• No results found

Ageas - bereikt minnelijke schikking in Nederlandse procedure in beroep (23.3.2020) | Vlaamse Federatie van Beleggers

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ageas - bereikt minnelijke schikking in Nederlandse procedure in beroep (23.3.2020) | Vlaamse Federatie van Beleggers"

Copied!
1
11
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

PERSBERICHT - 025 1 EURONEXT BRUSSEL

Ticker: AGS ISIN: BE0974264930

MEDIA CONTACT +32 (0)2 557 57 36

INVESTOR RELATIONS +32 (0)2 557 57 32

Ageas Markiesstraat 1 1000 Brussel - België www.ageas.com

PERSBERICHT

Brussel, 23 maart 2020 – 08u15 (CET)

Ageas bereikt minnelijke schikking in Nederlandse procedure in beroep

Ageas kondigt vandaag aan dat het met de zeven partijen die voor een opt-out uit de Fortisschikking hebben gekozen, een buitengerechtelijke schikking bereikt heeft over de zaak die aanhangig werd gemaakt in Nederland in juli 2009.

In de zitting in hoger beroep die op 3 februari 2020 plaatsvond voor het gerechtshof van Arnhem besloot het hof de zaak op te schorten tot 3 maart 2020 zodat de partijen tot een minnelijke schikking zouden kunnen komen. Deze periode werd later verlengd tot 31 maart 2020.

Ageas heeft nu een minnelijke schikking bereikt met de eisers en zal hen naast een bedrag dat in overeenstemming is met de WCAM-overeenkomst, een vergoeding betalen voor de kosten en schade verbonden aan de juridische procedures. De lopende procedure wordt met onmiddellijke ingang door alle partijen beëindigd.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen meer dan EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Kruising in Groningen met links het Winschoterdiep, rechts het Van Starkenborghkanaal en de Oostersluis (wachtplaatsen recreatievaart aan de Westzijde, voor de beroepsvaart

161964 College Raadsinformatiebrief inzake update ter afhandeling in handen coronavirus 7 april 2020 college

3.1 De Inspecteur verwijt betrokkene – de kapitein van de Zealand Rotterdam – het volgende naar aanleiding van dit ongeval. Betrokkene was als kapitein in de ochtend van 23

Omstreeks 11.00u keren wij samen terug naar school waar de lessen vanaf 11.45u opnieuw zullen doorgaan volgens het reguliere lessenrooster.. Aan deze uitstap zijn verder geen

Op maandag 10 februari ga je rechtstreeks van thuis naar je toekomstige stageplaats om er kennis te maken met de doelgroep en om de nodige documenten te laten ondertekenen..

Ruth Nelemaat bedankt Kathleen Ferrier voor haar presentatie en het leiden van het gesprek over “de verharding in de samenleving”.. Wethouder Jur Botter informeert over

2021/2 24 Aldus willen zij dat wordt gezegd voor recht dat de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Kuurne van 29 augustus 2016 evenals het advies

- De uitvoerder ontwikkelt deze nieuwe toneelvoorstelling en de bijhorende inspiratiebox, nabespreking en workshop in samenwerking met Antwerpse scholen en organisaties met

Of bent u soms gro- ter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kud- den?’ Jezus antwoordde: ‘Iedereen die

Belangrijk zijn bijvoorbeeld de kosten, de eventuele bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn, het gemak waarmee voerresten te verwijderen zijn, de benodigde ruimte op de

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 21 november 2018 uitspraak gedaan in de procedure omtrent de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) van 26 april 2018,

De Mandatory Convertible Securities (MCS) waren niet-gedekte en achtergestelde converteerbare obligaties met een nominaal bedrag van EUR 2 miljard, uitgegeven op 7

Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België,

De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente in Leven bereikte in de loop van 2020 77 basispunten ondanks de impact van waardeverminderingen

▪ Het nettoresultaat van de Groep in het derde kwartaal bedroeg EUR 203 miljoen, dankzij de uitstekende operationele prestaties van Leven en Niet-Leven, deels tenietgedaan

Modrikamen geeft van zijn kant aan: “Mijn cliënten en ikzelf zijn tevreden dat we een bevredigend akkoord hebben kunnen vinden met Ageas en de voormalige bestuurders van Fortis om

 de herbenoeming van de dames Jane Murphy, Lucrezai Reichlin en Yvonne Lang Ketterer en van de heer Richard Jackson als onafhankelijke niet-uitvoerende leden van de Raad

Het premie-inkomen in het eerste kwartaal lag 7% lager dan vorig jaar, voornamelijk door het lagere premie-inkomen in Leven, maar werd wel positief beïnvloed door de goede

Het bestuur sprak bij het vaststellen van het jaarverslag van de Omgevingsdienst West-Holland zijn waardering uit voor de nieuwe koers die twee jaar geleden is ingezet:

Het vast bureau beslist om de kostenraming van Pidpa van 30 september 2020 voor het aanleggen van het waterleidingnet voor het CBO-project in de Vorselaarsebaan goed te keuren en

Alle persoonsgegevens van de (ouders van) kinderen en vrijwilligers dienen met zorg behandeld worden en nooit zonder goedkeuring van de betreffende persoon met derden uitgewisseld te

Naast het 3-jarige strategische plan omschrijft Connect21 ook waar Ageas op lange termijn wil staan, voor wie het bestaat en hoe het zijn beloften zal nakomen, vertaald in een

Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja,