PROGNOSE DOELREALISATIE 2017

Hele tekst

(1)

PROGNOSE DOELREALISATIE 2017

Doelen 2017 one page strategy Gerealiseerd?

1. Robuuste keuzes: waarde(n)vol aanbod voor trainers/coaches, clubbestuurders en sporters Deels

2. De KNGU organisatie inclusief bestuursmodel is aangepast op de strategie Ja

3. Het effect van de strategie is meetbaar a.d.h.v. indicatoren Deels

De mate van realisatie wordt toegelicht op de volgende pagina’s.

(2)

REALISATIE JAARDOELEN 2017

1. Robuuste keuzes: waarde(n)vol aanbod voor specifieke klantgroepen

Toelichting: voor de robuuste keuzes zijn de behoefte in beeld en zijn producten, diensten en activiteiten ontwikkeld

Trainers/coaches

Behoefte in beeld? 

Producten, diensten en/of activiteiten ontwikkeld? 

Clubbestuurders

Behoefte in beeld? 

Producten, diensten en/of activiteiten ontwikkeld?  / 

Sporters (recreatie)

Behoefte in beeld? 

Producten, diensten en/of activiteiten ontwikkeld? 

(3)

TOELICHTING TRAINERS/COACHES

Behoefte:

3839 kaderleden met niveau 3 licentie, waarvan 2975 met de discipline gymnastiek. Onze licentiehouders hebben gemiddeld 7,6 jaar een licentie. 72 kaderleden hebben 20 jaar of langer een actieve licentie. Bij verenigingen wordt meer aandacht besteed aan werven van kader dan aan behoud van kader. Dit terwijl kaderleden een relatief korte periode actief blijven. Daarom is inzetten op behoud en verbeteren van loopbaanperspectief een kans om zowel kaderleden als clubbestuurders te ondersteunen. Daarom: van passie naar loopbaan.

Producten, diensten en/of activiteiten: 

Geen nieuwe producten, diensten en/of activiteiten maar wel verbeteringen

 Bij bestaande producten en diensten op klantniveau processen beter ingericht.

 KNGU-campus (website voor informatie over opleidingen, bijscholingen en licenties) vernieuwd.

(4)

TOELICHTING CLUBBESTUURDERS

Behoefte:

Hulp bij grootste bestuurlijke knelpunten, namelijk juridische vraagstukken, financiële zorgen en efficiënte ledenadministratie (en uitwisselen daarvan met de KNGU).

Producten, diensten en/of activiteiten:

 Juridische en wetmatige ondersteuning 

 Het vinden van additionele geldstromen, hulp bij sponsoring  / 

 Optimalisering ondersteuning ledenadministratiesysteem  / 

(5)

TOELICHTING (RECREATIE)SPORTERS

Behoefte:

De recreatieve sporter is op zoek naar plezier, afwisseling en voldoende uitdaging onder begeleiding van een enthousiaste en bekwame lesgever (bron: strategische vangst, exit onderzoek, literatuur review). Kinderen willen graag laten zien wat ze kunnen, maar vinden wedstrijden niet zo leuk/belangrijk. Voor 61% van de kinderen is plezier de belangrijkste reden om te sporten (onderzoek Motivaction).

Producten, diensten en/of activiteiten:

 Your Stage 

 Recreatief aanbod voor in de les 

 Crossmediale campagne turnen 

 Ledenvoordelen 

 Freerunning 

(6)

REALISATIE JAARDOELEN 2017

2. De KNGU organisatie inclusief bestuursmodel is aangepast op de strategie

Toelichting: de juiste mensen werken op de juiste plek (medewerkers en vrijwilligers). En zijn zich bewust van hun bijdrage naar de klant.

Juiste mensen werken op de juiste plek?  / 

De beroepsorganisatie is aangepast op de nieuwe strategie. Naar het bestuursmodel is gekeken en er is besloten dat op hoofdlijnen geen aanpassingen nodig zijn. Wel wordt gezocht naar manieren om de samenwerking binnen het model te verbeteren. In die zin zitten de juiste mensen op de juiste plek. Echter blijft er werk aan de winkel, dit is een proces dat nooit af is.

Bewust van bijdrage naar de klant?  / 

Verschillende interventies zijn gedaan, zoals het voorbereiden van een programma voor ontwikkeling en cultuur met een organisatiepsycholoog en -adviseur, het persona-traject, meten van klanttevredenheid en ontwikkeling van de klantenservice. Ook dit is een

doorlopend proces, wat blijvend aandacht vraagt.

(7)

REALISATIE JAARDOELEN 2017

3. Het effect van de strategie is meetbaar a.d.h.v. indicatoren

Toelichting: er is inzicht in de kwaliteit van het huidige netwerk van aanbieders, waardoor gesegmenteerde dienstverlening mogelijk is.

Indicatoren:

Klanten ervaren meerwaarde - NPS en klanttevredenheid 

Beprijsbare producten, diensten en activiteiten - verhouding contributie/subsidie en andere inkomsten 

Medewerker/vrijwilliger is ambassadeur - ENPS en tevredenheid 

Kwaliteit per aanbieder - NPS en klanttevredenheid van sporters clubleden i.c.m.

parameters m.b.t. functioneren van de club 

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :