VV Bennekom Najaars ALV DONDERDAG 25 NOV 2021

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

VV Bennekom Najaars ALV DONDERDAG 25 NOV 2021

Locatie: Kantine VV Bennekom Aanvang: 19.30

1. Opening en mededelingen (19:30)

2a. Notulen ALV 24 juni 2021 (19:45) 2b. Notulen ALV 3 juli 2021 (19:45) 3. Definitief vaststellen agenda (19:50) 4. Installeren nieuwe bestuursleden (19:50) 5. Jaarrekening 2020-2021 (20:00)

PAUZE (20:30)

6. Stand van zaken nieuwbouw (20:45) 7. Stand van zaken jeugdbeleid (21:00) 8. Stand van zaken horeca (21:15) 9. Rondvraag (21:25)

10. Sluiting (21:30)

Bijlages

App.02a – Notulen ALV dd. 24 juni 2021 geanonimiseerd App.02b – Notulen ALV dd. 3 juli 2021 geanonimiseerd App.05a – Inleiding Jaarrekening 2021-2022

App.05b – Jaarrekening 2021-2022

App.05c – Toelichting bij jaarrekening 2021-2022 App. 06 – VVB Presentatie Parkplan

App.07a – Contouren Jeugdbeleid 2022-2026

App.07b – Samenvatting uitkomsten jeugdbeleidsavond dd. 10-11-2021

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :