Suprapubische/gastro en tracheo

Hele tekst

(1)

Suprapubische/gastro en tracheo

Diégo Backaert www.wondzorgadvies.be

NVKVV 15 maart 2015

Voorzitter Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Zaakvoerder Amenthu bvba Referentieverpleegkundige diabetes en wondzorg, Postgraduaat management van de thuisverpleging,

Postgraduaat diabeteseducator, Post graduaat gespecialiseerde verpleegkundige in de wondzorg, stoma- en weefselherstel, masterclass zorgmanagement , masterclass dermatologie Voorzitter van de Thuisverpleegkundigen NVKVV, Secretaris Diabetesverpleegkundigen NVKVV, Commissie diabetes voet DL/FOD, Federale Raad voor de Verpleging, Secretaris Kartel van zelfstandige

verpleegkundigen e-vita Raad van Bestuur Federatie Vrije Beroepen, Overleg Zorgverstrekkers FVB, Board en webmaster Wound.eD, wondzorgopleidingen en symposia Wound.eD, Multidisciplinaire stuurgroep MDS van het LMN Aalst, Resonantieraad verpleegkunde Odisee, Nederlandstalige Kamer van beroep RIZIV, Externe expertise allerhande symposia en congressen, Allerhande werkgroepen en pilootprojecten, Externe beoordelaar eindwerken , Interdisciplinair wondzorgcentrum en vaatlabo,

Gastdocent

Overzicht STVV’s van toepassing binnen de thuisverpleegkunde

1. Perfusie (IV en SC), parenterale voeding, epidurale anesthesie, intrathecale anesthesie

2. Plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat

3. Verwijdering van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een implanteerbare kamer toelaat

4. Vervangen van een suprapubische sonde met ballon (425014+427416)

5. Vervangen van een gastrostomiesonde met ballon (425014+427475)

De Cystostomie/suprapubische

• Een sonde, met of zonder ballon,

• die door de buikwand rechtstreeks

• in de blaas geplaatst wordt. Ook

• cystostomie genoemd.

• Het vervangen van een suprapubische

• sonde is een verpleegkundige B2- handeling

• Afleiding van urine van langere duur ( >4 à 6 weken)(anders trans-urethrale sonde)

• Urethrastrictuur in voorgeschiedenis (sonde via de urethra niet mogelijk)

• Acute retentie met vermoeden van urethraproblematiek (bekken#)

• Bepaalde urologische ingrepen

• Verwarde patiënt

Contra indicaties

• Blaaskanker

• Stollingsproblemen

• Zwangerschap

• Obesitas

• Schrompelblaas

• Lege of onvoldoende gevulde blaas

• Blaas weggedrukt door tumor

(2)

Voordelen suprapubische

Comfort

Geen kwetsuur meatus en urethra

Spontane mictie is mogelijk

Residu bepalen

Sex

Minder infecties

21% urethrale strictuur bij patienten met

cardiochirurgie met urethrale sonde

Geen urethrale pijn

Gemakkelijker te manipuleren

Nadelen

• Bloeding bij plaatsen – antico !

• Perforatie peritoneum, darm, …

• Sonde kan verstoppen

• Sonde kan “uitvallen”, uitgetrokken, …

• worden

Soorten: cystofix

• “cystofix®” (zonder ballon)

• vlottere plaatsing

• hematurie

• vasthechten huid, geen ballon

• dislocatie

• dunnere sonde

Soorten: ballonsonde

• moeilijker plaatsing – zeer volle blaas

• minder hematurie

• ballonsonde

• geen occasionele dislocatie

Waarom thuis vervangen?

Comfort voor zwaar zieken thuis – Geen transport naar ziekenhuis – Kortere tijdsduur , geen wachttijden

Promoten van gebruik van de suprapubische sonde:

– Eenvoudige techniek , minder kans op kwetsuren dan transurethraal

– Minder complicaties , minder hospitalisatie

Kosten voor RIZIV

Voorwaarden

• op voorschrift van arts

• technisch verpleegkundige verstrekking

• (B2-akte)die enkel kan gebeuren op medisch voorschrift.

• fistel moet er zijn

• eerste wissel moet door arts gebeuren

• met verblijfsonde met ballon

(3)

Welke catheter?

100 % silicone

Hydrogelsonde

Welke dikte?

CH 12: voor heldere urine –> (debiet tot 100 liter per dag) CH 16 - 18: “dikkere” urine

CH 18 - 22: bij debris

–> alleen op medisch advies

!!steeds dezelfde sonde plaatsen die geplaatst was, als deze geen problemen gaf zoals bv.lekkage

Wanneer/waarom wisselen?

• voorkomen van complicaties door tijdig de catheter te vernieuwen (infectie / obstructie)

• periodiek wisselen wordt aangeraden door fabrikant (6 à 8 weken) verhelpen van een verstopte catheter;

• individueel te bepalen

Procedure/benodigdheden

2 Steriele sondes (één reserv e)

Spuit v an 5 ml

Spuit v an 10 ml

Optreknaald

Flacon steriel aqua 10 ml

Urinezak of beenzak

Wondv erzorgingsset

Wondreiniger/NaCl 0,9%/ontsmetting

Splitkompres + kompres + poly-urethaanverband

Steriele kompressen

Bedbeschutting

Onsteriele handschoenen

Steriele handschoenen

Steriel glijmiddel

Afsluitdopje

Nelatonsonde

Werkwijze

Handen wassen + ontsmetten

Eén uur op voorhand sonde afklemmen met afsluitdopje

Bedbeschutting onder patiënt leggen

Verbandset openen en wondreiniger op een aantal deppers aanbrengen

Spuit vullen met 10 ml aqua

Buitenverpakking van sonde verwijderen

Procedure

Sonde (ballonnetje) testen in binnenverpakking

Sonde aansluiten op urinezak (gesloten systeem)

Onsteriele handschoenen aandoen en bedekkend verband verwijderen.

Insteekplaats + sonde reinigen + Ballon leeglaten

Sonde verwijderen

Steriele kompressen op insteekpunt leggen

Steriel glijmiddel op insteekpunt spuiten

Nieuwe sonde zachtjes uit binnenverpakking halen en steriel inbrengen met pincet

Bij terugvloei urine nog twee cm verder opschuiven

• Ballon vullen met 10 ml aqua en 5 ml terug verwijderen

• Sonde zacht terugtrekken tot weerstand

• Insteekpunt opnieuw reinigen

• Bedekkend verband en afsluitend verband aanbrengen

• Urinezak aan bv. bed bevestigen

(4)

• Sonde (ballonnetje) testen in binnenverpakking

→Ballonnetje kan soms stuk zijn

• Sonde aansluiten op urinezak

→Gesloten systeem maken

→Correcte verbinding maken

→Kraantje zak dichtzetten

• Onsteriele handschoenen aandoen en bedekkend verband verwijderen

• Insteekplaats + sonde reinigen (!Amorf materiaal is geen infectie), wel steeds reinigen vooraleer de sonde wordt verwijderd

• Ballon leeglaten met spuit van 5 ml, nooit aan stamper trekken, spontaan naar boven laten komen

• Sonde verwijderen, steunen met steriele kompressen, vlakbij het insteekpunt

• Steriele kompressen op insteekpunt leggen om terugvloeiende urine op te vangen

• Steriel glijmiddel op insteekpunt spuiten, geen instillagel (kan in blaas komen door korte fistel)

• Nieuwe sonde zachtjes uit binnenverpakking halen en steriel inbrengen met pincet (schroefbeweging)

• Bij terugvloei urine nog twee cm verder opschuiven

• 5 cc terug trekken, blaasspasmen en druknecrose vermijden

• Sonde zacht terugtrekken tot weerstand

• Overtollige haargroei verwijderen

• Insteekpunt opnieuw reinigen

• Bedekkend verband en afsluitend verband aanbrengen

• Bij accidenteel uittrekken sonde: direct nelaton plaatsen en dan materiaal bij elkaar zoeken

• Een verzamelbox is handig bij acute situaties

Ballon bevat nooit evenveel aqua als bij plaatsing. Ballon

‘verliest’ aqua

Bij verwijderen oude sonde

→Kan ballon niet leeglaten -Ventiel afknippen -Mandrijn in ballonleiding

Bij plaatsen nieuwe sonde

→ Krijg sonde er niet in

-Rustige patiënt en verpleegkundige (er is tijd) -Houding (bij obese pat: trendelenburg) -Hulp (familie, mantelzorg)

-Glijmiddel -Dunnere sonde

-Nelaton sonde – vrouwesonde

-Openhouden van de fistel vermijd een nieuwe punctie

→ Er komt geen urine -Even wachten

-Eventueel doorspuiten en opzuigen Je moet vlot kunnen inspuiten en vlot kunnen aanzuigen

– Doorspuiten niet vlot: sonde dieper, even aan trekken (knik?)

– Aanzuigen lukt niet: afwachten en controleren of urine komt

→ Pat klaagt van pijn, plasdrang -Diepte van de sonde -Urine kan aflopen

(5)

→ Sonde loopt niet af:

• Positiecontrole (zit sonde nog goed?)

• Trajectcontrole

• Spoelen (preventief?)

→ Patiënt toch via normale weg plast:

• Sonde verstopt ?

• Urineweginfectie ?

• Spasmen ?

→ Wondgranuloom: R/zilvernitraat

→ Alternatief plakken?

→ Verstopte sonde: Manuele blaasspoeling met spuit/ Veel drinken / Meer beweging

• Afklemmen of continue afloop ?

→patiënt met tijdelijke SPS: Afklemmen (schrompelblaas voorkomen)

→patiënt met permanente SPS: Afklemmen of continue afloop

• Info over verzorging

-Goede hygiëne: steeds handen wassen voor manipulatie

-Goede diurese

-Gesloten systeem respecteren

-Bij pijn, hematurie, koorts , …. Arts raadplegen -CAVE infectie !!!

Preventie infectie

• Goede vochtinname

• Vitamine C

• Goede hygiëne

• Gesloten systeem

• Veel beweging

• Veenbessensap (E. Coli “filli”)

• Yakult (probiotica)

Suprapubische

(6)

Niet aangepast verband

33 34

Gastrotube hersteken

(7)
(8)

Elke 4 maand Tracheocanule wissel

In horizontale S vorm insteken en

uithalen

(9)

Bijscholen…….. Een must !! Vrolijk paasfeest !!

Dank voor uw aandacht

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :