Zet een informatieve intro op je homepage

Hele tekst

(1)

OP INTERNET

HOE MAAK JE EEN

WEBSITE ONWEERSTAANBAAR?

MUST-HAVE

AARTJAN VAN ERKEL

(2)

Zeg nooit welkom

Zet een informatieve intro op je homepage

Het kopje ‘Welkom’ op een homepage kun je vergelijken met een welkomstmat bij de voordeur. Goed bedoeld, maar andere dingen werken eigenlijk beter. Wat zijn de beste manieren om bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn op je homepage? en hoe gebruik je kopteksten om je site gebruikersvriendelijker te maken én beter vindbaar in Google?

Waarom Welkom zeGGen eiGenlijk niet nodiG is

Website-eigenaars zijn beschaafde mensen. Als je de moeite neemt om hun website te bezoeken, heten ze je graag keurig netjes welkom. Vaak zelfs met de grootst mogelijke chocoladeletters op hun homepage. Maar met wel- komstkopjes is iets vreemds aan de hand. ‘Welkom op de website van bedrijf X’. Wat zegt dat zinnetje eigenlijk? Twee dingen: je bent nu op de website van bedrijf X en je bent op die website van harte welkom. Maar wist de bezoeker dat allebei niet allang? Je had hem toch al verteld dat hij op jouw website was aangekomen? Daarom heb je namelijk dat logo en die bedrijfsnaam boven aan de pagina gezet. En hoeveel websites ken je waar de bezoeker niet welkom is? Er zijn maar een paar Nederlandse webshops waar je uit religi- euze overwegingen één dag in de week echt niet welkom bent. Babypark en Kinderwagen.nl zijn bijvoorbeeld gevestigd op de Veluwe, een streng protes- tants-christelijk gebied. Zij verkopen nee op zondag: op de homepage wordt meegedeeld dat de webwinkel die dag dicht is (zie afbeelding 1.1).

je Welkom voelen komt niet door Het Woord ‘Welkom’

Gasten die je thuis ontvangt, voelen zich echt niet welkom doordat je een kokosmat met ‘welkom’ erop bij de voordeur hebt liggen of doordat je ‘wel- kom’ zegt. Het welkome gevoel komt veel eerder door de manier waarop je hen behandelt. De omhelzing als ze over de drempel stappen. De geur van versge- zette koffie uit de keuken. De zachte muziek in de woonkamer. Zo werkt het ook op een website. Zég dus geen ‘welkom’, maar zorg dat het zo vóélt. Bezoe-

1

(3)

kers voelen zich welkom op je site als ze merken dat je aandacht hebt gehad voor alle details. En dat je snapt wat hen beweegt. Bijvoorbeeld als ze:

• snel vinden wat ze zoeken;

• direct zien wat ze moeten doen;

• weinig hoeven te lezen en te wachten;

• meer krijgen dan ze verwachten;

• de beste deal en service krijgen;

• hun gegevens veilig bij je kunnen achterlaten;

• je site ook kunnen gebruiken als ze slechtziend zijn;

• gepersonaliseerde informatie krijgen op basis van hun vorige bezoek.

sCHrijF Geen Welkom maar een inFormatieF tekstje

Een welkomstwoord op een homepage kost veel van de schaarse ruimte en aandacht. Daardoor kunnen er dingen onderbelicht blijven die eigenlijk belangrijker zijn. Op de website in afbeelding 1.2 staat het logo van de Open Universiteit Nederland. Een van de eerste dingen die je leest is het kopje

‘Welkom op deze website’. De eerste indruk die je hier krijgt is: dit is de algemene website van de Open Universiteit. Alles wijst daarop: de kopjes, de horizontale balk met het logo, de navigatiemenu’s. Toch is dit niet de web- site van de Open Universiteit, maar een website waar gratis zelfstudiemate- riaal wordt aangeboden. De bezoeker die deze website niet kent, wordt dus op het verkeerde been gezet en dat komt onder andere doordat in het wel- komstkopje beter iets anders had kunnen staan. Een kopje als dit zou direct Bij Babypark zijn klanten op zondag niet welkom

Afbeelding 1.1

(4)

duidelijkheid geven: ‘Gratis zelfstudiemateriaal’. Liefst in wat grotere letters dan de overige kopjes op de pagina, en geplaatst in de witruimte bovenaan, twee kolommen breed.

Er zijn heel wat websites die op hun homepage de nadruk leggen op het welkom heten van bezoekers. Als je in Google ‘welkom op de website van’

intypt, krijg je ruim 2,5 miljoen zoekresultaten. Je bent dus heel wat web- sites te slim af als je iets nuttigers dan ‘welkom’ op je homepage zet. Schrijf liever in zo weinig mogelijk woorden wat je site precies inhoudt, en wat hem anders maakt dan alle andere sites. Zo’n informatief tekstje beantwoordt meteen twee belangrijke vragen die je bezoeker heeft als hij voor het eerst op je homepage aankomt.

Afbeelding 1.2

Dit lijkt de algemene website van de Open Universiteit Nederland, maar dat is het niet

(5)

GooGle snapt je WeBsite Beter als je Geen Welkom zeGt Je welkomsttekst herschrijven geeft je de kans om in de paginakop op de homepage zoekwoorden te gebruiken die geïnteresseerden in Google zou- den kunnen intypen. Dit is een van de makkelijkste dingen die je kunt doen aan zoekmachineoptimalisatie. De paginakop aanpassen op de homepage kan verschil maken voor je posities in Google. Want die tekst is voor Google een belangrijke indicatie van de inhoud van de hele website. Zorg dus dat er in de paginakop heel specifi eke woorden staan die vertellen waar je website over gaat. Dat maakt je homepage veel duidelijker, voor bezoekers én zoek- machines. Geboortekaartjes.nl verwelkomt bezoekers niet met ‘welkom’, maar met een informatieve kop waar ook nog eens zoekwoorden in voor- komen die de website beter vindbaar maken in Google (zie afbeelding 1.3).

De kop ‘Grootste Aanbieder & Drukker van geboortekaartjes in Nederland’

beantwoordt meteen een paar belangrijke vragen:

• Wat is dit voor een website? (Ik kan hier geboortekaartjes laten drukken.)

• Waarom moet ik op deze website zijn en niet ergens anders? (Omdat dit de grootste van Nederland is.)

De kop bevat woorden en woordcombinaties waarop de doelgroep zou kun- nen zoeken:

• drukker;

• geboortekaartjes;

• drukker geboortekaartjes;

• aanbieder geboortekaartjes;

• grootste drukker van geboortekaartjes.

Afbeelding 1.3

Geboortekaartjes.nl verwelkomt bezoekers met een informatieve kop

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :