend

0688.A.2 Agenda's

0688.A.2 AGENDA'S 0688.4 Agenda's

1955-1957, 1959-1969 1 omslag

0688.A.3 Persoonlijke stukken

0688.A.3 PERSOONLIJKE STUKKEN 0688.5 Paspoorten

1922, 1928, 1941, 1964 1 omslag

0688.6 Stukken betreffende de echtscheiding van Carasso en André Marguerite Guaquelin

1933-1935 1 omslag

0688.7 Verklaring van de gemeente Turijn dat Carasso niet als gehuwd is geregistreerd

1940 1 stuk

0688.8 Bewijzen van goed gedrag

1946, 1955 1 omslag

0688.9 Stukken betreffende het Centre d'Action et de Défense des Immigrés

1947 1 omslag

0688.10 Internationaal bewijs van inenting

1955 1 stuk

0688.11 Stukken betreffende de onderscheiding van Carasso als Cavaliere

(10)

10 Carasso NL-HaRKD-0688

in de orde 'Al Merito della Republica Italiana'

1957 1 omslag

0688.12 Stukken betreffende de onderscheiding van Carasso tot Officer in de orde van Oranje-Nassau

1966 1 omslag

N.B. medaille is terug naar de familie

0688.13 Stukken betreffende de toelating van Carasso tot Nederland in 1934, verzameld door D.G. Carasso

1972, 1981, 1983 1 omslag

0688.14 Stukken betreffende het verblijf van Carasso in Frankrijk en België, verzameld door D.G. Carasso

1973-1974, 1983-1985 1 omslag

0688.15 Kopieën van stukken betreffende Carasso uit Italiaanse archieven in de periode 1927-1930, 1933-1937, 1940, verzameld door D.G.

Carasso

1992 1 omslag

0688.16 Stukken betreffende de vernoeming van een straat naar Carasso in zijn geboortedorp Carignano

1999 1 omslag

0688.17 Adresboekjes

[jaren '20, jaren '50] 1 omslag

0688.18 Briefpapier

z.j. 1 omslag

0688.19 Speldje van de FNV

z.j. 1 stuk

0688.A.4 Financiën

0688.A.4 FINANCIËN

0688.vb1 Stukken betreffende financiën

1930-2002 5 omslagen

Mede aan de hand van deze financiële gegevens kan onder andere het oeuvre van Carasso gereconstrueerd worden. In deze inventarisnummers bevinden zich namelijk onder andere rekeningen van galeries, aankopen, bronsgieterijen et cetera. Zie hiervoor ook inv.nrs. 25-27 en rubriek 3.2

0688.20 1930-1939, 1 omslag 0688.21 1940-1949, 1 omslag 0688.22 1950-1959, 1 omslag 0688.23 1960-1969, 1 omslag

0688.24 Na 1969 (ongeordend), 1 omslag

0688.25 Aantekeningen over verkoop van en uitgaven ten behoeve van

(11)

werken van Carasso

1941-1956 1 stuk

0688.vb2 Kasboeken

1946-1973 2 omslagen

0688.26 1946-1964, 1 omslag 0688.27 1964-1973, 1 omslag

0688.A.5 Reizen

0688.A.5 REIZEN

0688.vb3 Stukken, merendeels toeristische brochures, betreffende verschillende landen

1936-1940, 1947, 1952, 1954-1955, z.j. 4 pakken 0688.28 Italië

1936-1940, 1947, 1952, 1954, 2 omslagen 0688.29 Diverse landen

1947, 1954-1955, z.j., 1 pak 0688.30 Venezuela, Mexico en Curaçao

1954-1955, z.j., 1 pak

0688.31 Lijst met reizen gemaakt door M. Carasso-Lammers in de jaren 1954-1982, ten dele samen met Carasso

[1982] 1 stuk

0688.32 Stickers en visitekaartjes van hotels

z.j. 1 omslag

0688.A.6 Foto's

0688.A.6 FOTO'S 0688.33 Foto's

1899-1969 2 omslagen

0688.34 Foto's van de periode in Libië

1919-1920 1 omslag

0688.A.7 Overlijden

0688.A.7 OVERLIJDEN 0688.35 Familieberichten

1962-1963, 1969, 1975, 1995 1 omslag

0688.A.8 Overig

0688.A.8 OVERIG

0688.37 Stukken betreffende een geschilderd portret van Carasso door Meijer Bleekrode

1984, z.j. 1 omslag

0688.38 Stukken betreffende de Stichting Federico Carasso

1997 1 omslag

(12)

12 Carasso NL-HaRKD-0688

0688.39 Biografische gegevens, verzameld door D.G. Carasso

z.j. 1 omslag

(13)

0688.B Openbaar leven

0688.B OPENBAAR LEVEN

0688.B.1 Opdrachten

0688.B.1 OPDRACHTEN

Geordend op datering van de archiefstukken

0688.vb4 Stukken betreffende beeldhouwwerken in opdracht gemaakt

1941-2003, z.j. 24 omslagen en 3 pakken

0688.302 Herplaatsing van het tuinbeeld 'Flora', Amsterdam 1941, 1971, 1973, 1 omslag

0688.303 Oorlogsmonument, Dreumel 1946-1951, z.j., 1 omslag

0688.40 Oorlogsmonument voor Jan de Rooy, Sprang-Capelle 1946-1950, 1952-1954, z.j., 1 omslag

0688.41 Plaquette Theo Thijssen School, Amsterdam 1947, z.j., 1 omslag

0688.42 Oorlogsmonument (niet uitgevoerd), Bergum 1947-1948, z.j., 1 omslag

0688.43 Oorlogsmonument voor Philips, Amsterdam 1947-1950, 1952, z.j., 1 omslag

0688.44 Plaquette De Miranda, Amsterdam 1947-1948, 1986, 1990, 1 omslag

0688.45 Oorlogsmonument 'Prometheus' voor het Olympisch Stadion, Amsterdam

1947-1950, 1984, 1990, 1995, 1998-2000, 2003, 1 omslag 0688.46 Grafische tekening voor een uitgave van de Eenhoornpers

1948, 1 omslag

0688.47 Oorlogsmonument, Willemstad

1948, 1955, 1957, 1965, 1996, z.j., 1 omslag 0688.48 Tuinbeeld voor T.M.H. van Waveren, Bennebroek

1949-1950, 1 omslag

0688.49 Zonnewijzer voor Philips Ontspanningscentrum, Eindhoven 1950-1951, 1957, 1968, z.j., 1 omslag

0688.50 Oorlogsmonument 'De Boeg', Rotterdam: correspondentie 1950-1963, 1 omslag

0688.51 Oorlogsmonument 'De Boeg', Rotterdam: documentatie 1952-1994, 1 omslag, 2 delen

0688.52 Oorlogsmonument 'De Boeg', Rotterdam: stukken betreffende eventuele herplaatsing beeldengroep

1994-1998, 8 omslagen

0688.53 Oorlogsmonument 'De Boeg', Rotterdam: foto's z.j., 1 pak

0688.54 Gedenkpenning ter gelegenheid van de opening van het Amsterdam Rijnkanaal

1951-1952, z.j., 1 omslag

0688.55 'Groei' voor Fijnhout NV, Amsterdam 1959, 2000, z.j., 1 omslag

0688.56 Bolwerk, Gouda 1960, 1 omslag

(14)

14 Carasso NL-HaRKD-0688

0688.57 'Jumalage beeld', Zaandam 1961, 1 omslag

0688.58 Fontein voor het Ministerie Landbouw en Visserij, Den Haag 1961-1968, 1987, z.j., 1 omslag

0688.59 Deuren van de hoofdingang van het Evoluon, Eindhoven 1966, z.j., 1 omslag

0688.60 Beeld voor park Transwijk, Utrecht 1968-1969, z.j., 1 omslag

0688.61 KLM jubileumpenning 1969, 1 stuk

0688.62 Beeld voor Lips Schroeven, Drunen [1957], 1 stuk

0688.63 Monument voor de Verenigde Naties (niet uitgevoerd) z.j., 1 stuk

0688.64 Voorontwerpen oorlogsmonumenten z.j., 1 omslag

0688.65 Aantekeningen over opdrachten van de gemeente Amsterdam aan Carasso in de periode 1940-1943, door D.E.M. Carasso

geëxtraheerd in het archief van de afdeling Kunstzaken van de gemeente Amsterdam

1997 1 omslag

0688.328 Dossier inzake het doen van verkennend onderzoek door de Gemeente Gouda naar het laten restaureren van het beeld 'De Phoenix'

2008-2010 1 omslag

0688.B.2 Tentoonstellingen

0688.B.2 TENTOONSTELLINGEN

Geordend naar het jaar waarin de tentoonstelling plaatsvond

Het is mogelijk dat zich ook stukken over tentoonstellingen bevinden in de inv.nrs. 1 en rubriek 2.2. Foto's van tentoonstellingen kunnen zich bevinden in de inv.nrs. 173-181

0688.vb5 Stukken betreffende tentoonstellingen

1933, 1938, 1946, 1951-1963, 1966-1976, 1978-1980, 1982-1983, 1985-1986, 1988-1989, 1994, 1996, 1999-2000, z.j. 97 omslagen 0688.66 1933: Galerie Atrium, Brussel, zonder titel (met James Ensor)

1933, 1 omslag

0688.67 1938: Galerie Robert, Amsterdam, zonder titel (met Jan Ponstijn) 1938, 1 stuk

0688.68 1938: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'De onafhankelijken.

Vereeniging van beeldende kunstenaars Amsterdam' (groepstentoonstelling)

1938, 1 stuk

0688.69 1941: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'Hollandsche Kunstenaarskring' (groepstentoonstelling)

1941, 1 omslag

0688.70 1941: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'Tentoonstelling van werken

(15)

der leden van den Nederlandse Kring van Beeldhouwers' (groepstentoonstelling)

1941, 1 stuk

0688.71 1946: Suomen Taideakatemia/Ateneumin Taidekokoelmat, Finlands Konstakademi/Konstamlingarna i Ateneum, 'Nykyaikaista

hollantilaista taidetta 1885-1945. Modern höllandsk konst' (groepstentoonstelling)

1946, 1 stuk

0688.72 1946: Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 'Art Hollandias moderne depuis Vincent van Gogh (1885-1945)'

(groepstentoonstelling) 1946, 1 stuk

0688.73 1946: Kunsthalle, Basel, 'Moderne Höllandische Kunst 1885-1945' (groepstentoonstelling)

1946, 1 stuk

0688.74 1946: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'Kunst in Vrijheid' (groepstentoonstelling)

1946, 1 omslag

0688.75 1946: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'Tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten, prijsvraag Renesse'

(groepstentoonstelling) 1946-1947, 1 omslag

0688.76 1949: Sonsbeek, Arnhem, Sonsbeek '49 (groepstentoonstelling) 1947, 1 omslag

0688.77 1949: Stedelijk van Abbe-Museum, Eindhoven, 'Nederlandse Kring van Beeldhouwers' (groepstentoonstelling)

1949, 1 omslag

0688.78 1950: Middelheimpark, Antwerpen, 'Internationale tentoonstelling in de open lucht van beeldhouwkunst 1900-1950'

(groepstentoonstelling) 1950, 1 stuk

0688.79 1951: Gemeentemuseum, Den Haag, 'Nederlandse Beeldhouwkunst' (groepstentoonstelling)

1951, 1 stuk

0688.80 1951: Frederiksplein, Amsterdam, 'Expositie ter gelegenheid van het 11e lustrum van Sanctus Thomas Aquinas'

(groepstentoonstelling) 1951, 1 stuk

0688.81 1951: Het Prinsenhof, Delft, 'Contour onzer beeldende kunsten' (groepstentoonstelling)

1951, 1 omslag

0688.82 1952: Sonsbeek, Arnhem, 'Sonsbeek '52, Internationale Tentoonstelling Beeldhouwkunst' (groepstentoonstelling) 1952, 1 stuk

0688.83 1952: Paleis voor de Schone Kunsten, Brussel, 'Nederlandse Beeldhouwkunst' (groepstentoonstelling)

1952, 1 omslag

0688.84 1953: Rotterdamsche Kunstkring, Rotterdam, zonder titel (solotentoonstelling)

(16)

16 Carasso NL-HaRKD-0688

1953, 1 omslag

0688.85 1953: Palazzo Venezia, Rome, 'Mostra Internazionale della Medaglia Contemporanea' (groepstentoonstelling)

1953, 1 stuk

0688.86 1954: Keukenhof, Lisse, zonder titel (groepstentoonstelling) 1954, 1 omslag

0688.87 1954: Locatie onbekend, Rome, zonder titel (internationale penningtentoonstelling)

1954, 1 stuk

0688.88 1955: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'Nationale tentoonstelling 5 mei' (groepstentoonstelling)

1955, 1 omslag

0688.89 1955: Sonsbeek, Anhem, 'Internationale Beeldententoonstelling in de open lucht. Sonsbeek '55' (groepstentoonstelling)

1955, 1 stuk

0688.90 1955: Royal Society of Arts, Londen, 'Exhibition of European Medals 1930-1955' (groepstentoonstelling)

1955, 1 stuk

0688.91 1955: Kungl. Myuntkabinettet, Stockholm, 'Modern Medaljkonst.

Internationell utställning 1955' (groepstentoonstelling) 1955, 1 stuk

0688.92 1955: ULO-school, Zaandam, 'Beeld en Gobelin' (groepstentoonstelling)

1955, 1 stuk

0688.93 1956: Pulchri Studio, Den Haag, 'Voorjaarstentoonstelling' (groepstentoonstelling)

1956, 1 omslag

0688.94 1956: Musée Rodin, Parijs, 'Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine' (groepstentoonstelling)

1956, 1 stuk

0688.95 1957: Museum Boymans, Rotterdam, 'Nederlandse beeldhouwkunst' (groepstentoonstelling)

1957, 1 stuk

0688.96 1957: Locatie onbekend, Curaçao, zonder titel (solo- tentoonstelling)

1957, 1 omslag

0688.97 1957: Centraal Museum, Utrecht, 'Beitel en palet. 150 jaar Genootschap Kunstliefde' (groepstentoonstelling)

1957, 1 stuk

0688.98 1957: Locatie onbekend, Carrara, 'Premio Internazionale di scultura citta di Cararra' (groepstentoonstelling)

1957, 1 stuk

0688.99 1957: Musée Monetaire, locatie onbekend, 'Exposition internationale des médailleurs contemporaines'

(groepstentoonstelling) 1957, 1 stuk

0688.100 1958: Locatie onbekend, Brussel, 'La solidariëta dei popoli della terra nella sfera della personalità umana' (groepstentoonstelling) 1956, 1 omslag

(17)

Carasso weigert deelname

0688.101 1958: Sonsbeek, Arnhem, 'Internationale Beeldententoonstelling in de open lucht' (groepstentoonstelling)

1958, 1 omslag

0688.102 1958: Genootschap Kunstliefde, Utrecht, 'Tekeningen en beeldhouwwerken' (solotentoonstelling)

1958, 1 omslag

0688.103 1959: Firma Rath en Doodeheefver, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Almelo, 'Plastiek en behang' (groepstentoonstelling)

1959, 1 stuk

0688.104 1959: Etten en Leur, Gemeentehuis, zonder titel (solotentoonstelling)

1959, 1 omslag

0688.105 1959: Stedelijk Museum De Waag, Deventer, zonder titel (groepstentoonstelling)

1959, 1 stuk

0688.106 1959: Stuttgarter Staatsgalerie, Stuttgart, zonder titel (groepstentoonstelling Hollandse plastiek)

1959, 1 omslag

0688.107 1959: Locatie onbekend, Carrara, 'Biennale internazionale di scultura' (groepstentoonstelling)

1959, 1 stuk

0688.108 1959: Oberes Belvedere, Wenen, 'Internationale Ausstellung Zeitgenossische Medaillen' (groepstentoonstelling)

1959, 1 stuk

0688.109 1959: Het Sterckshof/Provinciaal Museum voor Kunstambachten, Deurne/Antwerpen, 'Internationale tentoonstelling hedendaagse penningkunst' (groepstentoonstelling)

1959, 1 stuk

0688.160 Jaren 1950: Philips Ontspanningscentrum, Eindhoven, zonder titel (solotentoonstelling)

[Jaren '50], 1 omslag

0688.110 1960: Goois Museum, Hilversum, 'Beelden van nu' (groepstentoonstelling)

1960, 1 stuk

0688.111 1960: Hortus Botanicus, Leiden, 'Tijdsbeeld' (groepstentoonstelling)

1960, 1 omslag

0688.112 1961: Stedelijk Museum, Amsterdam, 'Van natuur tot kunst' (groepstentoonstelling)

1961, 1 stuk

0688.113 1961: Palazzo Braschi, Rome, 'Esposizione internazionale della medaglia contemporanea' (groepstentoonstelling)

1961, 1 stuk

0688.114 1962: Locatie onbekend, Carrara, 'Biennale internazionale di scultura' (groepstentoonstelling)

1962, 1 omslag

0688.115 1962: Knoll International, Amsterdam, 'Ontmoeting 2, Ad Windig

(18)

18 Carasso NL-HaRKD-0688

tussen het Hout' (groepstentoonstelling) 1962, 1 stuk

0688.116 1962-1963: Kunstzaal De Reiger, Utrecht, 'Beeldhouwwerken en tekeningen van Charlotte van Pallandt en Federico Carasso' 1962, 1 omslag

0688.117 1963: Kunsthandel M.L. de Boer, Amsterdam, zonder titel (solotentoonstelling)

1963-1964, 1 omslag

0688.118 1963: Gemeentemuseum, Arnhem, 'Beeldhouwkunst 1813-1963' (groepstentoonstelling)

1963, 1 omslag

0688.119 1963: Gemeentemuseum, Den Haag, 'Hedendaagse penningkunst uit drie en dertig landen' (groepstentoonstelling)

1963, 1 omslag

0688.120 1966: Bols Taverne, Amsterdam, 'Kunstenaars van nu' (groepstentoonstelling)

1966, 1 omslag

0688.121 1966: Sonsbeek, Arnhem, '5e Internationale beeldententoonstelling' (groepstentoonstelling) 1966, 1 omslag

0688.122 1966: Vlastislav Housa, Tsjechoslowakije, 'Exposition internationale de la médaille contemporaine'

(groepstentoonstelling) 1966, 1 stuk

0688.123 1967: Hôtel de la Monnaie, Parijs, 'Exposition internationale de la Médaille actuelle' (groepstentoonstelling)

1967, 1 omslag

0688.124 1968: Park Jagtlust, Bilthoven, 'Beelden in de Bilt' (groepstentoonstelling)

1968, 1 stuk

0688.125 1968: Kunsthandel M.L. de Boer, Amsterdam, 'Amsterdamse kunstenaars' (groepstentoonstelling)

1968, 1 stuk

0688.126 1969: Centraal Museum, Utrecht, 'Nederlandse beeldhouwkunst 1964-1969' (groepstentoonstelling)

1969, 1 omslag

0688.127 1969: Kunstzaal de Reiger, Utrecht, 'Beelden en medailles' (solotentoonstelling)

1969, 1 omslag

0688.128 1969: Singer Museum, Laren, 'Vorm van leven. Werken van 46 beeldhouwers' (groepstentoonstelling)

1969, 1 omslag

0688.129 1969: De Hallen, Haarlem, 'Moderne Italiaanse kunst uit Nederlands bezit' (groepstentoonstelling)

1969, 1 omslag

0688.130 1969: Evoluon, Eindhoven, zonder titel (groepstentoonstelling) 1969, 1 stuk

0688.131 1969-1970: Narodni Galerie, Belverdere, Praag en Slovenska Narodna Galeria, Bratislava, 'Mezi-nardoni vystava sou casne

(19)

medaile' (groepstentoonstelling) 1969, 1 stuk

0688.132 1970: Provinciaal Museum, Assen, zonder titel (solotentoonstelling)

1970-1971, 1 omslag

0688.133 1971: Kunsthandel M.L. de Boer, Amsterdam, 'Fred Carasso' (solotentoonstelling)

1971, 1 omslag

0688.134 1971-1972: Philips Ontspannings Centrum, Eindhoven/

Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle, Amstelveen / Limburg Museum voor Kunst en Oudheden, Maastricht, zonder titel

(solotentoonstelling) 1971-1972, 1 omslag

0688.135 1973: Galerie Haagse Kunstkring, Den Haag, 'Kruis en munt' (groepstentoonstelling)

1973, 1 stuk

0688.136 1973: Centrum De Vaart, locatie onbekend, 'Hedendaagse penningen' (groepstentoonstelling)

1973, 1 stuk

0688.137 1974: Instituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi, Amsterdam, 'Prima mostra degli artisti Italiani residenti nei Paesi Bassi' (groepstentoonstelling)

1974, 1 stuk

0688.138 1975: ABN Galerij, Amsterdam, 'Hedendaagse penningkunst' (groepstentoonstelling)

1975, 1 stuk

0688.139 1976: Zeister Slot, Zeist, 'Brons, hout en steen. Werk van hedendaagse Nederlandse beeldhouwers in het Zeister Slot' (groepstentoonstelling)

1976, 1 omslag

0688.140 1976: Bonnefantenmuseum, Maastricht, zonder titel (groepstentoonstelling)

1976, 1 omslag

0688.141 1978: Zonnehof, Amersfoort, 'Wim Oepts en Fred Carasso' 1978, 1 omslag

0688.142 1979: Gemeente, Hilversum, 'Plastieken en penningen' (solotentoonstelling)

1979, 1 omslag

0688.143 1980: Cultureel Centrum de Reehorst, Ede, 'Plastieken, penningen en tekeningen. Fred Carasso' (solotentoonstelling)

1980, 1 omslag

0688.144 1982: Stichting Beeldende Kunst, locatie onbekend, zonder titel (groepstentoonstelling)

1982, 1 stuk

0688.145 1983: Museum Fodor, Amsterdam, 'Nederlandse beeldhouwkunst 1900-1960' (groepstentoonstelling)

1983, 1 omslag

0688.146 1983: Stichting Etc Expositie, Bergen op Zoom, 'Fred Carasso 1899-1969. Beelden, penningen, tekeningen' (solotentoonstelling)

(20)

20 Carasso NL-HaRKD-0688

1983, 1 omslag

0688.147 1985: Stedelijke Musea, Gouda, 'Vrije kunst in een onvrije tijd.

Beeldende kunst in de periode 1940-1945' (groepstentoonstelling) 1985, 1 stuk

0688.148 1986: Galerie Quintessence, Utrecht, 'Fred Carasso' (solotentoonstelling)

1986, 1 omslag

0688.149 1986: Locatie onbekend, Alphen aan de Rijn, titel onbekend 1986, 1 stuk

0688.150 1988-1989: De Wieger, Deurne, 'Van Alma tot Zadkine' (groepstentoonstelling)

1988, 1 stuk

0688.151 1989: Borzo kunsthandel, Den Bosch, 'Fred Carasso. Beelden, penningen, tekeningen' (solotentoonstelling)

1989, 1 omslag

0688.152 1994: Museum Beelden aan Zee, Scheveningen, 'Beelden van bedrijven' (groepstentoonstelling)

1994, 1 stuk

0688.153 1994: Frans Hals Museum, Haarlem, 'Er groeit een

beeldhouwkunst in Nederland. Vrije beelden 1900-1960' (groepstentoonstelling)

1994, 1 omslag

0688.154 1995: Galerie Laimböck, Langbroek, 'Voorjaarstentoonstelling' (groepstentoonstelling)

1995, 1 omslag

0688.155 1996: Hannema-de Stuers Fundatie, Heino, 'Carasso. Het verborgen oeuvre (l'opera nascosta)' (solotentoonstelling) 1996, 1 omslag

0688.156 1997: De Buitenplaats, Eelde, 'De grijpbare vorm. Nederlandse figuratieve kunst na '45 II' (groepstentoonstelling)

1997, 1 omslag

0688.157 1998: Museum Katendrecht, Rotterdam, 'De Boeg' (solotentoonstelling)

1998, 1 omslag

0688.158 1999: Kunsthandel M.L. de Boer, Amsterdam, Kunsthandel Borzo, Den Bosch, 'Hommage aan Fred Carasso. 1899-1969 sculpturen en tekeningen' (solotentoonstelling)

1999-2000, 1 omslag

0688.159 2000: Stedelijk Museum, Zwolle, 'Mens in beeld' (groepstentoonstelling)

2000, 1 omslag

0688.161 z.j.: Locatie onbekend (Antillen), 'Nederlandse beelhouwkunst' (groepstentoonstelling)

z.j., 1 stuk

0688.162 z.j.: De Zuiderkring, Breda, 'Beeldhouwers tekenen. Bolhuis, Carasso, Hund, Van Lith' (groepstentoonstelling)

z.j., 1 stuk

(21)

0688.B.3 Overige werken

0688.B.3 OVERIGE WERKEN

0688.163 Stukken betreffende beelden aangeboden op veilingen

1975-1980, 1981, 1984-1985, 1992, 1993, 1997, 2000-2001, 2003,

z.j. 1 omslag

Deze gegevens zijn niet volledig

0688.164 Stukken betreffende beelden in bezit van musea en (andere) overheidsinstellingen

1985, 1990, 1993, z.j. 1 omslag

Deze gegevens zijn niet volledig

0688.165 Stukken betreffende beelden in bezit van particulieren

1979, 1990, 1993, 1995, z.j. 1 omslag

Deze gegevens zijn niet volledig

0688.166 Stukken betreffende Jeu de Massacre

[Jaren '30] 1 omslag

0688.B.4 Schetsen

0688.B.4 SCHETSEN

De verzameling tekeningen en schetsen bevindt zich in langdurig bruikleen bij het Rijksmuseum. De schetsen opgenomen in het archief zijn reproducties, fotokopieën van schetsen en 'krabbels'

0688.167 Reisschetsen van Carasso van Sardinië, afgebeeld bij artikelen over dit land in 'De Tijd'

1953 1 omslag

0688.168 Fotokopieën van tekeningen uit een schetsboek van Carasso uit de periode 1913-1919 in het bezit van Federico Formica

1988 1 omslag

0688.169 Fotokopie van de omslag die Carasso tekende voor de Kroniek van Kunst en Kultuur, 5e jrg., nrs. 4 en 5, 1940

z.j. 1 stuk

0688.170 Kerstkaarten gemaakt door Carasso

z.j. 1 omslag

0688.171 Losse schetsen van Carasso

z.j. 1 omslag

0688.172 Fotokopieën van tekeningen van Carasso voor 'Ordine Nuovo' in 1922

z.j. 1 omslag

0688.B.5 Foto's

0688.B.5 FOTO'S

Voor foto's van opdrachten en tentoonstellingen zie ook de rubrieken 3.1 en 3.2

(22)

22 Carasso NL-HaRKD-0688

0688.vb6 Fotoalbums van beelden en vernissages

1937-1966, 1969, 1978, 1980, 1983, z.j. 9 banden 0688.173 1937-1947, 1 band

Foto's van de opening van de tentoonstelling bij Galerie Robert (1938) en de tentoonstelling in het Stedelijk Museum (1941)

0688.174 1938-1939, 1943-1950, 1 band

Foto's van onder andere de tentoonstelling over surrealisten bij Galerie Robert (1938), van een modeltekensessie in 1939, van wandschilderingen, het oorlogsmonument Prometheus, de gedenktekens van Theo Thijssen en De Miranda, de

oorlogsmonumenten te Dreumel en Eindhoven

0688.175 1949-1952, 1 band 0688.176 1949-1954, 1 band

Foto's van onder andere het beeld voor de Keukenhof, het

beoordelen van de beelden voor de Keukenhof-prijsvraag, van de tentoonstelling in de Kunstkring te Rotterdam (1953), de medaille voor het Amsterdam Rijnkanaal, het feest in de Zomerdijkstraat en van model Truus

0688.177 1950, 1955, 1959, 1964, 1 band

Foto's van onder andere de expositie in de galerij van het Paleis voor Volksvlijt (1952), het oorlogsmonument De Rooy, het oorlogsmonument te Curaçao, het monument op de

Oosterbegraafplaats, het monument voor Lips en de fontein voor het Ministerie van Landbouw en Visserij

0688.178 1951, 1953-1957, 1 band 0688.179 1957-1963, 1 band

Foto's van onder andere de tentoonstelling in Kunstliefde te Utrecht (1958), Sonsbeek '58 (1958), de tentoonstelling van Van Pallandt in de Academie te Amsterdam (1960) en de

tentoonstelling bij Kunsthandel de Boer (1963)

0688.180 1961-1966, 1969, 1 band

Foto's van onder andere de benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau, het afscheid aan de Jan van Eijck Academie, en de deuren van het Evoluon

0688.181 1978, 1980, 1983, z.j., 1 band

Foto's van onder andere de openingen van tentoonstellingen in de Zonnehof te Amersfoort (1978), de Reehorst te Ede (1980), de Markiezenhof te Bergen op Zoom (1983)

0688.182 Foto's van het atelier

1969, [jaren '80], 1989, 2002 5 omslagen, 1 deel 0688.183 Foto's van penningen

z.j. 1 omslag

0688.184 Foto's van overige beeldhouwwerken

z.j. 7 omslagen

Ongeordend; opgeborgen in twee dozen

Met uitzondering van foto's van beeldhouwwerken en opdrachten en van tentoonstellingen

0688.185 Foto's van tekeningen en gouaches

z.j. 1 omslag

0688.186 Dia's van schilderijen

(23)

z.j. 1 omslag 0688.187 Dia's, negatieven en contactafdrukken van overige werken

z.j. 7 omslagen

Ongeordend; verdeeld over twee dozen

0688.188 Twee negatieven op houten blokken

z.j. 1 omslag

0688.B.6 Inventarisaties van beelden

0688.B.6 INVENTARISATIES VAN BEELDEN

0688.189 Inventaris van beelden, opgesteld door V.F. Carasso en M. Carasso- Kok

2001 1 pak

0688.190 Inventaris van beelden, opgesteld door D.G. Carasso

z.j. 3 omslagen

0688.B.7 Publicaties, manuscripten en aantekeningen

0688.B.7 PUBLICATIES, MANUSCRIPTEN EN AANTEKENINGEN 0688.191 Manuscripten en aantekeningen

1946-1947, 1949-1951, 1953, 1957, 1961, 1966, z.j. 2 omslagen

Voor een nadere toegang op dit inv.nr.: zie Bijlage 2 van deze archiefinventaris

0688.vb7 'Dagboeken'

1951-1969 18 delen

0688.192 'Realisme'; 'Quelques remarques sur l'art abstrait'; diverse aantekeningen

1951-1952, 1 deel

0688.193 'Que viene el Coco' (voici que vient le croquemitaine). Debat sur le realisme socialiste'; 'No hay quien nos desate? Un heros'; 'Le sommeil de la raison fait naître des monstres'; 'L'idée de l'art s'est à nouveau souillée à l'idée d'uilité', 'Peinture plat, ou platitudes sur la peinture?', 'Le pompiér conduit le ba'; 'Le goupillon et la liberté', 'les pieds dans le plat, ou Ossip Zadkine'; 'Les petits navires qui naviguent pas …'

1952, 1 deel

0688.194 'Esperanto', 'Les mouches conchères'; 'Mehr licht'; 'Intermezzo';

'Commedia dell’arte', 'Tu nommera pas le nom de Picasso en vain

…'

1952-1953, 1 deel

0688.195 'Colloques sur le réalisme'; 'L'Absolu commande à Auschwitz';

'Presentation au vernissage de l'exposition F.C. au "Rotterdamsche Kunstkring"'; 'La vérité est elle Galloicane?'; 'Le doute'; 'De

profundis'; 'Et le mythe de la machine dans l’art contemporain ...' ; 'Variations sur un portrait' 1953, 1 deel

0688.196 'Sur le sujet de "sujet"'; 'La même musique'; zonder titel; 'A

(24)

24 Carasso NL-HaRKD-0688

batons rompus'; 'Le crucifix et la barricade'; 'Le congres nous amuse pas …'; 'De toutes les couleurs …'; diverse aantekeningen 1953, 1 deel

0688.197 Chanal philosophe. Petite blague pour enfants de 50 ans a jouer pour ballets de chien ou pour un theatre des pauces

1953, 1 deel

0688.198 'Les principes de l'art soviétique', z.j.; 'Le pavé de l'ours'; zonder titel, z.j.; 'Usurpation des fonctions' ; 'Un vrai faux drame'; 'Le bal des phanthomes'; 'la danseuse et le sociologue'; 'Le symbole'; 'La belle et la bêté'; 'A Vénise, Biennale 1954'; zonder titel; 'Le

cabaret du néant'; 'Les vers dans la pomme de Cézanne' 1952, 1954, z.j., 1 deel

0688.199 'Un semaine folle ...'.; 'Le general Aragon aux "grandes

manoeuvres"'; 'Annexe'; Chroniques du debinage; Bernard Buffet expose; Les mysterès d’Israel, et d’autres encore; annexes; Le Corbusier; Delacroix; René Hyghe. Dialogue avec le visible 1955, 1 deel

0688.200 'Le miettes des maîtres, ou le puzzle en art; les ports ouvertes et les idées fermées'; zonder titel; 'l'histoire folle et histories de fous;

Conférence de Gaston Berger'; 'A David Alfred Siqueiros'; zonder titel; 'Le retour de Quetzalcoatl'; 'André Malreaux ou le serpent sans plumes devient serpent plumitif, dit aussi serpent o.

sornettes de quetzalcoatl a Malreaux' 1955, 1 deel

0688.201 Frivolitès …. Ou pourqoui je suis un pompier ...; En marge; Du sang à la 'une'; kopie van een brief van Charles Eyck; Un grand petit; La 'Klee' des songes; Les piranias; Nuit et brouillard;

mythologie contemporaine 1956-1957, 1 deel

0688.202 Addenda à un histoire sans fin; Le temps; zonder titel; Le

commerce des oeuvres d'art n'est qu'une forme de vol organisé.

Vincent van Gogh; zonder titel; Henri Perruchot. Vie et l’oevres de Vincent van Gogh; Au clair de la lune ...; Comment on trompe le rapin. Commentaires limités sur un petit livre de M. Denis

Huisman sur l'esthétique; La chutes d'un ange; Regaines en solde 1957-1958, 1 deel

0688.203 Les dents longues; le saint esprit espose; la méthamorphose des dieux, pas Siant André (Malreaux); Le mystere du Mystere;

Prospectus – aux amateur de tout genres par Jean Dubuffet; Perles (de culture); Vernissage a Rotterdam, Naum Gabo; lezing ter gelegenheid van de opening van de internationale sculptuur tentoonstelling te Sonsbeek; Les assasins (de l'art) sauts parmis nous ....

1958, 1 deel

0688.204 La 'renaissance du xx. siecle'; La paille des mots sur le grain des choses; autour de Goya; Pas de thé pur la marquise; Aux faus 1958, 1 deel

0688.205 Le miettes; Le diable, le bon dieu et n'importe qui; Pompes Funebreg – numero du nouvel ans; Gaitè de la 'Kultuur';

(25)

Crepuscules des dieux; Un poète; Rien ne va plus …; l'eclipse de l'occident; zonder titel

1958-1959, 1 deel

0688.206 l'histoire ne paye pas le Samedi; Le guano de notre temps; zonder title; Dies noctesque; rapport avec le monde?; a propos …

1959-1961, 1 deel

0688.207 Aantekeningen, zonder titels 1962-1963, 1 deel

0688.208 Aantekeningen, zonder titels 1964-1966, 1 deel

0688.209 Aantekeningen, zonder titels 1966-1969, 1 deel

0688.210 Catalogus van de tentoonstelling Mostra'54, een tentoonstelling over moderne Italiaanse sculptuur, in de Rotterdamsche

Kunstkring; met een inleiding van F. Carasso

1954 1 stuk

0688.211 Aantekeningen over diverse onderwerpen

z.j. 1 pak

0688.B.8 Lidmaatschappen

0688.B.8 LIDMAATSCHAPPEN

0688.B.8.1 Voce Italiana

0688.B.8.1 VOCE ITALIANA

0688.212 Stukken betreffende 'Voce Italiana. Organo degli Italiani in Olanda'

1946-1947 1 pak

Carasso was redacteur van dit tijdschrift

0688.213 'Voce Italiana'

1946-1947 1 pak

0688.214 Ontwerpen voor illustraties in 'Voce Italiana'

[1946] 1 omslag

0688.B.8.2 Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB)

0688.B.8.2 NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS (NKVB) 0688.215 Statuten van de NKvB

1932 1 stuk

0688.216 Stukken betreffende de NKvB, verzameld door D.G. Carasso

1935-1961 2 omslagen

0688.217 Lidmaatschapskaarten van de NKvB

1940, 1946-1947, 1967 1 omslag

0688.218 Ledenlijsten van de NKvB

1945-1946, 1961, 1965, 1969 1 omslag

0688.219 Verklaring van de NKvB dat Carasso zich niet heeft aangemeld voor

(26)

26 Carasso NL-HaRKD-0688

de Kultuurkamer

1946 1 omslag

0688.220 Bezwaarschrift van enkele beeldhouwers tegen Carasso vanwege diens artikel over Zadkine in de 'Kroniek van Kunst en Kultuur' in 1953

1954 1 stuk

0688.221 Stukken betreffende de jurering van de tentoonstelling in de Keukenhof

1954 1 omslag

0688.222 Afschriften van de brief van Carasso aan de NKvB waarin hij zijn lidmaatschap opzegt

1969 1 omslag

0688.223 Brochure over oorlogsmonumenten

[1946] 1 stuk

0688.B.8.3 Overige lidmaatschappen

0688.B.8.3 OVERIGE LIDMAATSCHAPPEN

0688.224 Lidmaatschapskaarten van diverse verenigingen

1932, 1950, 1954, 1961-1962, 1964, 1967 1 omslag 0688.225 Stukken betreffende de Beroepsvereniging van Beeldende

Kunstenaars, aangesloten bij de Nederlandsche Federatie van Beroepsvereenigingen van Kunstenaars

1942, 1947, 1961, 1965 1 omslag

0688.226 Stukken betreffende de Sociëteit De Koepel

1947-1948, 1951, 1979 1 omslag

0688.227 Stukken betreffende Dante Alighieri

1948-1949, 1962-1963 1 omslag

0688.228 Stukken betreffende de Société Européene de Culture

1963, 1966, 1968-1969 1 omslag

0688.229 Stuk betreffende De Kring

1982 1 stuk

0688.B.9 Jan van Eyck Academie

0688.B.9 JAN VAN EYCK ACADEMIE

0688.230 Stukken betreffende de Jan van Eyck Academie

1956-1969 1 omslag

Carasso was professor aan de Jan van Eyck Academie Zie ook dagboek 1956-1957

(27)

0688.B.10 Overige stukken

0688.B.10 OVERIGE STUKKEN

0688.231 Catalogus van Fratelli Caselli te Lucca, 'fabbricanti di ferri da stucco per ornate e figure in gessa'; met aantekeningen van Carasso

1916, 1938 1 omslag

0688.232 Stukken betreffende de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis aan Gerrit van der Veen

1945 1 omslag

0688.233 Stukken betreffende (de discussie met Mathilde Visser over Joegoslavië en) Triëst en de Franse grens

1946, z.j. 1 omslag

0688.234 Stukken betreffende de expositie in IJssalon Gamba te Amsterdam over Italiaanse partizanen

1948, z.j. 1 omslag

0688.235 Stukken betreffende 'La Squilla'

1950 1 omslag

0688.236 Toegangsbewijzen

1951, 1961-1966, 1968-1969 1 omslag

0688.237 Stukken betreffende een artikel in de Groene Amsterdammer in 1954 over toerisme in Joegoslavië

1954 1 omslag

0688.238 Stukken betreffende een feest in de Zomerdijkstraat

1954 1 omslag

0688.239 Stukken betreffende de tentoonstelling 'Beeld en Beeldhouwers' (foto's van Louise van der Veen van beeldhouwers), in Museum Boymans Van Beuningen te Rotterdam

1957 1 omslag

0688.240 Stukken betreffende de organisatie van een tentoonstelling over Italiaanse beeldhouwkunst in Sonsbeek

1958, z.j. 1 omslag

0688.241 Catalogus van Gaignard-Millon, leverancier van

beeldhouwmaterialen; met aantekeningen van Carasso

z.j. 1 stuk

0688.242 'Les Amoreux de Peynet', album met tekeningen, aangevuld met uit de krant geknipte cartoons

z.j. 1 stuk

(28)

28 Carasso NL-HaRKD-0688

0688.243 Diverse reproducties van werk van Carasso (reclames en ansichtkaarten)

z.j. 1 omslag

(29)

0688.C Documentatie

0688.C DOCUMENTATIE

0688.C.1 Documentatie over Carasso

0688.C.1 DOCUMENTATIE OVER CARASSO

Voor documentatie over afzonderlijke opdrachten en tentoonstellingen, zie de rubrieken 3.1 en 3.2

0688.244 Documentatie over Carasso en zeer aanverwante zaken

1933-1993, z.j. 1 pak

0688.vb8 Krantenknipsels over Carasso

1933-1969 3 banden

0688.245 1933-1957, 1 band 0688.246 1957-1961, 1 band 0688.247 1961-1969, 1 band

0688.248 Getuigenissen van Mina Formica-Carasso

1971-1972 1 omslag

0688.249 Getuigenissen van Italiaanse vrienden en bekenden van Carasso, verzameld door D.G. Carasso

1971, 1974, 1979 1 omslag

0688.250 Getuigenissen van vrienden en bekenden over Carasso, verzameld door D.G. Carasso

1971-1972, 1978, 1980-1984, 1988-1989 1 omslag

0688.C.2 Documentatie verzameld door Carasso

0688.C.2 DOCUMENTATIE VERZAMELD DOOR CARASSO

De bibliotheek van Carasso bevindt zich in Museum Beelden aan Zee te Scheveningen

0688.251 'De Vrije Kunstenaar'

1944 1 stuk

0688.252 Manifest 'Aan de Kunstenaars van Nederland'

1945 1 stuk

0688.253 'De Realist'

1949, 1951 1 omslag

0688.254 Gegevens over vrienden en bekenden (met alfabetische inhoudsopgave)

1950-1995 1 omslag

Geordend en deels verzameld door D.G. Carasso

0688.255 Stukken betreffende boekenbezit van Carasso

1987, 1990, 2002, z.j. 2 omslagen

0688.vb9 Plakboeken met documentatie over andere kunstenaars, samengesteld door Carasso

(30)

30 Carasso NL-HaRKD-0688

z.j. 3 delen

0688.256 Deel 1 z.j., 1 deel 0688.257 Deel 2

z.j., 1 omslag, 1 deel 0688.258 Deel 3

z.j., 1 omslag, 1 deel

0688.259 Zes schriften met knipsels over beeldhouwkunst

z.j. 1 omslag

0688.260 Documentatie over andere kunstenaars, voornamelijk beeldhouwers (waaronder enkele vrienden en bekenden)

z.j. 2 omslagen

Ongeordend

0688.vb10 Ansichtkaarten van gebouwen, beeldhouwwerken, schilderijen en dergelijke

z.j. 2 pakken

0688.261 Deel 1

z.j., 2 omslagen 0688.262 Deel 2

z.j., 1 pak

0688.263 Foto's, knipsels en dergelijke aanwezig op het prikbord in het atelier van Carasso

z.j. 1 omslag

(31)

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1: alfabetische inhoudsopgave correspondentie (inv.nr. 1)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief Kunsthandel Goupil Den Haag Periode: 1861-1917 Archiefbloknummer: 0355 Omvang: 0.60 m