Samenvatting Spelregels

Hele tekst

(1)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 1

Samenvatting Spelregels

Inhoudsopgave Bladzijde

Onze clubregels 2

Wedstrijdduur + invallersbepaling 3

Batteraove: 4

F en E Pupillen 5

D jeugd 6

C-jeugd 7

Tijdstrafregeling junioren: 8

Regel 12: Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 10

Het wedstrijdformulier 13

(2)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 2

Onze clubregels:

Spelers/speelsters

 Respecteer de voetbalsport en iedereen die daarmee bezig is.

 Behandel alle deelnemers op een gelijke manier.

 Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport.

 Zorg ervoor dat je samen staat voor een faire sport.

 Wees zuinig op de spullen van SC Jekerdal, medespelers en de tegenstander.

 Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd

en bedank ze na afloop ook, of feliciteer ze (bijv. met het behaalde succes).

Ouders:

 Stimuleer je zoon of dochter altijd om naar de trainingen en de wedstrijden te

gaan.

 Toon belangstelling voor je zoon of dochter, ga dus zoveel mogelijk mee naar

de club.

 Verliezen hoort ook bij de sport.

 Als je zoon of dochter talent heeft merken we het echt wel op.

 Wees je ervan bewust dat ook jij het visitekaartje van de club bent in zowel de

uit- en thuiswedstrijden ten opzichte van verenigingen, ouders, trainers,

begeleiders en (jeugdige) scheidsrechters.

 Laat het coachen over aan de coach of de begeleiding.

Trainers en leiders:

 Wees redelijk in de eisen wat betreft de tijd, de energie en het enthousiasme

van jeugdige spelers/speelsters. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

 Leer de spelers/speelsters dat de spelregels afspraken zijn waaraan iedereen

zich heeft te houden.

 Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en

begeleiding.

 Geef de tegenstanders een goede en gastvrije ontvangst.

 Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is

maar een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.

 Demotiveer rookgedrag en alcoholgebruik binnen de jeugd.

De belangrijkste Fairplay-regels zijn:

 Wij schelden niet;

 Wij houden ons aan de regels;

 Wij geven elkaar na de wedstrijd de hand.

(3)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 3

Wedstrijdduur:

Categorie Leeftijd per 1/1* Soort competitie Wedstrijdduur Batteraove 5-6 jaar 4 tegen 4 2 keer 15 min F-pupil 1e jaar 6-7 jaar 7 tegen 7 2 keer 20 min.

F-pupil 2e jaar 8 jaar 7 tegen 7 2 keer 20 min.

E-pupil 1e jaar 9 jaar 7 tegen 7 2 keer 25 min.

E-pupil 2e jaar 10 jaar 7 tegen 7 2 keer 25 min.

D-pupil 1e jaar 11 jaar 11 tegen 11 2 keer 30 min.

D-pupil 2e jaar 12 jaar 11 tegen 11 2 keer 30 min.

C-junior 1e jaar 13 jaar 11 tegen 11 2 keer 35 min.

C-junior 2e jaar 14 jaar 11 tegen 11 2 keer 35 min.

B-junior 1e jaar 15 jaar 11 tegen 11 2 keer 40 min.

-junior 2e jaar 16 jaar 11 tegen 11 2 keer 40 min.

A-junior 1e jaar 17 jaar 11 tegen 11 2 keer 45 min.

A-junior 2e jaar 18 jaar 11 tegen 11 2 keer 45 min.

INVALLERS BEPALINGEN

Bij wedstrijden van A, B en C junioren in de categorie A zijn maximaal 5 wisselspelers (inclusief doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseldmag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Bij wedstrijden van A, B en C junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers toegestaan Dat betekent dus dat hier een eenmaal

gewisselde spelerweer terug het veld in mag

Schematisch:

Categorie Aantal wissels

A – Categorie junioren 5 wissels

B – Categorie junioren 5 wissels + doorwisselen

A – Categorie pupillen 5 wissels + doorwisselen

B – Categorie pupillen 5 wissels + doorwisselen

B – Categorie meisjes en junioren 5 wissels + doorwisselen

(4)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 4

BATTERAOVE:

Spelregels:

1.

Wedstrijdduur: 2 maal 15 minuten.

2.

Voor en na afloop van de wedstrijd handjes geven.

3.

4 veldspelers, dus geen keeper en indien nodig constant wisselen

4.

Aftrap in het midden van het veld.

5.

Doeltrap of uitbal door middel van een pass of door middel van een dribbel.

6.

Direct scoren vanuit een doeltrap of uitbal is niet toegestaan.

7.

Hoekschop wordt normaal genomen (korte hoekschop).

8.

Op het speelveld mogen zich geen leiders bevinden.

Aandachtspunten:

De kinderen moeten zoveel mogelijk voetballen. Er wordt zo weinig mogelijk door de scheidsrechter ingegrepen (en fluit dus zo weinig mogelijk).

Toeschouwers staan achter de afrastering of lijn.

Leiders zorgen er voor dat de wedstrijden goed en tijdig verlopen.

Hoofddoel is kinderen plezier te laten beleven, beperk je tot positieve aanwijzingen.

Ouders laat kinderen zoveel mogelijk zelf voetballen, veel aanwijzingen werken vaak verwarrend, beperk je tot aanmoedigingen.

Na afloop van de wedstrijden handje geven aan elkaar en aan de scheids en

alles gezamenlijk opruimen.

(5)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 5

F en E Pupillen

Leeftijdscategorie geboren: F: 2005 – 2006 E: 2003 - 2004

Enige aandachtspunten:

 Er zijn nog geen pasjes

 Een wedstrijdformulier is niet nodig.

 Eindstand invullen in de bestuurskamer in het schema van de dag of (indien

niet aanwezig) via een uitslagbriefje in het postbakje van de

wedstrijdsecretaris (in de bestuurskamer)

 De wedstrijden zelf fluiten of een ouder (er is geen scheids beschikbaar)

 De F en E pupillen spelen in tijdblok 1 en 2.

 Speelt jouw team in tijdblok 2, dan na afloop van de wedstrijd de goals

opruimen

 De goals dienen verankerd te worden (op veld 1 en 2 met gewicht)

De belangrijkste (afwijkende) spelregels:

1. Er wordt gespeeld op een ½ veld.

2. Er wordt gespeeld 7 tegen 7

3. Wedstrijdduur is bij de F 2 x 20 minuten en E: 2 x 25 minuten 4. Buitenspel geldt niet

5. Keeper mag terugspeelbal in de handen nemen

6. Keeper mag doeltrap (bal was over of naast) ook uit de handen gooien of trappen.

7. Penalty mag wel, maar slechts bij hoge uitzondering en genomen vanaf 8 meter.

8. Foutief ingooien: opnieuw ingooien

9. Trainers en ouders mogen NIET in het veld

10. Na de wedstrijd worden penalty’s genomen: let op: gebruik de goals aan de

zijde waar geen aangrenzende wedstrijd wordt gespeeld.

(6)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 6

D jeugd

Leeftijdscategorie geboren: D: 2001 – 2002

Enige aandachtspunten:

 Vanaf de D zijn er spelerspassen

 Wedstrijdformulier is nodig / soms DWF (digitaal wedstrijdformulier)

 Volledig ingevuld formulier bestaat uit 3 blz. Voorste deel in postvak van

wedstrijdsecretaris (bestuurskamer) 1 doorslag voor jezelf en 1 doorslag voor de tegenpartij. Zie instructie hieronder en infoboekje

 De wedstrijden zelf fluiten of een ouder (tenzij een scheids wordt aangewezen.

 De D en C junioren spelen in tijdblok 3

 Denk aan de hoekvlaggen en grensrechtervlaggen

De belangrijkste (afwijkende) spelregels:

1. Er wordt gespeeld op heel veld en 11 tegen 11.

2. Buitenspel vanaf de D jeugd

3. Keeper mag terugspeelbal niet in de handen

4. D jeugd: doeltrap en vrije schoppen voor de verdedigende partij (bij overtreding in de 16) vanaf de lijn strafschopgebied.

5. D jeugd: hoekschok vanaf 9 meter markering (vlak buiten de 16) 6. Er wordt gewerkt met tijdstraffen.

7. Andere regels zijn cf. voetbalspelregels KNVB.

Vanaf D jeugd kan er al worden gewerkt met gele en rode kaarten.

Gebruikelijk, zeker bij lagere indeling dan hoofdklasse en clubscheidsrechters, zijn echter de tijdstraffen. Maar ook daar zijn regels voor.

Tijdstraf bij (eerste) gele kaart (nieuw vanaf dit seizoen)

Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct voelbaar is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder verder moet.

Alles over de tijdstrafregeling is te lezen in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013/’14 van het district (paragraaf 1.39). Zie ook de bepaling hierna

Spelsysteem: 4-3-3

Bij de D-jeugd wordt in (in beginsel) een 1-4-3-3 systeem gevoetbald. Dit systeem wordt bij de KNVB gepropageerd. Vanaf de B-jeugd worden ze pas in overleg met TJC of de

hoofdtrainer senioren in "aanraking" gebracht met andere systemen (bv. 4-4-2 ), afhankelijk van het systeem dat ons 1e elftal bij de senioren speelt.

(7)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 7

C-JEUGD

Leeftijdscategorie geboren: C: 1999 - 2000

Enige aandachtspunten:

 Spelerspassen ZIJN verplicht

 Wedstrijdformulier is nodig / soms DWF (digitaal wedstrijdformulier)

 Volledig ingevuld formulier bestaat uit 3 blz. Voorste deel in postvak van

wedstrijdsecretaris (bestuurskamer) 1 doorslag voor jezelf en 1 doorslag voor de tegenpartij. Zie instructie hieronder en infoboekje

 De wedstrijden zelf fluiten of een ouder (tenzij een scheids wordt aangewezen).

 C junioren spelen in tijdblok 3

 Denk aan de hoekvlaggen en grensrechtervlaggen

De belangrijkste (afwijkende) spelregels:

1. Er wordt gespeeld op heel veld en 11 tegen 11.

2. Buitenspel vanaf de D jeugd

3. Keeper mag terugspeelbal niet in de handen 4. Er wordt gewerkt met tijdstraffen

5. Andere regels zijn cf. voetbalspelregels KNVB

6. Voor de C jeugd gelden de normale afstanden van een groot veld (dus doeltrap vanaf de 5, hoekschop vanuit de hoek).

7. Er kan er al worden gewerkt met gele en rode kaarten.

Gebruikelijk, zeker bij lagere indeling dan hoofdklasse en clubscheidsrechters, zijn echter de tijdstraffen. Maar ook daar zijn regels voor.

Tijdstraf bij (eerste) gele kaart (nieuw vanaf dit seizoen)

Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct voelbaar is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder verder moet.

Alles over de tijdstrafregeling is te lezen in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013/’14 van het district (paragraaf 1.39). Zie ook de bepaling hierna

Spelsysteem: 4-3-3

Bij C-jeugd wordt (in beginsel) in een 1-4-3-3 systeem gevoetbald. Dit systeem wordt bij de KNVB gepropageerd. Vanaf de B-jeugd worden ze pas in overleg met TJC of de hoofdtrainer senioren in "aanraking" gebracht met andere systemen (bv. 4-4-2 ), afhankelijk van het systeem dat ons 1e elftal bij de senioren speelt.

(8)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 8

TIJDSTRAFREGELING JUNIOREN:

1. Tijdens de wedstrijd kan een speler

10

minuten straftijd worden opgelegd voor de volgende overtredingen:

a. Het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp.

b. Het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is.

c. Het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is.

d. Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop.

e. Het vertragen van een spelhervatting.

f. Het belemmeren van een spelhervatting.

g. Het opzettelijk de bal met de hand spelen (dus niet: het opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de tegenstander een doelpunt of

duidelijke scoringskans wordt ontnomen).

h. Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de scheidsrechter.

i. Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder toestemming van de scheidsrechter.

j. Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter.

k. Ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf.

2. Straftijd kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal.

3. Het opleggen van straftijd heeft geen verdere gevolgen voor de betrokkenen, dat wil zeggen er kan later geen andere straf uitgesproken worden.

4. Het toezicht op de speler aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de

scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speleraan wie straftijd is opgelegd. Als de straftijd om is, mag eerst na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.

5. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil.

6. De straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.

7. Een speler, aan wie de straftijd is opgelegd en die in dezelfde wedstrijd wederom een overtreding begaat, die een straftijdoplegging tot gevolg zou hebben, ontvangt een waarschuwing.

8. De speler aan wie straftijd is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.

9. Een speler, aan wie straftijd is opgelegd, kan gedurende zijn straftijd, niet worden vervangen.

10. Indien aan de aanvoerder van een elftal straftijd is opgelegd, moet zijn taak gedurende de vijf minuten, dat hij niet aan het spel deelneemt, aan een andere speler worden

overgedragen. Hij mag ook geen inlichtingen aan de scheidsrechter vragen over de door deze genomen beslissingen.

11. Indien een elftal de wedstrijd aanvangt met 7 spelers, of het aantal daalt tijdens de wedstrijd tot 7, dan vervalt de straftijdregeling.

12. Als een doelverdediger straftijd wordt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal ook door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.

(9)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 9 13. Als een speler zijn straftijd van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijt gescholden.

14. Indien een speler zijn straftijd van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dan dien hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Indien het staken van de wedstrijd tevens aanleiding is om de wedstrijd niet te hervatten eindigt daarmee ook de straftijd. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd direct aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen.

15. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is verplicht zorg te dragen voor beschermende kleding ten behoeve van de spelers aan wie straftijd wordt opgelegd.

16. De speler aan wie straftijd is opgelegd, behoeft (niet op een bank plaats te nemen, doch dient zich binnen de omrastering van het speelveld op te houden binnen een door de

scheidsrechter aan te geven gebied.

NIEUW MET INGANG VAN DIT SEIZOEN (2013-2014)

Actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’.

TIJDSTRAF EN SPELERSPAS

Met ingang van seizoen 2013/’14 gaan de maatregelen in uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. De invoering van de tijdstraf en de visuele controle van de spelerspas zijn twee maatregelen die direct voor de betrokkenen merkbaar zijn. Hoe deze maatregelen in de praktijk werken is nu voor iedereen inzichtelijk. De brochure geeft uitleg over de toepassing van de deze maatregelen.

Tijdstraf bij (eerste) gele kaart

Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van

10 minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct voelbaar is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder verder moet.

Alles over de tijdstrafregeling is te lezen in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013/’14 van het district (paragraaf 1.39).

ZIE PDF BESTAND

(10)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 10

Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Hierbij even de puntjes op de i van de spelregel waar nu eenmaal de meeste discussies over gaan:

Overtredingen en onbehoorlijk gedrag worden bestraft met:

A - Een directe vrije schop

Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van de tien hieronder volgende overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met buitensporige inzet:

1. een tegenstander trapt of probeert te trappen;

2. een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen;

3. springt naar een tegenstander;

4. een tegenstander aanvalt;

5. een tegenstander slaat of probeert te slaan;

6. een tegenstander duwt;

7. een tegenstander ten val brengt.

8. een tegenstander vasthoudt;

9. een tegenstander bespuwt;

10. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied).

Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond. (zie Regel 13 - Plaats van de Vrije Schop)

Een strafschop

Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is.

(11)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 11 B - Een indirecte vrije schop

Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de acht hieronder volgende overtredingen begaat:

1. langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt;

2. de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht, zonder dat deze is geraakt door een andere speler;

3. de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler met de voeten is toegespeeld;

4. de bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een medespeler.

5. speelt op een gevaarlijke wijze;

6. een tegenstander in diens loop belemmert;

7. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen;

8. een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in Regel 12, waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler te waarschuwen of van het speelveld te zenden.

Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond. (zie Regel 13 - Plaats van de Vrije Schop)

Overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft

Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:

1. onsportief gedrag;

2. het door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

3. herhaaldelijk de spelregels overtreden;

4. de uitvoering van een spelhervatting vertragen;

5. niet de vereiste afstand in acht nemen bij een hoekschop, vrije schop of inworp;

6. het speelveld (opnieuw) betreden zonder toestemming van de scheidsrechter;

7. doelbewust het speelveld verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter.

Een wisselspeler of vervangen speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de volgende drie overtredingen maakt:

1. onsportief gedrag;

2. het door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

3. de uitvoering van een spelhervatting vertragen.

GELE KAART

(12)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 12 Voor de volledige weergave van de officiële KNVB-spellregels zie PDF bestand (spelregels veldvoetbal 2011-2012 en de spelregelwijzigingen 2013) of kijk op:

http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen

Zijn er vragen, stel ze gerust aan de TC.

Overtredingen die met een veldverwijdering (RODE KAART) worden bestraft

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:

1. ernstig gemeen spel;

2. gewelddadig gedrag;

3. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;

4. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);

5. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke

scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of strafschop moet worden toegekend;

6. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;

7. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.

RODE KAART

(13)

Samengesteld door Serrie Hitz, aug. 2013 Pagina 13

HET WEDSTRIJDFORMULIER (vanaf D-jeugd)

1 Aankruisen wat van toepassing is 2 & 3 Datum en jaartal van de wedstrijd

4 Klasse van de poule (zie schema of site)

5 Wedstrijdgegevens (bijvoorbeeld: Sc Jekerdal A1 – VV X A1) 6 Invullen door de scheids bij staken

7 Naam + relatiegegevens van scheids

8 Naam en relatiegegevens van de grensrechters

9 Invullen wedstrijdcoördinator (doet wedstrijdsecretaris) 10 Naam club + relatiegegevens (Jekerdal: BBJV41E)

11 Naam en relatiegegevens spelers. (indien aanwezig rugnummer)

12 Handtekening en paraaf, relatiegegevens van de aanvoerder

13 Bij gele en rode kaarten: naam + relatiegegevens speler

14 Ondertekening scheidsrechter

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :