• No results found

59%Waardering en erkenning voor professionals

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "59%Waardering en erkenning voor professionals"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Aantrekkelijke organisatie

oktober 2020

Wat maakt een

organisatie aantrekkelijk om voor te werken? Uit een enquête ingevuld door 308 medewerkers in de brede jeugdhulp komt deze top tien naar voren.

10 ingrediënten aantrekkelijke organisatie

59%

Waardering en erkenning voor professionals

63%

Tijd voor reflectie, bespreken van ideeën

en ontwikkelen hiervan

78%

Centraal stellen van belang van kinderen

en jongeren

57%

Cultuur van vertrouwen binnen

de organisatie

55%

Aandacht voor werkplezier

51% 48% 48% 47% 45%

Talenten van

medewerkers worden optimaal benut

Verminderen van regels en

bureaucratie

Interessante werkinhoud

Mogelijkheden voor professionalisering en ontwikkeling

Aandacht voor werkdruk

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Volwassenen kunnen het Woord van God wel lezen en uitleg- gen, maar een kind brengt het naar binnen en naar voren.. Hoe vaak wij een woord uit de Schrift ook al hoorden, het heeft

Deze boom kan op deze manier nog wel tien jaar mee volgend de inschatting van Luc Noordman, hij heeft door heel Nederland bomen voor de Bomenstichting geïnventariseerd en

Hiertoe hebben wij eenvoudige en “state of the art” systemen ontwikkeld die continu uitspraken vragen aan onze doelgroepen;2. Vergroten interactie met inwoners, instellingen

Professionals op een HBO-functie of hoger die werkzaam zijn in de jeugdhulp, moeten zich in de toekomst registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register (artikel

Als u zich richt op individuele jeugdigen (al dan niet in groepsverband), op hbo­niveau werkzaam bent én werk zaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van

Om je te kunnen registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) moet je je opleiding afronden en tijdens of na je studie extra scholing gericht op werken in de jeugdhulp

Uit een enquête ingevuld door 308 medewerkers in de brede jeugdhulp komt deze top tien naar voren. 10 ingrediënten

Het grootste verschil in de score tussen beoordeling van het belang van een ingrediënt en beoordeling van de organisatie zien we bij de ingrediënten ‘verminderen regels