Schoon Maak Je Samen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen voor de schoonmaak van onderwijsinstellingen?

Hele tekst

(1)

A Vebego family company

Schoon Maak Je Samen

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen voor de schoonmaak van onderwijsinstellingen?

April 2022

TRENDRAPPORT

(2)

90%

ERKENT HET BELANG VAN SCHOON EN HYGIËNE

46

TELEFONISCHE INTERVIEWS

7

DIEPTE- INTERVIEWS

TOP 3 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN:

Bij duurzaamheid is het maken van concrete én meetbare impact belangrijk.

Materiaalgebruik, Zero-Waste en het reduceren van CO2 spelen de grootste rol.

Onderwijsinstellingen zien datagestuurd en

resultaatgericht schoonmaken als twee aparte methoden, maar voor Hago is het juist een doorontwikkeling.

NOG NIET IEDEREEN ENTHOUSIAST OVER DATAGESTUURD SCHOONMAKEN

De meningen over datagestuurd schoonmaken zijn verdeeld. 4 op de 10 geeft aan dat datagestuurd schoonmaken efficiënter is. Maar een kwart van de respondenten maakt zich juist zorgen over de autonomie en het werkplezier van de schoonmaker.

RESPECT VOOR DE SCHOONMAKER DUURZAAMHEID

DUURZAME INZETBAARHEID

1 2 3

BIJ SAMENWERKING IS GOEDE COMMUNICATIE ESSENTIEEL

Dit staat zowel op de eerste als tweede plek.

PROACTIEF COMMUNICEREN

OPEN EN EERLIJKE COMMUNICATIE PROACTIEF HANDELEN

1 2 3

04 05 06 08 10 12 16 Inleiding

Verantwoording

Management samenvatting Trends en ontwikkelingen Duurzame impact

Resultaatgericht of datagestuurd?

De visie op samenwerking

Inhoud

3

HAGO TRENDRAPPORTSCHOON MAAK JE SAMEN

(3)

Inleiding Verantwoording

Schoon is (veel) meer dan schoonmaken. Schoon is duurzaamheid. Schoon is beleving. Schoon is imago. En schoon is na een pandemie meer dan ooit verbonden aan hygiëne.

Een pandemie laat pas goed zien wat het belang van schoon is. Facilitaire managers en schoonmaakleveranciers weten dit natuurlijk al veel langer. Schoon is en was voor hen zeker geen vanzelfsprekendheid.

De afgelopen jaren is er veel gevraagd van onderwijsinstellingen en hun toeleveranciers.

Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord gebleken.

Maar daarnaast speelt er op het vlak van schoonmaak natuurlijk nog veel meer. Want naast flexibiliteit zijn ook duurzaamheid,

ketensamenwerking, krapte op de arbeidsmarkt en de inzet van data belangrijke thema’s.

Wat zien onderwijsinstellingen zelf als de belangrijkste ontwikkelingen? Hoe spelen ze daarop in? Wat verwachten ze van toeleveranciers en wie heeft de regie? Hoe zetten ze hun vraag uit? Wat zijn de belangrijkste selectiecriteria?

In het eerste kwartaal van 2022 is onderzoek gedaan onder diverse onderwijsinstellingen. Er zijn 7 diepte-interviews afgenomen. Daarnaast is er een kwantitatief onderzoek gehouden onder 46 verschillende onderwijsinstellingen.

De functietitels van respondenten zijn divers;

facilitair manager, facilitair coördinator, inkoopadviseur, directeur ondersteunende diensten en bedrijfsvoering, manager

huisvesting en facilities, procurement manager, contractmanager en hoofd facilitaire dienst. In deze rol zijn zij mede- of eindverantwoordelijk voor het (strategisch) inkopen van schoonmaak.

48% van de bevraagde personen werkt bij een onderwijsinstelling met meer dan 15.000 studenten. De deelnemende instellingen vertegenwoordigen zowel MBO, HBO als WO.

Kortom, hoe kunnen we samen zorgen voor schone werk- en leerplekken? Nu en in de toekomst?

In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar deze vragen met interessante inzichten als gevolg! Met deze verkregen inzichten zijn

onderwijsinstellingen bovendien in staat om hun eigen instelling te vergelijken met die van andere.

Eindhoven, april 2022

De uitkomsten geven een genuanceerd beeld over welke aspecten respondenten belangrijk vinden bij schoon(maak) van nu en in de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd door RVS Marketing in opdracht van Hago.

36% HBO 45% MBO 19% WO

46

TELEFONISCHE INTERVIEWS

7

DIEPTE- INTERVIEWS

1/3

HEEFT MEER DAN

100.000 M2 SCHOONMAAK

48%

HEEFT 15.000 STUDENTEN OF MEER

SCHOON MAAK JE SAMEN SCHOON MAAK JE SAMEN

HAGO TRENDRAPPORT HAGO TRENDRAPPORT

4 5

(4)

Managementsamenvatting

Het belang van schoon is groot. En na de pandemie is het belang van schoon en hygiëne alleen maar toegenomen. Tegelijkertijd is schoon zeker geen vanzelfsprekendheid.

In het eerste kwartaal van 2022 heeft RVS in opdracht van Hago onderzoek gedaan naar ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van schoonmaak binnen onderwijsinstellingen. Er zijn 7 diepte-interviews afgenomen en 46 enquêtes ingevuld. Nagenoeg de helft van de bevraagde personen werkt bij een onderwijsinstelling met meer dan 15.000 studenten. De deelnemende instellingen vertegenwoordigen zowel MBO, HBO als WO.

De schoonmaker centraal

In de top 3 van belangrijkste ontwikkelingen staat de schoonmaker centraal. Zowel het respect voor het beroep als de duurzame inzetbaarheid.

Een schoonmaker heeft een essentieel beroep, maar studenten en medewerkers van de

onderwijsinstelling nemen schoon nog wel eens

‘voor lief’. Om meer respect en begrip voor de schoonmaker te creëren is zichtbaarheid belangrijk, aldus 85% van de bevraagde onderwijsinstellingen.

De schoonmaker is een gewaardeerde collega, maar bijna driekwart van de onderwijsinstellingen geeft aan dat de schoonmaker te weinig betaald krijgt. De schoonmaker staat op de loonlijst van de schoonmaakleverancier, maar een

onderwijsinstelling kan wel invloed uitoefenen op de beloning van schoonmaakmedewerkers.

De beloningen in geld liggen vast in een CAO om mensen te beschermen. Voor andere facetten, zoals werkdruk en werkplezier, is er zeker nog ruimte voor verbetering.

De impact van duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid wordt gezien.

Het werd in diepte-interviews vaak spontaan genoemd als een van de belangrijkste ontwikkelingen en ook het kwantitatieve

onderzoek toont het belang aan. Duurzaamheid is een breed begrip en voor iedere

onderwijsinstelling ligt de nadruk op een ander onderdeel. Materiaalgebruik, Zero-Waste en het reduceren van CO2 spelen de grootste rol.

Bij duurzaamheid is het maken van concrete én meetbare impact belangrijk.

Resultaatgericht versus datagestuurd Resultaatgericht en datagestuurd schoonmaken worden door respondenten niet als meest belangrijk bestempeld. Aan de andere kant zijn

ze daar wel - bijna dagelijks - mee bezig. Voor veel onderwijsinstellingen is resultaatgericht schoonmaken momenteel de norm. Wat opvalt is dat 1 op de 5 respondenten het meten van kwaliteit bij resultaatgericht schoonmaken lastig vindt. Datagestuurd schoonmaken wordt daarbij nog niet door iedereen als oplossing gezien. 4 op de 10 geeft aan dat datagestuurd schoonmaken efficiënter is. 6 op de 10 is daar nog niet van overtuigd. De meningen zijn daarnaast ook verdeeld over de toegevoegde waarde van datagestuurd schoonmaken. Slechts 1/3 geeft aan dat zij datagestuurd schoonmaken als dé toekomst zien. Tot slot maakt een kwart van de respondenten zich zorgen over het effect van datagestuurd schoonmaken op de autonomie en het werkplezier van de schoonmaker.

It’s all about communication

In een samenwerking is communicatie belangrijk. Dat is een open deur. Ook bij

samenwerking tussen schoonmaakleveranciers en onderwijsinstellingen staat het op plek één.

En twee! Uit ons onderzoek blijkt dat proactiviteit, eerlijkheid en openheid essentieel zijn. Omdat je dan het vertrouwen en begrip creëert dat je de uitdaging samen aan kan. Proactief handelen sluit de top drie van belangrijkste aspecten bij een samenwerking af. Want spreken is zilveren, maar handelen is goud.

Hoe zie jij de toekomst van schoonmaak?

Als we eerlijk zijn, roept een gedegen onderzoek eigenlijk altijd meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Zo ook dit onderzoek. We praten daarom graag verder. Neem contact op met onze collega Anne Storimans, via anne.storimans@hago.nl of

+316 46 81 63 56. Zij vindt de juiste expert binnen Hago voor jouw vragen en uitdagingen.

SCHOON MAAK JE SAMEN SCHOON MAAK JE SAMEN

HAGO TRENDRAPPORT HAGO TRENDRAPPORT

6 7

(5)

“Schoonmaak wordt vaak ondergewaardeerd – dat uit zich in opmerkingen als ‘schoonmaak kost veel geld’ – en eerder klagen dan complimenteren.”

HOE BELANGRIJK ZIJN DEZE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN?

5 is heel belangrijk, 1 is onbelangrijk

Edwin Noordink – Saxion

Trends en

ontwikkelingen

Onderwijsinstellingen zien hun ‘markt’ niet primair als concurrerend of competitief.

Sterker nog, er wordt juist veel samengewerkt.

Tegelijkertijd is het onderscheiden als instelling wel degelijk van belang. De student en/of medewerker moet tenslotte weten waar hij of zij voor kiest. Dat betekent dat instellingen veel waarde hechten aan hun reputatie en imago.

Dat geldt nagenoeg voor iedereen; 96% geeft aan dat het (zeer) belangrijk is. Ook het belang van schoon, als onderdeel van dat imago, wordt erkend. Bijna 90% geeft aan dat schoon en hygiëne hierbij een rol spelen. Dat het belangrijk is, staat dus vast, maar hoe ontwikkelt de

discipline schoonmaak zich? En wat zijn de verwachtingen van onderwijsinstellingen?

Respondenten werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven welk belang zij hechten aan een specifieke trend in relatie tot schoonmaak.

Een score van 5 geeft aan dat iets heel belangrijk is, terwijl een 1 juist aangeeft dat iets weinig belang heeft. Uit de top 3 blijkt dat het menselijke aspect van schoonmaak domineert (1.respect voor de schoonmaker en 3.duurzame inzetbaarheid).

Uit de diepte-interviews en de open vragen van het kwantitatieve onderzoek kwam duidelijk naar voren dat duurzaamheid een zeer belangrijk aspect is. In brede zin, zowel duurzaamheid gerelateerd aan milieu/klimaat als duurzaamheid gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid van het personeel. Daarnaast werd ook communicatie, flexibiliteit en (keten)samenwerking genoemd.

Er is dus een grote diversiteit aan thema’s. Maar wat springt er bovenuit?

Duurzaamheid werd spontaan het meest genoemd en staat ook in het rijtje op een (nipte) tweede plek. Duurzaamheid is echter een containerbegrip. Wat verstaan onderwijsinstellingen eronder en welk aspect binnen het duurzaamheidsspectrum verdient de meeste aandacht?

Respect voor de schoonmaker Duurzaamheid (milieu / materiaal / SDG) Duurzame inzetbaarheid (de mens / personeel) Gastheerschap / hospitality Digitalisering en automatisering Innovatie Resultaatgericht / inspanningsgericht schoonmaken SROI Ketensamenwerking Studentactivatie / participatie Datagestuurd schoonmaken

4,65 4,55 4,42 4,28 3,95 3,91 3,86 3,76 3,75 3,60 3,01

SCHOON MAAK JE SAMEN SCHOON MAAK JE SAMEN

HAGO TRENDRAPPORT HAGO TRENDRAPPORT

8 9

(6)

Duurzame impact

Duurzaamheid is volgens de respondenten enorm belangrijk. Maar wat verstaan ze precies onder dit containerbegrip en welk aspect is het belangrijkste? We vroegen het de respondenten.

Uit hun antwoorden kwam naar voren dat vooral materiaalgebruik en zero-waste de aspecten zijn die men associeert met duurzaamheid.

Wellicht ook dat dit twee zaken zijn die voor een onderwijsinstelling heel tastbaar en meetbaar zijn. Je kunt doelen stellen, tussentijds meten en communiceren over deze aspecten.

Wat verder opvalt is dat het bijdragen aan de SDG’s (Sustainable Development Goals) niet zo hoog scoort, terwijl de SDG’s in de meeste tenders wel veel aandacht krijgen. Slechts 33%

van de facilitaire managers uit ons onderzoek geeft aan dat bijdragen aan de SDG’s een van de drie meest belangrijke aspecten is op het gebied van verduurzaming. De (meetbare) impact van bijdragen aan de SDG’s is heel lastig concreet te maken. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom het niet prominent naar voren komt in dit onderzoek.

Verder worden duurzaam vervoer van leveranciers en het verlagen van watergebruik als minder belangrijk gezien. Wat hierbij opvalt is dat ‘milieu- impact van de schoonmaakleverancier zelf’ wél hoog scoort. 43% van de ondervraagde facilitaire managers geeft aan dat dit in hun top drie staat.

Duurzaam vervoer, verlagen van watergebruik,

chemie-vrije schoonmaakmiddelen en circulaire verpakkingen zijn concrete invullingen van deze milieu impact. Respondenten beoordelen blijkbaar liever het geheel dan de losse aspecten.

Deze afzonderlijke aspecten hebben separaat mogelijk beperkte impact in hun beleving, maar de som van deze punten is wel relevant. Dat een schoonmaakleverancier kan rapporteren over de CO2-footprint en is relevant voor onderwijsinstel- lingen. Hoe schoonmaakleveranciers deze-CO2

reductie bewerkstelligen lijkt van ondergeschikt belang.

WAT IS HET BELANGRIJKSTE OP HET GEBIED VAN VERDUURZAAMING?

Impact maken is

belangrijk en die impact moet zichtbaar, concreet en meetbaar zijn.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53%

58%

58%

51%

44%

30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39%

43%

57%

63%

33%

26%

26%

11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5%

53%

2%

2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

37%

14%

28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

36% 36%

11%

11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

7%

74%

0%

0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2%

4%

9%

46%

39% Duurzaam vervoer van leveranciers

Verlagen van waterverbruik Chemie-vrije schoonmaakartikelen Circulaire verpakkingen (etc.) Bijdragen aan SDG’s Duidelijke visie vanuit schoonmaakpartij hoe hieraan actief bij te dragen Milieu-impact schoonmaakpartij zelf (CO2/Zero footprint) Zero waste / afvalbeheer Materiaalgebruik duurzaam (refurbished/te recyclen)

SCHOON MAAK JE SAMEN SCHOON MAAK JE SAMEN

HAGO TRENDRAPPORT HAGO TRENDRAPPORT

10 11

(7)

Resultaatgericht of datagestuurd?

Resultaatgericht schoonmaken en datagestuurd schoonmaken zijn ontwikkelingen die in de branche regelmatig ter sprake worden gebracht, maar vooralsnog onderwijsinstellingen niet gezien worden als de belangrijkste trends of ontwikkelingen. Tegelijkertijd is elke partij hier op de een of andere manier wel mee bezig. Hoe zit dat precies?

Uit de diepte-interviews bleek dat sommige onderwijsinstellingen het meten van de kwaliteit bij resultaatgericht schoonmaken ingewikkeld vinden. Bij resultaatgericht schoonmaken spreek je samen af wat er onder schoon verstaan wordt.

Het gewenste resultaat ligt dus vast.

Maar hoe en wanneer er schoongemaakt wordt, is minder strak georganiseerd. Uit de interviews kwam naar voren dat het daardoor lastig te bepalen kan zijn of het schoon genoeg is. Voor een meerderheid van de facilitaire managers uit het kwantitatieve onderzoek lijkt dit geen issue. 21% herkent zich hier echter wel in. Ook zij vinden het ingewikkeld om de kwaliteit van resultaatgericht schoonmaken te meten.

Een op de vijf vindt het meten van de kwaliteit bij resultaatgericht

schoonmaken lastig.

Over het algemeen zijn de facilitaire managers van dit onderzoek tevreden over resultaatgericht schoonmaken. Resultaatgericht schoonmaken sluit ook goed aan bij ‘respect voor de

schoonmaker’. De belangrijkste trend volgens dit onderzoek. Driekwart van de respondenten is het er immers mee eens dat resultaatgericht schoonmaken de schoonmaker in zijn of haar kracht zet.

De meningen over datagestuurd schoonmaken zijn nog uiteenlopend. 4 op de 10 geeft aan dat datagestuurd werken efficiënter is. Een meerderheid is daar nog niet van overtuigd.

In de nabije toekomst is er ook verdeeldheid over de toegevoegde waarde van datagestuurd schoonmaken. 1/3 geeft aan dat datagestuurd schoonmaken wat hen betreft de toekomst is. 1/3 ziet er nog geen toekomst is en 1/3 is neutraal.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16% 16%

27%

42% 0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39% 22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53% 58% 58% 51% 44% 30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5%

53%

2% 2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

14% 28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2% 4% 9%

46% 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16% 16%

27%

42% 0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39% 22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53% 58% 58% 51% 44% 30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5%

53%

2% 2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

14% 28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2% 4% 9%

46% 39% HET IS LASTIG OM KWALITEIT TE METEN

BIJ RESULTAATGERICHT SCHOONMAKEN RESULTAATGERICHT SCHOONMAKEN ZET

DE SCHOONMAKER EN DE LEVERANCIER IN ZIJN/HAAR KRACHT

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

SCHOON MAAK JE SAMEN SCHOON MAAK JE SAMEN

HAGO TRENDRAPPORT HAGO TRENDRAPPORT

12 13

(8)

“Datagestuurd schoonmaken kan toegevoegde waarde hebben, maar het moet common sense en het plezier voor de schoonmaker niet in de weg zitten. ”

Marga Adriaens – Haagse Hogeschool

Datagestuurd schoonmaken en de schoonmaker

Uit de diepte interviews kwam naar voren dat sommige respondenten zich zorgen maken dat datagestuurd schoonmaken de autonomie van de schoonmaker beperkt. Uit de enquête blijkt dat die zorg bij meerdere partijen leeft: een kwart maakt zich hier inderdaad zorgen over. Dit kan een belangrijke reden zijn waarom datagestuurd schoonmaken nog niet bij iedereen populair is.

Het verschil tussen

resultaatgericht en datagestuurd

De deelnemende onderwijsinstellingen aan dit onderzoek lijken resultaatgericht en datagestuurd als twee verschillende benaderingen te zien. Dat is opvallend. Voor schoonmaakleveranciers is het namelijk niet of/of, maar en/en. In hun beleving is datagestuurd schoonmaken feitelijk een

doorontwikkeling van resultaatgericht schoonmaken.

Resultaatgericht is niet noodzakelijk datagestuurd.

Maar datagestuurde schoonmaak is altijd resultaatgericht. Bij datagestuurd schoonmaken

wordt gewerkt met sensoren. Het maakt het werk slim, duurzaam en belevingsgericht.

Schoonmaakteams hoeven bijvoorbeeld niet meer alle toiletgroepen langs om te controleren of een schoonmaakronde noodzakelijk is. Ze weten dankzij de software op hun tablet of er schoongemaakt moet worden. Ander voorbeeld. Die software meldt ook wanneer dispensers in toiletgroepen op dreigen te raken. Zo zijn ze in staat om ‘real time’

te zien waar ze het hardst nodig zijn. Het werk van de schoonmaker heeft daardoor meer en directe impact op een positieve gastbeleving.

DATAGESTUURD SCHOONMAKEN IS DE TOEKOMST

DATAGESTUURD SCHOONMAKEN LEVERT EFFICIENCYSLAG

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

DATAGESTUURD SCHOONMAKEN BEPERKT DE VRIJHEID (EN DAARMEE WERKPLEZIER) VAN DE SCHOONMAKER

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53% 58% 58% 51% 44% 30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5%

53%

2% 2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

14% 28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2% 4% 9%

46% 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53% 58% 58% 51% 44% 30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5%

53%

2% 2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

14% 28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2% 4% 9%

46% 39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53% 58% 58% 51% 44% 30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5%

53%

2% 2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

14% 28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2% 4% 9%

46% 39%

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

SCHOON MAAK JE SAMENHAGO TRENDRAPPORT

14 15

HAGO TRENDRAPPORTSCHOON MAAK JE SAMEN

(9)

De visie op

samenwerking

In elke tender wordt ruim aandacht besteed aan samenwerking. Sommige instellingen gebruiken hiervoor liever het woord partnership.

Maar wat verstaan respondenten precies onder samenwerking en vooral, hoe kom je tot een effectieve, efficiënte manier van samenwerken?

Wat is de rol van de keten daarbij?

Communicatie is belangrijkste competentie Er is geen twijfel mogelijk. Communicatie staat met stip op één én twee. Proactief, open en eerlijk. Ook het woord proactief staat twee keer in de top drie. Zowel proactief communiceren als handelen zijn dus zeer belangrijk.

Het klinkt ook logisch en voor de hand liggend.

Goede communicatie is tenslotte in elke relatie, zakelijk of privé, de motor van het succes. Toch is het goed om dit te blijven benadrukken, want in de praktijk ontstaat er snel ruis of onduidelijkheid. Daar scherp op zijn, voorkomt klachten en zorgt voor wederzijds begrip.

Samenwerking met de schoonmaker Schoon wordt het niet vanzelf. Daar zorgt de schoonmaker voor. En het belang van zijn of haar werk blijft niet ongezien. Respect voor de schoonmaker en duurzame inzetbaarheid worden daarom als zeer belangrijke aspecten beschouwd. Ook met een schoonmaker willen respondenten goed samenwerken.

Een goede manier om meer begrip en respect voor de schoonmaker te creëren, is door

schoonmaak zichtbaar te maken. 85% is het daar (helemaal) mee eens! Schoonmakers maken tegenwoordig veel vaker overdag schoon en dus niet alleen aan de randen van de dag. Dit draagt bij aan de zichbaarheid en waardering. Zo zien studenten en medewerkers dat schoon geen vanzelfsprekendheid is. Het creëert begrip en respect.

Communicatie staat op plek 1 én 2

“Proactiviteit en

flexibiliteit hangen nauw samen. Vooraf aangeven hoe je - hypothetisch

gezien - met verandering omgaat is mooi, maar

als verandering zich voordoet, dan moet je ook flexibel zijn.”

Yvette Krekels – Hogeschool Zuyd

WAT ZIJN DE DRIE BELANGRIJKSTE COMPETENTIES BIJ EEN SAMENWERKING MET EEN SCHOONMAAKLEVERANCIER?

Kennisniveau Proactief verbeteringen voorstellen

Flexibiliteit (geen ja maar) Verantwoordelijkheid nemen (niet over de schutting gooien) Proactief handelen (zelfstandig/zelfsturend) Open en eerlijke communicatie Proactief communiceren

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53%

58%

58%

51%

44%

30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5%

53%

2% 2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

14% 28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2%

4%

9%

46%

39%

SCHOON MAAK JE SAMENHAGO TRENDRAPPORT

16 17

HAGO TRENDRAPPORTSCHOON MAAK JE SAMEN

(10)

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

Geef schoon een gezicht

Schoonmaakmedewerkers staan op de loonlijst van de leverancier, maar voelen zich vaak deel van de omgeving waar ze werken. Dat juicht Hago alleen maar toe. Wij zorgen dat onze mensen de juiste opleidingen, middelen, materialen en leiding krijgen om uit te blinken. Tegelijkertijd zijn ze zo zichtbaar mogelijk voor opdrachtgevers en worden daardoor onderdeel van het team van de opdrachtgever. Een vast gezicht die weet wat er verwacht wordt. Dat is zowel voor de schoonmaker als voor de onderwijsinstelling belangrijk.

Schoonmaker = Collega

Samenwerking tussen de schoonmaakleverancier, de schoonmaker en de onderwijsinstelling

speelt een belangrijke rol. Maar ook buiten deze driehoek is samenwerking relevant. Bijna driekwart van de onderwijsinstellingen erkent namelijk dat ketensamenwerking het succes vergroot van de samenwerkende facilitaire diensten. Opvallende (schijnbare) tegenstelling is dan ook dat slechts een minderheid meer wil doen op het gebied van ketensamenwerking. Doen ze al voldoende of is er een andere reden?

Ketensamenwerking

Een gewaardeerde collega, de schoonmaker.

Die volgens de onderwijsinstellingen te weinig betaald krijgt. Slechts 23% van de instellingen vindt dat de schoonmaker voldoende beloond wordt. Onderwijsinstellingen betalen het salaris van schoonmaakmedewerkers niet direct. Die salarissen liggen ook vast in een cao. Toch kunnen onderwijsorganisaties invloed uitoefenen op de beloning van schoonmaakmedewerkers.

Via tenders bijvoorbeeld. Hago pleit al jaren voor haalbare prestaties voor schoonmaak-

medewerkers. Ook dat brengt meer balans tussen arbeid en beloning. Of bijvoorbeeld taakverbreding, wat werk aantrekkelijker maakt en de fysieke belasting minder eenzijdig. De beloningen in geld liggen vast om mensen te beschermen. Voor andere facetten is er nog ruimte voor verbetering.

Balans tussen werk en beloning

HET ZICHTBAAR MAKEN VAN DE SCHOONMAKER (POETSEN GEDURENDE DAG) HELPT BIJ HET CREËREN VAN RESPECT EN BEGRIP

HET IS VOOR ONS BELANGRIJK DAT DE SCHOONMAKER ZICH ONDERDEEL VOELT VAN ONZE ONDERWIJSINSTELLING

DE SCHOONMAKER WORDT VOLDOENDE BELOOND

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53%

58%

58%

51%

44%

30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5%

53%

2%

2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

37%

14%

28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

36% 36%

11%

11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2%

4%

9%

46%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53%

58%

58%

51%

44%

30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5%

53%

2%

2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

37%

14%

28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

36% 36%

11%

11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2%

4%

9%

46%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

51%

19%

9%

16%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

16%

47%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

16%

27%

42%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13%

26%

39%

22%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53%

58%

58%

51%

44%

30%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

39% 43%

57% 63% 33%

26% 26% 11%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

31% 31%

24%

10%

5%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5%

53%

2%

2%

37%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

37%

14%

28%

12% 9%

1 2 3 4 5 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

16%

57%

5% 9%

14%

1 2 3 4 5 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

36% 36%

11% 11%

5%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

7%

74%

0% 0%

19%

1 2 3 4 5 0%

10% 20% 30% 40% 50%

23%

48%

7% 5%

18%

1 2 3 4 5

2%

4%

9%

46%

39%

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

SCHOON MAAK JE SAMENHAGO TRENDRAPPORT

18 19

HAGO TRENDRAPPORTSCHOON MAAK JE SAMEN

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :