Samen uit, samen thuis?

Hele tekst

(1)

Divosa voorjaarscongres 2017

Samen uit, samen thuis?

Gouverneur Theo Bovens, Provincie Limburg

(2)

Achtergrond in het Sociale Domein:

§  Gemeenteraadslid gemeente Maastricht

§  Wethouder Sociale en Economische Zaken

§  Voorzi:er VNG-commissie Sociale Zaken

§  Vice-voorzi:er Raad voor Werk en Inkomen

§  Vice-voorzi:er Taskforce Kwaliteit Bijstand

§  Kroonlid en DB-lid SER

(3)
(4)
(5)

Samen uit, samen thuis?

1.  Arbeidsmarkt

2.  InternaLonalisering – euregio 3.  Wil tot verschil

4.  PresenLe 5.  IdenLteit

(6)
(7)

Samen uit, samen thuis?

1.  Arbeidsmarkt

2.  InternaLonalisering – euregio 3.  Wil tot verschil

4.  PresenLe 5.  IdenLteit

(8)
(9)
(10)
(11)

Dank voor uw aandacht!

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :